DKF, holding, a.s. v likvidaci, IČO: 60194031 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti DKF, holding, a.s. v likvidaci Údaje byly staženy 7. 11. 2018 z datové služby justice.cz dle IČO 60194031. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 60194031 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu4. 12. 1991
Datum zániku1. 4. 2016
StavVymazáno
Obchodní firma
od 20. 3. 2012 do 1. 4. 2016

DKF, holding, a.s. v likvidaci

od 11. 11. 2005 do 20. 3. 2012

DKF, holding, a.s.

od 16. 2. 2005 do 11. 11. 2005

DKF, holding, a.s. v likvidaci

od 8. 7. 1996 do 16. 2. 2005

DKF, holding, a.s.

od 9. 3. 1994 do 8. 7. 1996

Dětský kupónový fond, investiční fond, a.s.

od 4. 12. 1991 do 9. 3. 1994

Dětský kupónový fond, investiční fond, ve zkratce Dětský kupónový fond, i.f.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 8. 7. 1996 do 1. 4. 2016
Praha 1, Anežská 10
od 4. 12. 1991 do 8. 7. 1996
Praha 10, Sazečská 8
IČO
od 21. 4. 1995 do 1. 4. 2016

60194031

od 4. 12. 1991 do 21. 4. 1995

17334411

Identifikátor datové schránky:nqiphff
Právní forma
od 4. 12. 1991 do 1. 4. 2016
Akciová společnost
Spisová značka2421 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 8. 7. 1996 do 1. 4. 2016
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl. zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného.
od 8. 7. 1996 do 1. 4. 2016
- Činnost organizačních a ekonomických poradců.
od 8. 7. 1996 do 1. 4. 2016
- Zprostředkování v oblasti obchodu.
od 4. 12. 1991 do 8. 7. 1996
- shromažďování peněžních prostředků právnických a fyzických osob za účelem jejich použití na účasti na podnikání podle zák.248/92 Sb.
Ostatní skutečnosti
od 20. 3. 2012 do 1. 4. 2016
- Důvodem likvidace je rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady o zrušení společnosti s likvidací.
od 6. 10. 2006 do 5. 1. 2007
- Valná hromada určuje, že společnost LATROBE TRADING LIMITED, se sídlem Grifori Afxentiou 55, Agia Varvara, P. C. 2560, Nicosia, Kypr, registrační číslo: HE 107499 je hlavním akcionářem společnosti DKF, holding, a.s., jenž vlastní ve společnosti celkem 422 .168 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 10,- Kč každá, jejichž jemnovitá hodnota činí 90,10% základního kapitálu, což bylo osvědčeno následujícím způsobem: a) společnost LATROBE TRADING LIMITED předložila jednu hromadnou listinnou akcii na majitele č. 2/092005 nahrazující 422.168 kusů kmenových listinných akcií na majitele (č. akcií 0000001-0000359, 0000610-0000890, 0001002-0001112, 0001435-0001559, 00001660 -0002354, 0002625-0002646, 0002968-0003492, 0004072-0004126, 0004223-0004472, 0009287-0009613, 0009781-0010055, 0010106-0010437, 0010574-0012053, 0012079-0012913, 0012939-0013116, 0013200-0013471, 0013522-0013966, 0017342-0017391, 0017702-0017837, 0017905 -0018098, 0018378-0018570, 0018709-0018893, 0018994-0019493, 0021239-0021288, 0021355-0024386, 0024425-0024927, 0024944-0025093, 0025283-0027307, 0027458-0027624, 0027650-0027857, 0029618-0029951, 0030177-0438050) ve jmenovité hodnotě Kč 10,- každá. Valná hromada konstatuje a osvědčuje, že společnost LATROBE TRADING LIMITED, se sídlem Grifori Afxentiou 55, Agia Varvara, P. C. 2560, Nicosia, Kypr, registrační číslo: HE 107499 (dále jen "LATROBE TRADING LIMITED" nebo "hlavní akcionář") je ve smyslu ust . § 183i odst. 1 písm. a) zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen "Obchodní zákoník") hlavním akcionářem společnosti DKF, holding, a.s., se sídlem Praha 1, Anežská 10, IČ: 60194031 (dále jen "Společnost") oprávněným k přecho du všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenných papírů (akcionářů) na jeho osobu podle Obchodního zákoníku. Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) takto: všechny kmenové listinné akcie emitované Společností, na majitele, o jmenovité hodnotě 10,- Kč každá, kt eré nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře, tj. společnost LATROBE TRADING LIMITED, a to za podmínek stanovených Obchodním zákoníkem v ustanovení § 183i až 183n; vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Valná hromada určuje, že výše protiplnění činí částku 10,- Kč za každou kmenovou listinnou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 10,- Kč (dále jen "Protiplnění") a že výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 7/2006 ze dne 15.5.2006 vypracovaným Ing. Jitkou Čočkovou, znalcem v oboru ekonomika pro odvětví ceny a odhady se zvláštní specializací oceňování cenných papírů a podniku (dále jen "Znalecký posudek"), který obsahuje následující výrok: "Výše protiplnění při uplatnění práva výkupu účastnickýc h cenných papírů (akcií) společnosti DKF, holding, a.s., se sídlem Praha 1, Anežská 10, IČ: 60194031, na základě informací a podkladů, které mám k dispozici, k datu ocenění, tzn. 1.5.2006, po zaokrouhlení činí 10,- Kč (slovy: deset korun českých) za jednu kmenovou akcii ve jmenovité hodnotě 10,- Kč." Výplatu Protiplnění oprávněným osobám za vykoupené účastnické cenné papíry emitované Společností provede v souladu s ustanovením § 183i odst. 6 Obchodního zákoníku Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Na Příkopě 854/14, PSČ 115 20 (dále jen "Banka"). Banka poskytne protiplnění vždy vlastníkovi vykoupených účastnických cenných papírů, ledaže je prokázáno zastavení účastnických cenných papírů, pak poskytne Protiplnění za zastavené účastnické cenné papíry zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Dosavadním vlastníkům listinných účastnických cenných papírů emitovaných Společností vzniká právo na zaplacení Protiplnění předáním listinných účastnických cenných papírů ve smyslu ustanovení § 183l odst. 5, 6 ve spojení s § 183m odst. 2 Obchodního zákoníku Bance. V případě, že přešlé účastnické cenné papíry byly zástavou, má právo na zaplacení Protiplnění na základě ustanovení § 183 m odst. 4 Obchodního zákoníku za podmínek tam uvedených zástavní věřitel, který drží zastavený účastnický cenný papír, pokud jej předloží Bance ve smyslu ustanovení § 183l odst. 4, 5, 6 ve spojení s § 183m odst. 2 Obchodního zákoníku. Dosavadní vlastníci listinných účastnických cenných papírů, respektive zástavní věřitelé, kteří zastavené účastnické cenné papíry drží, jsou povinni předložit Bance listinné cenné papíry ve lhůtě do 30 dnů po přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře, a to na adrese Panská 9, Praha 1, útvar Back office podílových fondů a výplat, v pracovní dny od 9,00 do 16,00 hodin. Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů, respektive zástavní věřitelé tyto listinnné účastnické cenné papíry do měsíce Bance ve sm yslu předchozí věty, jsou povinni je předložit v dodatečné lhůtě v délce 14 dnů, která počne běžet následujícího dne po uplynutí zákonné jednoměsíční lhůty pro předložení účastnických cenných papírů Bance. Banka vypaltí oprávněným osobám Protiplnění ve lhůtě do 20 pracovních dní po předání listinných účastnických cenných papírů Bance dle předchozího odstavce. Výplata Protiplnění bude provedena peněžní poukázkou, bezhotovostním převodem na peněžní účet opráv něné osoby či poštovní poukázkou.
od 11. 11. 2005 do 26. 5. 2006
- Mimořádná valná hromada společnosti DKF,holding,a.s. v likvidaci rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti takto: a) Rozsah snížení základního kapitálu a způsob snížení základního kapitálu: základní kapitál společnosti se snižuje z částky 78.140.080,- Kč, způsobem podle § 213c odst. 1 písm.a) obchodního zákoníku, úplatným vzetím akcií z oběhu na základě veřejného náv rhu smlouvy o koupi akcií adresovaného akcionářům společnosti, o částku rovnající se souhrnu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu na základě akceptace veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií, nejvýše však o částku 76.140.080,- Kč. Na základě veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií bude úplatně vzato z oběhu nejvýše 7 614 008 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 10,- Kč. Každý akcionář, který akceptuje veřejný návrh smlouvy o koupi akcií, obdrží za každou akcii, která bude vzata z oběhu, úplatu ve výši 10,- Kč. b) Důvod snížení základního kapitálu a způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: důvodem snížení základního kapitálu je žádost akcionáře, který požádal o svolání mimořádné valné hromady, o snížení základního kapitálu s  tím, že společnost vyplatí částku, o kterou bude základní kapitál snížen, svým akcionářům. c) Veřejný návrh smlouvy o koupi akcií za účelem jejich vzetí z oběhu je představenstvo povinno zveřejnit způsobem písemným uveřejněným v Obchodním věstníku a v Lidových novinách, přičemž při veřejném návrhu smlouvy o koupi akcií se bude představenstvo sp olečnosti řídit přiměřeně ustanoveními § 183a a násl. obchodního zákoníku. Doba závaznosti veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií bude činit osm týdnů ode dne jeho uveřejnění. - Po uplynutí doby závaznosti veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií zjistí představenstvo společnosti rozsah přijetí/akceptací veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií akcionáři společnosti. V případě, že zjištěný rozsah přijetí/akceptací akcionářů přesáhn e 7 614 008 kusů akcií společnosti, budou akceptace akcionářů, kteří budou prodávat více než 50 000 kusů akcií společnosti kráceny poměrně procentem, o které celkový počet prodávaných akcií převyšuje počet 7 614 008 kusů. Výsledek krácení bude zaokrouhlov án na celé akcie dolů. Výsledek krácení, pokud k němu představenstvo přistoupí, se zaznamená do zvláštní písemnosti, kterou podepíší všichni členové představenstva společnosti a která bude po uplynutí závaznosti veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií jeden měsíc k dispozici k n ahlédnutí všem akcionářům v sídle společnosti. Po uplynutí závaznosti veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií představenstvo společnosti nejdéle do jednoho měsíce od uplynutí závaznosti návrhu písemně potvrdí akcionářům, kteří akceptovali veřejný návrh sml ouvy o koupi akcií, uzavření smlouvy a rozsah uzavření takové smlouvy - Kupní cena ( úplata) za akcie je splatná nejpozději ve lhůtě tří měsíců od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstří ku. d) Listinné akcie společnosti, brané z oběhu, musí být předloženy ve lhůtě tří měsíců od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni zápisu nové výše základního kapitálu do obchod ního rejstříku. e) Valná hromada pověřuje představenstvo, aby podalo návrh na zápis výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy o koupi akcií.
od 26. 2. 2003 do 24. 11. 2011
- 1. Zapisuje se rozhodnutí valné hromady ze dne 16.ledna 2003 o snížení základního kapitálu a) Důvod snížení základního kapitálu a způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: důvodem ke snížení základního kapitálu je úhrada kumulované ztráty z minulých let. Jedná se o opakované rozhodnutí ve věci úhrady ztráty minulých let, tj. ztráty do 31.12.2001. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že bude použita k úhradě kumulované ztráty minulých let. b) Rozsah snížení základního kapitálu je o částku 546.980.560,- Kč, tj. z 625.120.640,- Kč na 78.140.080,- Kč. c) Způsob snížení základního kapitálu: snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií, a to poměrně, u všech 7 814 008 kusů akcií společnosti, z jmenovité hodnoty 80,- Kč na jmenovitou hodnotu 10,- Kč každé jedné akcie. Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti. Tento příkaz musí být doložen výpisem z obchodního rejstříku, prokazujícím zápis snížení základního kapitálu.
od 18. 11. 1998 do 21. 2. 2002
- Valná hromada schvaluje snížení základního jmění z důvodu vyrovnání ztráty za minulá období, v rozsahu o 351 630 360,- Kč (slovy : třistapadesátjeden milion šestsettřicet tisíc třistašedesát korun českých), snížení bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií z 80,- Kč dosavadní hodnoty jedné akcie na jmenovitou hodnotu 35,- Kč jedné akcie, a to bezúplatně. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti. Tento příkaz musí být doložen výpisem z obchodního rejstříku prokazujícím zápis snížení základního jmění.
od 1. 9. 1997 do 1. 4. 2016
- Společnost je právním nástupcem vymazaných společností: Slávie,holding,a.s.IČ:44267070 a InterKupon,holding,a.s.IČ: 44795050 se sídlem Praha 1,Anežská 10.
od 4. 12. 1991 do 24. 11. 2011
- Způsob založení: akciová společnost byla založena ve smyslu § 25 104/1990 Sb. Zákona o akciových společnostech, zakladatelskou smlouvou ze dne 28.11.1991. Dodatek ke stanovám 21.10.1992 v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona 513/91 Sb. a Zák.č.248/92 Sb. o investičních společnostech.
Kapitál
od 26. 5. 2006 do 1. 4. 2016
Základní kapitál 4 685 450 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 2. 2003 do 26. 5. 2006
Základní kapitál 78 140 080 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 9. 1997 do 26. 2. 2003
Základní kapitál 625 120 640 Kč, splaceno 100 %.
od 9. 3. 1994 do 1. 9. 1997
Základní kapitál 209 226 000 Kč
od 4. 12. 1991 do 9. 3. 1994
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 26. 5. 2006 do 1. 4. 2016
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 468 545.
od 7. 10. 2003 do 26. 5. 2006
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 7 814 008.
od 7. 10. 2003 do 26. 5. 2006
- v listinné podobě
od 26. 2. 2003 do 7. 10. 2003
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 7 814 008.
od 1. 9. 1997 do 26. 2. 2003
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 7 814 008.
od 9. 3. 1994 do 1. 9. 1997
Akcie na majitele err, počet akcií: 104 613.
Statutární orgán
od 24. 11. 2011 do 1. 4. 2016
František Ruppert - člen představenstva
Třebotov, Na Vyhlídce, PSČ 252 26
den vzniku členství: 2. 10. 2010
od 27. 9. 2007 do 24. 11. 2011
František Ruppert - člen představenstva
Praha 3, Lukášova 188/2, PSČ 130 02
den vzniku členství: 1. 10. 2005 - 1. 10. 2010
od 11. 11. 2005 do 27. 9. 2007
František Ruppert - předseda představenstva
Praha 3, Lukášova 188/2, PSČ 130 02
den vzniku členství: 1. 10. 2005
den vzniku funkce: 3. 10. 2005 - 1. 7. 2007
od 11. 11. 2005 do 27. 9. 2007
Vít Juřek - člen představenstva
Boskovice, Komenského 39, PSČ 680 01
den vzniku členství: 1. 10. 2005 - 1. 7. 2007
od 30. 10. 2002 do 11. 11. 2005
ing. Peter Severín - člen představenstva
Praha 3, Pod Parukářkou 16A, PSČ 130 00
od 18. 11. 1998 do 30. 10. 2002
Ing. Blanka Houhová - člen představenstva
Praha 4, Nad Šálkovnou 1534, PSČ 143 00
od 1. 9. 1997 do 18. 11. 1998
ing. Petr Hlinomaz - člen představenstva
Kladno-Kročehlavy, Dánská 2276, PSČ 272 01
od 1. 9. 1997 do 11. 11. 2005
ing. Jaromír Procházka - předseda představenstva
Praha 8, Trojská 606/101, PSČ 182 00
od 1. 9. 1997 do 11. 11. 2005
JUDr. Karel Novotný - člen představenstva
Praha 5, Lohninského 898, PSČ 152 00
od 9. 3. 1994 do 1. 9. 1997
ing. Jiří Drápal - člen
Praha 3, Pod Jarovem 24
od 9. 3. 1994 do 1. 9. 1997
Anděla Kubínová - člen
Praha 7, Nad Kazankou 14
od 9. 3. 1994 do 1. 9. 1997
ing. Miloš Šesták - člen
Praha 7, Okořská 342
od 4. 12. 1991 do 9. 3. 1994
Doc.Ing. Eiška Dančová, CSc. - předseda představenstva
Bratislava, Revová 21
od 4. 12. 1991 do 9. 3. 1994
Ing. Radovan Ujházy - člen představenstva
Rožňavské Bystré 91,
od 4. 12. 1991 do 9. 3. 1994
Ing. Ivica Adamcová - člen představenstva
Vrbové 367/3,
od 27. 9. 2007 do 1. 4. 2016
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti sám předseda představenstva. V případě, že představenstvo společnosti je jednočlenné, jedná takový člen představenstva jménem společnosti samostatně.
od 1. 9. 1997 do 27. 9. 2007
Společnost zastupuje v plném rozsahu představenstvo nebo předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva.
od 8. 7. 1996 do 1. 9. 1997
Za společnost jednají a podepisují buď spolčně všichni členové představenstva nebo společně dva členové představenstva.
od 10. 5. 1994 do 8. 7. 1996
Způsob podepisování za společnost: za společnost se podepi- suje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis kterýkoliv člen představenstva.
od 4. 12. 1991 do 10. 5. 1994
Způsob podepisování: představenstvo
Likvidace
od 8. 5. 2014 do 1. 4. 2016
JUDr. RADIM ŠTENGL
Praha - Modřany, Ke kapličce, PSČ 143 00
od 20. 3. 2012 do 8. 5. 2014
JUDr. Radim Štengl
Praha 4 - Modřany, Ke Kapličce, PSČ 143 00
od 16. 2. 2005 do 11. 11. 2005
Ing. Michal Kamas
Rosice, Zhořova 1218, PSČ 665 01
od 16. 2. 2005 do 11. 11. 2005
- datum vzniku funkce: 1.1.2005
od 16. 2. 2005 do 11. 11. 2005
Likvidátor jedná ve všech věcech likvidace jménem společnosti samostatně. Likvidátor jménem společnosti podepisuje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis s uvedením své funkce.
Dozorčí rada
od 19. 12. 2015 do 1. 4. 2016
Mgr. LUCIE VLČKOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Libeň, Nad Okrouhlíkem, PSČ 180 00
den vzniku členství: 1. 10. 2010
od 7. 11. 2015 do 1. 4. 2016
MUDr. JAN KLUH - člen dozorčí rady
Praha - Vršovice, Bulharská, PSČ 101 00
den vzniku členství: 1. 10. 2010
od 24. 11. 2011 do 7. 11. 2015
MUDr. Jan Kluh - člen dozorčí rady
Praha 9, Jeníkovická, PSČ 190 14
den vzniku členství: 1. 10. 2010
od 24. 11. 2011 do 19. 12. 2015
Mgr. Lucie Vlčková - člen dozorčí rady
Praha 8, Nad Okrouhlíkem, PSČ 182 00
den vzniku členství: 1. 10. 2010
od 27. 9. 2007 do 1. 4. 2016
David Babický - předseda dozorčí rady
Louny, Štefánikova 1893, PSČ 440 01
den vzniku členství: 1. 7. 2007
den vzniku funkce: 1. 7. 2007
od 11. 11. 2005 do 27. 9. 2007
David Vlček - předseda dozorčí rady
Teplice, Krušnohorská 1594/17, PSČ 415 00
den vzniku členství: 30. 9. 2005 - 1. 7. 2007
den vzniku funkce: 30. 9. 2005 - 1. 7. 2007
od 11. 11. 2005 do 24. 11. 2011
Mgr. Lucie Vlčková - člen dozorčí rady
Teplice, Krušnohorská 1594/17, PSČ 415 00
den vzniku členství: 30. 9. 2005 - 30. 9. 2010
od 11. 11. 2005 do 24. 11. 2011
MUDr. Jan Kluh - člen dozorčí rady
Praha 9, Jeníkovická 380, PSČ 190 14
den vzniku členství: 30. 9. 2005 - 30. 9. 2010
od 18. 11. 1998 do 11. 11. 2005
Ing. Miroslav Mihalus
Bratislava, Romanova 21, PSČ 851 02, Slovenská republika
od 18. 11. 1998 do 11. 11. 2005
Ing. Igor Ďurič
Bratislava, M. Sch. Trnavského 20, PSČ 841 01
od 1. 9. 1997 do 18. 11. 1998
ing. Michal Kamas
Prostějov, Moravská 18, PSČ 796 01
od 1. 9. 1997 do 18. 11. 1998
Andrea Krausová
Bratislava-Petržalka, Romanova 2447/19, PSČ 851 02
od 9. 3. 1994 do 1. 9. 1997
ing. Karel Hašek - člen dozorčí rady
Praha 4, Dunajevského 515
od 9. 3. 1994 do 1. 9. 1997
ing. Rostislav Danišek - člen dozorčí rady
Žilina-Trnová, Dolná Trnová 30
od 9. 3. 1994 do 11. 11. 2005
ing. Rudolf Foglar - člen dozorčí rady
Praha 2, Polská 40
od 4. 12. 1991 do 9. 3. 1994
ing. Vladimír Ďurovčík - člen
Hlohovec, Fraštácká 7
od 4. 12. 1991 do 9. 3. 1994
ing. Peter Chrappa - člen
Svatý Jur, Prostredná 30
od 4. 12. 1991 do 9. 3. 1994
Vladimír Bilčík - člen
,
Akcionáři
od 20. 3. 2012 do 1. 4. 2016
LATROBE TRADING LIMITED
Nicosia, Esperidon 12, 1087, Kyperská republika
od 12. 1. 2007 do 20. 3. 2012
LATROBE TRADING LIMITED
Nicosia, Agia Varvara, Grigori Afxentiou 55, P. C. 2560,, Kyperská republika
od 12. 1. 2007 do 20. 3. 2012
- Registrační číslo: HE 107499
od 5. 1. 2007 do 12. 1. 2007
LATROBE TRADING LIMITED
Nicosia, Agia Varvara, Grifori Afxentiou 55, P. C. 2560,, Kyperská republika
od 5. 1. 2007 do 12. 1. 2007
- Registrační číslo: HE 107499
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

+280

+
-
Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

- podnikatel a uhlobaron

+274

+
-
Simona Kijonková

Simona Kijonková

- podnikatelka, investorka, Zásilkovna.cz

+28

+
-
Jaroslav  Beck

Jaroslav Beck

- hudební skladatel, tvůrce Beat Saber

+15

+
-
Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-209

+
-
Jaromír  Soukup

Jaromír Soukup

- moderátor, mediální magnát

-405

+
-

A tohle už jste četli?

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Podnikatelé a firmy mají na daňových účtech celkový přeplatek ve výši 1,5 miliardy, který vznikl z uhrazených záloh na silniční daň. Ty byly v průběhu roku 2022 zrušeny. Finanční správa proto podnikatele upozorňuje, aby si zkontrolovali stav svých daňových účtů a případně zažádali o vrácení přeplatku či o jeho převedení na jinou daň.

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Firmy, na které se nebude vztahovat cenový strop oznámený vládou v pondělí, by měly mít od listopadu k dispozici dotační program na úlevu od vysokých cen energií. Po jednání vlády to oznámil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Firmám chybějí zaměstnanci. Výše mzdy je teď důležitější než jistota práce

Firmám chybějí zaměstnanci. Výše mzdy je teď důležitější než jistota práce

Nedostatek zaměstnanců se prohlubuje v celém Česku, a to napříč všemi obory. Firmy musí bojovat o pracovníky, jenže ne všechny jim mohou zvýšit mzdu tak, jak lidé chtějí. Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu personální agentury Grafton Recruitment, která sleduje 300 pracovních pozic v osmi hlavních oborech ekonomiky.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 584 154 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Na Česko se valí sociální bouře. Smete i vládu?

Na Česko se valí sociální bouře. Smete i vládu?

Vláda konečně naznačila, jak chce zvládnout energetickou krizi. Podoba a výsledek jejího záchranného...

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Uvedení detektivní minisérie v režii Jana Hřebejka vyvolalo u části kritiky značné pobouření. Zatímco...

Partners Financial Services