Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Obchodní rejstřík Unibeton, a.s.
IČO: 49968696 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 1. 1994
Datum zániku30. 9. 2008
StavVymazáno
Obchodní firma
od 1. 1. 1994 do 30. 9. 2008

Unibeton, a.s.

Adresa sídla
od 1. 1. 1994 do 5. 2. 2002
Brno - Chrlice, Tovární 1 , PSČ 643 00
IČO
od 1. 1. 1994 do 30. 9. 2008

49968696

DIČ

CZ49968696

Právní forma
od 1. 1. 1994 do 30. 9. 2008
Akciová společnost
Spisová značka1213 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 16. 3. 2002 do 30. 9. 2008
- Poskytování technických služeb
od 16. 3. 2002 do 30. 9. 2008
- Správa a údržba nemovitostí
od 16. 3. 2002 do 30. 9. 2008
- Realitní činnost
od 15. 9. 1995 do 16. 3. 2002
- Pronájem nebytových prostor včetně poskytování jiných než ubytovacích služeb
od 15. 9. 1995 do 16. 3. 2002
- Pronájem a správa bytových prostor
od 1. 1. 1994 do 25. 1. 1996
- Silniční motorová doprava
od 1. 1. 1994 do 8. 10. 1997
- Provádění bytových a občanských staveb
od 1. 1. 1994 do 16. 3. 2002
- Výroba cementového zboží a umělého kamene
od 1. 1. 1994 do 16. 3. 2002
- Výroba ocelových výstuží do betonu
od 1. 1. 1994 do 16. 3. 2002
- Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Ostatní skutečnosti
od 30. 9. 2008 do 30. 9. 2008
- Společnost zanikla bez likvidace s převodem jmění na jediného akcionáře - S.M.K., a.s., IČO 494 32 036, se sídlem Blansko, Skalní mlýn 96, PSČ 678 01. Rozhodným dnem pro převod jmění byl 1.leden 2008. Zrušení společnosti bez likvidace s převodem jmění byl o schváleno rozhodnutím jediného akcionáře dne 15.7.2008, o kterém byl vyhotoven notářský zápis NZ 442/2008, N 476/2008 notářkou JUDr. Danuší Motáčkovou. Smlouva o převzetí jmění byla uzavřena dne 15.7.2008 ve formě notářského zápisu NZ 445/2008, N 479/20 08 sepsaného notářkou JUDr. Danuší Motáčkovou.
od 20. 12. 2006 do 30. 9. 2008
- Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 15.12.2006 přijala toto usnesení: 1. Valná hromada společnosti Unibeton, a.s. určuje: Akcionář společnosti Unibeton, a.s. Lubomír Stoklásek, r.č. xxxx, bytem Brno, Horní 798/5, PSČ 639 00, který je vlastníkem 129 354 kusů akcií, kmenových na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 300,- Kč, což vzhledem k základnímu ka pitálu společnosti ve výši 41.219,400,- Kč představuje podíl 94,145% na základním kapitálu, přičemž je vlastníkem těchto akcií: EMISE 1, série H čísla akcií počet akcií 000001 - 000115 115 000 nahrazuje série A 022399 - 137398 EMISE 1, série A 000001 - 002275 2 275 002294 - 002302 9 002310 - 003000 691 003032 - 003331 300 003377 - 003404 28 003429 - 003458 30 003504 - 003599 96 003601 - 003675 75 003704 - 003721 18 003749 - 003804 56 003895 - 003984 90 004013 - 004040 28 004101 - 004118 18 004128 - 004256 129 004311 - 004337 27 004476 - 004500 25 010501 - 010602 102 010693 - 010719 27 010741 - 010803 63 010887 - 010914 28 010998 - 011015 18 011061 - 011106 46 011143 - 011250 108 011332 - 011414 83 011424 - 011441 18 011528 - 011572 45 011609 - 011650 42 011652 - 011660 9 011735 - 011824 90 011897 - 016411 4 515 016714 - 016808 95 017040 - 017139 100 017329 - 022398 5 070 Celkem 129 354 je hlavním akcionářem společnosti (dále jen hlavní akcionář). 2. Hlavní akcionář při prezenci na mimořádné valné hromadě společnosti Unibeton, a.s. dne 15.prosince 2006 předložil písemné prohlášení osoby podle ust. § 147 odst. 7 obchodního zákoníku, že akcie specifikované výše jsou u této osoby (obchodník s cennými papíry - společnost CYRRUS, a.s., IČO 63907020, se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00) v úschově pro něho jako majitele těchto listinných akcií, což osvědčuje prezenční listina z konání mimořádné valné hromady a příloha k ní. Celková výše základního kapitálu společnosti a počet a jmenovitá hodnota všech akcií společnosti byly osvědčeny aktuálním výpisem z obchodního rejstříku ze dne 09.10.2006 a platným zněním stanov společnosti ze dne 12.dubna 2006. Počet hlasů spojených s  jednotlivými akciemi společnosti byl zjištěn ze stanov společnosti ze dne 12.dubna 2006. Těmito skutečnostmi bylo osvědčeno, že Lubomír Stoklásek je hlavním akcionářem společnosti Unibeton, a.s. ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku. 3. Valná hromada Unibeton, a.s. schvaluje: - Převod všech ostatních akcií společnosti Unibeton, a.s., tj. 8 044 ks s číselným označením uvedeným dále: emise serie od čísla do čísla počet ks 1 A 002276 002293 18 1 A 002303 002309 7 1 A 003001 003031 31 1 A 003332 003376 45 1 A 003405 003428 24 1 A 003459 003503 45 1 A 003600 1 1 A 003676 003703 28 1 A 003722 003748 27 1 A 003805 003894 90 1 A 003985 004012 28 1 A 004041 004100 60 1 A 004119 004127 9 1 A 004257 004310 54 1 A 004338 004475 138 1 A 004501 010500 6 000 1 A 010603 010692 90 1 A 010720 010740 21 1 A 010804 010886 83 1 A 010915 010997 83 1 A 011016 011060 45 1 A 011107 011142 36 1 A 011251 011331 81 1 A 011415 011423 9 1 A 011442 011527 86 1 A 011573 011608 36 1 A 011651 1 1 A 011661 011734 74 1 A 011825 011896 72 1 A 016412 016713 302 1 A 016809 017039 231 1 A 017140 017328 189 Celkem kusů listinných akcií 8 044 takto: tyto kmenové akcie v listinné podobě, ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě 300,-Kč, nekotované (tj. neobchodovatelné na veřejných trzích), které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházej í na hlavního akcionáře, za podmínek stanovených zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen obch.zák.) dle ust. § 183i až 183n, vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde podle § 183l odst. 3 obch. zák. na hlavního akcionáře uplynutím j ednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, - výše protiplnění navrženou hlavním akcionářem ve výši 292,-Kč za každou jednu kmenovou akcii, v listinné podobě na majitele o jmenovité hodnotě 300,-Kč, která je doložena znaleckým posudkem č. 310-53/06 ze dne 06.listopadu 2006 zhotoveným soudní znalkyn í Ing. Ivanou Prchalovou-Heřboltovou, CSc., bytem Růženec 31b, PSČ 644 00 Brno.Přiměřené protiplnění za jeden kus akcie je stanovené jako alikvotní podíl na tržní hodnotě čistého obchodního majetku (metoda přecenění na likvidační hodnotu). - lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto obchodníkem s cennými papíry společnost CYRRUS, a.s., IČO 63907020, Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, ve lhůtě třiceti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m odst. 2 obch.zá k., tj. poté, co tito akcionáři předají své akcie společnosti. Podle § 183l odst. 5 obch. zák. předloží dosavadní akcionáři listinné akcie společnosti do třiceti dnů po přechodu vlastnického práva. V případě, že dosavadní akcionáři nepředloží své akcie do měsíce po přechodu vlastnického práva dle § 183l odst. 3 obch.zák., bude společnost postupovat dle ustanovení § 183l odst. 6 a 7 obch. zák. a § 214 odst. 1 a 3 obch. zák. 4. Valná hromada společnosti Unibeton, a.s. bere na vědomí rozhodnutí České národní banky č.j. 45/N/139/2006/3, 2006/10233/540 ze dne 9.listopadu 2006, kterým byl Lubomíru Stokláskovi, bytem Brno, Horní 798/5, PSČ 639 00, udělen předchozí souhlas podle § 183i odst. 5 obchodního zákoníku k přijetí usnesení valné hromady společnosti Unibeton, a.s., se sídlem Brno-Chrlice, Tovární 1, čp. 739, PSČ 643 00, o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů této společnosti na Lubomíra Stokláska jako hlavní ho akcionáře společnosti, a to za protiplnění ve výši 292,-Kč za jednu kmenovou listinnou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 300,-Kč. 5. Valná hromada společnosti Unibeton, a.s. bere na vědomí skutečnost, že hlavní akcionář Lubomír Stoklásek peněžní prostředky na úhradu protiplnění v plné výši složil před konáním valné hromady u obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s., IČO 63907020, Br no, Veveří 111, PSČ 616 00. 6. Valná hromada společnosti Unibeton, a.s.: Pověřuje představenstvo a ukládá mu realizovat veškeré právní a jiné kroky vyplývající ze schválení tohoto usnesení.
od 29. 8. 2005 do 30. 9. 2008
- Na základě Smlouvy o převzetí jmění jediným akcionářem ze dne 15.8.2005 ve formě notářského zápisu NZ 450/2005, N 503/2005, sepsaného notářkou JUDr. Danuší Motáčkovou, převzal Unibeton, a.s. jmění společnosti MSI - Invest, a.s., se sídlem Brno, Křižíkova č.or. 70, č.pop. 2697, PSČ 612 00, IČO 49967576. Rozhodným dnem převzetí jmění byl 1. leden 2005.
od 30. 9. 2002 do 31. 12. 2002
- Usnesení řádné valné hromady společnosti Unibeton, a.s. konané dne 7.6.2002 o snížení základního kapitálu společnosti: 1. Základní kapitál společnosti se snižuje ze stávající výše 137,398.000,-Kč o částku 96,178.600,-Kč, slovy: devadesátšestmilionůjednostosedmdesátosmtisícšestset korun českých na hodnotu základního kapitálu 41,219.400,-Kč. 2. Důvodem snížení základního kapitálu jsou kumulované ztráty z předchozích let (do r. 2000), které snížením základního kapitálu budou vyrovnány a uhrazeny ve výši 96,178.600,-Kč, tj. v částce odpovídající snížení základního kapitálu. 3. Způsob snížení základního kapitálu: Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií. Stávající jmenovitá hodnota jedné akcie činí 1.000,-Kč a bude snížena o 70% stávající výše, tj. jmenovitá hodnota každé akcie bude snížena na 300,-Kč, Celkem společnost vydala 137.398 akcií. Snížení jmenovité hodnoty bude provedeno změnou zápisu o výši jmenotivé hodnoty akcií v SCP. Snížení základního kapitálu se děje bez poskytnutí jakýchkoli plnění akcionářům. 4.Toto usnesení je účinné v souladu s ustanoveními obchodního zákoníku. Ke snížení základního kapitálu dochází v souladu s § 216 odst. 3 obch. zák. ode dne jeho zápisu do obchodního rejstříku.
od 15. 10. 1999 do 5. 2. 2002
- Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím valné hromady konané dne 4.10.1999.
od 26. 5. 1999 do 15. 10. 1999
- Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím valné hromady konané dne 11.5.1999.
od 8. 10. 1997 do 15. 10. 1999
- Byly předloženy stanovy ve znění přijatém valnou hromadou konanou dne 28.4.1997.
Kapitál
od 31. 12. 2002 do 30. 9. 2008
Základní kapitál 41 219 400 Kč, splaceno 41 219 400 Kč.
od 8. 10. 1997 do 31. 12. 2002
Základní kapitál 137 398 000 Kč, splaceno 137 398 000 Kč.
od 1. 1. 1994 do 8. 10. 1997
Základní kapitál 137 398 000 Kč
od 3. 6. 2003 do 30. 9. 2008
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 137 398.
od 3. 6. 2003 do 30. 9. 2008
v listinné podobě
od 31. 12. 2002 do 3. 6. 2003
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 137 398.
od 31. 12. 2002 do 3. 6. 2003
v zaknihované podobě
od 5. 2. 2002 do 31. 12. 2002
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 137 398.
od 5. 2. 2002 do 31. 12. 2002
v zaknihované podobě
od 1. 1. 1994 do 5. 2. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 137 398.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 15. 4. 2006 do 30. 9. 2008
Drahoslav Macháček - místopředseda představenstva
Babice u Rosic, Růžová 268, PSČ 664 84
den vzniku funkce: 7. 6. 2002
od 19. 12. 2005 do 15. 4. 2006
Drahoslav Macháček - místopředseda představenstva
Babice u Brna, Růžová 268, PSČ 664 84
den vzniku funkce: 7. 6. 2002
od 18. 6. 2005 do 30. 9. 2008
Lubomír Stoklásek - předsada představenstva:
Brno, Horní 798/5, PSČ 639 00
den vzniku funkce: 8. 4. 2003
od 3. 6. 2003 do 18. 6. 2005
Lubomír Stoklásek - předsada představenstva:
Brno, Zemědělská 60, PSČ 613 00
den vzniku funkce: 8. 4. 2003
od 13. 8. 2002 do 19. 12. 2005
Drahoslav Macháček - místopředseda představenstva
Brno - Starý Lískovec, Dunajská 15, PSČ 625 00
den vzniku funkce: 7. 6. 2002
od 5. 2. 2002 do 30. 9. 2008
JUDr. Petra Štěpánková - člen představenstva
Brno, Vlkova 7
den vzniku funkce: 31. 8. 2001
od 15. 10. 1999 do 3. 6. 2003
JUDr. Josef Hájek - předseda představenstva
Brno, Husova 9
den vzniku funkce: 4. 10. 1999 - 8. 4. 2003
od 15. 3. 1999 do 15. 10. 1999
ing. Metodějka Stoklásková - členka představenstva
Brno, Zemědělská 60
od 8. 10. 1997 do 5. 2. 2002
Mgr. Petra Štěpánková - člen představenstva
Brno, Vlkova 7
od 8. 10. 1997 do 13. 8. 2002
Ing. Vladimír Vahala - místopředseda představenstva
Brno, Provazníkova 17
den vzniku funkce: 31. 8. 2001 - 7. 6. 2002
od 28. 3. 1997 do 8. 10. 1997
JUDr. Josef Hájek - člen představenstva
Brno, Husova 9
od 28. 3. 1997 do 8. 10. 1997
Ing. Vladimír Vahala - místopředseda představenstva
Brno, Šromova 45
od 28. 3. 1997 do 10. 10. 1997
Ing. Josef Málek - člen představenstva
Rajhrad, Štefánikova 411, PSČ 664 61
od 28. 3. 1997 do 15. 3. 1999
ing. Metodějka Stoklásková - členka představenstva
Brno, Zemědělská 60
od 28. 3. 1997 do 15. 3. 1999
- rodné číslo: xxxx
od 28. 3. 1997 do 15. 10. 1999
Lubomír Stoklásek - předseda představenstva
Brno, Zemědělská 60
od 11. 9. 1996 do 28. 3. 1997
Ing. Vladimír Vahala - místopředseda představenstva
Brno, Šromova 45
od 29. 4. 1996 do 11. 9. 1996
Ing. Vladimír Vahala - člen představenstva
Brno, Šromova 45
od 15. 9. 1995 do 29. 4. 1996
ing. Rudolf Vařílek - místopředseda představenstva
Brno, Bratří Křičků 28, PSČ 621 00
od 15. 9. 1995 do 28. 3. 1997
Lubomír Stoklásek - předseda představenstva
Brno, Zemědělská 60
od 28. 7. 1995 do 15. 9. 1995
ing. Lubomír Stoklásek - předseda představenstva
Brno, Zemědělská 60
od 28. 7. 1995 do 15. 9. 1995
ing. Rudolf Vařílek - člen představenstva
Brno, Bratří Křičků 28, PSČ 621 00
od 28. 7. 1995 do 28. 3. 1997
ing. Metodějka Stoklásková - členka představenstva
Brno, Zemědělská 60
od 28. 7. 1995 do 28. 3. 1997
JUDr. Josef Hájek - člen představenstva
Brno, Husova 9
od 1. 1. 1994 do 28. 7. 1995
Ing. Rudolf Vařílek - člen představenstva
Brno, Bratří Křičků 28, PSČ 621 00
od 1. 1. 1994 do 28. 7. 1995
Ing. Jiří Komárek - člen představenstva
Brno, Arménská 3, PSČ 625 00
od 1. 1. 1994 do 28. 7. 1995
Petr Přecechtěl - člen představenstva
Brno, Zemědělská 14, PSČ 613 00
od 1. 1. 1994 do 28. 7. 1995
Ing. Milan Horsák - člen představenstva
Brno, Kupkova 8, PSČ 638 00
od 1. 1. 1994 do 28. 3. 1997
Ing. Josef Málek - člen představenstva
Rajhrad, Štefánikova 411, PSČ 664 61
od 15. 10. 1999 do 30. 9. 2008
Způsob jednání: Společnost zastupují společně dva členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva písemně k tomu pověřeny představenstvem. Za společnost podepisují společně dva členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva písemně k tomu pověřený představenstvem. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
od 8. 10. 1997 do 15. 10. 1999
Způsob jednání: Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva, nebo společně místopředseda a jeden člen představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva pověřený k tomu písemně předsedou představenstva nebo představenstvem. Za společnost podepisuje samostatně předseda představenstva, nebo společně místopředseda a jeden člen představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, pověřený k tomu písemně předsedou představenstva nebo představenstvem. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
od 15. 9. 1995 do 8. 10. 1997
Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo předseda, nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
od 28. 7. 1995 do 15. 9. 1995
Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo předseda, nebo místopředseda a jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
od 1. 1. 1994 do 28. 7. 1995
Způsob zastupování: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
Dozorčí rada
od 17. 7. 2006 do 30. 9. 2008
Jiří Kocman - člen dozorčí rady
Brno, Preslova 295/13, PSČ 602 00
den vzniku členství: 15. 8. 2005
od 19. 12. 2005 do 30. 9. 2008
Naděžda Nevěčná - předseda dozorčí rady
Brno - Bystrc, Štouračova 3, PSČ 635 00
den vzniku členství: 7. 6. 2002
den vzniku funkce: 15. 8. 2005
od 19. 12. 2005 do 30. 9. 2008
Marek Spáčil - člen dozorčí rady
Brno, Šámalova 732/90, PSČ 615 00
den vzniku členství: 15. 8. 2005
od 13. 8. 2002 do 19. 12. 2005
Naděžda Nevěčná - člen
Brno - Bystrc, Štouračova 3, PSČ 635 00
den vzniku funkce: 7. 6. 2002
od 8. 10. 1997 do 13. 8. 2002
Drahoslav Macháček - člen
Brno, Šromova 44
den vzniku funkce: 31. 8. 2001 - 7. 6. 2002
od 8. 10. 1997 do 15. 4. 2006
Ing. Petr Herka - člen
Brno, Teyschlova 21
den vzniku funkce: 31. 8. 2001 - 15. 8. 2005
od 28. 3. 1997 do 8. 10. 1997
Dušan Maukš - člen
Modřice, Brněnská 481, PSČ 664 64
od 28. 3. 1997 do 8. 10. 1997
ing. Miloň Polešák - člen
Brno, Sabinova 4
od 28. 3. 1997 do 19. 12. 2005
Ing. Miroslav Doležel - předseda dozorčí rady
Brno, Botanická 52
den vzniku funkce: 31. 8. 2001 - 15. 8. 2005
od 11. 9. 1996 do 28. 3. 1997
Ing. Miroslav Doležel - předseda dozorčí rady
Brno, Botanická 52
od 15. 9. 1995 do 11. 9. 1996
ing. Miroslav Doležel - člen
Brno, Botanická 52
od 28. 7. 1995 do 15. 9. 1995
ing. Miroslav Doležal - člen
Brno, Botanická 52
od 28. 7. 1995 do 28. 3. 1997
ing. Miloň Polešák - člen
Brno, Sabinova 4
od 1. 1. 1994 do 28. 7. 1995
Ing. Jaroslav Zlatohlávek - člen
Brno, Ulička 4, PSČ 623 00
od 1. 1. 1994 do 28. 7. 1995
Ing. Vladimír Frey - člen
Brno, Zemědělská 26, PSČ 613 00
od 1. 1. 1994 do 28. 3. 1997
Dušan Maukš - člen
Modřice, Brněnská 481, PSČ 664 64
Akcionáři
od 10. 6. 2008 do 30. 9. 2008
S.M.K., a.s., IČO: 49432036
Blansko, Skalní mlýn 96, PSČ 678 01
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Obchody a služby otevřou ve čtvrtek, zmírní i další omezení

29. 11. 2020 | | Petr Kučera | 8 komentářů

Obchody a služby otevřou ve čtvrtek, zmírní i další omezení

Do třetího stupně protiepidemického systému PES se Česko přesune od čtvrtka 3. prosince. Rozhodla o tom vláda na nedělním jednání. Otevřou se všechny obchody a služby včetně restaurací. Od pondělí do středy platí ještě dosavadní omezení.

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

27. 11. 2020 | | Petr Kučera | 6 komentářů

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

Naprostá většina hospod a restaurací otevře okamžitě v den, kdy jim to vládní rozhodnutí umožní. Ukázal to průzkum Plzeňského Prazdroje na vzorku 8200 tuzemských podniků, kam dodává svá piva.

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

27. 11. 2020 | | Jiří Hovorka, Ondřej Tůma | 23 komentářů

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

Jak se za čtyři roky fungování osvědčila elektronická evidence tržeb? A má smysl ji za dva roky resuscitovat, nebo spíš zaslouží poslední ránu z milosti?

Progresivní daň se rozšíří na víc příjmů. Změny pohledem experta

25. 11. 2020 | | Renata Lichtenegerová | 15 komentářů

Progresivní daň se rozšíří na víc příjmů. Změny pohledem experta

Zahodit a napsat celý znovu. Tak by podle Michala Jelínka z poradenské skupiny V4 Group bylo nejlepší naložit se zákonem o daních z příjmů. „Podnikatelské prostředí potřebuje stabilní daňový systém. Jeho neustálé změny, v horším případě navíc pouze dočasné, firmy nesmyslně zatěžují,“ říká v rozhovoru, který se týká nejen čerstvě schváleného balíčku.

Čínu jde porazit jedině kvalitou

15. 11. 2020 | | Renata Lichtenegerová | 6 komentářů

Čínu jde porazit jedině kvalitou

Navzdory koronakrizi pokračujeme v expanzi na nové zahraniční trhy. Druhá vlna zatím odběratele zasáhla méně než ta jarní, říká v rozhovoru Jiří Fejt, manažer pro export ve společnosti Huddy Diamonds.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 640,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 650,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 693,80 Kč
ČSOB 2 693,80 Kč
Czech Exchange 2 695,00 Kč
Expobank CZ 2 698,60 Kč
Komerční banka 2 701,80 Kč
Česká spořitelna 2 716,00 Kč
Raiffeisenbank 2 744,71 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 754,20 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  13 173 369 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ivo Lukačovič

Ivo Lukačovič

- zakladatel Seznam.cz

0
+
-
2.Jaroslav  Hřebík

Jaroslav Hřebík

- fotbalový trenér

0
+
-
3.Lukáš Konečný

Lukáš Konečný

- boxer

0
+
-
4.Roman Šmucler

Roman Šmucler

- stomatolog, televizní moderátor a podnikatel

0
+
-
5.Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-1
+
-

Články na Heroine.cz

Uzel zahradníkem 2: „Polovina ohlášených případů obtěžování je vymyšlená.“

Uzel zahradníkem 2: „Polovina ohlášených případů obtěžování je vymyšlená.“

Každý může občas něco plácnout. V mluveném projevu se nám to může stát snadno, v psaném...více

Když superženy nestíhají. Zvládnout všechno není normální

Když superženy nestíhají. Zvládnout všechno není normální

V novém čísle časopisu Heroine se věnujeme vyhoření, přetížení a přepracování - stavům,...více

Ordinace končí. Proč každá potřebujeme svého televizního gynekologa

Ordinace končí. Proč každá potřebujeme svého televizního gynekologa

Končí jeden z legendárních „nekonečných“ seriálů, kterému zřejmě neunikl žádný Čech, který...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Hypo vs Uver stav.spoř. prvních 5 let
Poradna > Hypoteční úvěr > Hypo vs Uver stav.spoř. prvních 5 let

Otázka: Dobrý den, mám nabídku na klasickou hypoteku od Raifaisen s urokem 2,05% p.a.a fixací na 5 let. Poté mám druhou nabídku na uvěr ze stavebního sporeni od lišky s urokem 1,59% p.a. a fixací na 6 let. Jde...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services