CN Group CZ s.r.o.
IČO: 60193646

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu4. 1. 1994
Obchodní firma
od 1. 3. 2015

CN Group CZ s.r.o.

od 1. 10. 2011 do 1. 3. 2015

CN Resources International (CZ) s.r.o.

od 15. 10. 2003 do 15. 10. 2003

CN Resources Intrernational (CZ) a.s.

od 15. 10. 2003 do 1. 10. 2011

CN Resources International (CZ) a.s.

od 19. 10. 1998 do 15. 10. 2003

GN Resources International (CZ) a.s.

od 4. 1. 1994 do 19. 10. 1998

CRI, Computer Resources International (CZ) a.s.

Sídlo
od 19. 4. 1996 do 18. 3. 2002
Praha 1, Ve Smečkách 22
od 4. 1. 1994 do 19. 4. 1996
Praha 1, Jungmannova 25
IČO
od 4. 1. 1994

60193646

Identifikátor datové schránky:pv6dfkt
Právní forma
od 1. 10. 2011
Společnost s ručením omezeným
od 4. 1. 1994 do 1. 10. 2011
Akciová společnost
Spisová značka184827 C, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 16. 6. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 18. 3. 2002 do 16. 6. 2009
- specializovaný maloobchod
od 18. 3. 2002 do 16. 6. 2009
- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 18. 3. 2002 do 16. 6. 2009
- zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 18. 3. 2002 do 16. 6. 2009
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 31. 7. 1995 do 18. 3. 2002
- poradenská činnost v oblasti výpočetní techniky
od 31. 7. 1995 do 18. 3. 2002
- automatizované zpracování dat
od 4. 1. 1994 do 18. 3. 2002
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Ostatní skutečnosti
od 29. 8. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 29. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 1. 10. 2011
- Společnost CN Resources International (CZ) a.s. změnila právní formu z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným.
od 10. 1. 2000 do 20. 7. 2000
- Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 9.8.1999 rozhodla o snížení základního jmění společnosti. Základní jmění společnosti se snižuje z částky 65.000.000,- Kč (slovy šedesát pět milionů korun českých) na hodnotu 7.200.000,- Kč (slovy sedm milionů dvě stě tisíc korun českých), tedy o částku 57.800.000,- Kč (slovy padesát sedm milionů osm set tisíc korun českých). Základní jmění společnosti se sníží na základě veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu. Důvodem snížení základního jmění společnosti je posílení její kapitálové pozice. Představenstvo společnosti podá bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení valné hromady o snížení základního jmění společnosti návrh na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od zápisu usnesení valné hromady o snížení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku učiní představenstvo společnosti výzvu všem známým věřitelům společnosti, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti před zápisem rozhodnutí valné hromady o snížení základního jmění do obchodního rejstříku v souladu s ustanovením § 215 obchodního zákoníku. Rozhodnutí valné hromady o snížení základního jmění se po jeho zápisu do obchodního rejstříku rovněž zveřejní dvakrát za sebou s třicetidenním odstupem. Představenstvo společnosti rovněž bez zbytečného odkladu po zápisu rozhodnutí valné hromady o snížení základního jmění do obchodního rejstříku zveřejní veřejný návrh smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu (dále jen " návrh"). Valná hromada zmocňuje představenstvo k vyhotovení a uveřejnění návrhu. Lhůta pro přijetí návrhu činí 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu. Akcionář je povinen předložit společnosti akcie vzaté z oběhu současně s přijetím návrhu. Přijetí návrhu se uskuteční tak, že se akcionář případně zmocněnec dostaví do sídla společnosti, kde písemně potvrdí přijetí návrhu. Představenstvo společnosti vydá dvojmo písemné potrzení o převzetí akcií za účelem snížení základního jmění. Akcionář je povinen jedno vyhotovení potvrzení potvrdit svým podpisem. Předané listinné akcie budou opatřeny blankorubopisem. Smlouva bude obsahovat zmocnění pro představenstvo rubopis v případě potřeby vyplnit, a to doplněním data a obchodního jména společnosti. Při potrzení návrhu se akcionář prokazuje stejně jako v případě účasti na valné hromadě. Společnost zničí akcie vzaté z oběhu bez zbytečného odkladu po zápisu snížení základního jmění do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti podá návrh na zápis snížení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku po uplynutí 90 dnů od doručení oznámení věřitelům společnosti dle § 215 odst. 1 obchodního zákoníku, popřípadě od polsledního zveřejněného rozhodnutí podle § 215 odst. 2 obchodního zákoníku. Pokud nebude mít společnost žádné věřitele nebo pokud dojde k uzavření dohody mezi společností a jejími věřiteli o způsobu zajištění pohledávky, může podat představenstvo návrh na zápis snížení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku, bez ohledu na 90 denní lhůtu od doručení oznámení věřitelům společnosti, případně od posledního zveřejnění rozhodnutí podle ust. § 215 odst. 2 obchodního zákoníku, tedy bez zbytečného odkladu ode dne druhého zveřejnění rozhodnutí valné hromady. Představenstvo se zmocňuje k veškerým právním úkonům nezbytným či vhodným k realizaci tohoto usnesení valné hromady.
od 19. 10. 1998 do 8. 2. 1999
- Jediný akcionář společnosti rozhodl o zvýšení základního jmění společnosti o 13.400.000,- Kč z 51.600.000,- Kč na 65.000.000,- Kč upsáním 134 kmenových akcií společnosti na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. Upisování akcií nad částku takto navrhovaného zvýšení základního jmění společnosti se nepřipouští. Základní jmění bude zvýšeno upsáním 134 ks nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč s tím, že výše emisního kurzu nových akcií buse totožná s jejich jmenovitou hodnotou. Základní jmění bude zvýšeno :(a) upsáním 18.ks nových akcií dosavadním akcionářem, společností Corena Holding A/S, Bregnerodvej 144, 3460 Birkerod, Dánské království. Emisní kurz akcií bude splacen nepeněžitým vkladem spočívajícím v postoupení pohledávky současného jediného akcionáře za společností s nominální hodnotou pohledávky ve výši 1.800.000,- Kč. Využitelnost vkládaného nepeněžitého vkladu pro společnost spočívá v zániku části dluhu společnosti vůči Coreně;a (b) upsáním nových akcií v počtu 116 Ks. Emisní kurz těchto akcií bude splacen peněžitým vkladem ve výši 11.600.000,- Kč. Corena Holding A/S, dále, jako jediný akcionář společnosti, z důvodu potřeby získání okamžitých disponibilních prostředků společnosti a s ohledem na zájem společnosti zvýšit vstupem strategického partnera do společnosti postavení společnosti na trhu a svoji konkurenceschopnost, vyloučila své přednostní právo jediného akcionáře společnosti na upsání těchtoo nových akcií společnosti. Akcie společnosti v počtu 116 ks. budou nabídnuty společnosti GN Nettest Holding as, se sídlem Krikebjerg Allé 90, 2605 Bronby, Dánské království. Akcie budou upisovány v Praze, v sídle společnosti, a to jak v případě akcií, jejichž emisní kurz bude splacen nepeněžitým vkladem, tak v případě akcií, jejichž emisní kurz bude splacen nepeněžitým vkladem. Lhůta pro upsání nových akcií započně 1.10.1998. Pokud do dvou dnů před počátkem této lhůty nenabude právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, pak započne lhůta k upisování druhý den po nabytí právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Lhůta skončí uplynutím (10) dnů ode dne jejího počátku. GN Nettest Holding as bude povinna splatit 100% emisního kurzu svého peněžitého vkladu ve lhůtě 10 dnů ode dně úpisu akcií na účet č.2xxxx, vedený Investiční a Poštovní bankou,a.s. Corena Holding A/S bude povinna splatit 100% emisního kurzu svého nepeněžitého vkladu ve lhůtě 10 dnů ode dne skončení lhůty určené pro upisování akcií, a to v Praze, v sídle společnosti.
od 4. 1. 1994
- Den sepsání zakladatelské smlouvy: 8.9.1993
Kapitál
od 20. 7. 2000
Základní kapitál 7 200 000 Kč
od 8. 2. 1999 do 20. 7. 2000
Základní kapitál 65 000 000 Kč
od 28. 7. 1994 do 8. 2. 1999
Základní kapitál 51 600 000 Kč
od 4. 1. 1994 do 28. 7. 1994
Základní kapitál 43 000 000 Kč
od 20. 7. 2000 do 1. 10. 2011
Akcie na jméno err, počet akcií: 72.
od 8. 2. 1999 do 20. 7. 2000
Akcie na jméno err, počet akcií: 650.
od 28. 7. 1994 do 8. 2. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 516.
od 4. 1. 1994 do 28. 7. 1994
Akcie na jméno err, počet akcií: 430.
Statutární orgán
od 1. 10. 2011
Steen Bruusgaard Westh Nielsen - jednatel
Praha 6, Na Šťáhlavce, PSČ 160 00
den vzniku funkce: 1. 10. 2011
od 9. 5. 2011 do 1. 10. 2011
Steen Bruusgaard Westh Nielsen - člen představenstva
Praha 6, Na Šťáhlavce, PSČ 160 00
den vzniku členství: 20. 4. 2011
od 16. 6. 2009 do 9. 5. 2011
Anders Ulrik Schroder - člen představenstva
London, Hester Road 8, SW11 4NJ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 5. 5. 2009 - 20. 4. 2011
od 16. 6. 2009 do 9. 5. 2011
Gerald Ostheimer - člen představenstva
Roedermark, Ahornstrasse 5, 633 22, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 5. 5. 2009 - 20. 4. 2011
od 16. 6. 2009 do 9. 5. 2011
Shigehisa Yamaguchi - člen představenstva
Kamakura, Kanagawa, Sekiya 387-59, Japonsko
den vzniku členství: 5. 5. 2009 - 20. 4. 2011
od 16. 6. 2009 do 9. 5. 2011
- Adresa v ČR: Praha 6, Na Šťáhlavce 5/2016
od 16. 6. 2008 do 16. 6. 2009
John Greig - člen představenstva
2920 Charlottenlund, Brannersvej 7, 2 tv., Dánské království
den vzniku členství: 21. 4. 2008 - 5. 5. 2009
od 16. 6. 2008 do 16. 6. 2009
Toshihiro Kashiwagi - člen představenstva
2920 Charlottenlund, c/o Halberg, Skovgardsvej 16 A, Dánské království
den vzniku členství: 21. 4. 2008 - 5. 5. 2009
od 20. 9. 2006 do 16. 6. 2008
Yasuyuki Oguma - člen představenstva
Atsugi,Morinosato, 1-28-4-302, Japonsko
den vzniku členství: 5. 1. 2006 - 21. 4. 2008
od 20. 9. 2006 do 16. 6. 2008
Mark Robert Evans - předseda představenstva
Morgan Hill, CA 95937, Stonebridge Drive 14650, Spojené státy americké
den vzniku členství: 5. 1. 2006 - 21. 4. 2008
den vzniku funkce: 9. 1. 2006 - 21. 4. 2008
od 20. 3. 2006 do 20. 9. 2006
Alan Jensen Vestergaard - člen představenstva
Praha 6, Na Šťáhlavce 5/2016
den vzniku členství: 7. 6. 2005 - 5. 1. 2006
od 20. 3. 2006 do 20. 9. 2006
Kaj Juul - Pedersen - předseda představenstva
Praha 6, Na Šťáhlavce 5/2016
den vzniku členství: 7. 6. 2005 - 5. 1. 2006
den vzniku funkce: 15. 6. 2005 - 5. 1. 2006
od 20. 3. 2006 do 9. 5. 2011
Steen Lorenz Johan Hansen - místopředseda představenstva
Praha 6, Na Šťáhlavce 5/2016
den vzniku členství: 7. 6. 2005 - 7. 6. 2010
den vzniku funkce: 15. 6. 2005 - 7. 6. 2010
od 20. 3. 2006 do 9. 5. 2011
Steen Bruusgaard Westh Nielsen - člen představenstva
Praha 6, Na Šťáhlavce 5/2016
den vzniku členství: 7. 6. 2005 - 7. 6. 2010
od 7. 1. 2005 do 20. 3. 2006
Steen Lorenz Johan Hansen - místopředseda představenstva
Praha 6, Na Šťáhlavce 5/2016
den vzniku funkce: 23. 5. 2003 - 7. 6. 2005
od 7. 1. 2005 do 20. 3. 2006
Kaj Juul-Pedersen - předseda představenstva
Praha 6, Na Šťáhlavce 5/2016
den vzniku funkce: 23. 5. 2003 - 7. 6. 2005
od 3. 3. 2004 do 7. 1. 2005
Steen Lorenz Johan Hansen - předseda představenstva
Praha 6, Na Šťáhlavce 5/2016
den vzniku funkce: 23. 5. 2003
od 19. 1. 2004 do 7. 1. 2005
Kaj Juul-Pedersen - místopředseda představenstva
Praha 6, Na Šťáhlavce 5/2016
den vzniku funkce: 23. 5. 2003
od 19. 1. 2004 do 20. 3. 2006
Allan Jensen Vestergaard
Praha 6, Na Šťáhlavce 5/2016
den vzniku funkce: 23. 5. 2003 - 7. 6. 2005
od 19. 1. 2004 do 20. 3. 2006
Steen Bruusgaard Westh Nielsen - člen představenstva
Praha 6, Na Šťáhlavce 5/2016
den vzniku funkce: 23. 5. 2003 - 7. 6. 2005
od 10. 5. 2002 do 19. 1. 2004
Steen Bruusgaard Westh Nielsen - člen představenstva
Praha 6, Na Šťáhlavce 5/2016
den vzniku funkce: 28. 8. 2001 - 23. 5. 2003
od 10. 5. 2002 do 19. 1. 2004
Erik Hans-Peter Nielsen - místopředseda představenstva
Praha 6, Na Šťáhlavce 5/2016
den vzniku funkce: 28. 8. 2001 - 23. 5. 2003
od 18. 3. 2002 do 10. 5. 2002
Steen Bruusgaard Westh Nielsen - místopředseda představenstva
Praha 6, Na Šťáhlavce 5/2016
den vzniku funkce: 28. 8. 2001
od 18. 3. 2002 do 10. 5. 2002
Erik Hans-Peter Nielsen - člen představenstva
Praha 6, Na Šťáhlavce 5/2016
den vzniku funkce: 28. 8. 2001
od 18. 3. 2002 do 3. 3. 2004
Steen Lorenz Johan Hansen - předseda představenstva
Praha 6, Na Šťáhlavce 5/2016
den vzniku funkce: 28. 8. 2001 - 23. 5. 2003
od 1. 6. 2000 do 18. 3. 2002
Henrik thorup Theilbjqrn, nar. 30.8.1961 - člen představenstva
Praha 6, Na Šťáhlavce 2016/5
od 19. 4. 1996 do 1. 6. 2000
Henrik Scheinemann - člen představenstva
Turkovice 36,
od 19. 4. 1996 do 1. 6. 2000
Jan Lauridsen - člen představenstva
Praha 6, Na Šťáhlavce 6
od 4. 1. 1994 do 19. 4. 1996
Niels Jorgrn Tobiasen - člen představenstva
Praha 6, Na Šťáhlavce 5
od 4. 1. 1994 do 19. 4. 1996
Henrik Simonsen - člen představenstva
Karviná, Havířská 2455
od 4. 1. 1994 do 18. 3. 2002
Steen Lorenz Johan Hansen - člen představenstva
Praha 6, Na Šťáhlavce 5
od 4. 1. 1994 do 18. 3. 2002
Steen Bruusgaard Westh Nielsen - člen představenstva
Praha 6, Na Šťáhlavce 5
od 1. 10. 2011
Jednatel jedná jménem společnosti ve všech věcech samostatně. Za společnost podepisují osoby oprávněné jednat jménem společnosti tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti nebo otisku razítka obsahujícímu obchodní firmu společnosti připoj í svůj podpis.
od 19. 10. 1998 do 1. 10. 2011
Každý z členů představenstva je zmocněn jednat a podepisovat za společnost samostatně. Za společnost podepisuje člen představenstva tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.
od 4. 1. 1994 do 19. 10. 1998
Za společnost jedná a podepisuje každý člen představenstva s dlouhodobým pobytem v ČR samostatně.
Dozorčí rada
od 16. 6. 2009 do 9. 5. 2011
Erik Simonsen - člen dozorčí rady
Roma, Via Francesco Milizia 1, 00196, Italská republika
den vzniku členství: 5. 5. 2009 - 20. 4. 2011
od 7. 9. 2007 do 16. 6. 2009
Philippe Gauguin - člen dozorčí rady
2610 Roedovre, Carl Danfeldts Allé 2, Dánské království
den vzniku členství: 11. 6. 2007 - 5. 5. 2009
od 7. 9. 2007 do 9. 5. 2011
Petr Nedvěd - předseda dozorčí rady
Praha 2, Oldřichova 35, PSČ 128 00
den vzniku členství: 12. 4. 2007 - 20. 4. 2011
den vzniku funkce: 19. 6. 2007
od 21. 5. 2007 do 7. 9. 2007
Petr Nedvěd - člen dozorčí rady
Praha 2, Oldřichova 35, PSČ 128 00
den vzniku členství: 12. 4. 2007
od 27. 4. 2006 do 9. 5. 2011
Sören Ölund Friis - člen dozorčí rady
4000 Roskilde, Herslev, Kildevang 3, Dánské království
den vzniku členství: 5. 1. 2006 - 20. 4. 2011
od 20. 3. 2006 do 28. 6. 2006
Philippe Gauguin - místopředseda dozorčí rady
Roedovre, Carl Danfeldts Allé 2, PSČ 261 0, Dánské království
den vzniku členství: 7. 6. 2005 - 8. 6. 2006
den vzniku funkce: 7. 6. 2005 - 8. 6. 2006
od 20. 3. 2006 do 28. 6. 2006
Lui Kastrup - člen dozorčí rady
Frederiksberg C, Staegers Allé 20, PSČ 200 0, Dánské království
den vzniku členství: 7. 6. 2005 - 8. 6. 2006
od 20. 3. 2006 do 7. 9. 2007
Svend Tottrup - předseda dozorčí rady
Lyngby, Humlevaenget 6, PSČ 280 0, Dánské království
den vzniku členství: 18. 6. 2004 - 11. 6. 2007
den vzniku funkce: 7. 6. 2005 - 11. 6. 2007
od 24. 1. 2005 do 28. 6. 2006
Roman Kašpar - člen
Trutnov, O. Nedbala 665, PSČ 541 01
den vzniku funkce: 2. 12. 2004 - 31. 3. 2006
od 24. 1. 2005 do 21. 5. 2007
Martin Mucha - člen
Mukařov - Žernovka, Lomová 114, PSČ 251 62
den vzniku funkce: 2. 12. 2004 - 31. 1. 2007
od 7. 1. 2005 do 20. 3. 2006
Uffe Nielsen - předseda
2720 Vanlose, Damstien 32, Dánské království
den vzniku funkce: 18. 6. 2004 - 7. 6. 2005
od 7. 1. 2005 do 20. 3. 2006
Philippe Gauguin - místopředseda
Carl Danfeldts Allé 2, 2610 Roedovre, Dánské království
den vzniku funkce: 31. 8. 2004 - 7. 6. 2005
od 7. 1. 2005 do 20. 3. 2006
Svend Tottrup - člen
Humlevaenget 6, 2800 Lyngby, Dánské království
den vzniku členství: 18. 6. 2004
od 23. 4. 2003 do 7. 1. 2005
Lars Kallestrup - člen
Steenwinkelsvej 17, 2th 1966 Frederiksberg C, Dánské království
den vzniku funkce: 31. 5. 2002
od 23. 4. 2003 do 20. 3. 2006
Lui Kastrup - člen
Böhmensgade 16, 1th, DK-2300 Copenhagen S, Dánské království
den vzniku funkce: 31. 5. 2002 - 7. 6. 2005
od 18. 3. 2002 do 7. 1. 2005
Uffe Nielsen - předseda
2720 Vanlose, Damstien 32, Dánské království
den vzniku funkce: 28. 8. 2001 - 18. 6. 2004
od 18. 3. 2002 do 7. 1. 2005
Henrik Maegaard - místopředseda
Valby 2500, Soskraenten 49, Dánské království
den vzniku funkce: 28. 8. 2001
od 18. 3. 2002 do 24. 1. 2005
Petr Nedvěd - člen
Praha 2, Koubkova 11, PSČ 120 00
den vzniku funkce: 31. 10. 2001 - 2. 12. 2004
od 18. 3. 2002 do 24. 1. 2005
Martin Mucha - člen
Mukařov - Žernovka, Lomová 114, PSČ 251 62
den vzniku funkce: 31. 10. 2001 - 2. 12. 2004
od 1. 6. 2000 do 18. 3. 2002
René Thomsen
2670 Greve, Ostermarksvej 8, Dánské království
od 1. 6. 2000 do 18. 3. 2002
Henrik Maegaard
Valby 2500, Soskraenten 49, Dánské království
od 1. 6. 2000 do 18. 3. 2002
Uffe Nielsen
2720 Vanlose, Damstien 32, Dánské království
od 19. 4. 1996 do 1. 6. 2000
Lars Peter Johansson
DK-2820 Gentofte, Kildeskovsvej 86D, Dánské království
od 19. 4. 1996 do 1. 6. 2000
Hanne Arildsen
DK-1635 Kodaň V, Aboulevarden 5/5, Dánské království
od 4. 1. 1994 do 19. 4. 1996
Jorgen Dan Jensen
Kodaň,Dánsko, Strandlodsvej 122
od 4. 1. 1994 do 19. 4. 1996
Jan Lauridsen
Kokkedal,Dánsko, Hjortekaenget 303
od 4. 1. 1994 do 1. 6. 2000
Soren Helt Ipsen
Vedbaek,Dánsko, Vietoften 7
od 4. 1. 1994 do 18. 3. 2002
Svend Theill Sorensen
Birkerod,Dánsko, Jeppe Akjaersvej 16a
Společníci s vkladem
od 29. 8. 2014
CN GROUP HOLDING ApS
3460 Birkerod - c/o HL-Invest ApS, Bregnerodvej, Dánské království
Vklad: 7 200 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 10. 2011 do 29. 8. 2014
CN GROUP HOLDING ApS
3460 Birkerod - c/o HL-Invest ApS, Bregnerodvej, Dánské království
Vklad: 7 200 000 Kč, splaceno 100 %.
Akcionáři
od 9. 5. 2011 do 1. 10. 2011
CN GROUP HOLDING ApS
3460 Birkerod, c/o HL-Invest ApS, Bregnerodvej 139, Dánské království
od 19. 10. 1998 do 8. 2. 1999
Coerena Holding, A/S
Bregnerodvej 144, 3460 Birkerod, Dánské království
Hodnocení firmy
+1
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Když měníte dodavatele energií: cena není všechno

23. 5. 2018 | Jak na to | Monika Šaríková

Když měníte dodavatele energií: cena není všechno

Náklady na energie spolknou velkou část výdajů každé domácnosti. Je tedy logické, že se lidé snaží najít cestičky, jak ušetřit. Jedním ze způsobů je změna dodavatele energií. Při výběru bychom si ale měli všímat víc než jen ceny.

Živnostníci a pojištění? Malí podnikatelé ho příliš neřeší

23. 5. 2018 | Když se řekne | redakce Peníze.CZ

Živnostníci a pojištění? Malí podnikatelé ho příliš neřeší

Kadeřnice, restauratéři, kosmetičky nebo třeba truhláři. Malí a střední podnikatelé podstupují ve svém povolání rizika stejně jako firmy. Jen málokterý živnostník má ale na rozdíl od firem pojištění. Důvodů je hned několik.

Rodič v domácnosti. Jak na zdravotní a sociální pojištění

22. 5. 2018 | Co se děje | Monika Hájková

Rodič v domácnosti. Jak na zdravotní a sociální pojištění

Chcete zůstat doma s dětmi, ale nevíte, jestli musíte platit zdravotní a sociální pojištění? Poradíme, jaká pravidla pro vás platí i jak to má rodič v domácnosti s přivýdělkem.

Šikovná rada: mezi mateřskou a rodičovskou si vezměte normální dovolenou

22. 5. 2018 | Jak na to | Terezie Nývltová Vojáčková | 1 komentářů

Šikovná rada: mezi mateřskou a rodičovskou si vezměte normální dovolenou

Za absenci v práci kvůli mateřské dovolené se dovolená nekrátí, kvůli rodičovské už ale ano. Pokud vám zbyla řádná dovolená, je tedy finančně výhodné vybrat si ji před nástupem na rodičovskou.

Programové prohlášení vlády. Staré dluhy, nové sliby

21. 5. 2018 | Co se děje | Monika Hájková | 6 komentářů

Programové prohlášení vlády. Staré dluhy, nové sliby

Víc peněz pro důchodce a rodiče, zrušení superhrubé mzdy, slevy na jízdném i zálohované výživné. Projděte si priority nové vládní koalice.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Iveta Pomeje Bartošová

Iveta Pomeje Bartošová

- zpěvačka

+30
+
-
2.Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

- ekonom

-15
+
-
3.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-52
+
-
4.Jiří Pomeje

Jiří Pomeje

- herec a producent, bývalý manžel zpěvačky Ivety Bartošové

-80
+
-
5.Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

- podnikatel a uhlobaron

-273
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 434 173 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 585,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 590,00 Kč
Czech Exchange 2 595,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 600,00 Kč
MONETA Money Bank 2 648,00 Kč
Sberbank CZ 2 649,00 Kč
Expobank CZ 2 649,20 Kč
Česká spořitelna 2 689,00 Kč
ČSOB 2 685,00 Kč
Komerční banka 2 709,05 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 727,60 Kč
Raiffeisenbank 2 732,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Sociální dávky v těhotenství
Poradna > Sociální poradna > Ostatní > Sociální dávky v těhotenství

Otázka: Dobrý den, nevím kam se obrátit. Dostala jsem se do situace kdy jsem otěhotněla. Tatínek si miminko přál, bral to jako novou šanci pro svůj život a jelikož mi letos bude 28, tak jsem také ráda, protože...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.