ARROW International CR, a.s., IČO: 60112387 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti ARROW International CR, a.s. Údaje byly staženy 11. 4. 2021 z datové služby justice.cz dle IČO 60112387. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 60112387 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu11. 2. 1994
Obchodní firma
od 11. 2. 1994

ARROW International CR, a.s.

Adresa sídla
od 17. 1. 2012 do 11. 12. 2013
Hradec Králové, Pražská třída 209, PSČ 500 04
od 14. 7. 2003 do 17. 1. 2012
Hradec Králové, Pražská 209, PSČ 500 04
od 18. 4. 1996 do 14. 7. 2003
Hradec Králové, Pražská 209, PSČ 500 02
od 11. 2. 1994 do 18. 4. 1996
Hradec Králové III., Jižní 870 , PSČ 500 72
IČO
od 11. 2. 1994

60112387

DIČ

CZ60112387

Identifikátor datové schránky:dkkcwah
Právní forma
od 11. 2. 1994
Akciová společnost
Spisová značka1059 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 13. 8. 2008
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 13. 8. 2008
- výroba, výzkum a vývoj zdravotnického zařízení a přístrojů
od 13. 8. 2008
- poradenská činnost v oblasti zdravotnického zařízení a přístrojů
od 23. 1. 1996
- výroba, výzkum a vývoj zdravotnického zařízení a přístrojů
od 23. 1. 1996
- poradenská činnost v oblasti zdravotnického zařízení a přístrojů
od 11. 2. 1994
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Ostatní skutečnosti
od 3. 9. 2012
- Společnost ARROW International CR, a.s., se sídlem Hradec Králové, Pražská třída 209, PSČ 500 04, identifikační číslo 601 12 387 prodala na základě smlouvy o prodeji části podniku ze dne 29.6.2012 část svého podniku - prodejní oddělení (oddělení Sales) sp olečnosti Teleflex Medical s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Pražská třída 209, PSČ 500 04, identifikační číslo 288 49 809.
od 8. 4. 2009 do 1. 6. 2009
- Jediny akcionář společnosti rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dne 30.3.2009 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 177,991.000,- Kč (slovy jedno sto sedmdesát sedm milionů devět set devadesát jeden tisíc korun českých) upsáním nových akcií peněžitým vkladem, tedy z částky 554,000.000,- Kč (slovy pět set padesát čtyři mi lionů korun českých), na částku 731,991.000,- Kč (slovy sedm set třicet jedna milionů devět set devadesát jeden tisíc korun českých). Upisování akcií nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na částku, o kterou se zvyšuje základní kapitál, bude upsáno 177991 kusů (slovy jedno sto sedmdesát sedm tisíc devět set devadesát jedna kusů) kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za jednu akcii, znějící na jmén o, v zaknihované podobě. Všechny akcie budou upsány předem určeným zájemcem, jediným akcionářem Společnosti, společností AMH (Arrow Medical Holdings) B.V. Akcie budou upsány na základě smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi Společností a předem určeným zájemcem v souladu s ustavení m § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Místem pro upisování akcií bude sídlo společnosti ARROW International CR, a.s., Hradec Králové, Pražská 209, PSČ 500 04. Lhůta pro upisování akcií činí 14 (slovy čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsaní akcií. Představenstvo Společnosti je po vinno zaslat návrh smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci ve lhůtě 14 (slovy čtrnáct) dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítn utí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty k upsání akcií bude upisovateli oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurz upisovaných akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Celkový emisní kurz všech akcií tedy činí 177,991.000,- Kč (slovy jedno sto sedmdesát sedm milionů devět set devadesát jeden tisíc korun českých). Připouští se, aby zvýšení základního kapitálu bylo provedeno započtením peněžité pohledávky jediného akcionáře, jako předem určeného zájemce společnosti AMH (Arrow Medical Holdings) B.V., se sídlem Nizozemské království, Veenedaal, korespondenční adresa M arathon 9 A, 1213PE Hilversum, a to ve výši 177,991.000,- Kč (slovy jedno sto sedmdesát sedm milionů devět set devadesát jeden tisíc korun českých), kterou má vůči společnosti z titulu Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 22. září 2008 v celkové výši 17 7,991.000,- Kč (slovy jedno sto sedmdesát sedm milionů devět set devadesát jeden tisíc korun českých) proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu. Emisní kurz nově upisovaných akcií tak bude splacen výhradně započtením. Písemný návrh smlouvy o započtení vyhotoví Společnost ve lhůtě 15 (patnácti) dnů od upsání akcií jediným akcionářem, tj. od uzavření smlouvy o upsání akcií a doručí ji jedinému akcionáři, tedy společnosti AMH (Arrow Medical Holdings) B.V., se sídlem Nizoz emské království, Veenedaal, korespondenční adresa Marathon 9 A, 1213PE Hilversum. Dohoda o započtení musí být uzavřena do 15 (patnácti) dnů ode dne, kdy bude její návrh jedinému akcionáři doručen, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení zák ladního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 3. 11. 2004 do 19. 1. 2005
- Společnost AMH (ARROW Medical Holdings) B. V. jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti ARROW International CR, a.s. schválila dne 5. října 2004 zvýšení základního kapitálu společnosti ARROW International CR, a.s. o částku 145.0 00.000,- Kč a přijala toto rozhodnutí: "1) Základní kapitál společnosti ARROW International CR, a.s. se zvýší o částku 145.000.000,-- Kč (jednostočtyřicetpětmiliónů korun českých), zvýšení základního kapitálu nad tuto navrhovanou částku se nepřipouští. 2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 145.000 (jednostočtyřicetpěttisíc) kusů zaknihovaných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jedentisíc korun českých) znějících na jméno. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu , a nebudou kótované. Podíl na jedné nové akcii připadající na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jedentisíc korun českých) činí 145/409 (jednostočtyřicetpět lomeno čtyřistadevět). 3) Přednostní právo akcionářů na upisování akcií bude realizováno tak, že upsání všech 145.000 (jednostočtyřicetipětitisíc) kusů kmenových zaknihovaných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jedentisíc korun českých) znějících na jméno bude n abídnuto určitému zájemci, a to jedinému akcionáři společnosti AMH (ARROW Medical Holdings) B.V. Nijverheidslaan 31, Veenedaal, Nizozemské království. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy mohlo být toto právo vykonáno poprvé, tedy p rvní den lhůty pro upsání akcií. 4) Akcie je možno upsat v sídle společnosti ARROW International CR, a.s. se sídlem Hradec Králové, Pražská 209, PSČ 500 04, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí jeden měsíc a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o up sání akcií určitému zájemci, případně k rukám zmocněnce určitého zájemce, jímž je určitým zájemcem pro ten účel zmocněna JUDr. Renata Černá Pleváková, advokátka, se sídlem Hradec Králové, Ulrichovo náměstí 737, zapsaná v seznamu České advokátní komory pod číslem 4804. 5) Předem určený zájemce (jediný akcionář) upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti u vedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku. 6) Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost ARROW International CR, a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci, případně zmocněnci určitého zájemce - tj. JUDr. Renatě Černé Plevákové, adv okátce, se sídlem Hradec Králové, Ulrichovo náměstí 737, osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do čtrnáctí dnů ode dne zápisu tohoto usnesení v působnost i valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové. 7) Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jedentisíc korun českých) bude upsána emisním kurzem 1.000,-- Kč (jedentisíc korun českých). 8) Celý emisní kurs upisovaných akcií musí být splacen peněžitým vkladem. Peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií, a to složením na zvláštní účet společnosti číslo 35-4012xxxx vedený u spole čnosti Komerční banka a.s., který za tím účelem společnosti otevřela na své jméno. Dle ustanovení § 204 odstavce 2) obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 9) Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku."
Kapitál
od 1. 6. 2009
Základní kapitál 731 991 000 Kč, splaceno 100 %.
od 19. 1. 2005 do 1. 6. 2009
Základní kapitál 554 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 23. 9. 1998 do 19. 1. 2005
Základní kapitál 409 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 15. 12. 1994 do 23. 9. 1998
Základní kapitál 34 000 000 Kč
od 11. 2. 1994 do 15. 12. 1994
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 1. 6. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 731 991 v zaknihované podobě.
od 19. 1. 2005 do 1. 6. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 554 000.
od 19. 1. 2005 do 1. 6. 2009
- v zaknihované podobě
od 30. 4. 2002 do 19. 1. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 409 000.
od 30. 4. 2002 do 19. 1. 2005
v zaknihované podobě
od 23. 9. 1998 do 30. 4. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 409 000.
od 15. 12. 1994 do 23. 9. 1998
Akcie na jméno err, počet akcií: 34 000.
od 11. 2. 1994 do 15. 12. 1994
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.
Rizikovost společnosti

Více ukazatelů
Statutární orgán
od 21. 1. 2020
JAMES PATRICK WINTERS - předseda představenstva
Glenview, Ballyrub, Kinsale, Co. Cork, Irsko
den vzniku členství: 23. 12. 2018
den vzniku funkce: 23. 12. 2018
od 21. 1. 2020
MARK JAMES CONDON - místopředseda představenstva
Dooradoyle, co. Limerick, 66 Inis Lua, Father Russell Road, Irsko
den vzniku členství: 23. 12. 2018
den vzniku funkce: 23. 12. 2018
od 24. 10. 2019
PAVEL HÁNĚL - člen představenstva
Hradec Králové - Malšovice, Gollova, PSČ 500 09
den vzniku členství: 1. 9. 2019
od 24. 10. 2019 do 24. 10. 2019
PETR BRET - člen představenstva
Hradec Králové - Nový Hradec Králové, Rybova, PSČ 500 09
den vzniku členství: 23. 12. 2018 - 31. 8. 2019
od 24. 10. 2019 do 21. 1. 2020
MARK JAMES CONDON - člen představenstva
Dooradoyle, co. Limerick, 66 Inis Lua, Father Russel Road, Irsko
den vzniku členství: 23. 12. 2018
od 24. 10. 2019 do 21. 1. 2020
JAMES PATRICK WINTERS - člen představenstva
Kinsale, Co. Cork, Glenview, Ballyrub, Irsko
den vzniku členství: 23. 12. 2018
od 8. 7. 2016 do 24. 10. 2019
THOMAS ANTONY KENNEDY - předseda představenstva
Tawin Island, Oranmore, Co Galway, Irsko
den vzniku členství: 22. 12. 2015 - 22. 12. 2018
den vzniku funkce: 22. 12. 2015 - 22. 12. 2018
od 8. 7. 2016 do 24. 10. 2019
PETR BRET - místopředseda představenstva
Hradec Králové - Nový Hradec Králové, Rybova, PSČ 500 09
den vzniku členství: 22. 12. 2015 - 22. 12. 2018
den vzniku funkce: 22. 12. 2015 - 22. 12. 2018
od 8. 7. 2016 do 24. 10. 2019
MARK JAMES CONDON - člen představenstva
Dooradoyle, co. Limerick, 66 Inis Lua, Father Russell Road, Irsko
den vzniku členství: 22. 12. 2015 - 22. 12. 2018
od 11. 12. 2013 do 11. 12. 2013
Ing. JOSEF VOŽENÍLEK - člen představenstva
Hradec Králové - Svinary, K Borku, PSČ 500 09
den vzniku členství: 22. 3. 2011 - 29. 11. 2013
od 11. 12. 2013 do 8. 7. 2016
PETR BRET - člen představenstva
Hradec Králové - Nový Hradec Králové, Rybova, PSČ 500 09
den vzniku členství: 30. 11. 2013 - 21. 12. 2015
od 17. 1. 2012 do 8. 7. 2016
Gerard D McCaffrey - člen představenstva
Moira, Earlsfort, Irsko
den vzniku členství: 22. 12. 2011 - 21. 12. 2015
od 21. 12. 2011 do 11. 12. 2013
Ing. Josef Voženílek - člen představenstva
Hradec Králové, K Borku, PSČ 500 09
den vzniku členství: 22. 3. 2011 - 29. 11. 2013
od 24. 11. 2010 do 8. 7. 2016
Liam Kelly - předseda představenstva
Kiln Lodge, Quay Lane, Ballina, Co Mayo, Irsko
den vzniku členství: 8. 10. 2010 - 21. 12. 2015
den vzniku funkce: 15. 10. 2010 - 21. 12. 2015
od 27. 10. 2010 do 24. 11. 2010
Liam Kelly - člen představenstva
Kiln Lodge, Quay Lane, Ballina, Co Mayo, Irsko
den vzniku členství: 8. 10. 2010
od 14. 10. 2008 do 27. 10. 2010
Ing. Otakar Hons, CSc. - předseda představenstva
Praha 10 - Strašnice, Názovská 3253/4, PSČ 100 00
den vzniku členství: 8. 12. 2007 - 8. 10. 2010
den vzniku funkce: 25. 9. 2008 - 8. 10. 2010
od 14. 10. 2008 do 8. 7. 2016
Thomas Antony Kennedy - místopředseda představenstva
Tawin Island - Orangemore, Co Galway, Irsko
den vzniku členství: 13. 8. 2008 - 21. 12. 2015
den vzniku funkce: 25. 9. 2008 - 21. 12. 2015
od 13. 8. 2008 do 14. 10. 2008
Ing. Otakar Hons, CSc. - člen představenstva
Praha 10 - Strašnice, Názovská 3253/4, PSČ 100 00
den vzniku členství: 8. 12. 2007
od 13. 8. 2008 do 14. 10. 2008
Thomas Anthony Kennedy - člen představenstva
Tawin Island - Orangemore, Co Galway, Irsko
den vzniku členství: 13. 3. 2008
od 13. 8. 2008 do 21. 12. 2011
Ing. Josef Voženílek - člen představenstva
Hradec Králové, K Borku 282, PSČ 500 09
den vzniku členství: 13. 3. 2008
od 14. 8. 2007 do 13. 8. 2008
Brian Michael Tennies - Člen představenstva
Fleetwood, Augusta Lane 28, Pennsylvania 19522, Spojené státy americké
den vzniku členství: 14. 2. 2007 - 13. 3. 2008
od 13. 7. 2004 do 14. 8. 2007
Philip B. Fleck - Člen představenstva
P.O.Box 13, Limekiln, Pennsylvania 19535, Spojené státy americké
den vzniku členství: 11. 5. 2004 - 14. 2. 2007
od 13. 7. 2004 do 13. 8. 2008
Carl Gerhard Anderson, Jr. - Člen představenstva
776 Brownsville Road, Sinking Spring, Pennsylvania 19608, Spojené státy americké
den vzniku členství: 11. 5. 2004 - 13. 3. 2008
od 8. 2. 2000 do 14. 8. 2007
Marlin Miller, Jr. nar. 27.4.1932 - Člen představenstva
211 N. Tulpehocken - Road Reading, Pennsylvania 19601, Spojené státy americké
den vzniku členství: 6. 12. 2001 - 14. 2. 2007
od 8. 2. 2000 do 14. 8. 2007
Raymond Neag, nar. 16.7.1931 - Člen představenstva
1216 Old Mill Road - Wyomissing, Pennsylvania 19610, Spojené státy americké
den vzniku členství: 6. 12. 2001 - 14. 2. 2007
od 8. 2. 2000 do 13. 8. 2008
Milos Kuzel, nar. 5.12.1934 - Člen představenstva
Hradec Králové, Drtinova čp. 111, PSČ 503 11
den vzniku členství: 6. 12. 2001 - 13. 3. 2008
od 8. 2. 2000 do 13. 8. 2008
Ing. Otakar Hons, CSc. - Člen představenstva
Praha 10, Tehovská 707/1
den vzniku členství: 6. 12. 2001 - 8. 12. 2007
od 19. 2. 1997 do 19. 2. 1997
Marlin Miller, nar. 27.4.1932 - Člen představenstva
Praha - východ, Ládví 181
od 19. 2. 1997 do 8. 2. 2000
Marlin Miller, Jr. nar. 27.4.1932 - Člen představenstva
Praha - východ, Ládví 181
od 19. 2. 1997 do 8. 2. 2000
Raymond Neag, nar. 16.7.1931 - Člen představenstva
Praha 4 - Podolí, U vápenné skály 1
od 19. 2. 1997 do 8. 2. 2000
Milos Kuzel, nar. 5.12.1934 - Člen představenstva
Hradec Králové, Jabloňová 561
od 23. 1. 1996 do 23. 1. 1996
Roland M. Torrence - Člen představenstva
Hradec Králové, Tomkova 953
od 23. 1. 1996 do 19. 2. 1997
Ronald M. Torrence - Člen představenstva
Hradec Králové, Tomkova 953
od 11. 2. 1994 do 19. 2. 1997
Marlin M i l l e r Jr. - Člen představenstva
Praha - východ, Ládví 181
od 11. 2. 1994 do 19. 2. 1997
Raymond Neag - Člen představenstva
Praha 4 - Podolí, U vápenné skály 1
od 11. 2. 1994 do 13. 8. 2008
Ing. Jan Krykorka - Člen představenstva
Praha - východ, Ládví 181
den vzniku členství: 6. 12. 2001 - 13. 3. 2008
od 27. 10. 2010
Způsob jednání jménem společnosti: Jménem společnosti jednají a podepisují členové představenstva každý samostatně.
od 8. 2. 2000 do 27. 10. 2010
Jednání za společnost Jménem společnosti samostatně jednají a podepisují členové představenstva s bydlištěm na území České republiky.
od 11. 2. 1994 do 8. 2. 2000
Jednání za společnost Jménem společnosti jedná a podepisuje kterýkoliv člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému či nadepsanému názvu společnosti připojí své jméno a podpis kterýkoliv člen představenstva.
Dozorčí rada
od 24. 9. 2020
MARTIN ŽŮREK - Člen dozorčí rady
Němčany, , PSČ 684 01
den vzniku členství: 1. 8. 2020
od 11. 5. 2020
JIŘÍ TONAR - člen dozorčí rady
Žďár nad Sázavou - Žďár nad Sázavou 1, Libušínská, PSČ 591 01
den vzniku členství: 1. 2. 2020
od 24. 8. 2017
MICHAL OBERREITER - předseda dozorčí rady
Staré Hradiště, Na Hledíku, PSČ 533 52
den vzniku členství: 20. 7. 2017
den vzniku funkce: 28. 7. 2017
od 24. 8. 2017 do 11. 5. 2020
MICHAL KORBEL - člen dozorčí rady
Hradec Králové - Nový Hradec Králové, U Myslivny, PSČ 500 08
den vzniku členství: 20. 7. 2017 - 1. 11. 2019
od 24. 8. 2017 do 24. 9. 2020
ONDŘEJ MAREK - člen dozorčí rady
Předměřice nad Labem, Labská, PSČ 503 02
den vzniku členství: 20. 7. 2017 - 31. 7. 2020
od 11. 12. 2013 do 11. 12. 2013
MICHAL OBERREITER - člen dozorčí rady
Staré Hradiště, Na Hledíku, PSČ 533 52
den vzniku členství: 8. 10. 2010 - 18. 11. 2013
od 11. 12. 2013 do 24. 8. 2017
MILOŠ NEPILÝ - člen dozorčí rady
Lochenice, , PSČ 503 02
den vzniku členství: 8. 3. 2010 - 8. 3. 2013
od 11. 12. 2013 do 24. 8. 2017
VLADIMÍR HLADÍK - člen dozorčí rady
Hradec Králové - Věkoše, V Lukách, PSČ 503 41
den vzniku členství: 22. 3. 2011 - 22. 3. 2014
od 11. 12. 2013 do 24. 8. 2017
MICHAL OBERREITER - člen dozorčí rady
Staré Hradiště, Na Hledíku, PSČ 533 52
den vzniku členství: 18. 11. 2013 - 18. 11. 2016
od 21. 12. 2011 do 11. 12. 2013
Vladimír Hladík - člen dozorčí rady
Pardubice, Nová, PSČ 530 09
den vzniku členství: 22. 3. 2011
od 27. 10. 2010 do 11. 12. 2013
Miloš Nepilý - člen dozorčí rady
Lochenice, 6, PSČ 503 02
den vzniku členství: 8. 3. 2010
od 27. 10. 2010 do 11. 12. 2013
Michal Oberreiter - člen dozorčí rady
Staré Hradiště, Na Hledíku, PSČ 533 52
den vzniku členství: 8. 10. 2010 - 18. 11. 2013
od 13. 8. 2008 do 27. 10. 2010
Miroslav Navrátil - Člen dozorčí rady
Jihlava, Žižkova 46, PSČ 586 01
den vzniku členství: 13. 3. 2008 - 8. 10. 2010
od 8. 6. 2006 do 27. 10. 2010
Miloš Nepilý - Člen dozorčí rady
Předměřice nad Labem - Lochenice, 6, PSČ 503 02
den vzniku členství: 30. 3. 2006 - 30. 6. 2009
od 14. 2. 2005 do 8. 6. 2006
Filip Veverka - Člen dozorčí rady
Pardubice, nábř. Závodu míru 1886, PSČ 530 02
den vzniku členství: 15. 12. 2004 - 30. 3. 2006
od 13. 7. 2004 do 13. 8. 2008
Carl Wesley Staples - Člen dozorčí rady
31 Limree Avenue, Reading, Pennsylvania 19606, Spojené státy americké
den vzniku členství: 11. 5. 2004 - 13. 3. 2008
od 13. 7. 2004 do 21. 12. 2011
Vladimír Hladík - člen dozorčí rady
Pardubice, Nová 546, PSČ 530 09
den vzniku členství: 11. 5. 2004
od 30. 4. 2002 do 14. 2. 2005
Ing. Tomáš Zoubele - Člen dozorčí rady
Hradec Králové, Třebechovická 834
den vzniku členství: 6. 12. 2001 - 6. 12. 2004
od 8. 2. 2000 do 30. 4. 2002
Frederick John Hirt, dat.nar. 4. listopadu 1947 - Člen dozorčí rady
22 Grouse Point, Circle Reading, Pennsylvania 19607, Spojené státy americké
od 8. 2. 2000 do 13. 7. 2004
Philip B. Fleck, dat.nar. 6. května 1944
P.O.Box 13, Limekiln, Pennsylvania 19522, Spojené státy americké
den vzniku členství: 6. 12. 2001 - 11. 5. 2004
od 19. 2. 1997 do 8. 2. 2000
John H. B r o a d b e n t nar. 4.2.1938
Mohnton, Pennsylvania, One Chestnut Hill Drive, PSČ 195 40
od 19. 2. 1997 do 8. 2. 2000
Keith Bair, nar. 11.11.1955
63 Highland Drive, Fleetvood,Pennsylvania 19522 USA, Spojené státy americké
od 19. 2. 1997 do 13. 7. 2004
prof.Mudr. Jiří Kvasnička, CSc.
Svinary, Květná 231, 503 47 Blešno
den vzniku členství: 6. 12. 2001 - 11. 5. 2004
od 23. 1. 1996 do 19. 2. 1997
Keith Bair
63 Highland Drive, Fleetvood,Pennsylvania 19522 USA, Spojené státy americké
od 11. 2. 1994 do 23. 1. 1996
Ronald M. T o r r e n c e
Mohnton, Pennsylvania, 4298 Imperial Drive, PSČ 195 40
od 11. 2. 1994 do 19. 2. 1997
JUDr. Ivanka Fučíková
Praha 4 - Podolí, U vápenné skály 1
od 11. 2. 1994 do 19. 2. 1997
John H. B r o a d b e n t
Mohnton, Pennsylvania, One Chestnut Hill Drive, PSČ 195 40
Akcionáři
od 24. 10. 2019
Teleflex Medical B.V.
Amsterdam, Lange Dreef 11, PSČ 451 31, Nizozemské království
od 19. 2. 1997 do 24. 10. 2019
AMH (ARROW Medical Holdings) B.V.
Nijverheidslaan 31, Veenedaal, Nizozemské království
Odštěpné závody
Název
od 13. 8. 2008
ARROW International CR, a.s., odštěpný závod Žďár nad Sázavou
Adresa sídla
od 11. 12. 2013
Žďár nad Sázavou - Žďár nad Sázavou 1, Jamská, PSČ 591 01
od 13. 8. 2008 do 11. 12. 2013
Žďár nad Sázavou, Jamská 2359/47, PSČ 591 07
Předmět podnikání
od 13. 8. 2008
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 13. 8. 2008
- výroba, výzkum a vývoj zdravotnického zařízení a přístrojů
od 13. 8. 2008
- poradenská činnost v oblasti zdravotnického zařízení a přístrojů
od 23. 1. 1996
- výroba, výzkum a vývoj zdravotnického zařízení a přístrojů
od 23. 1. 1996
- poradenská činnost v oblasti zdravotnického zařízení a přístrojů
od 11. 2. 1994
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Vedoucí odštěpného závodu
od 7. 5. 2018
JAN SONDAG
Olomouc - Droždín, Ke Stromkům, PSČ 779 00
od 11. 12. 2013 do 7. 5. 2018
ZDENĚK KOHN
Kroměříž, Chropyňská, PSČ 767 01
od 27. 10. 2010 do 11. 12. 2013
Zdeněk Kohn
Kroměříž, Chropyňská, PSČ 767 01
od 13. 8. 2008 do 27. 10. 2010
Ing. Otakar Hons, CSc.
Praha 10 - Strašnice, Názovská 3253/4, PSČ 100 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Vojta Kotek

Vojta Kotek

- herec, režisér

+34

+
-
Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+29

+
-
Lucie Borhyová

Lucie Borhyová

- moderátorka

-29

+
-
Václav Bláha

Václav Bláha

- zpěvák, kytarista, frotman kapely Divoký Bill

-30

+
-
Jaroslav  Starka

Jaroslav Starka

- podnikatel, vlastník 1. FK Příbram

-108

+
-
Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-240

+
-

A tohle už jste četli?

Konec otravného volání. Na telemarketing se chystá stopka

Konec otravného volání. Na telemarketing se chystá stopka

Poslanci dnes schválili rozsáhlou novelu zákona o elektronických komunikacích. Ta má kromě jiného změnit situaci u nevyžádaného marketingu přes telefon.

Loni vstřícnost, teď už byznys. Jak udělat festival, když nevíte, co bude zítra

Loni vstřícnost, teď už byznys. Jak udělat festival, když nevíte, co bude zítra

Před rokem organizátoři Smetanovy Litomyšle improvizovali a vyšla z toho akce s jedinečnou atmosférou. Letos pro jistotu pracovali se dvěma variantami, vyhrála ta zkrácená. Přijedou lidi, když se budou muset nechat otestovat? A kde ušetřit, když sponzoři letos nejsou tak štědří? Jak se během pandemie chystá jeden z největších festivalů v Česku, popisuje jeho ředitel Jan Pikna.

Problém pro většinu firem. Napište skutečný předmět podnikání, řekl soud

Problém pro většinu firem. Napište skutečný předmět podnikání, řekl soud

Všechny obchodní korporace, které v základních dokumentech uvádějí obecný předmět podnikání „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, čekají komplikace.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  14 214 556 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Bezos letí do vesmíru. Na křídlech bezohlednosti k dělníkům Amazonu

Bezos letí do vesmíru. Na křídlech bezohlednosti k dělníkům Amazonu

Dřív se o ovládnutí vesmíru praly velmoci. Dnes v jeho dobývání soupeří nejbohatší lidé světa. Země je...

„Říkám tomu aura zoufalkyň.“ Ženy si za odkládané mateřství nemůžou samy

„Říkám tomu aura zoufalkyň.“ Ženy si za odkládané mateřství nemůžou samy

Jsou to kariéristky, které staví rodinu na vedlejší kolej. Mají strach o svoje pohodlí, věnují se nesmyslným...

Partners Financial Services