Penzijní fond VIVA a. s. v likvidaci, IČO: 60792981 - Zaniklý subjekt, V konkursu - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Penzijní fond VIVA a. s. v likvidaci Údaje byly staženy 15. 9. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 60792981. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 60792981 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu29. 5. 1995
Datum zániku12. 9. 2022
StavZaniklý subjekt, V konkursu
Obchodní firma
od 1. 5. 2001 do 12. 9. 2022

Penzijní fond VIVA a. s. v likvidaci

od 29. 5. 1995 do 1. 5. 2001

Penzijní fond VIVA a. s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 20. 10. 2016 do 12. 9. 2022
Kraj: Olomoucký kraj
Okres: Olomouc
Obec: Olomouc
Část obce: Olomouc
Ulice: Ztracená
Adresní místo: Ztracená 269/36
PSČ: 77900
od 29. 5. 1995 do 20. 10. 2016
Olomouc, Ztracená 36, PSČ 772 00
IČO
od 29. 5. 1995 do 12. 9. 2022

60792981

Identifikátor datové schránky:t4hrkam
Právní forma
od 29. 5. 1995 do 12. 9. 2022
Akciová společnost
Spisová značka1035 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 29. 5. 1995 do 12. 9. 2022
- shromažďování peněžních prostředků od účastníků penzijního připojištění a státu, poskytnutých ve prospěch účastníků, nakládání s těmito prostředky a vyplácení dávek penzijního připojištění ve smyslu zák. č. 42/1992 Sb. o penzijním připojištění se státním příspěvkem.
Ostatní skutečnosti
od 1. 5. 2001 do 12. 9. 2022
- Rozhodnutím Ministerstva financí ČR č.j. 324/53.130/2000 ze dne 10.7.2000 se pozastavuje na dobu šesti měsíců od doručení tohoto rozhodnutí oprávnění představenstva Penzijního fondu VIVA, a.s. se sídlem Ztracená 36, 772 00 O L O M O U C, IČO: 60792981 (dále jen penzijní fond) nakládat s majetkem penzijního fondu ve vymezeném rozsahu. Tento rozsah je vymezen tak, že se toto pozastavení oprávnění představenstva nakládat s majetkem vztahuje na veškerý majetek penzijního fondu. Pozastavení se vztahuje i na osoby, na které bylo takovéto oprávnění představenstva přeneseno stanovami penzijního fondu či představenstvem. Dále se pozastavuje oprávnění představenstva přijímat příspěvky od účastníků penzijního připojištění a státní příspěvky, vyplácet penze a dávky účastníkům penzijního připojištění, převádět prostředky účastníků do penzijního připojištění u jiného penzijního fondu a pozastavují se činnosti podle ustanovení § 30 zákona o penzijním připojištění. Současně se představenstvu ukládá povinnost poskytnout správci majetku všechny informace, předložit veškeré listiny v rozsahu potřebném pro výkon správy majetku, umožnit vstup do prostorů penzijního fondu a vytvořit podmínky pro výkon správy majetku.
od 1. 5. 2001 do 12. 9. 2022
- Rozhodnutím Ministerstva financí, jako orgánu státní správy pověřeného výkonem státního dozoru nad penzijními fondy, č.j. 327/113.639/2000 ze dne 2.1.2001, ke dni doručení tohoto rozhodnutí t.j. 4.1.2001 rozhodlo o zrušení Penzijního fondu VIVA, a.s. s likvidací a jmenování likvidátora v souladu s ust. § 39 odst. 2 zák. 42/94 Sb.
od 31. 7. 2000 do 1. 5. 2001
- Rozhodnutím Ministerstva financí ČR č.j. 324/53.130/2000 ze dne 10.7.2000 se pozastavuje na dobu šesti měsíců od doručení tohoto rozhodnutí oprávnění představenstva Penzijního fondu VIVA, a.s. se sídlem Ztracená 36, 772 00 O L O M O U C, IČO: 60792981 (dále jen penzijní fond) nakládat s majetkem penzijního fondu ve vymezeném rozsahu. Tento rozsah je vymezen tak, že se toto pozastavení oprávnění představenstva nakládat s majetkem vztahuje na veškerý majetek penzijního fondu. Pozastavení se vztahuje i na osoby, na které bylo takovéto oprávnění představenstva přeneseno stanovami penzijního fondu či představenstvem. Dále se pozastavuje oprávnění představenstva přijímat příspěvky od účastníků penzijního připojištění a státní příspěvky, vyplácet penze a dávky účastníkům penzijního připojištění, převádět prostředky účastníků do penzijního připojištění u jiného penzijního fondu a pozastavují se činnosti podle ustanovení § 30 zákona o penzijním připojištění. Současně se představenstvu ukládá povinnost poskytnout správci majetku všechny informace, předložit veškeré listiny v rozsahu potřebném pro výkon správy majetku, umožnit vstup do prostorů penzijního fondu a vytvořit podmínky pro výkon správy majetku. Správce majetku: Ing. Lee Louda, r.č. xxxx bytem Praha 3, Lucemburská 24, PSČ 130 00
od 26. 4. 1999 do 18. 11. 1999
- 1. Základní jmění společnosti Penzijní fond VIVA, a.s. se sídlem v Olomouci, Ztracená 36, PSČ 772 00, IČO 60792981, se zvyšuje minimálně o částku 29,000.000,-Kč, slovy: dvacetdevětmiliónů korun českých, to je z dosavadní výše základního jmění 21,000.000,-Kč nově na částku minimálně 50,000.000,-Kč, slovy: padesátmiliónů korun českých. Zvýšení navrhovaného základního jmění bude provedeno upsáním nových akcií. Upisování nových akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se až do výše 10,000.000,-Kč, (slovy: desetmiliónů korun českých), připouští.
od 26. 4. 1999 do 18. 11. 1999
- 2. Zvýšení základního jmění společnosti bude provedeno upsáním minimálně 290 kusů, slovy: dvěstědevadesáti, kusů kmenových, veřejně neobchodovatelných listinných akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč. Emisní kurs nově vydaných akcií je stanoven na každou akcii částkou 100.000,-Kč, pro úpis uplatněný v rámci přednostního práva. Pro úpis uplatněný výběrem určitých zájemců, kteří budou vybráni rozhodnutím představenstva, činí emisní kurz nově vydaných akcií 500.000,-Kč, přičemž jmenovitá hodnota činí 100.000,-Kč a emisní ážio 400.000,-Kč na jednu akcii.
od 26. 4. 1999 do 18. 11. 1999
- 3. V prvním kole má každý akcionář přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění v rozsahu jeho podílu na základním jmění společnosti za těchto podmínek: a) Místo pro vykonání přednostního práva: sídlo společnosti Penzijní fond VIVA, a.s. Olomouc, Ztracená 36. b) Lhůta pro vykonání přednosního práva: akcie bude možné upisovat ve lhůtě 15 dnů. Lhůta začíná běžet v den následující po dni doručení pravomocného usnesení rejstříkového soudu o zapsání záměru zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. c) Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, lze upsat 1,38 nové akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč, slovy: jednostotisíc korun českých. d) S využitím přednostního práva lze upisovat kmenové veřejně neobchodovatelné listinné akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč, slovy: jednostotisíc korun českých. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí za každou akcii částku 100.000,-Kč.
od 26. 4. 1999 do 18. 11. 1999
- 4.V duhém kole má každý akcionář přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění nad rámec svého dosavadního podílu na základním jmění společnosti za těchto podmínek: a) Místo pro vykonání přednostního práva: sídlo společnosti Penzijní fond VIVA, a.s. Olomouc, Ztracená 36. b) Lhůta pro vykonání přednostního práva: akcie bude možné upisovat ve lhůtě 15 dnů. Lhůta začíná běžet v první pracovní den následující po dni skončení lhůty prvního kola. c) S využitím přednostního práva lze upisovat kmenové veřejně neobchodovatelné listinné akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč, slovy: jednostotisíc korun českých. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí za každou akcii částku 100.000,-Kč.
od 26. 4. 1999 do 18. 11. 1999
- 5. Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou upsány za těchto podmínek: a) Místo upisování akcií: sídlo společnosti Penzijní fond VIVA, a.s. Olomouc, Ztracená 36. b) Akcie budou nabídnuty určitým zájemcům, kteří budou vybráni rozhodnutím představenstva společnosti. c) Lhůta pro upisování: akcie bude možné upisovat ve lhůtě 6 měsíců. Začátek běhu této lhůty je shodný s prvním pracovním dnem následujícím po dni, kdy skončila lhůta pro vykonání přednostního práva. Představenstvo společnosti může tuto lhůtu prodloužit o dalších 90 dnů. d) Upisovat lze kmenové, veřejně neobchodovatelné listinné akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč, slovy: jednostotisíc korun českých. Emisní kurz akcií s využitím přednostního práva činí za každou akcii částku 500.000,-Kč, přičemž jmenovitá hodnota činí 100.000,-Kč a emisní ážio 400.000,-Kč na jednu akcii.
od 26. 4. 1999 do 18. 11. 1999
- 6. Orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního jmění, se určuje představenstvo společnosti.
od 26. 4. 1999 do 18. 11. 1999
- 7. Upisovatel je ve lhůtě 30 dnů od provedeného úpisu povinen uhradit minimálně 30 % jmenovité hodnoty akcií a jejich ážio v plné výši. Zbývající část jsou akcionáři povinni splatit do 9 měsíců ode dne doručení písemného oznámení představenstva potvrzujícího akceptovaný počet upsaných akcií. Lhůta může být prodloužena představenstvem o další 3 měsíce. Při porušení povinnosti splatit upsané akcie postupuje se podle ustanovení čl. 13, odst. 3 stanov společnosti.
od 26. 4. 1999 do 18. 11. 1999
- 8. Upsanou hodnotu akcií upisovatel splatí na účet UNION banky, a.s. číslo účtu 24xxxx, variabilním symbolem bude IČO (rodné číslo) upisovatele. Důvodem navrhovaného zvýšení základního jmění je respektování návrhu novely zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním připojištění se státním příspěvkem, který ukládá posílení kapitálových zdrojů penzijních fondů na minimálně 50 miliónů Kč, dále posílení finančních zdrojů společnosti, získání nového provozního kapitálu a posílení konkurenceschopnosti a image společnosti.
od 2. 9. 1998 do 19. 3. 1999
- 1. Základní jmění společnosti Penzijní fond VIVA, a.s. se sídlem v Olomouci, Ztracená 36, PSČ 772 00, IČO 60792981, se zvyšuje minimálně o částku 1,000.000,-- Kč, slovy jedenmilión korun českých, to je z dosavadní výše základního jmění 20,000.000,-- Kč nově na částku minimálně 21,000.000,-- Kč, slovy : dvacetjedenmilión korun českých. Zvýšení navrhovaného základního jmění bude provedeno upsáním nových akcií, upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se bez omezení připouští.
od 2. 9. 1998 do 19. 3. 1999
- 2. Zvýšení základního jmění společnosti bude provedeno upsáním minimálně 10 kusů, slovy deseti, kmenových veřejně neobchodovatelných listinných akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-- Kč. Emisní kurs nově vydaných akcií je stanoven na každou akcii částkou 500.000,-- Kč, přičemž jmenovitá hodnota činí 100.000,-- Kč a emisní ážio 400.000,-- Kč na jednu akcii.
od 2. 9. 1998 do 19. 3. 1999
- 3. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění v rozsahu jeho podílu na základním jmění společností za těchto podmínek: a) Místo pro vykonání přednostního práva : sídlo společnosti Penzijní fond VIVA, a.s. Olomouc, Ztracená 36. b) Lhůta pro vykonání přednostního práva : akcie bude možné upisovat ve lhůtě 30 dnů. Lhůta začíná běžet v den následující po dni doručení pravomocného usnesení rejstříkového soudu o zapsání záměru zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. c) Na dvacet dosavadních akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, lze upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých ( tj. na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, lze upsat 0,05 nové akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých). d) S využitím přednostního práva lze upisovat kmenové veřejně neobchodovatelné listinné akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých. Emisní kurs akcií s využitím přednostního práva činí za každou akcii částku 500.000,-- Kč, přičemž jmenovitá hodnota činí 100.000,-- Kč a emisní ážio 400.000,-- Kč na jednu akcii.
od 2. 9. 1998 do 19. 3. 1999
- 4. Všechny akie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku.
od 2. 9. 1998 do 19. 3. 1999
- 5. Orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního jmění, se určuje valná hromada.
od 2. 9. 1998 do 19. 3. 1999
- 6. Upisovatel bude ve lhůtě 30 dnů od provedeného úpisu povinen uhradit minimálně 30 % jmenovité hodnoty akcií a jejich ážio v plné výši. Zbývající část je akcionář povinen splatit do 3 měsíců ode dne doručení písemného oznámení představenstva potvrzujícího akceptovaný počet upsaných akcií. Lhůta může být prodloužena představenstvem o další 3 měsíce. Při porušení povinnosti splatit upsané akcie postupuje se podle ustanovení čl. 13, odst. 3 stanov společnosti.
od 2. 9. 1998 do 19. 3. 1999
- 7. Upsanou hodnotu akcií upisovatel splatí na účet UNION banky, a.s., číslo účtu 24xxxx, variabilním symbolem bude IČO (rodné číslo) upisovatele.
od 2. 9. 1998 do 19. 3. 1999
- Důvodem navrhovaného zvýšení základního jmění je posílení finančních zdrojů společnosti, získání nového provozního kapitálu a posílení konkurenceschopnosti a image společnosti.
Kapitál
od 22. 5. 2000 do 12. 9. 2022
Základní kapitál 50 000 000 Kč
od 18. 11. 1999 do 22. 5. 2000
Základní kapitál 50 000 000 Kč, splaceno 29 700 000 Kč.
od 19. 3. 1999 do 18. 11. 1999
Základní kapitál 21 000 000 Kč
od 18. 12. 1998 do 19. 3. 1999
Základní kapitál 21 000 000 Kč
od 29. 5. 1995 do 18. 12. 1998
Základní kapitál 20 000 000 Kč
od 18. 11. 1999 do 12. 9. 2022
Akcie na jméno err, počet akcií: 500.
od 19. 3. 1999 do 18. 11. 1999
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 210.
od 19. 3. 1999 do 18. 11. 1999
v listinné podobě
od 18. 12. 1998 do 19. 3. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 210.
od 29. 5. 1995 do 18. 12. 1998
Akcie na jméno err, počet akcií: 200.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 20. 10. 2016 do 12. 9. 2022
Ing. MILAN ŠIMONOVSKÝ - člen představenstva
Olomouc - Neředín, Stupkova, PSČ 779 00
od 31. 5. 2013 do 20. 10. 2016
Ing. MILAN ŠIMONOVSKÝ - člen představenstva
Olomouc - Neředín, Stupkova, PSČ 779 00
od 19. 10. 2009 do 7. 6. 2010
Ing. Ivan Spáčil - místopředseda představenstva
Prostějov, Cyrila Boudy 8
od 13. 11. 2000 do 10. 10. 2013
Ing. Rudolf Tauchman - člen představenstva
Ostrava - Muglinov, Vdovská 12
od 13. 11. 2000 do 16. 11. 2013
Ing. Jan Kotíšek - člen představenstva
Praha 2, Šafaříkova 10
od 26. 1. 1998 do 18. 7. 2002
Dr. Milan Pospíchal - člen představenstva
Žďár nad Sázavou, Vysoké 4
od 26. 1. 1998 do 31. 5. 2013
Ing. Milan Šimonovský - člen představenstva
Olomouc-Neředín, Stupkova 530/1D
od 14. 4. 1997 do 26. 1. 1998
Ing. Petr Fridrich - člen představenstva
Frýdek-Místek, Šeříkova 3173
od 14. 4. 1997 do 26. 1. 1998
Ing. Ladislav Koutný - člen představenstva
Kroměříž, Osvoboditelů 103
od 14. 4. 1997 do 13. 11. 2000
Ing. Jan Juráň - předseda představenstva
Olomouc, Jarmily Glazarové 9/J
od 14. 4. 1997 do 13. 11. 2000
Ing. Pavel Samojlovič - člen představenstva
Doloplazy 112,
od 14. 4. 1997 do 31. 3. 2009
Ing. Ivan Spáčil - místopředseda představenstva
Prostějov, Cyrila Boudy 8
od 29. 5. 1995 do 14. 4. 1997
Ing. Pavel Gall - člen představenstva
Prostějov, E. Valenty 27
od 29. 5. 1995 do 14. 4. 1997
Ing. Pavel John - člen představenstva
Olomouc, Trnkova 8
od 29. 5. 1995 do 14. 4. 1997
RNDr. Jiří Vlasák - předseda představenstva
Olomouc, B. Němcové 1
od 29. 5. 1995 do 14. 4. 1997
JUDr. Petr Elšík - místopředseda představenstva
Olomouc, Purkrabská 6
od 29. 5. 1995 do 14. 4. 1997
Ing. Petr Fridrich - člen představenstva
Frýdek-Místek, Šeříkova 3173
od 26. 1. 1998 do 12. 9. 2022
Jednání za společnost: Představenstvo jako statutární orgán zastupuje společnost navenek jako celek nebo předseda představenstva a další člen představenstva nebo místopředseda představenstva a další člen představenstva.
od 29. 5. 1995 do 26. 1. 1998
Jednání za společnost: Představenstvo jako statutární orgán zastupuje společnost navenek jako celek, nebo předseda představenstva nebo dva členové představenstva.
Likvidace
od 10. 8. 2015 do 12. 9. 2022
Ing. LEE LOUDA
Praha - Vinohrady, Lucemburská, PSČ 130 00
od 1. 5. 2001 do 10. 8. 2015
Ing. Lee Louda
Praha 3, Lucemburská 24, PSČ 130 00
Dozorčí rada
od 20. 10. 2016 do 12. 9. 2022
Dr. Ing. JOSEF VYTOPIL - předseda
Olomouc - Droždín, Vítězství, PSČ 779 00
od 20. 10. 2016 do 12. 9. 2022
KVĚTOSLAVA HRBÁČKOVÁ - člen
Vsetín, Mládí, PSČ 755 01
od 22. 1. 2016 do 12. 9. 2022
Ing. LADISLAV MAZÁK - člen
Kroměříž, Dolnozahradská, PSČ 767 01
od 14. 12. 2013 do 20. 10. 2016
KVĚTOSLAVA HRBÁČKOVÁ - člen
Vsetín, Mládí, PSČ 755 01
od 28. 6. 2013 do 20. 10. 2016
Dr. Ing. JOSEF VYTOPIL - předseda
Olomouc - Droždín, Vítězství, PSČ 779 00
od 26. 1. 1998 do 6. 12. 2001
JUDr. Miloš Slabý - člen
Mohelnice, Pionýrů 11
od 26. 1. 1998 do 28. 6. 2013
Dr. Ing. Josef Vytopil - předseda
Olomouc, Růžová 28
od 26. 1. 1998 do 14. 12. 2013
Květoslava Hrbáčková - člen
Vsetín, Mládí 1566
od 26. 1. 1998 do 22. 1. 2016
Ing. Ladislav Mazák - člen
Kroměříž, Dolnozahradská 1718
od 26. 1. 1998 do 12. 9. 2022
Jiřina Vlčková - člen
Olomouc, Heyrovského 35
od 20. 11. 1995 do 26. 1. 1998
Dr. Ing. Josef Vytopil - člen
Olomouc, Růžová 28
od 29. 5. 1995 do 20. 11. 1995
Dana Bohatková - člen
Brno, Rostislavovo náměstí 3
od 29. 5. 1995 do 26. 1. 1998
Ing. František Durďák - člen
Kroměříž, B. Němcové 3444
od 29. 5. 1995 do 26. 1. 1998
Ing. Judita Pascheková - člen
Brno, Suzova 6
od 29. 5. 1995 do 26. 1. 1998
Ing. Lenka Tesaříková - člen
Brno, Zachova 8
od 29. 5. 1995 do 26. 1. 1998
Ing. Ladislav Mazák - člen
Kroměříž, Dolnozahradská 1718
Hodnocení firmy
-1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Boleslav Polívka
+
-
Jan  Hrušínský

Jan Hrušínský

- herec

+182

+
-
Ewa Farna

Ewa Farna

- zpěvačka

+168

+
-
Jan  Ledecký

Jan Ledecký

- zpěvák

+12

+
-
Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

-64

+
-
Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

-69

+
-

A tohle už jste četli?

Paušální daň bude vyšší a pro víc lidí. Přehled pro rok 2023

Paušální daň bude vyšší a pro víc lidí. Přehled pro rok 2023

Noví zájemci se mohou k paušální dani hlásit do 10. ledna. Kolik za rok 2023 zaplatí a co se změnilo?

Změna v registraci k DPH. Co teď udělat, abyste už neplatili

Změna v registraci k DPH. Co teď udělat, abyste už neplatili

Limit pro registraci k DPH stoupne z jednoho na dva miliony korun. Kdo se chce rychle zbavit dosavadní povinnosti, má čas jenom do 8. prosince.

Evidence skutečných majitelů už nemá být přístupná každému

Evidence skutečných majitelů už nemá být přístupná každému

Soudní dvůr Evropské unie zrušil ustanovení, podle kterého mají být evidence skutečných majitelů firem v členských státech veřejně přístupné. Posuzoval dva případy z Lucemburska, kde místní soudy odmítly znepřístupnit některé osobní údaje o fyzických osobách – skutečných vlastnících řady právnických osob.

Doporučujeme

Proč musela být zničena EET? Vláda si z ní udělala svoje Kartágo

Proč musela být zničena EET? Vláda si z ní udělala svoje Kartágo

Vláda vypravila funus EET. Tenhle projekt není třeba oplakávat, obejdeme se i bez něj. K pláči je však...

Poprvé v historii namalovala, jak žena vnímá obtěžování. Její akty pohoršovaly, dnes se očišťují

Poprvé v historii namalovala, jak žena vnímá obtěžování. Její akty pohoršovaly, dnes se očišťují

V umění po staletí dominovali muži. Ženy oficiálně profesionálními malířkami být nemohly. První ženou...

Partners Financial Services