PK REST a.s., IČO: 49902547 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti PK REST a.s. Údaje byly staženy 3. 7. 2021 z datové služby justice.cz dle IČO 49902547. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 49902547 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 1. 1994
Obchodní firma
od 26. 7. 2010

PK REST a.s.

od 1. 1. 1994 do 26. 7. 2010

Pekárna Žatec, a.s.

Prověřit exekuceVizibilita firmy
Adresa sídla
od 5. 8. 2015 do 8. 1. 2020
Brno, Bohunická , PSČ 619 00
od 26. 7. 2010 do 5. 8. 2015
Brno, Bohunická 519/24, PSČ 619 00
od 1. 1. 1994 do 26. 7. 2010
Žatec, Pekárenská 987, PSČ 438 01
IČO
od 1. 1. 1994

49902547

DIČ

CZ49902547

Identifikátor datové schránky:355fmpg
Právní forma
od 1. 1. 1994
Akciová společnost
Spisová značka25107 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 8. 10. 2010
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 8. 10. 2010
- Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně
od 14. 3. 2002
- pekařství, cukrářství
od 14. 3. 2002
- opravy silničních vozidel
od 10. 7. 2000
- řeznictví a uzenářství
od 10. 7. 2000 do 8. 10. 2010
- silniční motorová doprava nákladní
od 1. 1. 1994
- hostinská činnost
od 1. 1. 1994 do 10. 7. 2000
- silniční motorová doprava
od 1. 1. 1994 do 14. 3. 2002
- pekárenská výroba
od 1. 1. 1994 do 14. 3. 2002
- opravy motorových vozidel
od 1. 1. 1994 do 8. 10. 2010
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Ostatní skutečnosti
od 10. 9. 2020
- Valná hromada společnosti konaná dne 8. září 2020 přijala toto rozhodnutí: Valná hromada I. určuje, že hlavním akcionářem společnosti ve smyslu ust. § 375 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, je DELTA PEKÁRNY a.s., akciová společnost založená a existující podle práva České republiky, se sídlem na adrese Klimentská 121 6/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 253 48 833, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25118 (dále jen Hlavní akcionář). Ke dni podání žádosti o svolání valné hromady společnosti Hlavním akcionáře m (tj. 27. července 2020), jakož i ke dni této valné hromady, vlastní Hlavní akcionář (a) hromadnou akcii na jméno č. 001 vydanou společností nahrazující 17 105 kmenových akcií na jméno vydaných společností, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, označených č. 000001 až 017105, (b) hromadnou akcii na jméno č. 002 vydanou společností nahrazující 754 kmenových akcií na jméno vydaných společností, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, označených č. 017106 až 017859, (c) 5 kmenových akcií na jméno vydaných společn ostí, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, označených č. 017860 až 017864; přičemž souhrnná jmenovitá hodnota těchto akcií činí přibližně 92,95 % základního kapitálu společnosti a s těmito akciemi je spojen přibližně 92,95% podíl na hlasovacích právech ve společnosti; II. rozhoduje o přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům vydaným společností vlastněným jinými vlastníky účastnických cenných papírů než Hlavním akcionářem na Hlavního akcionáře (dále jen Přechod účastnických cenných papírů). Přechod účastnických cenných papírů nabyde účinnosti uplynutím 1 měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku (dále jen Den účinnosti); III. původní vlastníci účastnických cenných papírů předají účastnické cenné papíry, které přešly v rámci Přechodu účastnických cenných papírů na Hlavního akcionáře, společnosti do 30 dnů po Dni účinnosti, a to buď odevzdáním osobně či v zastoupení v jejím sídle v pracovní dny od 11:00 do 16:00 hodin, nebo doručením poštou či kurýrem na adresu sídla společnosti. Nepředají-li původní vlastníci účastnických cenných papírů společnosti účastnické cenné papíry, které přešly v rámci Přechodu účastnických cenných papírů na Hlavního akcionáře, ani v dodatečné lhůtě, kterou následně určí společnost a která nesmí být kratší než 14 dnů, bude společnost postupovat dle ust. § 346 odst. 1 věty první zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech; v době sv ého prodlení nemohou původní vlastníci účastnických cenných papírů požadovat protiplnění za jejich účastnické cenné papíry, ke kterým přejde vlastnické právo na Hlavního akcionáře v rámci Přechodu účastnických cenných papírů; IV. určuje, že Hlavní akcionář poskytne ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů společnosti protiplnění za jejich účastnické cenné papíry, ke kterým přejde vlastnické právo na Hlavního akcionáře v rámci Přechodu účastnických cenných papírů, ve výš i 63,90 Kč (slovy: šedesát tři korun českých a devadesát haléřů) za jeden účastnický cenný papír. Do 30 kalendářních dnů ode Dne účinnosti je každý původní vlastník účastnických cenných papírů povinen písemně sdělit agentovi Hlavního akcionáře, kterým je CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., akciová společnost založená a existující dle právního řádu České republiky, se sídlem Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno, Česká republika, IČ: 277 58 419, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249 (dále jen Agent), následující údaje: a) v případě vlastníka účastnických cenných papírů-fyzické osoby s bydlištěm v České republice: jméno, příjmení, rodné číslo (není-li přiřazeno, tak datum narození), číslo bankovního účtu a kód banky; b) v případě vlastníka účastnických cenných papírů-fyzické osoby s bydlištěm mimo Českou republiku, který si přeje protiplnění zaslat na účet vedený u finanční instituce v České republice: jméno, příjmení, rodné číslo (není-li přiřazeno, tak datum narozen í), číslo bankovního účtu a kód banky; c) v případě vlastníka účastnických cenných papírů-fyzické osoby s bydlištěm mimo Českou republiku, který si přeje protiplnění zaslat na účet vedený u finanční instituce mimo Českou republiku: jméno, příjmení, rodné číslo (není-li přiřazeno, tak datum nar ození), adresu trvalého bydliště, číslo účtu (IBAN), kód banky/BIC, název finanční instituce, u které je účet veden a její adresu, jméno a příjmení majitele účtu; d) v případě vlastníka účastnických cenných papírů-právnické osoby se sídlem v České republice: název právnické osoby, identifikační číslo, číslo účtu, kód banky; e) v případě vlastníka účastnických cenných papírů-právnické osoby se sídlem mimo Českou republiku, který si přeje protiplnění zaslat na účet vedený u finanční instituce v České republice: název právnické osoby, identifikační číslo (případně obdobné číslo ), číslo účtu, kód banky; a f) v případě vlastníka účastnických cenných papírů-právnické osoby se sídlem mimo Českou republiku, který si přeje protiplnění zaslat na účet vedený u finanční instituce mimo Českou republiku: název právnické osoby, identifikační číslo (případně obdobné č íslo), sídlo, číslo účtu (IBAN), kód banky/BIC, název finanční instituce, u které je účet veden a její adresu, název účtu; a to za použití příslušného formuláře pro fyzickou nebo právnickou osobu (s bydlištěm/sídlem v České republice, případně mimo Českou republiku), který bude ke stažení na stránkách společnosti, nebo v obdobné formě (dále jen Sdělení bankovního účtu). Podpi s původního vlastníka účastnických cenných papírů nebo jeho zmocněnce na Sdělení bankovního účtu musí být úředně ověřen a Sdělení bankovního účtu musí být doručeno na adresu CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno, Č eská republika, obyčejným dopisem, doporučeným dopisem nebo kurýrem, přičemž v každém případě musí být v levém horním rohu obálky uvedeno PK REST. Následující dokumenty musejí být připojeny ke Sdělení bankovního účtu: (i) v případě, že Sdělení bankovního účtu podepsal zmocněnec původního vlastníka účastnických cenných papírů, originál nebo úředně ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem opravňující takového zmocněnce jednat jménem původního vlastníka účastnických cenných papírů datovaná nejpozdě ji dnem podepsání Sdělení bankovního účtu; (ii) v případě, že je původní vlastník účastnických cenných papírů anebo jeho zmocněnec právnickou osobou, originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z příslušného rejstříku původního vlastníka účastnických cennýc h papírů anebo zmocněnce či jiného úředního dokumentu potvrzující, že osoba, která podepsala Sdělení bankovního účtu, případně plnou moc pod bodem (i) výše, je oprávněna jednat jménem vlastníka účastnických cenných papírů, případně zmocněnce, vydaný nejpo zději v den podpisu plné moci pod bodem (i) výše (týká se výpisu vlastníka účastnických cenných papírů) a nejpozději v den podpisu Sdělení bankovního účtu (týká se jak výpisu vlastníka účastnických cenných papírů, pokud podepisuje Sdělení bankovního účtu sám, tak výpisu zmocněnce, pokud podepisuje Sdělení bankovního účtu zmocněnec), nikoliv však dříve než 3 měsíce přede dnem Sdělení bankovního účtu. Veškeré dokumenty musejí být v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. K dokumentům v jiném jazyce musí b ýt přiložen prostý překlad do jednoho z uvedených jazyků; V. původním vlastníkům účastnických cenných papírů, kteří nebudou zapsáni ke Dni účinnosti v seznamu akcionářů společnosti a jejichž účastnické cenné papíry budou prohlášeny za neplatné z důvodu, že nebyly předány společnosti dle bodu III. výše, bude prot iplnění za jejich účastnické cenné papíry, ke kterým přejde vlastnické právo na Hlavního akcionáře v rámci Přechodu účastnických cenných papírů, poskytnuto za podmínek dle bodu IV. výše a po předložení účastnických cenných papírů prohlášených společností za neplatné způsobem uvedeným v bodě III. výše, ze kterých bude vyplývat, že byli ke Dni účinnosti jejich vlastníky a jsou proto oprávnění obdržet protiplnění dle bodu IV. výše; a VI. určuje, že protiplnění ve výši určené v bodě IV. výše (případně zvýšené o úrok, jak je vyžadováno příslušnými obecně závaznými předpisy) bude poskytnuto Hlavním akcionářem prostřednictvím Agenta každému původnímu vlastníkovi účastnických cenných papír ů bez zbytečného odkladu ode dne, kdy vlastník účastnických cenných papírů předá účastnické cenné papíry společnosti dle bodu III. výše, a nejpozději do 5 dnů ode dne předání účastnických cenných papírů společnosti dle bodu III. výše. Agent poskytne proti plnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů společnosti ke Dni účinnosti, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li původní vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo. V případě, že ke Dni účinnosti bude zřízeno k účastnickým cenným papírům zástavní právo, je osoba, která je vlastníkem těchto účastnických cenných papírů ke Dni účinnosti, povinna zajistit, že zástavn í věřitel poskytne Agentovi údaje a dokumenty podle odstavce IV. výše ve lhůtě a způsobem tam uvedeným.
od 23. 1. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech
od 23. 1. 2014 do 5. 8. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 23. 1. 2014 do 5. 8. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 1
od 9. 2. 2007
- Na základě Smlouvy o vkladu části podniku uzavřené dne 7.12.2006, podle ustanovení § 59 odst. 5 ve spojení s § 487, § 477 a následujícími zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, mezi společností Pekárna Žatec, a.s. (jako vkladatelem) a společností UN ITED BAKERIES a.s., se sídlem Brno, Bohunická 24/519, okres Brno-město, PSČ 619 00, IČ: 262 22 990, došlo k převodu části podniku Pekárna Žatec, a.s., vymezené v účetnictví společnosti Pekárna Žatec, a.s. jako nákladové středisko provoz a specifikované v  uvedené Smlouvě o vkladu části podniku, na společnost UNITED BAKERIES a.s., a to jako nepeněžitého vkladu do základního kapitálu UNITED BAKERIES a.s. Uvedená Smlouva o vkladu části podniku byla dne 7.12.2006 schválena, v souladu s ustanovením § 67a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, rozhodnutím valné hromady společnosti Pekárna Žatec,a.s. Převod části podniku na základě uvedené Smlouvy o vkladu části podniku nabyl účinnosti dne 31.12.2006.
od 15. 10. 1999 do 11. 7. 2000
- Řádná valná hromada dne 23.8.1999 rozhodla o snížení základního jmění z částky 19 413 000,- Kč o částku 195 000,- Kč na hodnotu 19 218 000,- Kč. Důvodem snížení základního jmění je skutečnost, že společnost přes uplynutí lhůty 18 měsíců dosud nezcizila 195 ks vlastních kmenových akcií na majitele, ISIN CZ0005085050, které nabyla. Podle § 161b odst. 4 obchodního zákoníku je proto povinna snížit základní jmění. Snížení základního jmění bude provedeno snížením počtu dosavadních akcií, a to zrušením 195 ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000,- Kč na účtu společnosti č. 100200586578 u Střediska cenných papírů na základě příkazu představenstva. Představenstvo podá příkaz ke zrušení 195 ks akcií nejpozději do 3 týdnů ode dne zápisu snížení základního jmění do obchodního rejstříku. Účet 427 002 - Ost. fondy, vytvořený v souladu s ustanovením § 161d obchodního zákoníku jako fond ke krytí vlastních akcií v majetku společnosti, se převádí do zákonného rezervního fondu (účet 421).
od 15. 5. 1997 do 19. 9. 1997
- Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Omezení převoditelnosti akcií na jméno je upraveno v čl. 7 odst. 4 stanov a.s.
od 17. 5. 1996
- Valná hromada akciové společnosti schválila dne 18.8.1995 nové znění stanov.
od 1. 1. 1994
- Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.
Kapitál
od 11. 7. 2000
Základní kapitál 19 218 000 Kč, splaceno 100 %.
od 15. 5. 1997 do 11. 7. 2000
Základní kapitál 19 413 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 1. 1994 do 15. 5. 1997
Základní kapitál 19 413 000 Kč
od 23. 1. 2014
Kmenové akcie na jméno 1 000, počet akcií: 19 218 v listinné podobě.
od 14. 7. 2008 do 23. 1. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 19 218 v listinné podobě.
od 11. 7. 2000 do 14. 7. 2008
Akcie na majitele err, počet akcií: 19 218.
od 11. 7. 2000 do 14. 7. 2008
Údaj "Akcie" se doplňuje o: Veškeré akcie jsou emitovány v zaknihované podobě.
od 19. 9. 1997 do 11. 7. 2000
Akcie na majitele err, počet akcií: 19 413.
od 25. 1. 1994 do 19. 9. 1997
Zaměstnanecké akcie na jméno err, počet akcií: 195.
od 1. 1. 1994 do 25. 1. 1994
Akcie na jméno err, počet akcií: 195.
od 1. 1. 1994 do 19. 9. 1997
Akcie na majitele err, počet akcií: 19 218.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 25. 7. 2018
EDMOND GEORGES LUCIEN MÜLLER - člen představenstva
L-8378 Kleinbettingen, 17 rue de Kahler, Lucemburské velkovévodství
den vzniku členství: 27. 6. 2018
od 5. 10. 2016 do 25. 7. 2018
MARKO PAŘÍK - člen představenstva
Praha - Dejvice, Pokojná, PSČ 160 00
den vzniku členství: 28. 6. 2016 - 27. 6. 2018
od 5. 8. 2015 do 5. 10. 2016
MARKO PAŘÍK - člen představenstva
Praha - Dejvice, Pokojná, PSČ 160 00
den vzniku členství: 28. 6. 2011 - 28. 6. 2016
od 23. 1. 2014 do 5. 8. 2015
MARKO PAŘÍK - člen představenstva
Praha - Dejvice, Pokojná, PSČ 160 00
den vzniku členství: 28. 6. 2011
od 15. 8. 2013 do 23. 1. 2014
JAROSLAV PAŘÍK - člen představenstva
Židlochovice, Nádražní, PSČ 667 01
den vzniku členství: 28. 6. 2013 - 1. 1. 2014
od 15. 8. 2013 do 23. 1. 2014
MICHAL FREIBERGER - člen představenstva
Praha 6 - Břevnov, Za Strahovem, PSČ 169 00
den vzniku členství: 28. 6. 2013 - 1. 1. 2014
od 5. 3. 2013 do 15. 8. 2013
JAN JEDLIČKA - člen představenstva
Černošice, Jansova, PSČ 252 28
den vzniku členství: 25. 6. 2010 - 28. 6. 2013
od 5. 3. 2013 do 15. 8. 2013
TOMÁŠ VANĚK - člen představenstva
Liberec - Liberec VI-Rochlice, Na Žižkově, PSČ 460 06
den vzniku členství: 26. 6. 2008 - 8. 4. 2013
od 5. 3. 2013 do 23. 1. 2014
MARKO PAŘÍK - předseda představenstva
Praha 6 - Dejvice, Pokojná, PSČ 160 00
den vzniku členství: 28. 6. 2011
den vzniku funkce: 15. 2. 2013 - 1. 1. 2014
od 5. 9. 2011 do 5. 3. 2013
Marko Pařík - člen představenstva
Praha 6, Pokojná, PSČ 160 00
den vzniku členství: 28. 6. 2011
od 11. 10. 2010 do 5. 3. 2013
Jan Jedlička - předseda představenstva
Černošice, Jansova, PSČ 252 28
den vzniku členství: 25. 6. 2010
den vzniku funkce: 25. 6. 2010 - 15. 2. 2013
od 26. 7. 2010 do 11. 10. 2010
Jan Jedlička - Předseda představenstva
Praha 1, Masarykovo nábřeží
den vzniku členství: 25. 6. 2010
den vzniku funkce: 25. 6. 2010
od 30. 7. 2008 do 5. 3. 2013
Tomáš Vaněk - místopředseda představenstva
Liberec, Na Žižkově 636
den vzniku členství: 26. 6. 2008
den vzniku funkce: 26. 6. 2008 - 15. 2. 2013
od 7. 8. 2006 do 30. 7. 2008
Mark Martin - Místopředseda představenstva
Praha 10, Žitomírská 38
den vzniku členství: 21. 6. 2006 - 26. 6. 2008
den vzniku funkce: 21. 6. 2006 - 26. 6. 2008
od 7. 8. 2006 do 26. 7. 2010
Jan Jedlička - Předseda
Praha 1, Masarykovo nábřeží 239/22
den vzniku členství: 21. 2. 2005 - 21. 5. 2010
den vzniku funkce: 21. 6. 2006 - 21. 5. 2010
od 7. 8. 2006 do 5. 9. 2011
Edmond Muller - Člen
L-8378 Kleinbettingen, Route de Kahler 17, Lucemburské velkovévodství
den vzniku členství: 21. 6. 2006 - 28. 6. 2011
od 1. 8. 2005 do 7. 8. 2006
Jan Jedlička - Místopředseda představenstva
Praha 1, Masarykovo nábřeží 239/22
den vzniku členství: 21. 2. 2005
den vzniku funkce: 21. 2. 2005
od 18. 2. 2005 do 7. 8. 2006
Jean - Louis de Potesta - Člen představenstva
Waaserhaff, L-7430 Fischbach, Lucemburské velkovévodství
den vzniku členství: 14. 6. 2004 - 21. 6. 2006
od 11. 12. 2004 do 1. 8. 2005
Ing. Petr Kende - Místopředseda představenstva
Štětí, Mánesova 626
den vzniku členství: 14. 6. 2004 - 21. 2. 2005
den vzniku funkce: 9. 7. 2004 - 21. 2. 2005
od 11. 12. 2004 do 7. 8. 2006
Róbert Daduliak - Předseda představenstva
Praha 1, Valentinská 20/31
den vzniku členství: 14. 6. 2004 - 21. 6. 2006
den vzniku funkce: 9. 7. 2004 - 21. 6. 2006
od 8. 7. 2004 do 11. 12. 2004
William Dante Harter - Předseda představenstva
Praha 5, Na Brabenci 16, bytem v USA: 20 Saranac Road, Sea Ranch Lakes FL 33308
den vzniku členství: 25. 6. 2003 - 14. 6. 2004
den vzniku funkce: 21. 7. 2003 - 14. 6. 2004
od 8. 7. 2004 do 11. 12. 2004
Ladislav Míka - Člen představenstva
Hodkovice 83, 252 41 Zlatníky
den vzniku členství: 25. 6. 2003 - 22. 1. 2004
od 27. 8. 2003 do 8. 7. 2004
Ing. Ivan Flek - Předseda představenstva
Praha 9, Bojčenkova 1101
den vzniku členství: 25. 10. 2002 - 25. 6. 2003
den vzniku funkce: 26. 11. 2002 - 25. 6. 2003
od 27. 8. 2003 do 8. 7. 2004
Mgr. Zuzana Jurásková - Člen představenstva
Praha 2, Nezamyslova 6
den vzniku členství: 25. 10. 2002 - 29. 4. 2003
od 27. 8. 2003 do 11. 12. 2004
Adam Blecha - Místopředseda představenstva
Praha 1, Opatovická 4
den vzniku členství: 30. 7. 2002 - 14. 6. 2004
den vzniku funkce: 26. 11. 2002 - 14. 6. 2004
od 18. 6. 2003 do 27. 8. 2003
Ing. Martin Turínek - Předseda představenstva
Praha 4, Hrusická 6
den vzniku členství: 30. 7. 2002 - 25. 10. 2002
den vzniku funkce: 31. 7. 2002 - 25. 10. 2002
od 18. 6. 2003 do 27. 8. 2003
Adam Blecha - Člen představenstva
Praha 1, Opatovická 4
den vzniku členství: 30. 7. 2002
od 18. 6. 2003 do 27. 8. 2003
Ing. Miroslav Princ - Člen představenstva
Praha 5, U Kříže 625/9
den vzniku členství: 30. 7. 2002 - 25. 10. 2002
od 26. 6. 2001 do 18. 6. 2003
Ing. Jiří Šedivý - Člen představenstva
Praha 4, Mařatkova 916, PSČ 142 00
den vzniku funkce: 1. 5. 2001
od 18. 9. 2000 do 18. 6. 2003
Ing. Zdeněk Procházka - Předseda představenstva
Praha 5, K rozmezí 629, PSČ 150 00
den vzniku funkce: 30. 6. 1998 - 30. 7. 2002
od 18. 9. 2000 do 18. 6. 2003
Ing. Jiří Bohuslav - Člen představenstva
Praha 6, Španielova 1299, PSČ 162 00
den vzniku funkce: 10. 8. 2000
od 4. 7. 2000 do 10. 7. 2000
JUDr. Bohumír Procházka - Člen představenstva
Tábor, Leskovická 2660, PSČ 390 01
od 4. 7. 2000 do 18. 9. 2000
Ing. Alois Hňup - Předseda představenstva
Praha 10, Světická 8, PSČ 100 00
od 4. 7. 2000 do 18. 9. 2000
Ing. Zdeněk Procházka - Místopředseda představenstva
Praha 5, K rozmezí 629, PSČ 150 00
od 4. 7. 2000 do 26. 6. 2001
JUDr. Evženka Čeledová - Člen představenstva
Praha 9, Barchovická 334, PSČ 190 16
od 15. 10. 1999 do 4. 7. 2000
Ing. Václav Kotal - Člen představenstva
Praha 6, K Bateriím 967
od 15. 10. 1999 do 4. 7. 2000
JUDr. Evženka Čeledová - Člen představenstva
Praha 9, Barchovická 334, PSČ 190 16
od 4. 12. 1998 do 15. 10. 1999
Ing. Václav Kotal - Člen představenstva
Praha 2, Belgická 681
od 4. 12. 1998 do 4. 7. 2000
Ing. Zdeněk Procházka - Místopředseda představenstva
Praha 5, K rozmezí 629
od 6. 11. 1998 do 4. 12. 1998
Ing. Ladislav Klíma - Místopředseda představenstva
Praha 6, Berkovská 1263/3
od 6. 11. 1998 do 4. 12. 1998
Ing. Zdeněk Procházka - Člen představenstva
Praha 5, K rozmezí 629
od 6. 11. 1998 do 15. 10. 1999
Miroslav Otcovský - Člen představenstva
Ústí nad Labem 2 - Žandov, 67
od 6. 11. 1998 do 4. 7. 2000
Ing. Alois Hňup - Předseda představenstva
Praha 10, Světická 8
od 23. 4. 1998 do 6. 11. 1998
Ing. Ladislav Klíma, CSc. - Předseda představenstva
Praha 6, Berkovská 1263/3
od 27. 3. 1997 do 23. 4. 1998
Ing. Ladislav Klíma, CSc. - Předseda představenstva
Praha 6, Z. Wintra 19
od 23. 1. 1997 do 6. 11. 1998
Miroslav Otcovský - Místopředseda představenstva
Ústí nad Labem 2 - Žandov, 67
od 17. 5. 1996 do 12. 8. 1996
Václav Konvalinka - Místopředseda představenstva
Žatec, Studenstská 982
od 17. 5. 1996 do 12. 8. 1996
Václav Pavel - Člen představenstva
Liberec 12, Jiráskova 473
od 17. 5. 1996 do 12. 8. 1996
Pavel Müller - Člen představenstva
Ústí nad Labem, Muchova 1
od 17. 5. 1996 do 23. 1. 1997
Miroslav Otcovský - Člen představenstva
Ústí nad Labem 2 - Žandov, 67
od 17. 5. 1996 do 27. 3. 1997
Ing. Ladislav Klíma - Předseda představenstva
Praha 6, Z. Wintra 19
od 17. 5. 1996 do 19. 9. 1997
Ing. Josef Ondráček - Člen představenstva
Žatec, Bří Čapků 2282
od 17. 5. 1996 do 6. 11. 1998
Jiří Hlaváč - Člen představenstva
Litoměřice, Palachova 22
od 25. 1. 1994 do 17. 5. 1996
Václav Konvalinka - Předseda představenstva
Žatec, Studentská 982, PSČ 438 01
od 1. 1. 1994 do 25. 1. 1994
Václav Konvalinka - Člen představenstva
Žatec, Studentská 982, PSČ 438 01
od 1. 1. 1994 do 17. 5. 1996
Jindřich Hötzel - Člen představenstva
Žatec, Wolkerova 2641, PSČ 438 01
od 1. 1. 1994 do 17. 5. 1996
Eva Holá - Člen představenstva
Žatec, Sládkova 1376, PSČ 438 01
od 23. 1. 2014
Za společnost jedná samostatně jediný člen představenstva.
od 5. 3. 2013 do 23. 1. 2014
Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně.
od 14. 3. 2002 do 5. 3. 2013
Jménem společnosti jedná představenstvo. K platnému jednání jménem společnosti je třeba projevu vůle nejméně dvou členů představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis alespoň dva členové představenstva.
od 10. 7. 2000 do 14. 3. 2002
Jménem společnosti jedná představenstvo. K platnému jednání jménem společnosti je třeba projevu vůle nejméně dvou členů představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis alespoň dva členové představenstva.
od 17. 5. 1996 do 10. 7. 2000
Společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo předseda a jeden člen předsta - venstva, případně místopředseda a jeden člen představenstva nebo jiná osoba v rozsahu plné moci udělené představenstvem. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď předseda představenstva nebo místopředseda a jeden člen představenstva nebo ředitel společnosti v rozsahu zmocnění nebo člen předsta - venstva v rozsahu zmocnění, či jiná osoba v rozsahu plné moci udělené představenstvem připojí k názvu společnosti či otisku razítka společnosti svůj podpis.
od 25. 1. 1994 do 17. 5. 1996
Společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen předsta - venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí k názvu společnosti či otisku razítka společnosti svůj podpis. Samostatným jednáním a podepisováním za akciovou společnost se pověřuje předseda představenstva a ředitel společnosti Václav Konvalinka.
od 1. 1. 1994 do 25. 1. 1994
Společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen předsta - venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí k názvu společnosti či otisku razítka společnosti svůj podpis.
Dozorčí rada
od 10. 2. 2020
Ing. ZDENĚK SYNEK - člen dozorčí rady
Praha - Stodůlky, Wiedermannova, PSČ 158 00
den vzniku členství: 8. 1. 2020
od 8. 1. 2020 do 10. 2. 2020
Ing. ZDENĚK SYNEK - člen dozorčí rady
Praha - Stodůlky, Wiedermannova, PSČ 158 00
den vzniku členství: 7. 1. 2020
od 12. 8. 2015 do 8. 1. 2020
GRÉGOIRE MICHAEL PARIK - člen dozorčí rady
Praha - Klánovice, Habrovská, PSČ 190 14
den vzniku členství: 25. 6. 2015
od 24. 11. 2013 do 12. 8. 2015
Ing. PETR MLÍKA - člen dozorčí rady
Roztoky, Nad Vltavou, PSČ 252 63
den vzniku členství: 28. 6. 2011 - 25. 6. 2015
od 5. 3. 2013 do 23. 1. 2014
ZUZANA VLČKOVÁ - člen dozorčí rady
Banská Bystrica, Kapitána Jaroša 3401/27, PSČ 974 11, Slovenská republika
den vzniku členství: 15. 2. 2013 - 1. 1. 2014
od 5. 3. 2013 do 23. 1. 2014
BARBORA PÁNKOVÁ - člen dozorčí rady
Praha 6 - Dejvice, Na Pernikářce, PSČ 160 00
den vzniku členství: 15. 2. 2013 - 1. 1. 2014
od 5. 9. 2011 do 24. 11. 2013
Ing. Petr Mlíka - člen dozorčí rady
Roztoky, Nad Vltavou, PSČ 252 63
den vzniku členství: 28. 6. 2011
od 11. 10. 2010 do 5. 3. 2013
Ladislav Míka - člen dozorčí rady
Dolní Břežany, Pražská, PSČ 252 41
den vzniku členství: 25. 6. 2010 - 15. 2. 2013
od 26. 7. 2010 do 11. 10. 2010
Ladislav Míka - Člen dozorčí rady
Zlatníky - Praha západ - Hodkovice,
den vzniku členství: 25. 6. 2010
od 26. 7. 2010 do 5. 3. 2013
Veronika Sislová - Člen dozorčí rady
Praha 10, Veronské náměstí
den vzniku členství: 25. 6. 2010 - 10. 10. 2012
od 30. 7. 2008 do 5. 9. 2011
Ing. Jiří Hlavica, CSc. - předseda dozorčí rady
Brno-venkov, Kanice, 145
den vzniku členství: 26. 6. 2008 - 28. 6. 2011
den vzniku funkce: 26. 6. 2008 - 28. 6. 2011
od 1. 8. 2005 do 26. 7. 2010
Ladislav Míka - Člen dozorčí rady
Hodkovice, Zlatníky - Praha západ, číslo domu 83
den vzniku členství: 24. 6. 2005 - 25. 6. 2010
od 24. 6. 2005 do 10. 1. 2008
Martin Hötzel - Člen dozorčí rady
Žatec, Jabloňová 2724
den vzniku členství: 10. 12. 2004 - 30. 11. 2007
od 8. 7. 2004 do 24. 6. 2005
Ing. Michaela Holasová - Člen dozorčí rady
Praha 10, Záveská 836
den vzniku členství: 25. 6. 2003 - 5. 10. 2004
od 8. 7. 2004 do 30. 7. 2008
Ing. Jiří Hlavica, Csc. - Člen dozorčí rady
Brno-venkov, Kanice 145
den vzniku členství: 25. 6. 2003 - 26. 6. 2008
od 27. 8. 2003 do 8. 7. 2004
Ing. Jiří Hlavica, CSc. - Člen dozorčí rady
Brno - venkov, Kanice 145
den vzniku členství: 25. 10. 2002 - 25. 6. 2003
od 18. 6. 2003 do 8. 7. 2004
Jean-Louis de Potesta - Člen dozorčí rady
Waasehahaff, L 7430 Grand-Duchy of Luxemburk
den vzniku členství: 30. 7. 2002 - 25. 6. 2003
od 14. 3. 2002 do 18. 6. 2003
Ing. Jan Brabec - Člen dozorčí rady
Děčín IX-Bynov, Teplická 257, PSČ 405 05
den vzniku členství: 14. 6. 2001 - 30. 7. 2002
od 18. 9. 2000 do 14. 3. 2002
Ing. Milan Špitálský - Člen dozorčí rady
Praha 5, Machatého 679, PSČ 152 00
den vzniku funkce: 14. 7. 2000 - 14. 6. 2001
od 4. 7. 2000 do 18. 6. 2003
Antonín Pečinka - Předseda dozorčí rady
Praha 4, Mařatkova 915, PSČ 142 00
den vzniku funkce: 30. 6. 1998 - 30. 7. 2002
od 4. 7. 2000 do 24. 6. 2005
Ing. Hana Horejsková - Člen dozorčí rady
Žatec, Wolkerova 2894, PSČ 438 01
den vzniku funkce: 10. 12. 1999
od 15. 10. 1999 do 4. 7. 2000
Jiří Kupka - Člen dozorčí rady
Kralupy nad Vltavou, U Cukrovaru 1068, PSČ 278 01
od 4. 12. 1998 do 15. 10. 1999
JUDr. Bohumír Procházka - Člen dozorčí rady
Tábor, Lesovická 2660, PSČ 390 03
od 4. 12. 1998 do 4. 7. 2000
Antonín Pečínka - Předseda dozorčí rady
Praha 4, Mařatkova 915
od 6. 11. 1998 do 4. 12. 1998
Antonín Pečínka - Místopředseda dozorčí rady
Praha 4, Mařatkova 915
od 6. 11. 1998 do 4. 12. 1998
Jiří Hlaváč - Předseda dozorčí rady
Litoměřice, Palachova 22
od 6. 11. 1998 do 4. 7. 2000
Renata Říhová - Člen dozorčí rady
Žatec, Příkrá 1261
od 23. 4. 1998 do 6. 11. 1998
Renata Říhová - Místopředseda dozorčí rady
Žatec, Příkrá 1261
od 19. 9. 1997 do 23. 4. 1998
Renata Říhová - Místopředseda dozorčí rady
Žatec, Příkrá 1261
od 19. 9. 1997 do 6. 11. 1998
Václav Pavel - Předseda dozorčí rady
Liberec 12, Jiráskova 473
od 19. 9. 1997 do 6. 11. 1998
Ing. Josef Ondráček - Člen dozorčí rady
Žatec, Bří Čapků 2282
od 12. 8. 1996 do 19. 9. 1997
Václav Pavel - Člen dozorčí rady
Liberec 12, Jiráskova 473
od 17. 5. 1996 do 12. 8. 1996
Ing. Miroslav Kocourek - Člen dozorčí rady
Liberec, Hanychovská 18 B/447
od 17. 5. 1996 do 12. 8. 1996
Josef Šupík - Člen dozorčí rady
Ústí nad Labem, Žežická 666/53
od 17. 5. 1996 do 12. 8. 1996
Ing. Zdenka Olšanová - Člen dozorčí rady
Žatec, Růžová 2714
od 17. 5. 1996 do 19. 9. 1997
Ing. Václava Vondrová - Člen dozorčí rady
Praha 4, Snopkova 486
od 17. 5. 1996 do 19. 9. 1997
Renata Říhová - Člen dozorčí rady
Žatec, Příkrá 1261
od 1. 1. 1994 do 17. 5. 1996
Renata Říhová - Člen dozorčí rady
Žatec, Příkrá 1261
od 1. 1. 1994 do 17. 5. 1996
Ing. Václava Vondrová - Člen dozorčí rady
Praha 4, Snopkova 486, PSČ 142 00
od 1. 1. 1994 do 17. 5. 1996
Ing. Miroslav Kocourek - Člen dozorčí rady
Liberec, Hanychovská 18 B/447, PSČ 460 10
Akcionáři
od 18. 12. 2020
DELTA PEKÁRNY a.s., IČO: 25348833
Praha - Nové Město, Klimentská, PSČ 110 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+24

+
-
Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

- ekonom

+21

+
-
Dara Rolins

Dara Rolins

- zpěvačka

+17

+
-
Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-230

+
-
David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-323

+
-
Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-330

+
-

A tohle už jste četli?

Účetnictví už není fuška. Pomůže moderní software

Účetnictví už není fuška. Pomůže moderní software

Pro někoho jsou účetnictví jen „nějaká čísla“ a jeho vedení činnost nutná, leč nudná. Pro jiné je účetnictví užitečný nástroj pro finanční rozhodování a pro plánování vývoje firmy. V obou případech je dnes nezbytné, aby účetní firma šla s dobou.

Covidové turbo. Česká firma vyrostla o tisíce procent

Covidové turbo. Česká firma vyrostla o tisíce procent

Mezi výherce covidové doby se může počítat i domažlická firma nanoSPACE, výrobce a prodejce nanotechnologií. Během krize navýšila obrat o nadpřirozená čísla, což jí dalo peníze na další rozvoj. Zadarmo to ale nebylo, vysvětluje v rozhovoru provozní ředitelka Lucie Konečná.

Po katastrofě pomůže i program Tornádo od Maláčové

Po katastrofě pomůže i program Tornádo od Maláčové

Zaměstnancům a firmám z jižní Moravy a Lounska, které v minulém týdnu zasáhlo ničivé počasí, pomůže program Tornádo. Spustilo ho ministerstvo práce a sociálních věcí, které odhaduje, že pomoc se bude týkat zhruba dvou stovek firem. 

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  14 394 071 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Jděte se bodnout, stejně vás přinutí. Tlaky na neočkované sílí

Jděte se bodnout, stejně vás přinutí. Tlaky na neočkované sílí

Svoboda bez limitu, bez omezení, není svoboda, nýbrž libovůle. Mantra „Já na prvním místě“ tak působí...

Většina z nás má občas mokro v kalhotkách, ale nikdo o tom nemluví

Většina z nás má občas mokro v kalhotkách, ale nikdo o tom nemluví

Trvalo to dlouho, než jsme došli do fáze, kdy umíme otevřeně mluvit o tom „tam dole“. Do veřejného prostoru...

Partners Financial Services