DBK PRAHA a.s.
IČO: 60193352

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 1. 1994
Obchodní firma
od 15. 2. 2007

DBK PRAHA a.s.

od 1. 1. 1994 do 15. 2. 2007

DOMOV PRAHA a.s.

Sídlo
od 2. 10. 2002 do 13. 11. 2017
Praha 4, Budějovická 1667/64, PSČ 140 00
od 1. 1. 1994 do 2. 10. 2002
Praha 4, Budějovická 1667/64
IČO
od 1. 1. 1994

60193352

DIČ

CZ60193352

Identifikátor datové schránky:pmkdnqf
Právní forma
od 1. 1. 1994
Akciová společnost
Spisová značka2323 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 12. 3. 2012
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 12. 3. 2012
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 12. 3. 2012
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
od 12. 3. 2012
- zámečnictví, nástrojářství
od 31. 3. 2000 do 12. 3. 2012
- zabezpečení správy nemovitostí
od 31. 3. 2000 do 12. 3. 2012
- zámečnictví
od 31. 3. 2000 do 12. 3. 2012
- výroba,instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
od 31. 3. 2000 do 12. 3. 2012
- skladovací činnost
od 31. 3. 2000 do 12. 3. 2012
- stavební dozor
od 3. 12. 1997 do 4. 1. 2001
- silniční motorová doprava nákladní
od 3. 12. 1997 do 4. 1. 2001
- montáž nábytku
od 3. 12. 1997 do 12. 3. 2012
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
od 3. 12. 1997 do 12. 3. 2012
- kopírování listin
od 3. 12. 1997 do 12. 3. 2012
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním jiných než základních služeb
od 8. 2. 1996 do 3. 12. 1997
- silniční motorová doprava
od 15. 5. 1995 do 8. 2. 1996
- veřejná nákladní vnitrostátní a mezinárodní silniční motoro- vá doprava.
od 15. 5. 1995 do 12. 3. 2012
- pronájem nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem.
od 1. 1. 1994 do 4. 1. 2001
- Poradenská činnost při navrhování a vybavování bytových interiérů, nebytových prostor
od 1. 1. 1994 do 4. 1. 2001
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 1. 1. 1994 do 2. 10. 2002
- Zajištění praktické přípravy učňů na povolání
Ostatní skutečnosti
od 23. 6. 2017 do 13. 11. 2017
- Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 23.06.2017 o snížení základního kapitálu společnosti takto: a) Důvody a účel snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu je dekapitalizace společnosti - snížení kapitálové vybavenosti společnosti o neprovozní finanční majetek. Částka odpovídající rozsahu snížení základního kapitálu bude za pod mínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a v souladu se způsobem snížení základního kapitálu vyplacena akcionářům. Snížením základního kapitálu nebude zhoršena dobytnost pohledávek věřitelů. b) Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál se snižuje z dosavadní výše 347.285.000,- Kč (slovy: tři sta čtyřicet sedm milionů dvě stě osmdesát pět tisíc korun českých) o částku 259.285.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát devět milionů dvě stě os mdesát pět tisíc korun českých) na novou výši 88.000.000,- Kč (slovy: osmdesát osm milionů korun českých). Základní kapitál bude snížen o pevnou částku. c) Způsob provedení snížení základního kapitálu: Snížení základního kapitálu bude provedeno úplatným vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, a to tak, že společnost na základě veřejného návrhu smlouvy koupí celkem 259 (slovy: dvě stě pad esát devět) kusů kmenových, listinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), nekotovaných k obchodování na regulovaných trzích, 28 (slovy: dvacet osm) kusů kmenových, listinných akcií v e formě na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), nekotovaných k obchodování na regulovaných trzích, a 1 (slovy: jeden) kus kmenové, listinné akcie ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), nekotované k obchodování na regulovaných trzích, tedy akcie o souhrnné jmenovité hodnotě 259.285.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát devět milionů dvě stě osmdesát pět tisíc korun českých). d) Způsob naložení s částkou odpovídající snížení: Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude na straně aktiv společnosti vyplacena jako kupní cena za vykupované akcie, na straně pasiv bude po snížení základního kapitálu zúčtována ve vlastním ka pitálu společnosti. e) Úplata: Úplatu (kupní cenu) za akcie brané z oběhu na základě úplatného veřejného návrhu smlouvy stanoví představenstvo společnosti ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za jeden kus akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za jeden kus akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za jeden kus akcie o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých). Kupní cena bude splatná do 3 (tří) měsíců ode dne účinnosti snížení základního kapitálu. f) Pravidla pro vzetí akcií z oběhu: - akcie budou vzaty z oběhu na základě úplatného veřejného návrhu smlouvy za obdobného použití ust. § 322 odst. 1 a 2, § 323 až 325 a § 329 zákona o obchodních korporacích; - společnost uveřejní veřejný návrh smlouvy způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolávání valné hromady; - veřejný návrh smlouvy bude obsahovat alespoň náležitosti dle § 323 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, doba závaznosti návrhu nebude delší než 2 (dva) měsíce. g) Lhůta pro předložení akcií po uzavření smlouvy na základě veřejného návrhu smlouvy se stanovuje 1 (jeden) měsíc ode dne účinnosti snížení základního kapitálu.
od 24. 7. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 24. 7. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 24. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 22. 2. 2006 do 24. 7. 2014
- Mimořádná valná hromada společnosti DOMOV PRAHA a.s. konaná dne 5. srpna 2005 přijala usnesení následujícho obsahu: "mimořádná valná hromada společnosti DOMOV PRAHA a.s. rozhodla takto: I: určuje, že na základě skutečností uvedených v listině přítomných akcionářů a vycházejících z registru emitenta DOMOV PRAHA a.s. k rozhodnému dni je vlastníkem 335.842 (tři sta třiceti pěti tisíc osmi set čtyřiceti dvou) kusů zaknihovaných akcií na majitele, každá akcie ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), uvedeného emitenta společnost MAT Corporation s.r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Masarykovo nám. 3090/15, PSČ 728 53, IČ 26209284, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25728, s podílem na hlasovacích právech ve výši 96,705 %. II: konstatuje, že akcionář - společnost MAT Corporation s.r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Masarykovo nám. 3090/15, PSČ 728 53, IČ 26209284, zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25728, je hlavním akcionářem oprávněný m k přechodu akcií od všech ostatních akcionářů na jeho osobu dle ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoníkv platném znění. III: schvaluje, návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních akcií takto: všechny kmenové akcie ve formě na majitele, každá akcie ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), které nejsou ve vlastnictví hlavního akci onáře, (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře tj. na společnost MAT Corporation s.r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava , Masarykovo nám. 3090/15, PSČ 728 53, IČ 26209284, zapsanou v Obchodním rejstříku vedené m Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25728, za podmínek stanovených § 183i až 183m zák.č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění, uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do Obchodního rejstříku. IV: určuje, že výše protiplnění činí 1.130,- Kč (jeden tisíc sto třicet korun českých), za každou jednu kmenovou, zaknihovanou akcii, ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) a že výše protiplnění je doložena znaleckým posud kem č. 268-168/05 vypracovaným znaleckým ústavem A&CE Consulting, s.r. o., se sídlem Ptašinského 4, 602 00 Brno, IČ 44119097 ze dne 7.7. 2005. V: určuje, lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od splnění podmínek stanovených § 183m odst 2) Obchodního zákoníku v platném znění."
od 7. 5. 1997 do 24. 7. 2014
- Základní jmění 347285000,-Kč splaceno.
od 1. 1. 1994 do 24. 7. 2014
- Údaje o zřízení společnosti Akciová společnost byla založena podle § 172 z.č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábř. 42.
od 1. 1. 1994 do 24. 7. 2014
- V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 18.11.1993 bylo rozhodnuto o založení společnosti, schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 1. 1. 1994 do 24. 7. 2014
- Zakladatel vložil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majektu je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku DOMOV PRAHA s.p.
Kapitál
od 13. 11. 2017
Základní kapitál 88 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 2. 10. 2002 do 13. 11. 2017
Základní kapitál 347 285 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 1. 1994 do 2. 10. 2002
Základní kapitál 347 285 000 Kč
od 13. 11. 2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 88.
od 24. 7. 2014 do 13. 11. 2017
Akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 347.
od 24. 7. 2014 do 13. 11. 2017
Akcie na jméno 10 000, počet akcií: 28.
od 24. 7. 2014 do 13. 11. 2017
Akcie na jméno 5 000, počet akcií: 1.
od 8. 2. 2007 do 24. 7. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 347.
od 8. 2. 2007 do 24. 7. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 28.
od 8. 2. 2007 do 24. 7. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 1.
od 15. 2. 1996 do 8. 2. 2007
Akcie na majitele err, počet akcií: 347 285.
od 15. 2. 1996 do 8. 2. 2007
zaknihovaná podoba akcií
od 15. 5. 1995 do 15. 2. 1996
Akcie na majitele err, počet akcií: 346 385.
od 15. 5. 1995 do 15. 2. 1996
Zaměstnanecké akcie na jméno err, počet akcií: 900.
od 1. 1. 1994 do 15. 5. 1995
Akcie na jméno err, počet akcií: 6 946.
od 1. 1. 1994 do 15. 5. 1995
Akcie na majitele err, počet akcií: 340 339.
Statutární orgán
od 11. 4. 2017
Mgr. MIROSLAV VELFL - předseda představenstva
Praha - Žižkov, Baranova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 1. 12. 2016
den vzniku funkce: 1. 12. 2016
od 11. 4. 2017
Ing. PETR ZAJÍČEK - člen představenstva
Praha - Horní Počernice, Na svěcence, PSČ 193 00
den vzniku členství: 1. 12. 2016
den vzniku funkce: 1. 12. 2016
od 11. 4. 2017
Ing. ONDŘEJ KLAZAR - člen představenstva
Kutná Hora - Žižkov, Na Bylance, PSČ 284 01
den vzniku členství: 1. 12. 2016
den vzniku funkce: 1. 12. 2016
od 15. 3. 2017 do 11. 4. 2017
Ing. ONDŘEJ KLAZAR - člen představenstva
Kutná Hora - Žižkov, Na Bylance, PSČ 284 01
den vzniku členství: 9. 12. 2011 - 30. 11. 2016
od 24. 7. 2014 do 15. 3. 2017
Ing. ONDŘEJ KLAZAR - člen představenstva
Kutná Hora - Žižkov, Vajdova, PSČ 284 01
den vzniku členství: 9. 12. 2011
od 24. 7. 2014 do 11. 4. 2017
Mgr. MIROSLAV VELFL - předseda představenstva
Praha - Žižkov, Baranova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 9. 12. 2011 - 30. 11. 2016
den vzniku funkce: 9. 12. 2011 - 30. 11. 2016
od 24. 7. 2014 do 11. 4. 2017
Ing. PETR ZAJÍČEK - člen představenstva
Praha - Horní Počernice, Na svěcence, PSČ 193 00
den vzniku členství: 9. 12. 2011 - 30. 11. 2016
od 12. 3. 2012 do 24. 7. 2014
Mgr. Miroslav Velfl - předseda představenstva
Praha 3 - Žižkov, Baranova 1833/11, PSČ 130 00
den vzniku členství: 9. 12. 2011
den vzniku funkce: 9. 12. 2011
od 12. 3. 2012 do 24. 7. 2014
Ing. Ondřej Klazar - člen představenstva
Kutná Hora - Žižkov, Vajdova 931, PSČ 284 01
den vzniku členství: 9. 12. 2011
od 12. 3. 2012 do 24. 7. 2014
Ing. Petr Zajíček - člen představenstva
Praha 9 - Horní Počernice, Na Svěcence 1737/3, PSČ 193 00
den vzniku členství: 9. 12. 2011
od 8. 2. 2007 do 12. 3. 2012
Mgr. Miroslav Velfl - předseda představenstva
Praha 3 - Žižkov, Baranova 1833/11, PSČ 130 00
den vzniku členství: 16. 12. 2006 - 8. 12. 2011
den vzniku funkce: 18. 12. 2006 - 8. 12. 2011
od 8. 2. 2007 do 12. 3. 2012
Ing. Ondřej Klazar - člen představenstva
Kutná Hora - Žižkov, Vajdova 931, PSČ 284 01
den vzniku členství: 16. 12. 2006 - 8. 12. 2011
od 8. 2. 2007 do 12. 3. 2012
Ing. Petr Zajíček - člen představenstva
Praha 9 - Horní Počernice, Na Svěcence 1737/3, PSČ 193 00
den vzniku členství: 16. 12. 2006 - 8. 12. 2011
od 18. 1. 2006 do 8. 2. 2007
Ing. Jan Tlačbaba - předseda představenstva
Praha 1 - Nové Město, Ve Smečkách 603/13, PSČ 110 00
den vzniku členství: 4. 12. 2001 - 13. 12. 2006
den vzniku funkce: 4. 12. 2001 - 13. 12. 2006
od 18. 1. 2006 do 8. 2. 2007
Ing. Ondřej Klazar - člen představenstva
Kutná Hora - Žižkov, Vajdova 931, PSČ 284 01
den vzniku členství: 4. 12. 2001 - 15. 12. 2006
od 4. 1. 2001 do 18. 1. 2006
Ing. Ondřej Klazar - člen představenstva
Libčany, 81
den vzniku členství: 4. 12. 2001
od 4. 1. 2001 do 8. 2. 2007
Mgr. Adolf Vlk - člen představenstva
Prostějov, Sportovní 4011/22
od 31. 3. 2000 do 4. 1. 2001
Ing. Jaroslav Parák - člen
Čechy pod Kosířem, Náměstí Svobody 120
od 3. 12. 1997 do 4. 1. 2001
Ing. Jiří Erban - člen
Poruba, Kubánská 1548/1
od 3. 12. 1997 do 4. 1. 2001
Mgr. Adolf Vlk - člen
Prostějov, Brněnská 20
od 7. 5. 1997 do 3. 12. 1997
Ing. Jiří Erban - člen
Ostrava - Poruba, Kosmická 1565
od 7. 5. 1997 do 3. 12. 1997
Ing. Jiří Sedlář - člen
Praha 4, Mikulova 1571
od 7. 5. 1997 do 31. 3. 2000
Ing. Jana Piňosová - člen
Vitčice 107, 798 30 Mořice 3
od 7. 5. 1997 do 4. 1. 2001
Ing. Ondřej Klazar - místopředseda představenstva
Libčany, 81
od 7. 5. 1997 do 18. 1. 2006
Ing. Jan Tlačbaba - předseda představenstva
Praha 1, Ve Smečkách 123
den vzniku členství: 4. 12. 2001
den vzniku funkce: 4. 12. 2001
od 15. 2. 1996 do 7. 5. 1997
ing. Jan Pírko - místopředseda
Praha 6, Vietnamská 702/2
od 15. 2. 1996 do 7. 5. 1997
ing. Jiří Žůrek - člen
Otrokovice, Trávníky 1190
od 15. 2. 1996 do 7. 5. 1997
ing. Jaromír Filip, CSc. - člen
Praha 8, Klíčanská 7/1128
od 15. 2. 1996 do 7. 5. 1997
Libor Páv - člen
Hradec Králové, Brožíkova 1702
od 26. 5. 1995 do 15. 2. 1996
ing. Jan Pírko - člen představenstva
Praha 6, Vietnamská 7O2/2
od 15. 5. 1995 do 15. 2. 1996
JUDr Oldřich Lichtenberg - člen představenstva
Praha 7, M. Horákové l
od 15. 5. 1995 do 15. 2. 1996
ing. Jana Benešová - místopředseda představenstva
Praha 8, Poznaňská 431/41
od 15. 5. 1995 do 15. 2. 1996
ing. Milan Pulda - člen představenstva
Kněžmost, Koprník 8
od 15. 5. 1995 do 15. 2. 1996
ing. Dušan Vanko - člen představenstva
Milotice, 368
od 15. 5. 1995 do 7. 5. 1997
ing. Pavel Kolář - předseda představenstva
Praha 2, Sarajevská 21
od 1. 1. 1994 do 15. 5. 1995
ing. Václav Povolný - člen představenstva
Týnec nad Sázavou, Růžová 5
od 1. 1. 1994 do 15. 5. 1995
Miloslava Poláková - člen představenstva
Praha 4, Baráškova 1592
od 1. 1. 1994 do 15. 5. 1995
ing. Petr Zajíček - člen představenstva
Praha 9, Na Svěcence 1737
od 24. 7. 2014
Společnost zastupují navenek samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva.
od 16. 12. 2011 do 24. 7. 2014
Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně, nebo společně dva členové představenstva.
od 8. 2. 2007 do 16. 12. 2011
Jménem společnosti jednají a podepisují vždy společně dva členové představenstva.
od 2. 10. 2002 do 8. 2. 2007
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to vždy společně alespoň dva členové představenstva. Jménem společnosti podepisují vždy společně alespoň dva členové představenstva. Všichni tak činí tím způsobem, že k vypsané či vytištěné obchodní firmě připojí svůj podpis.
od 7. 5. 1997 do 2. 10. 2002
Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo společně dva členové představenstva z nichž alespoň jeden musí být předseda nebo místopředseda. Společnost zastupuje samostatně kterýkoli z prokuristů, byla-li prokura udělena. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, anebo společně dva členové představenstva z nichž alespoň jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva. Za společnost podepisuje samostatně kterýkoli z prokuristů, byla-li prokura udělena. Všichni tak činí tím způsobem, že k vypsanému či vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis, prokurista s dodatkem p.p..
od 15. 5. 1995 do 7. 5. 1997
Zastupování a podepisování za společnost: společnost zastu- puje představenstvo a to buď všichni členové představenstva nebo na základě udělené plné moci samostatně jeden člen představenstva. Za společnost podepisují všichni členové představenstva nebo předseda představenstva nebo místopředseda a jeden člen představenstva.
od 1. 1. 1994 do 15. 5. 1995
Zastupování a podepisování jménem společnosti: společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď podepisují společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen a to tak, že připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
Dozorčí rada
od 11. 4. 2017
Ing. JAN TLAČBABA - předseda dozorčí rady
Praha - Nové Město, Ve Smečkách, PSČ 110 00
den vzniku členství: 1. 12. 2016
den vzniku funkce: 1. 12. 2016
od 11. 4. 2017
JUDr. JIŘÍ KADEŘÁBEK - člen dozorčí rady
Litoměřice - Litoměřice-Město, Michalská, PSČ 412 01
den vzniku členství: 1. 12. 2016
den vzniku funkce: 1. 12. 2016
od 24. 7. 2014
Ing. VÍT TLAČBABA - člen dozorčí rady
Praha - Záběhlice, Severovýchodní I, PSČ 141 00
den vzniku členství: 26. 6. 2014
od 24. 7. 2014 do 11. 4. 2017
Ing. JAN TLAČBABA - předseda dozorčí rady
Praha - Nové Město, Ve Smečkách, PSČ 110 00
den vzniku členství: 8. 12. 2011 - 30. 11. 2016
den vzniku funkce: 8. 12. 2011 - 30. 11. 2016
od 24. 7. 2014 do 11. 4. 2017
JUDr. JIŘÍ KADEŘÁBEK - člen dozorčí rady
Litoměřice - Litoměřice-Město, Michalská, PSČ 412 01
den vzniku členství: 8. 12. 2011 - 30. 11. 2016
od 12. 3. 2012 do 24. 7. 2014
Ing. Jan Tlačbaba - předseda dozorčí rady
Praha 1 - Nové Město, Ve Smečkách 603/13, PSČ 110 00
den vzniku členství: 8. 12. 2011
den vzniku funkce: 8. 12. 2011
od 12. 3. 2012 do 24. 7. 2014
Ing. arch. Jan Borůvka - člen dozorčí rady
Praha 5, V Hůrkách 17, PSČ 150 00
den vzniku členství: 8. 12. 2011 - 26. 6. 2014
od 12. 3. 2012 do 24. 7. 2014
JUDr. Jiří Kadeřábek - člen dozorčí rady
Litoměřice, Michalská 39/4, PSČ 412 01
den vzniku členství: 8. 12. 2011
od 8. 2. 2007 do 12. 3. 2012
Ing. Jan Tlačbaba - předseda dozorčí rady
Praha 1 - Nové Město, Ve Smečkách 603/13, PSČ 110 00
den vzniku členství: 14. 12. 2006 - 7. 12. 2011
den vzniku funkce: 15. 12. 2006 - 7. 12. 2011
od 8. 2. 2007 do 12. 3. 2012
Ing. arch. Jan Borůvka - člen dozorčí rady
Praha 5, V Hůrkách 17, PSČ 150 00
den vzniku členství: 14. 12. 2006 - 7. 12. 2011
od 8. 2. 2007 do 12. 3. 2012
JUDr. Jiří Kadeřábek - člen dozorčí rady
Litoměřice - Litoměřice-město, Michalská 39/4, PSČ 412 01
den vzniku členství: 14. 12. 2006 - 7. 12. 2011
od 2. 10. 2002 do 8. 2. 2007
Ing. Jiří Fajkus - člen
Brno, Kuršova 3, PSČ 625 00
den vzniku členství: 18. 7. 2002 - 14. 12. 2006
od 2. 10. 2002 do 8. 2. 2007
ing.arch. Jan Borůvka - člen
Praha 5, V hůrkách 17, PSČ 150 00
den vzniku členství: 18. 7. 2002 - 14. 12. 2006
od 23. 8. 1999 do 2. 10. 2002
Ing. Vít Tlačbaba - člen
Praha 4 - Záběhlice, Severovýchodní I 1429/16, PSČ 141 00
den vzniku členství: 3. 12. 1996 - 3. 12. 2001
od 11. 8. 1997 do 2. 10. 2002
ing. Stanislav Koranda - člen
Praha 10, Jiříčkové 3072/2
den vzniku členství: 17. 2. 1997 - 17. 2. 2002
od 7. 5. 1997 do 23. 8. 1999
Ing. Vít Tlačbaba - člen
Olomouc, V.Špály 2
od 7. 5. 1997 do 8. 2. 2007
Mgr. Miroslav Velfl - předseda
Praha 3, Baranova 11
den vzniku členství: 18. 7. 2002 - 14. 12. 2006
den vzniku funkce: 19. 7. 2002 - 14. 12. 2006
od 15. 2. 1996 do 7. 5. 1997
Radek Šejnoha - předseda
Valašské Meziříčí, Tolstého 1137
od 15. 2. 1996 do 7. 5. 1997
ing. Jiří Sedlář - člen
Praha 4, Mikulova 1571
od 15. 5. 1995 do 15. 2. 1996
ing. Petr Joudal - člen dozorčí rady
Praha 4, Bítovská l2l6/2O
od 15. 5. 1995 do 15. 2. 1996
Albert Černý - člen dozorčí rady
Praha 5, Voskovcova 88O
od 1. 1. 1994 do 15. 5. 1995
ing. Milota Lacinová
Praha 4, Ohradní 1341
od 1. 1. 1994 do 15. 5. 1995
ing. Alois Dvořák
Praha 4, Nuselská 38
od 1. 1. 1994 do 11. 8. 1997
Bohuslav Pospíchal
Praha 1, Újezd 30
Akcionáři
od 13. 3. 2016
MAT Corporation, a.s., IČO: 26209284
Praha 4, Budějovická 1667, PSČ 140 00
od 8. 2. 2007 do 13. 3. 2016
MAT Corporation, a.s., IČO: 26209284
Ostrava - Moravská Ostrava, Masarykovo nám. 3090/15, PSČ 728 53
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Očima expertů: Lidi nám nemyslí. Zakažte reklamu na půjčky!

22. 6. 2018 | Očima expertů | Gabriel Pleska | 2 komentáře

Očima expertů: Lidi nám nemyslí. Zakažte reklamu na půjčky!

U každé nabídky úvěru musí být dneska plný ruksak informací, aby se každý mohl bez obtíží dozvědět, za jakou cenu a za jakých podmínek si půjčuje. Jenže ouha – jsou lidi, kteří vědět nechtějí. Říkají, že si mám půjčit, abych se měl líp, tak si půjčím. Skupina poslanců z KDU-ČSL proto přichází s návrhem reklamu na půjčky prostě zakázat. Může to fungovat?

Martin Šimáček: Stát si vyrábí vlastní chudé

21. 6. 2018 | Rozhovor | Monika Veselíková | 10 komentářů

Martin Šimáček: Stát si vyrábí vlastní chudé

„Obce a ani stát si nevědí rady, nedokážou dlouhodobě uplatnit politiku vedoucí k sociálnímu začleňování. Občas se sice najde výjimka, obecně ale vidíme hlavně řadu špatných rozhodnutí,“ říká Martin Šimáček, ředitel Institutu pro sociální inkluzi.

2018: Jak reklamovat a nepohořet

21. 6. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

2018: Jak reklamovat a nepohořet

Chcete reklamovat? Potřebujete reklamovat? Musíte reklamovat? A víte, na co máte právo?

Finanční renta je sexy. A nemuset platit daně je lepší

20. 6. 2018 | Co se děje | Jan Traxler | 10 komentářů

Finanční renta je sexy. A nemuset platit daně je lepší

Finanční nezávislost. Kdo by nechtěl být rentiérem! Často volíme řešení, které je na pohled sexy, jenže nemusí být výhodné. Jak efektivně čerpat rentu, abyste nemuseli zbytečně platit daně?

Podpora v nezaměstnanosti, kterou není z čeho počítat: brutálně nízká

20. 6. 2018 | Jak na to | Terezie Nývltová Vojáčková

Podpora v nezaměstnanosti, kterou není z čeho počítat: brutálně nízká

V některých případech se podpora v nezaměstnanosti neurčuje z výdělku v posledním zaměstnání, ale z průměrné mzdy. Taková podpora je ovšem velmi nízká.

Další čtení na flowee.cz - Peníze.cz doporučují

Chcete se stěhovat za prací? Na tyhle věci si dejte dobrý pozor

Chcete se stěhovat za prací? Na tyhle věci si dejte dobrý pozor

O Češích se traduje, že se neradi stěhují. Někde se zkrátka narodí, vyrostou, pracují, založí rodinu a na tom samém místě také nakonec umřou. Míra vnitřní migrace se v České...více

Friend zóna není pro pár ideální, přesto v ní mnoho lidí zůstává

Friend zóna není pro pár ideální, přesto v ní mnoho lidí zůstává

Sociolog a vztahový odborník Jeremy Nicholson označuje jako friend zónu vztah mezi dvěma lidmi, kdy je jeden z nich k tomu druhému vázán romantickými city, zatímco ten druhý...více

V Číně zřizují "bezpečné chodníky" pro ty, kdo stále civí do mobilu

V Číně zřizují "bezpečné chodníky" pro ty, kdo stále civí do mobilu

Pokud jste byli v poslední době v Asii, asi jste si všimli, že lidé na ulicích už nesledují cestu ani jiné lidi, ale pouze své mobily. Pro ty, co si během chůze po chodníku...více

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-35
+
-
2.Jiří Pomeje

Jiří Pomeje

- herec a producent, bývalý manžel zpěvačky Ivety Bartošové

-113
+
-
3.Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, provozovatel Matějské pouti

-239
+
-
4.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-261
+
-
5.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-292
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 577 785 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 592,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 595,00 Kč
Czech Exchange 2 600,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 610,00 Kč
MONETA Money Bank 2 655,00 Kč
Expobank CZ 2 660,50 Kč
Sberbank CZ 2 666,00 Kč
Česká spořitelna 2 705,00 Kč
ČSOB 2 702,00 Kč
Komerční banka 2 715,21 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 743,40 Kč
Raiffeisenbank 2 749,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR

Další čtení na flowee.cz

Chcete se stěhovat za prací? Na tyhle věci si dejte dobrý pozor

Chcete se stěhovat za prací? Na tyhle věci si dejte dobrý pozor

O Češích se traduje, že se neradi stěhují. Někde se zkrátka narodí, vyrostou, pracují,...více

Friend zóna není pro pár ideální, přesto v ní mnoho lidí zůstává

Friend zóna není pro pár ideální, přesto v ní mnoho lidí zůstává

Sociolog a vztahový odborník Jeremy Nicholson označuje jako friend zónu vztah mezi dvěma...více

V Číně zřizují "bezpečné chodníky" pro ty, kdo stále civí do mobilu

V Číně zřizují "bezpečné chodníky" pro ty, kdo stále civí do mobilu

Pokud jste byli v poslední době v Asii, asi jste si všimli, že lidé na ulicích už nesledují...více

Zdroj: Logo Flowee
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vracení zboží 14 dnů
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vracení zboží 14 dnů

Otázka: Dobrý den, zakoupil jsem zboží 17.června 2018 v kamenné prodejně. Jedná se o powerbanku cca za 450 Kč. Doma po rozbalení a připojení na nabíječku jsem zjistil že daný produkt (powerbanka) se nenabijí....Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.