Ostravská dopravní společnost, a.s., IČO: 60793171 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Ostravská dopravní společnost, a.s. Údaje byly staženy 21. 7. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 60793171. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 60793171 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu30. 5. 1995
Obchodní firma
od 30. 5. 1995

Ostravská dopravní společnost, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 20. 12. 2007 do 2. 7. 2014
Ostrava, U Tiskárny 616/9, PSČ 702 00
od 7. 12. 2004 do 20. 12. 2007
Ostrava 1, Poděbradova 843/28, PSČ 702 00
od 30. 5. 1995 do 7. 12. 2004
Ostrava-Přívoz, Na valše 16
IČO
od 30. 5. 1995

60793171

DIČ

CZ60793171

Identifikátor datové schránky:hwcfit3
Právní forma
od 30. 5. 1995
Akciová společnost
Spisová značka1040 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 15. 12. 2021
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činnosti: -zprostředkování obchodu a služeb -velkoobchod a maloobchod -skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě -zasilatelství a zastupování v celním řízení -pronájem a půjčování věcí movitých -poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků -mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 6. 4. 2009 do 15. 12. 2021
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 15. 2. 2006 do 6. 4. 2009
- Zasilatelství
od 2. 5. 2005 do 6. 4. 2009
- Pronájem a půjčování věcí movitých
od 23. 3. 2005
- Provozování drážní dopravy v rozsahu licencí vydaných drážním správním úřadem
od 2. 4. 1997 do 6. 4. 2009
- Jiná vedlejší činnost v dopravě
od 2. 4. 1997 do 6. 4. 2009
- Poradenství (kromě účetního, ekonom., organiz.) a konzultace
od 2. 4. 1997 do 6. 4. 2009
- Zprostředkovatelská činnost
od 2. 4. 1997 do 6. 4. 2009
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 30. 5. 1995 do 2. 4. 1997
- jiná vedlejší činnost v dopravě
Ostatní skutečnosti
od 1. 1. 2017
- Společnost Ostravská dopravní společnost, a.s., se sídlem U Tiskárny 616/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 60793171, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 1040, byla rozdělena odštěpením se vznikem nové akciové společno sti, a to společnosti Ostravská dopravní společnost - Cargo, a.s., se sídlem U Tiskárny 616/9, Přívoz, 702 00 Ostrava. V důsledku rozdělení došlo k odštěpení části jmění společnosti Ostravská dopravní společnost, a.s., vymezené pro nástupnickou společnost v projektu rozdělení, a k jejímu přechodu na nově vznikající společnost Ostravská dopravní společnost - Cargo, a.s.
od 30. 7. 2014 do 2. 6. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 4
od 30. 7. 2014 do 2. 6. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 30. 7. 2014 do 2. 6. 2015
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 11. 1. 2006 do 15. 2. 2006
- Obchodní společnost NH - TRANS, a.s., jako jediný akcionář společnosti Ostravská dopravní společnost, a.s., při výkonu působnosti valné hromady dne 19. prosince 2005 schválila zvýšení základního kapitálu společnosti Ostravská dopravní společnost, a.s. o č ástku 10.000.000,- Kč (desetmiliónů korun českých) a přijala rozhodnutí tohoto znění: " 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 10.000.000,- Kč (desetmiliónů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 15.000.000,- Kč (patn áctmiliónů korun českých). 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 1.000 (jedentisíc) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem valné hromady a k ni mž budou mít předkupní právo zbývající akcionáři za podmínek, uvedených ve stanovách. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun če ských) lze upsat dva kusy nových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých). 3. Všech 1.000 (jedentisíc) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem valné hromady a předkupním právem zbývajících a kcionářů, bude upsáno jediným akcionářem jako určitým zájemcem - tj. společností NH - TRANS, a.s., se sídlem Ostrava 1, Poděbradova 28, IČ 476 79 115, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B., číslo vložky 2801, (dále jen "NH - TRANS, a.s."), který tímto rovněž ve smyslu § 204a obchodního zákoníku uplatní přednostní právo na upsání akcií. 4. Akcie je možno upsat v sídle společnosti Ostravská dopravní společnost, a.s., v Ostravě 1, Poděbradova 843/28, PSČ 702 00, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o u psání akcií určitému zájemci. 5. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ods tavci 3) obchodního zákoníku. 6. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Ostravská dopravní společnost, a.s. určitému zájemci - NH - TRANS, a.s. písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaný určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí ozn ámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do čtrnácti dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě. 7. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) bude upsána emisním kurzem 10.000,- Kč (desettisíc korun českých). 8. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem. Peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií. Připouští se možnost, aby emisní kurs akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti Ostravská dopravní společnost, a.s. ve výši 10.000.000,- Kč (desetmiliónů korun českých) za určitým zájemcem - společností NH - TRANS, a.s. z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií bude započtena částka 10.000.000,- Kč (desetmiliónů korun českých) jako část dosud neuhrazené jistiny peněžité pohledávky společnosti NH - TRANS, a.s. za společností Ostravská dopravní společnost, a.s., vzniklé z titulu půjčky, jež byla poskytnuta společnosti Ostravská dopravní společnost, a .s. ve výši 35.700.000,- Kč (třicetpětmiliónůsedmsettisíc korun českých) dle smlouvy o půjčce, uzavřené dne 25. června 2004 mezi společností Ostravská dopravní společnost, a.s., na straně jedné jako dlužníkem, a společností NH - TRANS, a.s. spol. s r.o. ( která s účinností od 1. července 2004 změnila svou právní formu na akciovou společnost vystupující pod obchodní firmou NH - TRANS, a.s.), na straně druhé jako věřitelem. 9. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti Ostravská dopravní společnost, a.s. společnosti NH - TRANS, a.s. jako určitému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 6 tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kap itálu. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. Podpisy účastníků smlouvy budou úředně ověřeny. 10. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku."
od 20. 8. 2005 do 22. 9. 2005
- NH - TRANS, a.s. se sídlem Ostrava 1, Poděbradova 28, IČ 476 79 115, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B., číslo vložky 2801, jako jediný akcionář společnosti Ostravská dopravní společnost, a.s., při výkonu působnos ti valné hromady schválila dne 1. června 2005 zvýšení základního kapitálu společnosti Ostravská dopravní společnost, a.s. o částku 3.600.000,- Kč (třimiliónyšestsettisíc korun českých) a přijala rozhodnutí tohoto znění: 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 3.600.000,- Kč (třimiliónyšestsettisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 5.000.000,- Kč (pětmiliónů korun českých). 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 360 (třistašedesát) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem valné hromady a k n imž budou mít předkupní právo zbývající akcionáři za podmínek, uvedených ve stanovách. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované. 3. Všech 360 (třistašedesát) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem valné hromady a předkupním právem zbývajících akcionářů, bude upsáno jediným akcionářem jako určitým zájemcem - tj. společností NH - TRANS, a.s., se sídlem Ostrava 1, Poděbradova 28, IČ 476 79 115, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B., vložky 2801, (dále jen " NH - TRANS, a.s."), který tímto rovněž ve smyslu § 204a obchodního zákoníku uplatní přednostní právo na upsání akcií. 4. Akcie je možno upsat v sídle společnosti Ostravská dopravní společnost, a.s., v Ostravě 1, Poděbradova 843/28, PSČ 702 00, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o u psání akcií určitému zájemci. 5. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ods tavci 3) obchodního zákoníku. 6. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Ostravská dopravní společnost, a.s. určitému zájemci - společnosti NH - TRANS, a.s. písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do čtrnácti dnů ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě. 7. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) bude upsána emisním kurzem 10.000,- Kč (desettisíc korun českých). 8. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem. Peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií. Připouští se možnost, aby emisní kurs akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti Ostravská dopravní společnost, a.s. ve výši 3.600.000,- Kč (třimiliónyšestsettisíc korun českých) za určitým zájemcem - společností NH - TRANS, a.s. z titulu splacení upsaného emisního kursu akcií byla započtena část jistiny peněžité pohledávky společnosti NH - TRANS, a.s. za společností Ostravská dopravní společnost, a.s. ve výši 3.600.000,- Kč (třimiliónyšestsettisíc korun českých) , vzniklé z titulu půjčky ve výši 35.700.000,- Kč (třicetpětmiliónůsedmsettisíc korun českých) dle smlouvy o půjčce uzavřené dne 25. června 2004 mezi společností Ostravská dopravní společnost, a.s., na straně jedné jako dlužníkem, a společností NH - TRANS , spol. s r.o. (která s účinností od 1. července 2004 změnila svou právní formu na akciovou společnost vystupující pod obchodní firmou NH - TRANS, a.s.), na straně druhé jako věřitelem. 9. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti Ostravská dopravní společnost, a.s. společnosti NH - TRANS, a.s. jako určitému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 6 tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kap itálu. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. Podpisy účastníků smlouvy budou úředně ověřeny. 10. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku.
od 7. 12. 2004
- Omezení převoditelnosti akcií: Akcie na jméno je převoditelná pouze s předchozím souhlasem valné hromady. K akciím, které hodlá akcionář převést, mají předkupní právo zbývající akcionáři za podmínek, uvedených ve stanovách.
Kapitál
od 15. 2. 2006
Základní kapitál 15 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 9. 2005 do 15. 2. 2006
Základní kapitál 5 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 7. 12. 2004 do 22. 9. 2005
Základní kapitál 1 400 000 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 5. 1995 do 7. 12. 2004
Základní kapitál 1 400 000 Kč
od 15. 2. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 500 v listinné podobě.
od 22. 9. 2005 do 15. 2. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 500.
od 22. 9. 2005 do 15. 2. 2006
v listinné podobě
od 7. 12. 2004 do 22. 9. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 140.
od 7. 12. 2004 do 22. 9. 2005
v listinné podobě
od 30. 5. 1995 do 7. 12. 2004
Akcie na jméno err, počet akcií: 140.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 23. 5. 2020
Ing ROMAN ŠRAGA - předseda představenstva
Hlučín, Moravská, PSČ 748 01
den vzniku členství: 2. 3. 2020
den vzniku funkce: 2. 3. 2020
od 23. 5. 2020
Ing. MAREK ŠAFARČÍK - místopředseda představenstva
Ludgeřovice, Hlučínská, PSČ 747 14
den vzniku členství: 2. 3. 2020
den vzniku funkce: 2. 3. 2020
od 17. 9. 2018 do 23. 5. 2020
MARTINA MINTĚLOVÁ - místopředseda představenstva
Frýdek-Místek - Místek, K Olešné, PSČ 738 01
den vzniku členství: 1. 3. 2017 - 2. 3. 2020
den vzniku funkce: 30. 3. 2018 - 2. 3. 2020
od 26. 3. 2018
ŠÁRKA BRIESTENSKÁ - člen představenstva
Petřvald, U Kovárny, PSČ 735 41
den vzniku členství: 13. 12. 2017
od 26. 3. 2018 do 17. 9. 2018
MARTINA MINTĚLOVÁ - člen představenstva
Frýdek-Místek - Místek, K Olešné, PSČ 738 01
den vzniku členství: 1. 3. 2017
od 13. 2. 2017 do 26. 3. 2018
MARTINA MINTĚLOVÁ - místopředseda představenstva
Frýdek-Místek - Místek, K Olešné, PSČ 738 01
den vzniku členství: 28. 2. 2012 - 28. 2. 2017
den vzniku funkce: 4. 1. 2017 - 28. 2. 2017
od 21. 3. 2016 do 13. 2. 2017
MARTINA MINTĚLOVÁ - člen představenstva
Frýdek-Místek - Místek, K Olešné, PSČ 738 01
den vzniku členství: 28. 2. 2012
od 25. 2. 2016 do 21. 3. 2016
MARTINA MINTĚLOVÁ - člen představenstva
Frýdek-Místek - Místek, K Olešné, PSČ 738 01
den vzniku členství: 28. 2. 2012
od 19. 1. 2016 do 13. 2. 2017
Ing. PETR KUNČAR - člen představenstva
Ostrava - Zábřeh, Horymírova, PSČ 700 30
den vzniku členství: 10. 2. 2015 - 1. 1. 2017
od 19. 1. 2016 do 23. 5. 2020
Ing. ROMAN ŠRAGA - předseda představenstva
Hlučín, Moravská, PSČ 748 01
den vzniku členství: 10. 2. 2015 - 10. 2. 2020
den vzniku funkce: 10. 2. 2015 - 10. 2. 2020
od 10. 12. 2015 do 26. 3. 2018
ŠÁRKA BRIESTENSKÁ - člen představenstva
Petřvald, U Kovárny, PSČ 735 41
den vzniku členství: 12. 12. 2012 - 12. 12. 2017
od 2. 7. 2014 do 19. 1. 2016
Ing. ROMAN ŠRAGA - předseda představenstva
Hlučín, Moravská, PSČ 748 01
den vzniku členství: 9. 2. 2010 - 9. 2. 2015
den vzniku funkce: 9. 2. 2010 - 9. 2. 2015
od 2. 7. 2014 do 19. 1. 2016
Ing. PETR KUNČAR - člen představenstva
Ostrava - Zábřeh, Horymírova, PSČ 700 30
den vzniku členství: 9. 2. 2010 - 9. 2. 2015
od 2. 7. 2014 do 25. 2. 2016
MARTINA MINTĚLOVÁ - člen představenstva
Raškovice, , PSČ 739 04
den vzniku členství: 28. 2. 2012
od 2. 4. 2013 do 10. 12. 2015
ŠÁRKA BRIESTENSKÁ - člen představenstva
Petřvald, U Kovárny, PSČ 735 41
den vzniku členství: 12. 12. 2012
od 21. 6. 2012 do 2. 7. 2014
Ing. Roman Šraga - předseda představenstva
Hlučín, Moravská, PSČ 748 01
den vzniku členství: 9. 2. 2010
den vzniku funkce: 9. 2. 2010
od 27. 3. 2012 do 27. 3. 2012
Ing. Petr Kunčar - místopředseda představenstva
Ostrava - Zábřeh, Horymírova, PSČ 700 30
den vzniku členství: 9. 2. 2010
den vzniku funkce: 9. 2. 2010 - 28. 2. 2012
od 27. 3. 2012 do 21. 6. 2012
Ing. Roman Šraga - předseda představenstva
Hlučín, Jaroslava Seiferta, PSČ 748 01
den vzniku členství: 9. 2. 2010
den vzniku funkce: 9. 2. 2010
od 27. 3. 2012 do 2. 7. 2014
Ing. Petr Kunčar - člen představenstva
Ostrava - Zábřeh, Horymírova, PSČ 700 30
den vzniku členství: 9. 2. 2010
od 27. 3. 2012 do 2. 7. 2014
Martina Mintělová - člen představenstva
Pražmo - Raškovice, , PSČ 739 04
den vzniku členství: 28. 2. 2012
od 19. 7. 2011 do 27. 3. 2012
Ing. Anna Molnárová - člen představenstva
Budišovice, Pod Jablunkou, PSČ 747 64
den vzniku členství: 17. 5. 2011 - 28. 2. 2012
od 29. 7. 2009 do 27. 3. 2012
Ing. Petr Kunčar - místopředseda představenstva
Ostrava - Zábřeh, Horymírova 2975/4, PSČ 700 30
den vzniku členství: 1. 5. 2005 - 9. 2. 2010
den vzniku funkce: 30. 6. 2009 - 9. 2. 2010
od 29. 7. 2009 do 27. 3. 2012
Ing. Dana Kiedroňová - člen představenstva
Ostrava - Slezská Ostrava, Kmetská 1301/5, PSČ 710 00
den vzniku členství: 19. 6. 2009 - 28. 2. 2012
od 20. 12. 2007 do 29. 7. 2009
Ing. Petr Zikmund - místopředseda představenstva
Praha 4 - Záběhlice, Na Chodovci 2547/10, PSČ 141 00
den vzniku členství: 18. 9. 2007 - 19. 6. 2009
den vzniku funkce: 19. 9. 2007 - 19. 6. 2009
od 20. 12. 2007 do 29. 7. 2009
Ing. Petr Kunčar - člen představenstva
Ostrava - Zábřeh, Horymírova 2975/4, PSČ 700 30
den vzniku členství: 1. 5. 2005
od 5. 9. 2006 do 20. 12. 2007
Ing. Anna Molnárová - člen představenstva
Budišovice, Pod Jablunkou 176, PSČ 747 64
den vzniku členství: 2. 6. 2006 - 18. 9. 2007
od 5. 9. 2006 do 1. 4. 2011
Ing. Vlastimil Chobot - člen představenstva
Česká Třebová, Trávník 2015, PSČ 560 02
den vzniku členství: 2. 6. 2006 - 2. 3. 2011
od 15. 2. 2006 do 20. 12. 2007
Ing. Petr Kunčar - místopředseda představenstva
Ostrava - Zábřeh, Horymírova 2975/4, PSČ 700 30
den vzniku členství: 1. 4. 2005
den vzniku funkce: 22. 12. 2005 - 18. 9. 2007
od 15. 2. 2006 do 27. 3. 2012
Ing. Roman Šraga - předseda představenstva
Hlučín, Jaroslava Seiferta 1331/17
den vzniku členství: 9. 2. 2005 - 9. 2. 2010
den vzniku funkce: 22. 12. 2005 - 9. 2. 2010
od 2. 5. 2005 do 15. 2. 2006
Ing. Petr Kunčar - člen představenstva
Ostrava - Zábřeh, Horymírova 2975/4, PSČ 700 30
den vzniku členství: 1. 4. 2005
od 23. 3. 2005 do 2. 5. 2005
Ing. Josef Smital - člen představenstva
Dětmarovice, 1063, PSČ 735 71
den vzniku členství: 10. 6. 2004 - 31. 3. 2005
od 23. 3. 2005 do 15. 2. 2006
Ing. Roman Šraga - místopředseda představenstva
Hlučín, Jaroslava Seiferta 1331/17
den vzniku členství: 9. 2. 2005
den vzniku funkce: 10. 2. 2005 - 22. 12. 2005
od 7. 12. 2004 do 23. 3. 2005
Ing. Josef Smital - místopředseda představenstva
Dětmarovice, 1063, PSČ 735 71
den vzniku členství: 10. 6. 2004
den vzniku funkce: 10. 6. 2004 - 10. 2. 2005
od 7. 12. 2004 do 15. 2. 2006
Ing. Zdeněk Němčík - předseda představenstva
Petřvald, čp. 197
den vzniku členství: 10. 6. 2004 - 19. 12. 2005
den vzniku funkce: 10. 6. 2004 - 19. 12. 2005
od 7. 12. 2004 do 5. 9. 2006
Ing. Jaroslava Tomisová - člen představenstva
Frýdek - Místek, Maryčky Magdonové 234, PSČ 738 01
den vzniku členství: 10. 6. 2004 - 26. 5. 2006
od 13. 3. 2000 do 7. 12. 2004
Dr. Josef Okenica - člen představenstva
Havířov-Bludovice, Šeříková 6/1083
od 13. 3. 2000 do 7. 12. 2004
Ing. Zdeněk Němčík - předseda představenstva
okr. Nový Jičín, Petřvald čp. 197
od 13. 3. 2000 do 7. 12. 2004
Rudolf Šuška - člen představenstva
Slezská Ostrava, Bukovanského 1345/30
od 13. 3. 2000 do 7. 12. 2004
Ing. Petr Vaverka - člen představenstva
Frýdlant nad Ostravicí, Gen. Svobody 825
od 2. 4. 1997 do 13. 3. 2000
Dr. Josef Okenica - předseda představenstva
Havířov-Bludovice, Šeříková 6/1083
od 2. 4. 1997 do 7. 12. 2004
Ing. Karel Hýbl - člen představenstva
Ostrava-Výškovice, Proskovická 47
od 30. 5. 1995 do 2. 4. 1997
Dr. Josef Okenica - člen představenstva
Havířov-Bludovice, Šeříková 6/1083
od 30. 5. 1995 do 13. 3. 2000
Ing. Jiří Šimůnek - předseda představenstva
Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 83
od 30. 5. 1995 do 13. 3. 2000
Ing. Vladimír Trdý, CSc. - místopředseda představenstva
Šumperk, 8. května 54
od 30. 5. 1995 do 13. 3. 2000
Ing. Erich Walek - člen představenstva
Třinec, Frýdecká 509
od 30. 5. 1995 do 13. 3. 2000
Ing. Jan Martínko - člen představenstva
Vřesina, Vřesová 534
od 30. 5. 1995 do 13. 3. 2000
Ing. Zdeněk Němčík - člen představenstva
okr. Nový Jičín, Petřvald čp. 197
od 30. 5. 1995 do 7. 12. 2004
Ing. Jiří Hubička - člen představenstva
Ostrava-Poruba, Z. Štěpánka 1 890
od 30. 5. 1995 do 7. 12. 2004
Ing. Gabriela Bakotová - člen představenstva
Moravská Ostrava, U parku 1a/3068
od 30. 7. 2014
Společnost zastupují společně vždy nejméně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda představenstva.
od 27. 3. 2012 do 30. 7. 2014
Způsob jednání: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti společně předseda představenstva a člen představenstva.
od 7. 12. 2004 do 27. 3. 2012
Jednání: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti: Společně předseda představenstva a místopředseda představenstva, nebo společně předseda představenstva a člen představenstva, nebo společně místopředseda představenstva a člen představenstva.
od 30. 5. 1995 do 7. 12. 2004
Jednání: Jménem společnosti je oprávněn jednat každý člen představenstva, nebo jiná osoba, písemně k tomu pověřená předsedou představenstva.
Dozorčí rada
od 1. 1. 2022
Ing. TOMÁŠ TÓTH - předseda dozorčí rady
Pardubice - Zelené Předměstí, nábřeží Závodu míru, PSČ 530 02
den vzniku členství: 1. 1. 2017
den vzniku funkce: 1. 1. 2022
od 8. 7. 2021 do 1. 1. 2022
Ing. TOMÁŠ TÓTH - předseda dozorčí rady
Pardubice - Zelené Předměstí, nábřeží Závodu míru, PSČ 530 02
den vzniku členství: 1. 1. 2017
den vzniku funkce: 28. 4. 2021
od 21. 1. 2021
Ing. JÁN VOŠČEK - místopředseda dozorčí rady
Bratislava - Podunajské Biskupice, Kvetinárska 11965/10, PSČ 821 06, Slovenská republika
den vzniku členství: 14. 5. 2018
den vzniku funkce: 14. 5. 2018
od 21. 1. 2021
Ing. ROBERT HEDĚNEC - člen dozorčí rady
Semčice, , PSČ 294 46
den vzniku členství: 1. 1. 2021
od 15. 8. 2018 do 21. 1. 2021
Ing. JÁN VOŠČEK - místopředseda dozorčí rady
Tatranská Štrba, Štúrova 65/5, PSČ 059 41, Slovenská republika
den vzniku členství: 14. 5. 2018
den vzniku funkce: 14. 5. 2018
od 13. 2. 2017 do 15. 8. 2018
Ing. VÁCLAV ANDRÝSEK - místopředseda dozorčí rady
Velké Karlovice, , PSČ 756 06
den vzniku členství: 1. 1. 2017 - 14. 5. 2018
den vzniku funkce: 10. 1. 2017 - 14. 5. 2018
od 13. 2. 2017 do 21. 1. 2021
IVAN BEDNÁRIK - předseda dozorčí rady
Starý Tekov, Mládežnícka 519/11, PSČ 935 26, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2020
den vzniku funkce: 10. 1. 2017 - 31. 12. 2020
od 13. 2. 2017 do 8. 7. 2021
TOMÁŠ TÓTH - člen dozorčí rady
Pardubice - Zelené Předměstí, nábřeží Závodu míru, PSČ 530 02
den vzniku členství: 1. 1. 2017
od 11. 7. 2015 do 13. 2. 2017
IVAN BEDNÁRIK - člen dozorčí rady
Starý Tekov, Mládežnícka 519/11, PSČ 935 26, Slovenská republika
den vzniku členství: 23. 6. 2015 - 1. 1. 2017
od 30. 7. 2014 do 11. 7. 2015
Ing. PAVEL KUŘIL - člen dozorčí rady
Klimkovice, Nádražní, PSČ 742 83
den vzniku členství: 11. 6. 2014 - 23. 6. 2015
od 2. 7. 2014 do 13. 2. 2017
Ing. JÁN VOŠČEK - předseda dozorčí rady
Štrba - Tatranská Štrba, Štúrova, PSČ 059 41, Slovenská republika
den vzniku členství: 28. 2. 2012 - 1. 1. 2017
den vzniku funkce: 28. 2. 2012 - 1. 1. 2017
od 2. 7. 2014 do 13. 2. 2017
Ing. ALEŠ NĚMČÍK, MBA - člen dozorčí rady
Ostrava - Bělský Les, Bedřicha Václavka, PSČ 700 30
den vzniku členství: 8. 7. 2008 - 1. 1. 2017
od 2. 4. 2013 do 30. 7. 2014
TOMÁŠ HONOMICHL - člen dozorčí rady
Plzeň - Černice, Lomená, PSČ 326 00
den vzniku členství: 21. 1. 2013 - 18. 2. 2014
od 27. 3. 2012 do 2. 7. 2014
Ing. Ján Vošček - předseda dozorčí rady
Štrba - Tatranská Štrba, Štúrova, PSČ 059 41, Slovenská republika
den vzniku členství: 28. 2. 2012
den vzniku funkce: 28. 2. 2012
od 27. 3. 2012 do 2. 7. 2014
Ing. Aleš Němčík, MBA - člen dozorčí rady
Ostrava - Bělský Les, Bedřicha Václavka, PSČ 700 30
den vzniku členství: 8. 7. 2008
od 1. 4. 2011 do 2. 4. 2013
PhDr. Jiří Špička - člen dozorčí rady
Česká Třebová - Parník, Nerudova, PSČ 560 02
den vzniku členství: 4. 3. 2011 - 6. 9. 2012
od 29. 7. 2009 do 12. 1. 2011
Ing. Pavel Boháček - člen dozorčí rady
Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní 651/82, PSČ 702 00
den vzniku členství: 29. 5. 2009 - 10. 12. 2010
od 29. 7. 2009 do 27. 3. 2012
Ing. Aleš Němčík, MBA - místopředseda dozorčí rady
Ostrava - Bělský Les, Bedřicha Václavka 991/12, PSČ 700 30
den vzniku členství: 8. 7. 2008
den vzniku funkce: 19. 6. 2009 - 28. 2. 2012
od 27. 8. 2008 do 20. 4. 2009
Ing. Václav Andrýsek - místopředseda dozorčí rady
Přerov - Přerov I - Město, Trávník 1629/2, PSČ 750 02
den vzniku členství: 8. 7. 2008 - 30. 1. 2009
den vzniku funkce: 9. 7. 2008 - 30. 1. 2009
od 27. 8. 2008 do 20. 4. 2009
Ing. Rodan Šenekl - člen dozorčí rady
Třebíč - Horka - Domky, Mlýnská 580/14, PSČ 674 01
den vzniku členství: 8. 7. 2008 - 30. 1. 2009
od 27. 8. 2008 do 29. 7. 2009
Ing. Dana Kiedroňová - člen dozorčí rady
Ostrava - Slezská Ostrava, Keltičkova 1905/44, PSČ 710 00
den vzniku členství: 8. 7. 2008 - 29. 5. 2009
od 27. 8. 2008 do 29. 7. 2009
Ing. Aleš Němčík, MBA - člen dozorčí rady
Ostrava - Bělský Les, Bedřicha Václavka 991/12, PSČ 700 30
den vzniku členství: 8. 7. 2008
od 27. 8. 2008 do 29. 7. 2009
Ing. Petr Roman - člen dozorčí rady
Třanovice, 247, PSČ 739 53
den vzniku členství: 8. 7. 2008 - 29. 5. 2009
od 27. 8. 2008 do 27. 3. 2012
Věslav Heczko - předseda dozorčí rady
Český Těšín, Nám. ČSA 181/8, PSČ 737 01
den vzniku členství: 1. 6. 2006 - 1. 6. 2011
den vzniku funkce: 9. 7. 2008 - 1. 6. 2011
od 20. 12. 2007 do 27. 8. 2008
Ing. Václav Andrýsek - předseda dozorčí rady
Přerov - Přerov I - Město, Trávník 1629/2, PSČ 750 02
den vzniku členství: 18. 9. 2007 - 8. 7. 2008
den vzniku funkce: 18. 9. 2007 - 8. 7. 2008
od 7. 9. 2007 do 27. 8. 2008
Ing. Eva Machová - člen dozorčí rady
Praha 10, Záběhlická 3211/88, PSČ 106 00
den vzniku členství: 25. 6. 2007 - 19. 5. 2008
od 5. 9. 2006 do 7. 9. 2007
Ing. Dana Kiedroňová - člen dozorčí rady
Ostrava - Slezská Ostrava, Keltičkova 1905/44, PSČ 710 00
den vzniku členství: 1. 6. 2006 - 25. 6. 2007
od 5. 9. 2006 do 20. 12. 2007
Ing. Ján Dančej - předseda dozorčí rady
Bratislava - Rača, Potočná 9341/63, PSČ 831 06, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 6. 2006 - 18. 9. 2007
den vzniku funkce: 2. 6. 2006 - 18. 9. 2007
od 5. 9. 2006 do 27. 8. 2008
Věslav Heczko - člen dozorčí rady
Český Těšín, nám. ČSA 181/8, PSČ 737 01
den vzniku členství: 1. 6. 2006
od 15. 2. 2006 do 5. 9. 2006
Shimon Jakobson - předseda dozorčí rady
Praha 5, Janáčkovo nábř. 17, PSČ 150 00
den vzniku členství: 19. 12. 2005 - 1. 6. 2006
den vzniku funkce: 19. 12. 2005 - 1. 6. 2006
od 15. 2. 2006 do 5. 9. 2006
Oded Harel - člen dozorčí rady
Praha 5, Janáčkovo nábř. 17, PSČ 150 00
den vzniku členství: 19. 12. 2005 - 1. 6. 2006
od 2. 5. 2005 do 5. 9. 2006
Ing. Antonín Navrátil - člen dozorčí rady
Olomouc, Třída Svornosti 192/23, PSČ 779 00
den vzniku členství: 12. 4. 2005 - 1. 6. 2006
od 23. 3. 2005 do 2. 5. 2005
Ing. Martin Kovalčuk - člen dozorčí rady
Příbor, Dukelská 556, PSČ 742 58
den vzniku členství: 2. 2. 2005 - 31. 3. 2005
od 7. 12. 2004 do 23. 3. 2005
Ing. Lenka Kotulová - člen dozorčí rady
Ostrava - Moravská Ostrava, Českobratrská 15
den vzniku členství: 10. 6. 2004 - 2. 2. 2005
od 7. 12. 2004 do 15. 2. 2006
Ing. Jiří Černý - předseda dozorčí rady
Hradec Králové, Pod Lesem 128
den vzniku členství: 10. 6. 2004 - 19. 12. 2005
den vzniku funkce: 10. 6. 2004 - 19. 12. 2005
od 7. 12. 2004 do 15. 2. 2006
Ing. Vlastimil Chobot - člen dozorčí rady
Česká Třebová, Trávník 2015
den vzniku členství: 10. 6. 2004 - 19. 12. 2005
od 13. 3. 2000 do 7. 12. 2004
Ing. Jiří Šrámek - člen
Studénka - Butovice, Janáčka 716
od 13. 3. 2000 do 7. 12. 2004
Ing. Vladislav Břečka - člen
Slezská Ostrava, Heřmanická 56
od 13. 3. 2000 do 7. 12. 2004
Peter Šuška - člen
Moravská Ostrava, Nádražní 42
od 13. 3. 2000 do 7. 12. 2004
Ing. Antonín Navrátil - člen
Olomouc, Husitská 13
od 13. 3. 2000 do 7. 12. 2004
Petr Procházka - člen
Ostrava - Výškovice, Srbská 13
od 30. 5. 1995 do 13. 3. 2000
Petr Vaverka - člen
Frýdlant n O., Gen. Svobody 825
od 30. 5. 1995 do 13. 3. 2000
Ing. Jindřich Duda - člen
Třinec VI, Máchova 654
od 30. 5. 1995 do 13. 3. 2000
Ing. Pavel Rára - člen
Studénka-Butovice, L. Janáčka 716
od 30. 5. 1995 do 13. 3. 2000
Ing. Miloš Pelák - člen
Ostrava-Poruba, Španielova 941
od 30. 5. 1995 do 13. 3. 2000
Otto Weiser - člen
Ostrava-Poruba, Čs. exilu 816
od 30. 5. 1995 do 7. 12. 2004
Ing. Vladimír Kosour - předseda
Hlučín, Hornická 14
od 30. 5. 1995 do 7. 12. 2004
Ing. Zbygniew Wojnar - člen
Karviná, Prameny 826
Akcionáři
od 7. 12. 2004 do 20. 12. 2007
NH-TRANS, a.s., IČO: 47679115
Ostrava 1, Poděbradova 28
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-121

+
-
Radim Passer

Radim Passer

- miliardář

-124

+
-
Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-144

+
-
Vladimír Franz

Vladimír Franz

- výtvarník, bývalý kandidát na prezidenta

-194

+
-
Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-256

+
-
Václav Klaus

Václav Klaus

- bývalý prezident

-308

+
-

A tohle už jste četli?

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Podnikatelé a firmy mají na daňových účtech celkový přeplatek ve výši 1,5 miliardy, který vznikl z uhrazených záloh na silniční daň. Ty byly v průběhu roku 2022 zrušeny. Finanční správa proto podnikatele upozorňuje, aby si zkontrolovali stav svých daňových účtů a případně zažádali o vrácení přeplatku či o jeho převedení na jinou daň.

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Firmy, na které se nebude vztahovat cenový strop oznámený vládou v pondělí, by měly mít od listopadu k dispozici dotační program na úlevu od vysokých cen energií. Po jednání vlády to oznámil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Firmám chybějí zaměstnanci. Výše mzdy je teď důležitější než jistota práce

Firmám chybějí zaměstnanci. Výše mzdy je teď důležitější než jistota práce

Nedostatek zaměstnanců se prohlubuje v celém Česku, a to napříč všemi obory. Firmy musí bojovat o pracovníky, jenže ne všechny jim mohou zvýšit mzdu tak, jak lidé chtějí. Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu personální agentury Grafton Recruitment, která sleduje 300 pracovních pozic v osmi hlavních oborech ekonomiky.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 584 154 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Na Česko se valí sociální bouře. Smete i vládu?

Na Česko se valí sociální bouře. Smete i vládu?

Vláda konečně naznačila, jak chce zvládnout energetickou krizi. Podoba a výsledek jejího záchranného...

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Uvedení detektivní minisérie v režii Jana Hřebejka vyvolalo u části kritiky značné pobouření. Zatímco...

Partners Financial Services