MATCHES, a.s.
IČO: 49903225

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 1. 1994
Obchodní firma
od 10. 7. 2007

MATCHES, a.s.

od 24. 2. 2003 do 10. 7. 2007

Rybena CZ, a.s.

od 1. 1. 1994 do 24. 2. 2003

Rybena Rumburk, a.s.

Sídlo
od 21. 12. 2011 do 17. 10. 2016
Brno, Příkop , PSČ 602 00
od 10. 7. 2007 do 21. 12. 2011
Brno, Příkop 834/8, PSČ 602 00
od 31. 8. 2006 do 10. 7. 2007
Rumburk, Zadní 449, PSČ 408 01
od 8. 12. 2001 do 31. 8. 2006
Brno, Veveří č.p. 489/61, PSČ 602 00
od 1. 1. 1994 do 8. 12. 2001
Rumburk, Zadní 449, PSČ 408 22
IČO
od 1. 1. 1994

49903225

DIČ

CZ49903225

Identifikátor datové schránky:a2de4rn
Právní forma
od 1. 1. 1994
Akciová společnost
Spisová značka3696 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 24. 9. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 10. 8. 2007 do 24. 9. 2009
- zprostředkování obchodu a služeb
od 10. 8. 2007 do 24. 9. 2009
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 10. 7. 2007 do 10. 8. 2007
- zprostředkovatelská činnost
od 10. 7. 2007 do 10. 8. 2007
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
od 10. 7. 2007 do 24. 9. 2009
- ubytovací služby
od 1. 1. 1994 do 10. 9. 2002
- silniční motorová doprava
od 1. 1. 1994 do 10. 9. 2002
- řeznictví a uzenářství
od 1. 1. 1994 do 10. 7. 2007
- služby provozované v oblasti skladování v mrazírenských skladech
od 1. 1. 1994 do 24. 9. 2009
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Ostatní skutečnosti
od 10. 8. 2007
- V důsledku fúze společnosti Rybena CZ, a.s., jako společnosti nástupnické, sloučením se společností MATCHES, a.s., jako společností zanikající, přešlo na společnost Rybena CZ, a.s. jmění zanikající společnosti MATCHES, a.s., IČ: 255 76 046, se sídlem Brno , Příkop 8, PSČ 602 00, a to s účinností ke dni: 10.7.2007.
od 10. 7. 2007 do 10. 8. 2007
- V důsledku fúze společnosti Rybena CZ, a.s., jako společnosti nástupnické, sloučením se společností MATCHES, a.s., jako společností zanikající, přešlo na společnost Rybena CZ, a.s. jmění zanikající společnosti MATCHES, a.s., IČ: 255 76 046, se sídlem Brno , Příkop 8, PSČ 602 00, a to s účinností ke dni: (den provedení zápisu sloučení do obchodního rejstříku).
od 1. 12. 2006 do 25. 1. 2008
- Mimořádná valná hromada společnosti Rybena CZ, a.s. přijala dne 16.11.2006 usnesení tohoto znění: "Valná hromada společnosti Rybena CZ, a.s. rozhoduje o snížení základního kapitálu Společnosti za účelem úhrady ztráty. Důvodem navrhovaného snížení základní ho kapitálu je úhrada ztráty minulých let. Částka získaná snížením základního kpitálu bude v plné výši použita na úhradu ztráty minulých let. Základní kapitál společnosti bude snížen z původní výše 57.560.000,- Kč (padesát sedm milionů pět set šedesát tis íc korun českých) o pevnou částku 55.545.400,- Kč (padesát pět milionů pět set čtyřicet pět tisíc čtyři sta korun českých). Nová výše základního kapitálu bude činit 2.014.600,- Kč (dva miliony čtrnáct tisíc šest set korun českých). Snížení bude provedeno v souladu s ustanovením § 213a obchodního zákoníku snížením jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti tak, že jmenovitá hodnota akcií Společnosti se sníží ze stávající výše 1000,- Kč (jeden tisíc korun českých) o částku 965,- Kč (devět set šedesát pět kor un českých) na 35,- Kč (třicet pět korun českých). Vzhledem ke skutečnosti, že dosud neproběhla přeměna podoby stávajících akcií společnosti ze zaknihovaných na listinné, nestanoví se lhůta pro předložení listinných akcií akcionáři Společnosti. Snížení bu de provedeno v souladu s ustanovením § 213a odst. 3 obchodního zákoníku změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v evidenci vedené Střediskem cenných papírů na základě příkazu Společnosti po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku." "Valná hromada společnosti Rybena CZ, a.s. rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti z původní výše 2.014.600,- Kč (dva miliony čtrnáct tisíc šest set korun českých) upsáním nových akcií o částku 19.138.700,- Kč (devatenáct milionů sto třicet os m tisíc sedm set korun českých). Nová výše základního kapitálu Společnosti bude tedy činit 21.153.300,- Kč (dvacet jedna milionů sto padesát tři tisíc tři sta korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouš tí. Bude vydáno 57.560 ks (padesát sedm tisíc pět set šedesát kusů) kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 332,50 Kč (třista třicet dva korun a padesát haléřů), které nebudou kótované. Upisování nových akcií Společnosti proběhne ve dvou kolech. V prvém kole budou moci nové akcie upsat stávající akcionáři Společnosti s využitím svého přednostního práva podle ustanovení § 204a obchodního zákoníku v sídle společnosti ČESKÁ INVESTIČNÍ A SPR ÁVCOVSKÁ, a.s., na adrese Brno, Příkop 8, PSČ 602 00. Lhůta pro upsání akcií s využitím přednostního práva činí 14 (čtrnáct) dní ode dne zveřejnění informace o počátku běhu lhůty pro využití přednostního práva na úpis nových akcií Společnosti v Obchodním věstníku a celostátním deníku určeném stanovami Společnosti pro svolávání valné hromady. Na jednu akcii Společnosti se jmenovitou hodnotou 35,- Kč je stávající akcionář oprávněn upsat 1 novou kmenovou akcii na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnot ě 332,50 Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že dosud neproběhla přeměna podoby stávajících akcií společnosti ze zaknihovaných na listinné, rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je v souladu s ustanovením § 204a odst. 4 obchodního zákoníku první den lh ůty pro úpis nových akcií s využitím přednostního práva. Akcie, které nebudou účinně upsány v prvém kole upisování s využitím přednostního práva, budou v druhém kole upisování nabídnuty k upsání předem určenému zájemci. Předem určeným zájemcem je společnost OSICO ENTERPRISES LTD., registrační číslo: 5288907, s e sídlem: 4th Floor, Lawford House, Albert Place, London N3 1 RL, Spojené království Velké Británie a Severního Irska ( dále také jen "předem určený zájemce"). Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem činí 14 (čtrnáct) dní a počne běžet od doručení výzvy představenstva předem určenému zájemci. Nové akcie společnosti upisované v druhém kole upisování budou předem určeným zájemcem upsány v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi ním a Společností v sídlem společnosti ČESKÁ INVESTIČNÍ A SPRÁVCOVSKÁ, a.s., na adrese Brno, Příkop 8, PSČ 602 00, v průběhu lhůty pro upsání akcií. Navrhovaná výše emisního kursu je v obou kolech rovna jmenovité hodnotě akcií, tj. 332,50 Kč za jednu akcii. Upisovatelé akcií jsou povinni splatit 100% emisního kurzu upsaných akcií na účet číslo 211xxxx, vedený u ČSOB, a to ve lhůtě 7 dnů ode dne upsání nových akcií. Proti pohledávce na splacení emisního kurzu se připouští možnost započtení níže uvedených peněžitých pohledávek za společností, jejichž vlastníkem je společnost OSICO ENTERPRISES LTD., registrační číslo: 5288907, se sídlem: 4th Floor, Lawford House, Alber t Place, London N3 1 RL, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, vzniklých ze smlouvy o úvěru ze dne 21.2.2005 ve výši jistiny 150.000,- Kč s úrokem ve výši 140% diskontní sazby p.a. platné v den podpisu smlouvy z této částky ode dne jejího p oskytnutí, ze smlouvy o úvěru ze dne 24.5.2005 ve výši jistiny 100.000,- Kč s úrokem 140% diskontní sazby p.a. platné v den podpisu smlouvy z této částky ode dne jejího poskytnutí, ze smlouvy o úvěru ze dne 7.9.2005 ve výši jistiny 200.000,- Kč s úrokem v e výši 140% diskontní sazby p.a. platné v den podpisu smlouvy z této částky ode dne jejího poskytnutí, ze smlouvy o úvěru ze dne 3.10.2005 ve výši jistiny 2.356.079,50 Kč s úrokem ve výši 140% diskontní sazby p.a. platné v den podpisu smlouvy z této částk y ode dne jejího poskytnutí, ze smlouvy o úvěru ze dne 6.2.2006 a jejího dodatku ze dne 1.3.2006 ve výši jistiny 14.000.000,- Kč s úrokem 12% p.a. ode dne jejího poskytnutí, ze smlouvy o úvěru ze dne 4.4.2006 ve výši jistiny 2.700.000,- Kč s úrokem 16% p.a. z této částky ode dne jejího poskytnutí, ze smlouvy o úvěru ze dne 12.5.2006 ve výši jistiny 700.000,- Kč s úrokem ve výši 140% diskontní sazby p.a. platné v den podpisu smlouvy z této částky ode dne jejího poskytnutí, vše v celkové částce jistiny 20 .206.079,50 Kč ( dvacet milionů dvě stě šest tisíc sedmdesát devět korun a padesát haléřů ) s příslušenstvím. Představenstvo Společnosti předloží na výzvu upisovatele, který prokáže, že je vlastníkem výše specifikovaných pohledávek, návrh smlouvy o započtení peněžité pohledávky proti pohledávce na splacení emisního kurzu. Upisovatel je povinnen uzavřít se Společn ostí smlouvu o započtení do 7 dnů ode dne upsání nových akcií nebo v téže lhůtě splatit emisní kurz jím upsaných akcií. Dohoda o započtení musí být v souladu s ustanovením § 204 odst. 2 obchodního zákoníku uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení zák ladního kapitálu do obchodního rejstříku."
od 1. 1. 1994
- Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, na který pře- šel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zákona číslo 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.
Kapitál
od 25. 1. 2008
Základní kapitál 21 153 300 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 12. 2006 do 25. 1. 2008
Základní kapitál 2 014 600 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 12. 1997 do 1. 12. 2006
Základní kapitál 57 560 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 1. 1994 do 1. 12. 1997
Základní kapitál 57 560 000 Kč
od 19. 10. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 57 560.
od 25. 1. 2008
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 57 560.
od 1. 12. 2006 do 19. 10. 2009
Akcie na majitele err, počet akcií: 57 560.
od 31. 8. 2006 do 1. 12. 2006
Akcie na majitele err, počet akcií: 57 560.
od 1. 1. 1994 do 31. 8. 2006
Akcie na majitele err, počet akcií: 57 560.
Statutární orgán
od 3. 7. 2013
MIROSLAV WAGNER - předseda představenstva
Přerov - Přerov V-Dluhonice, Náves, PSČ 750 02
den vzniku členství: 17. 5. 2013
den vzniku funkce: 17. 5. 2013
od 3. 7. 2013
PATRIK ČERNOUŠEK - člen představenstva
Brno - Trnitá, Křenová, PSČ 602 00
den vzniku členství: 17. 5. 2013
od 3. 7. 2013 do 29. 8. 2016
JOSEF FOJT - místopředseda představenstva
Brno - Staré Brno, Husova, PSČ 602 00
den vzniku členství: 17. 5. 2013 - 22. 7. 2016
den vzniku funkce: 17. 5. 2013 - 22. 7. 2016
od 21. 12. 2011 do 3. 7. 2013
Roman Pospíšil - předseda představenstva
Brno, Puchýřova, PSČ 628 00
den vzniku členství: 1. 12. 2011 - 17. 5. 2013
den vzniku funkce: 1. 12. 2011 - 17. 5. 2013
od 21. 12. 2011 do 3. 7. 2013
Ing. Tomáš Běťák - místopředseda představenstva
Kyjov, Brandlova, PSČ 697 01
den vzniku členství: 1. 12. 2011 - 17. 5. 2013
den vzniku funkce: 1. 12. 2011 - 17. 5. 2013
od 21. 12. 2011 do 3. 7. 2013
David Krejčí - člen představenstva
Brno, Chodská, PSČ 612 00
den vzniku členství: 1. 12. 2011 - 17. 5. 2013
od 25. 9. 2009 do 21. 12. 2011
Jiří Sedláček - člen představenstva
Brno, Minoritská 12, PSČ 602 00
den vzniku členství: 26. 8. 2009 - 1. 12. 2011
od 19. 5. 2008 do 25. 9. 2009
Soňa Čečmanová - člen představenstva
Prostějov, Náměstí Padlých Hrdinů 2590/3, PSČ 796 01
den vzniku členství: 31. 3. 2008 - 26. 8. 2009
od 19. 5. 2008 do 21. 12. 2011
Roman Pospíšil - předseda představenstva
Brno - Líšeň, Puchýřova 2319/5, PSČ 628 00
den vzniku členství: 31. 3. 2008 - 1. 12. 2011
den vzniku funkce: 31. 3. 2008 - 1. 12. 2011
od 19. 5. 2008 do 21. 12. 2011
Ing. Tomáš Běťák - místopředseda představenstva
Kyjov, Brandlova 1319/70, PSČ 697 01
den vzniku členství: 31. 3. 2008 - 1. 12. 2011
den vzniku funkce: 31. 3. 2008 - 1. 12. 2011
od 10. 8. 2007 do 19. 5. 2008
Roman Pospíšil - Místopředseda představenstva
Brno, Puchýřova 5, PSČ 628 00
den vzniku členství: 19. 4. 2006 - 31. 3. 2008
den vzniku funkce: 16. 7. 2007 - 31. 3. 2008
od 1. 12. 2006 do 10. 8. 2007
Roman Pospíšil - Člen představenstva
Brno, Puchýřova 5, PSČ 628 00
den vzniku členství: 19. 4. 2006
od 1. 12. 2006 do 19. 5. 2008
Marek Kolíbal - Předseda představenstva
Brno, Veveří 489/61, PSČ 602 00
den vzniku členství: 19. 4. 2006 - 31. 3. 2008
den vzniku funkce: 30. 6. 2006 - 31. 3. 2008
od 1. 12. 2006 do 19. 5. 2008
Ing. Jiří Pavlík - Člen představenstva
Oslavany, Školní 4, PSČ 664 12
den vzniku členství: 19. 4. 2006 - 31. 3. 2008
od 24. 4. 2001 do 1. 12. 2006
Ing. Jaromír David - Člen představenstva
Brno, V luzích 765/1
den vzniku funkce: 14. 7. 2000
od 24. 4. 2001 do 1. 12. 2006
Luboš Prokopec - Člen představenstva
Hradec Králové, Mandysova 1298
den vzniku funkce: 14. 7. 2000
od 10. 1. 2000 do 24. 4. 2001
Petr Ščudla - Místopředseda představenstva
Brno, Bochořákova 11
od 10. 1. 2000 do 1. 12. 2006
Marek Kolíbal - Předseda představenstva
Brno, Veveří 489/61
od 23. 6. 1999 do 10. 1. 2000
Roman Pospíšil - Předseda představenstva
Brno, Puchýřova 5
od 23. 6. 1999 do 10. 1. 2000
Petr Ščudla - Člen představenstva
Brno, Bochořákova 11
od 28. 8. 1998 do 23. 6. 1999
Pavlína Megová - Předseda představenstva
Brno, Nováčkova 681/35
od 28. 8. 1998 do 23. 6. 1999
Mgr. Karel Krejza - Člen představenstva
Litoměřice, Škrétova 12
od 28. 8. 1998 do 24. 4. 2001
Josef Plíhal - Člen představenstva
Rumburk, 2. Polské armády 1211/28
od 26. 5. 1998 do 28. 8. 1998
Ing. Oldřich Jurman - Člen představenstva
Praha 5, Lohnického 869
od 26. 5. 1998 do 28. 8. 1998
Ing. Josef Josífek - Člen předtavenstva
Skuteč, Prosetín 152, PSČ 739 73
od 26. 5. 1998 do 28. 8. 1998
Josef Plíhal - Předseda představenstva
Rumburk, 2. Polské armády 1211/28
od 1. 12. 1997 do 26. 5. 1998
Ing. Josef Čermák - Předseda představenstva
Hradec Králové, Rokycanova 316
od 1. 12. 1997 do 26. 5. 1998
Ing. Jaromír Zajíček - Člen představenstva
Nový Bor, Hřebenka 556
od 1. 12. 1997 do 26. 5. 1998
JUDr. Bohumil Urban - Člen představenstva
Litoměřice, Stavbařů 4
od 1. 12. 1997 do 26. 5. 1998
Josef Plíhal - Místopředseda představenstva
Rumburk, 2. Polské armády 1211/28
od 12. 9. 1995 do 1. 12. 1997
Ing. Josef Čermák - Předseda představenstva
Hradec Králové, Rokycanova 316
od 12. 9. 1995 do 1. 12. 1997
Josef Plíhal - Místopředseda představenstva
Rumburk, 2. polské armády 28
od 12. 9. 1995 do 1. 12. 1997
Ing. Jaromír Zajíček - Člen představenstva
Nový Bor, Hřebenka 556
od 12. 9. 1995 do 1. 12. 1997
JUDr. Bohumil Urban - Člen představenstva
Litoměřice, Stavbařů 4
od 12. 9. 1995 do 1. 12. 1997
Ing. Miloslav Černý - Člen představenstva
Třemošnice, Družstevní 411
od 1. 1. 1994 do 12. 9. 1995
Josef Plíhal - Člen představenstva
Rumburk, 2. Polské armády 28
od 1. 1. 1994 do 12. 9. 1995
Jan Růžička - Člen představenstva
Ústí nad Labem, SNP 14, PSČ 400 11
od 1. 1. 1994 do 12. 9. 1995
Alena Ledererová - Člen představenstva
Rumburk, Novákova 330/2a
od 10. 7. 2007
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají společně předseda představenstva a místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné či napsané firmě společnosti společně připojí své podpisy předseda představenstva a místopředseda představenstva.
od 1. 12. 1997 do 10. 7. 2007
Jménem společnosti je oprávněn jednat předseda představenstva samostatně. Členové jsou oprávněni jednat jménem společnosti vždy dva společně nebo jeden člen, který je k tomu představenstvem písemně zmocněn.
od 1. 1. 1994 do 1. 12. 1997
Jednání jménem společnosti: Společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představens- tva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo mís- topředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně po- věřen, připojí k názvu společnosti či otisku razítka společnosti svůj podpis.
Dozorčí rada
od 3. 7. 2013
LUDĚK POSPÍŠIL - předseda dozorčí rady
Přerov - Přerov I-Město, 9. května, PSČ 750 02
den vzniku členství: 17. 5. 2013
den vzniku funkce: 17. 5. 2013
od 3. 7. 2013
KRISTINA NEDOMOVÁ - člen dozorčí rady
Brno - Zábrdovice, Příční, PSČ 602 00
den vzniku členství: 17. 5. 2013
od 3. 7. 2013
JIŘÍ PAVLIŠTÍK - člen dozorčí rady
Horní Moštěnice, 9. května, PSČ 751 17
den vzniku členství: 17. 5. 2013
od 21. 12. 2011 do 3. 7. 2013
Ing. Marek Hauke - předseda dozorčí rady
Brno, Rokycanova, PSČ 615 00
den vzniku členství: 5. 10. 2009 - 17. 5. 2013
den vzniku funkce: 7. 4. 2010 - 17. 5. 2013
od 28. 7. 2011 do 3. 7. 2013
Martina Samuelová - člen dozorčí rady
Brno, Kamínky, PSČ 634 00
den vzniku členství: 1. 7. 2011 - 17. 5. 2013
od 7. 1. 2011 do 28. 7. 2011
Veronika Petinisová - člen dozorčí rady
Brno, Viniční, PSČ 615 00
den vzniku členství: 12. 11. 2010 - 1. 7. 2011
od 22. 6. 2010 do 7. 1. 2011
Veronika Petinisová - člen dozorčí rady
Brno, Viniční, PSČ 615 00
den vzniku členství: 7. 4. 2010 - 12. 11. 2010
od 22. 6. 2010 do 21. 12. 2011
Ing. Marek Hauke - předseda dozorčí rady
Brno, Náměstí Republiky 1486/9, PSČ 614 00
den vzniku členství: 5. 10. 2009
den vzniku funkce: 7. 4. 2010
od 19. 10. 2009 do 22. 6. 2010
Ing. Jaromír David, CSc. - předseda dozorčí rady
Brno, V Luzích 1, PSČ 637 00
den vzniku členství: 19. 4. 2006 - 7. 4. 2010
den vzniku funkce: 5. 10. 2009 - 7. 4. 2010
od 19. 10. 2009 do 22. 6. 2010
Ing. Marek Hauke - člen dozorčí rady
Brno, Náměstí Republiky 1486/9, PSČ 614 00
den vzniku členství: 5. 10. 2009
od 19. 10. 2009 do 3. 7. 2013
Soňa Čečmanová - člen dozorčí rady
Prostějov, Náměstí Padlých Hrdinů 2590/3, PSČ 796 01
den vzniku členství: 5. 10. 2009 - 17. 5. 2013
od 19. 5. 2008 do 19. 10. 2009
Ing. Marek Hauke - člen dozorčí rady
Brno, Náměstí Republiky 1486/9, PSČ 614 00
den vzniku členství: 15. 4. 2008 - 5. 10. 2009
od 1. 12. 2006 do 19. 5. 2008
Ing. Milan Stehlík - Člen dozorčí rady
Mělčany, 91, PSČ 664 64
den vzniku členství: 19. 4. 2006 - 15. 4. 2008
od 1. 12. 2006 do 19. 10. 2009
Martin David - Předseda dozorčí rady
Brno, Absolonova 24, PSČ 624 00
den vzniku členství: 19. 4. 2006 - 5. 10. 2009
den vzniku funkce: 30. 6. 2006 - 5. 10. 2009
od 1. 12. 2006 do 19. 10. 2009
Ing. Jaromír David, CSc. - Člen dozorčí rady
Brno, V Luzích 1, PSČ 637 00
den vzniku členství: 19. 4. 2006
od 24. 4. 2001 do 1. 12. 2006
Štěpán Hakl - Předseda dozorčí rady
Brno, Drobného 74, PSČ 602 00
den vzniku funkce: 14. 7. 2000 - 14. 10. 2005
od 24. 4. 2001 do 1. 12. 2006
Martin David - Člen dozorčí rady
Brno, Dubová 21, PSČ 637 00
den vzniku funkce: 14. 7. 2000
od 13. 9. 1999 do 24. 4. 2001
Robin Pluháček - Člen dozorčí rady
Brno-Sever, Slepá 29
od 28. 8. 1998 do 13. 9. 1999
Jan Srnec - Člen dozorčí rady
Nové Spolí, 36
od 28. 8. 1998 do 24. 4. 2001
Štěpán Hakl - Předseda dozorčí rady
Brno, Drobného 74
od 28. 8. 1998 do 1. 12. 2006
Alena Ledererová - Člen dozorčí rady
Rumburk, Novákova 330/2A
od 26. 5. 1998 do 28. 8. 1998
Ing. Libor Spáčil - Předseda dozorčí rady
Brno, Koniklecova 4
od 26. 5. 1998 do 28. 8. 1998
Pavlína Megová - Člen dozorčí rady
Brno, Nováčkova 25
od 1. 12. 1997 do 26. 5. 1998
Roman Tichý - Předseda dozorčí rady
Praskačka, Urbanice čp. 54
od 12. 9. 1995 do 1. 12. 1997
Ing. František Loudát, CSc. - Předseda
Děčín 2, Riegrova 1422/7
od 12. 9. 1995 do 26. 5. 1998
Ing. Pavel Síč - Člen
Krásná Lípa, Doubická 10
od 12. 9. 1995 do 28. 8. 1998
Alena Ledererová - Člen
Rumburk, Novákova 330/2A
od 1. 1. 1994 do 12. 9. 1995
Ing. František Loudát, CSc.
Děčín I., Rýgrova 1422/7
od 1. 1. 1994 do 12. 9. 1995
Irena Mašatová
Rumburk, Vojtěcha Kováře 371
od 1. 1. 1994 do 12. 9. 1995
Josef Bukovanský
Rumburk, 9. května 32
Hodnocení firmy
0
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které je dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Mateřská na druhé dítě: kdo ji dostane, kdo ne

20. 3. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Mateřská na druhé dítě: kdo ji dostane, kdo ne

Druhé dítě se narodí v době, kdy ještě berete rodičovský příspěvek na prvního potomka nebo krátce po dočerpání dávky. Dostanete na druhé dítě mateřskou? Jak se liší pravidla u zaměstnankyň a podnikatelek?

Srovnání: na kolik přijde celoroční cestovní pojištění. Vyplatí se?

20. 3. 2018 | Jak na to | Monika Hájková

Srovnání: na kolik přijde celoroční cestovní pojištění. Vyplatí se?

Pro cestovatele, kteří často vyjíždějí za hranice, mají pojišťovny celoroční cestovní pojištění. Kolik celoroční cestovní pojistka stojí, co kryje a komu se vyplatí? Poradí náš přehled.

Miliardový bumerang. Vrátí pojišťovny peníze za špatně nastavené investiční pojistky?

19. 3. 2018 | Co se děje | Ondřej Tůma | 13 komentářů

Miliardový bumerang. Vrátí pojišťovny peníze za špatně nastavené investiční pojistky?

Klienti chtějí zpátky peníze, které naposílali na špatně nastavené investiční pojistky. Po rozhodnutí finančního arbitra zatím pojistné v jednotlivých případech vracely Česká pojišťovna a Axa. Hraje se ale možná o statitisíce pojistek a miliardy korun. Rozhodovat budou soudy.

Elektrika, plyn a extra poplatky. Tisíc za fakturu, stovka za upomínku

19. 3. 2018 | Jak na to | Jana Poncarová | 1 komentářů

Elektrika, plyn a extra poplatky. Tisíc za fakturu, stovka za upomínku

Na faktuře za elektřinu nebo zemní plyn můžete objevit podivné poplatky. Například za to, že jste zavolali na zákaznickou linku. Nebo za to, že vám dodavatel poslal opis ztracené smlouvy. Zjistili jsme, co všechno vám dodavatelé naúčtují k ceně energií.

Dieselgate. Než se to promlčí

18. 3. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas | 3 komentáře

Dieselgate. Než se to promlčí

Aféra dieselgate: koncern Volkswagen přiznal, že naftové motory vybavoval softwarem zkreslujícím výsledky emisních testů. Letos v září to budou tři roky. A je možné, že kdo si přijde stěžovat později, na toho Volkswagen udělá dlouhý nos: Je to promlčené!

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

-93
+
-
2.Bohumír Ďuričko

Bohumír Ďuričko

- podnikatel toho času ve výkonu trestu

-107
+
-
3.Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-114
+
-
4.František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-162
+
-
5.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-270
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 111 046 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 555,00 Kč
Czech Exchange 2 557,00 Kč
Broadway Change 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 565,00 Kč
MONETA Money Bank 2 618,00 Kč
Sberbank CZ 2 619,00 Kč
Expobank CZ 2 619,30 Kč
Oberbank 2 637,00 Kč
Česká spořitelna 2 661,00 Kč
ČSOB 2 657,00 Kč
Komerční banka 2 671,43 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 699,20 Kč
Raiffeisenbank 2 703,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Koupě v bazaru - špatná dobírka
Poradna > Spotřebitelská poradna > Koupě v bazaru - špatná dobírka

Otázka: Dobrý den, přes online bazar jsem zakoupil elektroniku, dohodli jsme se na ceně a prodávající si na balík napsal chybnou sumu na dobírku. Dá se toto soudně vymáhat, když je to chyba prodávajícího? Jedná...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.