Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

PARAMO NOVA, a.s. v likvidaci
IČO: 60194065

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu25. 1. 1994
Obchodní firma
od 17. 10. 2011

PARAMO NOVA, a.s. v likvidaci

od 21. 2. 1996 do 17. 10. 2011

PARAMO NOVA, a.s.

od 25. 1. 1994 do 21. 2. 1996

NOVA Petrol, a. s.

Sídlo
od 28. 3. 2007 do 6. 12. 2014
Praha 6, Na Beránce 57/2, PSČ 160 00
od 2. 2. 1998 do 28. 3. 2007
Praha 6, Drnovská 1042/28, PSČ 160 00
od 25. 1. 1994 do 2. 2. 1998
Praha 8, Pod statky 13
IČO
od 25. 1. 1994

60194065

DIČ

CZ60194065

Identifikátor datové schránky:6yc62yz
Právní forma
od 25. 1. 1994
Akciová společnost
Spisová značka2374 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 1. 3. 2003
- velkoobchod
od 1. 3. 2003
- maloobchod se smíšeným zbožím
od 1. 3. 2003
- zprostředkování služeb
od 1. 3. 2003
- realitní činnost
od 2. 2. 1998 do 1. 3. 2003
- pronájem nemovitostí s poskytováním i jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitosti
od 12. 8. 1995
- provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 12. 8. 1995
- nákup, prodej a skladování paliv a maziv vč. jejich dovozu s vyj. výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení
od 25. 1. 1994 do 1. 3. 2003
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s vý- jimkou zboží vyloučeného zákonem č. 455/91 Sb. a jeho pří- lohami).
Ostatní skutečnosti
od 17. 10. 2011
- rozhodnutím jediného akcionáře se společnost zrušuje s likvidaci ke dni 1.9.2011.
od 1. 8. 2003 do 29. 9. 2003
- Jediný akcionář rozhodl dne 28. dubna 2003 při výkonu působnosti valné hromady takto: Za prvé: Rozhoduji, že zvyšuji peněžitým vkladem základní kapitál společnosti PARAMO NOVA, a.s. o částku ve výši 46.000.000,-- (slovy:čtyřicetšest milionů korun českých) , ze současné výše 4.250.000,-- (slovy: čtyři miliony dvěstěpadesát tisíc korun českých) na částku ve výši 50.250.000,-- Kč (slovy: padesát milionů dvěstěpadesáttisíc korun českých). Nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se upisování akcií n epřipouští. Za druhé: Na částku odpovídající zvýšení základního kapitálu společnosti, t.j. o částku 46.000.000,-- Kč (slovy: čtyřicetšest milionů korun českých), bude emitováno 46 (t.j. slovy čtyřicet šest) kusů kmenových akcií v listinné podobě, na majit ele, každá ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (tj. slovy jedenmilion korun českých). Emisní kurs jedné akcie činí 1.000.000,-- Kč (tj. slovy: jedenmilion korun českých). Za třetí: Jako jediný akcionář společnosti rozhoduji, že vylučuji přednostní právo akcionářů na upisování akcií. Jako jediný akcionář společnosti prohlašuji, že mi byla představenstvem předložena písemná zpráva, ve které jsou uvedeny důvody pro upisování akcií, odůvodnění výše navrhovaného emisního kursu a způsob jeho určení, jakož i dů vody pro vyloučení přednostního práva akcionářů. Též prohlašuji, že zvýšení základního kapitálu společnosti a vyloučení přednostního práva akcionářů je v důležitém zájmu společnosti. Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány jediným zájemcem, jediným akcionářem - tj. společností CASTORIA INVESTMENT LTD. Jediný akcionář upisuje všech 46 (tj. slovy: čtyřicet šest) kusů kmenových akcií v listinné podobě, na majitele, každá ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy: jed en milion korun českých), s emi sn ím kursem jedné akcie 1.000.000,-- Kč (tj. slovy: jedenmilion korun českých). Pro upsání akcií se určuje lhůta 15 (tj. slovy: patnácti) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií podepsa né ze strany společnosti PARAMO NOVA, a.s., zašle představenstvo společnosti PARAMO NOVA, a.s. předem určenému zájemci, společnosti CASTORIA INVESTMENT LTD ve lhůtě 15 (tj. slovy: patnácti) dnů ode dne nabytí právní moci usnesení o zápisu záměru zvýšit zá kladní kapitál společnosti. Smlouva o upsání akcií bude obsahovat minimálně náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Místem úpisu akcií je sídlo společnosti PARAMO NOVA, a.s. Za čtvrté: Připouští se možnost započtení peněžité po hledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Předmětem započtení bude peněžitá pohledávka společnosti CASTORIA INVESTMENT LTD, s registrovaným sídlem ve Spojeném králo v stv í Velké Británie a Severního Irska, London SE17 1UN, De acon Way, 30 Marston, za obchodní společností PARAMO NOVA, a.s., IČ: 60194065, se sídlem Praha 6, Drnovská 1042/28, PSČ 161 00, v celkové výši 78.639.896,10 Kč (tj. slovy sedmdesátosmmilionů šestsettřicetdevěttisícosmsetdevadesátšest korun českých a 10/10 0). Právním důvodem vzniku pohledávky je neuhrazení kupní ceny společností PARAMO NOVA, a.s. za odebrané zboží dodávané společností BENA a.s., se sídlem Praha 6, Drnovská 1042/28, IČ 25050834, na základě kupní smlouvy ze dne 28.12.1997 (tj. slovy: dvacáté ho osmého prosince roku devatenáct set devadesátsedm). Společnost BENA a.s. uvedené pohledávky v celkové výši 78.639.896,10 Kč (tj. slovy: sedmdesátosmmilionů šestset třicetdevěttisíc osmsetdevadesátšest korun českých a 10/100) postoupila smlouvou o posto upení pohledávky uzavřenou dne 11.3.2003 tj. slovy jedenáctého března roku dva tisíce tři mezi společností BENA a.s., ja k o postupitelem, a společností CHASEVANGUARD CAPITAL CO. LTD., se sídlem 22 Cayon Street West, Basseterre, St. Kitss, jako postupníke m. Shora uvedená pohledávka ve výši 78.639.896,10 Kč (tj. slovy: sedmdesátosmmilionů šestsettřicetdevěttisícosmsetdevadesátšest korun českých a 10/100) byla postoupena společností CHASEVANGUARD CAPITAL CO. LTD. na společnost CASTORIA INVESTMENT LTD smlouv ou o postoupení pohledávky uzavřenou dne 17.4.2003 (tj. slovy: sedmnáctého dubna roku dva tisíce tři). Společnost PARAMO NOVA, a.s. emituje 46 ks (slovy: čtyřicet šest kusů) kmenových akcií v listinné podobě, na majitele, každá ve jmenovité hodnotě 1.000. 000,-- Kč (tj. slovy: jedenmilion korun českých), s emisním kursem jedné akcie 1.000.000,-- Kč (tj. slovy: jedenmilion korun českých). Za páté Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení budou ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. j) obchodního z ákoníku jsou následující: Společnost PARAMO NOVA, a.s. zaš le společnosti CASTORIA INVESTMENT LTD návrh smlouvy o započtení pohledávky podepsané ze strany společnosti PARAMO NOVA, a.s., ve lhůtě 30 (tj. slovy: třiceti) dnů od doručení podepsané smlouvy o upsání akcií. Smlouva o započtení bude uzavřena ve lhůtě 60 (tj. slovy: šedesáti) dnů ode dne úpisu akcií. Smlouva o započtení musí zejména obsahovat uvedení předmětu započtení, uvedení výše jednotlivých pohledávek, které se vzájemně započítavají, prohláš ení smluvních stran o zániku vzájemných pohledávek započtením. Na každých 1.000.000,-- Kč (tj. slovy: jedenmilion korun českých) z celkové částky pohledávky společnosti CASTORIA INVESTMENT LTD, vůči společnosti PARAMO NOVA, a.s. bude započtena pohledávka společnosti PARAMO NOVA, a.s. vůči společnosti CASTORIA INVESTMENT LTD, na splacení emisního kursu každé upisované kmenové akcie o jmenovité hodnotě (a současně i emisnímu kursu jedné upisované akcie společnosti) ve výši 1.000 . 00 0,-- Kč (tj. slovy: jed enmilion korun českých).
od 30. 10. 2002 do 1. 8. 2003
- Zvýšení základního kapitálu: Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti PARAMO NOVA,a.s. dne 05.09.2001 rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií takto: a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 27,640.000,- Kč(slovy: dvacetsedm milionů šestsetčtyřicet tisíc korun českých)s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu s ustanovením § 203 a násled. obchodního zákoníku úpisem 27 640 kusů(slovy: dvacetsedm tisíc šestsetčtyřicet kusů) kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), znějících na majitele v listinné podobě.Emisní kurs upisovaných akcií je 1.000,-Kč (slovy: Jeden tisíc korun českých). c) Jediný akcionář společnosti se ještě před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdal přednostního práva na upisování akcií,v souladu s ust.§ 203 odst.2 písm.d) a § 204a odst.7 obchodního zákoníku v platném znění. d) Úpis akcií bude proveden ve smyslu § 204, odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění,uzavřením smlovy o upsání akcií mezi jediným akcionářem BENA a.s.,a společností PARAMO NOVA,a.s., podle § 204,odst.5 a § 205 obchodního zákoníku v platném znění.Podle této smlouvy upíše BENA a.s., 27 640 kusů kmenových akcií na majitele, ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, v listinné podobě. Návrh smlouvy o upsání akcií bude společností zaslán jedinému akcionáři, nejpozději do 30 dnů poté, co bude společnosti doručeno rozhodnutí o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, podle § 203, odst.4 obchodního zákoníku v platném znění. Upsání akcií bude provedeno v sídle společnosti, a to v 15ti denní lhůtě ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři. e) Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu upsaných akcií převodem ve prospěch zvláštního účtu společnosti u banky, který za tím účelem společnost otevřela na své jméno: číslo účtu 27-7378xxxx, vedený u Komerční banky,a.s.,a to ve lhůtě do dvou týdnů ode dne úpisu akcií upisovatelem.
od 25. 1. 1994
- Údaje o zřízení společnosti: Datum založení: 5. 1. 1994 Datumem sepsání notářského zápisu byla jednorázově založena akciová společnost bez upisování akcií. Byly schváleny stanovy, jmenováno představenstvo a dozročí rada.
Kapitál
od 29. 9. 2003
Základní kapitál 50 250 000 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 8. 1995 do 29. 9. 2003
Základní kapitál 4 250 000 Kč
od 25. 1. 1994 do 12. 8. 1995
Základní kapitál 1 100 000 Kč
od 29. 9. 2003
Akcie na majitele err, počet akcií: 46.
od 29. 9. 2003
v listinné podobě
od 12. 8. 1995
Akcie na majitele err, počet akcií: 4 250.
od 12. 8. 1995
v listinné podobě
od 25. 1. 1994 do 12. 8. 1995
Akcie na majitele err, počet akcií: 1 100.
Statutární orgán
od 15. 9. 2010 do 17. 10. 2011
Miroslav Staško - člen představenstva
Štěchovice, Na Kocábě, PSČ 252 07
den vzniku členství: 1. 8. 2010 - 31. 8. 2011
od 26. 8. 2010 do 15. 9. 2010
Miroslav Staško - člen představenstva
Praha 1 - Malá Strana, Nerudova, PSČ 118 00
den vzniku členství: 1. 8. 2010
od 29. 9. 2003 do 26. 8. 2010
Pavel Salamánek - člen představenstva
Praha 5, Suchý Vršek 2112
den vzniku členství: 1. 7. 2003 - 1. 8. 2010
od 1. 3. 2003 do 1. 8. 2003
Ing. Květoslava Rošická - člen představenstva
Praha 3, Basilejské nám. 8/97
den vzniku členství: 8. 11. 2001 - 28. 4. 2003
od 17. 12. 2002 do 29. 9. 2003
Ing. Miroslav Budinský - místopředseda představenstva:
Řevničov, 524, PSČ 270 54
den vzniku členství: 14. 8. 2001 - 1. 7. 2003
den vzniku funkce: 14. 8. 2001 - 1. 7. 2003
od 30. 10. 2002 do 17. 12. 2002
Ing. Miroslav Budinský - Místopředseda představenstva:
Tuchlovice, Za Starou poštou 624, PSČ 273 00
den vzniku členství: 14. 8. 2001
den vzniku funkce: 14. 8. 2001
od 30. 10. 2002 do 1. 3. 2003
Ing. Miroslav Dorňák - člen představenstva:
Praha 5-Stodůlky, Neustupného 1837/12, PSČ 155 00
den vzniku členství: 14. 8. 2001 - 8. 11. 2001
od 26. 10. 2000 do 1. 8. 2003
Ing. Milan Vomela - člen-předseda představenstva
Praha 9, Živonínská 1629, PSČ 190 16
den vzniku členství: 11. 5. 2000 - 28. 4. 2003
od 25. 2. 1999 do 30. 10. 2002
JUDr. Ivo Nádvorník - Místopředseda
Praha 5-Stodůlky, Flöglova 1505
od 2. 2. 1998 do 25. 2. 1999
Vladimír Janouš - Místopředseda
Vlašim, ČSA 1614, PSČ 258 01
od 21. 2. 1996 do 2. 2. 1998
Ing. Miroslav Bartheldi - Člen
Pardubice, V Zahradách 508
od 21. 2. 1996 do 2. 2. 1998
Mgr. Luboš Havel - Člen
Praha 3, Seifertova 81
od 21. 2. 1996 do 2. 2. 1998
Ing. Hynek Luňák - Místopředseda
Vrchlabí, Lánovská 963
od 21. 2. 1996 do 26. 10. 2000
Ing. Jiří Pavlas - Předseda
Pardubice, Arnošta z Pardubic 2607
od 21. 2. 1996 do 30. 10. 2002
Ing. Pavel König - Člen
Pardubice, Revoluční 284
od 25. 1. 1994 do 21. 2. 1996
Ing. Hynek Luňák - Předseda
Vrchlabí, Lánovská 963
od 25. 1. 1994 do 21. 2. 1996
Ing. Ladislav Jareš - Místopředseda
Vrchlabí, Horská 430
od 25. 1. 1994 do 21. 2. 1996
Ing. Tomáš Mikšovský - Člen
Kralupy nad Vltavou, U cukrovaru 1082
od 1. 3. 2003 do 17. 10. 2011
Jménem společnosti jedná ve všech věcech představenstvo, a to kterýkoliv člen představenstva samostatně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k napsané, vytištěné nebo jinak vyznačené firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména kterýkoliv člen představenstva.
od 21. 2. 1996 do 1. 3. 2003
Podepisování jménem společnosti: podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis: - všichni členové představenstva, nebo - jeden nebo několik členů představenstva, kteří k tomu byli představenstvem písemně zmocněni, nebo - předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva
od 25. 1. 1994 do 21. 2. 1996
Podepisování jménem společnosti: podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis: - všichni členové představenstva, nebo - jeden nebo několik členů představenstva, kteří k tomu byli představenstvem písemně zmocněni, nebo - předseda představenstva společnosti.
Likvidace
od 15. 4. 2020
IVA NĚMEČKOVÁ
Přelouč, náměstí 17. listopadu, PSČ 535 01
od 14. 5. 2014 do 15. 4. 2020
FRANTIŠEK JIRÁSEK
Pardubice - Polabiny, Lonkova, PSČ 530 09
od 17. 10. 2011 do 14. 5. 2014
František Jirásek
Pardubice, Lonkova, PSČ 530 09
Dozorčí rada
od 15. 11. 2010 do 15. 11. 2010
Júlio Seckendorf - člen dozorčí rady:
Praha 9, Vašátkova, PSČ 198 00
den vzniku členství: 1. 10. 2010
od 15. 11. 2010 do 17. 10. 2011
Zdeněk Vávra - předseda
Habry, Žákovská 108, PSČ 582 21
den vzniku členství: 1. 10. 2010 - 31. 8. 2011
den vzniku funkce: 1. 10. 2010 - 31. 8. 2011
od 15. 11. 2010 do 17. 10. 2011
Jan Jindra - místopředseda
Praha 6, Čs. Armády, PSČ 160 00
den vzniku členství: 1. 10. 2010 - 31. 8. 2011
den vzniku funkce: 1. 10. 2010 - 31. 8. 2011
od 15. 11. 2010 do 17. 10. 2011
Júlia Seckendorf - člen dozorčí rady:
Praha 9, Vašátkova, PSČ 198 00
den vzniku členství: 1. 10. 2010 - 31. 8. 2011
od 1. 8. 2003 do 15. 11. 2010
Gabriela Novotná - předseda
Unhošť, Komenského 725, PSČ 273 51
den vzniku členství: 28. 4. 2003 - 1. 10. 2010
den vzniku funkce: 28. 4. 2003 - 1. 10. 2010
od 1. 8. 2003 do 15. 11. 2010
Květoslava Mašková - místopředseda
Stochov, S.K. Neumanna 403, PSČ 273 02
den vzniku členství: 28. 4. 2003 - 1. 10. 2010
den vzniku funkce: 28. 4. 2003
od 17. 12. 2002 do 15. 11. 2010
Zuzana Budinská - člen dozorčí rady:
Řevničov, 524, PSČ 270 54
den vzniku funkce: 14. 8. 2001
od 30. 10. 2002 do 17. 12. 2002
Zuzana Budinská - člen dozorčí rady:
Tuchlovice, Za Starou poštou 624, PSČ 273 00
den vzniku funkce: 14. 8. 2001
od 30. 10. 2002 do 1. 8. 2003
Jiřina Vomelová - člen dozorčí rady:
Praha 9, Živonínská 1629, PSČ 190 16
den vzniku funkce: 14. 8. 2001 - 28. 4. 2003
od 30. 10. 2002 do 1. 8. 2003
Hana Mejzlíková - člen dozorčí rady:
Vlašim, Benešovská 1698, PSČ 258 01
den vzniku funkce: 14. 8. 2001 - 28. 4. 2003
od 26. 10. 2000 do 30. 10. 2002
Ing. Věra Petrová - člen
Pardubice, Nábřežní 152
od 25. 2. 1999 do 30. 10. 2002
Ing. Miroslav Dorňák - člen
Praha 5-Stodůlky, Neustupného 1837/12
od 2. 2. 1998 do 25. 2. 1999
JUDr. Martin Vychopeň - člen
Popovice, Kamenná Lhota 11, PSČ 257 02
od 21. 2. 1996 do 2. 2. 1998
Ing. Tomáš Mikšovský - člen
Kralupy nad Vltavou, U cukrovaru 1082
od 21. 2. 1996 do 2. 2. 1998
Ing. Jan Havlis - člen
Slatiňany, Tyršova 700
od 21. 2. 1996 do 26. 10. 2000
Ing. Jitka Kalná - člen
Pardubice, Sedláčkova 433
od 21. 2. 1996 do 30. 10. 2002
Ing. Jindřich Bartoníček - člen
Pardubice, Rybitevská 25
od 25. 1. 1994 do 21. 2. 1996
Petr Burket - Předseda
Jilemnice, Za lázněmi 1306
od 25. 1. 1994 do 21. 2. 1996
Ivan Bílek - Člen
Jilemnice, Za lázněmi 1306
od 25. 1. 1994 do 21. 2. 1996
Miroslav Mikšovský - Člen
Praha 6, Junácká 7
Akcionáři
od 6. 12. 2014
BELGARD HOLDING LTD.
Londýn, Webber Street, 15 Stopher House, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 1. 8. 2003 do 6. 12. 2014
CASTORIA INVESTMENT LTD,
London SE17 1UN, Deacon Way, 30 Marston, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 1. 8. 2003 do 6. 12. 2014
- registrační číslo společnosti 4731370
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Ošetřovné pro OSVČ: Startuje poslední vlna

14. 7. 2020 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Ošetřovné pro OSVČ: Startuje poslední vlna

Osoby samostatně výdělečně činné mohou ode dneška žádat o „ošetřovné“ za červen. Částka 500 korun za kalendářní den zůstává shodná jako v předchozím měsíci, stejně jako další základní podmínky.

Vše pro firmu: Virtuální sídla jsou užitečná, říká podnikatel

10. 7. 2020 | | Martin Vlnas

Vše pro firmu: Virtuální sídla jsou užitečná, říká podnikatel

Majitel společnosti Ofigo Roman Sokola se ve svém byznysplánu zaměřuje především na menší a začínající podnikatele. Nabízí jim založení s.r.o., služby virtuálního sídla i praktické příručky.

S námi je právo dostupné všem, říká muž, který dluhy řeší digitálně

9. 7. 2020 | | Jiří Hovorka | 3 komentáře

S námi je právo dostupné všem, říká muž, který dluhy řeší digitálně

Nástup krize byl rychlý, nové pohledávky řešíme třeba za neproplacené faktury, říká v rozhovoru Tomáš Medřický, šéf služby ePohledávky.cz. Vysvětluje také, proč je podle něj pro normálního člověka nebo drobného podnikatele těžké dostat se ke svým penězům klasickou cestou přes právníky a exekutory, a říká, že když projde návrh na teritorialitu, vymahatelnost se zhorší.

Zubaři brněnských ulic. Developer se teď obává hlavně reakce bank

5. 7. 2020 | | Martina Fojtů | 3 komentáře

Zubaři brněnských ulic. Developer se teď obává hlavně reakce bank

Jejich práce čas od času připomíná náročný zubařský zákrok. Z domu vykutají všechno špatné, třeba moc nezbyde, ale s trochou energie se pak do ulice usmívá nová naleštěná stavba.

Zaplať paušál a máš klid. Novinka bude pro méně OSVČ

30. 6. 2020 | | Jiří Hovorka, Petr Kučera | 66 komentářů

Zaplať paušál a máš klid. Novinka bude pro méně OSVČ

Paušální daň má fungovat už od příštího roku. Oproti původnímu návrhu od ministerstva financí se vláda dohodla na kompromisu - paušál budou moci využít podnikatelé s ročním příjmem do 800 000 korun.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 680,00 Kč
Czech Exchange 2 680,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 690,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 740,20 Kč
ČSOB 2 740,20 Kč
Expobank CZ 2 743,90 Kč
Komerční banka 2 747,84 Kč
Česká spořitelna 2 764,00 Kč
Raiffeisenbank 2 794,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 802,60 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 455 309 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Miluše Bittnerová

Miluše Bittnerová

- herečka

0
+
-
2.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-17
+
-
3.Marek Dospiva

Marek Dospiva

- miliardář, Penta

-21
+
-
4.Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-26
+
-
5.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-32
+
-

Články na Heroine.cz

Má vlast aneb Přijďte si koupit módní česko-slovenské léto

Má vlast aneb Přijďte si koupit módní česko-slovenské léto

Už zítra se uskuteční prodejní fashion festival Má vlast. Program je jasný a jednoduchý;...více

Táto, chybíš mi! Odchod otce sebere půdu pod nohama i dávno dospělé ženě

Táto, chybíš mi! Odchod otce sebere půdu pod nohama i dávno dospělé ženě

Otec je bezesporu zásadní postavou našich životů. Existují různé teorie na to, jak moc...více

Radši uvěříme svůdnému příběhu, než abychom mysleli logicky, říká forenzní genetička Halina...

Radši uvěříme svůdnému příběhu, než abychom mysleli logicky, říká forenzní genetička Halina Šimková

Rukama jí prošly tisíce biologických stop, ze kterých s pomocí DNA usvědčovala vrahy a...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Odeslání stornované objednávky
Poradna > Spotřebitelská poradna > Odeslání stornované objednávky

Otázka: Dobrý den, objednala jsem potisk trička s mnou vyrobeným nápisem, který měl být svatebním darem. Firma má na stránkách uvedeno, že zboží bude odesláno do 10 dnů od objednání. Po 10 dnech, kdy zboží nepřišlo,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services