Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

ELITE a.s.
IČO: 49903560

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 1. 1994
Obchodní firma
od 1. 1. 1994

ELITE a.s.

Sídlo
od 1. 1. 1994 do 26. 7. 2014
Varnsdorf, Východní 1733, PSČ 407 49
IČO
od 1. 1. 1994

49903560

DIČ

CZ49903560

Identifikátor datové schránky:jhtdvqd
Právní forma
od 1. 1. 1994
Akciová společnost
Spisová značka528 B, Krajský soud v Ústí nad Labem
Předmět podnikání
od 26. 7. 2014
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 26. 7. 2014
- hostinská činnost
od 31. 7. 2001 do 26. 7. 2014
- výroba oděvů a oděvních doplňků (kromě kožešinových)
od 31. 7. 2001 do 26. 7. 2014
- specializovaný maloobchod
od 8. 11. 1995 do 26. 7. 2014
- vedení účetnictví - mimo organizačního, ekonomického a účetního poradenství
od 1. 1. 1994 do 31. 7. 2001
- výroba pletených výrobků
od 1. 1. 1994 do 31. 7. 2001
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou činností uvedených v přílohách zák.455/91 Sb.
od 1. 1. 1994 do 26. 7. 2014
- výroba tepla
od 1. 1. 1994 do 26. 7. 2014
- prodej těchto výrobků a doplňkových potřeb
od 1. 1. 1994 do 26. 7. 2014
- vývoz věcí z ČR z vlastní výroby organizace
od 1. 1. 1994 do 26. 7. 2014
- dovoz věcí do ČR určených k využití ve výrobě organizace a přijímání služeb od zahraničních osob v souvislosti s těmito dovozy
od 1. 1. 1994 do 26. 7. 2014
- ubytovací služby
od 1. 1. 1994 do 26. 7. 2014
- silniční motorová doprava - silniční doprava nákladů
od 1. 1. 1994 do 26. 7. 2014
- silniční motorová doprava - jiná silniční doprava osob - ČR mimo okres Náchod a Liberec
od 1. 1. 1994 do 26. 7. 2014
- hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení)
Ostatní skutečnosti
od 26. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 12. 1. 2012 do 12. 1. 2012
- Dne 14.12.2011 rozhodl jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady takto: 1. rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti nyní ve výši 152.967.110,- Kč (slovy: jednostopadesát dvamiliónydevětsetšedesátsedmtisícjednostodeset korun českých) takto: a) částka, o kterou snižuje základní kapitál společnosti, činí 91.780.266 Kč (slovy: devadesátjedenmiliónsedmsetosmdesáttisícdvěstěšedesátšest korun českých) - rozsah snížení základního kapitálu; b) důvodem snížení základního kapitálu je optimalizace výše základního kapitálu v souladu se snížením majetkové účasti jediného akcionáře ve společnosti a uhrazení neuhrazené ztráty minulých let, přičemž s částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo takto: - částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 91.780.266 Kč (slovy: devadesátjedenmiliónsedmsetosmdesáttisícdvěstěšedesátšest korun českých) bude použita na uhrazení části neuhrazené ztráty minulých let, která činí celkem 132.311.133,65 Kč (slovy: jednostotřicetdvamiliónůtřistajedenácttisícjednostotřicettři korun českých šedesátpět haléřů); c) snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech kmenových, listinných akcií společnosti o 60 % jejich stávající jmenovité hodnoty a to snížením jmenovité hodnoty každé kmenové akcie s dosavadní jmenovitou hodnotou 1 0,- Kč (slovy: deset korun českých) na jmenovitou hodnotu 4,- Kč (slovy: čtyři koruny české), přičemž toto snížení jmenovité hodnoty těchto akcií se provede výměnou dosavadních 15296711 ks kmenových akcií, každá se jmenovitou hodnotou 10,- Kč (slovy: dese t korun českých), nyní nahrazených 1 (jednou) hromadnou listinou číslo A-000001, v případě trvajícího jejich nahrazení hromadnou listinou výměnou této hromadné listiny, za nových 15296711 ks kmenových listinných akcií, každá se jmenovitou hodnotou 4,- Kč (slovy: čtyři koruny české), popřípadě za hromadnou listinu nebo hromadné listiny nahrazující akcie s novou jmenovitou hodnotou; d) lhůta pro předložení kmenových listinných akcií společnosti za účelem jejich výměny v důsledku snížení základního kapitálu činí 6 (šest) měsíců, přičemž představenstvo společnosti vyzve akcionáře k předložení akcií do 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu sn ížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku; 2. ukládá představenstvu společnosti, aby podalo podle § 211 odst. 4 obchodního zákoníku návrh na zápis tohoto rozhodnutí o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a podalo návrh na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku v s ouladu s § 216 odst. 1 obchodního zákoníku.
od 23. 5. 2008 do 4. 1. 2010
- Dne 21.4.2008 rozhodla valná hromada o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře: 1) Hlavním akcionářem společnosti se určuje společnost LEXBURG ENTERPRISES LIMITED, reg. č. HE 135194, se sídlem Arch. Makariou III 9, Lazaros Centre, Larnaca, Kyperská republika, která je vlastníkem 15 000 000 ks listinných kmenových akcií na jméno vydan ých společností, o jmenovité hodnotě 10,- Kč na jednu akcii, tzn. že souhrnná jmenovitá hodnota všech akcií ve vlastnictví hlavního akcionáře činí 150 000 000, což představuje 98,06 % základního kapitálu společnosti. Vlastnictví shora specifikovaných akci í bylo ověřeno předložením akcií představenstvu společnosti. Současně valná hromada bere na vědomí, že neexistují žádné zatímní listy společnosti anebo převoditelné cenné papíry vydané společností, které umožňují nabytí akcií společnosti nebo zatímních listů společnosti. 2) Mimořádná valná hromada rozhoduje o tom, že vlastnické právo ke všem ostatním účastnickým cenným papírům vydaným společností, než které jsou citovány v bodě 1) tohoto usnesení, přejde na hlavního akcionáře. 3) Mimořádná valná hromada určuje, že protiplnění určené hlavním akcionářem je stanoveno ve výši 5,00 Kč za 1 kmenovou zaknihovanou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 10,- Kč. Tato částka odpovídá částce uvedené ve znaleckém posudku, který hlavní akcio nář doručil společnosti a souhlasu České národní banky č.j. 2008/3604/570 (sp. zn. Sp/2008/46572), které nabylo právní moci dne 18.3.2008. 4) Mimořádná valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění oprávněným osobám v souladu s § 183m odst. 3 zák. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění. Obchodník s cennými papíry Global Brokers, a.s. (sídlem Praha 9, Českomoravská 12a, č.p. 2255, PSČ 190 00; IČ 61251208) poskytne oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu po vzniku jejich práva na poskytnutí protiplnění. Dosavadním vlastníkům zaknihovaných účastnických cenných papírů vzniká právo na zaplacení protiplnění zápisem vlastnického práva na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů. Uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu usnesení do obchodního rejstříku podle § 1831 odst. 1 obchodního zákoníku předchází vlastnické právo k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů společnosti na hlavního akcionáře. Byly-li přešlé účastnické cenné papíry zástavou, zástavní právo okamžikem přechodu zaniká. Na zástavního věřitele, který drží zastavený účastnický cenný papír se přiměřeně použijí § 1831 odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. Společnost dá příkaz k zápisu změny vlastníků zaknihovaných účastnických cenných papírů na majetkových účtech osobě oprávněné vést příslušnou evidenci cenných papírů podle zvláštního právního předpisu ve lhůtě 30 dnů po přechodu vlastnického práva s tím, že podkladem pro zápis změny je usnesení valné hromady podle § 183i odst. 1 obchodního zákoníku. 5) Protiplnění oprávněným osobám bude vyplaceno ve výši stanovené podle bodu 3) tohoto usnesení bezhotovostním převodem na účet nebo poštovní poukázkou na adresu, přičemž jeden z těchto údajů oznámí oprávněná osoba společnosti bez zbytečného odkladu po př echodu vlastnického práva k akciím na hlavního akcionáře. Představenstvo společnosti je zavázáno tyto údaje sdělit bez zbytečného odkladu obchodníkovi s cennými papíry Global Brokers, a.s. (sídlem Praha 9, Českomoravská 12a, č.p. 2255, PSČ 190 00; IČ 61 2512058) a právnímu zástupci hlavního akcionáře Mgr. Karlu Tománkovi, advokátu, se sídlem Sokolská 505, 257 22 Čerčany. Protiplnění bude poskytnuto oprávněným osobám na náklady hlavního akcionáře. Hlavní akcionář poskytne protiplnění vždy vlastníkovi vykoupených účastnických cenných papírů, ledaže je prokázáno zastavení vykoupených účastnických cenných papírů, pak poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených účastnických cenných papírů zástavní mu věřiteli; to neplatí prokáže-li vlastník, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak.
od 9. 11. 2007 do 21. 11. 2007
- Dne 27.9.2007 rozhodla valná hromada o souběžném snížení a zvýšení základního kapitálu: Snížení základního kapitálu: 1. Snižuje se základní kapitál společnosti z 296.711.000,-Kč (slovy: dvě stě devadesát šest milionů sedm set jedenáct tisíc korun českých) na 2.967.110,-Kč (slovy: dva miliony devět set šedesát sedm tisíc sto deset korun českých) snížením jmenovité hodnot y všech akcií z 1000,- Kč na 10,- Kč za účelem úhrady ztráty společnosti; částka, o kterou bude základní kapitál snížen, bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let. 2. Snížení jmenovité hodnoty se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v evidenci cenných papírů ve Středisku cenných papírů. Zvýšení základního kapitálu 1. Zvyšuje se základní kapitál společnosti o 150.000.000,-Kč (slovy: sto padesát miliónů korun českých) upsáním 15.000.000 kusů (slovy: patnácti miliónů kusů) listinných kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 10,- Kč (slovy: deset kor un českých). 2. Emisní kurz každé upsané akcie je 10,- Kč (slovy: deset korun českých). 3. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 4. Vylučuje se přednostní právo akcionářů na upisování akcií. Akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci a to LEXBURG ENTERPRISES LIMITED (registrační číslo HE 135194, se sídlem Arch. Makariou III, 9 Lazaros Centre, Larnaca, Cyprus) 5. Místem pro upisování akcií smlouvou mezi společností a shora uvedeným takto předem určeným zájemcem je Východní 1733, Varnsdorf; podpisy smluvních stran musí být na smlouvě úředně ověřeny. 6. Lhůta pro upsání akcií shora uvedeným zájemcem smlouvou je 20 (dvacet) dnů s tím, že počátek běhu této lhůty je představenstvo společnosti povinno zaslat tomuto zájemci jemu adresovaným dopisem, který je představenstvo společnosti povinno zaslat tomuto zájemci do rukou Mgr. Karla Tománka, advokáta, sídlem Sokolská 505, Čerčany spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií nejpozději do 10 (deseti) dnů od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 7. Valná hromada připouští započtení pohledávky společnosti LEXBURG ENTERPRISES LIMITED, kterou má tento věřitel vůči společnosti ELITE a.s., ve výši 150.000.000,- Kč (slovy: sto padesát milionů korun českých), jejímž právním důvodem je Dohoda o narovnání /Agreement on Settlement of Rights ze dne 28.6.2007, a to proti pohledávce společnosti vůči upisovateli - společnosti LEXBURG ENTERPRISES LIMITED na splacení emisního kursu upisovaných akcií, která vznikne, pokud tento upisovatel upíše nové akcie, přičemž stanoví, že emisní kurs může být splacen penězi nebo započtením s tím, že dále stanoví tato pravidla pro uzavření smlouvy o započtení: Smlouva o započtení musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy smluvních stran a musí být uzavřena společností a zájemcem, který upsal akcie, do (čtyřiceti) dnů od upsání akcií, avšak před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obc hodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat i její účinnost, tedy ke střetu pohledávek na základě této smlouvy a tím ke splacení celého emisního kursu musí dojít před podáním tohoto návrhu ve shora uvedené lhůtě; nebude-li návrh smlouvy a a kceptace návrhu obsažena v jedné listině, akcionář, který upsal akcie musí společnosti doručit písemný návrh smlouvy o započtení do 15 (patnácti) dnů ode dne, ve kterém jím byly akcie upsány a společnost je povinna takový návrh písemně akceptovat do další ch 5 (pěti) dnů, nejpozději však v den podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to před podáním tohoto návrhu. 8. Představenstvu se ukládá provést bez odkladu veškeré příslušné kroky související s provedením zvýšení základního kapitálu, úpisem, splácením a vydáním nových akcií.
od 27. 9. 1996 do 21. 11. 2007
- Základní jmění: splaceno 100 %
od 8. 11. 1995 do 20. 12. 2007
- Akcie jsou s charakterem veřejněobchodovatelných cenných papírů.
od 1. 1. 1994 do 26. 7. 2014
- Akciová společnost byla založena podle § 172 OZ. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst.3 zák.č. 92/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Kapitál
od 12. 1. 2012
Základní kapitál 61 186 844 Kč, splaceno 100 %.
od 21. 11. 2007 do 12. 1. 2012
Základní kapitál 152 967 110 Kč, splaceno 100 %.
od 9. 11. 2007 do 21. 11. 2007
Základní kapitál 2 967 110 Kč
od 1. 1. 1994 do 9. 11. 2007
Základní kapitál 296 711 000 Kč
od 26. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno 4, počet akcií: 15 296 711.
od 12. 1. 2012 do 26. 7. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 15 296 711.
od 16. 2. 2010 do 12. 1. 2012
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 15 296 711.
od 21. 11. 2007 do 16. 2. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 15 000 000.
od 9. 11. 2007 do 16. 2. 2010
Akcie na majitele err, počet akcií: 296 711.
od 8. 11. 1995 do 9. 11. 2007
Akcie na majitele err, počet akcií: 296 711.
od 4. 3. 1994 do 8. 11. 1995
Akcie na jméno err, počet akcií: 14 836.
od 4. 3. 1994 do 8. 11. 1995
Akcie na majitele err, počet akcií: 281 875.
od 1. 1. 1994 do 4. 3. 1994
Akcie na majitele err, počet akcií: 281 875.
od 1. 1. 1994 do 4. 3. 1994
Akcie na jméno err, počet akcií: 14 836.
Statutární orgán
od 1. 8. 2019
Ing. JOSEF NOVOSVĚTSKÝ - Člen představenstva
Praha - Michle, Sedlčanská, PSČ 140 00
den vzniku členství: 10. 6. 2019
od 26. 7. 2014 do 1. 8. 2019
Ing. JOSEF NOVOSVĚTSKÝ - Člen představenstva
Praha - Michle, Sedlčanská, PSČ 140 00
den vzniku členství: 25. 6. 2014 - 10. 6. 2019
od 21. 2. 2011 do 26. 7. 2014
Ing. Josef Novosvětský - Člen představenstva
Praha 4 - Michle, Sedlčanská, PSČ 140 00
den vzniku členství: 6. 1. 2011 - 25. 6. 2014
od 24. 6. 2010 do 21. 2. 2011
Ing. Luboš Krauskopf - Člen představenstva
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Popovice, PSČ 250 01
den vzniku členství: 20. 5. 2010 - 6. 1. 2011
od 4. 1. 2010 do 24. 6. 2010
Vlasta Juricová - Člen představenstva
Varnsdorf, Lesní 2962, PSČ 407 47
den vzniku členství: 20. 10. 2009 - 20. 5. 2010
od 8. 1. 2009 do 24. 6. 2010
Ing. Milan Suchomel - Předseda představenstva
Varnsdorf, Horská 1902, PSČ 407 42
den vzniku členství: 25. 9. 2008 - 20. 5. 2010
den vzniku funkce: 25. 9. 2008 - 20. 5. 2010
od 8. 1. 2009 do 24. 6. 2010
Ing. Tomáš Grimm - Člen představenstva
Varnsdorf, Kubelíkova 2204, PSČ 407 47
den vzniku členství: 16. 10. 2008 - 20. 5. 2010
od 6. 3. 2006 do 31. 3. 2008
Ing. Eva Boczanová - Člen představenstva
Varnsdorf, Strakonická 2356, PSČ 407 47
den vzniku členství: 26. 1. 2006 - 29. 2. 2008
od 2. 9. 2005 do 6. 3. 2006
Radka Soukalová - Člen představenstva
Praha 8 - Libeň, V Mezihoří 1211/13, PSČ 180 00
den vzniku členství: 4. 8. 2005 - 26. 1. 2006
od 22. 4. 2004 do 2. 9. 2005
Milan Žák - Člen představenstva
Praha 4 - Modřany, Barunčina 1853/40, PSČ 143 00
den vzniku členství: 11. 2. 2004 - 4. 8. 2005
od 13. 3. 2004 do 4. 1. 2010
Zdeněk Přibyl - Člen představenstva
Varnsdorf, Kmochova 2136, PSČ 407 47
den vzniku členství: 21. 1. 2004 - 28. 2. 2009
od 22. 4. 2003 do 22. 4. 2004
Ing. Eva Boczanová - Člen představenstva
Varnsdorf, Strakonická 2356, PSČ 407 47
den vzniku členství: 1. 1. 2003 - 20. 1. 2004
od 18. 11. 1998 do 22. 4. 2003
Linda Maternová - Člen představenstva
Varnsdorf, Smetanova 2426
od 18. 11. 1998 do 8. 1. 2009
Ing. Milan Suchomel - Předseda představenstva-gen.řed.
Varnsdorf, Horská 1902
den vzniku členství: 26. 6. 2003 - 25. 9. 2008
den vzniku funkce: 1. 7. 2003 - 25. 9. 2008
od 1. 9. 1998 do 18. 11. 1998
Ing. Miloslav Petrášek - Předseda představenstva
Děčín II., Sukova 915/5
od 1. 9. 1998 do 18. 11. 1998
Ing. Jiří Vorlíček - Člen představenstva
Liberec VI, Vlnařská 837
od 1. 9. 1998 do 13. 3. 2004
Ing. Angela Bergerová - Člen představenstva
Varnsdorf, 5.května 1707
den vzniku členství: 26. 6. 2003 - 20. 1. 2004
od 5. 5. 1998 do 1. 9. 1998
Ing. Erhart Mahnel - Místopředseda představenstva
Rumburk, Stepní 48/25
od 8. 11. 1995 do 5. 5. 1998
Ing. Erhart Mahnel - Místopředseda a gen.ředitel
Rumburk, Stepní 48/25
od 8. 11. 1995 do 1. 9. 1998
Ing. Jiří Hrabák - Předseda představenstva
Praha 7, Dělnická 6
od 8. 11. 1995 do 1. 9. 1998
Oskar Nitsche - Člen
Varnsdorf, Lesní 2966
od 8. 11. 1995 do 1. 9. 1998
Vladimír Tomeček - Člen
Praha 9, Tupolevova 469
od 8. 11. 1995 do 1. 9. 1998
Ing. Ladislav Klecan - Člen
Praha 8, Nad Rokoskou 33
od 10. 4. 1995 do 8. 11. 1995
Ing. Václav Adámek - Místopředseda představenstva
Varnsdorf, Jarošova 2837
od 10. 4. 1995 do 8. 11. 1995
Ing. Erhart Mahnel - Předseda představenstva
Rumburk, K.Světlé 228/10
od 1. 1. 1994 do 10. 4. 1995
Ing. Václav Adámek
Varnsdorf, Jarošova 2837
od 1. 1. 1994 do 10. 4. 1995
Ing. Erhart Mahnel
Rumburk, K.Světlé 228/10
od 1. 1. 1994 do 8. 11. 1995
Linda Maternová
Varnsdorf, Smetanova 2426
od 26. 7. 2014
Společnost zastupuje ve všech záležitostech jediný člen představenstva.
od 20. 8. 2010 do 26. 7. 2014
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně člen představenstva.
od 1. 9. 1998 do 20. 8. 2010
Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jednají buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva, anebo dva členové představenstva, anebo samostatně člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, anebo předseda představenstva samostatně, anebo dva členové představenstva, anebo samostatně jeden člen, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.
od 23. 9. 1997 do 1. 9. 1998
Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jednají buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva nebo generální ředitel, anebo dva členové představenstva, anebo samostatně člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, anebo předseda a generální ředitel společnosti, a to oba samostatně, anebo dva členové představenstva, anebo samostatně jeden člen, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
od 8. 11. 1995 do 23. 9. 1997
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu samostatně předseda představenstva a generální ředitel společnosti, anebo dva členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, anebo předseda a generální ředitel společnosti a to oba samostatně, anebo dva členové představenstva, anebo samostatně jeden člen, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
od 4. 3. 1994 do 8. 11. 1995
Společnost zastupuje představenstvo, a to buď všichni členové představenstva společně, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že všichni členové představenstva nebo společně předseda či místopředseda a jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí k názvu společnosti či otisku razítka společnosti svůj podpis. Předseda představenstva se pověřuje samostatným zastupováním a podepisováním společnosti kromě prodeje majetku společnosti nad 500 000,- Kč pořizovací hodnoty.
od 1. 1. 1994 do 4. 3. 1994
Společnost zastupuje představenstvo, a to buď všichni členové představenstva společně, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že všichni členové představenstva nebo společně předseda či místopředseda a jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí k názvu společnosti či otisku razítka společnosti svůj podpis.
Dozorčí rada
od 1. 8. 2019
Bc. PETR KRAUSKOPF - Člen dozorčí rady
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Stará Boleslav, Benátecká, PSČ 250 01
den vzniku členství: 10. 6. 2019
od 26. 7. 2014 do 1. 8. 2019
ALENA KOPACZKOVÁ - Člen dozorčí rady
Praha - Hostivař, Vajdova, PSČ 102 00
den vzniku členství: 25. 6. 2014 - 10. 6. 2019
od 12. 1. 2012 do 26. 7. 2014
Jaroslava Poncová - Předseda dozorčí rady
Chomutov, Palachova, PSČ 430 03
den vzniku členství: 14. 12. 2011 - 25. 6. 2014
den vzniku funkce: 20. 12. 2011 - 25. 6. 2014
od 21. 2. 2011 do 12. 1. 2012
Ing. Radek Ječný, DiS - Předseda dozorčí rady
Praha 3 - Žižkov, Biskupcova 1890/47, PSČ 130 00
den vzniku členství: 6. 1. 2011 - 14. 12. 2011
den vzniku funkce: 11. 1. 2011 - 14. 12. 2011
od 21. 2. 2011 do 26. 7. 2014
Jiří Johana - Člen dozorčí rady
Horní Jiřetín, Gen. Svobody 297/5, PSČ 435 43
den vzniku členství: 6. 1. 2011 - 25. 6. 2014
od 21. 2. 2011 do 26. 7. 2014
Milan Jakubovič - Člen dozorčí rady
Varnsdorf, Zhořelecká 1219, PSČ 407 47
den vzniku členství: 25. 11. 2010 - 25. 6. 2014
od 20. 12. 2007 do 21. 2. 2011
Bc. Radek Ječný, DiS - Předseda dozorčí rady
Praha 3 - Žižkov, Biskupcova 1890/47, PSČ 130 00
den vzniku členství: 1. 12. 2007 - 6. 1. 2011
den vzniku funkce: 3. 12. 2007 - 6. 1. 2011
od 20. 12. 2007 do 21. 2. 2011
Jiří Johana - Místopředseda dozorčí rady
Horní Jiřetín, Gen. Svobody 297/5, PSČ 435 43
den vzniku členství: 1. 12. 2007 - 6. 1. 2011
den vzniku funkce: 3. 12. 2007 - 6. 1. 2011
od 20. 12. 2007 do 21. 2. 2011
Milan Jakubovič - Člen dozorčí rady
Varnsdorf, Zhořelecká 1219, PSČ 407 47
den vzniku členství: 1. 12. 2007 - 25. 11. 2010
od 12. 3. 2007 do 20. 12. 2007
Milan Jakubovič - Člen dozorčí rady
Varnsdorf, Zhořelecká 1219
den vzniku členství: 26. 2. 2007 - 30. 11. 2007
od 12. 3. 2007 do 20. 12. 2007
Vlasta Juricová - Člen dozorčí rady
Varnsdorf, Lesní 2962, PSČ 404 47
den vzniku členství: 26. 2. 2007 - 30. 11. 2007
od 2. 9. 2005 do 12. 3. 2007
Milan Jakubovič - Člen dozorčí rady
Varnsdorf, Zhořelecká 1219
den vzniku členství: 26. 2. 2004 - 26. 2. 2007
od 2. 9. 2005 do 20. 12. 2007
Bc. Radek Ječný, DiS - Předseda dozorčí rady
Praha 3 - Žižkov, K Lučinám 7, PSČ 130 00
den vzniku členství: 23. 6. 2005 - 30. 11. 2007
den vzniku funkce: 7. 7. 2005 - 30. 11. 2007
od 2. 9. 2005 do 20. 12. 2007
Jiří Johana - Místopředseda dozorčí rady
Horní Jiřetín, Gen. Svobody 297/5, PSČ 435 43
den vzniku členství: 23. 6. 2005 - 30. 11. 2007
den vzniku funkce: 7. 7. 2005 - 30. 11. 2007
od 2. 9. 2005 do 20. 12. 2007
Miroslava Kašparová - Člen dozorčí rady
Šumpek, Finská 2712/4, PSČ 787 01
den vzniku členství: 23. 6. 2005 - 30. 11. 2007
od 2. 9. 2005 do 20. 12. 2007
Jaroslava Poncová - Člen dozorčí rady
Chomutov, Palachova 2651/30, PSČ 430 03
den vzniku členství: 23. 6. 2005 - 30. 11. 2007
od 27. 8. 2004 do 2. 9. 2005
Oskar Nitsche - Předseda dozorčí rady
Varnsdorf, Lesní 2966
den vzniku členství: 24. 6. 2004 - 23. 6. 2005
den vzniku funkce: 24. 6. 2004 - 23. 6. 2005
od 27. 8. 2004 do 2. 9. 2005
Milan Jakubovič - Místopředseda dozorčí rady
Varnsdorf, Zhořelecká 1219
den vzniku členství: 26. 2. 2004
den vzniku funkce: 24. 6. 2004 - 7. 7. 2005
od 27. 8. 2004 do 2. 9. 2005
Gerda Suchomelová - Člen dozorčí rady
Varnsdorf, Horská 1902
den vzniku členství: 24. 6. 2004 - 23. 6. 2005
od 27. 8. 2004 do 2. 9. 2005
Vlasta Juricová - Člen dozorčí rady
Varnsdorf, Lesní 2962
den vzniku členství: 24. 6. 2004 - 23. 6. 2005
od 27. 8. 2004 do 2. 9. 2005
Zdeněk Vorel - Člen dozorčí rady
Varnsdorf, T.G. Masaryka 1801
den vzniku členství: 24. 6. 2004 - 23. 6. 2005
od 22. 4. 2004 do 27. 8. 2004
Milan Jakubovič - Člen dozorčí rady
Varnsdorf, Zhořelecká 1219
den vzniku členství: 26. 2. 2004
od 22. 4. 2004 do 12. 3. 2007
Ing. Pavel Klocperk - Člen dozorčí rady
Varnsdorf, Chmelařská 2241/2, PSČ 407 47
den vzniku členství: 26. 2. 2004 - 26. 2. 2007
od 13. 11. 2001 do 27. 8. 2004
JUDr. Jindřich Černý, CSc. - Předseda dozorčí rady
Přelouč, Choceňská 848, PSČ 535 01
den vzniku členství: 28. 6. 2001 - 24. 6. 2004
den vzniku funkce: 28. 6. 2001 - 24. 6. 2004
od 31. 7. 2001 do 22. 4. 2004
Milan Jakubovič - Člen dozorčí rady
Varnsdorf, Zhořelecká 1219
den vzniku členství: 23. 2. 2001 - 26. 2. 2004
od 1. 9. 1998 do 31. 7. 2001
Helena Beckelová - Člen dozorčí rady
Vanrsdorf III, Jarošova 2513
od 1. 9. 1998 do 13. 11. 2001
JUDr. Jindřich Černý, CSc. - Předseda dozorčí rady
Praha 4, Pavlíkova 603/8
od 1. 9. 1998 do 27. 8. 2004
Ing. Jiří Hrabák - Člen dozorčí rady
Praha 7, Dělnická 202/6
den vzniku členství: 28. 6. 2001 - 24. 6. 2004
od 1. 9. 1998 do 27. 8. 2004
Oskar Nitsche - Člen dozorčí rady
Varnsdorf, Lesní 2966
den vzniku členství: 28. 6. 2001 - 24. 6. 2004
od 1. 9. 1998 do 27. 8. 2004
Mgr. Vladimír Tomeček - Člen dozorčí rady
Praha 9, Tupolevova 469
den vzniku členství: 28. 6. 2001 - 24. 6. 2004
od 23. 9. 1997 do 1. 9. 1998
Ing. Jaroslav Pukl - Člen dozorčí rady
Vyškov, Pod nemocnicí 9
od 23. 9. 1997 do 1. 9. 1998
Oldřiška Jiřištová - Člen dozorčí rady
Varnsdorf, Raisova 1953
od 17. 4. 1997 do 1. 9. 1998
Ladislav Haller - Člen dozorčí rady
Varnsdorf, Jarošova 2839
od 17. 4. 1997 do 22. 4. 2004
Anděla Ducháčková - Člen dozorčí rady
Varnsdorf, Poštovní 1214
den vzniku členství: 23. 2. 2001 - 26. 2. 2004
od 27. 9. 1996 do 23. 9. 1997
Ing. Rudolf Rais - Člen dozorčí rady
Česká Lípa, Na Vyhlídce 2565
od 8. 11. 1995 do 8. 11. 1995
Ladislav Raclavský - Člen
Kroměříž, Švabinského nábřeží 167/33
od 8. 11. 1995 do 27. 9. 1996
Ladislav Raclavský - Člen
Kroměříž, Švabinského nábřeží 1967/33
od 8. 11. 1995 do 23. 9. 1997
Ing. Ivona Přečková - Člen
Havířov-Bludovice, Dlouhá tř. 87c
od 8. 11. 1995 do 1. 9. 1998
JUDr. Jindřich Černý, CSc. - Člen
Praha 4, Pavlíkova 602
od 8. 11. 1995 do 1. 9. 1998
Ing. Pavel Domin - Člen
Praha 7, Ortenovo nám. 27
od 8. 11. 1995 do 13. 11. 2001
Ing. Ladislav Drlík - Člen
Praha 6, Dolanská 5/338
od 1. 1. 1994 do 8. 11. 1995
Ing. Zdeněk Fridrich
Praha 4, Ledvinova 1717
od 1. 1. 1994 do 8. 11. 1995
Ing. Ilona Sladká
Varnsdorf V., Karlova 2988
od 1. 1. 1994 do 8. 11. 1995
Marie Vitteková
Děčín, Litoměřická 335
od 1. 1. 1994 do 17. 4. 1997
Ing. Alena Gmucová
Varnsdorf, Kubelíkova 1339
od 1. 1. 1994 do 17. 4. 1997
Zdeněk Sobota
Varnsdorf, Pražská 3010
Akcionáři
od 8. 3. 2019
CHARLHOLD ORANGE LIMITED
Larnaca, Lordou Vyronos, 61-63, LUMIEL BUILDING, 3rd floor, Flat/Office 302, PSČ 602 3, Kyperská republika
od 8. 2. 2018 do 8. 3. 2019
CHARLHOLD ORANGE LIMITED
Larnaca, Faneromenis, 145, PATSIAS COURT, 2nd floor, Flat/Office 202, PSČ 603 1, Kyperská republika
od 1. 7. 2014 do 8. 2. 2018
CHARLHOLD ORANGE LIMITED
Larnaca, Faneromenis, 107, 3rd floor, Flat/Office 301, PSČ 603 1, Kyperská republika
od 12. 1. 2012 do 1. 7. 2014
CHARLHOLD BLUE LIMITED, registrační číslo HE 213070
Larnaca, Faneromenis, 107, 3rd floor, Flat/Office 301, 6031, Kyperská republika
od 4. 1. 2010 do 12. 1. 2012
LEXBURG ENTERPRISES LIMITED
Larnaca, Lazaros Centre, Arch. Makariou III 9, Kyperská republika
od 4. 1. 2010 do 12. 1. 2012
- Registrační číslo HE 135194
Hodnocení firmy
-4
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Ošetřovné vyplácejte i OSVČ v exekuci, vzkazuje ombudsman

26. 5. 2020 | | Jiří Hovorka

Ošetřovné vyplácejte i OSVČ v exekuci, vzkazuje ombudsman

Ombudsman Stanislav Křeček se zastal osob samostatně výdělečně činných, které jsou v exekuci. Ty totiž ministerstvo průmyslu a obchodu vyloučilo z možnosti čerpání ošetřovného pro OSVČ.

Stát odpustí menším firmám pojištění, když udrží lidi

25. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

Stát odpustí menším firmám pojištění, když udrží lidi

Firmám do 50 zaměstnanců vláda odpustí sociální pojištění za letošní červen až srpen. Návrh ministerstva práce a sociálních věcí schválila na dnešním jednání.

Nižší DPH i zpětné odepsání ztráty. Schillerová má nový balíček

25. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 2 komentáře

Nižší DPH i zpětné odepsání ztráty. Schillerová má nový balíček

Daň z přidané hodnoty z ubytování a ze vstupného na kulturu a sport by měla klesnout z 15 na 10 procent. A letošní ztrátu si budou moci firmy a podnikatelé odečíst od výsledku hospodaření v minulých dvou letech. To jsou hlavní návrhy z nového protikrizového balíčku ministerstva financí, který dnes podpořila vláda.

Smrtwings! Zachraňování strategických (?) firem očima expertů

22. 5. 2020 | | Ondřej Tůma | 13 komentářů

Smrtwings! Zachraňování strategických (?) firem očima expertů

V jakém případě by měl stát v době krize finančně pomáhat velkým strategickým společnostem? A které to vlastně jsou?

Firmy mohou odložit sociální pojištění, schválil Senát

20. 5. 2020 | | Jiří Hovorka

Firmy mohou odložit sociální pojištění, schválil Senát

Firmy mohou odložit platbu sociálního pojištění za své zaměstnance v následujících třech měsících. Vládní návrh dnes schválili senátoři, k definitivní změně zákona zbývá už jenom podpis prezidenta a zveřejnění ve Sbírce.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. 2 720,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 720,00 Kč
Czech Exchange 2 720,00 Kč
Komerční banka 2 792,79 Kč
ČSOB 2 795,60 Kč
Poštovní spořitelna 2 795,60 Kč
Expobank CZ 2 798,50 Kč
Česká spořitelna 2 819,00 Kč
Raiffeisenbank 2 848,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 860,50 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 203 988 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Mikuláš Minář

Mikuláš Minář

- aktivista

+208
+
-
2.Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

+146
+
-
3.Dan  Vávra

Dan Vávra

- tvůrce videoher

+56
+
-
4.Richard Krajčo

Richard Krajčo

- zpěvák

+32
+
-
5.Tomáš Rosický

Tomáš Rosický

- fotbalista

+19
+
-

Články na Heroine.cz

Řídit rodinu jako stát. Pro Babiše jsou ženy dělohy na výrobu dětí

Řídit rodinu jako stát. Pro Babiše jsou ženy dělohy na výrobu dětí

Současná medicína je na tak vysoké úrovni, že i muži v pokročilém věku mohou zastávat...více

Pravé české burrito. Má smysl se honit za autentickou světovou kuchyní?

Pravé české burrito. Má smysl se honit za autentickou světovou kuchyní?

Praha už si vydobyla místo v žebříčku gastronomických velkoměst. Existuje tu komunita...více

Matky v šestinedělí nejsou zvířata v ZOO. Nechte jim čas pro sebe

Matky v šestinedělí nejsou zvířata v ZOO. Nechte jim čas pro sebe

Šestinedělí bych přirovnala k situaci, když se někdo snaží zvládnout novou práci, ale...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vymáhání po roce a půl neužívání služeb
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vymáhání po roce a půl neužívání služeb

Otázka: Dobrý den, od srpna 2018, kdy jsem měla autonehodu, nepoužívám služby firmy T-Mobile. Plně chápu, že mi poté přišlo vymáhání na cca 4500 Kč, které jsem uhradila a v dopise bylo uvedeno, ze tímto vymáháním...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services