Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Obchodní rejstřík FESTER a.s. v likvidaci
IČO: 60737018 - Zaniklý subject, Vyhlášena likvidace

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu16. 1. 1995
Datum zániku19. 12. 2012
StavZaniklý subject, Vyhlášena likvidace
Obchodní firma
od 26. 6. 2009 do 19. 12. 2012

FESTER a.s. v likvidaci

od 31. 12. 2004 do 26. 6. 2009

FESTER a.s.

od 16. 1. 1995 do 31. 12. 2004

TOKO A/S akciová společnost

Adresa sídla
od 31. 12. 2004 do 31. 12. 2004
Břežany, Pravice 141, PSČ 671 65
od 31. 12. 2004 do 19. 12. 2012
Břežany, , PSČ 671 65
od 16. 9. 1998 do 31. 12. 2004
Praha 4, Lomnického 812/6, PSČ 140 21
od 9. 2. 1995 do 16. 9. 1998
Praha 4, Na strži 63, PSČ 140 62
od 16. 1. 1995 do 9. 2. 1995
Luhačovice,okres Zlín, areál spol.Zálesí s.r.o.
IČO
od 16. 1. 1995 do 19. 12. 2012

60737018

Právní forma
od 16. 1. 1995 do 19. 12. 2012
Akciová společnost
Spisová značka6566 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 16. 9. 1998 do 19. 12. 2012
- poradenská činnost pro podnikatele v oblasti zemědělské výroby
od 16. 9. 1998 do 19. 12. 2012
- organizování vzdělávacích kurzů a seminářů
od 11. 6. 1998 do 19. 12. 2012
- nákup prodej a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení
od 11. 6. 1998 do 19. 12. 2012
- silniční motorová doprava nákladní
od 11. 6. 1998 do 19. 12. 2012
- nakladatelská činnost
od 11. 6. 1998 do 19. 12. 2012
- vydavatelská činnost
od 16. 1. 1995 do 19. 12. 2012
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 16. 1. 1995 do 19. 12. 2012
- pronájem strojů a zařízení
od 16. 1. 1995 do 19. 12. 2012
- výroba a opravy zemědělských strojů
od 16. 1. 1995 do 19. 12. 2012
- práce s těžkýni mechanismy
Ostatní skutečnosti
od 19. 12. 2012 do 19. 12. 2012
- Usnesením Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 40 INS 20095/2012-A-7, ze dne 1.10.2012, které nabylo právní moci dne 26.10.2012 byl zamítnut insolvenční návrh dlužníka pro nedostatek majetku. Ke dni právní moci tohoto rozhodnutí se společnost vymazává z obc hodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností.
od 30. 4. 2012 do 19. 12. 2012
- Obchodní společnost byla od 16.01.1995 do 05.01.1998 vedena u Krajského souud v Brně v oddíle B, vložka číslo 1502.
od 26. 6. 2009 do 19. 12. 2012
- Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 30.4.2009 č.j.76 Cm 203/2008-13, které nabylo právní moci dne 6.6.2009 byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor.
od 3. 9. 2004 do 31. 12. 2004
- Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl o záměru navýšit základní kapitál společnosti, s tím, že podle § 204as odst. 1,7obchod. zákoníku vzdal přednostního práva na upisování akcií. Navýšení základního kapitálu bude dle rozhodnutí provedeno následujícím způsobem: - základní kapitál společnosti TOKO A/S akciová společnost se zvyšuje o 150,000.000,- Kč( slovy: jedno sto padesát milionů korun českých) ze stávající výše 1,198.700,- Kč( slovy :jeden milion jedno devadesát osm tisíc sedm set korun českých) na novou výši 151,198.700,-Kč ( slovy: jedno sto padesát jedna milionů jedno sto devadesát osm tisíc sedm set korun českých). -důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení kapitálu akciové společnosti pro další investice a posílení finanční situace společnosti a to upsáním nových akcií:15( slovy: patnáct) kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10,000.000,- Kč (slovy:deset milionů korun českých) bez veřejné nabídky akcií. Jedná se o kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, neregistrované. Na každých 100,- Kč ( slovy: jedno sto korun českých) jmenovité hodnoty akcie bude připadat l (slovy: jeden) hlas. Emisní kurs upisovaných akcií se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě a bude splacen peněžitým vkladem, upisovat lze pouze c elé akcie. - určuje se, že akcie budou nabídnuty určitému zájemci a to panu Ing. Tomáši Kořínkovi, rodné číslo 60 11 19/0614, trvale bytem Luhačovice, V Drahách 979,PSČ 763 26 -upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští -místem pro upisování akcií bez využití předsnostního práva je sídlo společnosti TOKO A/S akciová společnost, Praha 4, Lomnického 812/6,PSČ 140 21, v pracovních dnech od 9,00 do 16,00 hodin, během lhůty k upisování.Lhůta pro upisování činí 15( slovy: patn áct) dnů a počne běžet prvním dnem po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci. Společnost předloží tomuto zájemci do 30 dnů ( slovy: třiceti) dnů od půrávní moci rozhodnutí příslušného soudu o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku návrh smlouvy o upsání akcií.Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využítí přednostního práva bude předem určenému zájemci oznámen dopisem. - určuje se způsob splacení emisního kursu upsaných akcií tak, že ve lhůtě pro splacení emisního kursu upsaných akcií bude uzavřena dohoda o započtení peněžité pohledávky určitého zájemce Ing.Tomáše Kořínka vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu podle ustanovení § 203/2 písm. j obchodního zákoníku -důvodem pro započtení je posílení finanční situace společnosti -nepoužije se ustanovení § 204 odst. 2 a § 203 odst. 2 f obchodního zákoníku -akcie nového druhu se vydávají Pohledávka, která bude započtena: -pohledávka jediného akcionáře Ing, Tomáše Kořínka, rodné číslo 60 11 19/0614,trvale bytem Luhačovice, V Drahách 979,PSČ 763 26, vzniklá ze smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 06.05.2003 ( slovy : šestého května roku dva tisíce tři), na jejímž základě postoupila společnost TOKO-AGRO,s.r.o., se sídlem Praha 4, Lomnického 812/6,IČ: 26 11 80 76, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 71674, pohledávky v celkové výši 150,000.000,- Kč ( jedno sto padesát milionů koru n českých) za dlužníkem společností TOKO A/S akciová společenost, se sídlem Praha 4, Lomnického 812/6, PSČ 140 21 ,IČ: 60 73 70 18 Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení peněžité pohledávky : -Do 3/slovy :tří/ dnů ode dne doručení smlouvy o upsání akcií do sídla společnosti TOKO A/S akciová společnost zašle jediný člen představenstva společnosti upisujícímu věřiteli písemný návrh smlouvy o započtení peněžité pohledávky vůči společnosti TOKO A/S akciová společnost, se sídlem Praha 4, Lomnického 812/6,PSČ 140 21 , IČ: 60 73 70 18, proti pohledávce na splacení emisního kurzu. -Upisující věřitel je povinen doručit podepsaný návrh smlouvy o započtení pohledávky do sídla společnosti TOKO A/S akciová společnost ve lhůtě 15 ( slovy: patnácti ) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy . Smlouva o započtení bude ze strany společnosti TOK O A/S akciová společnost, se sídlem Praha 4, Lomnického 812/6 ,PSČ 140 21,IČ: 60 73 70 18, podepsána členem představenstva ( předsedou představenstva ), ze strany upisujícího věřitele bude podepsána Ing. Tomášem Kořínkem. -Vzájemné pohledávky jsou započteny k okamžiku jejich vzájemného střetu. Tímto započtením bude jediným akcionářem Ing.Tomášem Kořínkem splacen emisní kurs nových akcií. Tím dojde ke změně stanov, části II., článku 6., bodu 1. a 2., který nově zní: -Základní kapitál společnosti činí 151,198.700,- Kč ( slovy: jedno sto padesát jedna milionů jedno sto devadesát osm tilsíc sedm set korun českých). 2. Základní kapitál společnosti je rozdělen na : -15 ( slovy: patnáct) kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10,000.000,- Kč ( slovy: deset milionů korun českých ) -1 ( slovy: jednu) listinnou akcii na jméno ve jmenovité hodnotě 1,132.000,-Kč ( slovy: jeden milion jedno sto třicet dva tisíc korun českých) -1( slovy: jednu) listinnou akcii na jméno v nomináln í hodnotě 66.700,- Kč ( slovy: šedesát šest tisíc sedm set korun českých ) Akcie nejsou registrované. Změna stanov v části týkající se zvýšení základního kapitálu bude účinná až po zapsání zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 25. 4. 2000 do 19. 12. 2012
- Valná hromada společnosti kkonaná dne 25.11.1999 přijala následující usnesení o snížení základního jmění společnosti: 1. Valná hromada schvaluje snížení základního jmění společnosti z důvodu úhrady vykazované ztráty a převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty. 2. Základní jmění, které činí 60.000.000,- Kč bude sníženo o částku 58.801.300,- Kč, tedy na částku 1.198.700,- Kč. 3. Snížení základního jmění o částku 65.000,- Kč bude provedeno zničením 65 zaměstnaneckých akcií, které jsou v majetku společnosti. Snížení základního jmění o částku 58.736.300,- Kč bude provedeno snížením jmenovité hodnoty zbývajících kmenových a zaměstnaneckých akcií, a to z původní jmenovité hodnoty 100.000,- Kč na jmenovitou hodnotu 2.000,- Kč a z původní jmenovité hodnoty 1.000,- Kč na jmenovitou hodnotu 20,- Kč. 4. K vyznačení nižší jmenovité hodnoty budou akcie předloženy společnosti do jednoho měsíce ode dne zápisu snížení základního jmění do obchodního rejstříku.
od 9. 12. 1996 do 19. 12. 2012
- Společnost byla sloučena se společnostmi TOKO-LEAS, spol. s r.o. se sídlem Praha 4, Na strži 63, IČO 4945 2533 a TOKO spol. s r.o. se sídlem Praha 4, Na strži 63, IČO 1369 0876, jejichž veškerá práva a povinnosti převzala.
od 9. 2. 1995 do 19. 12. 2012
- Ke dni 7.2.1995 byly předloženy stanovy společnosti upravené v § 3.
Exekuce
od 4. 4. 2005 do 19. 12. 2012
- Obvodní soud pro Prahu 4 rozhodl usnesením ze dne 3.1.2005 o nařízení exekuce proti povinnému TOKO A/S, a.s. k uspokojení pohledávky ve výši 90.496,80 Kč. Provedením exekuce se pověřuje JUDr. Martin Růžička, Exekutorský úřad Zlín, Záramí 4077, 760 40 Zlín.
Kapitál
od 31. 12. 2004 do 19. 12. 2012
Základní kapitál 151 198 700 Kč
od 9. 11. 2002 do 31. 12. 2004
Základní kapitál 1 198 700 Kč
od 11. 6. 1998 do 9. 11. 2002
Základní kapitál 60 000 000 Kč
od 9. 12. 1996 do 11. 6. 1998
Základní kapitál 31 400 000 Kč
od 16. 1. 1995 do 9. 12. 1996
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 31. 12. 2004 do 19. 12. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 15.
od 31. 12. 2004 do 19. 12. 2012
v listinné podobě
od 31. 12. 2004 do 19. 12. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 31. 12. 2004 do 19. 12. 2012
v listinné podobě
od 31. 12. 2004 do 19. 12. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 31. 12. 2004 do 19. 12. 2012
v listinné podobě
od 3. 9. 2004 do 31. 12. 2004
Akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 3. 9. 2004 do 31. 12. 2004
v listinné podobě
od 3. 9. 2004 do 31. 12. 2004
Akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 3. 9. 2004 do 31. 12. 2004
v listinné podobě
od 9. 11. 2002 do 3. 9. 2004
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 286.
od 9. 11. 2002 do 3. 9. 2004
v listinné podobě
od 9. 11. 2002 do 3. 9. 2004
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 28 000.
od 9. 11. 2002 do 3. 9. 2004
v listinné podobě
od 9. 11. 2002 do 3. 9. 2004
Zaměstnanecké akcie na jméno err, počet akcií: 3 335.
od 9. 11. 2002 do 3. 9. 2004
v listinné podobě
od 1. 3. 1999 do 9. 11. 2002
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 28 000.
od 1. 3. 1999 do 9. 11. 2002
v listinné podobě
od 1. 3. 1999 do 9. 11. 2002
Zaměstnanecké akcie na jméno err, počet akcií: 3 400.
od 1. 3. 1999 do 9. 11. 2002
v listinné podobě
od 11. 6. 1998 do 1. 3. 1999
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 30 400.
od 11. 6. 1998 do 1. 3. 1999
v listinné podobě
od 11. 6. 1998 do 1. 3. 1999
Zaměstnanecké akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.
od 11. 6. 1998 do 1. 3. 1999
v listinné podobě
od 11. 6. 1998 do 9. 11. 2002
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 286.
od 11. 6. 1998 do 9. 11. 2002
v listinné podobě
od 9. 12. 1996 do 11. 6. 1998
Akcie na jméno err, počet akcií: 31 400.
od 16. 1. 1995 do 9. 12. 1996
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 31. 12. 2004 do 19. 12. 2012
Bohumír Novák - člen představenstva
Pravice, 141, PSČ 671 65
den vzniku členství: 16. 9. 2004
od 21. 1. 1999 do 3. 1. 2002
ing. Anna Krovinová - členka představenstva
Bojkovice, Mánesova 911
od 11. 6. 1998 do 3. 1. 2002
Ing. Lubomír Rejfek - člen představenstva
Praha 9, Medinská 253
od 11. 6. 1998 do 31. 12. 2004
Ing. Tomáš Kořínek - předseda představenstva
Luhačovice, V Drahách 979
od 16. 1. 1995 do 11. 6. 1998
Ing. Tomáš Kořínek - předseda představenstva
Luhačovice, Družstevní 86
od 16. 1. 1995 do 11. 6. 1998
Libuše Máčalová - členka představenstva
Velký Ořechov, 155
od 16. 1. 1995 do 26. 10. 2000
JUDr. Josef Černý - člen představenstva
Zlín, Valachův žleb 4891
od 3. 1. 2002 do 19. 12. 2012
Způsob zastupování: Za společnost jedná a podepisuje jediný člen představenstva tak, že k obchodní firmě připojí svůj podpis.
od 16. 1. 1995 do 3. 1. 2002
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva.
Likvidace
od 26. 6. 2009 do 19. 12. 2012
JUDr. Petr Horák
Praha 2 - Nové Město, Hálkova 1, PSČ 120 00
Dozorčí rada
od 31. 12. 2004 do 19. 12. 2012
Milan Baláž - člen dozorčí rady
Záhorská Ves, Malá Ulička 303/5, PSČ 900 65, Slovenská republika
den vzniku členství: 16. 9. 2004
od 31. 12. 2004 do 19. 12. 2012
Květoslava Danielová - člen dozorčí rady
Malacky, Lozorno 864, PSČ 900 55, Slovenská republika
den vzniku členství: 16. 9. 2004
od 31. 12. 2004 do 19. 12. 2012
Jana Jankovičová - člen dozorčí rady
Mokrý Háj, 102, PSČ 908 65, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 10. 2004
od 17. 11. 2001 do 31. 12. 2004
Ing. Juraj Višňovský - člen
Kuzmice, č.164, Slovenská republika
den vzniku funkce: 27. 6. 2001
od 26. 10. 2000 do 31. 12. 2004
Miroslav Kuchta - člen
Český Krumlov, Železniční 191
od 21. 1. 1999 do 3. 1. 2002
ing. Ludmila Ondrůšková - člen
Bojkovice, Pitínská 794
od 21. 1. 1999 do 3. 1. 2002
Zdeněk Novák - člen
Velký Ořechov, Velký Ořechov 176
od 21. 1. 1999 do 31. 12. 2004
ing. Vladimír Smetana - člen
Nivnice, nám. Míru 141
od 16. 9. 1998 do 3. 1. 2002
Ing. Ĺubomíra Haničincová - člen
Lhota u Luhačovic, Slopné 76, PSČ 763 26
od 11. 6. 1998 do 21. 1. 1999
Ing. Anna Krovinová - člen
Bojkovice, Mánesova 911
od 11. 6. 1998 do 21. 1. 1999
Mgr. Věra Hyánková - člen
Zlín, Mladcova 36
od 11. 6. 1998 do 21. 1. 1999
Ing. Vojtěch Kovařík - člen
Vlachovice 59,
od 11. 6. 1998 do 26. 10. 2000
Ing. Juraj Višňovský - člen
Kuzmice 164, , Slovenská republika
od 11. 6. 1998 do 26. 10. 2000
Ing. Viktor Nakonetchnyi - člen
Ľvivský kraj, m.Pustomyty, ul. Komorova 2/8, č. pasu 40 N6550134, Ukrajina
od 11. 6. 1998 do 26. 10. 2000
- v ČR bytem: Luhačovice, Družstevní 90
od 11. 6. 1998 do 3. 1. 2002
prof.Ing. František Trnka, CSc. - člen
Zlín 5, Luční 4593
od 11. 6. 1998 do 3. 1. 2002
doc.Ing. Josef Hurta, CSc. - člen
Slušovice, Padělky 547
od 11. 6. 1998 do 3. 1. 2002
Artur Stoja - člen
Luhačovice, Družstevní 90
od 16. 1. 1995 do 11. 6. 1998
Ing. Zbyněk Neuwirth - člen
Opava, Horní náměstí 12
od 16. 1. 1995 do 11. 6. 1998
Ing. Milan Frťala - člen
SR, Obsolovce 124
od 16. 1. 1995 do 26. 10. 2000
Miroslav Kuchta - člen
Český Krumlov, Soukenická 37
Akcionáři
od 31. 12. 2004 do 19. 12. 2012
Bohumír Novák
Pravice, 141, PSČ 671 65
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Čínu jde porazit jedině kvalitou

15. 11. 2020 | | Renata Lichtenegerová | 5 komentářů

Čínu jde porazit jedině kvalitou

Navzdory koronakrizi pokračujeme v expanzi na nové zahraniční trhy. Druhá vlna zatím odběratele zasáhla méně než ta jarní, říká v rozhovoru Jiří Fejt, manažer pro export ve společnosti Huddy Diamonds.

Nový kompenzační bonus: Začíná příjem žádostí

10. 11. 2020 | | Petr Kučera | 21 komentářů

Nový kompenzační bonus: Začíná příjem žádostí

Oproti jarnímu programu Pětadvacítka dosáhne na přímou podporu mnohem méně podnikatelů. A i ti, kteří mají nárok, musí počítat s omezeními.

Ošetřovné pro OSVČ startuje. Má horší podmínky než na jaře

6. 11. 2020 | | Petr Kučera | 5 komentářů

Ošetřovné pro OSVČ startuje. Má horší podmínky než na jaře

Ministerstvo průmyslu oživilo speciální dotaci pro podnikající rodiče, kteří přišli o výdělek kvůli zavřené škole. Tady jsou podrobnosti.

Teď, nebo nikdy. Regulace Airbnb očima expertů

30. 10. 2020 | | Ondřej Tůma | 9 komentářů

Teď, nebo nikdy. Regulace Airbnb očima expertů

Vrátí se po skončení koronakrize byznys krátkodobých pronájmů do zajetých kolejí? A měla by přijít důsledná regulace už teď, nebo je lepší počkat, až se ekonomika stabilizuje?

Pomoc pro OSVČ: Senát nechce zákaz souběhu

29. 10. 2020 | | Petr Kučera | 1 komentářů

Pomoc pro OSVČ: Senát nechce zákaz souběhu

Zákon, který stanoví pravidla nového kompenzačního bonusu pro podnikatele, se vrací k poslancům. Senátoři navrhují, aby z něj vypadl zákaz současného pobírání bonusu a státního příspěvku na nájem provozovny. Chtějí také kompenzaci pro kraje.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 650,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 660,00 Kč
Czech Exchange 2 695,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 705,80 Kč
ČSOB 2 705,80 Kč
Komerční banka 2 710,57 Kč
Expobank CZ 2 713,00 Kč
Česká spořitelna 2 726,00 Kč
Raiffeisenbank 2 758,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 769,90 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  13 137 466 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.David Černý

David Černý

- výtvarník

-9
+
-
2.Zdeněk  Pohlreich

Zdeněk Pohlreich

- kuchař

-63
+
-
3.Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

- ekonom

-64
+
-
4.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-66
+
-
5.Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-90
+
-

Články na Heroine.cz

Návrhářka značky Pura Vida: Když se cítím pod psa, obleču se do barev

Návrhářka značky Pura Vida: Když se cítím pod psa, obleču se do barev

Při pohledu na křehkou blondýnku s jemným hlasem by vás hned nenapadlo, že závodila v...více

ONLYFans: I explicitní obsah je práce. Jak funguje a kdo ho v Česku tvoří?

ONLYFans: I explicitní obsah je práce. Jak funguje a kdo ho v Česku tvoří?

O OnlyFans jste možná už slyšeli. Platforma navenek podobná těm, které používáme denně,...více

Ženy dbají na prevenci. Naučí to v letošním Movemberu i své muže?

Ženy dbají na prevenci. Naučí to v letošním Movemberu i své muže?

Listopad se každoročně nese ve znamení charitativní kampaně Movember. Jejím symbolem je...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Půjčka - Zákon o spotřebitelském úvěru
Poradna > Poradna při finanční tísni > Půjčka - Zákon o spotřebitelském úvěru

Otázka: Dobrý den, můj syn si vzal u jedný nebankovní společnosti půjčku celkově mu půjčili 30 073,00 Kč můžete mi říct jak mu muzou pujcit když měl do nedávna jen brigádu žádnou smlouvu nic.. Je to měsíc zpátky...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services