Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

CHEMOPHARMA, a.s.
IČO: 60278072 - V konkursu

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu11. 3. 1994
StavV konkursu
Obchodní firma
od 11. 3. 1994

CHEMOPHARMA, a.s.

Sídlo
od 11. 1. 2001 do 7. 12. 2016
Praha 1, Václavské nám. 56
od 11. 3. 1994 do 11. 1. 2001
Ústí nad Labem, Jateční 34
IČO
od 11. 3. 1994

60278072

DIČ

CZ60278072

Identifikátor datové schránky:e4bwg76
Právní forma
od 11. 3. 1994
Akciová společnost
Spisová značka7058 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 17. 3. 2005
- výroba léčivých přípravků SPOFAPLAST 392-CAPSICOLLE, náplast, a SPOFAPLAST 180 - náplast na odstranění kuřích ok
od 17. 3. 2005
- výroba léčivých látek podle vyhlášky č. 296/2000 Sb. a pokynů Státního ústavu pro kontrolu léčiv shodných s pokyny ICH Q7A
od 17. 3. 2005
- výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí, zdraví š kodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
od 17. 3. 2005
- silniční motorová doprava nákladní
od 17. 3. 2005
- velkoobchod
od 17. 3. 2005
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
od 17. 3. 2005
- realitní činnost
od 17. 3. 2005
- testování, měření, analýzy a kontroly
od 8. 9. 2004
- výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů ( s vyjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením)
od 15. 11. 1995
- zámečnictví
od 15. 11. 1995
- klempířství
od 15. 11. 1995 do 17. 3. 2005
- provozování silniční motorové dopravy
od 15. 11. 1995 do 17. 3. 2005
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 15. 11. 1995 do 17. 3. 2005
- pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor - vázáno na poskytování vedlejších služeb v režimu živností volných
od 15. 11. 1995 do 17. 3. 2005
- provádění chemických analytických rozborů organických a anorganických látek
od 25. 10. 1994 do 17. 3. 2005
- výroba léčivých látek, náplastí a rychloobvazů ve smyslu § 62 odst. 3 zák. 86/92 Sb.
od 25. 10. 1994 do 17. 3. 2005
- výroba látek organické chemie a anorganické chemie (neoprav- ňuje k chemické výrobě uvedené v § 3 a přílohách č. 1 - 3 zák. č. 455/1991 Sb.)
od 25. 10. 1994 do 17. 3. 2005
- výroba technických lepivých materiálů
od 11. 3. 1994 do 25. 10. 1994
- výroba látek organické chemie (neopravňuje k chemické výrobě uvedené v § 3 a v přílohách č. 1 - 3 zákona č. 455/1991 Sb.)
od 11. 3. 1994 do 25. 10. 1994
- poskytování software - prodej hotových programů na základě smlouvy s autory a vyhotovování programů na zakázku
od 11. 3. 1994 do 25. 10. 1994
- výroba technických lepivých materiálů (neopravňuje k výrobě zdravotnických potřeb)
od 11. 3. 1994 do 17. 3. 2005
- výroba zdravotnických potřeb (zdravotnické náplasti a obvazové materiály)
Ostatní skutečnosti
od 21. 4. 2004
- Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 25.900.000,-Kč (slovy dvacetpět milionů devět set tisíc korun českých), a to z částky 852.900.000,-Kč (slovy osmsetpadesátdva miliony devět set tisíc korun českých) na konečných 878.800.000,-Kč (slovy osmsetsedmde sátosm milionů osm set tisíc korun českých). Upisování nad schválenou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení finanční situace a ekonomické stability společnosti a získání strategického partnera pro rozvoj obchodních vztahů v oblasti Severní Ameriky a Mexika. Základní kapitál se zvyšuje s vyloučením přednostního práva akcionářů k upsání nových akcií, tedy vylučuje se pro všechny akcionáře přednostní právo na upisování akcií. Důvodem vyloučení přednostního práva akcionářů k upsání nových akcií je úmysl nabídnout akcie předem určenému zájemci, kdy pohledávka společnosti na splacení jmenovité hodnoty akcií bude započtena proti pohledávce věřitele společnosti, kterým je společnos t GOBLIN FINANCIAL Corp. Tím pak dojde k posílení finanční situace a ekonomické stability společnosti včetně získání strategického partnera pro rozvoj obchodních vztahů v oblasti Severní Ameriky a Mexika. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitým vkladem. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 259 kusů kmenových akcií, znějících na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč. Emisní kurs každé upsané akcie je shodný se jmenovitou hodnotou a je 100.000,-Kč. Všechny akcie budou nabídnuty společnosti GOBLIN FINANCIAL Corp., No 549237 se sídlem Pasea Estate., Road Town, Tortola, British Virgin Islands. Připouští se započtení peněžité pohledávky věřitele GOBLIN FINANCIAL Corp., No 549237 se sídlem Pasea Estate., Road Town, Tortola, British Virgin Islands vůči společnosti v celkové výši 25.900.000,- Kč proti pohledávce na splacení emisního kursu. Lhůta pro upsání akcií je 14 dnů po nabytí právní moci usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. K úpisu dojde uzavřením písemné smlouvy o upsání akcií. Splacení akcií bude provedeno uzavřením smlouvy o započtení. Stanoví se tato pravidla pro upsání akcií a započtení: Akcie budou upsány uzavřením písemné smlouvy o upsání akcií. Smlouva o započtení výše specifikované pohledávky vůči pohledávce společnosti na splacení emisního kursu musí mít písemnou formu a musí být uzavřena mezi společností a upisovatelem do 14 ti dnů od upsání akcií předem určeným zájemcem, avšak před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Před podáním tohoto návrhu musí nastat účinnost smlouvy, musí tedy dojít ke střetu předmětných pohledávek a tím ke splacení ce lého emisního kursu. Návrh této smlouvy vyhotoví představenstvo a doručí předem určenému zájemci ve lhůtě 3 dnů od podepsání smlouvy o upsání akcií. Návrh a akceptace smlouvy o započtení musí být obsaženy v jedné listině.
od 26. 7. 2000 do 11. 1. 2001
- Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady přijal rozhodnutí o úmyslu zvýšit základní jmění společnosti o částku 547,100.000,-- Kč (slovy Pětsetčtyřicetsedmmilionůjednostotisíc korun) z částky 852,900.000,-- Kč na celkovou výši 1.400.000.000,-- Kč (slovy Jednamiliardačtyřistamilionů korun). Důvodem zvýšení je potřeba opařit si prostředky potřebné pro zajištění podnikatelské činnosti, zejména jejího rozvoje.
od 26. 7. 2000 do 11. 1. 2001
- Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových akcií peněžitými vklady, a to vydáním a upsáním celkem 5.471 kusů kmenových akcií na majitele jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-- Kč. Akcie budou vydány v zaknihované podobě. Emisní kurz upisovaných akcií je roven jejich nominální hodnotě. Upisování akcií nad částku 547,100.000,-- Kč se nepřipouští.
od 26. 7. 2000 do 11. 1. 2001
- Dosavadní jediný akcionář má přednostní právo na úpis nových akcií s tím, že na jednu dosavadní akcii lze upsat zaokrouhleně 0,64 nově vydaných akcií. Toto své právo je akcionář oprávněn vykonat v sídle společnosti v pracovní dny od 9.00 hod do 12.00 hod. a to ve lhůtě 15-ti dnů ode dne účinnosti zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo pracovního klidu, bude akcie možné upsat ještě následující pracovní den. Jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva je uvedena výše. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy. V tomto případě bude místem úpisu sídlo společnosti v pracovní dny od 9.00 hod. do 12.00 hod. a lhůta pro zápis začne běžet třetí pracovní den po skončení lhůty první a skončí 15. den po jejím začátku. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo pracovního klidu, bude akcie možné upsat ještě následující pracovní den. Jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva je uvedena výše.
od 26. 7. 2000 do 11. 1. 2001
- Upisovatel je povinnen splatit 30% emisního kurzu upsaných akcií do 30-ti dnů od data úpisu akcií na účet číslo 15xxxx. Zbývající část ve výši 70% emisního kurzu nejpozději do jednoho roku ode dne úpisu na stejný účet.
od 4. 8. 1997 do 29. 8. 2000
- Jediným akcionářem je obchodní společnost KVESTAR, a.s. IČ: 25076604, se sídlem Praha 2, Sokolská 39.
od 4. 3. 1997 do 11. 1. 2001
- Rozsah splacení základního jmění: 852 900 000,- Kč
Exekuce
od 29. 9. 2005
- Dne 22.3.2005 byl vydán exekuční příkaz č.j. EX 630/05-27 k vymožení částky 32.852.944,94 Kč s příslušenstvím prodejem podniku povinného: CHEMOPHARMA, a.s., ve prospěch oprávněného: LB InterFinanz AG, se sídlem Švýcarsko, Zürich, Beethovenstrasse 48. Pro vedením exekuce byl pověřen soudní exekutor JUDr. Juraj Podkonický, Exekutorský úřad pro Prahu 5, se sídlem Praha 5, U Šalamounky 41/769. Správcem podniku se ustanovuje Ing. Přemysl Jirák, bytem Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9.
od 9. 6. 2005
- Obvodní soud pro Prahu 1 nařídil usnesením č.j. 33 Nc 7196/2005 ze dne 17.5.2005 exekuci k vymožení částky 67.792,90 Kč s příslušenstvím na majetek povinného: CHEMOPHARMA, a.s., ve prospěch oprávněného: IHG Logistics s.r.o., se sídlem Rudná u Prahy, K Vy pichu 1215, identifikační číslo 48534412. Provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor Mgr. Otakar Kořínek, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Praha 8, Pobřežní 34.
od 1. 6. 2005
- Obvodní soud pro Prahu nařídil usnesením č.j. 33 Nc 7079/2005 ze dne 15.4. 2005 exekuci k vymožení částky 2.922,. Kč s příslušenstvím na majetek povinného: CHEMOPHARMA, a.s., ve prospěch oprávněného: Mgr. Vladimír Lorenc, se sídlem Chlumec, Zálužanská 36, identifikační číslo 19016514. Provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor JUDr. Miloslav Hauerland, Exekutorský úřad pro Prahu 5, se sídlem Praha 5, Zborovská 1222/3.
od 1. 6. 2005 do 29. 9. 2005
- Dne 22.3.2005 byl vydán exekuční příkaz č.j. EX 630/05-27 k vymožení částky 32.852.944,94 Kč s příslušenstvím prodejem podniku povinného: CHEMOPHARMA, a.s., ve prospěch oprávněného: LB InterFinanz AG, se sídlem Švýcarsko, Zürich, Beethovenstrasse 48. Pro vedením exekuce byl pověřen soudní exekutor JUDr. Juraj Podkonický, Exekutorský úřad pro Prahu 5, se sídlem Praha 5, U Šalamounky 41/769.
Kapitál
od 11. 1. 2001
Základní kapitál 852 900 000 Kč, splaceno 852 900 000 Kč.
od 25. 10. 1994 do 11. 1. 2001
Základní kapitál 852 900 000 Kč
od 11. 3. 1994 do 25. 10. 1994
Základní kapitál 530 000 000 Kč
od 25. 10. 1994
Akcie na majitele err, počet akcií: 8 529.
od 11. 3. 1994 do 25. 10. 1994
Akcie na majitele err, počet akcií: 5 300.
Statutární orgán
od 22. 1. 2019
Mgr. JOSEPH KRAUTMANN - Předseda představenstva
Praha - Smíchov, Radlická, PSČ 150 00
den vzniku členství: 29. 1. 2001
den vzniku funkce: 4. 2. 2001
od 18. 10. 2018 do 22. 1. 2019
Mgr. JOSEPH KRAUTMAN - Předseda představenstva
Praha - Smíchov, Radlická, PSČ 150 00
den vzniku členství: 29. 1. 2001
den vzniku funkce: 4. 2. 2001
od 22. 10. 2017 do 18. 10. 2018
Mgr. JOSEF KRAUTMAN - Předseda představenstva
Praha - Smíchov, Radlická, PSČ 150 00
den vzniku členství: 29. 1. 2001
den vzniku funkce: 4. 2. 2001
od 7. 12. 2016
RENÁTA KODÁLÍKOVÁ - člen představenstva
Praha - Libeň, Kašparovo náměstí, PSČ 180 00
den vzniku členství: 17. 9. 2004
od 30. 11. 2015 do 22. 10. 2017
Mgr. JOSEF KRAUTMAN - Předseda představenstva
Praha - Smíchov, Kováků, PSČ 150 00
den vzniku členství: 29. 1. 2001
den vzniku funkce: 4. 2. 2001
od 22. 2. 2005 do 7. 12. 2016
Renáta Kodálíková - člen představenstva
Praha 8, Petra Slezáka 13
den vzniku členství: 17. 9. 2004
od 9. 9. 2003 do 17. 3. 2005
Renáta Terková - člen
Praha 8, U Pentlovky 468/3
den vzniku funkce: 4. 3. 2003
od 5. 2. 2003 do 1. 3. 2006
Ing. Lubomír Dugovič - člen představenstva
Sušice, Sirkařská 972
den vzniku členství: 11. 2. 2002 - 24. 5. 2005
od 2. 4. 2002 do 9. 9. 2003
JUDr. Václav Hlásek - místopředseda představenstva
Praha 8, Rajmonova 1198/13
den vzniku členství: 29. 1. 2001
den vzniku funkce: 4. 2. 2001 - 4. 3. 2003
od 2. 4. 2002 do 30. 11. 2015
Mgr. Josef Krautman - Předseda představenstva
Praha 4, Nad Pískovnou 1474/53
den vzniku členství: 29. 1. 2001
den vzniku funkce: 4. 2. 2001
od 11. 1. 2001 do 2. 4. 2002
Renáta Terková - Člen představenstva
Praha 8, U Pentlovky 468/3
od 11. 1. 2001 do 5. 2. 2003
Ranáta Kodálíková - Člen představenstva
Praha 8, Petra Slezáka 446/13
od 26. 7. 2000 do 11. 1. 2001
Ing. Jaroslav Körner - 1. Místopředseda představenstva
Ústí nad Labem, Na Výrovce 505/4
od 26. 7. 2000 do 11. 1. 2001
Ing. Pavel Anděl - 2. Místopředseda představenstva
Litoměřice, Marie Majerové 1826/13
od 26. 7. 2000 do 2. 4. 2002
Luděk Vychodil - Předseda představenstva
Praha 5 - Nové Butovice, Sluneční náměstí 3, PSČ 158 00
od 4. 6. 1999 do 26. 7. 2000
Ing. Josef Dziak - Předseda představenstva
Dobřejovice, Na Průhoně 182
od 6. 4. 1999 do 26. 7. 2000
Mgr. Josef Krautmann - Člen představenstva
Praha 4, Nad Pískovnou 1474
od 6. 4. 1999 do 26. 7. 2000
Ing. Zdeněk Feigl - Člen představenstva
Praha 8, S.K.Neumanna 9
od 27. 4. 1998 do 6. 4. 1999
Ing. Dana Kotrsová - Člen představenstva
Ústí nad Labem, Šrámkova 57
od 27. 4. 1998 do 6. 4. 1999
Mgr. Martin Janeček - Člen představenstva
Praha 10, Bajkalská 666/8
od 4. 8. 1997 do 27. 4. 1998
Ing. Ivo Novák - Člen představenstva
Praha 8, Hovorčovická 19
od 4. 8. 1997 do 27. 4. 1998
Ing. Miroslav Žižka - Člen představenstva
Ostrovec 29, okr. Písek
od 4. 8. 1997 do 4. 6. 1999
Ing. Josef Dziak - Předseda představenstva
Praha 4, Točitá 1726
od 4. 3. 1997 do 4. 8. 1997
Ing. Vladislav Raška - Předseda představenstva
Děčín, Hluboká 1195/11
od 4. 3. 1997 do 4. 8. 1997
Ing. Václav Kaše - Člen představenstva
Kolín, Orebitská 365
od 4. 3. 1997 do 4. 8. 1997
Ing. Jaromír Klak - Člen představenstva
Ústí nad Labem, Peškova 505
od 15. 11. 1995 do 15. 11. 1995
Věra Soukupová - Člen představenstva
Kladno, Dánská 2271
od 15. 11. 1995 do 15. 11. 1995
Ing. Václav Kaše - Člen představenstva
Kolín, Orebická 365
od 15. 11. 1995 do 4. 3. 1997
Ing. Václav Kaše - Předseda představenstva
Kolín, Orebitská 365
od 15. 11. 1995 do 4. 8. 1997
Ing. Alexej Spivák - Člen představenstva
Ústí nad Labem, Na hřebence 6/1493
od 15. 11. 1995 do 4. 8. 1997
Ing. Jaroslav Klich - Člen představenstva
Praha 10, Nad vodovodem 40
od 11. 3. 1994 do 15. 11. 1995
Ing. Miroslav David - Člen představenstva
Knínice, 9, PSČ 679 34
od 11. 3. 1994 do 15. 11. 1995
Ing. Michal M e j s t ř í k - Člen představenstva
Dobřichovice, Krajníkova 107
od 11. 3. 1994 do 15. 11. 1995
Ing. Veselin Šopov - Předseda představenstva
Praha 5, Lohniského 847
od 11. 3. 1994 do 15. 11. 1995
Dr. Jiří Hlaváček - Člen představenstva
Praha 4, Ke Kašně 316
od 11. 3. 1994 do 15. 11. 1995
Dr. Marie Petrová - Člen představenstva
Praha 10, Na Třebešíně 64
od 11. 3. 1994 do 4. 8. 1997
Ing. Jiří Gelný - Místopředseda představenstva
Praha 4, Pod Lysinami 463/3
od 11. 3. 1994 do 4. 8. 1997
Ing. Pavel Jirkovský - Člen představenstva
Praha 5, Zborovská 30
od 5. 2. 2003
Za společnost jedná a podepisuje samostatně předseda předsta- venstva nebo člen představenstva vždy společně s předsedou představenstva.
od 2. 4. 2002 do 5. 2. 2003
Za společnost jednají a podepisují předseda a místopředseda samostatně, ostatní členové představenstva vždy dva společně.
od 4. 8. 1997 do 2. 4. 2002
Za společnost jednají a podepisují předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Činí tak způsobem, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí své podpisy.
od 11. 3. 1994 do 4. 8. 1997
Jednání jménem společnosti : Za společnost jednají a podepisují vždy nejméně dva členové představenstva, z nichž jeden vždy musí být buď předseda nebo místopředseda představenstva. Podepisování společnosti děje se tak, že k napsanému nebo jinak vytištěnému názvu společnosti připojí oba podepisující svo- ji funkci a svůj podpis.
Prokura
od 1. 2. 1999 do 6. 4. 1999
Ing. Dana Kotrsová
Ústí nad Labem, Šrámkova 57
od 1. 2. 1999 do 6. 4. 1999
- Samostatná prokura bez práva zcizovat nebo zatěžovat nemovitosti společnosti. Prokuristka podepisuje tím způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis.
Dozorčí rada
od 2. 8. 2014
JUDr. VÁCLAV HLÁSEK - člen dozorčí rady
Panenské Břežany, Baštecká, PSČ 250 70
den vzniku funkce: 4. 3. 2003
od 1. 8. 2013 do 2. 8. 2014
JUDr. VÁCLAV HLÁSEK - člen dozorčí rady
Praha 8 - Troja, Trojská, PSČ 182 00
den vzniku funkce: 4. 3. 2003
od 11. 5. 2005 do 5. 7. 2006
Ing. Július Szabo - předseda dozorčí rady
Praha 2, Jaromírova 45
den vzniku členství: 20. 1. 2005 - 9. 3. 2006
den vzniku funkce: 1. 3. 2005 - 9. 3. 2006
od 9. 9. 2003 do 1. 8. 2013
JUDr. Václav Hlásek - člen dozorčí rady
Praha 8, Rajmanova 1198/13
den vzniku funkce: 4. 3. 2003
od 5. 2. 2003 do 9. 9. 2003
Julius Lopata - člen dozorčí rady
Kladno 3, Kalininova 631/21
den vzniku členství: 29. 1. 2001
od 5. 2. 2003 do 8. 7. 2005
JUDr. Richard Maleček - předseda dozorčí rady
Praha 9, Smikova 836
den vzniku členství: 29. 1. 2001 - 20. 1. 2005
den vzniku funkce: 12. 9. 2002 - 20. 1. 2005
od 3. 5. 2002
Milan Bengl - člen
Ústí nad Labem, Barrandova 1224/4, PSČ 400 03
den vzniku členství: 31. 1. 2001
od 2. 4. 2002 do 5. 2. 2003
Julius Lopata - předseda dozorčí rady
Kladno 3, Kalinova 631/21
den vzniku členství: 29. 1. 2001
den vzniku funkce: 4. 2. 2001 - 12. 9. 2002
od 2. 4. 2002 do 5. 2. 2003
JUDr. Richard Maleček - Člen dozorčí rady
Praha 9, Smikova 836
den vzniku funkce: 29. 1. 2001
od 11. 1. 2001 do 2. 4. 2002
Mgr. Josef Krautman - Člen dozorčí rady
Praha 4, Nad Pískovnou 1474/53
od 11. 1. 2001 do 2. 4. 2002
Ing. Zdeněk Feigl - Člen dozorčí rady
Praha 8, S.K. Neumanna 9
od 11. 1. 2001 do 2. 4. 2002
JUDr. Václav Hlásek - Člen dozorčí rady
Praha 8, Rajmonova 1198
od 26. 7. 2000 do 11. 1. 2001
Jiří Souček - Předseda dozorčí rady
Praha 8, Rajmonova 1198
od 26. 7. 2000 do 11. 1. 2001
Valeri Larionov - 1. Místopředseda dozorčí rady
Moskva, ul. Ščerbakovskaja 58, Ruská federace v ČR : Praha 10-Vinohrady, Dykova 18
od 26. 7. 2000 do 11. 1. 2001
Ing. Josef Dziak - 2. Místopředseda dozorčí rady
Dobřejovice, Na Průhoně 182
od 6. 4. 1999 do 26. 7. 2000
JUDr. Václav Hlásek - Člen dozorčí rady
Praha 8, Rajmonova 1198
od 6. 4. 1999 do 26. 7. 2000
Martin Bartůněk - Člen dozorčí rady
Příbram VIII, Čechovská 119
od 6. 4. 1999 do 26. 7. 2000
Ing. Dana Kotrsová - Člen dozorčí rady
Ústí nad Labem, Šrámkova 57
od 27. 4. 1998 do 6. 4. 1999
Ing. Dagmar Bartošová - Člen dozorčí rady
Praha 4, Choceradská 3038
od 4. 8. 1997 do 27. 4. 1998
Prof.Ing. Petr Moos, CSc. - Člen dozorčí rady
Praha 6, Šlejnická 15
od 4. 8. 1997 do 6. 4. 1999
Ing. Jindřich Vašák - Člen dozorčí rady
Praha 5, Žilovská 760
od 4. 8. 1997 do 6. 4. 1999
Alois Studenovský - Člen dozorčí rady
Ústí nad Labem, Rabasova 3197/4
od 15. 11. 1995 do 4. 8. 1997
Ing. Jaroslav Topič - Předseda dozorčí rady
Praha 6, Nad Kajetánkou 18
od 15. 11. 1995 do 4. 8. 1997
JUDr. Lubomír Pánik - Člen dozorčí rady
Litoměřice, Hejdukova 20
od 15. 11. 1995 do 4. 8. 1997
Ing. Dana Hladěnová - Člen dozorčí rady
Ústí nad Labem, Vinařská 742/20
od 11. 3. 1994 do 15. 11. 1995
RNDr. Irena Šopovová - Člen dozorčí rady
Praha 5, Lohniského 847
od 11. 3. 1994 do 15. 11. 1995
Běla Gelná - Člen dozorčí rady
Praha 5, Pod Lysinami 463/3
od 11. 3. 1994 do 15. 11. 1995
Ing. Ivo Gavlas - Člen dozorčí rady
Praha 8, Davídkova 2103/95
od 11. 3. 1994 do 15. 11. 1995
Dr. Arnošt Vodička - Předseda dozorčí rady
Praha 4, Křejpského 1512
od 11. 3. 1994 do 15. 11. 1995
Ing. Marie Veltruská - Místopředseda dozorčí rady
Praha 10, Pod altánem 48
Akcionáři
od 11. 1. 2001 do 8. 9. 2004
KVESTAR, a.s., IČO: 25076604
Praha 1, Václavské nám. 56
Hodnocení firmy
-3
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Smrtwings! Zachraňování strategických (?) firem očima expertů

22. 5. 2020 | | Ondřej Tůma | 13 komentářů

Smrtwings! Zachraňování strategických (?) firem očima expertů

V jakém případě by měl stát v době krize finančně pomáhat velkým strategickým společnostem? A které to vlastně jsou?

Firmy mohou odložit sociální pojištění, schválil Senát

20. 5. 2020 | | Jiří Hovorka

Firmy mohou odložit sociální pojištění, schválil Senát

Firmy mohou odložit platbu sociálního pojištění za své zaměstnance v následujících třech měsících. Vládní návrh dnes schválili senátoři, k definitivní změně zákona zbývá už jenom podpis prezidenta a zveřejnění ve Sbírce.

Stát zaplatí podnikatelům polovinu nájmu. Majitel ale musí slevit

18. 5. 2020 | | Petr Kučera | 15 komentářů

Stát zaplatí podnikatelům polovinu nájmu. Majitel ale musí slevit

Když pronajímatel sleví 30 procent, zaplatí stát 50 procent původní ceny a nájemce zbylých 20 procent.

S podnikáním přestalo 5 % živnostníků. Hospody nekončí

15. 5. 2020 | | Petr Kučera

S podnikáním přestalo 5 % živnostníků. Hospody nekončí

Během letošního ledna až dubna přestala s podnikáním – aspoň dočasně – 5,5 procenta aktivních živnostníků. Dvě třetiny z nich přitom přerušili nebo ukončili činnost ještě před začátkem koronavirové krize, třetina potom v posledních dvou měsících. Vyplývá to z dat portálu Informaceofirmach.cz a analýzy společnosti CRIF.

Pětistovku na den dostanou i menší firmy, pěstouni a dobrovolníci

13. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 37 komentářů

Pětistovku na den dostanou i menší firmy, pěstouni a dobrovolníci

Na kompenzační bonus dosáhnou majitelé malých a rodinných společností s ručením omezeným. Prošel i návrh Pirátů na další rozšíření. Na definitivní schválení si ale ještě pár dnů počkáme.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 730,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 740,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 740,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 789,20 Kč
ČSOB 2 789,20 Kč
Expobank CZ 2 800,60 Kč
Komerční banka 2 813,71 Kč
Česká spořitelna 2 829,00 Kč
Raiffeisenbank 2 850,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 852,90 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 203 988 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

+174
+
-
2.Jakub Štáfek

Jakub Štáfek

- herec

+141
+
-
3.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-48
+
-
4.Dara Rolins

Dara Rolins

- zpěvačka

-101
+
-
5.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-389
+
-

Články na Heroine.cz

Matky v šestinedělí nejsou zvířata v ZOO. Nechte jim čas pro sebe

Matky v šestinedělí nejsou zvířata v ZOO. Nechte jim čas pro sebe

Šestinedělí bych přirovnala k situaci, když se někdo snaží zvládnout novou práci, ale...více

Spisovatelka, modelka i prostitutka. Dokument Pátrání po Evě zkoumá ženskou identitu

Spisovatelka, modelka i prostitutka. Dokument Pátrání po Evě zkoumá ženskou identitu

Eva je tulačka, bloggerka, lesba, prostitutka, spisovatelka, panna, žena v domácnosti,...více

Šperky jako větvičky z lesa. České designéry inspiruje dřevo i květiny

Šperky jako větvičky z lesa. České designéry inspiruje dřevo i květiny

Ve starém mýtu bohové proměnili milující se pár Filémóna a Baucis ve dva stromy, aby jim...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vymáhání po roce a půl neužívání služeb
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vymáhání po roce a půl neužívání služeb

Otázka: Dobrý den, od srpna 2018, kdy jsem měla autonehodu, nepoužívám služby firmy T-Mobile. Plně chápu, že mi poté přišlo vymáhání na cca 4500 Kč, které jsem uhradila a v dopise bylo uvedeno, ze tímto vymáháním...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services