Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.
IČO: 60112476

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu23. 3. 1994
Obchodní firma
od 21. 7. 2015

HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.

od 10. 8. 2011 do 21. 7. 2015

HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s.

od 17. 8. 2009 do 10. 8. 2011

HC EATON PARDUBICE a.s.

od 29. 5. 2004 do 17. 8. 2009

HC MOELLER PARDUBICE a.s.

od 4. 2. 1998 do 29. 5. 2004

H C IPB Pojišťovna Pardubice a.s.

od 23. 3. 1994 do 4. 2. 1998

H C Pardubice a.s.

Sídlo
od 17. 4. 2012 do 8. 2. 2016
Pardubice, Sukova třída , PSČ 530 02
od 18. 2. 2004 do 17. 4. 2012
Pardubice, Sukovo nábř. 1735, PSČ 530 02
od 23. 3. 1994 do 18. 2. 2004
Pardubice, Sukovo nábř. 1735
IČO
od 23. 3. 1994

60112476

Identifikátor datové schránky:zytect8
Právní forma
od 23. 3. 1994
Akciová společnost
Spisová značka1078 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 19. 1. 2000
- činnost sportovních instruktorů a trenérů v oblasti ledního hokeje, kopané, basketbalu, házené, golfu, tenise, squashe, atletiky, posilovacích a strečinkových cvičení, in-line hokeje, ZRTV, turistiky, plavání, veslování, boxu, lyžování a cyklistice
od 19. 1. 2000
- zprostředkovatelská činnost v obchodě a informačním servisu
od 19. 1. 2000
- pořádání tělovýchovných kurzů
od 19. 1. 2000
- pronájem motorových vozidel
od 23. 3. 1994
- organizování veřejných sportovních soutěží
od 23. 3. 1994
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 23. 3. 1994
- reklama a propagace
od 23. 3. 1994
- organizování veřejných sportovních soutěží
Ostatní skutečnosti
od 25. 3. 2019 do 24. 4. 2019
- Valná hromada schválila dne 14. března 2019 usnesení o zvýšení základního kapitálu tohoto znění: "Valná hromada s c h v a l u j e zvýšení základního kapitálu společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., se sídlem Sukova třída 1735, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO 601 12 476, spisová značka B 1078 vedená u Krajského soudu v Hradci Králov é, (dále jen "Společnost"), takto: 1. Základní kapitál Společnosti se zvýší o částku 10.000.000,-- Kč (deset milionů korun českých). Připouští se upisování akcií pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 200.000 (dvě stě tisíc) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 50,-- Kč (padesát korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena př edchozím souhlasem představenstva a předkupním právem zbývajících akcionářů dle stanov, (dále společně též jen "Nové akcie" a každá z Nových akcií jednotlivě též jen "Akcie"). 3. Emisní kurs Nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna Akcie bude upsána emisním kursem 50,-- Kč (padesát korun českých). Zdůvodnění emisního kursu: S ohledem na stav vlastního kapitálu Společnosti v době zvýšení základního kapitálu je emisní kurs Nových akcií nastaven v nejnižší zákonem připuštěné výši dle ust. § 247 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen "ZOK"). 4. Upsání Nových akcií s využitím přednostního práva akcionářů: Všechny Nové akcie, tzn. 200.000 (dvě stě tisíc) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 50,-- Kč (padesát korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem př edstavenstva a předkupním právem zbývajících akcionářů dle stanov, za emisní kurs 50,-- Kč (padesát korun českých) na jednu Akcii, mohou být upsány akcionáři Společnosti s využitím přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií dle ust. § 484 a násl . ZOK za těchto podmínek: a) Místo vykonání přednostního práva: Přednostní právo na upsání Nových akcií mohou akcionáři Společnosti vykonat v sídle Společnosti, tj. na adrese Sukova třída 1735, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice. b) Lhůta pro vykonání přednostního práva: Přednostní právo na upsání Nových akcií mohou akcionáři Společnosti vykonat ve lhůtě 2 (dvou) týdnů ode dne doručení oznámení o počátku běhu upisovací lhůty, v pracovních dnech v době od 10:00 hod. do 12:00 hod. a od 14:00 hod. do 16:00 hod., (dále též jen "Upisovací lhůta pro přednostní právo"). c) Oznámení počátku Upisovací lhůty pro přednostní právo: Počátek běhu Upisovací lhůty pro přednostní právo oznámí Společnost Akcionářům způsobem určeným stanovami Společnosti a ZOK pro svolání valné hromady bez zbytečného odkladu po zápisu tohoto usnesen í o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Oznámení o přednostnímu právu Společnost současně zveřejní. d) počet nových Akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii o určité jmenovité hodnotě nebo jaký podíl na jedné nové Akcii připadá na jednu dosavadní akcii o určité jmenovité hodnotě: - na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 100,-- Kč (jedno sto korun českých) připadá podíl ve výši 1,33943 na jedné nové Akcii, - na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých) připadá podíl ve výši 133,94277 na jedné nové Akcii, - na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 150,-- Kč (jedno sto padesát korun českých) připadá podíl ve výši 2,00914 na jedné nové Akcii, - na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 15.000,-- Kč (patnáct tisíc korun českých) připadá podíl ve výši 200,91416 na jedné nové Akcii. Upisovat lze pouze celé Akcie. 5. Nebudou-li akcionáři Společnosti upsány s využitím přednostního práva v souladu s odstavcem 4 tohoto usnesení všechny Nové akcie, nebudou takto neupsané Akcie upisovány na základě dohody akcionářů nebo předem určeným zájemcem nebo na základě veřejné na bídky, ale základní kapitál Společnosti bude zvýšen právě jen o částku odpovídající součtu jmenovitých hodnot Akcií účinně upsaných akcionáři Společnosti s využitím přednostního práva. Přesná výše základního kapitálu a počet akcií Společnosti budou tedy z námy po úpisu Akcií akcionáři s přednostním právem a odpovídajícím způsobem se tyto změny promítnou do úplného znění stanov Společnosti, za jehož vyhotovení odpovídá představenstvo. 6. Emisní kurs upsaných Akcií bude splacen peněžitým vkladem takto: Celý emisní kurs upsaných Akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne upsání Akcií, a to složením na účet Společnosti číslo 110xxxx vedený u společnosti Československá obchodní banka, a.s."
od 10. 11. 2017
- Obchodní závod společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. byl dán do zástavy ve prospěch Statutárního města Pardubice, IČO 002 74 046, sídlo úřadu města v Pardubicích, Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21, na základě zástavní smlouvy uzavřené dne 10.11.20 17.
od 9. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 9. 7. 2014 do 15. 7. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 8
od 9. 7. 2014 do 15. 7. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 6
od 15. 4. 2014 do 12. 6. 2014
- Valná hromada dne 9.4.2014 schválila zvýšení základního kapitálu společnosti HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s. takto: 1.Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 5.000.000,-- Kč (slovy pětmilionů korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno: a)499 (čtyřistadevadesátdevět) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých) vydaných jako cenné papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem představenstva a předkupním právem zb ývajících akcionářů, b)100 (jednosto) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100,-- Kč (jednosto korun českých) vydaných jako cenné papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem představenstva a předkupním právem zbývajících akcionářů , přičemž akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. 3.Přednostní právo akcionářů: Všichni akcionáři společnosti se přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií dle ustanovení § 490, odstavce 2) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění, vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě. 4.Upsání všech akcií bude nabídnuto určeným zájemcům takto: a)panu Romanu Š m i d b e r s k é m u , datum narození 26. ledna 1972, bydliště Pardubice, Bulharská 814, PSČ 530 03, bude nabídnuto upsání 259 (dvěstěpadesátidevíti) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíc korun č eských) vydaných jako cenné papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem představenstva a předkupním právem zbývajících akcionářů, b)veřejnoprávní korporaci Statutární město Pardubice IČO 00274046, bude nabídnuto upsání 174 (jednostosedmdesátičtyř) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých) vydaných jako cenné papíry na jméno, jejich ž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem představenstva a předkupním právem zbývajících akcionářů, c)Ing. Jaroslavu Š u d o v i , datum narození 2. září 1966, bydliště Čelákovice, Příční 1723, PSČ 250 88, bude nabídnuto upsání 66 (šedesátišesti) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých) vydaných jak o cenné papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem představenstva a předkupním právem zbývajících akcionářů, a 100 (jednosto) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100,-- Kč (jednosto korun českých) vydaných j ako cenné papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem představenstva a předkupním právem zbývajících akcionářů. 5.Akcie je možno upsat ve lhůtě jednoho měsíce, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění, (dále též jen ZoK) ur čeným zájemcům. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. 6.Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. a)jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých), b)jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100,-- Kč (jednosto korun českých) bude upsána emisním kursem 100,-- Kč (jednosto korun českých). Odůvodnění určení emisního kursu: S ohledem na stav vlastního kapitálu společnosti v době zvýšení základního kapitálu je emisní kurs nastaven v nejnižší zákonem připuštěné výši dle ustanovení § 247, odstavce 1) ZoK. 7.Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem takto: Celý emisní kurs upsaných akcií je upisovatel povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce ode dne upsání akcií, a to složením na účet společnosti číslo 107-6203xxxx vedený u společnosti Komerční banka a. s.
od 26. 10. 2011 do 17. 4. 2012
- Valná hromada dne 5.10.2011 schválila zvýšení základního kapitálu společnosti HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s. takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 5.959.050,- Kč (pětmilionůdevětsetpadesátdevěttisícpadesát korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno: a) 1527 (jedentisícpětsetdvacetsedm) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 150,- Kč (jednostopadesát korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem představenstva a předkupním právem z bývajících akcionářů, přičemž tyto akcie nebudou kótované, b) 382 (třistaosmdesátdva) kusy kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 15.000,- Kč (patnácttisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem představenstva a předkupním právem zbývajících akcionářů, přičemž tyto akcie nebudou kótované, (dále též jen "Akcie"). 3. Veškeré Akcie bude možno upsat s využitím přednostního práva takto: a) Nové Akcie bude možno s využitím přednostního práva upsat ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy bude zveřejněna informace představenstva o možnosti využít přednostní právo (dle ustanovení § 204a odstavce 2) Obchodního zákoníku) způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Představenstvo uveřejní takovou informaci nejpozději do dvou týdnů po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. b) Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti v Pardubicích, Sukovo nábř. 1735, PSČ 530 02, ve shora uvedené lhůtě v pracovních dnech v době od 8,00 do 16,00 hodin. c) Na stávající jeden kus kmenové listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100,- Kč (jednosto korun českých) znějící na jméno, jejíž převoditelnosti je omezena předchozím souhlasem představenstva a předkupním právem zbývajících akcionářů, je možno u psat jeden kus kmenové listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 150,- Kč (jednostopadesát korun českých) znějící na jméno, jejíž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem představenstva a předkupním právem zbývajících akcionářů, a na stávajíc í jeden kus kmenové listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) znějící na jméno, jejíž převoditelnost je omezena předchozím souhlasem představenstva a předkupním právem zbývajících akcionářů, je možno upsat jeden kus kmenové listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 15.000,- Kč (patnácttisíc korun českých) znějící ma jméno, jejíž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem představenstva a předkupním právem zbývajících akcionářů. 4. Upsání všech akcií nebudou upsány s využitím přednostního práva, bude nabídnuto určitým zájemcům za těchto podmínek: a) Určitými zájemci jsou Statutární město Pardubice, IČ 002 74 046, (dále též jen "Statutární město Pardubice" nebo "určitý zájemce") a pan Roman Šmidberský, datum narození 26. ledna 1972, bytem Pardubice, Bulharská 814, (dále též jen "Roman Šmidberský" n ebo jen "určitý zájemce"), kteří jsou oprávněni upsat akcie neupsané akcionáři s využitím přednostního práva v poměru: Roman Šmidberský 59,5762 %. Statutární město Pardubice 40,4238 %, nedohodnou-li se určití zájemci jinak. b) Určitý zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3 ) Obchodního zákoníku. c) Lhůta k upsání akcií určitým zájemcem činí jeden měsíc ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. d) Místem pro upsání akcií určitým zájemcem je sídlo společnosti v Pardubicích, Sukovo nábř. 1735, PSČ 530 02, ve shora uvedené lhůtě v pracovních dnech v době od 8,00 do 16,00 hodin. e) Počátek běhu lhůty k upsání akcií určitým zájemcem sdělí společnost HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznáme ní musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do čtrnácti dnů ode dne skončení lhůty pro upisování akcií s přednostním právem akcionářů. 5. Emisní kurs Akcií (tzn. jak při úpisu s využitím přednostního práva tak při úpisu určitými zájemci) je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 150,- Kč (jednostopadesát korun českých) bude upsána emisním ku rsem 150,- Kč (jednostopadesát korun českých), jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 15.000,- Kč (patnácttisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 15.000,- Kč (patnácttisíc korun českých). 6. Emisní kurs upsaných Akcií bude splacen peněžitým vkladem. Celý peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií, a to složením na zvláštní účet společnosti číslo 107-815xxxx vedený u společnosti Komerční banka, a.s., který za tím účelem společnost otevřela na své jméno. Dle ustanovení § 204 odstavce 2) obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 7. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku.
od 23. 7. 1996 do 4. 2. 1998
- Valná hromada společnosti rozhodla dne 18.12.1995 snížit základní jmění na 39 727.000,- Kč.
Kapitál
od 24. 4. 2019
Základní kapitál 23 679 350 Kč, splaceno 100 %.
od 15. 7. 2015 do 24. 4. 2019
Základní kapitál 14 931 750 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 6. 2014 do 15. 7. 2015
Základní kapitál err Kč, splaceno 100 %.
od 17. 4. 2012 do 12. 6. 2014
Základní kapitál 9 931 750 Kč, splaceno 100 %.
od 23. 4. 2010 do 17. 4. 2012
Základní kapitál 3 972 700 Kč, splaceno 100 %.
od 4. 2. 1998 do 23. 4. 2010
Základní kapitál 39 727 000 Kč, splaceno 100 %.
od 18. 1. 1995 do 4. 2. 1998
Základní kapitál 207 743 000 Kč
od 23. 3. 1994 do 18. 1. 1995
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 24. 4. 2019
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 382.
od 24. 4. 2019
převoditelnost akcií je omezena předchozím souhlasem představenstva a předkupním právem zbývajících akcionářů
od 24. 4. 2019
Kmenové akcie na jméno 50, počet akcií: 174 952.
od 24. 4. 2019
převoditelnost akcií je omezena předchozím souhlasem představenstva a předkupním právem zbývajících akcionářů dle stanov
od 8. 2. 2016 do 24. 4. 2019
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 382.
od 8. 2. 2016 do 24. 4. 2019
převoditelnost akcií je omezena předchozím souhlasem představenstva apředkupním právem zbývajících akcionářů
od 12. 6. 2014
Kmenové akcie na jméno 100, počet akcií: 1 627.
od 12. 6. 2014
převoditelnost akcií je omezena předchozím souhlasem představenstva a předkupním právem zbývajících akcionářů
od 12. 6. 2014
Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 881.
od 12. 6. 2014
převoditelnost akcií je omezena předchozím souhlasem představenstva a předkupním právem zbývajících akcionářů
od 17. 4. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 527.
od 17. 4. 2012
převoditelnost akcií je omezena předchozím souhlasem představenstva a předkupním právem zbývajících akcionářů
od 17. 4. 2012 do 8. 2. 2016
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 382.
od 17. 4. 2012 do 8. 2. 2016
převoditelnost akcií je omezena předchozím souhlasem představenstva a předkupním právem zbývajících akcionářů
od 23. 4. 2010 do 12. 6. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 527.
od 23. 4. 2010 do 12. 6. 2014
převoditelnost akcií je omezena předchozím souhlasem představenstva a předkupním právem zbývajících akcionářů
od 23. 4. 2010 do 12. 6. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 382.
od 23. 4. 2010 do 12. 6. 2014
převoditelnost akcií je omezena předchozím souhlasem představenstva a předkupním právem zbývajících akcionářů
od 24. 9. 2004 do 23. 4. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 527.
od 24. 9. 2004 do 23. 4. 2010
v listinné podobě
od 24. 9. 2004 do 23. 4. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 382.
od 24. 9. 2004 do 23. 4. 2010
v listinné podobě
od 6. 11. 2002 do 24. 9. 2004
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1 527.
od 6. 11. 2002 do 24. 9. 2004
v listinné podobě
od 6. 11. 2002 do 24. 9. 2004
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 382.
od 6. 11. 2002 do 24. 9. 2004
v listinné podobě
od 4. 2. 1998 do 6. 11. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 1 527.
od 4. 2. 1998 do 6. 11. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 382.
od 18. 1. 1995 do 4. 2. 1998
Akcie na jméno err, počet akcií: 207 743.
od 23. 3. 1994 do 18. 1. 1995
Akcie na jméno err, počet akcií: 10.
Statutární orgán
od 30. 1. 2018
Mgr. ONDŘEJ ŠEBEK - člen představenstva
Pardubice - Zelené Předměstí, nábřeží Závodu míru, PSČ 530 02
den vzniku členství: 1. 12. 2017
od 3. 7. 2017 do 30. 1. 2018
Ing. MICHAEL SKALICKÝ, Ph.D. MBA - člen představenstva
Hradec Králové - Nový Hradec Králové, Na Biřičce, PSČ 500 08
den vzniku členství: 11. 5. 2017 - 30. 12. 2017
od 27. 1. 2017
DUŠAN SALFICKÝ - předseda představenstva
Pardubice - Zelené Předměstí, Nerudova, PSČ 530 02
den vzniku členství: 16. 1. 2017
den vzniku funkce: 16. 1. 2017
od 27. 1. 2017 do 3. 7. 2017
Ing. TOMÁŠ PELCMAN - místopředseda představenstva
Pardubice - Zelené Předměstí, nábřeží Závodu míru, PSČ 530 02
den vzniku členství: 31. 10. 2016 - 7. 5. 2017
den vzniku funkce: 16. 1. 2017 - 7. 5. 2017
od 27. 1. 2017 do 28. 10. 2017
Ing. JAROSLAV ŠUDA - člen představenstva
Čelákovice, Příční, PSČ 250 88
den vzniku členství: 16. 1. 2017 - 1. 7. 2017
od 16. 11. 2016 do 27. 1. 2017
PAVEL ROHLÍK - Předseda představenstva
Pardubice - Staré Čívice, Přeloučská, PSČ 530 06
den vzniku členství: 31. 10. 2016 - 16. 1. 2017
den vzniku funkce: 1. 11. 2016 - 16. 1. 2017
od 16. 11. 2016 do 27. 1. 2017
MIROSLAV NOVOTNÝ - Člen představenstva
Pardubice - Zelené Předměstí, Wolkerova, PSČ 530 02
den vzniku členství: 31. 10. 2016 - 16. 1. 2017
od 16. 11. 2016 do 27. 1. 2017
Ing. TOMÁŠ PELCMAN - Člen představenstva
Pardubice - Zelené Předměstí, nábřeží Závodu míru, PSČ 530 02
den vzniku členství: 31. 10. 2016
od 8. 2. 2016 do 16. 11. 2016
PAVEL ROHLÍK - místopředseda představenstva
Pardubice - Staré Čívice, Přeloučská, PSČ 530 06
den vzniku členství: 29. 1. 2016 - 31. 10. 2016
den vzniku funkce: 29. 1. 2016 - 31. 10. 2016
od 8. 2. 2016 do 16. 11. 2016
MIROSLAV NOVOTNÝ - člen představenstva
Pardubice - Zelené Předměstí, Wolkerova, PSČ 530 02
den vzniku členství: 29. 1. 2016 - 31. 10. 2016
od 14. 5. 2015 do 16. 11. 2016
Ing. JAROSLAV ŠUDA - člen představenstva
Čelákovice, Příční, PSČ 250 88
den vzniku členství: 6. 3. 2015 - 31. 10. 2016
od 14. 5. 2015 do 16. 11. 2016
Ing. MARTIN CHARVÁT - člen představenstva
Pardubice - Rosice, Rybitevská, PSČ 533 51
den vzniku členství: 6. 3. 2015 - 31. 10. 2016
od 14. 5. 2015 do 16. 11. 2016
Ing. JIŘÍ ROZINEK - člen představenstva
Pardubice - Zelené Předměstí, Arnošta z Pardubic, PSČ 530 02
den vzniku členství: 6. 3. 2015 - 31. 10. 2016
od 24. 2. 2015 do 15. 7. 2015
Mgr. JINDŘICH TAUBER - člen představenstva
Pardubice - Rosice, Oskara Brázdy, PSČ 533 51
den vzniku členství: 3. 12. 2010 - 3. 12. 2014
od 15. 12. 2014 do 24. 2. 2015
Mgr. JINDŘICH TAUBER - člen představenstva
Pardubice - Studánka, Dubinská, PSČ 530 12
den vzniku členství: 3. 12. 2010
od 15. 12. 2014 do 14. 5. 2015
MIROSLAV ČADA - člen představenstva
Pardubice - Polabiny, Křičkova, PSČ 530 09
den vzniku členství: 23. 10. 2013 - 6. 3. 2015
od 15. 12. 2014 do 16. 11. 2016
ONDŘEJ HEŘMAN - místopředseda představenstva
Pardubice - Bílé Předměstí, Bulharská, PSČ 530 03
den vzniku členství: 23. 10. 2013 - 31. 10. 2016
den vzniku funkce: 15. 11. 2013 - 31. 10. 2016
od 15. 12. 2014 do 16. 11. 2016
ROMAN ŠMIDBERSKÝ - předseda představenstva
Pardubice - Bílé Předměstí, Bulharská, PSČ 530 03
den vzniku členství: 23. 10. 2013 - 31. 10. 2016
den vzniku funkce: 15. 11. 2013 - 31. 10. 2016
od 15. 12. 2014 do 16. 11. 2016
MAREK NEZVEDA - člen představenstva
Pardubice - Zelené Předměstí, Nerudova, PSČ 530 02
den vzniku členství: 23. 10. 2013 - 31. 10. 2016
od 15. 12. 2014 do 16. 11. 2016
VLASTISLAV BŘÍZA - místopředseda představenstva
Praha - Nové Město, Vodičkova, PSČ 110 00
den vzniku členství: 23. 10. 2013 - 31. 10. 2016
den vzniku funkce: 15. 11. 2013 - 31. 10. 2016
od 15. 4. 2014 do 15. 12. 2014
Mgr. JINDŘICH TAUBER - člen představenstva
Pardubice - Rosice, Oskara Brázdy, PSČ 533 51
den vzniku členství: 3. 12. 2010
od 15. 4. 2014 do 14. 5. 2015
Ing. JAROSLAV ŠUDA - člen představenstva
Čelákovice, Příční, PSČ 250 88
den vzniku členství: 15. 6. 2011 - 6. 3. 2015
od 29. 11. 2013 do 15. 12. 2014
MIROSLAV ČADA - člen představenstva
Pardubice - Polabiny, Křičkova, PSČ 530 09
den vzniku členství: 23. 10. 2013
od 29. 11. 2013 do 15. 12. 2014
ONDŘEJ HEŘMAN - místopředseda představenstva
Pardubice - Bílé Předměstí, Bulharská, PSČ 530 03
den vzniku členství: 23. 10. 2013
den vzniku funkce: 15. 11. 2013
od 29. 11. 2013 do 15. 12. 2014
ROMAN ŠMIDBERSKÝ - předseda představenstva
Pardubice - Bílé Předměstí, Bulharská, PSČ 530 03
den vzniku členství: 23. 10. 2013
den vzniku funkce: 15. 11. 2013
od 29. 11. 2013 do 15. 12. 2014
MAREK NEZVEDA - člen představenstva
Pardubice - Zelené Předměstí, Nerudova, PSČ 530 02
den vzniku členství: 23. 10. 2013
od 29. 11. 2013 do 15. 12. 2014
VLASTISLAV BŘÍZA - místopředseda představenstva
Praha 1 - Nové Město, Vodičkova, PSČ 110 00
den vzniku členství: 23. 10. 2013
den vzniku funkce: 15. 11. 2013
od 29. 11. 2013 do 8. 2. 2016
ONDŘEJ ŠEBEK - místopředseda představenstva
Mikulovice, V Loučkách, PSČ 530 02
den vzniku členství: 29. 5. 2012 - 13. 11. 2015
den vzniku funkce: 15. 11. 2013 - 13. 11. 2015
od 10. 7. 2013 do 29. 11. 2013
ROMAN ŠMIDBERSKÝ - předseda představenstva
Pardubice - Bílé Předměstí, Bulharská, PSČ 530 03
den vzniku členství: 3. 6. 2013 - 23. 10. 2013
den vzniku funkce: 3. 6. 2013 - 23. 10. 2013
od 10. 7. 2013 do 29. 11. 2013
Ing. MAREK NEZVEDA - člen představenstva
Pardubice - Zelené Předměstí, Nerudova, PSČ 530 02
den vzniku členství: 3. 6. 2013 - 23. 10. 2013
od 10. 7. 2013 do 29. 11. 2013
PhDr. Ing. VLASTISLAV BŘÍZA, Ph.D. - místopředseda představenstva
Praha 1 - Nové Město, Vodičkova, PSČ 110 00
den vzniku členství: 3. 6. 2013 - 23. 10. 2013
den vzniku funkce: 3. 6. 2013 - 23. 10. 2013
od 31. 5. 2013 do 10. 7. 2013
Ing. PETR BENEŠ - člen představenstva
Praha 5 - Jinonice, U kříže, PSČ 158 00
den vzniku členství: 15. 6. 2011 - 3. 6. 2013
od 23. 7. 2012 do 29. 11. 2013
Mgr. Ondřej Šebek - místopředseda představenstva
Mikulovice, V Loučkách, PSČ 530 02
den vzniku členství: 29. 5. 2012
den vzniku funkce: 20. 6. 2012 - 15. 11. 2013
od 10. 8. 2011 do 31. 5. 2013
Ing. Petr Beneš - člen představenstva
Praha - Jinonice, U kříže, PSČ 158 00
den vzniku členství: 15. 6. 2011 - 3. 6. 2013
od 10. 8. 2011 do 15. 4. 2014
Ing. Jaroslav Šuda - člen představenstva
Čelákovice, Příční, PSČ 250 88
den vzniku členství: 15. 6. 2011
od 16. 5. 2011 do 23. 7. 2012
Zbyněk Kusý - místopředseda představenstva
Skuteč, ČSA, PSČ 539 73
den vzniku členství: 14. 5. 2008 - 29. 5. 2012
den vzniku funkce: 13. 4. 2011 - 29. 5. 2012
od 16. 5. 2011 do 10. 7. 2013
Mgr. Augustin Kohoutek - místopředseda představenstva
Kosoř, Štěrková 269, PSČ 252 26
den vzniku členství: 14. 5. 2008 - 3. 6. 2013
den vzniku funkce: 13. 4. 2011 - 3. 6. 2013
od 16. 5. 2011 do 10. 7. 2013
Ing. Daniel Tamchyna - předseda představenstva
Pardubice, Mezi Mosty 1844, PSČ 530 03
den vzniku členství: 14. 5. 2008 - 3. 6. 2013
den vzniku funkce: 13. 4. 2011 - 3. 6. 2013
od 16. 5. 2011 do 15. 4. 2014
Mgr. Jindřich Tauber - člen představenstva
Pardubice - Rosice, Oskara Brázdy, PSČ 533 51
den vzniku členství: 3. 12. 2010
od 22. 2. 2011 do 16. 5. 2011
Mgr. Jindřich Tauber - místopředseda představenstva
Pardubice - Rosice, Oskara Brázdy, PSČ 533 51
den vzniku členství: 3. 12. 2010
den vzniku funkce: 12. 12. 2010 - 13. 4. 2011
od 11. 1. 2011 do 22. 2. 2011
Mgr. Jindřich Tauber - místopředseda představenstva
Pardubice, Dubinská, PSČ 530 12
den vzniku členství: 3. 12. 2010
den vzniku funkce: 12. 12. 2010
od 11. 1. 2011 do 16. 5. 2011
Zbyněk Kusý - místopředseda představenstva
Skuteč, ČSA, PSČ 539 73
den vzniku členství: 14. 5. 2008
den vzniku funkce: 12. 12. 2010 - 13. 4. 2011
od 11. 1. 2011 do 29. 11. 2013
Mgr. Anna Kučerová - člen představenstva
Pardubice - Polabiny, Na Labišti, PSČ 530 09
den vzniku členství: 3. 12. 2010 - 18. 9. 2013
od 15. 7. 2008 do 11. 1. 2011
MUDr. Štěpánka Fraňková - místopředseda představenstva
Pardubice - Rosice, Salavcova 284, PSČ 533 51
den vzniku členství: 14. 5. 2008 - 3. 12. 2010
den vzniku funkce: 5. 6. 2008 - 3. 12. 2010
od 15. 7. 2008 do 11. 1. 2011
Ing. Alexandr Krejčíř - místopředseda představenstva
Pardubice, Sokolovská 2353, PSČ 530 02
den vzniku členství: 14. 5. 2008 - 3. 12. 2010
den vzniku funkce: 5. 6. 2008 - 3. 12. 2010
od 15. 7. 2008 do 11. 1. 2011
Zbyněk Kusý - člen představenstva
Skuteč, ČSA 236, PSČ 539 73
den vzniku členství: 14. 5. 2008
od 15. 7. 2008 do 16. 5. 2011
Mgr. Ondřej Heřman - předseda představenstva
Pardubice - Bílé Předměstí, Bulharská 1830, PSČ 530 03
den vzniku členství: 14. 5. 2008 - 13. 4. 2011
den vzniku funkce: 5. 6. 2008 - 13. 4. 2011
od 15. 7. 2008 do 16. 5. 2011
Mgr. Augustin Kohoutek - místopředseda představenstva
Kosoř, Štěrková 269, PSČ 252 26
den vzniku členství: 14. 5. 2008
den vzniku funkce: 5. 6. 2008 - 13. 4. 2011
od 15. 7. 2008 do 16. 5. 2011
Ing. Daniel Tamchyna - člen představenstva
Pardubice, Mezi Mosty 1844, PSČ 530 03
den vzniku členství: 14. 5. 2008
od 15. 7. 2008 do 10. 8. 2011
Ing. Vladislav Náhlík - člen představenstva
Letohrad, Pod Ovčínem 275, PSČ 561 51
den vzniku členství: 14. 5. 2008 - 15. 6. 2011
od 15. 7. 2008 do 29. 11. 2013
Ing. Jiří Beran - člen představenstva
Jilemnice, Ambrožova 1210, PSČ 514 01
den vzniku členství: 14. 5. 2008 - 14. 8. 2012
od 14. 8. 2007 do 15. 7. 2008
MUDr. Štěpánka Fraňková - člen představenstva
Pardubice - Rosice, Salavcova 284, PSČ 533 51
den vzniku členství: 25. 7. 2007 - 14. 5. 2008
od 30. 5. 2007 do 14. 8. 2007
Ing. Libor Vlasák - člen představenstva
Pardubice, Bratranců Veverkových 55, PSČ 530 02
den vzniku členství: 6. 4. 2007 - 25. 7. 2007
od 30. 5. 2007 do 15. 7. 2008
Mgr. Ondřej Heřman - předseda představenstva
Pardubice - Bílé Předměstí, Bulharská 1830, PSČ 530 03
den vzniku členství: 6. 4. 2007 - 14. 5. 2008
den vzniku funkce: 6. 4. 2007 - 14. 5. 2008
od 30. 5. 2007 do 15. 7. 2008
Jaroslav Kňava - místopředseda představenstva
Pardubice, Kpt. Nálepky 2358, PSČ 530 02
den vzniku členství: 6. 4. 2007 - 14. 5. 2008
den vzniku funkce: 6. 4. 2007 - 14. 5. 2008
od 30. 5. 2007 do 15. 7. 2008
Ing. Alexandr Krejčíř - místopředseda představenstva
Pardubice, Sokolovská 2353, PSČ 530 02
den vzniku členství: 6. 4. 2007 - 14. 5. 2008
den vzniku funkce: 6. 4. 2007 - 14. 5. 2008
od 30. 5. 2007 do 15. 7. 2008
RNDr. Josef Kubát - místopředseda představenstva
Pardubice, Erno Košťála 1000, PSČ 530 02
den vzniku členství: 6. 4. 2007 - 14. 5. 2008
den vzniku funkce: 6. 4. 2007 - 14. 5. 2008
od 30. 5. 2007 do 15. 7. 2008
Jiří Razskazov - člen představenstva
Pardubice, Nerudova 2772, PSČ 530 02
den vzniku členství: 6. 4. 2007 - 14. 5. 2008
od 30. 5. 2007 do 15. 7. 2008
Zbyněk Kusý - člen představenstva
Skuteč, ČSA 236, PSČ 539 73
den vzniku členství: 6. 4. 2007 - 14. 5. 2008
od 30. 5. 2007 do 15. 7. 2008
Vladimír Martinec - člen představenstva
Pardubice, Jindřišská 2039, PSČ 530 02
den vzniku členství: 6. 4. 2007 - 14. 5. 2008
od 30. 5. 2007 do 15. 7. 2008
Otakar Janecký - člen představenstva
Pardubice, Pod Zahradami 709, PSČ 530 03
den vzniku členství: 6. 4. 2007 - 14. 5. 2008
od 30. 5. 2007 do 15. 7. 2008
Ing. Jiří Lejhanec - člen představenstva
Pardubice, Sladkovského 414, PSČ 530 02
den vzniku členství: 6. 4. 2007 - 14. 5. 2008
od 30. 5. 2007 do 15. 7. 2008
Ing. Vladislav Náhlík - člen představenstva
Letohrad, Pod Ovčínem 275, PSČ 561 51
den vzniku členství: 6. 4. 2007 - 14. 5. 2008
od 28. 8. 2006 do 30. 5. 2007
Mgr. Ondřej Heřman - Předseda představenstva
Pardubice - Bílé Předměstí, Bulharská 1830, PSČ 530 03
den vzniku členství: 26. 2. 2003 - 6. 4. 2007
den vzniku funkce: 26. 2. 2003 - 6. 4. 2007
od 18. 2. 2004 do 28. 8. 2006
Mgr. Ondřej Heřman - Předseda představenstva
Pardubice, Ke Tvrzi 1065
den vzniku členství: 26. 2. 2003
den vzniku funkce: 26. 2. 2003
od 18. 2. 2004 do 30. 5. 2007
Ing. Michal Koláček - První místopředseda představenstva
Pardubice, Růžová 124
den vzniku členství: 26. 2. 2003 - 6. 4. 2007
den vzniku funkce: 26. 2. 2003 - 6. 4. 2007
od 18. 2. 2004 do 30. 5. 2007
Jiří Razskazov - Druhý místopředseda představenstva
Pardubice, Nerudova 1407
den vzniku členství: 26. 2. 2003 - 6. 4. 2007
den vzniku funkce: 26. 2. 2003 - 6. 4. 2007
od 18. 2. 2004 do 30. 5. 2007
Ing. Václav Stříteský - Člen představenstva
Pardubice, Bartoňova čp. 679
den vzniku členství: 26. 2. 2003 - 6. 4. 2007
od 18. 2. 2004 do 30. 5. 2007
RNDr. Josef Kubát - Člen představenstva
Pardubice, Erno Košťála čp. 1000
den vzniku členství: 26. 2. 2003 - 6. 4. 2007
od 18. 2. 2004 do 30. 5. 2007
Zbyněk Kusý - Člen představenstva
Skuteč, ČSA 236
den vzniku členství: 26. 2. 2003 - 6. 4. 2007
od 18. 2. 2004 do 30. 5. 2007
Vladimír Martinec - Člen představenstva
Pardubice, Jindřišská čp. 2039
den vzniku členství: 26. 2. 2003 - 6. 4. 2007
od 18. 2. 2004 do 30. 5. 2007
Ing. Jiří Ascherl - Člen představenstva
Pardubice, Bokova 319
den vzniku členství: 26. 2. 2003 - 6. 4. 2007
od 17. 8. 1999 do 18. 2. 2004
Mgr. Ondřej Heřman - Předseda představenstva
Pardubice, Jungmannova 1825
den vzniku funkce: 21. 5. 1999 - 26. 2. 2003
od 17. 8. 1999 do 18. 2. 2004
Ing. Michal Koláček - První místopředseda představenstva
Pardubice, Benešovo náměstí 2440
den vzniku funkce: 21. 5. 1999 - 26. 2. 2003
od 17. 8. 1999 do 18. 2. 2004
Jiří Razskazov - Druhý místopředseda představenstva
Pardubice, Nerudova 1407
den vzniku funkce: 21. 5. 1999 - 26. 2. 2003
od 17. 8. 1999 do 18. 2. 2004
Zbyněk Kusý - Člen představenstva
Skuteč, ČSA 236
den vzniku členství: 21. 5. 1999 - 26. 2. 2003
od 17. 8. 1999 do 18. 2. 2004
Vladimír Martinec - Člen představenstva
Pardubice, Jindřišská čp. 2039
den vzniku členství: 21. 5. 1999 - 26. 2. 2003
od 17. 8. 1999 do 18. 2. 2004
Miroslav Charvát - Člen představenstva
Pardubice, S.K.Neumanna čp. 2530
den vzniku členství: 21. 5. 1999 - 26. 2. 2003
od 4. 2. 1998 do 17. 8. 1999
Ing. Vladimír Engelmajer - Předseda představenstva
Pardubice, K blahobytu čp. 855
od 4. 2. 1998 do 17. 8. 1999
Ing. Lumír Stehno - Místopředseda představenstva
Pardubice, Štrossova čp. 129
od 4. 2. 1998 do 17. 8. 1999
Ing. Libor Stehno - Místopředseda představenstva
Pardubice, Borová čp. 537
od 4. 2. 1998 do 17. 8. 1999
Ing. Josef Horáček - Člen představenstva
Pardubice, Bartoňova čp. 831
od 4. 2. 1998 do 18. 2. 2004
Ing. Václav Stříteský - Člen představenstva
Pardubice, Bartoňova čp. 679
den vzniku členství: 21. 5. 1999 - 26. 2. 2003
od 4. 2. 1998 do 18. 2. 2004
RNDr. Josef Kubát - Člen představenstva
Pardubice, Erno Košťála čp. 1000
den vzniku členství: 21. 5. 1999 - 26. 2. 2003
od 23. 3. 1994 do 4. 2. 1998
Ing. Vladimír Engelmajer - Předseda představenstva
Pardubice, K blahobytu 855
od 23. 3. 1994 do 4. 2. 1998
Ing. Lumír Stehno - Místopředseda představenstva
Pardubice, Štrossova 129
od 23. 3. 1994 do 4. 2. 1998
Ing. Vladimír Meduna - Člen představenstva
Pardubice, Nádražní 822
od 23. 3. 1994 do 4. 2. 1998
Jan Levínský - Člen představenstva
Pardubice, Jiráskova 968
od 23. 3. 1994 do 4. 2. 1998
Zbyněk Kusý - Člen představenstva
Skuteč, ČSA 236
od 27. 1. 2017
Společnost zastupují vždy dva členové představenstva, z nichž jeden musí být ve funkci předsedy představenstva.
od 16. 11. 2016 do 27. 1. 2017
Společnost zastupuje ve všech věcech samostatně předseda představenstva.
od 19. 1. 2000 do 16. 11. 2016
Způsob jednání za společnost: Za společnost jednají předseda a alespoň jeden místopředseda představenstva společně nebo ostatní dle pověření představenstvem.
od 17. 8. 1999 do 19. 1. 2000
Způsob jednání za společnost: Za společnost podepisují předseda a alespoň jeden místopředseda představenstva současně, ostatní dle pověření představenstvem. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti či k otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
od 4. 2. 1998 do 17. 8. 1999
Za společnost podepisují předseda a místopředsedové představenstva samostatně, ostatní dle pověření představenstvem. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti či k otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
od 23. 3. 1994 do 4. 2. 1998
Zastupování a podepisování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu, představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představnestva, nebo člen představenstva a výkonný ředitel v rozsahu svého písemného pověření od představenstva. Všichni členové představenstva musí mít k podepisování písemné pověření od představenstva. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
Dozorčí rada
od 13. 3. 2019
Ing. MARTIN CHARVÁT - člen dozorčí rady
Pardubice - Rosice, Rybitevská, PSČ 533 51
den vzniku členství: 4. 2. 2019
od 13. 3. 2019
Ing. IVAN ŠUBRT - předseda dozorčí rady
Martin, Priehradná, PSČ 038 61, Slovenská republika
den vzniku členství: 4. 2. 2019
den vzniku funkce: 12. 2. 2019
od 13. 3. 2019
Mgr. JIŘÍ PITAŠ - člen dozorčí rady
Sezemice, Masarykova, PSČ 533 04
den vzniku členství: 4. 2. 2019
od 13. 3. 2019
Ing. ONDŘEJ HLAVÁČ - člen dozorčí rady
Pardubice - Studánka, Dubinská, PSČ 530 12
den vzniku členství: 4. 2. 2019
od 13. 3. 2019
Ing. PETR JUCHELKA - člen dozorčí rady
Pardubice - Bílé Předměstí, Schwarzovo náměstí, PSČ 530 03
den vzniku členství: 4. 2. 2019
od 12. 9. 2018
PETR ČÁSLAVA - člen dozorčí rady
Pardubice - Polabiny, Na Labišti, PSČ 530 09
den vzniku členství: 16. 1. 2017
od 5. 4. 2018
JUDr. JAROSLAV STACH - člen dozorčí rady
Chudeřice, , PSČ 503 51
den vzniku členství: 28. 2. 2018
od 5. 4. 2018
MAREK ŠUDA - člen dozorčí rady
Čelákovice, Na Stráni, PSČ 250 88
den vzniku členství: 28. 2. 2018
od 5. 4. 2018 do 13. 3. 2019
Dr. RADIM DVOŘÁK - člen dozorčí rady
Praha - Žižkov, Koněvova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 28. 2. 2018 - 4. 2. 2019
od 27. 1. 2017 do 28. 10. 2017
MAREK ŠUDA - člen dozorčí rady
Čelákovice, Na Stráni, PSČ 250 88
den vzniku členství: 16. 1. 2017 - 1. 7. 2017
od 27. 1. 2017 do 30. 1. 2018
Mgr. VĚRA VLASTNÍKOVÁ, Ph.D. - člen dozorčí rady
Pardubice - Zelené Předměstí, Jungmannova, PSČ 530 02
den vzniku členství: 16. 1. 2017 - 8. 12. 2017
od 27. 1. 2017 do 5. 4. 2018
Ing. JANA KONVALINOVÁ - člen dozorčí rady
Pardubice - Zelené Předměstí, třída Míru, PSČ 530 02
den vzniku členství: 16. 1. 2017 - 28. 2. 2018
od 27. 1. 2017 do 12. 9. 2018
PETR ČÁSLAVA - člen dozorčí rady
Pardubice - Rosice, Rybitevská, PSČ 533 51
den vzniku členství: 16. 1. 2017
od 27. 1. 2017 do 13. 3. 2019
Ing. MARTIN CHARVÁT - předseda dozorčí rady
Pardubice - Rosice, Rybitevská, PSČ 533 51
den vzniku členství: 31. 10. 2016 - 4. 2. 2019
den vzniku funkce: 16. 1. 2017 - 4. 2. 2019
od 27. 1. 2017 do 13. 3. 2019
VLADIMÍR MARTINEC - člen dozorčí rady
Pardubice - Zelené Předměstí, Jindřišská, PSČ 530 02
den vzniku členství: 16. 1. 2017 - 4. 2. 2019
od 27. 1. 2017 do 13. 3. 2019
STANISLAV FILIP - člen dozorčí rady
Pardubice - Nemošice, Sportovní, PSČ 530 03
den vzniku členství: 16. 1. 2017 - 4. 2. 2019
od 16. 11. 2016 do 27. 1. 2017
ROMAN ŠMIDBERSKÝ - Předseda dozorčí rady
Pardubice - Bílé Předměstí, Bulharská, PSČ 530 03
den vzniku členství: 31. 10. 2016 - 16. 1. 2017
den vzniku funkce: 31. 10. 2016 - 16. 1. 2017
od 16. 11. 2016 do 27. 1. 2017
Mgr. LENKA ŠMIDBERSKÁ - Člen dozorčí rady
Pardubice - Bílé Předměstí, Bulharská, PSČ 530 03
den vzniku členství: 31. 10. 2016 - 16. 1. 2017
od 16. 11. 2016 do 27. 1. 2017
PAVLA ENDLOVÁ - Člen dozorčí rady
Chrudim - Chrudim IV, Čáslavská, PSČ 537 01
den vzniku členství: 31. 10. 2016 - 16. 1. 2017
od 16. 11. 2016 do 27. 1. 2017
Ing. MARTIN CHARVÁT - Člen dozorčí rady
Pardubice - Rosice, Rybitevská, PSČ 533 51
den vzniku členství: 31. 10. 2016
od 16. 11. 2016 do 27. 1. 2017
Ing. JAROSLAV ŠUDA - Člen dozorčí rady
Čelákovice, Příční, PSČ 250 88
den vzniku členství: 31. 10. 2016 - 16. 1. 2017
od 16. 11. 2016 do 30. 1. 2018
Ing. MAREK NEZVEDA - Člen dozorčí rady
Pardubice - Zelené Předměstí, Nerudova, PSČ 530 02
den vzniku členství: 31. 10. 2016 - 9. 12. 2017
od 16. 11. 2016 do 13. 3. 2019
Ing. JIŘÍ ROZINEK - Člen dozorčí rady
Pardubice - Zelené Předměstí, Arnošta z Pardubic, PSČ 530 02
den vzniku členství: 31. 10. 2016 - 4. 2. 2019
od 4. 6. 2015 do 16. 11. 2016
KAREL JANEBA - člen dozorčí rady
Pardubice - Zelené Předměstí, Gorkého, PSČ 530 02
den vzniku členství: 6. 3. 2015 - 31. 10. 2016
od 14. 5. 2015 do 4. 6. 2015
KAREL JANEBA - člen dozorčí rady
Sezemice - Veská, , PSČ 533 04
den vzniku členství: 6. 3. 2015
od 14. 5. 2015 do 15. 7. 2015
RNDr. JOSEF KUBÁT - člen dozorčí rady
Pardubice - Studánka, Erno Košťála, PSČ 530 12
den vzniku členství: 3. 12. 2010 - 3. 12. 2014
od 14. 5. 2015 do 16. 11. 2016
MICHAL FIALA - předseda dozorčí rady
Pardubice - Zelené Předměstí, Rožkova, PSČ 530 02
den vzniku členství: 6. 3. 2015 - 31. 10. 2016
den vzniku funkce: 6. 3. 2015 - 31. 10. 2016
od 14. 5. 2015 do 16. 11. 2016
MARTA VITOCHOVÁ - člen dozorčí rady
Pardubice - Polabiny, Lonkova, PSČ 530 09
den vzniku členství: 6. 3. 2015 - 31. 10. 2016
od 14. 5. 2015 do 16. 11. 2016
Ing. JIŘÍ MORÁVEK - člen dozorčí rady
Pardubice - Zelené Předměstí, Palackého třída, PSČ 530 02
den vzniku členství: 6. 3. 2015 - 31. 10. 2016
od 14. 5. 2015 do 16. 11. 2016
Ing. LIBOR JOSKA - člen dozorčí rady
Pardubice - Zelené Předměstí, Wolkerova, PSČ 530 02
den vzniku členství: 6. 3. 2015 - 31. 10. 2016
od 15. 12. 2014 do 14. 5. 2015
Ing. JIŘÍ MORÁVEK - člen dozorčí rady
Pardubice - Zelené Předměstí, Palackého třída, PSČ 530 02
den vzniku členství: 15. 6. 2011 - 6. 3. 2015
od 15. 12. 2014 do 15. 7. 2015
Ing. LIBOR JOSKA - člen dozorčí rady
Pardubice - Zelené Předměstí, Wolkerova, PSČ 530 02
den vzniku členství: 3. 12. 2010 - 3. 12. 2014
od 15. 4. 2014 do 14. 5. 2015
RNDr. JOSEF KUBÁT - předseda dozorčí rady
Pardubice - Studánka, Erno Košťála, PSČ 530 12
den vzniku členství: 3. 12. 2010
den vzniku funkce: 12. 12. 2010 - 6. 3. 2015
od 15. 4. 2014 do 14. 5. 2015
KAREL JANEBA - člen dozorčí rady
Sezemice - Veská, , PSČ 533 04
den vzniku členství: 15. 6. 2011 - 6. 3. 2015
od 15. 4. 2014 do 14. 5. 2015
STANISLAV FILIP - člen dozorčí rady
Pardubice - Nemošice, Sportovní, PSČ 530 03
den vzniku členství: 9. 4. 2014 - 6. 3. 2015
od 15. 4. 2014 do 16. 11. 2016
VLADIMÍR MARTINEC - člen dozorčí rady
Pardubice - Zelené Předměstí, Jindřišská, PSČ 530 02
den vzniku členství: 9. 4. 2014 - 31. 10. 2016
od 29. 11. 2013 do 15. 12. 2014
Ing. JIŘÍ MORÁVEK - člen dozorčí rady
Pardubice - Zelené Předměstí, Palackého třída, PSČ 530 02
den vzniku členství: 15. 6. 2011
od 6. 10. 2013 do 15. 12. 2014
Ing. LIBOR JOSKA - člen dozorčí rady
Pardubice - Zelené Předměstí, Wolkerova, PSČ 530 02
den vzniku členství: 3. 12. 2010
od 10. 8. 2011 do 29. 11. 2013
Ing. Jiří Morávek - člen dozorčí rady
Pardubice, Palackého třída, PSČ 530 02
den vzniku členství: 15. 6. 2011
od 10. 8. 2011 do 15. 4. 2014
Karel Janeba - člen dozorčí rady
Sezemice - Veská, , PSČ 533 04
den vzniku členství: 15. 6. 2011
od 11. 1. 2011 do 6. 10. 2013
Ing. Libor Joska - člen dozorčí rady
Pardubice, Wolkerova, PSČ 530 02
den vzniku členství: 3. 12. 2010
od 11. 1. 2011 do 15. 4. 2014
RNDr. Josef Kubát - předseda dozorčí rady
Pardubice, Erno Košťála, PSČ 530 02
den vzniku členství: 3. 12. 2010
den vzniku funkce: 12. 12. 2010
od 15. 7. 2008 do 11. 1. 2011
Ing. Jiří Stříteský - předseda dozorčí rady
Pardubice, Sladkovského 1826, PSČ 530 02
den vzniku členství: 14. 5. 2008 - 3. 12. 2010
den vzniku funkce: 9. 5. 2008 - 3. 12. 2010
od 15. 7. 2008 do 11. 1. 2011
Ing. Rostislav Šindler - člen dozorčí rady
Sezemice, Veska 79, PSČ 533 04
den vzniku členství: 14. 5. 2008 - 3. 12. 2010
od 15. 7. 2008 do 10. 8. 2011
Ing. Jaroslav Šuda - člen dozorčí rady
Vídeň, Argentinierstrasse 29, byt 16, PSČ 104 0, Rakouská republika
den vzniku členství: 14. 5. 2008 - 15. 6. 2011
od 15. 7. 2008 do 10. 8. 2011
Vladimír Pitter - člen dozorčí rady
Pardubice - Spojil, Pod Hrází 94, PSČ 530 03
den vzniku členství: 14. 5. 2008 - 15. 6. 2011
od 15. 7. 2008 do 15. 4. 2014
Vladimír Martinec - člen dozorčí rady
Pardubice, Jindřišská 2039, PSČ 530 02
den vzniku členství: 14. 5. 2008 - 9. 4. 2014
od 15. 7. 2008 do 15. 4. 2014
Ing. Jana Konvalinová - člen dozorčí rady
Pardubice, Třída Míru 2669, PSČ 530 02
den vzniku členství: 14. 5. 2008 - 9. 4. 2014
od 30. 5. 2007 do 15. 7. 2008
Ing. Jiří Stříteský - předseda dozorčí rady
Pardubice, Sladkovského 1826, PSČ 530 02
den vzniku členství: 6. 4. 2007 - 14. 5. 2008
den vzniku funkce: 6. 4. 2007 - 14. 5. 2008
od 30. 5. 2007 do 15. 7. 2008
Milan Tichý - člen dozorčí rady
Pardubice, Hrabalova 306, PSČ 533 53
den vzniku členství: 6. 4. 2007 - 14. 5. 2008
od 30. 5. 2007 do 15. 7. 2008
František Brendl - člen dozorčí rady
Pardubice, Sakařova 1325, PSČ 530 03
den vzniku členství: 6. 4. 2007 - 14. 5. 2008
od 30. 5. 2007 do 15. 7. 2008
Ing. Vladimír Šťastný - člen dozorčí rady
Pardubice, Lonkova 461, PSČ 530 02
den vzniku členství: 6. 4. 2007 - 14. 5. 2008
od 30. 5. 2007 do 15. 7. 2008
Ing. Zdeněk Sirůček - člen dozorčí rady
Praha - Praha 5, V Hůrkách 2095, PSČ 150 00
den vzniku členství: 6. 4. 2007 - 14. 5. 2008
od 30. 5. 2007 do 15. 7. 2008
Ing. Jaroslav Šuda - člen dozorčí rady
Vídeň, Argentinierstrasse 29, byt 16, PSČ 104 0, Rakouská republika
den vzniku členství: 6. 4. 2007 - 14. 5. 2008
od 29. 5. 2004 do 30. 5. 2007
Ing. Jaroslav Šuda - Člen dozorčí rady
Čelákovice, Příční 1723, PSČ 250 88
den vzniku členství: 22. 12. 2003 - 6. 4. 2007
od 18. 2. 2004 do 29. 5. 2004
Ing. Petr Heřmanský - Člen dozorčí rady
Pardubice, Černoborská 54
den vzniku členství: 26. 2. 2003 - 22. 12. 2003
od 18. 2. 2004 do 30. 5. 2007
Jaroslav Kňava - Předseda dozorčí rady
Pardubice, Kpt. Nálepky 2358
den vzniku členství: 26. 2. 2003 - 6. 4. 2007
den vzniku funkce: 26. 2. 2003 - 6. 4. 2007
od 18. 2. 2004 do 30. 5. 2007
Ing. Josef Bednář - Člen dozorčí rady
Pardubice, Ke Hřišti 453
den vzniku členství: 26. 2. 2003 - 6. 4. 2007
od 18. 2. 2004 do 30. 5. 2007
Ing. arch. Miroslav Petráň - Člen dozorčí rady
Pardubice, Škroupova 585
den vzniku členství: 26. 2. 2003 - 6. 4. 2007
od 18. 2. 2004 do 30. 5. 2007
Ing. Vladimír Šťastný - Místopředseda dozorčí rady
Pardubice, Lonkova 461
den vzniku členství: 26. 2. 2003 - 6. 4. 2007
den vzniku funkce: 26. 2. 2003 - 6. 4. 2007
od 18. 2. 2004 do 30. 5. 2007
Ing. Zdeněk Sirůček - Člen dozorčí rady
Praha 5, V Hůrkách 2095
den vzniku členství: 26. 2. 2003 - 6. 4. 2007
od 6. 11. 2002 do 18. 2. 2004
Ing. Vladimír Šťastný - Člen dozorčí rady
Pardubice, Lonkova 461
den vzniku členství: 18. 12. 2001 - 26. 2. 2003
od 6. 11. 2002 do 18. 2. 2004
Ing. Zdeněk Sirůček - Člen dozorčí rady
Praha 5, V Hůrkách 2095
den vzniku členství: 18. 12. 2001 - 26. 2. 2003
od 20. 11. 2000 do 18. 2. 2004
Ing. arch. Miroslav Petráň - Člen
Pardubice, Škroupova 585
den vzniku členství: 6. 6. 2000 - 26. 2. 2003
od 17. 8. 1999 do 18. 2. 2004
Jaroslav Kňava - Předseda dozorčí rady
Pardubice, Kpt. Nálepky 2358
den vzniku členství: 21. 5. 1999 - 26. 2. 2003
den vzniku funkce: 28. 5. 1999 - 26. 2. 2003
od 17. 8. 1999 do 18. 2. 2004
Mgr. Miloslav Kučera - Místopředseda dozorčí rady
Pardubice, Semtínská čp. 277
den vzniku členství: 21. 5. 1999 - 26. 2. 2003
den vzniku funkce: 28. 5. 1999 - 26. 2. 2003
od 17. 8. 1999 do 18. 2. 2004
Ing. Josef Bednář - Člen
Pardubice, Ke hřišti čp. 453
den vzniku členství: 21. 5. 1999 - 26. 2. 2003
od 4. 2. 1998 do 17. 8. 1999
Zbyněk Kusý - Předseda
Skuteč, ČSA čp. 236
od 4. 2. 1998 do 17. 8. 1999
Mgr. Miloslav Kučera - Člen
Pardubice, Semtínská čp. 279
od 4. 2. 1998 do 20. 11. 2000
Ing. Libor Slezák, CSc. - Člen
Pardubice, Lány na Důlku čp. 127
od 4. 2. 1998 do 6. 11. 2002
František Sluka - Člen
Pardubice - Trnová, Na vrškách čp. 55
od 4. 2. 1998 do 6. 11. 2002
Ing. Josef Kubíček - Člen
Pardubice, K Višňovce čp. 1386
od 23. 3. 1994 do 4. 2. 1998
Ing. Libor Stehno - Předseda
Rosice nad Labem, Borová 537
od 23. 3. 1994 do 4. 2. 1998
Ing. Milan Kvapil
Pardubice, Gagarinova 375
od 23. 3. 1994 do 4. 2. 1998
František Sluka
Pardubice, Trnová 55
Hodnocení firmy
+4
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

9. 6. 2019 | | Adam Páleníček | 24 komentářů

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

Jízdné skoro zadarmo, to nejsou jen stovky a tisíce šťastných seniorů a studentů, kteří teď můžou brázdit Českem a nemyslet na to, kolik jim cinká v kapse. Dotované jízdenky můžou taky být po EET další hřebíček do rakve některých malých živností.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

7. 6. 2019 | | Petr Kučera | 41 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Další vlna elektronické evidence tržeb má zelenou. Vládní koalice odmítla většinu opozičních zlepšováků. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

30. 5. 2019 | | Šárka Pelikánová | 5 komentářů

 Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

Chtěli jste si jenom výjimečně přivydělat. A najednou po vás někdo chce fakturu. Co s tím?

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

25. 5. 2019 | | Ondřej Tůma

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

„Autentisté nejedou na jistotu, neřeší všechno postřiky a pytli s pochybným práškem, co pak končí v nás konzumentech a v půdě,“ říká v obsáhlém rozhovoru o víně Bogdan Trojak.

Poslední hradba offline světa

11. 5. 2019 | | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Poslední hradba offline světa

Proč papírové knížky nedopadly jako cédéčka? „Čtečky se sice zdokonalují, pořád se ale jen snaží tvářit jako kniha, přitom jí nesahají ani na paty,“ říkají zakladatelé úspěšného nakladatelství Jan Melvil Publishing.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 570,00 Kč
Broadway Change 2 570,00 Kč
Czech Exchange 2 575,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 580,00 Kč
Česká spořitelna 2 629,00 Kč
Expobank CZ 2 634,70 Kč
Komerční banka 2 634,82 Kč
Sberbank CZ 2 645,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 688,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 480 644 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

+37
+
-
2.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-25
+
-
3.Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-43
+
-
4.Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-60
+
-
5.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-113
+
-

Články na Heroine.cz

Terapeut Pavel Rataj: „Nežijeme ve vztazích tak, aby mohly dlouhodobě obstát.“ (1. část)

Terapeut Pavel Rataj: „Nežijeme ve vztazích tak, aby mohly dlouhodobě obstát.“ (1. část)

Pavel Rataj je uznávaným párovým terapeutem a manželským a rodinným poradcem. V první...více

Moje dítě hraje Minecraft

Moje dítě hraje Minecraft

Proč se nebojím o své děti, když paří bez limitu.

Ikonické parfémy. Neviditelná síla stylu

Ikonické parfémy. Neviditelná síla stylu

Parfumerie jsou přeplněny stovkami vůní. Orientovat se můžeme svým vkusem nebo věhlasem...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: vypocet duchodu
Poradna > Sociální poradna > Ostatní > vypocet duchodu

Otázka: dobry den, chtel bych se zeptat, jakym zpusobem mi bude vypocitan starobni duchod, pokud budu mit odpracovano cca 20 let v CR a cca 18 let v zahranici (Rakousko) Dekuji Alex SimikVíce

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services