Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

ČSOB Penzijní fond Progres , a. s., člen skupiny ČSOB
IČO: 60917776 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu14. 2. 1995
Datum zániku30. 11. 2011
StavVymazáno
Obchodní firma
od 13. 11. 2003 do 30. 11. 2011

ČSOB  Penzijní fond Progres , a. s., člen skupiny ČSOB

od 9. 8. 2003 do 13. 11. 2003

ČSOB  Penzijní fond Progres , a.s., člen skupiny ČSOB

od 14. 9. 2000 do 9. 8. 2003

ČSOB  Penzijní fond , a.s.

od 27. 9. 1999 do 14. 9. 2000

Penzijní fond spokojenosti Českých přístavů, a.s.

od 14. 2. 1995 do 27. 9. 1999

Penzijní fond spokojenosti, a.s.

Sídlo
od 16. 8. 2007 do 30. 11. 2011
Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57
od 10. 7. 2004 do 16. 8. 2007
Praha 1, Perlová 371/5, PSČ 110 00
od 13. 2. 2004 do 10. 7. 2004
Praha 1, Na Příkopě čp.854,č.org.14, PSČ 115 20
od 10. 4. 2002 do 13. 2. 2004
Praha 1, Na Příkopě čp.854,č.org.14, PSČ 150 20
od 14. 9. 2000 do 10. 4. 2002
Praha 1, Na Příkopě 14
od 1. 3. 2000 do 14. 9. 2000
Praha 7, Jankovcova 6, PSČ 170 04
od 27. 9. 1999 do 1. 3. 2000
Třemošnice, Brigádnická 124, PSČ 538 43
od 14. 2. 1995 do 27. 9. 1999
Třemošnice, 1.máje 56, PSČ 538 43
IČO
od 14. 2. 1995 do 30. 11. 2011

60917776

Právní forma
od 14. 2. 1995 do 30. 11. 2011
Akciová společnost
Spisová značka6599 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 14. 2. 1995 do 30. 11. 2011
- Předmětem činnosti akciové společnosti je činnost Penzijního fondu. Penzijní fond provozuje penzijní připojištění , tedy shromažďuje peněžní prostředky od účastníků penzijního připojištění a státu poskytnutých ve prospěch účastníků, nakládá s těmito prostředky a vyplácí dávky penzijního připojištění.
Ostatní skutečnosti
od 30. 11. 2011 do 30. 11. 2011
- Společnost ČSOB  Penzijní fond Progres , a. s., člen skupiny ČSOB zanikla sloučením se společností ČSOB Penzijní fond Stabilita, a. s., člen skupiny ČSOB, sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ 618 59 265.
od 4. 3. 2008 do 13. 6. 2008
- Jediný akcionář společnosti, Československá obchodní banka, a.s., dne 18.2.2008 učinil následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: "Z důvodu zvýšení počtu účastníků penzijního připojištění a objemu spravovaných prostředků ve fondu s očekáváním d alšího růstu se základní kapitál obchodní společnosti ČSOB Penzijní fond Progres, a. s., člen skupiny ČSOB, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, IČ: 60917776, zvyšuje z dosavadní výše120,000.000,-- Kč (slovy: jedno sto dvacet miliónů Kč) o částku 200,000. 000,-- Kč (slovy: dvě stě miliónů Kč) upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši 320,000.000,-- Kč (slovy: tři sta dvacet miliónů Kč), který bude splacen peněžitými vklady. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení. Nové akcie b udou upsány s využitím přednostního práva dle ust. § 204a obchodního zákoníku. Společnost vydá 200 ks (dvě stě kusů) nových kmenových akcií, v zaknihované podobě, znějících na jméno, přičemž každá z nich bude mít jmenovitou hodnotu 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milión korun českých). Akcie nebudou kótované. Při zvýšení základního kapitálu: a) každý dosavadní akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitá lu společnosti, přičemž nové akcie mohou být podmíněně upisovány akcionáři s přednostním právem po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku pod rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc r ozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; b) místem pro vykonání přednostního práva je kancelář (prostory) obchodní společnosti ČSOB Penzijní fond Progres, a. s., člen skupin y ČSOB, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, IČ: 60917776, na adrese Praha 5, Radlická 333/150, v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 17.00 hodin; c) lhůta pro vykonání přednostního práva činí 15 (patnáct) dnů a počne běžet uplynutím desátého dne ode dn e odeslání (zveřejnění) informace o přednostním právu představenstvem poslednímu z akcionářů způsobem určeným pro svolání valné hromady; o termínu odeslání (zveřejnění) této informace rozhodne představenstvo; d) počátek běhu lhůty pro vykonání přednostníh o práva bude akcionáři oznámen v uvedené informaci o přednostním právu; e) dosavadní akcionář má přednostní právo upsat jednu až pět nových akcií na tři dosavadní akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč, přičemž lze upisovat pouze celé akcie ; f) emisní kurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva je roven jejich jmenovité hodnotě, všechny akcie budou akciemi kmenovými, vydanými v zaknihované podobě a budou znít na jméno; g) přednostní právo spojené s akciemi je samostatně převoditeln é od rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu. Přednostní právo zanikne uplynutím lhůty stanovené pro jeho vykonání. Pokud s využitím přednostního práva budou upsány akcie o celkové jmenovité hodnotě 200,000.000,-- Kč (slovy: dvě stě mi liónů Kč), nebude se konat upisování akcií bez využití přednostního práva a upisování akcií bude účinné. V případě, že s využitím přednostního práva budou upsány akcie o celkové jmenovité hodnotě nižší než 200,000.000,-- Kč (slovy: dvě stě miliónů Kč), bu de část akcií, které nebyly upsány s využitím přednostního práva, o takové jmenovité hodnotě, aby po jejich upsání byly celkem upsány akcie o celkové jmenovité hodnotě 200,000.000,-- Kč (slovy: dvě stě miliónů korun českých) nabídnuty určitému zájemci n ebo několika určitým zájemcům. Určitý zájemce nebo určití zájemci budou vybráni představenstvem podle následujících pravidel a tímto způsobem: - může se jednat o zájemce z okruhu českých i zahraničních právnických či fyzických osob, - určitým zájemcem můž e být akcionář společnosti, - zájemce musí být osobou vhodnou z hlediska zdravého a obezřetného vedení společnosti a musí mít zkušenosti s činnostmi spjatými s předměty podnikání společnosti, přičemž posouzení je na úvaze představenstva. Výběr podléhá sou hlasu statutárního orgánu jediného akcionáře společnosti. Výběr může být představenstvem ukončen ve chvíli, kdy bude poptávka vybraných zájemců převyšovat částku potřebnou k upsání 200,000.000,-- Kč (slovy: dvě stě miliónů korun českých). Pokud bude podmí nky splňovat více zájemců a poptávka bude převyšovat hodnotu 200,000.000,-- Kč (slovy: dvě stě miliónů korun českých) nově upisovaných akcií bude jejich poptávka rovnoměrně krácena. Pro zvýšení základního kapitálu bez využití přednostního práva: a) místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je kancelář (prostory) obchodní společnosti ČSOB Penzijní fond Progres, a. s., člen skupiny ČSOB, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, IČ: 60917776, na adrese Praha 5, Radlická 333/150, v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 17.00 hodin; b) lhůta pro úpis akcií bez využití přednostního práva činí 15 (patnáct) dnů a počne běžet uplynutím desátého dne ode dne odeslání informace o upisování akcií určitému zájemci, přičemž upisování akcií je vázáno na roz vazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; c) počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude určeným zájem cům písemně oznámen v uvedené informaci o upisování akcií; d) určením výše emisního kurzu nových akcií upisovaných bez využití přednostního práva se pověřuje představenstvo s tím, že minimální výše emisního kurzu je 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milión ko run českých), všechny akcie budou akciemi kmenovými, v zaknihované podobě a budou znít na jméno. Každý upisovatel je povinen splatit emisní kurz jím upsaných akcií na účet č. 1002xxxx, vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., který společnost založila za účelem zvýšení základního kapitálu. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií nejpozději ve lhůtě třicet dnů ode dne upsání akcií. Upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští. Proti pohledávkám společnosti vůči j ednotlivým upisovatelům na splacení části nebo celého emisního kurzu nově upsaných akcií se nepřipouští možnost započtení peněžité pohledávky jednotlivých upisovatelů vůči společnosti."
od 31. 12. 2007 do 30. 11. 2011
- Došlo ke sloučení společnosti ČSOB Penzijní fond Progres , a. s., člen skupiny ČSOB, IČ: 609 17 776, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6599, jako společnosti n ástupnické, se společností Zemský penzijní fond, a. s., IČ: 476 77 619, se sídlem Most, Václava Řezáče 315, PSČ 434 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1054 jako zanikající. Na společnost nástupnickou přešlo sloučením obchodní jmění společnosti Zemský penzijní fond, a. s.
od 20. 1. 2007 do 2. 4. 2007
- --------------------------rozhodnutí:------------------------- Jediný akcionář společnosti, Československá obchodní banka, a. s., dne 9.1.2007 učinil následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: Z důvodu potřeby dalších finančních zdrojů pro rozvoj podnikání se základní kapitál obchodní společnosti ČSOB Penzijní fond Progres, a. s., člen skupiny ČSOB, se sídlem Praha 1, Perlová 371/5, IČ: 60917776, zvyšuje z dosavadní výše...................... ...................50,000.000,-- Kč, (slovy: padesát miliónů Kč) o částku.........70,000.000,-- Kč, (slovy: sedmdesát miliónů Kč) upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši.............................120,000.000,-- Kč, (slovy: jedno sto dvacet miliónů korun českých), který bude splacen peněžitými vklady.------------------------------------ Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení. Nové akcie budou upsány s využitím přednostního práva dle ust. § 204a obchodního zákoníku. Společnost vydá 70 ks (sedmdesát kusů) nových kmenových akcií, v zaknihované podobě, znějících na jm éno, přičemž každá z nich bude mít jmenovitou hodnotu 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milión korun českých). Akcie nebudou kótované. Při zvýšení základního kapitálu:------ a) každý dosavadní akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, přičemž nové akcie mohou být podmíněně upisovány akcionáři s p řednostním právem po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku pod rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;---------------------------------------------------- b) místem pro vykonání přednostního práva je kancelář (prostory) obchodní společnosti ČSOB Penzijní fond Progres, a. s., člen skupiny ČSOB, se sídlem Praha 1, Perlová 371/5, IČ: 60917776, na adrese Praha 1, Perlová 371/5, v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 17.00 hodin;--------------------- c) lhůta pro vykonání přednostního práva činí 15 (patnáct) dnů a počne běžet uplynutím desátého dne ode dne odeslání (zveřejnění) informace o přednostním právu představenstvem poslednímu z akcionářů způsobem určeným pro svolání valné hromady; o termínu od eslání (zveřejnění) této informace rozhodne představenstvo;-------------------------------------- d) počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude akcionáři oznámen v uvedené informaci o přednostním právu;---- e) dosavadní akcionář má předností právo upsat jednu až sedm nových akcií na pět dosavadních akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč, přičemž lze upisovat pouze celé akcie;-------------------------------------------------------- f) emisní kurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva je roven jejich jmenovité hodnotě, všechny akcie budou akciemi kmenovými, vydanými v zaknihované podobě a budou znít na jméno;-------------------------------------------------------- g) přednostní právo spojené s akciemi je samostatně převoditelné od rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu. Přednostní právo zanikne uplynutím lhůty stanovené pro jeho vykonání.---------------------------------- Pokud s využitím přednostního práva budou upsány akcie o celkové jmenovité hodnotě 70,000.000,-- Kč (slovy: sedmdesát miliónů Kč), nebude se konat upisování akcií bez využití přednostního práva a upisování akcií bude účinné. V případě, že s využitím předn ostního práva budou upsány akcie o celkové jmenovité hodnotě nižší než 70,000.000,-- Kč (slovy: sedmdesát miliónů Kč), bude část akcií, které nebyly upsány s využitím přednostního práva, o takové jmenovité hodnotě, aby po jejich upsání byly celkem upsá ny akcie o celkové jmenovité hodnotě 70,000.000,-- Kč (slovy: sedmdesát miliónů korun českých) nabídnuty určitému zájemci nebo několika určitým zájemcům. Určitý zájemce nebo určití zájemci budou vybráni představenstvem podle následujících pravidel a tí mto způsobem: - může se jednat o zájemce z okruhu českých i zahraničních právnických či fyzických osob,-------------------------------- - určitým zájemcem může být akcionář společnosti,------------- - zájemce musí být osobou vhodnou z hlediska zdravého a obezřetného vedení společnosti a musí mít zkušenosti s činnostmi spjatými s předměty podnikání společnosti, přičemž posouzení je na úvaze představenstva.------------------------- Výběr podléhá souhlasu statutárního orgánu jediného akcionáře společnosti.-------------------------------------------------- Výběr může být představenstvem ukončen ve chvíli, kdy bude poptávka vybraných zájemců převyšovat částku potřebnou k upsání 70,000.000,-- Kč (slovy: sedmdesát miliónů korun českých).----------------------------------------------------- Pokud bude podmínky splňovat více zájemců a poptávka bude převyšovat hodnotu 70,000.000,-- Kč (slovy: sedmdesát miliónů korun českých) nově upisovaných akcií bude jejich poptávka rovnoměrně krácena.------------------------------------------- Pro zvýšení základního kapitálu bez využití přednostního práva: ------------------------------------------------------- a) místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je kancelář (prostory) obchodní společnosti ČSOB Penzijní fond Progres, a. s., člen skupiny ČSOB, se sídlem Praha 1, Perlová 371/5, IČ: 60917776, na adrese Praha 1, Perlová 371/5, v pracovní d ny v době od 10.00 hodin do 17.00 hodin;--- b) lhůta pro úpis akcií bez využití přednostního práva činí 15 (patnáct) dnů a počne běžet uplynutím desátého dne ode dne odeslání informace o upisování akcií určitému zájemci, přičemž upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní mo c rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;---------------------------------------------------- c) počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude určeným zájemcům písemně oznámen v uvedené informaci o upisování akcií;-------------------------- d) určením výše emisního kurzu nových akcií upisovaných bez využití přednostního práva se pověřuje představenstvo s tím, že minimální výše emisního kurzu je 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milión korun českých), všechny akcie budou akciemi kmenovými, v zakn ihované podobě a budou znít na jméno.-------- Každý upisovatel je povinen splatit emisní kurz jím upsaných akcií na účet č. 1002xxxx, vedený u Živnostenské banky, a.s., který společnost založila za účelem zvýšení základního kapitálu.----------------------------------------------------- Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií nejpozději ve lhůtě třicet dnů ode dne upsání akcií.---- Upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští.----------- Proti pohledávkám společnosti vůči jednotlivým upisovatelům na splacení části nebo celého emisního kurzu nově upsaných akcií se nepřipouští možnost započtení peněžité pohledávky jednotlivých upisovatelů vůči společnosti.?-----------------
od 31. 12. 2006 do 30. 11. 2011
- Došlo ke sloučení společnosti, jako společnosti nástupnické, se společností Hornický penzijní fond Ostrava, a.s., se sídlem na adrese Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 26a/1616, PSČ 702 00, IČ: 607 92 167 jako společností zanikající. Na společnost přešlo sloučením obchodní jmění společnosti Hornický penzijní fond Ostrava, a.s.
od 14. 9. 2000 do 25. 4. 2001
- Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního jmění společnosti o 30.000.000,- Kč bez možnosti zvýšení nad tuto částku podle ustanovení § 204a Obchodního zákoníku peněžitým vkladem jediného akcionáře upsáním 30 ks kmenových akcií v zaknihované podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč na jednu akcii s emisním kurzem 1,0 takto: Zvyšuje se základní jmění obchodní společnosti Penzijní fond spokojenosti Českých přístavů,a.s. z dosavadní jmenovité hodnoty 20.000.000,- Kč (dvacet milionů korun českých) o částku 30.000.000.- Kč (třicet milionů korun českých) na konečnou výši 50.000.000,-Kč (padesát milionů korun českých).
od 14. 9. 2000 do 25. 4. 2001
- a) Zvýšení je přípustné,neboťemisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen.
od 14. 9. 2000 do 25. 4. 2001
- b) Zvýšení bude provedeno upsáním nových 30 ks (třicet kusů) kmenových akcií v zaknihované podobě znějící na jméno,přičemž každá akcie bude mít jmenovitou hodnotu ve výši 1.000.000,-Kč (milion korun českých). Upisování nad určenou částku se nepřipouští.
od 14. 9. 2000 do 25. 4. 2001
- c) Po zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku bude základní jmění společnosti v celkové jmenovité hodnotě 50.000.000,- Kč (slovy padesát milionů korun českých) rozvrženo na 50 ks (padesát kusů) kmenových akcií v zaknihované podobě znějících na jméno, přičemž každá z těchto akcií má jmenovitou hodnotu 1.000.000,- Kč (milion korun českých). Se všemi novými akciemi budou spojena stejná práva a povinnosti jako s akciemi již vydanými,tzn.že všechny akcie společnosti budouakciemi kmenovými. Při hlasování na valné hromadě společnosti je s jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (milion korun českých) spojen jeden hlas.
od 14. 9. 2000 do 25. 4. 2001
- d) Zvýšení je prováděno s využitím přednostního práva jediného akcionáře společnosti v souladu s ustanovením § 204a Obchodního zákoníku. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.
od 14. 9. 2000 do 25. 4. 2001
- e) Na základě výše uvedeného rozhodnutí bude provedeno upsání nových akcií jediným akcionářem ve lhůtě sedmi dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění s polečnosti do obchodního rejstříku. Místem úpisu bude sídlo společnosti.
od 14. 9. 2000 do 25. 4. 2001
- f) Splácení upsaných akcií bude provedeno na bankovní účet společnosti Penzijní fond spokojenosti Českých přístavů, a.s., č.ú. 151xxxx, vedený u Československé obchodní banky, a.s., divize IPB v den upsání akcií. Před podáním návrhu na zápis nové výše základního jmění musí být splaceno 100% emisního kursu nově vydaných akcií, tj. částka ve výši 30.000.000,- Kč ( třicet milionů korun českých).
od 14. 9. 2000 do 25. 4. 2001
- g) Emisní kurs se stanoví ve výši 1,0, tzn. ve výši jmenovité hodnoty upsaných akcií.
od 14. 9. 2000 do 25. 4. 2001
- h) Představenstvo společnosti se pověřuje zajistit u obchodního rejstříku zápis uvedeného rozhodnutí nejpozději do třiceti dnů.
Kapitál
od 13. 6. 2008 do 30. 11. 2011
Základní kapitál 320 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 2. 4. 2007 do 13. 6. 2008
Základní kapitál 120 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 25. 4. 2001 do 2. 4. 2007
Základní kapitál 50 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 14. 2. 1995 do 25. 4. 2001
Základní kapitál 20 000 000 Kč
od 13. 6. 2008 do 30. 11. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 320.
od 2. 4. 2007 do 13. 6. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 120.
od 25. 4. 2001 do 2. 4. 2007
Akcie na jméno err, počet akcií: 50.
od 25. 4. 2001 do 2. 4. 2007
v zaknihované podobě
od 14. 2. 1995 do 25. 4. 2001
Akcie na jméno err, počet akcií: 20.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 15. 9. 2011 do 30. 11. 2011
RNDr. Zuzana Uxová - předseda představenstva
Praha 1, Jungmannova 7/19, PSČ 110 00
den vzniku členství: 2. 9. 2011
den vzniku funkce: 2. 9. 2011
od 28. 12. 2009 do 30. 11. 2011
Ing. Jiří Zumpfe - člen představenstva
Třemošnice, Pod sadem 288, PSČ 538 43
den vzniku členství: 3. 12. 2009
od 17. 3. 2009 do 30. 11. 2011
Mgr. Martin Vít - člen představenstva
Praha 1 - Staré Město, Maiselova 25/4, PSČ 110 00
den vzniku členství: 23. 2. 2009
od 17. 3. 2009 do 30. 11. 2011
Ing. Petr Pohanka - člen představenstva
Praha 8 - Libeň, Nad Okrouhlíkem 2293/9, PSČ 180 00
den vzniku členství: 23. 2. 2009
od 15. 8. 2008 do 30. 11. 2011
Mgr. Jaroslav Culek - místopředseda představenstva
Třemošnice, Brigádnická 389
den vzniku členství: 24. 6. 2008
den vzniku funkce: 30. 7. 2008
od 4. 7. 2006 do 15. 8. 2008
Mgr. Jaroslav Culek - místopředseda představenstva
Třemošnice, Brigádnická 389
den vzniku členství: 30. 7. 2003 - 24. 6. 2008
den vzniku funkce: 28. 6. 2006 - 24. 6. 2008
od 4. 7. 2006 do 15. 9. 2011
RNDr. Zuzana Uxová - předseda představenstva
Praha 1, Jungmannova 7/19, PSČ 110 00
den vzniku členství: 28. 6. 2006 - 2. 9. 2011
den vzniku funkce: 28. 6. 2006 - 2. 9. 2011
od 8. 11. 2005 do 17. 3. 2009
Ing. Jan Kaiser - Člen představenstva
Zliv, Dolní náměstí 760, PSČ 737 44
den vzniku členství: 17. 5. 2004 - 28. 1. 2009
od 16. 4. 2005 do 8. 11. 2005
Ing. Jan Kaiser - Člen představenstva
Velké Přílepy, Polní 14, PSČ 252 64
den vzniku členství: 17. 5. 2004
od 17. 3. 2005 do 16. 4. 2005
Ing. Jan Kaiser - Člen představenstva
Praha 6, Španielova 1291
den vzniku členství: 17. 5. 2004
od 17. 3. 2005 do 8. 11. 2005
Ing. Miloš Filip - místopředseda představenstva
Brno, Sirotkova 14
den vzniku členství: 30. 7. 2003 - 30. 10. 2005
den vzniku funkce: 17. 5. 2004 - 30. 10. 2005
od 17. 3. 2005 do 4. 7. 2006
Mgr. Jaroslav Culek - předseda představenstva
Třemošnice, Brigádnická 389
den vzniku členství: 30. 7. 2003
den vzniku funkce: 17. 5. 2004 - 28. 6. 2006
od 17. 3. 2005 do 17. 3. 2009
Mgr. Ivan Václavík - Člen představenstva
Mělník, Sídliště Střed 2582
den vzniku členství: 17. 5. 2004 - 23. 2. 2009
od 17. 3. 2005 do 28. 12. 2009
Mgr. Radmila Majerová - člen představenstva
Praha 10, K Červenému dvoru 5/749, PSČ 100 00
den vzniku členství: 17. 5. 2004 - 17. 8. 2009
od 13. 11. 2003 do 17. 3. 2005
Mgr. Jaroslav Culek - místopředseda představenstva
Třemošnice, Brigádnická 389
den vzniku členství: 30. 7. 2003
den vzniku funkce: 30. 7. 2003
od 13. 11. 2003 do 17. 3. 2005
Ing. Miloš Filip - člen představenstva
Brno, Sirotkova 14
den vzniku členství: 30. 7. 2003
od 10. 4. 2002 do 13. 11. 2003
RNDr. Pavel Čtrnáct - Člen představenstva
Praha 4 - Krč, Zachova 239/14
den vzniku členství: 11. 12. 2001 - 30. 7. 2003
od 27. 9. 1999 do 10. 4. 2002
Ing. Miroslav Greguš, CSc. - Člen představenstva
Praha 10, Chudenická 1077/6, PSČ 102 50
od 27. 9. 1999 do 13. 11. 2003
Ing. Jiří Zumpfe - Místopředseda představenstva
Třemošnice, Pod sadem 288, PSČ 538 43
den vzniku funkce: 25. 5. 1999
od 27. 9. 1999 do 17. 3. 2005
Ing. Jindřich Vodička - Předseda představenstva
Černošice, Gorkého 1256, PSČ 252 28
den vzniku funkce: 30. 8. 1999 - 31. 3. 2004
od 7. 10. 1996 do 27. 9. 1999
JUDr. Alice Opočenská - Člen představenstva
Žehušice, 173, PSČ 285 75
od 7. 10. 1996 do 27. 9. 1999
Ing. Jaroslava Chudobová - Člen představenstva
Heřmanův Městec, Jiráskova 477, PSČ 538 03
od 7. 10. 1996 do 27. 9. 1999
Ing. Jiří Zumpfe - Předseda představenstva
Třemošnice, Pod sadem 288, PSČ 538 43
od 14. 2. 1995 do 7. 10. 1996
Ing. Miloslav Černý - Předseda představenstva
Třemošnice, Družstevní 411, PSČ 538 43
od 14. 2. 1995 do 7. 10. 1996
Ing. Jiří Zumpfe - Člen představenstva
Třemošnice, Pod sadem 288, PSČ 538 43
od 14. 2. 1995 do 7. 10. 1996
JUDr. Alice Chudomelová - Člen představenstva
Vrdy, 5.května 300
od 14. 2. 1995 do 17. 3. 2005
Mgr. Ivan Václavík - Člen představenstva
Mělník, Sídliště Střed 2582
den vzniku členství: 25. 5. 1999
od 14. 2. 1995 do 17. 3. 2005
Ing. Jan Kaiser - Člen představenstva
Praha 6, Španielova 1291
den vzniku členství: 25. 5. 1999
od 16. 8. 2007 do 30. 11. 2011
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti bez omezení minimálně dva členové představenstva společně, kteří jsou oprávněni společnost zavazovat a činit písemné právní úkony.
od 25. 4. 2001 do 16. 8. 2007
Jménem představenstva jedná jeho předseda ve všech věcech společnosti samostatně. Podepisování za penzijní fond se děje tak, že k napsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí svůj podpis společně nejméně dva členové představenstva.
od 14. 2. 1995 do 25. 4. 2001
Zastupování a podepisování: Jménem představenstva jedná jeho předseda ve všech věcech společnosti samostatně, v době jeho nepřítomnosti pověřený člen představenstva. K podpisu za penzijní fond jsou oprávněni všichni členové představenstva, jeden nebo více členů představenstva samostatně, nebo prokurista se zvláštní prokurou, a to tak, že své podpisy připojí k vytištěnému nebo vypsanému názvu společnosti.
Dozorčí rada
od 26. 10. 2011 do 30. 11. 2011
Mgr. Martin Jarolím - člen dozorčí rady
Praha 4 - Podolí, Nad cementárnou, PSČ 147 00
den vzniku členství: 12. 10. 2011
od 11. 10. 2011 do 30. 11. 2011
Gert Rammeloo - člen dozorčí rady
Od Lasu 22, Konstancin-Jeziorna, PSČ 05-510, Polská republika
den vzniku členství: 16. 9. 2011
od 19. 1. 2011 do 30. 11. 2011
Ing. Petr Hutla - člen dozorčí rady
Praha 10, Na Vrších, PSČ 100 00
den vzniku členství: 12. 1. 2011
od 4. 11. 2010 do 30. 11. 2011
Peter Marchand - člen dozorčí rady
Geraardsbergen, Zavelstraat 120, 9500, Belgické království
den vzniku funkce: 20. 10. 2010
od 28. 6. 2010 do 30. 11. 2011
Johan De Ryck - člen
Praha 6 - Břevnov, Na Okraji, PSČ 162 00
den vzniku členství: 28. 2. 2007
od 19. 4. 2010 do 15. 9. 2011
Karel Gilbert Clement Heyndrickx - předseda dozorčí rady
Wezemaal, Aarschotsesteenweg 238, PSČ 311 1, Belgické království
den vzniku členství: 2. 12. 2009 - 7. 5. 2011
den vzniku funkce: 3. 12. 2009 - 7. 5. 2011
od 28. 12. 2009 do 19. 4. 2010
Karel Gilbert Clement Heyndrickx - člen dozorčí rady
Wezemaal, Aarschotsesteenweg 238, PSČ 311 1, Belgické království
den vzniku členství: 2. 12. 2009
od 20. 7. 2009 do 28. 12. 2009
Luc Roger Elie Popelier - předseda dozorčí rady
Mechelen, Voosdonk 21, 2801, Belgické království
den vzniku členství: 26. 5. 2009 - 2. 10. 2009
den vzniku funkce: 5. 6. 2009 - 2. 10. 2009
od 22. 6. 2009 do 20. 7. 2009
Luc Roger Elie Popelier - člen dozorčí rady
Mechelen, Voosdonk 21, 2801, Belgické království
den vzniku členství: 26. 5. 2009
od 11. 2. 2009 do 15. 9. 2011
Christof De Mil - člen dozorčí rady
Praha 6 - Nebušice, K Šubrtce 797, PSČ 164 00
den vzniku členství: 28. 1. 2009 - 6. 5. 2011
od 11. 2. 2009 do 30. 11. 2011
Jeroen Karel van Leeuwen - člen dozorčí rady
Pardubice - Zelené Předměstí, Třída Míru 90, PSČ 530 02
den vzniku členství: 28. 1. 2009
od 16. 11. 2007 do 11. 2. 2009
Stefan Duchateau - místopředseda dozorčí rady
Houthalen - Helchteren, Steenhavenstraat 53, B-3530, Belgické království
den vzniku členství: 28. 2. 2007 - 2. 10. 2008
den vzniku funkce: 8. 6. 2007 - 2. 10. 2008
od 16. 11. 2007 do 22. 6. 2009
Christian Defrancq - předseda dozorčí rady
Kortenberg, Zonnelaan 23, 3070, Belgické království
den vzniku členství: 28. 2. 2007 - 11. 5. 2009
den vzniku funkce: 8. 6. 2007 - 11. 5. 2009
od 28. 5. 2007 do 14. 6. 2010
John Arthur Hollows - člen
Tervuren, Vlaamse Gaaienlaan 11, 3080, Belgické království
den vzniku členství: 28. 2. 2007 - 11. 5. 2010
od 2. 5. 2007 do 16. 11. 2007
Christian Defrancq - člen
Kortenberg, Zonnelaan 23, 3070, Belgické království
den vzniku členství: 28. 2. 2007
od 2. 5. 2007 do 16. 11. 2007
Stefan Duchateau - člen
Houthalen - Helchteren, Steenhavenstraat 53, B-3530, Belgické království
den vzniku členství: 28. 2. 2007
od 2. 5. 2007 do 16. 11. 2007
Geert De Kegel - člen
Praha 6 - Nebušice, Malý Dvůr 646, PSČ 164 00
den vzniku členství: 28. 2. 2007 - 5. 10. 2007
od 2. 5. 2007 do 22. 6. 2009
Erwin Schoeters - člen
Wommelgem, Verbrandelei 21. 2160, Belgické království
den vzniku členství: 28. 2. 2007 - 11. 5. 2009
od 2. 5. 2007 do 28. 6. 2010
Johan De Ryck - člen
Praha 6 - Střešovice, Norbertov 714/4, PSČ 169 00
den vzniku členství: 28. 2. 2007
od 4. 7. 2006 do 2. 5. 2007
Ing. Jindřich Horák - člen dozorčí rady
Říčany, Dobrovského 551, PSČ 251 01
den vzniku členství: 1. 2. 2006 - 28. 2. 2007
od 17. 3. 2005 do 2. 5. 2007
Ing. Vlastimil Seibert - předseda
Praha 5, Fuchsova 110
den vzniku členství: 25. 7. 2003 - 28. 2. 2007
den vzniku funkce: 30. 7. 2003 - 28. 2. 2007
od 17. 3. 2005 do 2. 5. 2007
Ing. Michal Kozdera - člen dozorčí rady
Praha 9, Bohušovická 489, PSČ 190 00
den vzniku členství: 14. 6. 2004 - 28. 2. 2007
od 17. 3. 2005 do 2. 5. 2007
Bc. Adam Kočík - člen dozorčí rady
Praha 10, Hájecká 12, PSČ 100 00
den vzniku členství: 4. 11. 2004 - 28. 2. 2007
od 13. 2. 2004 do 2. 5. 2007
Ing. Zdeněk Kaplan - člen
Praha 5, Vilímkova 1234, PSČ 156
den vzniku členství: 5. 12. 2003 - 28. 2. 2007
od 13. 11. 2003 do 17. 3. 2005
Ing. Vladimír Seibert - předseda
Praha 5, Fuchsova 110
den vzniku členství: 25. 7. 2003
den vzniku funkce: 30. 7. 2003
od 13. 11. 2003 do 2. 5. 2007
Ing. Michal Brothánek - místopředseda
Slaný, Ve Stráni 204
den vzniku členství: 25. 7. 2003 - 28. 2. 2007
den vzniku funkce: 30. 7. 2003 - 28. 2. 2007
od 25. 4. 2001 do 13. 11. 2003
Ing. Petr Pučalík - člen
Praha 4, Družstevní ochoz 54/961
den vzniku členství: 28. 12. 2000 - 30. 7. 2003
od 25. 4. 2001 do 13. 2. 2004
Ing. Petr Neubauer - člen
Jablonec nad Nisou, Korejská 2150/26
den vzniku členství: 28. 12. 2000 - 3. 12. 2003
od 25. 4. 2001 do 4. 7. 2006
Ing. Jindřich Horák - člen
Praha 4, Zdiměřická 1440/6
den vzniku členství: 28. 12. 2000
od 27. 9. 1999 do 25. 4. 2001
Mgr. Věra Váchová - Člen
Praha 6, Makovského 1222/25, PSČ 163 00
od 27. 9. 1999 do 25. 4. 2001
Ing. Jindřich Kunc - Člen
Zbečno, Sýkořice 194, okr. Rakovník, 270 24
od 26. 8. 1999 do 25. 4. 2001
Mgr. Dagmar Kosinová - Člen
Třemošnice, Podhradí 52, PSČ 538 43
od 2. 5. 1997 do 17. 3. 2005
Ing. Jan Prokop - Člen
Písek, Rašínova 12/855
den vzniku členství: 25. 5. 1999 - 30. 6. 2004
od 7. 10. 1996 do 27. 9. 1999
Mgr. Jiří Jetenský, nar. 31. 01. 1954 - Člen
1150 Wien, Tannengasse 7/31, Rakouská republika
od 14. 2. 1995 do 7. 10. 1996
Mgr. Jiří Jetenský - Člen
1150 Wien, Tannengasse 7/31
od 14. 2. 1995 do 2. 5. 1997
Ing. Emil Machálek - Člen
Brno, Čermákova 30
od 14. 2. 1995 do 26. 8. 1999
JUDr. Hana Machačová - Člen
Praha 4, Chodov, Kahovská 1705
od 14. 2. 1995 do 27. 9. 1999
JUDr. Tomáš Plavec - Člen
Heřmanův Městec, Čáslavská 198
od 14. 2. 1995 do 13. 11. 2003
Ing. Petr Hutla - Předseda
Pardubice, Národních hrdinů 120
den vzniku funkce: 25. 5. 1999
Akcionáři
od 25. 4. 2001 do 30. 11. 2011
Československá obchodní banka, a.s., IČO: 00001350
Praha 1-Nové Město, Na Příkopě 14, PSČ 115 20
od 27. 9. 1999 do 25. 4. 2001
České přístavy, a.s., IČO: 45274592
Praha 7, Jankovcova 6, PSČ 170 00
Hodnocení firmy
-1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Pomoc pro organizátory kulturních akcí startuje. Tady jsou podmínky

12. 8. 2020 | | Petr Kučera | 1 komentářů

Pomoc pro organizátory kulturních akcí startuje. Tady jsou podmínky

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s ministerstvem kultury zveřejnilo takzvanou výzvu k dotačnímu programu nazvanému Covid – Kultura. Příjem žádostí začne 18. srpna prostřednictvím webu MPO a skončí o měsíc později, tedy 18. září.

Na daňové přiznání zbývá týden. Odklad měl háček

11. 8. 2020 | | Petr Kučera

Na daňové přiznání zbývá týden. Odklad měl háček

Lhůta pro přehled zdravotním pojišťovnám uplynula už 3. srpna, tedy dřív než pro samotné přiznání.

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

6. 8. 2020 | | Petr Kučera | 4 komentáře

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

Nejvyšší soud dal naději zaměstnancům, kteří na stejné pozici v rámci jedné firmy mají nižší mzdu než jejich kolegové v Praze a dalších lépe placených regionech Česka. O důležitém rozhodnutí informuje web E15.

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

6. 8. 2020 | | Ondřej Preuss

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

Téměř 200 zájemců využilo od poloviny března poradnu, kterou web DostupnýAdvokát.cz spustil na pomoc s dopady pandemie Covid-19. Zakladatel služby Ondřej Preuss popisuje, jaké problémy řešili lidé při bezplatné konzultaci nejčastěji.

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

5. 8. 2020 | | Petr Kučera

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

Osoby samostatně výdělečně činné a společníci malých společností s ručením omezeným mohou požádat o pomoc z programu Pětadvacítka nejpozději v pátek 7. srpna.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 630,00 Kč
Czech Exchange 2 635,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 640,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 685,70 Kč
ČSOB 2 685,70 Kč
Komerční banka 2 690,75 Kč
Expobank CZ 2 691,40 Kč
Česká spořitelna 2 705,00 Kč
Raiffeisenbank 2 734,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 745,10 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 598 921 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Simona Krainová

Simona Krainová

- modelka

+1
+
-
2.Martin Kasa

Martin Kasa

- podnikatel, Pilulka.cz

-3
+
-
3.Richard Krajčo

Richard Krajčo

- zpěvák

-8
+
-
4.Karel Janeček

Karel Janeček

- miliardář, bojovník s korupcí

-83
+
-
5.Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

-91
+
-

Články na Heroine.cz

Od viktoriánského hororu po neonoir. Seriál Penny Dreadful je zpět, jen už nemá kultovní potenciál

Od viktoriánského hororu po neonoir. Seriál Penny Dreadful je zpět, jen už nemá kultovní potenciál

Na HBO je k vidění obnovený seriál Penny Dreadful. Šestákové historky se tentokrát odehrávají...více

Lola: do kin jde emocemi nabitá road-movie o životě mladých trans lidí

Lola: do kin jde emocemi nabitá road-movie o životě mladých trans lidí

Dnes do českých kin vstupuje belgické drama Lola o dívce, která se po smrti své matky...více

Dítě jako zbraň. Co dělat, když partner při rozvodu sáhne ke křivým obviněním

Dítě jako zbraň. Co dělat, když partner při rozvodu sáhne ke křivým obviněním

Právní systém na spoustu situací v rozvodových sporech nabízí alespoň základní řešení,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: MD/RD a hypotéka
Poradna > Hypoteční úvěr > MD/RD a hypotéka

Otázka: Dobrý den, jsem těhotná a současně "hrozí", že si za účelem zajištění vlastního bydlení budu muset požádat o hypotéku, bonitní jsem dostatečně, tedy v současné době, kdy ještě pracuji (sdělení mé banky,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services