PARAMO NOVA, a.s. v likvidaci, IČO: 60194065 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti PARAMO NOVA, a.s. v likvidaci Údaje byly staženy 7. 11. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 60194065. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 60194065 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu25. 1. 1994
Obchodní firma
od 17. 10. 2011

PARAMO NOVA, a.s. v likvidaci

od 21. 2. 1996 do 17. 10. 2011

PARAMO NOVA, a.s.

od 25. 1. 1994 do 21. 2. 1996

NOVA Petrol, a. s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 6. 12. 2014 do 6. 5. 2021
Praha, Drnovská , PSČ 161 00
od 28. 3. 2007 do 6. 12. 2014
Praha 6, Na Beránce 57/2, PSČ 160 00
od 2. 2. 1998 do 28. 3. 2007
Praha 6, Drnovská 1042/28, PSČ 160 00
od 25. 1. 1994 do 2. 2. 1998
Praha 8, Pod statky 13
IČO
od 25. 1. 1994

60194065

DIČ

CZ60194065

Identifikátor datové schránky:6yc62yz
Právní forma
od 25. 1. 1994
Akciová společnost
Spisová značka2374 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 1. 3. 2003
- velkoobchod
od 1. 3. 2003
- maloobchod se smíšeným zbožím
od 1. 3. 2003
- zprostředkování služeb
od 1. 3. 2003
- realitní činnost
od 2. 2. 1998 do 1. 3. 2003
- pronájem nemovitostí s poskytováním i jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitosti
od 12. 8. 1995
- provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 12. 8. 1995
- nákup, prodej a skladování paliv a maziv vč. jejich dovozu s vyj. výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení
od 25. 1. 1994 do 1. 3. 2003
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s vý- jimkou zboží vyloučeného zákonem č. 455/91 Sb. a jeho pří- lohami).
Ostatní skutečnosti
od 17. 10. 2011
- rozhodnutím jediného akcionáře se společnost zrušuje s likvidaci ke dni 1.9.2011.
od 1. 8. 2003 do 29. 9. 2003
- Jediný akcionář rozhodl dne 28. dubna 2003 při výkonu působnosti valné hromady takto: Za prvé: Rozhoduji, že zvyšuji peněžitým vkladem základní kapitál společnosti PARAMO NOVA, a.s. o částku ve výši 46.000.000,-- (slovy:čtyřicetšest milionů korun českých) , ze současné výše 4.250.000,-- (slovy: čtyři miliony dvěstěpadesát tisíc korun českých) na částku ve výši 50.250.000,-- Kč (slovy: padesát milionů dvěstěpadesáttisíc korun českých). Nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se upisování akcií n epřipouští. Za druhé: Na částku odpovídající zvýšení základního kapitálu společnosti, t.j. o částku 46.000.000,-- Kč (slovy: čtyřicetšest milionů korun českých), bude emitováno 46 (t.j. slovy čtyřicet šest) kusů kmenových akcií v listinné podobě, na majit ele, každá ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (tj. slovy jedenmilion korun českých). Emisní kurs jedné akcie činí 1.000.000,-- Kč (tj. slovy: jedenmilion korun českých). Za třetí: Jako jediný akcionář společnosti rozhoduji, že vylučuji přednostní právo akcionářů na upisování akcií. Jako jediný akcionář společnosti prohlašuji, že mi byla představenstvem předložena písemná zpráva, ve které jsou uvedeny důvody pro upisování akcií, odůvodnění výše navrhovaného emisního kursu a způsob jeho určení, jakož i dů vody pro vyloučení přednostního práva akcionářů. Též prohlašuji, že zvýšení základního kapitálu společnosti a vyloučení přednostního práva akcionářů je v důležitém zájmu společnosti. Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány jediným zájemcem, jediným akcionářem - tj. společností CASTORIA INVESTMENT LTD. Jediný akcionář upisuje všech 46 (tj. slovy: čtyřicet šest) kusů kmenových akcií v listinné podobě, na majitele, každá ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy: jed en milion korun českých), s emi sn ím kursem jedné akcie 1.000.000,-- Kč (tj. slovy: jedenmilion korun českých). Pro upsání akcií se určuje lhůta 15 (tj. slovy: patnácti) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií podepsa né ze strany společnosti PARAMO NOVA, a.s., zašle představenstvo společnosti PARAMO NOVA, a.s. předem určenému zájemci, společnosti CASTORIA INVESTMENT LTD ve lhůtě 15 (tj. slovy: patnácti) dnů ode dne nabytí právní moci usnesení o zápisu záměru zvýšit zá kladní kapitál společnosti. Smlouva o upsání akcií bude obsahovat minimálně náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Místem úpisu akcií je sídlo společnosti PARAMO NOVA, a.s. Za čtvrté: Připouští se možnost započtení peněžité po hledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Předmětem započtení bude peněžitá pohledávka společnosti CASTORIA INVESTMENT LTD, s registrovaným sídlem ve Spojeném králo v stv í Velké Británie a Severního Irska, London SE17 1UN, De acon Way, 30 Marston, za obchodní společností PARAMO NOVA, a.s., IČ: 60194065, se sídlem Praha 6, Drnovská 1042/28, PSČ 161 00, v celkové výši 78.639.896,10 Kč (tj. slovy sedmdesátosmmilionů šestsettřicetdevěttisícosmsetdevadesátšest korun českých a 10/10 0). Právním důvodem vzniku pohledávky je neuhrazení kupní ceny společností PARAMO NOVA, a.s. za odebrané zboží dodávané společností BENA a.s., se sídlem Praha 6, Drnovská 1042/28, IČ 25050834, na základě kupní smlouvy ze dne 28.12.1997 (tj. slovy: dvacáté ho osmého prosince roku devatenáct set devadesátsedm). Společnost BENA a.s. uvedené pohledávky v celkové výši 78.639.896,10 Kč (tj. slovy: sedmdesátosmmilionů šestset třicetdevěttisíc osmsetdevadesátšest korun českých a 10/100) postoupila smlouvou o posto upení pohledávky uzavřenou dne 11.3.2003 tj. slovy jedenáctého března roku dva tisíce tři mezi společností BENA a.s., ja k o postupitelem, a společností CHASEVANGUARD CAPITAL CO. LTD., se sídlem 22 Cayon Street West, Basseterre, St. Kitss, jako postupníke m. Shora uvedená pohledávka ve výši 78.639.896,10 Kč (tj. slovy: sedmdesátosmmilionů šestsettřicetdevěttisícosmsetdevadesátšest korun českých a 10/100) byla postoupena společností CHASEVANGUARD CAPITAL CO. LTD. na společnost CASTORIA INVESTMENT LTD smlouv ou o postoupení pohledávky uzavřenou dne 17.4.2003 (tj. slovy: sedmnáctého dubna roku dva tisíce tři). Společnost PARAMO NOVA, a.s. emituje 46 ks (slovy: čtyřicet šest kusů) kmenových akcií v listinné podobě, na majitele, každá ve jmenovité hodnotě 1.000. 000,-- Kč (tj. slovy: jedenmilion korun českých), s emisním kursem jedné akcie 1.000.000,-- Kč (tj. slovy: jedenmilion korun českých). Za páté Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení budou ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. j) obchodního z ákoníku jsou následující: Společnost PARAMO NOVA, a.s. zaš le společnosti CASTORIA INVESTMENT LTD návrh smlouvy o započtení pohledávky podepsané ze strany společnosti PARAMO NOVA, a.s., ve lhůtě 30 (tj. slovy: třiceti) dnů od doručení podepsané smlouvy o upsání akcií. Smlouva o započtení bude uzavřena ve lhůtě 60 (tj. slovy: šedesáti) dnů ode dne úpisu akcií. Smlouva o započtení musí zejména obsahovat uvedení předmětu započtení, uvedení výše jednotlivých pohledávek, které se vzájemně započítavají, prohláš ení smluvních stran o zániku vzájemných pohledávek započtením. Na každých 1.000.000,-- Kč (tj. slovy: jedenmilion korun českých) z celkové částky pohledávky společnosti CASTORIA INVESTMENT LTD, vůči společnosti PARAMO NOVA, a.s. bude započtena pohledávka společnosti PARAMO NOVA, a.s. vůči společnosti CASTORIA INVESTMENT LTD, na splacení emisního kursu každé upisované kmenové akcie o jmenovité hodnotě (a současně i emisnímu kursu jedné upisované akcie společnosti) ve výši 1.000 . 00 0,-- Kč (tj. slovy: jed enmilion korun českých).
od 30. 10. 2002 do 1. 8. 2003
- Zvýšení základního kapitálu: Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti PARAMO NOVA,a.s. dne 05.09.2001 rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií takto: a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 27,640.000,- Kč(slovy: dvacetsedm milionů šestsetčtyřicet tisíc korun českých)s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu s ustanovením § 203 a násled. obchodního zákoníku úpisem 27 640 kusů(slovy: dvacetsedm tisíc šestsetčtyřicet kusů) kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), znějících na majitele v listinné podobě.Emisní kurs upisovaných akcií je 1.000,-Kč (slovy: Jeden tisíc korun českých). c) Jediný akcionář společnosti se ještě před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdal přednostního práva na upisování akcií,v souladu s ust.§ 203 odst.2 písm.d) a § 204a odst.7 obchodního zákoníku v platném znění. d) Úpis akcií bude proveden ve smyslu § 204, odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění,uzavřením smlovy o upsání akcií mezi jediným akcionářem BENA a.s.,a společností PARAMO NOVA,a.s., podle § 204,odst.5 a § 205 obchodního zákoníku v platném znění.Podle této smlouvy upíše BENA a.s., 27 640 kusů kmenových akcií na majitele, ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, v listinné podobě. Návrh smlouvy o upsání akcií bude společností zaslán jedinému akcionáři, nejpozději do 30 dnů poté, co bude společnosti doručeno rozhodnutí o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, podle § 203, odst.4 obchodního zákoníku v platném znění. Upsání akcií bude provedeno v sídle společnosti, a to v 15ti denní lhůtě ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři. e) Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu upsaných akcií převodem ve prospěch zvláštního účtu společnosti u banky, který za tím účelem společnost otevřela na své jméno: číslo účtu 27-7378xxxx, vedený u Komerční banky,a.s.,a to ve lhůtě do dvou týdnů ode dne úpisu akcií upisovatelem.
od 25. 1. 1994
- Údaje o zřízení společnosti: Datum založení: 5. 1. 1994 Datumem sepsání notářského zápisu byla jednorázově založena akciová společnost bez upisování akcií. Byly schváleny stanovy, jmenováno představenstvo a dozročí rada.
Kapitál
od 29. 9. 2003
Základní kapitál 50 250 000 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 8. 1995 do 29. 9. 2003
Základní kapitál 4 250 000 Kč
od 25. 1. 1994 do 12. 8. 1995
Základní kapitál 1 100 000 Kč
od 29. 9. 2003
Akcie na majitele err, počet akcií: 46.
od 29. 9. 2003
v listinné podobě
od 12. 8. 1995
Akcie na majitele err, počet akcií: 4 250.
od 12. 8. 1995
v listinné podobě
od 25. 1. 1994 do 12. 8. 1995
Akcie na majitele err, počet akcií: 1 100.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 15. 9. 2010 do 17. 10. 2011
Miroslav Staško - člen představenstva
Štěchovice, Na Kocábě, PSČ 252 07
den vzniku členství: 1. 8. 2010 - 31. 8. 2011
od 26. 8. 2010 do 15. 9. 2010
Miroslav Staško - člen představenstva
Praha 1 - Malá Strana, Nerudova, PSČ 118 00
den vzniku členství: 1. 8. 2010
od 29. 9. 2003 do 26. 8. 2010
Pavel Salamánek - člen představenstva
Praha 5, Suchý Vršek 2112
den vzniku členství: 1. 7. 2003 - 1. 8. 2010
od 1. 3. 2003 do 1. 8. 2003
Ing. Květoslava Rošická - člen představenstva
Praha 3, Basilejské nám. 8/97
den vzniku členství: 8. 11. 2001 - 28. 4. 2003
od 17. 12. 2002 do 29. 9. 2003
Ing. Miroslav Budinský - místopředseda představenstva:
Řevničov, 524, PSČ 270 54
den vzniku členství: 14. 8. 2001 - 1. 7. 2003
den vzniku funkce: 14. 8. 2001 - 1. 7. 2003
od 30. 10. 2002 do 17. 12. 2002
Ing. Miroslav Budinský - Místopředseda představenstva:
Tuchlovice, Za Starou poštou 624, PSČ 273 00
den vzniku členství: 14. 8. 2001
den vzniku funkce: 14. 8. 2001
od 30. 10. 2002 do 1. 3. 2003
Ing. Miroslav Dorňák - člen představenstva:
Praha 5-Stodůlky, Neustupného 1837/12, PSČ 155 00
den vzniku členství: 14. 8. 2001 - 8. 11. 2001
od 26. 10. 2000 do 1. 8. 2003
Ing. Milan Vomela - člen-předseda představenstva
Praha 9, Živonínská 1629, PSČ 190 16
den vzniku členství: 11. 5. 2000 - 28. 4. 2003
od 25. 2. 1999 do 30. 10. 2002
JUDr. Ivo Nádvorník - Místopředseda
Praha 5-Stodůlky, Flöglova 1505
od 2. 2. 1998 do 25. 2. 1999
Vladimír Janouš - Místopředseda
Vlašim, ČSA 1614, PSČ 258 01
od 21. 2. 1996 do 2. 2. 1998
Ing. Miroslav Bartheldi - Člen
Pardubice, V Zahradách 508
od 21. 2. 1996 do 2. 2. 1998
Mgr. Luboš Havel - Člen
Praha 3, Seifertova 81
od 21. 2. 1996 do 2. 2. 1998
Ing. Hynek Luňák - Místopředseda
Vrchlabí, Lánovská 963
od 21. 2. 1996 do 26. 10. 2000
Ing. Jiří Pavlas - Předseda
Pardubice, Arnošta z Pardubic 2607
od 21. 2. 1996 do 30. 10. 2002
Ing. Pavel König - Člen
Pardubice, Revoluční 284
od 25. 1. 1994 do 21. 2. 1996
Ing. Hynek Luňák - Předseda
Vrchlabí, Lánovská 963
od 25. 1. 1994 do 21. 2. 1996
Ing. Ladislav Jareš - Místopředseda
Vrchlabí, Horská 430
od 25. 1. 1994 do 21. 2. 1996
Ing. Tomáš Mikšovský - Člen
Kralupy nad Vltavou, U cukrovaru 1082
od 1. 3. 2003 do 17. 10. 2011
Jménem společnosti jedná ve všech věcech představenstvo, a to kterýkoliv člen představenstva samostatně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k napsané, vytištěné nebo jinak vyznačené firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména kterýkoliv člen představenstva.
od 21. 2. 1996 do 1. 3. 2003
Podepisování jménem společnosti: podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis: - všichni členové představenstva, nebo - jeden nebo několik členů představenstva, kteří k tomu byli představenstvem písemně zmocněni, nebo - předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva
od 25. 1. 1994 do 21. 2. 1996
Podepisování jménem společnosti: podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis: - všichni členové představenstva, nebo - jeden nebo několik členů představenstva, kteří k tomu byli představenstvem písemně zmocněni, nebo - předseda představenstva společnosti.
Likvidace
od 15. 4. 2020
IVA NĚMEČKOVÁ
Přelouč, náměstí 17. listopadu, PSČ 535 01
od 14. 5. 2014 do 15. 4. 2020
FRANTIŠEK JIRÁSEK
Pardubice - Polabiny, Lonkova, PSČ 530 09
od 17. 10. 2011 do 14. 5. 2014
František Jirásek
Pardubice, Lonkova, PSČ 530 09
Dozorčí rada
od 15. 11. 2010 do 15. 11. 2010
Júlio Seckendorf - člen dozorčí rady:
Praha 9, Vašátkova, PSČ 198 00
den vzniku členství: 1. 10. 2010
od 15. 11. 2010 do 17. 10. 2011
Zdeněk Vávra - předseda
Habry, Žákovská 108, PSČ 582 21
den vzniku členství: 1. 10. 2010 - 31. 8. 2011
den vzniku funkce: 1. 10. 2010 - 31. 8. 2011
od 15. 11. 2010 do 17. 10. 2011
Jan Jindra - místopředseda
Praha 6, Čs. Armády, PSČ 160 00
den vzniku členství: 1. 10. 2010 - 31. 8. 2011
den vzniku funkce: 1. 10. 2010 - 31. 8. 2011
od 15. 11. 2010 do 17. 10. 2011
Júlia Seckendorf - člen dozorčí rady:
Praha 9, Vašátkova, PSČ 198 00
den vzniku členství: 1. 10. 2010 - 31. 8. 2011
od 1. 8. 2003 do 15. 11. 2010
Gabriela Novotná - předseda
Unhošť, Komenského 725, PSČ 273 51
den vzniku členství: 28. 4. 2003 - 1. 10. 2010
den vzniku funkce: 28. 4. 2003 - 1. 10. 2010
od 1. 8. 2003 do 15. 11. 2010
Květoslava Mašková - místopředseda
Stochov, S.K. Neumanna 403, PSČ 273 02
den vzniku členství: 28. 4. 2003 - 1. 10. 2010
den vzniku funkce: 28. 4. 2003
od 17. 12. 2002 do 15. 11. 2010
Zuzana Budinská - člen dozorčí rady:
Řevničov, 524, PSČ 270 54
den vzniku funkce: 14. 8. 2001
od 30. 10. 2002 do 17. 12. 2002
Zuzana Budinská - člen dozorčí rady:
Tuchlovice, Za Starou poštou 624, PSČ 273 00
den vzniku funkce: 14. 8. 2001
od 30. 10. 2002 do 1. 8. 2003
Jiřina Vomelová - člen dozorčí rady:
Praha 9, Živonínská 1629, PSČ 190 16
den vzniku funkce: 14. 8. 2001 - 28. 4. 2003
od 30. 10. 2002 do 1. 8. 2003
Hana Mejzlíková - člen dozorčí rady:
Vlašim, Benešovská 1698, PSČ 258 01
den vzniku funkce: 14. 8. 2001 - 28. 4. 2003
od 26. 10. 2000 do 30. 10. 2002
Ing. Věra Petrová - člen
Pardubice, Nábřežní 152
od 25. 2. 1999 do 30. 10. 2002
Ing. Miroslav Dorňák - člen
Praha 5-Stodůlky, Neustupného 1837/12
od 2. 2. 1998 do 25. 2. 1999
JUDr. Martin Vychopeň - člen
Popovice, Kamenná Lhota 11, PSČ 257 02
od 21. 2. 1996 do 2. 2. 1998
Ing. Tomáš Mikšovský - člen
Kralupy nad Vltavou, U cukrovaru 1082
od 21. 2. 1996 do 2. 2. 1998
Ing. Jan Havlis - člen
Slatiňany, Tyršova 700
od 21. 2. 1996 do 26. 10. 2000
Ing. Jitka Kalná - člen
Pardubice, Sedláčkova 433
od 21. 2. 1996 do 30. 10. 2002
Ing. Jindřich Bartoníček - člen
Pardubice, Rybitevská 25
od 25. 1. 1994 do 21. 2. 1996
Petr Burket - Předseda
Jilemnice, Za lázněmi 1306
od 25. 1. 1994 do 21. 2. 1996
Ivan Bílek - Člen
Jilemnice, Za lázněmi 1306
od 25. 1. 1994 do 21. 2. 1996
Miroslav Mikšovský - Člen
Praha 6, Junácká 7
Akcionáři
od 6. 12. 2014
BELGARD HOLDING LTD.
Londýn, Webber Street, 15 Stopher House, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 1. 8. 2003 do 6. 12. 2014
CASTORIA INVESTMENT LTD,
London SE17 1UN, Deacon Way, 30 Marston, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 1. 8. 2003 do 6. 12. 2014
- registrační číslo společnosti 4731370
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

+162

+
-
Adam Gebrian

Adam Gebrian

- architekt

+35

+
-
Jiří Šlégr

Jiří Šlégr

- hokejista, olympijský vítěz

-29

+
-
Jaroslav  Starka

Jaroslav Starka

- podnikatel, vlastník 1. FK Příbram

-46

+
-
Ivo Rittig

Ivo Rittig

- podnikatel a lobbista

-56

+
-
Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-196

+
-

A tohle už jste četli?

Změna v registraci k DPH. Co teď udělat, abyste už neplatili

Změna v registraci k DPH. Co teď udělat, abyste už neplatili

Limit pro registraci k DPH stoupne z jednoho na dva miliony korun. Kdo se chce rychle zbavit dosavadní povinnosti, má čas jenom do 8. prosince.

Evidence skutečných majitelů už nemá být přístupná každému

Evidence skutečných majitelů už nemá být přístupná každému

Soudní dvůr Evropské unie zrušil ustanovení, podle kterého mají být evidence skutečných majitelů firem v členských státech veřejně přístupné. Posuzoval dva případy z Lucemburska, kde místní soudy odmítly znepřístupnit některé osobní údaje o fyzických osobách – skutečných vlastnících řady právnických osob.

EET definitivně končí. Nevrátí se ani jako dobrovolná

EET definitivně končí. Nevrátí se ani jako dobrovolná

Podnikatelé se už nebudou muset znovu zapojit do elektronické evidence tržeb (EET), jejímž původním cílem bylo omezit daňové úniky. Definitivní zrušení této povinnosti dnes potvrdili poslanci na návrh koaliční vlády ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů.

Doporučujeme

Vláda mění plány. Energetická krize zbourala její pravicovou politiku

Vláda mění plány. Energetická krize zbourala její pravicovou politiku

Pravicová politika – taková, kterou si nalinkovala občanskými demokraty vedená pětikoalice – bere za...

Poprvé v historii namalovala, jak žena vnímá obtěžování. Její akty pohoršovaly, dnes se očišťují

Poprvé v historii namalovala, jak žena vnímá obtěžování. Její akty pohoršovaly, dnes se očišťují

V umění po staletí dominovali muži. Ženy oficiálně profesionálními malířkami být nemohly. První ženou...

Partners Financial Services