VESTIN TRADE a.s. a.s., IČO: 60193361 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti VESTIN TRADE a.s. a.s. Údaje byly staženy 19. 12. 2015 z datové služby justice.cz dle IČO 60193361. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 60193361 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu12. 1. 1994
Datum zániku1. 11. 2006
StavVymazáno
Obchodní firma
od 7. 8. 2003 do 7. 8. 2003

VESTIN TRADE a.s. a.s.

od 7. 8. 2003 do 1. 11. 2006

VESTIN TRADE a.s.

od 12. 1. 1994 do 7. 8. 2003

Dům módy a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 3. 4. 2002 do 7. 8. 2003
Praha 1, Václavské nám. 58/804, PSČ 115 40
od 12. 1. 1994 do 3. 4. 2002
Praha l, Václavské nám. 58 , PSČ 115 40
IČO
od 12. 1. 1994 do 1. 11. 2006

60193361

Právní forma
od 12. 1. 1994 do 1. 11. 2006
Akciová společnost
Spisová značka2324 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 3. 4. 2002 do 1. 11. 2006
- reklamní činnost a marketing
od 3. 4. 2002 do 1. 11. 2006
- zprostředkování služeb - v oblasti reklamy
od 3. 4. 2002 do 1. 11. 2006
- pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, při kterém nejsou poskytnuty jiné než základní služby spojené s pronájmem
od 12. 1. 1994 do 1. 11. 2006
- - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl. zák. č. 455/9l Sb., o živnost. podnikání a zboží tímto zákonem vyloučeného.
Ostatní skutečnosti
od 1. 11. 2006 do 1. 11. 2006
- Vymazává se z obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze obchodní společnost VESTIN TRADE a.s. se sídlem Praha 1, Václavské nám. 58/804, PSČ 110 00, IČ 601 93 361. Právní důvod: společnost zanikla v důsledku fúze sloučením se společností POTOMAC CFI s.r.o. se sídlem Praha 1, Washingtonova 1599/17, PSČ 110 00, IČ 639 99 480 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C vložce 104556.
od 29. 9. 2005 do 1. 11. 2006
- Mimořádná valná hromada společnosti VESTIN TRADE a.s. se sídlem Praha 1, Václavské nám. 58/804, PSČ: 110 00, identifikační číslo: 60193361, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2324, konaná dne 24.8.2005 schválila toto usnesení: 1. Hlavním akcionářem společnosti VESTIN TRADE a.s. je společnost VENTURE VI LLC, se sídlem 1013 Centre Road, Wilmington, County of New Castle, 19805 Delaware, Spojené státy americké registrovaná Odborem obchodních společností státu Delaware , který vlas tní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90% podíl na základním kapitálu společnosti. Vlastnictví akcií společnosti hl avním akcionářem ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady bylo osvědčeno prostřednictvím čestného prohlášení učiněného hlavním akcionářem dne 3.8.2005 ve formě notářského zápisu sepsaného Helenou Čapkovou, notářkou v Praze pod č.j. N Z 175/2005, N 200/2005 , z něhož vyplývá, že hlavní akcionář k tomuto dni vlastnil: a) 1 ks, slovy: jeden kus hromadné akcie emitované společností ve formě na majitele v listinné podobě, která nahrazuje 15.000 kusů kmenových akcií na majitele série 02, čísel 000001 až 000419, čísel 000501 až 002458 a čísel 008767 až 021389 o jmenovité ho dnotě jedné akcie 1.000,-Kč, celková nominální hodnota hromadné akcie činí 15.000.000,-Kč, číselné označení hromadné akcie: série 05, č. 000001, b) 1 ks, slovy: jeden kus hromadné akcie emitované společností ve formě na majitele v listinné podobě, která nahrazuje 32.100 kusů kmenových akcií na majitele série 02, čísel 021390 až 053489 o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, celková nominální ho dnota hromadné akcie činí 32.100.000,-Kč, číselné označení hromadné akcie: série 05, č. 000002, c) 1 ks, slovy: jeden kus hromadné akcie emitované společností ve formě na majitele v listinné podobě, která nahrazuje 34.277 kusů kmenových akcií na majitele série 02, čísel 053490 až 087766 o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, celková nominální ho dnota hromadné akcie činí 34.277.000,-Kč, číselné označení hromadné akcie: série 05, č. 000003, a d) 1 ks, slovy: jeden kus hromadné akcie emitované společností ve formě na jméno v listinné podobě, která nahrazuje 1.791 kusů kmenových akcií na jméno série 01, čísel 0001 až 1791 o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, celková nominální hodnota hroma dné akcie činí 1.791.000,-Kč, číselné označení hromadné akcie: 000001. Z čestného prohlášení tedy vyplývá, že hlavní akcionář ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady vlastnil akcie emitované společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady činí 92,866 % základního kapitálu společnosti. Vlastnictví akcií společnosti hlavním akcionářem ke dni konání této valné hromady je osvědčeno prostřednictvím čestného prohlášení učiněného hlavním akcionářem ke dni konání této valné hromady a listinou přítomných na této valné hromadě, z nichž vyplývá, že hlavní akcionář je ke dni konání této valné hromady vlastníkem nejméně shora uvedených akcií emitovaných společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady činí nejméně 92,866 % základního kapitálu společnosti, a že tedy hlavní akcionář je osobo u oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku. 2. Valná hromada společnosti schvaluje přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti, odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápis u tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku . Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře. 3. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti za akcie společnosti peněžité protiplnění ve výši 1.943,-Kč (slovy: jeden tisíc devět set čtyřicet tři korun českých) za jednu kmenovou akcii emitovanou společností v listinné podobě o jmenovit é hodnotě 1.000,-Kč. Navržená výše protiplnění je v souladu se zákonem doložena znaleckým posudkem č. 050802 zpracovaným společností BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. znalecký ústav, se sídlem Praha 8, Křižíkova 1, PSČ: 186 00, identifikační číslo: 25640585 . Z výr okové části znaleckého posudku vyplývá, že: ?Na základě provedeného šetření jsme došli k názoru, že při splnění všech uvedených předpokladů přiměřené protiplnění menšinovým akcionářům společnosti VESTIN TRADE a.s., se sídlem Praha 1, Václavské nám. 58/804 , PSČ: 110 00, identifikační číslo: 60193361, za jednu kmenovou, listinnou akcii ve formě na majitele i ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,-Kč činí dle našeho názoru částku (po zaokrouhlení): 1.943,-Kč (slovy: jeden tisíc devět set čtyřicet tři k orun českých). Jak vyplývá ze znaleckého posudku, k ocenění byl použit přístup výnosový (metoda DCF entity) a přístup majetkový (metoda likvidační hodnoty) s tím, že výsledná hodnota byla určena aplikací nejvíce vhodné metody, tj. metody DCF entity a že d alší metoda byla použita pouze jako podpůrná a plnila kontrolní funkci. 4. Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne předání vykoupených akcií společnosti podle § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. Osobou oprávněnou k poskytnutí pr otiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi n ím a zástavním věřitelem určuje jinak). Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění oznámí hlavní akcionář způsobem určeným stanovami společnosti a zákonem pro svolání valné hromady, a to nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne účinnosti přechodu akcií. 5. Představenstvo společnosti zabezpečí vyhotovení seznamů oprávněných osob, kterým vzniklo právo na protiplnění, včetně uvedení počtu a identifikace předaných akcií a částky protiplnění u jednotlivých oprávněných osob a včetně uvedení údajů o zastavení a kcií společnosti a identifikaci zástavních věřitelů, a to ke dni uplynutí jednoho měsíce ode dne účinnosti přechodu, dále ke dni uplynutí dvou měsíců ode dne účinnosti přechodu a ke dni prohlášení za neplatné akcií společnosti, které nebyly předloženy jej ich vlastníky ve lhůtě stanovené zákonem, a předá tyto seznamy vždy hlavnímu akcionáři nejpozději do sedmi pracovních dnů po skončení výše uvedeného období za účelem poskytování protiplnění ostatním akcionářům společnosti, popř. částky odpovídající hodnot ě zastavených akcií zástavním věřitelům. Mimořádná valná hromada společnosti VESTIN TRADE a.s. rozhodla o přechodu všech ostatních akcií na hlavního akcionáře společnost VENTURE VI LLC 92,867 % hlasů připadajících na všechny akcie společnosti VESTIN TRADE a.s.
od 19. 11. 2001 do 1. 11. 2006
- Na společnost přešlo jmění zanikající společnosti Dům Módy Praha,a.s.,se sídlem Praha 1, Václavské nám. 58, PSČ: 115 40 , IČ: 25653661.
od 12. 1. 1994 do 1. 11. 2006
- Založení společnosti : Akciová společnost byla založena podle par. l72 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábř. 42, na který přešel majetek státního podniku Dům módy s.p. ve smyslu par. ll. odst. 3 zák.č. 92/l99l Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění předpisů pozdějších.
od 12. 1. 1994 do 1. 11. 2006
- V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne l8.ll.l993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 12. 1. 1994 do 1. 11. 2006
- Zakladatel splatil lOO % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Dům módy s.p.
Kapitál
od 12. 1. 1994 do 1. 11. 2006
Základní kapitál 89 557 000 Kč
od 7. 8. 2003 do 1. 11. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 791.
od 7. 8. 2003 do 1. 11. 2006
v listinné podobě
od 3. 4. 2002 do 7. 8. 2003
Zaměstnanecké akcie na jméno err, počet akcií: 1 791.
od 3. 4. 2002 do 7. 8. 2003
v listinné podobě
od 3. 4. 2002 do 1. 11. 2006
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 87 766.
od 3. 4. 2002 do 1. 11. 2006
v listinné podobě
od 12. 1. 1994 do 12. 1. 1994
Akcie na jméno err, počet akcií: 87 766.
od 12. 1. 1994 do 3. 4. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 791.
od 12. 1. 1994 do 3. 4. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 87 766.
Statutární orgán
od 29. 1. 2004 do 29. 1. 2004
James Clarence Askew - předseda představenstva
Praha 5, Píšťova 1944/8
den vzniku členství: 4. 6. 2003
den vzniku funkce: 4. 6. 2003
od 29. 1. 2004 do 29. 1. 2004
- Baltimore MD 212 16, 3734 Winterbourne Road, Spojené státy Americké
od 29. 1. 2004 do 1. 11. 2006
James Clarence Askew - předseda představenstva
Praha 5, Píškova 1944/8
den vzniku členství: 4. 6. 2003
den vzniku funkce: 4. 6. 2003
od 29. 1. 2004 do 1. 11. 2006
- Baltimore MD 212 16, 3734 Winterbourne Road, Spojené státy Americké
od 17. 9. 2001 do 1. 11. 2006
Jaroslav Kroutil - člen představenstva
Praha 6, Letiště 542
den vzniku funkce: 22. 6. 2001
od 6. 11. 2000 do 17. 9. 2001
ing. Jiří Jakoubek - člen představenstva
Praha 3, Kunešova 2694/10
od 25. 11. 1998 do 6. 11. 2000
JUDr. Jan Souček - místopředseda představenstva
Praha 5, Pražského 637
od 25. 11. 1998 do 7. 8. 2003
Ivana Kačírková - předseda představenstva
Praha 4, Borošova 634
den vzniku členství: 7. 4. 2000 - 3. 6. 2003
den vzniku funkce: 10. 4. 2000 - 3. 6. 2003
od 26. 8. 1998 do 25. 11. 1998
Jitka Markytánová - předseda představenstva
Praha 4, Herkrova 818
od 26. 8. 1998 do 25. 11. 1998
Ivana Kačírková - místopředseda představenstva
Praha 4, Borošova 634
od 26. 8. 1998 do 1. 11. 2006
Libor Dostál - člen představenstva
Praha 4, Brodského 1663
den vzniku funkce: 9. 5. 2001
od 23. 4. 1998 do 26. 8. 1998
Jitka Markytánová - člen představenstva
Praha 4, Hekrova 818
od 4. 9. 1997 do 23. 4. 1998
Jana Horáková - místopředsedkyně představenstva
Praha 4, Bránická 92
od 4. 9. 1997 do 26. 8. 1998
ing. František Šír - předseda představenstva
Krnov, M. Gorkého 74
od 4. 9. 1997 do 26. 8. 1998
Ivana Kačírková - členka představenstva
Praha 4, Borošova 634
od 2. 1. 1997 do 4. 9. 1997
Ing. Zdeněk Völfl - člen
Praha 10, Frostova 339
od 11. 4. 1996 do 2. 1. 1997
Růžena Benáčková - člen
Praha 2, Slezská 54
od 11. 4. 1996 do 2. 1. 1997
- r.č.: xxxx
od 11. 4. 1996 do 4. 9. 1997
ing. Hana Kutilová - předseda
Praha 4, Mádrova 3031
od 11. 4. 1996 do 4. 9. 1997
ing. Jiří Jakoubek - místopředseda
Praha 3, Kunešova 2649/10
od 1. 2. 1996 do 1. 2. 1996
Milada Dušková - místopředseda
Praha 8, Slancova l256
od 1. 2. 1996 do 1. 2. 1996
- r.č.: xxxx
od 1. 2. 1996 do 1. 2. 1996
Libor Dostál - člen
Praha 4, Brodského 1663
od 1. 2. 1996 do 1. 2. 1996
- r.č. xxxx
od 1. 2. 1996 do 1. 2. 1996
Růžena Benáčková - předseda
Praha 2, Slezská 54
od 1. 2. 1996 do 1. 2. 1996
- r.č.: xxxx
od 1. 2. 1996 do 11. 4. 1996
Milada Dušková - místopředseda
Praha 8, Slancova l256
od 1. 2. 1996 do 11. 4. 1996
- r.č.: xxxx
od 1. 2. 1996 do 11. 4. 1996
Libor Dostál - člen
Praha 4, Brodského 1663
od 1. 2. 1996 do 11. 4. 1996
- r.č. 52.10.30/057
od 1. 2. 1996 do 11. 4. 1996
Růžena Benáčková - předseda
Praha 2, Slezská 54
od 1. 2. 1996 do 11. 4. 1996
- r.č.: xxxx
od 12. 1. 1994 do 1. 2. 1996
Růžena Benáčková - člen představenstva
Praha 2, Slezská 54
od 12. 1. 1994 do 1. 2. 1996
Milada Dušková - člen představenstva
Praha 8, Slancova l256
od 12. 1. 1994 do 1. 2. 1996
Ing. Oldřiška Škorpíková - člen představenstva
Praha 3, Slezská lO8
od 17. 6. 2004 do 1. 11. 2006
Způsob jednání jméněm společnosti: Za společnost jednají a podepisují buď společně všichni členové představenstva anebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způs obem, že k vytištěné nebo jinak napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
od 12. 1. 1994 do 17. 6. 2004
Způsob jednání jméněm společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen před stavenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. P o d e p i s o v á n í za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl předsta venstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
Dozorčí rada
od 21. 7. 2006 do 1. 11. 2006
Zdeněk Lacina - člen dozorčí rady
Huštěnovice, 299, PSČ 687 03
den vzniku členství: 22. 6. 2006
od 18. 8. 2005 do 1. 11. 2006
Eva Půstová - člen dozorčí rady
Praha 4, Kutilova 3066
den vzniku členství: 19. 5. 2005
od 7. 8. 2003 do 21. 7. 2006
Ivana Kačírková - člen
Praha 4, Borošova 634
den vzniku funkce: 4. 6. 2003
od 17. 9. 2001 do 18. 8. 2005
Jiřina Hercjuková - člen dozorčí rady
Roztoky u Prahy, Libušina 1016
den vzniku funkce: 18. 6. 2001 - 12. 5. 2004
od 6. 11. 2000 do 17. 9. 2001
Marta Kubešová - člen
Praha 4, Šípková 1867/10, PSČ 142 00
od 6. 11. 2000 do 7. 8. 2003
James Clarence Askew - člen
Baltimore MD 212 16, 3734 Winterbourne Road, Spojené státy americké
den vzniku funkce: 10. 2. 2000 - 3. 6. 2003
od 6. 11. 2000 do 7. 8. 2003
- nar: 4.10.1931
od 6. 11. 2000 do 1. 11. 2006
Ing. Eva Holá - předseda
Praha 4, Nová cesta 194/31
den vzniku členství: 25. 10. 2000
den vzniku funkce: 13. 12. 2000
od 25. 11. 1998 do 6. 11. 2000
ing. Petr Dostál - předseda
Brno,Zábrdovice, Körnerova 221/1
od 25. 11. 1998 do 6. 11. 2000
- r.č.:xxxx
od 25. 11. 1998 do 6. 11. 2000
Vanda Velkoborská - člen
Praha 3, Přemyslovská 37
od 4. 9. 1997 do 25. 11. 1998
Ing. Eva Kotlariwová - členka
Praha 4 - Modřany, Levského 3201
od 4. 9. 1997 do 6. 11. 2000
Ing. Eva Holá - členka
Praha 4, Nová cesta 194/31
od 11. 4. 1996 do 4. 9. 1997
ing. Vlasta Bednaříková - člen
Praha 6, Pelikánová 8
od 11. 4. 1996 do 4. 9. 1997
Zdeněk Lacina - člen
Sady, Pod lipkami 156
od 1. 2. 1996 do 1. 2. 1996
Ing. Roman Šplíchal - předseda
Praha 5, Na Srpečku 7
od 1. 2. 1996 do 1. 2. 1996
- r.č.: xxxx
od 1. 2. 1996 do 1. 2. 1996
Ing. František Drašnar, CSc. - člen
Praha 5, Zdíkovská 3048/102
od 1. 2. 1996 do 1. 2. 1996
- xxxx
od 1. 2. 1996 do 11. 4. 1996
Ing. Roman Šplíchal - předseda
Praha 5, Na Srpečku 7
od 1. 2. 1996 do 11. 4. 1996
- r.č.: 57.05.16/0351
od 1. 2. 1996 do 11. 4. 1996
Ing. František Drašnar, CSc. - člen
Praha 5, Zdíkovská 3048/102
od 1. 2. 1996 do 11. 4. 1996
- r.č.: 54.08.29/1680
od 12. 1. 1994 do 1. 2. 1996
Ing. Pavel Vojtík - člen
Praha 2, Na Zderaze l5
od 12. 1. 1994 do 1. 2. 1996
Ing. Michal Krčmář - člen
Praha 5, Amforova l885
od 12. 1. 1994 do 25. 11. 1998
Ing. Patrick Nývlt - člen
Praha 6, Mozambická 622/4
od 12. 1. 1994 do 25. 11. 1998
- xxxx
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Vladimír Šmicer

Vladimír Šmicer

- fotbalista

+87

+
-
Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

- podnikatel a uhlobaron

+30

+
-
Jakub Štáfek

Jakub Štáfek

- herec

+10

+
-
Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-2

+
-
Jiří Král

Jiří Král

- bývalý youtuber

-19

+
-
David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-182

+
-

A tohle už jste četli?

Velký bratr dohlédne i na knihu jízd. Policie smí dávat data

Velký bratr dohlédne i na knihu jízd. Policie smí dávat data

Údaje ze statických policejních kamer podél silnic se uchovávají až pět let. A neslouží zdaleka jen k pátrání po ukradených autech. Nejvyšší správní soud rozhodl, že je v pořádku, když si je finanční správa vyžádá a využije pro daňovou kontrolu.

Vláda chce zvýšit limit pro podání daňového přiznání

Vláda chce zvýšit limit pro podání daňového přiznání

Lidé, kteří mají roční příjmy do 25 tisíc korun, by od příštího roku nemuseli podávat daňové přiznání. Limit se má zvýšit z dosavadních 15 tisíc – jde o hrubý příjem před odečtením výdajů. Počítá s tím vládní návrh, který projednají poslanci.

Nová regulace Airbnb. Jde ubytovacím službám po krku, nebo na ruku?

Nová regulace Airbnb. Jde ubytovacím službám po krku, nebo na ruku?

Česko i hlavní město se už několik let snaží krátkodobé pronajímání zregulovat. Neúspěšně. Ministerstvo pro místní rozvoj teď přichází s novým návrhem. Podle kritiků ale problémy nevyřeší. Možná naopak.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 332 833 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Proč jsme doteď ksakru spali? Tahle malá součástka mění celý svět

Proč jsme doteď ksakru spali? Tahle malá součástka mění celý svět

Ta částka je až absurdní: 289 miliard dolarů, bezmála sedm bilionů Kč, na čipy. Spojené státy reagují...

Najít koš na prádlo není superschopnost vyhrazená matkám. Ženy, které se obětují pro rodinu, ubližují svým dětem

Najít koš na prádlo není superschopnost vyhrazená matkám. Ženy, které se obětují pro rodinu, ubližují svým dětem

Všichni je známe. Buď byla taková naše vlastní matka, tchyně nebo máme podobnou kamarádku. Mučednice....

Partners Financial Services