Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

HALALI, všeobecná pojišťovna,a.s.
IČO: 60192402

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
Finanční subjekty
 
 
 
Datum zápisu11. 11. 1993
Obchodní firma
od 11. 11. 1993

HALALI, všeobecná pojišťovna,a.s.

Sídlo
od 11. 11. 1993 do 5. 4. 1996
Praha 1, Husova 241/7
IČO
od 11. 11. 1993

60192402

Identifikátor datové schránky:fjyd5xh
Právní forma
od 11. 11. 1993
Akciová společnost
Spisová značka2224 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 30. 6. 2014
- 1. Pojišťovací činnost dle § 7 zákona č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění účinném do dne nabytí účinnosti zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve spojení s ust. § 137 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o po jišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pojišťovnictví") - v rozsahu pojistných odvětví 1 a),b),c); 8 a),b),c),d),f); 9; 13 a),c),d) a 16 a) neživotních pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví.
od 30. 6. 2014 do 4. 1. 2017
- 2. Činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 4 zákona č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění účinném do dne nabytí účinnosti zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve spojení s ust. § 137 odst . 1 zákona o pojišťovnictví - zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle zákona o pojišťovnictví, - poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob dle zákona o pojišťovnictví, - šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou dle zákona o pojišťovnictví, - provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti stavebního a penzijního připojištění.
od 24. 8. 2004 do 30. 6. 2014
- 1. pojišťovací činnost dle § 7 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů. - v rozsahu pojistných odvětví 1 a,)b,)c); 8a),b),c),d),f); 9,13 a), c), d), a 16 a) neživotních pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví
od 10. 6. 2003 do 24. 8. 2004
- 1. pojišťovací činnost dle § 7 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů. - v rozsahu pojistných odvětví 1 a,)b,)c); 8a),b),c),d),f); 9,13 a 16 a) neživotních pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví
od 10. 6. 2003 do 30. 6. 2014
- 2. činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví - zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle zákona o pojišťovnictví - poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob dle zákona o pojišťovnictví -šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou dle zákona o pojišťovnictví -provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti stavebního spoření a penzijního připojištění
od 11. 11. 1993 do 10. 6. 2003
- a/pojišťovací činnost (§ 7 odst.1 zákona o pojišťovnictví),
od 11. 11. 1993 do 10. 6. 2003
- b/zajišťovací činnost (§ 7 odst.2 zákona o pojišťovnictví),
od 11. 11. 1993 do 10. 6. 2003
- c/zábrannou činnost (§ 7 odst.4 zákona o pojišťovnictví),
od 11. 11. 1993 do 10. 6. 2003
- 1/ pojištění movitých a nemovitých věcí pro případ jejich poškození, zničení, ztráty, odcizení nebo jiných škod ( pojištění majetku),
od 11. 11. 1993 do 10. 6. 2003
- 2/ pojištění fyzické osoby pro případ jejího tělesného poškození nebo smrti anebo pro případ jiné pojistné události následkem úrazu ( úrazové pojištění osob),
od 11. 11. 1993 do 10. 6. 2003
- 3/ pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví nebo na movité či nemovité věci a pojištění odpovědnosti za jinou majetkovou škodu( pojištění odpovědnosti za škodu).
od 11. 11. 1993 do 10. 6. 2003
- d/činnost související s pojišťovací a zajišťovací činností, (§ 7 odstavec 3 zákona o pojišťovnictví),
od 11. 11. 1993 do 10. 6. 2003
- e/uzavirání zprostředkovatelských smluv s fyzickými nebo právnickými osobami s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky na sjednávání pojištění v její prospěch (§ 8 odst. 3 zákona o pojišťovnictví),
od 11. 11. 1993 do 10. 6. 2003
- a to podle schválených všeobecných podmínek pro neživotní pojištění, které zahrnuje tato pojišťovací odvětví :
Ostatní skutečnosti
od 3. 12. 2014 do 4. 1. 2017
- Počet členů statutárního orgánu: 5
od 3. 12. 2014 do 4. 1. 2017
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 30. 6. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 30. 6. 2014 do 3. 12. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 7
od 30. 6. 2014 do 3. 12. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 6
od 11. 11. 2010 do 26. 10. 2011
- Valná hromada společnosti konaná dne 8.10.2010 z důvodu kapitálového posílení společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto : Částka o níž má být základní kapitál společnosti z v ý š e n je: 16,000.000,- Kč, tj. slovy: šestnáct miliónů korun českých, tedy z dosavadní výše 90,000.000,- Kč, tj. slovy : devadesát milionů korun českých, na novou celkovou výši základního kapitálu 1 06,000.000,- Kč, tj. slovy : jedno sto šest milionů korun českých. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští a nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Bude upsáno celkem 16.000 kusů ( šestnáct tisíc kusů) nových kmenových akcií znějících na jméno v zaknihované podobě každá o jmenovité hodnotě a v emisním kurzu 1.000,- Kč ( jeden tisíc korun českých). Všechny nově emitované akcie nebudou registrované a b udou upsány stávajícími akcionáři na základě dohody podle § 205 obch. zák. s emisním kurzem 1.000,- Kč, který je roven jmenovité hodnotě akcie 1.000,- Kč ( jeden tisíc korun českých). Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti na adrese Praha 1, Jungmannova 32/25. Lhůta pro upsání nových akcií činí 150 ( jedno sto padesát) dnů a začne běžet následující den po účinnosti zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo spole čnosti akcionářům způsobem stanoveným obchodním zákoníkem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady a to písemným oznámením , zaslaným bez zbytečného odkladu akcionářům na adresy jejich sídel, uvedených v seznamu akcionářů. Doba pro upisování akci í je v pracovních dnech od 9.00 hodin do 11.00 hodin. upisovatel je povinen splatit emisní kurz upsaných akcií na zvláštní účet společnosti za tímto účelem zřízený, vedený u Komerční banky, a.s. Praha 1, číslo účtu 43-4666xxxx. Emisní kurz je povinen upisovatel splatit do 60 ( šedesáti) pracovních dnů od upsání akcií.
od 25. 6. 2009 do 17. 9. 2009
- Valná hromada společnosti konaná dne 6.5.2009 z důvodu kapitálového posílení společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto : Částka o níž má být základní kapitál společnosti zvýšen je: 21,455.000,- Kč , tj. slovy dvacet jedna milionů čtyři sta padesát pět tisíc korun českých, tedy z dosavadní výše 68,545.000,- Kč, tj. slovy : šedesát osm milionů pět set čtyřicet pět tisíc koru n českých, na novou celkovou výši základního kapitálu 90,000.000,- Kč tj. slovy devadesát milionů korun českých. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští a nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Bude upsáno celkem 21.455 kusů ( dvacet jedna tisíc čtyři sta padesát pět kusů ) nových kmenových akcií znějících na jméno v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě a v emisním kursu 1.000,- Kč ( jeden tisíc korun českých ). Všechny nově emitované a kcie nebudou registrované a budou upsány stávajícími akcionáři na základě dohody podle § 205 obch. zák. s emisním kursem 1.000,- Kč, který je roven jmenovité hodnotě akcie 1.000,- Kč. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti na adrese Praha 1, Jungmannova 32/25. Lhůta pro upsání nových akcií činí šedesát dnů a začne běžet následující den po nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení zá kladního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo společnosti akcionářům způsobem stanoveným obchodním zákoníkem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady a to písemným oznámením, zaslaným bez zby tečného odkladu akcionářům na adresy jejich sídel, uvedených v seznamu akcionářů. Doba pro upisování akcií je v pracovních dnech od 9.00 hodin do 11.00 hodin. Upisovatel je povinnen splatit emisní kurs upsaných akcií na zvláštní účet společnosti za tímto účelem zřízený vedený u Komerční banky, a.s Praha 1, číslo účtu 43-4666xxxx. Emisní kurs je povinnen upisovatel splatit do deseti pracovních dnů od up sání akcií.
od 19. 6. 2009 do 25. 6. 2009
- Valná hromada společnosti rozhodla dne 3.4.2000 o zvýšení základního jmění takto: 1. částka o níž má být základní jmění zvýšeno: 13,400.000,- Kč slovy třináct milionů čtyřista tisíc korun českých na celkovou výši základního jmění 39,000.000,- Kč slovy třicetdevět milionů devětset tisíc korun českých tím, že se nepřipouští upisování akc ií nad částku navrhovaného základního jmění 2. počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií počet: 13.400 ks jmenovitá hodnota: 1000,- Kč / 1 akcii druh : kmenové forma : na jméno podoba: zaknihované obchodovatelné - neobchodovatelné 3. vylučuje se přednostní právo akcionářů na úpis akcií ve smyslu § 204a obchodního zákoníku 4. všechny nově emitované akcie budou upsány stávajícími akcionáři na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku a se lhůtou k upsání a ke splacení do 30 dnů ode dne právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o záměru zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, počátek lhůty je stanoven na den následující po dni právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o záměru zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku 5. místo pro upsání akcií je sídlo společnosti, emisní kurs 100% ( 1.000,- K4 za akcii), lhůta k upsání a ke splacení do 30 dnů ode dne právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o záměru zvýšení základního jmě ní do obchodního rejstříku , počátek lhůty je stanoven na den následující po dni právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o záměru zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, splacení bude provedeno slo žením na účet společnosti č. 195381xxxx, vedený u Komerční banky a.s., pobočka Praha 1 6. nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady 7. ve smyslu ust. § 205 obchodního zákoníku uzavřou stávající akcionáři dohodu tak, že akcionář společnost INTERLOV PRAHA s.r.o. prohlásí, že nemá zájem na upsání nově emitovaných akcií a akcionář občanské sdružení Českomoravská myslivecká jednota upíše v eškeré nově emitované akcie, s čímž vysloví akcionář společnost INTERLOV PRAHA, s.r.o. svůj souhlas 8. Po zápisu zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku dojde bez zbytečného odkladu k vydání nových akcií, k jejich registraci ve Středisku cenných papírů a jejich připsání na majetkový účet upisovatele
od 16. 8. 2005 do 19. 6. 2009
- Valná hromada společnosti rozhodla dne 27.června 2005 svým usnesením o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1) Částka o níž má být základní kapitál společnosti zvýšen je : 8,545.000,- Kč, (tj. slovy: osm milionů pět set čtyřicet pět tisíc korun českých), tedy z dosavadní výše 60,000.000,- Kč ,( tj. slovy: šedesát milionů korun českých), na novou celkovou výši z ákladního kapitálu 68,545.000,- Kč, (tj. slovy: šedesát osm milionů pět set čtyřicet pět tisíc korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští a nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. 2) Bude upsáno celkem 8.545 kusů ( osm tisíc pět set čtyřicet pět kusů) nových kmenových akcií znějících na jméno v zaknihované podobě každá o jmenovité hodnotě a v emisním kurzu 1.000,- Kč ( jeden tisíc korun českých). Všechny nově emitované akcie nebudo u registrované a budou upsány stávajícími akcionáři na základě dohody podle § 205 obch. zák. s emisním kurzem 1.000,- Kč, který je roven jmenovité hodnotě akcie 1.000,- Kč. 3) Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti na adrese Praha 1, Jungmannova 32/25.Lhůta pro upsání nových akcií činí šedesát dnů a začne běžet následující den po nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo společnosti akcionářům způsobem stanoveným obchodním zákoníkem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady a to písemným oznámením, zaslaným bez zbytečného odkladu akcionářům na adresy jejich sídel, uved ených v seznamu akcionářů. Doba pro upisování akcií je v pracovních dnech od 9.00 hodin do 11.00 hodin. 4) Upisovatel je povinen splatit emisní kurz upsaných akcií na zvláštní účet společnosti za tímto účelem zřízený, vedený u Komerční banky, a.s., Praha 1, Spálená 51 číslo účtu pro platby uvnitř Komerční banky , a.s. : 19- 5568xxxx. Emisní kurz je p ovinen upisovatel splatit do deseti pracovních dnů od upsání akcií.
od 20. 10. 2003 do 19. 6. 2009
- Valná hromada společnosti rozhodla dne 25.8.2003 svým usnesením o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Částka o níž má být základní kapitál zvýšen: o částku 14.000.000,- Kč ( slovy: čtrnáct milionů korun českých) na novou celkovou výši základního kapitálu 60.000.000,- Kč ( slovy: šedesát milionů korun českých ). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští a nepřipouští se upisování akcií nepeněži tými vklady. Bude upsáno 14000 kusů ( čtrnáct tisíc kusů) nových kmenových akcií znějících na jméno v zaknihované podobě každá o jmenovité hodnotě a v emisním kurzu 1.000,- Kč ( jeden tisíc korun). Všechny nově emitované akcie nebudou registrované a budou upsány stáv ajícími akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku s emisním kurzem 1.000,- Kč, který je roven jmenovité hodnotě akcií 1.000,- Kč. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti na adrese Praha 1, Jungmannova 32/25. Lhůta pro upsání nových akcií činí šedesát dnů a začne běžet následující den po nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo společnosti akcionářům způsobem stanoveným obchodním zákoníkem a stanovami společnosti pro svolávání valné hromady a to písemným oznámením zaslaným bez zbytečného odkladu akcionářům na adresy jejich sídel, uve dených v seznamu akcionářů. Doba pro upisování akcií je v pracovních dnech od 9.00 hodin do 11.00 hodin. Upisovatel je povinen splatit emisní kurz upsaných akcií na zvláštní účet společnosti za tímto účelem zřízený, vedený u Komerční banky, a.s. Praha 1, číslo účtu pro platby uvnitř Komerční banky účet číslo: 510136xxxx, pro platební styk z jiné banky účet číslo : 51-0136xxxx. Emisní kurs je povinen upisovatel splatit do deseti pracovních dnů od upsání akcií.
od 19. 12. 2001 do 19. 6. 2009
- Valná hromada společnosti rozhodla dne 27. září 2001 svým usnesením o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:
od 19. 12. 2001 do 19. 6. 2009
- částka o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah splacení: 6,100.000 Kč (slovy: šestmilionů jednosto tisíc korun českých) na celkovou výši 46,000.000,- Kč (slovy: čtyřicetšestmilionů korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady, ani započtení peněžité pohledávky vůči společnosti.
od 19. 12. 2001 do 19. 6. 2009
- Počet, jmenovitá hodnota, druh forma a podoba upisovaných akcií Počet: 6.100 Jmenovitá hodnota: 1.000,- Kč Druh: kmenové Forma: na jméno Podoba: zaknihované Všechny nově emitované akcie nebudou registrované a budou upsány stávajícími akcionáři na základě dohody podle ustan. § 205 obchodního zákoníku s emisním kursem, který je roven jmenovité hodnotě akcie 1.000,- Kč.
od 19. 12. 2001 do 19. 6. 2009
- Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií Místo: Praha 1, Jungmannova 32/25 Lhůta pro upsání nových akcií činí šedesát dnů a začne běžet následující den po nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo společnosti akcionářům způsobem, stanoveným obchodním zákoníkem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady a to písemným oznámením, zaslaným bez zbytečného odkladu akcionářům na adresy jejich sídel, uvedených v seznamu akcionářů. Doba: v pracovní dny od 9.00 hod do 11.00 hod. Emisní kurs: 1.000,- Kč
od 19. 12. 2001 do 19. 6. 2009
- Účet u banky a lhůta, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií: 30% emisního kursu musí být připsáno na zvláštní účet společnosti u banky, který za tímto účelem společnost otevřela, vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 27-7699xxxx do deseti pracovních dnů od upsání akcií, dalších 45% - celkem 75% emisního kursu upsaných akcií musí být na uvedený účet připsán nejpozději do šesti měsíců od upsání akcií a zbývající část emisního kursu upsaných akcií pak musí být na uvedený účet připsán nejpozději do jednoho roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 21. 2. 2001 do 19. 6. 2009
- Valná hromada společnosti rozhodla dne 3.4.2000 o zvýšení základního jmění takto : 1. částka o níž má být základní jmění zvýšeno : 13,400.000,-- Kč slovy třináct milionů čtyřista tisíc korun českých na celkovou výši základního jmění 39,900.000,-- Kč slovy třicetdevět milionů devětset tisíc korun českých tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného základního jmění 2.počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií počet : 13.400 ks jmenovitá hodnota : 1000,- Kč/ 1 akcii druh : kmenové forma : na jméno podoba : zaknihované obchodovatelné - neobchodovatelné 3.vylučuje se přednostní právo akcionářů na úpis akcií ve smyslu § 204a obchodního zákoníku 4.Všechny nově emitované akcie budou upsány stávajícími akcionáři na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku a se lhůtou k upsání a ke splacení do 30 dnů ode dne právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o záměru zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, počátek lhůty je stanoven na den následující po dni právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o záměru zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku 5. místo pro upsání akcií je sídlo společnosti, emisní kurs 100 % (1.000,- Kč za akcii),lhůta k upsání a ke splacení do 30 dnů ode dne právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o záměru zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, počátek lhůty je stanoven na den následující po dni právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o záměru zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, splacení bude provedeno složením na účet společnosti č. 195381xxxx, vedený u Komerční banky a..s.,pobočka Praha 1. 6. nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady 7. ve smyslu ust. § 205 obchodního zákoníku uzavřou stávající akcionáři dohodu tak, že akcionář společnost INTERLOV PRAHA s.r.o. prohlásí, že nemá zájem na upsání nově emitovaných akcií a akcionář občanské sdružení Českomoravská myslivecká jednota upíše veškeré nově emitované akcie, s čímž vysloví akcionář společnost INTERLOV PRAHA, s.r.o. svůj souhlas 8. Po zápisu zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku dojde bez zbytečného odkladu k vydání nových akcií, k jejich registraci ve Středisku cenných papírů a jejich připsání na majetkový účet upisovatele
od 25. 7. 1997 do 19. 6. 2009
- Valná hromada společnosti dne 25.4.1997 rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti o částku 10000000,-Kč na celkovou výši 26500000,-Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. Zvýšené základní jmění bude rozděleno na 10000 ks kmenových, listinných akcií o jmenovité hodnotě 1000,-Kč znějících na jméno. Akcie budou upsány stávajícími akcionáři na základě dohody dle § 205 obchodního zákoníku, s emisním kursem 100% a lhůtou ke splacení šedesáti dnů od zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku na běžný účet společnosti u Komerční banky Praha 1.
od 11. 11. 1993 do 19. 6. 2009
- Akciova společnost byla založena jednorázově.Stanovy společnosti byly přijaty dnem 14.7.1993
Kapitál
od 11. 7. 2011
Základní kapitál 106 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 9. 2009 do 11. 7. 2011
Základní kapitál 90 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 5. 11. 2005 do 17. 9. 2009
Základní kapitál 68 545 000 Kč, splaceno 100 %.
od 27. 2. 2004 do 5. 11. 2005
Základní kapitál 60 000 000 Kč, splaceno 60 000 000 Kč.
od 25. 3. 2002 do 27. 2. 2004
Základní kapitál 46 000 000 Kč, splaceno 46 000 000 Kč.
od 3. 9. 2001 do 25. 3. 2002
Základní kapitál 39 900 000 Kč, splaceno 39 900 000 Kč.
od 29. 12. 1998 do 3. 9. 2001
Základní kapitál 26 500 000 Kč
od 5. 4. 1996 do 29. 12. 1998
Základní kapitál 16 500 000 Kč
od 11. 11. 1993 do 5. 4. 1996
Základní kapitál 15 000 000 Kč
od 3. 12. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 15 000.
od 3. 12. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 89 500.
od 3. 12. 2014
Všechny akcie pojišťovny jsou kmenovými, zní na jméno, jsou zaregistrovány v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s., mají zaknihovanou podobu a nejsou veřejně obchodovatelné. Převoditelné jsou pouze na akcionáře, a to se souhlasem valné hromady a dozo rčí rady.
od 11. 7. 2011 do 3. 12. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 89 500.
od 11. 7. 2011 do 3. 12. 2014
všechny akcie pojišťovny jsou kmenovými, zní na jméno, jsou zaregistrovány ve Středisku cenných papírů, mají zaknihovanou podobu a nejsou veřejně obchodovatelné.Akcie je neveřejně obchodovatelná. Převoditelné jsou pouze na akcionáře a to se souhlasem valn é hromady a dozorčí rady.
od 17. 9. 2009 do 11. 7. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 73 500.
od 17. 9. 2009 do 11. 7. 2011
všechny akcie pojišťovny jsou kmenovými, zní na jméno, jsou zaregistrovány ve Středisku cenných papírů, mají zaknihovanou podobu a nejsou veřejně obchodovatelné.Akcie je neveřejně obchodovatelná. Převoditelné jsou pouze na akcionáře a to se souhlasem valn é hromady a dozorčí rady.
od 5. 11. 2005 do 17. 9. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 52 045.
od 5. 11. 2005 do 17. 9. 2009
všechny akcie pojišťovny jsou kmenovými, zní na jméno, jsou zaregistrovány ve Středisku cenných papírů, mají zaknihovanou podobu a nejsou veřejně obchodovatelné.Akcie je neveřejně obchodovatelná. Převoditelné jsou pouze na akcionáře a to se souhlasem valn é hromady a dozorčí rady.
od 24. 8. 2004 do 5. 11. 2005
Akcie na jméno err, počet akcií: 43 500.
od 24. 8. 2004 do 5. 11. 2005
všechny akcie pojišťovny jsou kmenovými, zní na jméno, jsou zaregistrovány ve Středisku cenných papírů, mají zaknihovanou podobu a nejsou veřejně obchodovatelné. Převoditelné jsou pouze na akcionáře a to se souhlasem valné hromady a dozorčí rady.
od 27. 2. 2004 do 24. 8. 2004
Akcie na jméno err, počet akcií: 43 500.
od 27. 2. 2004 do 24. 8. 2004
všechny akcie jsou kmenové, zaknihované, neobchodovatelné a převoditelné pouze se souhlasem valné hromady a dozorčí rady
od 25. 3. 2002 do 27. 2. 2004
Akcie na jméno err, počet akcií: 29 500.
od 25. 3. 2002 do 27. 2. 2004
všechny akcie jsou kmenové, zaknihované, neobchodovatelné a převoditelné pouze se souhlasem valné hromady a dozorčí rady
od 6. 3. 2002 do 25. 3. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 23 400.
od 6. 3. 2002 do 25. 3. 2002
všechny akcie jsou kmenové, zaknihované, neobchodovatelné a převoditelné pouze se souhlasem valné hromady a dozorčí rady
od 3. 9. 2001 do 6. 3. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 23 400.
od 3. 9. 2001 do 6. 3. 2002
všechny akcie jsou kmenové, zaknihované, neobchodovatelné a převoditelné pouze se souhlasem valné hromady
od 29. 12. 1998 do 3. 9. 2001
Akcie na jméno err, počet akcií: 10 000.
od 5. 4. 1996 do 3. 12. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 15 000.
od 11. 11. 1993 do 5. 4. 1996
Akcie na jméno err, počet akcií: 15 000.
Statutární orgán
od 4. 1. 2017
Ing. VLADIMÍR SLÁDEČEK - předseda představenstva
Přerov - Přerov I-Město, Malá Trávnická, PSČ 750 02
den vzniku členství: 26. 10. 2016
den vzniku funkce: 1. 11. 2016
od 4. 1. 2017
Ing. RADIM JAUKER - místopředseda představenstva
Praha - Podolí, K sídlišti, PSČ 140 00
den vzniku členství: 26. 10. 2016
den vzniku funkce: 1. 11. 2016
od 4. 1. 2017
Ing. ZDENĚK SANTLER - člen představenstva
Zvole, Kolmá, PSČ 252 45
den vzniku členství: 26. 10. 2016
od 24. 2. 2016 do 4. 1. 2017
Ing. MIROSLAV KRAUS - Předseda představenstva
Třebívlice, Nádražní, PSČ 411 15
den vzniku členství: 13. 10. 2015 - 26. 10. 2016
den vzniku funkce: 7. 2. 2016 - 26. 10. 2016
od 24. 2. 2016 do 4. 1. 2017
Ing. JOSEF VLÁŠEK - Člen představenstva
Libřice, , PSČ 503 44
den vzniku členství: 13. 10. 2015 - 26. 10. 2016
od 3. 12. 2014 do 24. 2. 2016
Ing. JOSEF VLÁŠEK - Člen představenstva
Libřice, , PSČ 503 44
den vzniku členství: 7. 2. 2011 - 13. 10. 2015
den vzniku funkce: 7. 2. 2011 - 13. 10. 2015
od 3. 12. 2014 do 4. 1. 2017
Ing. LENKA ZUMROVÁ, MBA - Člen představenstva
Vsetín, Bratří Hlaviců, PSČ 755 01
den vzniku členství: 18. 10. 2012 - 26. 10. 2016
den vzniku funkce: 18. 10. 2012 - 26. 10. 2016
od 30. 6. 2014 do 3. 12. 2014
Ing. JAROSLAV KOSTEČKA, Ph.D. - Člen představenstva
Želeč, , PSČ 391 74
den vzniku členství: 2. 10. 2009 - 2. 10. 2014
den vzniku funkce: 2. 10. 2009 - 2. 10. 2014
od 30. 6. 2014 do 3. 12. 2014
-
od 30. 6. 2014 do 3. 12. 2014
JUDr. JIŘÍ VANĚK - Člen představenstva
Žihobce, , PSČ 342 01
den vzniku členství: 2. 10. 2009 - 2. 10. 2014
den vzniku funkce: 2. 10. 2009 - 2. 10. 2014
od 30. 6. 2014 do 3. 12. 2014
-
od 30. 6. 2014 do 4. 1. 2017
Ing. PETR ČERNÍK - Místopředseda představenstva
Cheb, Lesní, PSČ 350 02
den vzniku členství: 13. 12. 2011 - 26. 10. 2016
den vzniku funkce: 20. 5. 2014 - 26. 10. 2016
od 30. 6. 2014 do 4. 1. 2017
-
od 16. 11. 2012 do 3. 12. 2014
Ing. Lenka Zumrová - člen představenstva
Vsetín, Bratří Hlaviců, PSČ 755 01
den vzniku členství: 18. 10. 2012 - 3. 12. 2014
den vzniku funkce: 18. 10. 2012 - 3. 12. 2014
od 29. 2. 2012 do 30. 6. 2014
Ing. Petr Černík - člen představenstva
Cheb, Lesní, PSČ 350 02
den vzniku členství: 13. 12. 2011
den vzniku funkce: 13. 12. 2011
od 29. 2. 2012 do 13. 6. 2016
JUDr. Jiří Kšica - člen představenstva
Černovice, , PSČ 679 75
den vzniku členství: 13. 12. 2011 - 25. 4. 2016
den vzniku funkce: 13. 12. 2011 - 25. 4. 2016
od 15. 8. 2011 do 24. 2. 2016
Ing. Miroslav Kraus - předseda představenstva
Louny, 17.listopadu 2070, PSČ 440 00
den vzniku členství: 7. 2. 2011 - 13. 10. 2015
den vzniku funkce: 7. 2. 2011 - 13. 10. 2015
od 11. 7. 2011 do 15. 8. 2011
Ing. Miroslav Kraus - člen představenstva
Louny, 17.listopadu 2070, PSČ 440 00
den vzniku členství: 7. 2. 2011 - 7. 2. 2011
den vzniku funkce: 7. 2. 2011 - 7. 2. 2011
od 11. 7. 2011 do 3. 12. 2014
Ing. Josef Vlášek - člen představenstva
Libřice, 3, PSČ 503 44
den vzniku členství: 7. 2. 2011 - 3. 12. 2014
od 6. 12. 2010 do 11. 7. 2011
Ing. Miroslav Kraus - předseda představenstva
Louny, 17.listopadu 2070, PSČ 440 00
den vzniku členství: 17. 1. 2006 - 17. 1. 2011
den vzniku funkce: 19. 11. 2010 - 17. 1. 2011
od 19. 11. 2009 do 11. 7. 2011
JUDr. Jan Kovařík - člen představenstva
Brno, Vrchlického sad 6, PSČ 602 00
den vzniku členství: 14. 10. 2009 - 7. 2. 2011
od 19. 11. 2009 do 30. 6. 2014
Ing. Jaroslav Kostečka, Ph.D. - člen představenstva
Želeč, 117, PSČ 391 74
den vzniku členství: 14. 10. 2009
od 19. 11. 2009 do 30. 6. 2014
JUDr. Jiří Vaněk - člen představenstva
Sušice - Žihobce, 108, PSČ 342 01
den vzniku funkce: 14. 10. 2009
od 9. 1. 2009 do 7. 8. 2012
Ing. Antonín Stibůrek - člen představenstva
Praha 1, Habrova 1, PSČ 130 00
den vzniku členství: 12. 11. 2008 - 11. 6. 2012
den vzniku funkce: 12. 11. 2008 - 11. 6. 2012
od 26. 9. 2008 do 26. 9. 2008
Ing. Miroslav Kraus - místopředseda představenstva
Peruc - Stradonice, 125, PSČ 439 07
den vzniku členství: 17. 1. 2008
den vzniku funkce: 17. 1. 2008
od 26. 9. 2008 do 6. 12. 2010
Ing. Miroslav Kraus - místopředseda představenstva
Louny, 17.listopadu 2070, PSČ 440 00
den vzniku členství: 17. 1. 2006
den vzniku funkce: 17. 1. 2008
od 6. 9. 2006 do 9. 1. 2009
Ing. Antonín Stibůrek - člen představenstva
Praha 1, Habrova 1, PSČ 130 00
den vzniku členství: 11. 11. 2003 - 11. 11. 2008
od 6. 9. 2006 do 6. 12. 2010
Ing. Jaroslav Palas - předseda představenstva
Krnov, Mikulášská 27, PSČ 794 01
den vzniku členství: 17. 5. 2006 - 19. 11. 2010
den vzniku funkce: 10. 7. 2006 - 19. 11. 2010
od 26. 7. 2006 do 6. 9. 2006
Ing. Jaroslav Palas - člen představenstva
Krnov, Mikulášská 27, PSČ 794 01
den vzniku funkce: 17. 5. 2006
od 26. 7. 2006 do 26. 9. 2008
Ing. Miroslav Kraus - člen představenstva
Peruc - Stradonice, 125, PSČ 439 07
den vzniku funkce: 17. 5. 2006
od 26. 7. 2006 do 11. 7. 2011
Ing. Josef Vlášek - člen představenstva
Libřice, 3, PSČ 503 44
den vzniku funkce: 17. 5. 2006 - 7. 2. 2011
od 1. 2. 2006 do 26. 9. 2008
Ing. Václav Velek - člen představenstva
Kájov, Školní 112, PSČ 382 21
den vzniku členství: 1. 11. 2005 - 5. 4. 2007
od 28. 12. 2004 do 26. 9. 2008
Ing. Josef Rosol - člen představenstva
Mariánské Lázně, Tachovská Huť 17, PSČ 353 01
den vzniku členství: 4. 10. 2004 - 17. 1. 2008
od 28. 12. 2004 do 19. 11. 2009
JUDr. Jan Kovařík - člen představenstva
Brno, Vrchlického sad 6, PSČ 602 00
den vzniku členství: 4. 10. 2004 - 4. 10. 2009
od 24. 8. 2004 do 26. 7. 2006
Ing. Rudolf Novák - Člen
Hranice I - Město, Jižní 1966, PSČ 753 01
den vzniku členství: 11. 11. 2003
den vzniku funkce: 11. 11. 2003 - 17. 5. 2006
od 27. 2. 2004 do 24. 8. 2004
Ing. Rudolf Novák - Člen
Hranice, Bezručova 329, PSČ 753 01
den vzniku členství: 11. 11. 2003
od 27. 2. 2004 do 1. 2. 2006
Ing. Jan Kupka - Místopředseda
Všenory, Lipová 122, PSČ 252 31
den vzniku funkce: 11. 11. 2003 - 19. 4. 2005
od 27. 2. 2004 do 26. 7. 2006
Ing. Zdeněk Ludvík - Člen
Šťáhlavy, Smetanova 493, PSČ 332 03
den vzniku členství: 11. 11. 2003
den vzniku funkce: 11. 11. 2003 - 17. 5. 2006
od 27. 2. 2004 do 26. 7. 2006
Prof.Ing. Josef Hromas, CSc. - Člen
Brno, Jugoslávská 109/a, PSČ 613 00
den vzniku členství: 11. 11. 2003
den vzniku funkce: 11. 11. 2003 - 17. 5. 2006
od 27. 2. 2004 do 6. 9. 2006
Ing. Antonín Stibůrek - Předseda
Praha 3, Habrova 1, PSČ 130 00
den vzniku funkce: 11. 11. 2003 - 10. 7. 2006
od 21. 4. 1999 do 27. 2. 2004
Ing. Zdeněk Ludvík - člen
Šťáhlavy, Smetanova 493
od 11. 11. 1993 do 21. 4. 1999
Vladimír Broukal - člen
Světice, 51
od 11. 11. 1993 do 27. 2. 2004
Ing. Antonín Stibůrek - předseda
Praha 3, Habrova 1
od 11. 11. 1993 do 27. 2. 2004
Ing. Jan Kupka - místopředseda
Všenory, Lipová 122
od 11. 11. 1993 do 27. 2. 2004
Ing. Rudolf Novák - člen
Hranice, Bezručova 329
od 11. 11. 1993 do 27. 2. 2004
Prof.Ing. Josef Hromas, CSc. - člen
Brno, Jugoslávská 109/a
od 30. 6. 2014
Jménem pojišťovny jednají společně předseda představenstva pojišťovny, v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva pojišťovny, a současně některý z dalších členů představenstva pojišťovny. Podepisování za pojišťovnu se děje tak, že k napsané nebo vy tištěné obchodní firmě pojišťovny připojí svůj vlastnoruční podpis společně předseda představenstva pojišťovny, v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva pojišťovny, a současně některý z dalších členů představenstva pojišťovny.
od 26. 10. 2011 do 26. 10. 2011
Jménem pojišťovny jednají společně předseda představenstva a některý z dalších členů představenstva pojišťovny. Podepisováná za pojišťovnu se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě pojišťovny připojí svůj vlastnoruční podpis společně předsed a představenstva pojišťovny a některý z dalších členů představenstva pojišťovny.
od 26. 10. 2011 do 30. 6. 2014
Jménem pojišťovny jednají společně předseda představenstva a některý z dalších členů představenstva pojišťovny. Podepisování za pojišťovnu se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě pojišťovny připojí svůj vlastnoruční podpis společně předsed a představenstva pojišťovny a některý z dalších členů představenstva pojišťovny.
od 11. 11. 1993 do 26. 10. 2011
Jednání a podepisování Jménem pojišťovny ve vvšech věcech jednají společně předseda představenstva pojišťovny a některý z dalších členů představenstva pojišťovny. Podepisování za pojišťovnu se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu pojišťovny připojí svůj podpis společně předseda představenstva pojišťovny a některý z dalších členů představenstva pojišťovny
Dozorčí rada
od 7. 9. 2018
JUDr. PETR VALENTA - předseda dozorčí rady
Praha - Vršovice, Kodaňská, PSČ 101 00
den vzniku členství: 29. 11. 2016
den vzniku funkce: 22. 5. 2018
od 4. 7. 2018
JAROSLAV HRABĚTA - člen dozorčí rady
Plzeň - Severní Předměstí, Na Roudné, PSČ 301 00
den vzniku členství: 25. 4. 2018
od 24. 3. 2018 do 7. 9. 2018
JUDr. PETR VALENTA - člen dozorčí rady
Praha - Vršovice, Kodaňská, PSČ 101 00
den vzniku členství: 29. 11. 2016
od 4. 1. 2017
Ing. ROSTISLAV MOUČKA - člen dozorčí rady
Přibyslavice - Radoškov, , PSČ 664 83
den vzniku členství: 29. 11. 2016
od 4. 1. 2017 do 24. 3. 2018
JUDr. PETR VALENTA - člen dozorčí rady
Praha - Vinohrady, Slezská, PSČ 130 00
den vzniku členství: 29. 11. 2016
od 4. 1. 2017 do 4. 7. 2018
Ing. VLADIMÍR NECHUTNÝ - předseda dozorčí rady
Plzeň - Bolevec, Gerská, PSČ 323 00
den vzniku členství: 29. 11. 2016 - 25. 4. 2018
den vzniku funkce: 29. 11. 2016 - 25. 4. 2018
od 24. 2. 2016 do 4. 1. 2017
Ing. ROMAN URBANEC, Ph.D. - Člen dozorčí rady
Vyšší Brod - Hrudkov, , PSČ 382 73
den vzniku členství: 13. 10. 2015 - 29. 11. 2016
od 3. 12. 2014 do 24. 2. 2016
Ing. ROMAN URBANEC - Člen dozorčí rady
Vyšší Brod - Hrudkov, , PSČ 382 73
den vzniku členství: 7. 2. 2011 - 13. 10. 2015
den vzniku funkce: 7. 2. 2011 - 13. 10. 2015
od 3. 12. 2014 do 4. 1. 2017
Ing. MICHAL ZUBÍČEK - Člen dozorčí rady
Ratiboř, , PSČ 756 21
den vzniku členství: 8. 6. 2012 - 29. 11. 2016
den vzniku funkce: 8. 6. 2012 - 29. 11. 2016
od 30. 6. 2014 do 3. 12. 2014
Ing. VLADIMÍR ZELINA - Člen dozorčí rady
Tečovice, , PSČ 763 02
den vzniku členství: 2. 10. 2009 - 2. 10. 2014
den vzniku funkce: 2. 10. 2009 - 2. 10. 2014
od 30. 6. 2014 do 3. 12. 2014
-
od 30. 6. 2014 do 3. 12. 2014
VLASTISLAV LEXA - Člen dozorčí rady
Chlum u Třeboně, , PSČ 378 04
den vzniku členství: 2. 10. 2009 - 2. 10. 2014
den vzniku funkce: 2. 10. 2009 - 2. 10. 2014
od 30. 6. 2014 do 3. 12. 2014
-
od 30. 6. 2014 do 3. 12. 2014
Ing. MICHAL ZUBÍČEK - Člen dozorčí rady
Ratiboř, , PSČ 756 21
den vzniku členství: 8. 6. 2012 - 3. 12. 2014
den vzniku funkce: 8. 6. 6012 - 3. 12. 2014
od 30. 6. 2014 do 3. 12. 2014
-
od 30. 6. 2014 do 4. 1. 2017
JUDr. VÁCLAV PLACHÝ - Předseda dozorčí rady
Praha - Břevnov, Mahulenina, PSČ 162 00
den vzniku členství: 8. 6. 2012 - 29. 11. 2016
den vzniku funkce: 13. 2. 2014 - 29. 11. 2016
od 30. 6. 2014 do 4. 1. 2017
-
od 4. 4. 2014 do 30. 6. 2014
JUDr. VÁCLAV PLACHÝ - předseda dozorčí rady
Praha 6 - Břevnov, Mahulenina, PSČ 162 00
den vzniku členství: 11. 6. 2012
den vzniku funkce: 13. 2. 2014
od 7. 8. 2012 do 4. 4. 2014
JUDr. Václav Plachý - člen dozorčí rady
Praha 6, Mahulenina, PSČ 162 00
den vzniku členství: 11. 6. 2012
od 7. 8. 2012 do 30. 6. 2014
Ing. Michal Zubíček - člen dozorčí rady
Ratiboř, , PSČ 756 21
den vzniku členství: 11. 6. 2012
od 11. 7. 2011 do 26. 10. 2011
Ing. Lenka Zumrová - člen dozorčí rady
Vsetín, Bratří Hlaviců 104, PSČ 755 01
den vzniku členství: 7. 2. 2011 - 12. 9. 2011
od 11. 7. 2011 do 3. 12. 2014
Ing. Roman Urbanec, PhD - člen dozorčí rady
Vyšší Brod - Hrudkov, 75, PSČ 382 73
den vzniku členství: 7. 2. 2011 - 3. 12. 2014
od 19. 11. 2009 do 30. 6. 2014
Ing Vladimír Zelina - člen dozorčí rady
Zlín, Tečovice 314, PSČ 763 02
den vzniku členství: 14. 10. 2009
od 19. 11. 2009 do 30. 6. 2014
Vlastislav Lexa - člen dozorčí rady
Chlum u Třeboně, Hamr 147, PSČ 378 04
den vzniku členství: 14. 10. 2009
od 9. 1. 2009 do 4. 4. 2014
Ing. Iva Dvořáková - Předseda
Praha 5, Suchý vršek 2099/49, PSČ 158 00
den vzniku členství: 12. 11. 2008 - 12. 2. 2014
den vzniku funkce: 12. 11. 2008 - 12. 2. 2014
od 26. 7. 2006 do 11. 7. 2011
Ing. Roman Urbanec, PhD - člen dozorčí rady
Vyšší Brod - Hrudkov, 75, PSČ 382 73
den vzniku funkce: 17. 5. 2006 - 7. 2. 2011
od 26. 7. 2006 do 11. 7. 2011
Ing. Petr Gregorovič - člen dozorčí rady
Zlín - Lhotka, 75, PSČ 763 02
den vzniku funkce: 17. 5. 2006 - 7. 2. 2011
od 26. 7. 2006 do 11. 7. 2011
Ing. Lenka Zumrová - člen dozorčí rady
Vsetín - Hrudkov, Bratří Hlaviců 104, PSČ 755 01
den vzniku funkce: 17. 5. 2006 - 7. 2. 2011
od 28. 12. 2004 do 26. 7. 2006
Ing. Václav Kůs - člen dozorčí rady
Strakonice, Čejetice 103, PSČ 386 01
den vzniku členství: 4. 10. 2004
od 28. 12. 2004 do 19. 11. 2009
Ing Vladimír Zelina - člen dozorčí rady
Zlín, Tečovice 314, PSČ 763 02
den vzniku členství: 4. 10. 2004 - 4. 10. 2009
od 28. 12. 2004 do 19. 11. 2009
Vlastislav Lexa - člen dozorčí rady
Chlum u Třeboně, Hamr 147, PSČ 378 04
den vzniku členství: 4. 10. 2004 - 1. 10. 2009
od 27. 2. 2004 do 26. 7. 2006
MVDr. Vojtěch Grézl - Člen
Litovel, Lužní 529, PSČ 784 01
den vzniku členství: 11. 11. 2003
od 27. 2. 2004 do 26. 7. 2006
Dana Soukupová - Člen
Praha 3, Koněvova 148, PSČ 130 00
den vzniku členství: 11. 11. 2003
od 27. 2. 2004 do 9. 1. 2009
Ing. Iva Dvořáková - Předseda
Praha 5, Suchý vršek 2099/49, PSČ 158 00
den vzniku funkce: 11. 11. 2003 - 11. 11. 2008
od 21. 4. 1999 do 27. 2. 2004
JUDr.Ing. Vladimír Čechura - předseda
Praha 4, Jasná 24
od 11. 11. 1993 do 21. 4. 1999
JUDr.Ing. Vladimír Čechura - člen
Praha 4, Jasná 24
od 11. 11. 1993 do 27. 2. 2004
MVDr. Vojtěch Grézl - člen
Litovel, Lužní 529
od 11. 11. 1993 do 27. 2. 2004
Dana Soukupová - člen
Praha 3, Koněvova 148
Hodnocení firmy
-1
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Očima expertů: Kam zamíří bitcoin

24. 5. 2019 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 8 komentářů

Očima expertů: Kam zamíří bitcoin

Vystřelí bitcoin znovu do závratných výšin, nebo ho čeká pád na kryptoměnové dno?

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

24. 5. 2019 | Rozhovor | Ondřej Tůma

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

„Autentisté nejedou na jistotu, neřeší všechno postřiky a pytli s pochybným práškem, co pak končí v nás konzumentech a v půdě,“ říká v obsáhlém rozhovoru o víně Bogdan Trojak.

Chcete dovolenou, šéf je proti. Na co máte nárok?

24. 5. 2019 | Jak na to | Petr Kučera | 3 komentáře

Chcete dovolenou, šéf je proti. Na co máte nárok?

Může o termínu a délce vaší dovolené rozhodovat opravdu jenom zaměstnavatel? Kdy ji může zrušit a odvolat vás z ní? A do kdy si musíte vybrat zbytek? Projděte si praktický přehled pravidel.

Dáme vám stovku každý měsíc, láká banka. Prozkoumali jsme „odměny místo poplatků“

23. 5. 2019 | Co se děje | Petr Kučera | 9 komentářů

Dáme vám stovku každý měsíc, láká banka. Prozkoumali jsme „odměny místo poplatků“

Neplatit bance za vedení běžného účtu a za základní služby už je dneska v Česku standardem. UniCredit Bank přišla s reklamou, která nabízí něco víc než jenom účet zdarma.

Češi chtějí mít své jisté

23. 5. 2019 | Rozhovor | Martin Vlnas

Češi chtějí mít své jisté

A stejné to je – minimálně, když jde o spoření nebo investování na penzi – na celém světě, říká Miloš Filip, ředitel oddělení produktů a marketingu Generali Investments CEE. V našem rozhovoru ale nezapomene připomenout i ty nepoučitelné, kteří se chtějí „svézt a rychle zbohatnout“, a tak „pořád kupují bitcoiny za dvacet tisíc dolarů, protože věří, že budou mít do měsíce sto tisíc“.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 590,00 Kč
Broadway Change 2 595,00 Kč
Czech Exchange 2 595,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 600,00 Kč
Expobank CZ 2 660,50 Kč
Česká spořitelna 2 704,00 Kč
Sberbank CZ 2 724,00 Kč
ČSOB 2 703,50 Kč
Komerční banka 2 727,92 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 766,80 Kč
Raiffeisenbank 2 778,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 301 129 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

-12
+
-
2.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-25
+
-
3.Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-63
+
-
4.Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, provozovatel Matějské pouti

-68
+
-
5.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-83
+
-

Články na Heroine.cz

Porodem vchod! #7 O domácích porodech

Porodem vchod! #7 O domácích porodech

Porodní asistentka Alžběta Samková a záchranář Vít Samek se střídají v psaní o situacích,...více

Právo na život? Antipotratová revoluce jím ve skutečnosti pohrdá

Právo na život? Antipotratová revoluce jím ve skutečnosti pohrdá

Alabama, Georgia a další americké státy přijaly nebo se chystají přijmout tvrdé antipotratové...více

Vít Samek: „Nejsme rozvoz rohlíků, my zachraňujeme životy“

Vít Samek: „Nejsme rozvoz rohlíků, my zachraňujeme životy“

„Zavolejte sanitku!“ Dovolat se akutní zdravotnické pomoci považujeme dlouhá desetiletí...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Reklamace sluchátek
Poradna > Spotřebitelská poradna > Reklamace sluchátek

Otázka: Dobrý den, prosím o radu. Koupila jsem si před par mesici docela drahá sluchátka. Po cca 3 měsících používání mi odpadla nozicka, která mi měla pomoci drátku držet sluchátko v uchu. Český servis mi reklamaci...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek
Partners Financial Services