I.F.S., a.s., IČO: 60197030 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti I.F.S., a.s. Údaje byly staženy 4. 10. 2021 z datové služby justice.cz dle IČO 60197030. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 60197030 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu6. 5. 1994
Obchodní firma
od 18. 8. 1995

I.F.S., a.s.

od 6. 5. 1994 do 18. 8. 1995

M.K.T. a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 31. 10. 2000 do 4. 4. 2002
Praha 7, U Papírny 614/9, PSČ 170 00
od 4. 9. 1998 do 31. 10. 2000
Praha 9, Nad Krocínkou 55, PSČ 190 21
od 17. 10. 1996 do 4. 9. 1998
Praha 6, Velflíkova 8
od 2. 11. 1994 do 17. 10. 1996
Praha 1, Perlová 1
od 6. 5. 1994 do 2. 11. 1994
Praha 3, Na vrcholu 6
IČO
od 6. 5. 1994

60197030

DIČ

CZ60197030

Identifikátor datové schránky:2qjehp4
Právní forma
od 6. 5. 1994
Akciová společnost
Spisová značka2554 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 9. 12. 2009
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 9. 12. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 6. 9. 2006 do 9. 12. 2009
- činnost účetních poradcům vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 6. 9. 2006 do 9. 12. 2009
- obchodně - ekonomické poradenství
od 31. 5. 2002 do 9. 12. 2009
- zprostředkování obchodu
od 31. 5. 2002 do 9. 12. 2009
- údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
od 31. 5. 2002 do 9. 12. 2009
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 31. 5. 2002 do 9. 12. 2009
- zprostředkování služeb
od 4. 9. 1998 do 9. 12. 2009
- pronájem bytových a nebytových prostor spojený s dalšími službami
od 18. 8. 1995 do 9. 12. 2009
- vedení účetnictví
od 18. 8. 1995 do 9. 12. 2009
- činnost organizačních a ekonomických poradců
od 18. 8. 1995 do 9. 12. 2009
- poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku)
od 18. 8. 1995 do 9. 12. 2009
- automatizované zpracování dat
od 18. 8. 1995 do 9. 12. 2009
- administrativní práce
od 18. 8. 1995 do 9. 12. 2009
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl. zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zá- konem vyloučeného
od 6. 5. 1994 do 4. 9. 1998
- pronájem vlastních nemovitostí
Ostatní skutečnosti
od 9. 12. 2009 do 8. 6. 2010
- Společnost OGLATE ENTERPRISES LIMITED jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady 1. rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti ve výši 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) takto: a) částka, o kterou snižuje základní kapitál společnosti, činí 18.000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých) - rozsah snížení základního kapitálu, b) důvodem snížení základního kapitálu je optimalizace výše základního kapitálu v souladu s omezením podnikatelské činnosti, přičemž s částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo takto: - část částky odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 10.416.115,98 Kč (slovy: deset milionů čtyři sta šestnáct tisíc jedno sto patnáct korun českých devadesát osm haléřů) bude použita na uhrazení neuhrazené ztráty minulých let - část částky odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 7.583.884,02 Kč (slovy: sedm milionů pět set osmdesát tři tisíce osm set osmdesát čtyři koruny české dva haléře) bude po zápisu snížení základního kapitálu do 1 (jednoho) měsíce ode dne předlo žení společnosti kmenových akcií vyplacena jedinému akcionáři, popřípadě akcionářům, bude-li jich více, těm podle poměru jmenovité hodnoty jimi předložených akcií k základnímu kapitálu společnosti, c) snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty kmenových, listinných akcií společnosti a to snížením jmenovité hodnoty každé kmenové akcie s dosavadní jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na jmenovitou hodnotu 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) a snížením jmenovité hodnoty kmenové akcie s dosavadní jmenovitou hodnotou 19.000.000,- Kč (slovy: devatenáct milionů korun českých) na jmenovitou hodnotu 1.900.000,- Kč (slovy: jeden milion dev ět set tisíc korun českých), přičemž toto snížení jmenovité hodnoty těchto akcií se provede výměnou dosavadních 1000 ks kmenových akcií, každá se jmenovitou hodotou 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za nových 1000 ks kmenových akcií, každá se jmenovitou hodnotou 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) a výměnou dosavadní kmenové akcie se jmenovitou hodnotou 19.000.000,- Kč (slovy: devatenáct milionů korun českých) za akcii se jmenovitou hodnotou 1.900.00,- Kč (slovy: jeden milion devět set t isíc korun českých), d) lhůta pro předložení kmenových listinných akcií společnosti za účelem jejich výměny v důsledku snížení základního kapitálu činí 6 (šest) měsíců, přičemž představenstvo společnosti vyzve akcionáře k předložení akcií do 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu sn ížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, 2. ukládá představenstvu společnosti, aby: a) podalo návrh na zápis záměru snížit základní kapitál do obchodního rejstříku a písemně do 30 (třiceti) dnů od nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu vůči třetím osobám oznámilo rozsah snížení základního kapitálu známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti přede dnem, v němž se toto rozhodnutí stalo účinným vůči třetím osobám, a to s výzvou, aby přihlásili své pohledávky podle § 215 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, b) zveřejnilo rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu po jeho zápisu do obchodního rejstříku, a to dvakrát za sebou s alespoň třicetidenním odstupem a s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky podle § 215 odst. 3 zákona č. 513/19 91 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, c) podalo návrh na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku v souladu s ustanovením § 216 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů po uplynutí lhůty 90 (devadesáti) dnů od doručení oznámení podle p ísmene a), popřípadě od posledního zveřejnění rozhodnutí podle písmene b), d) neposkytlo z důvodu snížení základního kapitálu jakékoliv plnění ve prospěch akcionáře před zápisem snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku a před uspokojením nebo zajištěním pohledávek věřitelů podle § 215 odst. 2, popřípadě př ed rozhodnutím podle § 215 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, použití ustanovení § 216a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, je vyloučeno.
od 1. 5. 2002 do 25. 3. 2003
- KALIVA, a.s., se sídlem Praha 3, Písecká 9 č.p. 1968, identifi- kační číslo 25200836, jako jediný akcionář I.F.S., a.s., se sídlem Praha 7, U Papírny 9 č.p. 614, identifikační číslo 60197030, při výkonu působnosti valné hromady této společnosti v působnosti její valné hromady rozhoduje, že: a) zvyšuje základní kapitál společnosti ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilión korun českých) o 19.000.000,- Kč (slovy: devatenáctmiliónů korun českých) na 20.000.000,- Kč (slovy: dva- cetmiliónů korun českých) upsáním nové akcie peněžitým vkladem a to upsáním 1 (jedné) akcie kmenové, znějících na majitele, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě akcie 19.000.000,- Kč (slovy: devatenáctmiliónů korun českých) s emisním kursem akcie ve výši 19.000.000,- Kč (slovy: devatenáct korun českých), b) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, c) určuje, že upsat akcii může pouze jediný akcionář společnos- ti, shora uvedený, a to smlouvou o upsání akcií, kterou uzavře se společností podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku do 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření této smlouvy v sídle společnosti s tím, že tento návrh musí být doručen ve lhůtě počínaje od dnešního dne do 30 (třiceti) dnů od zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, přičemž o datu tohoto zápisu společnost vyrozumí akcionáře neprodleně poté, kdy se dozví o tomto zápisu; po podání návrhu na tento zápis může být smlouva o upsání akcií uzavřena i před zápisem tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, pokud bude upsání akcií ve smlouvě o upsání akcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvý- šení základního kapitálu do obchodního rejstříku; upsání akcií někým jiným nebo jiným způsobem, než popsaným v tomto ustanove- ní, bude neúčinné, d) připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek akcioná- ře specifikovaných v rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 14.12. 2001 vůči společnosti v celkové výši 19.000.000,- Kč (slovy: de- vatenáctmiliónů korun českých) proti pohledávce společnosti vůči akcionáři na splacení celého emisního kursu. Možnost splacení emisního kursu se připouští výhradně započtením s tím, že dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvý- šení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat i její účinnost, tedy ke střetu pohle- dávek na základě této dohody a tím ke splacení celého emisního kursu musí dojít před podáním tohoto návrhu; akcionář musí spo- lečnosti doručit písemný návrh dohody o započetí do 15 (patnác- ti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 obchod- ního zákoníku, tedy od upsání akcií a společnost musí v návrh přijmout v dalších 15 (patnácti) dnech, nejpozději však v den podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodní- ho rejstříku, a to před podáním tohoto návrhu.
od 4. 4. 2002 do 9. 12. 2009
- Jediným akcionářem společnosti je obchodní společnost KALIVA, a.s., se sídlem Praha 3, Písecká 9, č.p. 1968, PSČ 130 00, IČ: 25200836, zapsaná v oddílu B, vložce 5777, obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze.
od 17. 10. 1996
- Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou z 3.4.1994 a ustanovena valnou hromadou z 3.4.1994. Bylo splaceno 100% základního jmění a všechny akcie jsou kmenové.
od 6. 5. 1994 do 17. 10. 1996
- Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou z 3.4.1994 a ustanovena valnou hromadou z 3.4.1994.
Kapitál
od 8. 6. 2010
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 25. 3. 2003 do 8. 6. 2010
Základní kapitál 20 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 5. 1994 do 25. 3. 2003
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 8. 6. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1 000.
od 8. 6. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1.
od 25. 3. 2003 do 8. 6. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1.
od 25. 3. 2003 do 8. 6. 2010
v listinné podobě
od 4. 4. 2002 do 8. 6. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1 000.
od 4. 4. 2002 do 8. 6. 2010
v listinné podobě Akcie nejsou registrovanými účastnickými cennými papíry.
od 18. 8. 1995 do 4. 4. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 1 000.
od 26. 7. 1994 do 18. 8. 1995
Akcie na majitele err, počet akcií: 10.
od 6. 5. 1994 do 26. 7. 1994
Akcie na jméno err, počet akcií: 10.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 29. 8. 2014
Ing. MARIE HENYŠOVÁ - člen
Čelákovice, Jungmannova, PSČ 250 88
den vzniku členství: 1. 7. 2014
od 31. 7. 2014 do 29. 8. 2014
MARIE HENYŠOVÁ - člen představenstva
Čelákovice, Jungmannova, PSČ 250 88
den vzniku členství: 30. 9. 2008 - 1. 7. 2014
od 18. 5. 2010 do 31. 7. 2014
Marie Henyšová - člen představenstva
Čelákovice, Jungmannova 1264/19, PSČ 250 88
den vzniku členství: 30. 9. 2008
od 8. 7. 2004 do 18. 5. 2010
Marie Henyšová - člen představenstva
Čelákovice, Jungmannova 1264
den vzniku funkce: 30. 6. 2003
od 3. 9. 2003 do 8. 7. 2004
Marie Henyšová - člen představenstva
Čelákovice, Prokopa Holého 1177/25
den vzniku funkce: 30. 6. 2003
od 4. 4. 2002 do 3. 9. 2003
Ing. Jana Klimešová - člen představenstva
Praha 4, Hlavní 2725/153, PSČ 141 00
den vzniku funkce: 21. 6. 2001 - 30. 6. 2003
od 31. 10. 2000 do 4. 4. 2002
Ing. Jana Klimešová - předseda představenstva
Praha 4, Hlavní 2725/153, PSČ 141 00
den vzniku členství: 14. 9. 2000 - 21. 6. 2001
den vzniku funkce: 14. 9. 2000 - 21. 6. 2001
od 31. 10. 2000 do 4. 4. 2002
Ing. Michaela Šimonová - člen představenstva
Brandýs nad Labem, Kaštanová 1486, PSČ 250 01
den vzniku funkce: 14. 9. 2000 - 21. 6. 2001
od 31. 10. 2000 do 4. 4. 2002
Jindřich Dostál - člen představenstva
Praha 4, Podolské nábřeží 20/22, PSČ 147 00
den vzniku funkce: 14. 9. 2000 - 21. 6. 2001
od 3. 7. 2000 do 31. 10. 2000
Jarmila Výtisková - člen představenstva
Praha 3 - Žižkov, Biskupcova 1890/47
od 29. 12. 1999 do 31. 10. 2000
Martina Zimmelová - předseda představenstva
Praha 8 - Libeň, U Vlachovky 923/2
od 4. 9. 1998 do 29. 12. 1999
Martina Zimmelová - předseda představenstva
Ústí nad Labem, Šípková 2796/14
od 4. 9. 1998 do 3. 7. 2000
Jarmila Výtisková - člen představenstva
Velké Albrechtice, 72
od 4. 9. 1998 do 31. 10. 2000
Ing. Emil Florián - místopředseeda představenstva
Praha 3, Biskupcova 48
od 17. 10. 1996 do 4. 9. 1998
Ing. Luboš Krauskopf - předseda představenstva
Brandýs nad Labem, Lipová 1496/A
od 17. 10. 1996 do 4. 9. 1998
Ing. Emil Florián - místopředseda představenstva
Praha 3, Biskupcova 48
od 17. 10. 1996 do 4. 9. 1998
Mgr. Jan Materna - člen představenstva
Mnichovo Hradiště, Švermova 379
od 17. 10. 1996 do 4. 9. 1998
Mgr. Jan Švec - člen představenstva
Praha 6, Na Krocínce 8
od 17. 10. 1996 do 4. 9. 1998
Ing. Josef Novosvětský - člen představenstva
Přerov, Hranická 13
od 28. 9. 1995 do 17. 10. 1996
Ing. Pavel Dvořáček - předseda představenstva
Praha 6, Čílova 18
od 28. 9. 1995 do 17. 10. 1996
Lukáš Hampl - člen představenstva
Praha 8, Mazurská 526
od 28. 9. 1995 do 17. 10. 1996
Ing. Jan Slosiarik - člen představenstva
Praha 9, Mimoňská 633
od 18. 8. 1995 do 28. 9. 1995
Ing. Pavel Vráblík - člen představenstva
Praha 10, Minická 378
od 18. 8. 1995 do 28. 9. 1995
JUDr. Jitka Petrášková - člen představenstva
Praha 7, Ovenecká 35
od 18. 8. 1995 do 28. 9. 1995
Ing. Petr Jahoda - člen představenstva
Praha 9, Rožmberská 875
od 2. 11. 1994 do 18. 8. 1995
Ing. Milena Kuldová - předseda představenstva
Praha 10, Na hroudě 10
od 2. 11. 1994 do 18. 8. 1995
Mgr. Marcela Bernardová - člen představenstva
Praha 5, Mrkvičkova 1355
od 2. 11. 1994 do 18. 8. 1995
JUDr. Antonín Novák - člen představenstva
Praha 5, Šejbalové 897
od 6. 5. 1994 do 2. 11. 1994
JUDr.Miloslav P r ů ch a - předseda představentstva
Praha 3, U kněžské louky 12
od 6. 5. 1994 do 2. 11. 1994
Mgr. Václav Vondrášek - člen představenstva
Praha 4, Na rozhledu 7
od 6. 5. 1994 do 2. 11. 1994
Pavel Kloupar - člen představenstva
Praha 8, Frýdlantská 11
od 29. 8. 2014
Ve všech záležitostech zastupuje společnost člen představenstva společnosti, a to tak, že za společnost jedná člen představenstva samostatně.
od 4. 4. 2002 do 29. 8. 2014
Způsob jednání jménem společnosti: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti člen před- stavenstva samostatně. Člen představenstva, který činí jménem společnosti písemné úkony, je podepisuje tak, že k obchodní firmě společnosti při- pojí svůj podpis.
od 4. 9. 1998 do 4. 4. 2002
Způsob jednání jménem společnosti: Jménem společnosti jedná a podepisuje každý člen představenstva samostatně.Podepisování za společnost se děje tak,že k vytištěnému či napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva,místopředseda představenstva nebo člen představenstva.
od 17. 10. 1996 do 4. 9. 1998
Způsob jednání jménem společnosti: Jmémem společnosti jedná a podepisuje předseda pčedstavenstva samostatně, místopředseda samostatně nebo dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému či napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, místopředseda představenstva nebo dva členové představenstva.
od 18. 8. 1995 do 17. 10. 1996
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jsou oprávněni jednat a listiny podepisovat vždy alespoň dva členové představenstva společně nebo proku- rista společnosti samostatně.
od 2. 11. 1994 do 18. 8. 1995
Způsob jednání jménem společnosti: - společnost zastupuje navenek i uvnitř společnosti předseda představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva.
od 6. 5. 1994 do 2. 11. 1994
Zastupování a podepisování . Za společnost jednají členové představenstva každý samostatně. Podepisuje se tak,že pod psaný,vytištěný nebo razítkem předtištěný název společnosti připojí své jméno člen představenstva.
Dozorčí rada
od 29. 8. 2014
DRAHOMÍRA VOSÁTKOVÁ - člen
Čelákovice, Na Stráni, PSČ 250 88
den vzniku členství: 1. 7. 2014
od 2. 11. 2011 do 29. 8. 2014
Drahomíra Vosátková - předseda dozorčí rady
Čelákovice, Na Stráni 1625, PSČ 250 88
den vzniku členství: 24. 6. 2011 - 1. 7. 2014
den vzniku funkce: 30. 6. 2011 - 1. 7. 2014
od 2. 11. 2011 do 29. 8. 2014
Jitka Rylichová - člen dozorčí rady
Nymburk, Rybářská 2281, PSČ 288 01
den vzniku členství: 24. 6. 2011 - 1. 7. 2014
od 2. 11. 2011 do 29. 8. 2014
Ing. Michaela Šimonová - člen dozorčí rady
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Brandýs nad Labem, Hrušovská 1932, PSČ 250 01
den vzniku členství: 24. 6. 2011 - 1. 7. 2014
od 6. 9. 2006 do 2. 11. 2011
Drahomíra Vosátková - předseda dozorčí rady
Čelákovice, Na Stráni 1625, PSČ 250 88
den vzniku členství: 28. 6. 2006 - 24. 6. 2011
den vzniku funkce: 28. 6. 2006 - 24. 6. 2011
od 6. 9. 2006 do 2. 11. 2011
Jitka Rylichová - člen dozorčí rady
Nymburk, Rybářská 2281, PSČ 288 01
den vzniku členství: 28. 2. 2006 - 24. 6. 2011
od 6. 9. 2006 do 2. 11. 2011
Ing. Michaela Šimonová - člen dozorčí rady
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Brandýs nad Labem, Hrušovská 1932, PSČ 250 01
den vzniku členství: 28. 6. 2006 - 24. 6. 2011
od 4. 4. 2002 do 6. 9. 2006
Drahomíra Vosátková - předseda dozorčí rady
Čelákovice, Na Stráni 1625, PSČ 250 88
den vzniku členství: 21. 6. 2001 - 28. 6. 2006
den vzniku funkce: 21. 6. 2001 - 28. 6. 2006
od 4. 4. 2002 do 6. 9. 2006
Jitka Rylichová - člen dozorčí rady
Přerov nad Labem, 305, PSČ 289 16
den vzniku funkce: 21. 6. 2001 - 28. 6. 2006
od 4. 4. 2002 do 6. 9. 2006
Ing. Michaela Šimonová - člen dozorčí rady
Brandýs nad Labem, Kaštanová 1486, PSČ 250 01
den vzniku funkce: 21. 6. 2001 - 28. 6. 2006
od 31. 10. 2000 do 4. 4. 2002
Růžena Forejtová - předseda dozorčí rady
Čelákovice, Petra Bezruče 16, PSČ 250 88
den vzniku členství: 14. 9. 2000 - 21. 6. 2001
den vzniku funkce: 14. 9. 2000 - 21. 6. 2001
od 31. 10. 2000 do 4. 4. 2002
Drahomíra Vosátková - člen dozorčí rady
Čelákovice, Na Stráni 1625, PSČ 250 88
den vzniku členství: 14. 9. 2000 - 21. 6. 2001
od 31. 10. 2000 do 4. 4. 2002
Jitka Rylichová - člen dozorčí rady
Přerov nad Labem, 305, PSČ 289 16
den vzniku funkce: 14. 9. 2000 - 21. 6. 2001
od 29. 12. 1999 do 31. 10. 2000
Kateřina Kavanová - předseda dozorčí rady
Praha 2, Podskalská 9/391
od 4. 9. 1998 do 29. 12. 1999
Kateřina Kavanová - předseda dozorčí rady
Praha 10, 28.pluku 295/37
od 4. 9. 1998 do 31. 10. 2000
Marie Henyšová - člen dozorčí rady
Čelákovice, Prokopa Holého 1177
od 4. 9. 1998 do 31. 10. 2000
Petra Staňková - člen dozorčí rady
Havířov-Podlesí, Jílová 1581
od 17. 10. 1996 do 4. 9. 1998
Ing. Zdeněk Chromý - předseda dozorčí rady
Uničov, tř. Gen. Svobody 1208
od 28. 9. 1995 do 17. 10. 1996
Mgr. Jaroslav Kašpar - člen dozorčí rady
Slaný, Rabasova 768
od 28. 9. 1995 do 4. 9. 1998
Kateřina Kavanová - člen dozorčí rady
Praha 10, Topolová 13
od 28. 9. 1995 do 4. 9. 1998
Dana Procházková - člen dozorčí rady
Praha 10, V bytovkách 839
od 18. 8. 1995 do 28. 9. 1995
Ing. Roman Šplíchal - člen dozorčí rady
Praha 5, Na srpečku 7
od 18. 8. 1995 do 28. 9. 1995
Ing. František Drašnar - člen dozorčí rady
Praha 5, Zdíkovská 102
od 18. 8. 1995 do 28. 9. 1995
Ing. Jiří Roubíček - člen dozorčí rady
Praha 5, Ke Kotlářce 14
od 2. 11. 1994 do 18. 8. 1995
Ing. Stanislava Burianová - předseda dozorčí rady
Praha 10, U dvojdomů 973
od 2. 11. 1994 do 18. 8. 1995
JUDr. Jana Felixová - člen dozorčí rady
Praha 5, Brichtova 819
od 2. 11. 1994 do 18. 8. 1995
Mgr. Petra Neubergerová - člen dozorčí rady
Dobříš, Průšova 646
od 6. 5. 1994 do 2. 11. 1994
ing. Jiří Kupec, CSc. - předseda dozorčí rady
Praha 3, Na vrcholu 6
od 6. 5. 1994 do 2. 11. 1994
JUDr.Miloslav P r ů ch a - člen dozorčí rady
Praha 4, Psohlavců 1501
od 6. 5. 1994 do 2. 11. 1994
Libuše Kupcová - člen představenstva
Praha 3, Na vrcholu 6
Akcionáři
od 6. 3. 2013
MARIE HENYŠOVÁ
Čelákovice, Jungmannova, PSČ 250 88
od 9. 12. 2009 do 6. 3. 2013
OGLATE ENTERPRISES LIMITED
Larnaca, Nestonos 5, Kyperská republika
od 9. 12. 2009 do 6. 3. 2013
- Registrační číslo: HE125998
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Ester Ledecká

Ester Ledecká

- sportovkyně, olympijská vítězka

+85

+
-
Adam Gebrian

Adam Gebrian

- architekt

+59

+
-
Vladimír Šmicer

Vladimír Šmicer

- fotbalista

+43

+
-
Jan  Ledecký

Jan Ledecký

- zpěvák

-98

+
-
Vít Bárta

Vít Bárta

- podnikatel, bývalý politik

-128

+
-
Michael Kocáb

Michael Kocáb

- zpěvák

-176

+
-

A tohle už jste četli?

Paušální daň se blíží. Spočítejte si, jestli se vám vyplatí

Paušální daň se blíží. Spočítejte si, jestli se vám vyplatí

Noví zájemci se mohou k paušální dani hlásit do 10. ledna. Kolik za rok 2022 zaplatí a komu se to vyplatí? Máme kalkulačku.

Síť kaváren vzdoruje pandemii. Promění krizi v příležitost?

Síť kaváren vzdoruje pandemii. Promění krizi v příležitost?

Až do příchodu koronaviru vedli manželé Kolští prosperující síť kaváren. Ze dne na den museli najet na krizové řízení, aby minimalizovali ztráty v době lockdownů. Kam se teď posunout jim v pořadu Krotitelé dluhů radil Tomáš Kresl z Partners.

Vaše peněženka po volbách. Co čekat od nové vlády

Vaše peněženka po volbách. Co čekat od nové vlády

Dosavadní opozice získala většinu v Poslanecké sněmovně. Než se koalicím Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN podaří sestavit vládu, připomeňme si, s jakými plány šly do voleb. Zajímají nás hlavně osobní finance a drobné podnikání.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  14 824 907 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Radost z pádu Babiše střídá strach z ODS. Co čekat od Fialy?

Radost z pádu Babiše střídá strach z ODS. Co čekat od Fialy?

Občanská demokratická strana bude dominovat budoucí vládě a mnoho lidí se ptá: co čekat od strany, která...

Nejde o to, kdo vynese koš, ale kdo na to myslí. Mentální zátěž je neviditelná domácí práce

Nejde o to, kdo vynese koš, ale kdo na to myslí. Mentální zátěž je neviditelná domácí práce

Mentální zátěž označuje nerovnost v rozložení činností v domácnosti, které zpravidla organizuje žena....

Partners Financial Services