Lamet,a.s.
IČO: 49968122 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 1. 1994
Datum zániku1. 10. 2007
StavVymazáno
Obchodní firma
od 10. 5. 2001 do 1. 10. 2007

Lamet,a.s.

od 1. 1. 1994 do 10. 5. 2001

Sběrné suroviny a.s.

Sídlo
od 10. 5. 2001 do 1. 10. 2007
Brno, Hlinky 126, č.p.49, PSČ 603 00
od 1. 1. 1994 do 10. 5. 2001
Brno, Rooseveltova 6-8, PSČ 601 34
IČO
od 1. 1. 1994 do 1. 10. 2007

49968122

DIČ

CZ49968122

Právní forma
od 1. 1. 1994 do 1. 10. 2007
Akciová společnost
Spisová značka1202 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 3. 1. 2002 do 1. 10. 2007
- správa vlastního majetku
od 14. 4. 1999 do 22. 11. 2000
- silniční motorová doprava nákladní
od 21. 3. 1997 do 3. 1. 2002
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
od 21. 3. 1997 do 3. 1. 2002
- podnikání v oblasti nakládání s odpady vyjma nebezpečných
od 6. 2. 1996 do 3. 1. 2002
- obchodní živnost-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 6. 2. 1996 do 3. 1. 2002
- zprostředkovatelská činnost
od 1. 1. 1994 do 6. 2. 1996
- Silniční motorová doprava
od 1. 1. 1994 do 21. 3. 1997
- Podnikání v oblasti nakládání s odpady
Ostatní skutečnosti
od 1. 10. 2007 do 1. 10. 2007
- Na základě fúze sloučením společnost Lamet,a.s., se sídlem Brno, Hlinky 126, č.p. 49, okres Brno-město, PSČ 603 00, IČ 499 68 122, byla jako zanikající společnost zrušena bez likvidace s přechodem jmění na nástupnickou společnost Jet Investment, a.s., se sídlem Brno, Hlinky 126 č.p. 49, okres Brno-město, PSČ 603 00, IČ 25503880. V rámci uvedeného sloučení zanikla také společnost Superfektus, a.s., se sídlem Brno, Hudcova 78, čp. 367, PSČ 621 00, IČ 476 75 721.
od 7. 3. 2007 do 20. 6. 2007
- Usnesení valné hromady ze dne 9.2.2007: Valná hromada schvaluje přechod všech účastnických cenných papírů společnosti Lamet, a.s. v majetku menšinových akcionářů na hlavního akcionáře společnosti za těchto podmínek: 1) Výše protiplnění: Oprávněným osobám (dosavadním menšinovým akcionářům, případně zástavním věřitelům) bude vyplaceno protiplnění ve výši 862,18 Kč za jeden účastnický cenný papír; výše protiplnění byla stanovena na základě znaleckého posudku vypracované ho znaleckým ústavem A&CE Consulting, s.r.o., pod číslem 622-182/06 ze dne 30.10.2006 a byla dále přezkoumána ČNB, která dne 13.12.2006 vydala pod č.j. 45/N/164/2006/2 předchozí souhlas k přijetí usnesení valné hromady o přechodu všech ostatních účastnick ých cenných papírů na hlavního akcionáře. 2) Předkládání akcií: Dosavadní menšinoví akcionáři předloží své účastnické cenné papíry společnosti Lamet, a.s. ve lhůtě 30, slovy: třiceti, dnů po přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře, ke kterému dojde uplynutím jednoho měsíce ode dne, kdy bude zveřejněn v Obchodním věstníku zápis tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. O předání akcií sepíše společnost Lamet, a.s. předávací protokol, který v jednom vyhotovení poskytne menšinovým akcionářům. 3) Lhůta pro poskytnutí protiplnění: Protiplnění menšinovým akcionářům bude vyplácet obchodník s cennými papíry - společnost GARFIELD a.s., IČ: 47676710, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Zámecká 488/20, PSČ 702 00, a to bez zbytečného odkladu poté, co menšinoví akcionáři předají své list inné účastnické papíry společnosti Lamet, a.s., nejpozději však ve lhůtě dvou měsíců od předání účastnických cenných papírů společnosti Lamet, a.s. Hlavním akcionářem společnosti je společnost Jet Investment, a.s., IČ: 25 50 38 80, se sídlem v Brně, Hlinky 49/126; podíl hlavního akcionáře na základním kapitálu společnosti činí 91,74%. Skutečnost, že Jet Investment, a.s. je hlavním akcionářem společno sti, byla osvědčena z listiny přítomných na této valné hromadě a tím, že hlavní akcionář předložil následující akcie: - hromadnou listinu číslo 1 nahrazující 9538 kusů kmenových listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) emitovanou společností Lamet, a.s. - hromadnou listinu číslo 3 nahrazující 500 kusů kmenových listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) emitovanou společností Lamet, a.s. - hromadnou listinu číslo 4 nahrazující 262 kusů kmenových listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) emitovanou společností Lamet, a.s. - hromadnou listinu číslo 5 nahrazující 45 kusů kmenových listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) emitovanou společností Lamet, a.s. - hromadnou listinu číslo 6 nahrazující 3867 kusů kmenových listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) emitovanou společností Lamet, a.s. - 16 kusů kmenových listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) emitovanou společností Lamet, a.s. s pořadovými čísly 136436 - 136441, 137095 - 137096, 136193 - 136200, 137095 - 137096, 1361 93 - 136200.
od 11. 8. 2004 do 19. 10. 2004
- Valná hromada schválila návrh na snížení základního kapitálu za následujících podmínek: Důvod navrhovaného snížení základního kapitálu: splnění zákonné povinnosti stanovené § 161b obchodního zákoníku. Způsob jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: úhrada ztráty z minulých let. Rozsah snížení základního kapitálu: základní kapitál bude snížen o 7997 kusů vlastních akcií, které jsou v majetku společnosti. Nabude-li společnost vlastní akcie po konání valné hromady, bude základní kapitál snížen i o tyto vlastní akcie. Základní kapit ál bude snížen maximálně o 15510 kusů akcií, tak aby byla zachována minimální výše základního kapitálu 2 mil. Kč. Způsob snížení základního kapitálu: základní kapitál bude snížen zničením vlastních akcií, které ke dni podání návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku budou v majetku společnosti.
od 3. 1. 2002 do 27. 3. 2002
- Zapisuje se úplné znění stanov po jejich změně přijaté valnou hromadou dne 22.6.2001.
od 8. 8. 2001 do 27. 3. 2002
- Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady o snížení základního kapitálu společnosti Lamet, a.s. ze dne 4.6.2001
od 8. 8. 2001 do 27. 3. 2002
- I. Základní kapitál společnosti bude snížen postupem dle ustanovení § 213c odst. 1 písm.a) obchodního zákoníku za následujících podmínek: 1. Důvod snížení základního kapitálu: Omezení podnikání společnosti. 2. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Výplata akcionářům. 3. Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál bude snížen v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu. 4. Způsob provedení snížení základního kapitálu: Základní kapitál bude snížen v souladu s ust. § 213c odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku, tj. vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu. 5. Pravidla pro určení výše úplaty: Výše úplaty za jednu akcii se stanoví jako podíl čistého obchodního majetku společnosti zjištěného z mezitimní účetní závěrky sestavené ke dni zápisu výše základního kapitálu (po snížení) do obchodního rejstříku a celkového počtu akcií společnosti.
od 8. 8. 2001 do 27. 3. 2002
- II. Představenstvo společnosti je pověřeno učinit veřejný návrh smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu akcionářům.
od 8. 8. 2001 do 27. 3. 2002
- III. Představenstvo společnosti je pověřeno podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy.
od 19. 11. 1997 do 1. 10. 2007
- Zapisuje se úplné znění stanov po jejich změně přijaté valnou hromadou dne 4.7.1997.
od 17. 5. 1995 do 1. 10. 2007
- Ke dni 17.5.1995 se zapisuje změna stanov v čl.17,19,20,29,31,32.
od 23. 2. 1994 do 6. 2. 1996
- Rozdělení základního jmění: - 144 192 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1000 Kč, - 1 402 ks zaměstnaneckých akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1000 Kč.
Kapitál
od 19. 10. 2004 do 1. 10. 2007
Základní kapitál 15 510 000 Kč, splaceno 100 %.
od 27. 3. 2002 do 19. 10. 2004
Základní kapitál 23 507 000 Kč
od 1. 1. 1994 do 27. 3. 2002
Základní kapitál 145 594 000 Kč
od 19. 10. 2004 do 1. 10. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 15 510.
od 19. 10. 2004 do 1. 10. 2007
v listinné podobě
od 27. 3. 2002 do 19. 10. 2004
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 23 507.
od 27. 3. 2002 do 19. 10. 2004
v listinné podobě
od 6. 2. 2002 do 27. 3. 2002
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 145 594.
od 6. 2. 2002 do 27. 3. 2002
v listinné podobě
od 6. 2. 1996 do 6. 2. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 145 594.
od 1. 1. 1994 do 23. 2. 1994
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 402.
od 1. 1. 1994 do 23. 2. 1994
Akcie na majitele err, počet akcií: 144 192.
Statutární orgán
od 18. 8. 2005 do 1. 10. 2007
Mgr. Petr Adámek - člen představenstva
Brno, Teyschlova 27
den vzniku funkce: 24. 6. 2005
od 11. 8. 2004 do 1. 10. 2007
Ing. Bohuslav Franěk - předseda představenstva
Vojkovice, 83
den vzniku členství: 29. 6. 2004
den vzniku funkce: 29. 6. 2004
od 11. 8. 2004 do 1. 10. 2007
Ing. Igor Fait - místopředseda představenstva
Brno, Stará Osada 17
den vzniku členství: 29. 6. 2004
den vzniku funkce: 29. 6. 2004
od 22. 11. 2000 do 11. 8. 2004
Ing. Bohuslav Franěk - předseda představenstva
Vojkovice, 83
den vzniku funkce: 25. 10. 1999 - 29. 6. 2004
od 22. 11. 2000 do 11. 8. 2004
Ing. Igor Fait - místopředseda představenstva
Brno, Stará Osada 17
den vzniku funkce: 25. 10. 1999 - 29. 6. 2004
od 22. 11. 2000 do 18. 8. 2005
Mgr. Petr Adámek - člen představenstva
Brno, Teyschlova 27
den vzniku funkce: 28. 7. 2000 - 24. 6. 2005
od 2. 11. 1999 do 22. 11. 2000
Ing. Bohuslav Franěk - předseda představenstva
Vojkovice, 83
od 2. 11. 1999 do 22. 11. 2000
Ing. Igor Fait - místopředseda představenstva
Brno, Stará Osada 17
od 2. 11. 1999 do 22. 11. 2000
Mgr. Roman Mužík - člen představenstva
Opava, Stratilova 15
od 2. 4. 1998 do 2. 11. 1999
Jiří Hájek - místopředseda představenstva
Praha 7, Milady Horákové 55, PSČ 170 00
od 2. 4. 1998 do 2. 11. 1999
Ing. Jiří Matýsek - člen představenstva
Praha 6, Mrkvičkova 1370, PSČ 160 00
od 2. 4. 1998 do 2. 11. 1999
Jakub Konečný - předseda představenstva
Praha 6, Václavkova 343/20, PSČ 160 00
od 12. 2. 1998 do 2. 4. 1998
Ing. Jiří Diviš - člen představenstva
Praha 5, Na Vrškách č.150, PSČ 156 00
od 12. 2. 1998 do 2. 4. 1998
RNDr. Jana Smejkalová - předsedkyně představenstva
Brno, Rolnická č.7, PSČ 625 00
od 12. 2. 1998 do 2. 4. 1998
Ing. Pavel Berka - místopředseda představenstva
Kyjov, Bezručova 911, PSČ 697 01
od 20. 11. 1997 do 12. 2. 1998
Ing. Jiří Diviš - předseda představenstva
Praha 5, Na Vrškách č.150, PSČ 156 00
od 20. 11. 1997 do 12. 2. 1998
RNDr. Jana Smejkalová - místopředsedkyně představenstva
Brno, Rolnická č.7, PSČ 625 00
od 20. 11. 1997 do 12. 2. 1998
Ing. Václav Šístek - člen představenstva
Mnichovice, Na Závěrce č.8, PSČ 251 64
od 19. 11. 1997 do 20. 11. 1997
Ing. Ladislav Rychnovský, CSc. - předseda představenstva
Praha 6, Čs. Armády č.21, PSČ 162 00
od 19. 11. 1997 do 20. 11. 1997
Ing. Pavel Menšík - místopředseda představenstva
Brno, Soběšická č.139, PSČ 638 00
od 19. 11. 1997 do 20. 11. 1997
Jan Abraham - člen představenstva
Ivančice, Luční č.953/16, PSČ 664 91
od 21. 3. 1997 do 19. 11. 1997
Ing. Jiří Diviš - člen představenstva
Praha 5-Zbraslav, Na Vrškách 150, PSČ 156 00
od 21. 3. 1997 do 19. 11. 1997
Ing. Tomáš Balous - předseda představenstva
Praha 8-Karlín, U Sluncové 19, PSČ 186 00
od 21. 3. 1997 do 19. 11. 1997
Mgr. Martina Kabešová - místopředseda představenstva
Brno, Kovácká 7b
od 24. 6. 1996 do 21. 3. 1997
Ing. Jiří Diviš - předseda představenstva
Praha 5-Zbraslav, Na Vrškách 150, PSČ 156 00
od 24. 6. 1996 do 21. 3. 1997
Ing. Tomáš Balous - místopředseda představenstva
Praha 8-Karlín, U Sluncové 19, PSČ 186 00
od 24. 6. 1996 do 21. 3. 1997
Mgr. Martina Kabešová - členka představenstva
Brno, Kovácká 7b
od 14. 3. 1996 do 24. 6. 1996
Ing. Pavel Bitarovec - člen představenstva
Praha 9-Klánovice, Slavětínská 80, PSČ 190 00
od 14. 3. 1996 do 24. 6. 1996
Ing. Jiří Diviš - člen představenstva
Praha 5-Zbraslav, Na Vrškách 150, PSČ 156 00
od 14. 3. 1996 do 24. 6. 1996
Mgr. Michal Zalabák - člen představenstva
Praha 5-Zbraslav, Hauptova 596, PSČ 156 00
od 6. 2. 1996 do 14. 3. 1996
ing. Zdeněk Zavadil - předseda představenstva
Litovel, Smyčkova 810, PSČ 784 01
od 6. 2. 1996 do 14. 3. 1996
Mgr. Michal Zalabák - místopředseda představenstva
Praha 5, Hauptova 596, PSČ 156 00
od 6. 2. 1996 do 14. 3. 1996
Ing. Jan Bednář - člen představenstva
Praha 10, Ostružinová 19, PSČ 106 00
od 4. 10. 1995 do 6. 2. 1996
František Trunda - místopředseda představenstva
Brno, Staré Zámky 12
od 4. 10. 1995 do 6. 2. 1996
ing. Zdeněk Zavadil - předseda představenstva
Litovel, Smyčkova 810
od 2. 10. 1995 do 4. 10. 1995
ing. Zdeněk Zavadil - člen představenstva
Litovel, Smyčkova 810
od 17. 5. 1995 do 2. 10. 1995
Ing. Zdeněk Mank - předseda představenstva
Mohelnice, Vodní 17
od 17. 5. 1995 do 4. 10. 1995
František Trunda - místopředseda představenstva
Brno, Staré Zámky 12
od 17. 5. 1995 do 6. 2. 1996
Ing. Jiří Tomek - člen představenstva
Brno, Jílová 16
od 1. 1. 1994 do 17. 5. 1995
Jiří Bíža - člen představenstva
Praha 9, Sokolovská 199/974, PSČ 190 00
od 1. 1. 1994 do 17. 5. 1995
Ing. Jaroslav Dobeš - člen představenstva
Brno, Olbrachtovo nám. 8, PSČ 635 00
od 1. 1. 1994 do 17. 5. 1995
Ing. Jiří Tomek - člen představenstva
Brno, Jílová 16, PSČ 639 00
od 14. 4. 1999 do 1. 10. 2007
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.
od 6. 2. 1996 do 14. 4. 1999
Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám představenstvo jako statutární orgán, a to tak, že jménem společnosti jednají a podepisují vždy dva členové představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis dva členové představensva.
od 17. 5. 1995 do 6. 2. 1996
Způsob jednání : Společnost zastupuje vůči třetím osobám představenstvo jako statutární orgán, a to tak, že jménem společnosti jednají a podepisují vždy předseda a místopřed- seda představenstva, pokud předseda představenstva nepověří v době své nepřítomnosti podepisováním třetího člena před- stavenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k názvu společ- nosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis předseda a místopředseda představenstva, nebo místopředseda a předsedou pověřený člen představenstva.
od 1. 1. 1994 do 17. 5. 1995
Způsob zastupování: Společnost zastupuje představenstvo, a to buď všichni členové představenstva společně, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že všichni členové představenstva, nebo společně předseda či místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí k názvu společnosti či otisku razítka společnosti svůj podpis.
Dozorčí rada
od 18. 8. 2005 do 1. 10. 2007
Ing. Martin Leskour - předseda dozorčí rady
Žďár nad Sázavou, Neumannova 2046/13
den vzniku funkce: 24. 6. 2005
od 18. 8. 2005 do 1. 10. 2007
Ing. Libor Šparlinek - člen dozorčí rady
Blansko, Krajní 2
den vzniku funkce: 24. 6. 2005
od 11. 8. 2004 do 1. 10. 2007
Mgr. Miroslava Machová - členka
Brno, Ludvíka Podéště 16, PSČ 602 00
den vzniku funkce: 22. 6. 2001
od 3. 1. 2002 do 11. 8. 2004
Mgr. Miroslava Machová - členka
Brno, Olbrachtovo nám. 5, PSČ 624 00
den vzniku funkce: 22. 6. 2001
od 22. 11. 2000 do 3. 1. 2002
Jiří Nedbálek - člen dozorčí rady
Zlín, Sadová č.184, PSČ 760 01
od 22. 11. 2000 do 18. 8. 2005
Ing. Martin Leskour - předseda dozorčí rady
Žďár nad Sázavou, Neumannova 2046/13
den vzniku funkce: 18. 8. 2000 - 24. 6. 2005
od 22. 11. 2000 do 18. 8. 2005
Ing. Libor Šparlinek - člen dozorčí rady
Blansko, Krajní 2
den vzniku funkce: 28. 7. 2000 - 24. 6. 2005
od 2. 11. 1999 do 22. 11. 2000
Uwe Schnitger - předseda dozorčí rady
Munster SRN, byt. Praha 3, Biskupcova č.1867/91, PSČ 130 00, Spolková republika Německo
od 2. 11. 1999 do 22. 11. 2000
- povolení k pobytu č.AA 067729 /SCPP Brno č.24951/96/
od 2. 11. 1999 do 22. 11. 2000
Jiří Nedbálek - člen dozorčí rady
Zlín, Sadová č.184, PSČ 760 01
od 2. 11. 1999 do 22. 11. 2000
Veselin Šopov - člen dozorčí rady
Praha 4, Komárkova 25
od 2. 4. 1998 do 2. 11. 1999
Václav Bassetto - předseda
Praha 4, Polední 18, PSČ 147 00
od 2. 4. 1998 do 2. 11. 1999
Uwe Schnitger - místopředseda
Munster SRN, byt. Praha 3, Biskupcova č.1867/91, PSČ 130 00, Spolková republika Německo
od 2. 4. 1998 do 2. 11. 1999
- povolení k pobytu č.AA 067729 /SCPP Brno č.24951/96/
od 12. 2. 1998 do 2. 4. 1998
Markéta Leskourová - místopředsedkyně
Ivančice, Polní 4, PSČ 664 91
od 19. 11. 1997 do 12. 2. 1998
Ing. Naděžda Vodsloňová - místopředsedkyně
Chorkovská, byt. Dobřichovice, Svážná č.104, PSČ 252 29
od 19. 11. 1997 do 2. 4. 1998
Uwe Schnitger - předseda
Munster SRN, byt. Praha 3, Biskupcova č.1867/91, PSČ 130 00, Spolková republika Německo
od 19. 11. 1997 do 2. 4. 1998
- povolení k pobytu č.AA 067729 /SCPP Brno č.24951/96/
od 19. 11. 1997 do 2. 11. 1999
Jiří Nedbálek - člen
Zlín, Sadová č.184, PSČ 760 01
od 21. 3. 1997 do 19. 11. 1997
Doc. Ing. Josef Jettmar, CSc. - předseda dozorčí rady
Praha 5, Nad Palatou 3, PSČ 150 00
od 21. 3. 1997 do 19. 11. 1997
Zdeněk Chrástka - místopředseda dozorčí rady
Hustopeče, Šafaříkova 32, PSČ 693 01
od 21. 3. 1997 do 19. 11. 1997
Ing. Ladislav Rychnovský, CSc. - člen
Praha 6, Čs. Armády 21
od 24. 6. 1996 do 21. 3. 1997
Ing. Ladislav Rychnovský, CSc. - člen
Praha 6, Čs. Armády 21
od 6. 2. 1996 do 24. 6. 1996
Ing. Dita Šépková - člen dozorčí rady
Praha 6, Heyrovského 7, PSČ 162 00
od 6. 2. 1996 do 21. 3. 1997
Doc. Ing. Josef Jettmar, CSc. - předseda dozorčí rady
Praha 5, Nad Palatou 3, PSČ 150 00
od 6. 2. 1996 do 21. 3. 1997
Zdeněk Chrástka - místopředseda dozorčí rady
Hustopeče, Šafaříkova 32, PSČ 693 01
od 17. 5. 1995 do 6. 2. 1996
Ing. Miroslav Lukšík, CSc. - člen
Želechovice, Lysá 547
od 17. 5. 1995 do 6. 2. 1996
Doc.ing. Josef Jettmar, CSc. - člen
Praha 5, Nad Palatou 3
od 1. 1. 1994 do 17. 5. 1995
Jitka Frimmelová - členka
Brno, Rybářská 32, PSČ 603 00
od 1. 1. 1994 do 17. 5. 1995
JUDr. Jiří Čada - člen
Brno, Kachlíkova 2, PSČ 635 00
od 1. 1. 1994 do 6. 2. 1996
Zdeněk Chrástka - člen
Hustopeče, Šafaříkova 32, PSČ 639 01
Akcionáři
od 20. 6. 2007 do 1. 10. 2007
Jet Investment, a.s., IČO: 25503880
Brno, Hlinky 49/126, PSČ 603 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Babiš vlevo vybočený

18. 6. 2018 | Komentář | Pavel Jégl | 10 komentářů

Babiš vlevo vybočený

Páteř chystané vlády Andreje Babiše bude vychýlená doleva. Postarají se o to jak sociální demokraté, tak komunisté.

Levnější elektřina za tisíce korun. Podvodníci si oblíbili aukce energií

18. 6. 2018 | Co se děje | Jana Poncarová | 3 komentáře

Levnější elektřina za tisíce korun. Podvodníci si oblíbili aukce energií

Nejdřív to byly LED žárovky. Teď mezi podomními prodejci a neúnavnými telefonisty frčí energetické aukce. Slibují nejnižší cenu elektřiny. Možná ji opravdu dostanete. Možná ale zaplatíte tisícikorunovou pokutu.

Bez realiťáka dnes prodáte cokoliv

16. 6. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas | 3 komentáře

Bez realiťáka dnes prodáte cokoliv

„Nefungujeme jako realitky, ale jako supermarket. Nestanovujeme různé ceny pečiva nebo masa podle toho, jakým jste do obchodu přijeli autem. To je absurdní. U nás si dáte do košíku jen to, co potřebujete, a platíte jen za služby, které skutečně využijete a které byste si nezvládli zajistit sami,“ vysvětluje výhody prodeje bez realitky šéf Bezrealitky.cz Hendrik Meyer.

Kolem AirBnB radši po špičkách

15. 6. 2018 | Komentář | Michal Kašpárek | 19 komentářů

Kolem AirBnB radši po špičkách

AirBnB nejspíš není takovým požehnáním, jak ho maluje PR oddělení. Ale důkazů, že by astronomicky zvyšovalo nájmy, se nedostává.

Očima expertů: Do čeho teď investovat?

15. 6. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Očima expertů: Do čeho teď investovat?

Finanční trhy nezažívají nejlepší období. Kde hledat atraktivní investiční příležitosti a jak se vyhnout průšvihu, který zamává s vaším portfoliem? Zeptali jsme se předních ekonomů, analytiků, investorů a potrfolio manažerů investičních společností.

Další čtení na flowee.cz - Peníze.cz doporučují

Lékař, který má zlepšit stravu v nemocnicích, píše o "vnitřním matrixu"

Lékař, který má zlepšit stravu v nemocnicích, píše o "vnitřním matrixu"

Když se spojí dva mladí lidé, může z toho něco být. Když je navíc jeden z nich ministr zdravotnictví a druhý celostní lékař, který se specializuje na výživu, může z toho být...více

Einstein popsal Číňany jako "upracované, špinavé a tupé"

Einstein popsal Číňany jako "upracované, špinavé a tupé"

Publikace soukromých deníků Alberta Einsteina, ve kterých autor podrobně popisuje svou cestu po Asii ve dvacátých letech minulého století, odhaluje jeho kontroverzní názory...více

Nenávidím tě, protože tě miluji. Trpím totiž "negativní projekcí"

Nenávidím tě, protože tě miluji. Trpím totiž "negativní projekcí"

Den blbec. Jen co ráno vstanete, cítíte v kostech, že dnes to rozhodně nebude ono. Všechno vás štve a na nic nemáte náladu. V práci nemůžete přežít dotěrné otázky vlezlých...více

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- tenista

+113
+
-
2.Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-141
+
-
3.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-173
+
-
4.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-301
+
-
5.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-309
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 577 785 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 584,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 585,00 Kč
Czech Exchange 2 590,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 600,00 Kč
MONETA Money Bank 2 647,00 Kč
Expobank CZ 2 648,10 Kč
Sberbank CZ 2 651,00 Kč
Česká spořitelna 2 691,00 Kč
ČSOB 2 691,00 Kč
Komerční banka 2 709,11 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 729,90 Kč
Raiffeisenbank 2 740,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR

Další čtení na flowee.cz

Lékař, který má zlepšit stravu v nemocnicích, píše o "vnitřním matrixu"

Lékař, který má zlepšit stravu v nemocnicích, píše o "vnitřním matrixu"

Když se spojí dva mladí lidé, může z toho něco být. Když je navíc jeden z nich ministr...více

Einstein popsal Číňany jako "upracované, špinavé a tupé"

Einstein popsal Číňany jako "upracované, špinavé a tupé"

Publikace soukromých deníků Alberta Einsteina, ve kterých autor podrobně popisuje svou...více

Nenávidím tě, protože tě miluji. Trpím totiž "negativní projekcí"

Nenávidím tě, protože tě miluji. Trpím totiž "negativní projekcí"

Den blbec. Jen co ráno vstanete, cítíte v kostech, že dnes to rozhodně nebude ono. Všechno...více

Zdroj: Logo Flowee
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Převod bytu s podnájemníky z DV do OV
Poradna > Realitní poradna > Převod bytu s podnájemníky z DV do OV

Otázka: Dobrý den, koupila jsem byt v DV (a také jsem se stala členkou družstva a nájemcem bytu). Byt jsem pak na základě podnájemní smlouvy na rok pronajala. V průběhu toho roku byl byt převeden z OV do DV....Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.