ZNZ Přeštice, a.s.
IČO: 49790757

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 1. 1994
Obchodní firma
od 1. 1. 1994

ZNZ Přeštice, a.s.

Sídlo
IČO
od 1. 1. 1994

49790757

DIČ

CZ49790757

Identifikátor datové schránky:6mjg6jm
Právní forma
od 1. 1. 1994
Akciová společnost
Spisová značka400 B, Krajský soud v Plzni
Předmět podnikání
od 16. 6. 2014
- Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech, - v potravinářských nebo zemědělských provozech, - toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech
od 16. 6. 2014
- Opravy silničních vozidel
od 16. 6. 2014
- Zámečnictví, nástrojářství
od 16. 6. 2014
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 16. 6. 2014
- Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
od 16. 6. 2014
- Prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
od 16. 6. 2014
- Výroba elektřiny
od 31. 5. 2002 do 16. 6. 2014
- specializovaný maloobchod
od 31. 5. 2002 do 16. 6. 2014
- velkoobchod
od 31. 5. 2002 do 16. 6. 2014
- maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
od 31. 5. 2002 do 16. 6. 2014
- maloobchod tabákovými výrobky
od 31. 5. 2002 do 16. 6. 2014
- maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím
od 31. 5. 2002 do 16. 6. 2014
- maloobchod použitým zbožím
od 31. 5. 2002 do 16. 6. 2014
- poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
od 31. 5. 2002 do 16. 6. 2014
- výroba krmiv a krmných směsí
od 31. 5. 2002 do 16. 6. 2014
- realitní činnost
od 31. 5. 2002 do 16. 6. 2014
- ubytovací služby
od 31. 5. 2002 do 16. 6. 2014
- skladování zboží a manipulace s nákladem
od 9. 4. 2001
- provozování dráhy na železničních vlečkách Přeštice a Stod
od 9. 4. 2001
- zemědělství
od 24. 7. 1998
- silniční motorová doprava nákladní
od 24. 7. 1998 do 31. 5. 2002
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rozsahu živnosti volné
od 24. 7. 1998 do 16. 6. 2014
- montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení
od 24. 7. 1998 do 16. 6. 2014
- prodej drogistického zboží
od 10. 2. 1997 do 9. 4. 2001
- provozování dráhy na železničních vlečkách Přeštice, Dobřany a Stod
od 31. 8. 1995 do 16. 6. 2014
- nákup, prodej a skladování paliv a maziv, včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na 1 ks balení
od 31. 8. 1995 do 16. 6. 2014
- provozování čerpací stanice s palivy a mazivy
od 1. 1. 1994 do 24. 7. 1998
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rozsahu činnosti volné
od 1. 1. 1994 do 24. 7. 1998
- výroba, nákup a prodej osiv, obilovin, luskovin, jetelovin a sadby brambor
od 1. 1. 1994 do 24. 7. 1998
- výroba a odbyt jedů a žíravin s výjimkou jedů zvláště nebez- pečných
od 1. 1. 1994 do 24. 7. 1998
- pěstování jedlých hub a výroby sadby, živného substrátu a krycí zeminy pro jejich výroby
od 1. 1. 1994 do 24. 7. 1998
- revize elektrického zařízení včetně hromosvodů
od 1. 1. 1994 do 24. 7. 1998
- výroba cementového zboží
od 1. 1. 1994 do 24. 7. 1998
- silniční motorová doprava
od 1. 1. 1994 do 31. 5. 2002
- čištění a úprava zemědělských plodin
od 1. 1. 1994 do 31. 5. 2002
- výroba krmných směsí, krmných koncentrátů, minerálních přísad -doplňků biofaktorů a surovin pro jejich výrobu
od 1. 1. 1994 do 31. 5. 2002
- ubytovací zařízení do kategorie ++
od 1. 1. 1994 do 31. 5. 2002
- pronájem nemovitostí
od 1. 1. 1994 do 31. 5. 2002
- vážení na mostních vahách
od 1. 1. 1994 do 16. 6. 2014
- hubení škodlivých živočichů, rostlin, mikroorganismů a potla- čování dalších škodlivých činitelů jedy včetně ochranné desinfekce, desinsekce a deratizace
od 1. 1. 1994 do 16. 6. 2014
- opravy motorových vozidel
od 1. 1. 1994 do 16. 6. 2014
- zámečnictví
Ostatní skutečnosti
od 16. 6. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 16. 6. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 16. 6. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 6. 12. 2005 do 21. 12. 2006
- Rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu: Valná hromada společnosti rozhodla dne 14.10.2005 o snížení základního kapitálu společnosti: Důvod snížení základního kapitálu: Společnost ZNZ Přeštice, a.s. má ve svém majetku 4.555 (čtyři tisíce pět set padesát pět) kusů vlastních akcií o nominální hodnotě 4.555.000,- Kč (slovy: čtyři miliony pět set padesát pět tisíc korun českých), které nabyla na základě rozhodnutí valné hrom ady za 847.230,- Kč (slovy: osm set čtyřicet sedm tisíc dvě stě třicet korun českých). Tyto akcie musí společnost zcizit do 18 (osmnácti) měsíců od jejich nabytí nebo provést snížením základního kapitálu společnosti. Rozsah snížení: Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 4.555.000,- Kč (slovy: čtyři miliony pět set padesát pět tisíc korun českých) ze stávající výše 77.193.000,- Kč (slovy: sedmdesát sedm milionů jedno sto devadesát tři tisíc korun českých) na novou výši 72.6 38.000,- Kč (slovy: sedmdesát dva milionů šest set třicet osm tisíc korun českých). Způsob snížení: Vlastní akcie v počtu 4.555 (čtyři tisíce pět set padesát pět) kusů, které budou použity na snížení základního kapitálu, budou zničeny. Výměna dosavadních akcií akcionářů společnosti, ke které dojde z důvodu změny výše základního kapitálu společnosti, bud e realizována ve lhůtě 60 (šedesáti) dnů od zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Rozdíl pořizovací hodnoty vlastních akcií a jejich nominální hodnoty ve výši 3.707.000,- Kč (slovy: tři miliony sedm set sedm tisíc korun českých) bude zaúčtován do rezervního fondu společnosti.
od 9. 4. 2001 do 23. 7. 2001
- Usnesení mimořádné valné hromady konané dne 19.12.2000 Valná hromada schvaluje zvýšení základního jmění společnosti upsáním nových akcií ve jmenovité hodnotě 14,900.000,-Kč, přičemž se nepřipouští úpis akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního jmění. Výše základního jmění společnosti dosud zapsaná v obchodním rejstříku činí 62,293.000,- Kč (slovy šedesátdvamilionůdvěstědevadesáttřitisíc korun českých)a po zvýšení bude základní jmění společnosti činit 77.193.000,- Kč (slovy sedmdesát sedm milionůstodevadesáttřitisíc korun českých), která odpovídá součtu nynější hodnoty základního jmění a částky upsané dle tohoto usnesení. Důvodem navrhovaného zvýšení základního jmění je vybudování agrokomplexu. Valná hromada schvaluje upisování akcií za těchto podmínek: druh cenného papíru: kmenová akcie emitent: ZNZ Přeštice, a.s. forma cenného papíru: na majitele jmenovitá hodnota jedné akcie: 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) emisní kurz nových akcií: 1.200,-Kč (slovy jedentisícdvěstě korun českých) podoba cenného papíru: zaknihovaný cenný papír počet: 14.900 ks (slovy čtrnáct tisíc devětset kusů) obchodovatelnost: veřejně obchodovatelné forma splacení: nepeněžitý vklad oceněný níže uvedenými znalci, přičemž se vychází z nižšího ocenění, t.j. z částky 17,933.000,- Kč (slovy sedmnáct milionů devětsettřicettřitisíc korunčeských), na vklad se započítává částkou 14,900.000,- Kč (slovy čtrnáct milionůdevětsettisíckorunčeských) a rozdíl představuje emisní ážio) Základní jmění se zvyšuje upsáním 14.900 kusů (čtrnácttisícdevětset kusů) kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) v zaknihované podobě. Všechny nově upisované akcie budou upsány Zemědělským družstvem Přeštice, se sídlem 334 01 Přeštice, Hlávkova 33, IČ 49195395 nepeněžitým vkladem. Předmětem vkladu jsou všechny nemovitosti zapsané na LV č. 302 a č. 11 pro obec Přeštice, k.ú. Žerovice, č. 2177 pro obec, k.ú. Přeštice, č. 31 pro obec Přeštice, k.ú. Skočice u Přeštic, č. 253 pro obec Přeštice, k.ú. Skočice u Přeštic s výjimkou budov č.p. 134 stojící na parcele č. st. 175 a čp. 135 stojící na parcele č. st 176 a dvě ideální šestiny nemovitosti zemědělské hospodářské budovy stojící na parc. č. st. 366 zapsané na LV č. 793 pro obec Příchovice, k.ú. Příchovice u Přeštic a dále stroje, přístroje, zařízení a technologie, dopravní prostředky, základní stádo a drobný hmotný investiční majetek v rozsahu popsaném a oceněném v níže uvedených znaleckých posudcích, a to ve znaleckém posudku č. 1580/00 znalce Josefa Lederbucha, Horažďovice, Palackého 819, který ocenil nepeněžitý vklad na částku 17,933.000,- Kč (slovy sedmnáct milionů devětsettřitisíc korun českých) a ve znaleckém posudku č. 1421-093/00 znalce Ing. Adolfa Radla CSc, Horní Předměstí 1060/I, Kraslice, který tento nepeněžitý vklad ocenil částkou 19,025.000,- Kč (slovy devatenáct milionů dvacetpěttisíc korun českých). Tento nepeněžitý vklad je hospodářsky využitelný pro zemědělskou činnost. Místem upisování akcií je sídlo eminenta Přeštice, Husova 438 a doba upisování je v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hodin. Lhůta k upisování je stanovena do 30 dní a počíná běžet od 1.2.2001. Valná hromada vylučuje přednostní právo dle § 204a) o.z. pro všechny akcionáře v důležitém zájmu společnosti. Všechny nové akcie budou upsány ZD Přeštice, IČ 49195398, novým nepeněžitým vkladem popsaným shora. V případě, že ZD Přeštice neupíše akcie, valná hromada vylučuje možnost, aby akcie upsala třetí osoba, tedy nebude úpis akcií nabídnut třetí osobě ani nebude tento úpis nových akcií uskutečněn na základě výzvy k upsání akcií.
Kapitál
od 9. 8. 2006
Základní kapitál 72 638 000 Kč, splaceno 72 638 000 Kč.
od 23. 7. 2001 do 9. 8. 2006
Základní kapitál 77 193 000 Kč, splaceno 77 193 000 Kč.
od 1. 1. 1994 do 23. 7. 2001
Základní kapitál 62 293 000 Kč
od 16. 6. 2014
Akcie na jméno 1 000, počet akcií: 72 638.
od 12. 11. 2013 do 16. 6. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 72 638.
od 9. 8. 2006 do 12. 11. 2013
Akcie na majitele err, počet akcií: 72 638.
od 29. 4. 2003 do 9. 8. 2006
Akcie na majitele err, počet akcií: 77 193.
od 29. 4. 2003 do 9. 8. 2006
v listinné podobě
od 23. 7. 2001 do 29. 4. 2003
Akcie na majitele err, počet akcií: 77 193.
od 23. 7. 2001 do 29. 4. 2003
v zaknihované podobě
od 1. 1. 1994 do 23. 7. 2001
Akcie na majitele err, počet akcií: 62 293.
od 1. 1. 1994 do 23. 7. 2001
v zaknihované podobě
Statutární orgán
od 18. 9. 2015
Ing. PETR NOVÁK - předseda představenstva
Studeněves, , PSČ 273 79
den vzniku členství: 19. 6. 2015
den vzniku funkce: 22. 6. 2015
od 18. 9. 2015
Ing. TOMÁŠ HRUŠKA - člen představenstva
Lysá nad Labem, Hrabanov, PSČ 289 22
den vzniku členství: 19. 6. 2015
od 18. 9. 2015
VLASTIMIL DUCHEK - člen představenstva
Kbel, , PSČ 340 12
den vzniku členství: 19. 6. 2015
od 7. 5. 2015 do 18. 9. 2015
VLASTIMIL DUCHEK - člen představenstva
Kbel, , PSČ 340 12
den vzniku členství: 4. 6. 2010
od 30. 5. 2013 do 18. 9. 2015
Ing. PETR NOVÁK - předseda představenstva
Studeněves, , PSČ 273 79
den vzniku členství: 4. 6. 2010
den vzniku funkce: 4. 6. 2010
od 30. 8. 2011 do 30. 5. 2013
Ing. Petr Novák - předseda představenstva
Studeněves, , PSČ 274 01
den vzniku členství: 4. 6. 2010
den vzniku funkce: 4. 6. 2010
od 30. 8. 2011 do 7. 5. 2015
Vlastimil Duchek - člen představenstva
Kbel, , PSČ 340 12
den vzniku členství: 4. 6. 2010
od 30. 8. 2011 do 18. 9. 2015
Ing. Tomáš Hruška - místopředseda představenstva
Lysá nad Labem, Hrabanov, PSČ 289 22
den vzniku členství: 4. 6. 2010
den vzniku funkce: 4. 6. 2010
od 29. 7. 2009 do 30. 8. 2011
Ing. Petr Novák - předseda představenstva
Studeněves, 126, PSČ 274 01
den vzniku členství: 14. 10. 2005 - 4. 6. 2010
den vzniku funkce: 14. 10. 2005 - 4. 6. 2010
od 3. 1. 2007 do 30. 8. 2011
Ing. Tomáš Hruška - místopředseda představenstva
Lysá nad Labem, Hrabanov 1839, PSČ 289 22
den vzniku členství: 14. 10. 2005 - 4. 6. 2010
den vzniku funkce: 14. 10. 2005 - 4. 6. 2010
od 6. 12. 2005 do 3. 1. 2007
Ing. Tomáš Hruška - místopředseda představenstva
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Novosibřinská 111, PSČ 190 16
den vzniku členství: 14. 10. 2005
den vzniku funkce: 14. 10. 2005
od 6. 12. 2005 do 29. 7. 2009
Ing. Petr Novák - předseda představenstva
Praha 6, Šimonova 1107, PSČ 163 00
den vzniku členství: 14. 10. 2005
den vzniku funkce: 14. 10. 2005
od 6. 12. 2005 do 30. 8. 2011
Vlastimil Duchek - člen představenstva
Kbel, 50, PSČ 340 12
den vzniku členství: 14. 10. 2005 - 4. 6. 2010
od 29. 4. 2003 do 6. 12. 2005
Vlastimil Duchek - Předseda představenstva
Kbel, čp. 50, PSČ 340 12
den vzniku členství: 7. 6. 2002 - 14. 10. 2005
den vzniku funkce: 7. 6. 2002 - 14. 10. 2005
od 29. 4. 2003 do 6. 12. 2005
Karel Švarc - Místopředseda představenstva
Přeštice, Palackého 853, PSČ 334 01
den vzniku členství: 7. 6. 2002 - 14. 10. 2005
den vzniku funkce: 7. 6. 2002 - 14. 10. 2005
od 29. 4. 2003 do 6. 12. 2005
Ing. Miroslav Engelthaler - Člen představenstva
Plzeň, Ruská 59, PSČ 326 00
den vzniku členství: 7. 6. 2002 - 14. 10. 2005
od 10. 2. 1997 do 29. 4. 2003
Vlastimil Duchek - předseda představenstva
Kbel, čp. 50
den vzniku členství: 31. 8. 1995 - 7. 6. 2002
od 10. 2. 1997 do 29. 4. 2003
Karel Švarc - místopředseda představenstva
Přeštice, Palackého 853
den vzniku členství: 27. 6. 1996 - 7. 6. 2002
od 10. 2. 1997 do 29. 4. 2003
ing. Miroslav Engelthaler - člen představenstva
Plzeň, Ruská 59
den vzniku členství: 27. 6. 1996 - 7. 6. 2002
od 31. 8. 1995 do 10. 2. 1997
ing. Ctirad Vavřička - předseda představenstva
Plzeň, Čermákova 50
od 31. 8. 1995 do 10. 2. 1997
- r. č. 66 02 24/1591
od 31. 8. 1995 do 10. 2. 1997
ing. Josef Žižka, r.č. 48 04 21/045 - místopředseda představenstva
Přeštice, Kollárova 917
od 31. 8. 1995 do 10. 2. 1997
ing. Lubomír Bařina - člen představenstva
Praha 4 - Kamýk, Otradovická 723/3
od 31. 8. 1995 do 10. 2. 1997
- r. č. 51 05 01/052
od 31. 8. 1995 do 10. 2. 1997
Vlastimil Duchek - člen představenstva
Kbel, čp. 50
od 31. 8. 1995 do 10. 2. 1997
- r. č. 53 01 22/283
od 31. 8. 1995 do 10. 2. 1997
Lubomír Stoklásek - člen představenstva
Brno, Zemědělská 60
od 31. 8. 1995 do 10. 2. 1997
- r. č. 50 01 28/120
od 1. 1. 1994 do 31. 8. 1995
ing. Josef Žižka - Člen představenstva
Přeštice, Kollárova 917
od 1. 1. 1994 do 31. 8. 1995
- r.č. xxxx
od 1. 1. 1994 do 31. 8. 1995
ing. Miroslav Engelthaler - Člen představenstva
Plzeň, Ruská 59
od 1. 1. 1994 do 31. 8. 1995
- r.č. xxxx
od 1. 1. 1994 do 31. 8. 1995
Marie Křenková - Člen představenstva
Přeštice, Husova 979
od 1. 1. 1994 do 31. 8. 1995
- r.č. xxxx
od 31. 5. 2002
Způsob jednání: zastupování - jménem společnosti je oprávněno jednat ve všech věcech představenstvo společnosti jako její statutární orgán, za představenstvo jedná každý člen představenstva samostatně podepisování za společnost - jménem společnosti podepisuje každý člen představenstva samostatně tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis
od 10. 2. 1997 do 31. 5. 2002
Způsob jednání: a) zastupování - společnost je oprávněno zastupovat ve všech věcech představenstvo společnosti, a to buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva, b) podepisování - za společnost podepisují jménem představenstva buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva. Všichni tak činí způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.
od 31. 8. 1995 do 10. 2. 1997
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, předseda nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, b) podepisování - za společnost podepisují buď všichni členové představenstva nebo předseda a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.
od 1. 1. 1994 do 31. 8. 1995
Způsob jednání za společnost: a) zastupování - společnost zastupuje samostatně předseda před- stavenstva. Jiný člen představenstva je oprávněn zastupovat spo- lečnost pouze na základě písemné plné moci podepsané zbývajícími členy představenstva. b) podepisování - za společnost se podepisuje tak, že osoba oprávněná jednat za společnost se podepíše k napsanému či na- tištěnému názvu společnosti a uvede svoji funkci.
Dozorčí rada
od 18. 9. 2015
Ing. TOMÁŠ SIVOK - předseda dozorčí rady
Hradištko, Belgická, PSČ 252 09
den vzniku členství: 19. 6. 2015
den vzniku funkce: 22. 6. 2015
od 18. 9. 2015
Ing. KLÁRA KŘEČKOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Řeporyje, Krteňská, PSČ 155 00
den vzniku členství: 19. 6. 2015
od 18. 9. 2015
KAREL ŠVARC - člen dozorčí rady
Přeštice, Palackého, PSČ 334 01
den vzniku členství: 19. 6. 2015
od 30. 8. 2011 do 18. 9. 2015
Ing. Tomáš Sivok - předseda dozorčí rady
Hradišťko pod Medníkem, , PSČ 252 09
den vzniku členství: 4. 6. 2010
den vzniku funkce: 4. 6. 2010
od 30. 8. 2011 do 18. 9. 2015
Karel Švarc - člen dozorčí rady
Přeštice, Palackého, PSČ 334 01
den vzniku členství: 4. 6. 2010
od 30. 8. 2011 do 18. 9. 2015
Ing. Helena Janoušková - člen dozorčí rady
Horšice - Újezd, , PSČ 334 01
den vzniku členství: 3. 6. 2010
od 6. 12. 2005 do 30. 8. 2011
Ing. Tomáš Sivok - předseda dozorčí rady
Hradišťko pod Medníkem, 365, PSČ 252 09
den vzniku členství: 14. 10. 2005 - 4. 6. 2010
den vzniku funkce: 21. 10. 2005 - 4. 6. 2010
od 6. 12. 2005 do 30. 8. 2011
Karel Švarc - člen dozorčí rady
Přeštice, Palackého 853, PSČ 334 01
den vzniku členství: 14. 10. 2005 - 4. 6. 2010
od 6. 12. 2005 do 30. 8. 2011
Josef Bešťák - člen dozorčí rady
Přeštice, Třída 1. máje 1055, PSČ 334 01
den vzniku členství: 5. 6. 2002 - 3. 6. 2010
od 19. 1. 2005 do 6. 12. 2005
Petra Duchková - člen dozorčí rady
Kbel, č.p. 50, PSČ 340 12
den vzniku členství: 7. 6. 2004 - 14. 10. 2005
od 29. 4. 2003 do 19. 1. 2005
Ing. Jiří Růžička - Člen dozorčí rady
Štěnovice, Farní 347, PSČ 332 09
den vzniku členství: 7. 6. 2002 - 7. 6. 2004
od 29. 4. 2003 do 6. 12. 2005
Josef Bešťák - Předseda dozorčí rady
Přeštice, Tř. 1. máje 1055, PSČ 334 01
den vzniku členství: 5. 6. 2002
den vzniku funkce: 7. 6. 2002 - 21. 10. 2005
od 29. 4. 2003 do 6. 12. 2005
Ing. Milan Stulík - Člen dozorčí rady
Hrádek, 215, PSČ 342 01
den vzniku členství: 7. 6. 2002 - 14. 10. 2005
od 24. 2. 1999 do 29. 4. 2003
Ing. Jiří Růžička - člen
Štěnovice, Farní 347, PSČ 332 09
den vzniku členství: 11. 6. 1999 - 7. 6. 2002
od 10. 2. 1997 do 24. 2. 1999
ing. Ctirad Vavřička - člen
Plzeň, Čermákova 50
od 10. 2. 1997 do 29. 4. 2003
Jana Vaňková - člen
Přeštice, 5. května 1015
den vzniku členství: 10. 6. 1999 - 5. 6. 2002
od 31. 8. 1995 do 10. 2. 1997
ing. Miroslav Engelthaler
Plzeň, Ruská 59
od 31. 8. 1995 do 10. 2. 1997
- r. č. 49 09 10/118
od 31. 8. 1995 do 10. 2. 1997
Karel Švarc
Přeštice, Palackého 853
od 31. 8. 1995 do 29. 4. 2003
ing. Milan Stulík
Hrádek 215, okr. Klatovy
den vzniku členství: 11. 6. 1999 - 7. 6. 2002
od 1. 1. 1994 do 31. 8. 1995
Vlastimil Duchek
Kbel, č.p. 50
od 1. 1. 1994 do 31. 8. 1995
- r.č. xxxx
od 1. 1. 1994 do 31. 8. 1995
Josef Rada
Plzeň, Raisova 17
od 1. 1. 1994 do 31. 8. 1995
- r.č. xxxx
od 1. 1. 1994 do 31. 8. 1995
ing. Josef Novotný
Praha 6-Břevnov, Anastazova 8/16
od 1. 1. 1994 do 31. 8. 1995
- r.č. xxxx
Hodnocení firmy
0
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které je dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Mateřská na druhé dítě: kdo ji dostane, kdo ne

20. 3. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Mateřská na druhé dítě: kdo ji dostane, kdo ne

Druhé dítě se narodí v době, kdy ještě berete rodičovský příspěvek na prvního potomka nebo krátce po dočerpání dávky. Dostanete na druhé dítě mateřskou? Jak se liší pravidla u zaměstnankyň a podnikatelek?

Srovnání: na kolik přijde celoroční cestovní pojištění. Vyplatí se?

20. 3. 2018 | Jak na to | Monika Hájková

Srovnání: na kolik přijde celoroční cestovní pojištění. Vyplatí se?

Pro cestovatele, kteří často vyjíždějí za hranice, mají pojišťovny celoroční cestovní pojištění. Kolik celoroční cestovní pojistka stojí, co kryje a komu se vyplatí? Poradí náš přehled.

Miliardový bumerang. Vrátí pojišťovny peníze za špatně nastavené investiční pojistky?

19. 3. 2018 | Co se děje | Ondřej Tůma | 13 komentářů

Miliardový bumerang. Vrátí pojišťovny peníze za špatně nastavené investiční pojistky?

Klienti chtějí zpátky peníze, které naposílali na špatně nastavené investiční pojistky. Po rozhodnutí finančního arbitra zatím pojistné v jednotlivých případech vracely Česká pojišťovna a Axa. Hraje se ale možná o statitisíce pojistek a miliardy korun. Rozhodovat budou soudy.

Elektrika, plyn a extra poplatky. Tisíc za fakturu, stovka za upomínku

19. 3. 2018 | Jak na to | Jana Poncarová | 1 komentářů

Elektrika, plyn a extra poplatky. Tisíc za fakturu, stovka za upomínku

Na faktuře za elektřinu nebo zemní plyn můžete objevit podivné poplatky. Například za to, že jste zavolali na zákaznickou linku. Nebo za to, že vám dodavatel poslal opis ztracené smlouvy. Zjistili jsme, co všechno vám dodavatelé naúčtují k ceně energií.

Dieselgate. Než se to promlčí

18. 3. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas | 3 komentáře

Dieselgate. Než se to promlčí

Aféra dieselgate: koncern Volkswagen přiznal, že naftové motory vybavoval softwarem zkreslujícím výsledky emisních testů. Letos v září to budou tři roky. A je možné, že kdo si přijde stěžovat později, na toho Volkswagen udělá dlouhý nos: Je to promlčené!

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+109
+
-
2.Jiří Pomeje

Jiří Pomeje

- herec a producent, bývalý manžel zpěvačky Ivety Bartošové

-49
+
-
3.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

-68
+
-
4.Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-114
+
-
5.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-191
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 111 046 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 555,00 Kč
Czech Exchange 2 557,00 Kč
Broadway Change 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 565,00 Kč
MONETA Money Bank 2 618,00 Kč
Sberbank CZ 2 619,00 Kč
Expobank CZ 2 619,30 Kč
Oberbank 2 637,00 Kč
Česká spořitelna 2 661,00 Kč
ČSOB 2 657,00 Kč
Komerční banka 2 671,43 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 699,20 Kč
Raiffeisenbank 2 703,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Koupě v bazaru - špatná dobírka
Poradna > Spotřebitelská poradna > Koupě v bazaru - špatná dobírka

Otázka: Dobrý den, přes online bazar jsem zakoupil elektroniku, dohodli jsme se na ceně a prodávající si na balík napsal chybnou sumu na dobírku. Dá se toto soudně vymáhat, když je to chyba prodávajícího? Jedná...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.