Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

PVJ consult a.s. v likvidaci
IČO: 60916664

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu13. 12. 1994
Obchodní firma
od 1. 2. 2018

PVJ consult a.s. v likvidaci

od 22. 5. 2003 do 1. 2. 2018

PVJ consult a.s.

od 13. 12. 1994 do 22. 5. 2003

GASTOR Hradec Králové a.s.

Sídlo
od 8. 12. 2005 do 7. 8. 2014
Trutnov, Spojenecká 123, PSČ 541 01
od 6. 3. 2003 do 8. 12. 2005
Studenec, čp. 2, PSČ 541 01
od 22. 10. 2001 do 6. 3. 2003
Studenec, čp. 2, PSČ 544 66
od 17. 1. 1997 do 22. 10. 2001
Hradec Králové, Škroupova 719, PSČ 500 02
od 13. 12. 1994 do 17. 1. 1997
Hradec Králové, Velké náměstí 137, PSČ 500 02
IČO
od 13. 12. 1994

60916664

Identifikátor datové schránky:isafwgp
Právní forma
od 13. 12. 1994
Akciová společnost
Spisová značka1164 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 7. 8. 2014
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 27. 2. 2007
- Zemědělská výroba se zaměřením: živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní
od 27. 2. 2007 do 7. 8. 2014
- Hostinská činnost
od 27. 2. 2007 do 7. 8. 2014
- Výroba nápojů
od 26. 8. 2005 do 7. 8. 2014
- Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní bez omezení hmotnosti
od 22. 5. 2003
- Projektová činnost ve výstavbě
od 22. 5. 2003
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 22. 5. 2003 do 7. 8. 2014
- Činnost technických poradců v oblasti ochrany přírody a vodního hospodářství
od 22. 5. 2003 do 7. 8. 2014
- Inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 22. 5. 2003 do 7. 8. 2014
- Realitní činnost
od 22. 5. 2003 do 7. 8. 2014
- Řeznictví a uzenářství
od 8. 12. 1997 do 7. 8. 2014
- Činnost organizačních a ekonomických poradců
od 8. 12. 1997 do 7. 8. 2014
- Odborná poradenská a konzultační činnost v oblasti obchodu a služeb
od 8. 12. 1997 do 7. 8. 2014
- Poskytování služeb v oblasti marketingu, propagace a public relation
od 4. 9. 1997 do 7. 8. 2014
- Zprostředkování obchodní činnosti
od 7. 2. 1996 do 7. 8. 2014
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 13. 12. 1994 do 13. 10. 1998
- Hostinská činnost
od 13. 12. 1994 do 7. 8. 2014
- Ubytovací služby
Ostatní skutečnosti
od 1. 2. 2018
- Společnost byla zrušena s likvidací ke dni 1. 2. 2018 rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 30. 1. 2018.
od 7. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 10. 12. 2010 do 3. 2. 2011
- Dne 6.12.2010 přijal jediný akcionář společnosti usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti. 1 Rozsah zvýšení 1.1 Základní kapitál společnosti PVJ consult a.s. se zvyšuje z částky 10,500.000,-- Kč (deset milionů pět set tisíc korun českých) o částku 3,000.000,-- Kč (tři miliony korun českých) na částku 13,500.000,-- Kč (třináct milionů pět set tisíc korun českých ). 1.2 Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 2 Upisované akcie 2.1 Upisováno bude 300 (tři sta) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých), které budou vydány v listinné podobě 3 Vklady 3.1 Akcie mohou být upisovány pouze peněžitými vklady 4 Upisování akcií 4.1 Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva, neboť jediný akcionář společnosti se před přijetím tohoto usnesení vzdal svého práva na přednostní upisování akcií. 4.2 Všech 300 (tři sta) kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě po 10.000,-- Kč (deseti tisících korunách českých), které budou vydány v listinné podobě, bude nabídnuto k upsání jedinému akcionáři společnosti a to Ing. Vladimíru Pavlíkovi PhD., nar. 28.9.1946, bytem Hradec Králové, K Rybníku 220, PSČ 500 11 (dále též jen "Ing. Vladimír Pavlík PhD."). 4.3 Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jmenovité hodnotě upisovaných akcií. 4.4 Upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu lze v místě dosavadního sídla společnosti, a to formou smlouvy o upsání akcií, kterou shora uvedený akcionář uzavře se společností. Smlouva o upsání akcií musí být vázána na rozvazo vací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií je povinno vypracovat představenstvo společnosti a bez zbytečn ého odkladu jej předat uvedenému akcionáři. 4.5 Lhůta pro upisování akcií činí 14 (čtrnáct) dnů a počíná dnem následujícím po dni doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií shora uvedenému akcionáři, nejdříve však dnem následujícím po dni podání návrhu na zápis tohoto usnesení o zvýšení zá kladního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude akcionáři oznámen tak, že mu představenstvo společnosti zašle na adresu jeho bydliště nebo mu předá do jeho rukou dopis, ve kterém mu datum počátku běhu této lhůty sdělí. Zároveň před stavenstvo akcionáři oznámí emisní kurs upisovaných akcií rovnající se jmenovité hodnotě akcií 4.6 Připouští se, aby na pohledávku společnosti vůči zájemci - Ing. Vladimíru Pavlíkovi PhD. na splacení emisního kursu akcií, která společnosti vznikne uspáním akcií tímto zájemcem v souladu s tímto rozhodnutím, byly započteny pohledávky tohoto zájemce - Ing. Vladimíra Pavlíka PhD. vůči společnosti, v celkové výši 3,000.000,-- Kč (tři miliony korun českých), a to: 4.6.1 peněžitá pohledávka z titulu smluv o půjčkách, uzavřených dne 19. června 2008, 12. srpna 2008, 27. listopadu 2008, 12. prosince 2008, 14. prosince 2008, 23. prosince 2008, 27. prosince 2008, 31. května 2010 a 22. července 2010 mezi Ing. Vladimírem P avlíkem PhD. jako věřitelem a společností jako dlužníkem, dle kterým Ing. Vladimír Pavlík PhD. půjčil společnosti částku ve výši 2,964.000,-- Kč (dva miliony devět set šedesát čtyři tisíce korun českých) a společnost se zavázala tuto částku spolu s příslu šenstvím spočívajícím v úrocích ve výši 74.444,-- Kč (sedmdesát čtyři tisíce čtyři sta čtyřicet čtyři koruny české) ke dni 30. listopadu 2010, vrátit věřiteli; připouští se, aby z této pohledávky Ing. Vladimíra Pavlíka PhD. za společností byla na pohledáv ku společnosti vůči Ing. Vladimíru Pavlíkovi Ph.D., která společnosti vznikne na základě uspání akcií Ing. Vladimírem Pavlíkem PhD., započtena částka odpovídající půjčené jistině, tj. částka ve výši 2,964.000,-- Kč (dva miliony devět set šedesát čtyři ti síce korun českých), a částka ve výši 36.000,-- Kč (třicet šest tisíc korun českých), tj. část úroků, když zbývající část úroků shora uvedených budou společností uhrazeny Ing. Vladimíru Pavlíkovi PhD. jiným způsobem. 4.7 Smlouva o započtení bude uzavřena tak, že její písemný návrh vypracuje představenstvo společnosti a doručí jej určenému zájemci bez zbytečného odkladu poté, co jím budou upsány akcie v souladu s tímto rozhodnutím. Smlouva bude uzavřena doručením vyjád ření souhlasu zájemce s obsahem návrhu společnosti. Smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne úpisu všech akcií shora uvedeným zájemcem, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchod ního rejstříku. 5 Rozvazovací podmínka upisování 5.1 Upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 22. 10. 2001 do 23. 11. 2001
- I. Základní kapitál se zvyšuje o částku 6.000.000,- Kč, slovy: šestmilionů korun českých. Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.
od 22. 10. 2001 do 23. 11. 2001
- II. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: 600 (šest set) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých). Podoba akcií: listinné akcie Forma akcií: akcie na jméno
od 22. 10. 2001 do 23. 11. 2001
- III. Přednostní právo (§ 204a obch. zák.) na upsání akcií se vylučuje. Část akcií, které byly vyloučeny z přednostního práva, a to akcie v počtu 270 (dvě stě sedmdesát) kusů, bude k upsání nabídnuta: - společnost Silnice Jičín a.s. se sídlem Jičín, Hradecká 415 IČ 46 50 47 88 ........................ 130 (sto třicet) ks - společnosti Vodní zdroje Bylany a.s. se sídlem Pardubice, Husova 1697, IČ 46 50 50 16 ........... 40 (čtyřicet) ks - společnosti PSV - Průmstav Pardubice se sídlem Pardubice, Husova 1697, IČ 46 50 49 23 ............ 60 (šedesát) ks - společnosti MZD - Dobrovické strojírny a.s. se sídlem Dobrovice, Kosořická 3, IČ 46 35 13 70 .. 40 (čtyřicet) ks Zbývající část akcií, které byly vyloučeny z přednostního práva a to akcie v počtu 330 (tři sta třicet) kusů, bude upsána na základě dohody akcionářů podle § 205 obch. zák.
od 22. 10. 2001 do 23. 11. 2001
- IV. Místo, kde lze akcie upsat: Sídlo společnosti GASTOR Hradec Králové a.s. Lhůta ve které lze akcie upsat: Dohoda akcionářů dle § 205 obch. zák. nahrazující listinu upisovatelů, bude uzavřena nejpozději do 30. září 2001. Uzavření dohody akcionářů dle § 205 obch. zák. nemůže však předcházet dni, ve kterém toto usnesení valné hrom ady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl již podán návrh na zápis tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a akcionáři uzavřou dohodu dle § 205 obch. zák. s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Zájemci určení usnesením této valné hrom ady a uvedení v čl. III. tohoto usnesení upisují akcie formou smlouvy o upsání akcií, která bude usnesením valné hromady, určenými zájemci uzavřena se společností nejpozději do 30. září 2001, a to ve lhůtě 15 (patnácti) kalendářních dnů, která počíná běže t dnem následujícím po dni, ve kterém valnou hromadou určeným zájemcům společnost doručí návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ust. § 205 odst. 3 obch. zák. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněn é lhůtě 15 (patnácti) kalendářních dnů usnesením valné hromady určení zájemci doručí do sídla společnosti akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií, přičemž podpis zájemců na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřen. Doručení a uzavření smlouvy o upsání akcií nemůže předcházet dni, ve kterém toto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl již podán návrh na zápis tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základ ního kapitálu do obchodního rejstříku na společnost a usnesením valné hromady určení zájemci uzavřou smlouvu o upsání akcií s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základníh o kapitálu do obchodního rejstříku.
od 22. 10. 2001 do 23. 11. 2001
- V. Emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, a to jak pro akcie upisované na základě dohody dle § 205 obch.zák., tak i pro akcie upisované tímto usnesením valné hromady určenými zájemci.
od 22. 10. 2001 do 23. 11. 2001
- VI. Celý emisní kurs akcií, upsaných jak v dohodě akcionářů dle § 205 obch. zák., tak i smlouvou o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obch. zák., jsou upisovatelé povinni splatit na účet společnosti vedený Union bankou a.s., číslo účtu 175 276 615/3400, a to ve lhůtě 30 (třiceti) dnů, počínající dnem následujícím po dni, ve kterém nabude právní moci rozhodnutí soudu o povolení zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Bude-li však dohoda akcionářů dle § 205 ob ch. zák. nebo smlouva o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obch. zák. uzavřena až poté, co rozhodnutí soudu o povolení zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nabylo právní moci, počíná lhůta 30 (třiceti) dnů ke splacení emisního kursu upsaných akcií dnem následujícím po dni, ve kterém bude uzavřena dohoda akcionářů dle § 205 obch. zák., resp. ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obch. zák.
Kapitál
od 3. 2. 2011
Základní kapitál 13 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 23. 11. 2001 do 3. 2. 2011
Základní kapitál 10 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 7. 2. 1996 do 23. 11. 2001
Základní kapitál 4 500 000 Kč
od 13. 12. 1994 do 7. 2. 1996
Základní kapitál 1 500 000 Kč
od 3. 2. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 350.
od 23. 11. 2001 do 3. 2. 2011
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 050.
od 23. 11. 2001 do 3. 2. 2011
v listinné podobě
od 7. 2. 1996 do 23. 11. 2001
Akcie na jméno err, počet akcií: 450.
od 13. 12. 1994 do 7. 2. 1996
Akcie na jméno err, počet akcií: 150.
Statutární orgán
od 1. 2. 2018
Ing. Bc. MAREK PAVLÍK - statutární ředitel
Hradec Králové - Třebeš, Blodkova, PSČ 500 06
den vzniku funkce: 30. 1. 2018
od 7. 8. 2014 do 7. 3. 2017
Ing. VLADIMÍR PAVLÍK, PhD. - Statutární ředitel
Hradec Králové - Roudnička, K Rybníku, PSČ 500 02
den vzniku členství: 3. 9. 2014 - 21. 2. 2017
den vzniku funkce: 3. 9. 2014 - 21. 2. 2017
od 3. 2. 2011 do 7. 8. 2014
Ing. Vladimír Pavlík, Ph.D. - člen představenstva
Hradec Králové, K Rybníku, PSČ 500 11
den vzniku členství: 6. 12. 2010 - 7. 8. 2014
od 27. 2. 2007 do 3. 2. 2011
Ing. Jan Sykáček - předseda představenstva
Hradec Králové, Milady Horákové 1735, PSČ 500 06
den vzniku členství: 7. 2. 2007 - 6. 12. 2010
den vzniku funkce: 7. 2. 2007 - 6. 12. 2010
od 27. 2. 2007 do 3. 2. 2011
Doc.Dr.Ing. Ladislav Koutný, CSc.,PhD. - člen představenstva
Osek nad Bečvou, 5, PSČ 752 22
den vzniku členství: 7. 2. 2007 - 6. 12. 2010
od 27. 2. 2007 do 3. 2. 2011
Ing.Bc. Marek Pavlík - člen představenstva
Hradec Králové, Blodkova 372, PSČ 500 06
den vzniku členství: 7. 2. 2007 - 6. 12. 2010
od 4. 3. 2004 do 27. 2. 2007
Ing. Vladimír Pavlík - Předseda představenstva
Hradec Králové, K Rybníku 220, PSČ 500 11
den vzniku členství: 5. 9. 2002 - 7. 2. 2007
den vzniku funkce: 5. 9. 2002 - 7. 2. 2007
od 6. 3. 2003 do 4. 3. 2004
Ing. Vladimír Pavlík - Předseda představenstva
Hradec Králové 6, Blodkova 372
den vzniku členství: 5. 9. 2002
den vzniku funkce: 5. 9. 2002
od 28. 9. 1999 do 22. 5. 2003
RNDr. Jan Hrníčko - Místopředseda představenstva
Hradec Králové - Malšovice, K osadě 727/1
od 4. 9. 1997 do 22. 5. 2003
PaedDr. Petr Hájek - Člen představenstva
Hradec Králové, Eliščino nábř. 626/5
od 7. 2. 1996 do 28. 9. 1999
RNDr. Jan Hrníčko - Místopředseda představenstva
Hradec Králové 7, Na zahrádkách 273
od 7. 2. 1996 do 6. 3. 2003
JUDr. Blanka Kalcsová - Předseda představenstva
Hradec Králové 3, Jižní 791
od 13. 12. 1994 do 7. 2. 1996
Jaroslav Hnídek - Předseda představenstva
Hradec Králové 12, Benešova 1415
od 13. 12. 1994 do 7. 2. 1996
Ing. Miroslav Šilinger - Člen představenstva
Hradec Králové 2, Mánesova 712
od 13. 12. 1994 do 7. 2. 1996
JUDr. Blanka Kalcsová - Člen představenstva
Hradec Králové 3, Jižní 791
od 13. 12. 1994 do 7. 2. 1996
RNDr. Jan Hrníčko - Člen představenstva
Hradec Králové 7, Na zahrádkách 273
od 13. 12. 1994 do 4. 9. 1997
Doc.Ing. Zdeněk Dytrt, CSc. - Člen představenstva
Hradec Králové 3, Kladská 232
od 7. 8. 2014
Za společnost jedná v plném rozsahu statutární ředitel.
od 27. 2. 2007 do 7. 8. 2014
Za společnost jedná v plném rozsahu představenstvo, a to vždy společně alespoň dva členové představenstva.
od 22. 5. 2003 do 27. 2. 2007
Za společnost jedná v plném rozsahu představenstvo, které má jednoho člena a to předsedu představenstva. Za společnost podepisuje předseda představenstva, případně jiná osoba, je-li k tomu písemně zmocněna předsedou představenstva. Činí tak způsobem, že k vytištěnému, napsanému nebo otištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis.
od 28. 9. 1999 do 22. 5. 2003
Za společnost jedná v plném rozsahu představenstvo, a to vždy dva členové představenstva, případně jeden člen představenstva, byl-li k tomu představenstvem písemně zmocněn. Za společnost podepisují dva členové představenstva, případně jeden člen představe nstva, byl-li k tomu představenstvem písemně zmocněn. Činí tak způsobem, že k vytištěnému, napsanému nebo otištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis.
od 13. 12. 1994 do 28. 9. 1999
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v plném rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo dva členové představenstva, příp. jeden člen představenstva, byl-li k tomu představenstvem písem ně zmocněn. Vedle toho může společnost zastupovat i pracovník společnosti, byl-li k tomu představenstvem písemně zmocněn, a to v rozsahu tohoto zmocnění. Za společnost podepisují všichni členové představenstva nebo dva členové představenstva, příp. samost atně jeden člen představenstva, byl-li k tomu představenstvem písemně zmocněn. V rozsahu písemné plné moci udělené představenstvem může za společnost podepisovat i pracovník společnosti, jemuž bylo písemné zmocnění uděleno. Všichni jmenovaní podepisují ta k, že k názvu společnosti nebo otisku razítka připojí svůj podpis.
Správní rada
od 7. 8. 2014
JITKA PAVLÍKOVÁ - Předseda správní rady
Hradec Králové - Třebeš, Blodkova, PSČ 500 06
den vzniku členství: 3. 9. 2014
den vzniku funkce: 3. 9. 2014
od 7. 8. 2014
Prof. Ing. VÁCLAV TLAPÁK, CSc. - člen správní rady
Brno - Lesná, Haškova, PSČ 638 00
den vzniku členství: 3. 9. 2014
od 7. 8. 2014
Doc. Dr. Ing. LADISLAV KOUTNÝ, CSc., Ph.D. - člen správní rady
Osek nad Bečvou, , PSČ 751 22
den vzniku členství: 3. 9. 2014
Likvidace
od 1. 2. 2018
Ing. ZBYNĚK SHÁNĚL
Hradec Králové, náměstí 5. května, PSČ 500 02
Prokura
od 7. 3. 2017
Ing. Bc. MAREK PAVLÍK
Hradec Králové - Třebeš, Blodkova, PSČ 500 06
od 3. 2. 2011 do 7. 3. 2017
Ing. Bc. Marek Pavlík
Hradec Králové, Blodkova, PSČ 500 06
od 3. 2. 2011
Způsob jednání prokuristy: Prokurista je oprávněn ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc. Prokurista podepisuje tím způsobem, že k obchodní firmě připojí svůj podpis s dodatkem p.p.
Dozorčí rada
od 3. 2. 2011 do 7. 8. 2014
Doc. Dr. Ing. Ladislav Koutný, CSc., Ph.D. - člen dozorčí rady
Osek nad Bečvou, , PSČ 752 22
den vzniku členství: 6. 12. 2010
od 22. 7. 2009 do 7. 8. 2014
Jitka Pavlíková - předseda dozorčí rady
Hradec Králové - Třebeš, Blodkova 372, PSČ 500 06
den vzniku členství: 1. 2. 2009
den vzniku funkce: 1. 2. 2009
od 5. 6. 2008 do 22. 7. 2009
Jana Pavlíková - předseda dozorčí rady
Hradec Králové - Roudnička, K Rybníku 220/38, PSČ 500 11
den vzniku členství: 22. 3. 2008 - 31. 1. 2009
den vzniku funkce: 22. 3. 2008 - 31. 1. 2009
od 5. 6. 2008 do 7. 8. 2014
prof. Ing. Václav Tlapák, CSc. - člen dozorčí rady
Brno, Haškova 11, PSČ 638 00
den vzniku členství: 22. 3. 2008
od 8. 11. 2005 do 5. 6. 2008
Jana Pavlíková - Předsedkyně dozorčí rady
Hradec Králové - Roudnička, K Rybníku 220/38, PSČ 500 11
den vzniku členství: 27. 3. 2003 - 22. 3. 2008
den vzniku funkce: 27. 3. 2003 - 22. 3. 2008
od 8. 11. 2005 do 3. 2. 2011
Ing. Jarmila Nováková - člen dozorčí rady
Uhersko, 9, PSČ 533 73
den vzniku funkce: 28. 6. 2005 - 28. 9. 2010
od 22. 5. 2003 do 8. 11. 2005
Jana Pavlíková - Předsedkyně dozorčí rady
Hradec Králové, K Osadě 728/3, PSČ 500 09
den vzniku členství: 27. 3. 2003
den vzniku funkce: 27. 3. 2003
od 22. 5. 2003 do 5. 6. 2008
prof.Ing. Václav Tlapák, CSc - Člen dozorčí rady
Brno, Haškova 11, PSČ 638 00
den vzniku členství: 27. 3. 2003 - 22. 3. 2008
od 6. 3. 2003 do 22. 5. 2003
JUDr. Blanka Kalcsová - Předsedkyně dozorčí rady
Hradec Králové 3, Jižní 791
den vzniku členství: 5. 9. 2002 - 27. 3. 2003
den vzniku funkce: 5. 9. 2002 - 27. 3. 2003
od 4. 9. 1997 do 8. 11. 2005
JUDr.Ing. Vladimír Neškudla - Člen dozorčí rady
Hradec Králové 9, Na Konečné 1028
od 7. 2. 1996 do 22. 5. 2003
Ing. Miroslav Šilinger
Hradec Králové, Mánesova 712
od 13. 12. 1994 do 7. 2. 1996
Jaroslav Hnídek
Hradec Králové 12, Benešova 1415
od 13. 12. 1994 do 17. 1. 1997
Ing. Jan Ježek
Hradec Králové 6, Mandysova 1306
od 13. 12. 1994 do 6. 3. 2003
Ing. Vladimír Pavlík
Hradec Králové 6, Blodkova 372
Akcionáři
od 1. 2. 2018
Ing. Bc. MAREK PAVLÍK
Hradec Králové - Třebeš, Blodkova, PSČ 500 06
od 1. 2. 2018
- a MUDr. VLADIMÍR PAVLÍK, Ph.D., dat. nar. 28. listopadu 1969, Adolfa Doležala 787, Malšovice, 500 09 Hradec Králové, rovným dílem jako podíloví spoluvlastníci všech akcií společnosti
od 7. 3. 2017 do 1. 2. 2018
Ing. VLADIMÍR PAVLÍK
Hradec Králové - Roudnička, K Rybníku, PSČ 500 02
od 7. 3. 2017 do 1. 2. 2018
- akcionář zemřel dne 21.2.2017
od 10. 9. 2014 do 7. 3. 2017
Ing. VLADIMÍR PAVLÍK
Hradec Králové - Roudnička, K Rybníku, PSČ 500 02
od 4. 3. 2004 do 10. 9. 2014
Ing. Vladimír Pavlík
Hradec Králové, K Rybníku 220, PSČ 500 11
od 22. 5. 2003 do 4. 3. 2004
Ing. Vladimír Pavlík
Hradec Králové, Blodkova 372, PSČ 500 06
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

10. 10. 2019 | | Petr Kučera | 40 komentářů

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

Ministerstvo financí přišlo s novou variantou, koalice by měla doladit detaily v příštím týdnu. Souhlasí i opozice, nechce ale rušit daňové slevy.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

13. 9. 2019 | | Petr Kučera | 67 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Poslanci definitivně schválili rozšíření elektronické evidence tržeb. Vládní koalice odmítla většinu opozičních návrhů, přehlasovala i senátní veto. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Klid za 500 korun. Spočítali jsme, komu se vyplatí paušální daň

30. 8. 2019 | | Jiří Hovorka | 33 komentářů

Klid za 500 korun. Spočítali jsme, komu se vyplatí paušální daň

Nechcete řešit daně ani pojištění? Zaplaťte 500 korun za měsíc. Takovou pobídku pro drobné podnikatele chystá ministerstvo financí. Těm nejmenším se to ale nevyplatí.

Nový paušál pro OSVČ a méně papírování. Bude líp, slibuje desatero

28. 8. 2019 | | Jiří Hovorka | 15 komentářů

Nový paušál pro OSVČ a méně papírování. Bude líp, slibuje desatero

Ministryně financí Alena Schillerová a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček slibují živnostníkům a dalším osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) usnadnění podmínek pro podnikání.

BudgetBakers chystají novou aplikaci. Do Wallet se zapojí všechny banky

26. 7. 2019 | | Petra Jaroměřská

BudgetBakers chystají novou aplikaci. Do Wallet se zapojí všechny banky

Podnikáte? Jsou vaši spolupracovníci dostatečně efektivní? Nebude váš byznys potřebovat během půl roku financování? I to umí zhodnotit nová aplikace s názvem Board z dílny české fintechové společnosti BudgetBakers. „Na trh ji uvedeme ještě během léta,“ říká její výkonný ředitel Michal Kratochvíl.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Broadway Change 2 588,00 Kč
Czech Exchange 2 595,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 595,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 610,00 Kč
Česká spořitelna 2 654,00 Kč
Komerční banka 2 659,94 Kč
Expobank CZ 2 661,50 Kč
Sberbank CZ 2 675,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 707,20 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 055 092 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-15
+
-
2.Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

-32
+
-
3.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-38
+
-
4.Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

-54
+
-
5.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-88
+
-

Články na Heroine.cz

Joker: monstrum pro rok 2019

Joker: monstrum pro rok 2019

Jeden z nejslavnějších komiksových záporáků překročil hranice žánru. O to je děsivější:...více

Gender: jasná zpráva o nerovnosti v Česku

Gender: jasná zpráva o nerovnosti v Česku

Česká vláda by dnes měla projednávat, jak činí každý rok, Zprávu o rovnosti žen a mužů...více

Když muži vyprávějí svět

Když muži vyprávějí svět

Mírou všech věcí je člověk, říká řecký filozof. Ve skutečnosti se ale svět celá tisíciletí...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: nárok na mateřskou
Poradna > Sociální poradna > Mateřská dovolená > nárok na mateřskou

Otázka: Dobrý den, jsem těhotná a potřebuji ověřit, zda mám narok na placenou mateřskou dovolenou. Má první práce trvala od 27.8.2017 do 18.8.2019, od 19.8.2019 jsem nastoupila do nového zaměstnani, ale od 19.9.2019...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services