Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

FC SLOVAN LIBEREC a.s.
IČO: 61326461

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
Finanční subjekty
 
 
 
Datum zápisu31. 5. 1994
Obchodní firma
od 10. 11. 1995

FC SLOVAN LIBEREC a.s.

od 31. 5. 1994 do 10. 11. 1995

FC SLOVAN VRATISLAV WSK LIBEREC a.s.

Sídlo
od 29. 1. 2003 do 11. 10. 2016
Liberec, Na Hradbách 1300, PSČ 460 01
od 31. 5. 1994 do 29. 1. 2003
Liberec, Na hradbách 1300
IČO
od 31. 5. 1994

61326461

Identifikátor datové schránky:ydwd3un
Právní forma
od 31. 5. 1994
Akciová společnost
Spisová značka593 B, Krajský soud v Ústí nad Labem
Předmět podnikání
od 30. 9. 2014
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 30. 9. 2014
- Hostinská činnost
od 10. 11. 1995 do 30. 9. 2014
- provozování sportovní činnosti - kopané
od 31. 5. 1994 do 30. 9. 2014
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (kromě zboží vyhr. v příl. 1-3 zák.č.455/91 Sb. o živn. podnikání)
od 31. 5. 1994 do 30. 9. 2014
- organizační a zprostředkovatelská činnost v oblasti sportu
od 31. 5. 1994 do 30. 9. 2014
- reklamní a propagační činnost
od 31. 5. 1994 do 30. 9. 2014
- marketingová činnost
od 31. 5. 1994 do 30. 9. 2014
- manažerská činnost ve vrcholové kopané
Ostatní skutečnosti
od 30. 9. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 30. 9. 2014
- Dne 26.6.2014 rozhodl jediný akcionář v působnosti valné hromady o snížení základního kapitálu následovně: Snižuji základní kapitál společnosti o částku 226.040.400,- Kč (slovy dvě stě dvacet šest milionů čtyřicet tisíc čtyři sta korun českých) ze současné výše 251.156.000,- Kč (slovy dvě stě padesát jeden milion jedno sto padesát šest tisíc korun českých) na novou výši 25.115.600,- Kč (slovy dvacet pět milionů jedno sto patnáct tisíc šest set korun českých). Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti tak, že dosavadní jmenovitá hodnota akcií 1.000.000,- Kč bude snížena na jmenovitou hodnotu 100.000,- Kč, dosavadní jmenovitá hodnota akcií 100.000,- Kč bude snížena na jmenovitou hodnotu 10.000,- Kč a dosavadní jmenovitá hodnota akcií 1.000,- Kč bude snížena na jmenovitou hodnotu 100,- Kč. Důvodem a účelem snížení základního kapitálu je částečná úhrada ztráty společnosti z minulých let, když tato ztráta činí ke dni přijetí tohoto rozhodnutí celkem 249.019.122,93,- Kč. Tato ztráta bude snížena o částku 226.040.400,- Kč. Částka odpovídající s nížení základního kapitálu tak bude celá použita přímo na částečnou úhradu ztráty společnosti z minulých let, a to vypořádáním přímo s účtem 429100 Neuhrazená ztráta minulých let. V souvislosti se snížením základního kapitálu nedojde k poskytnutí plnění ve prospěch žádného akcionáře společnosti. Dosavadní listinné akcie společnosti o původních jmenovitých hodnotách (resp. hromadné listiny, které tyto akcie nahrazují) budou vyměněny za akcie (resp. hromadné akcie) o nových jmenovitých hodnotách a následně zničeny. Lhůta pro předložení listinných a kcií (resp. hromadných listin) o dosavadních jmenovitých hodnotách pro účely jejich výměny za akcie (resp. hromadné akcie) o nových jmenovitých hodnotách činí 30 dnů od zápisu nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.
od 30. 9. 2014 do 11. 10. 2016
- Počet členů statutárního orgánu: 5
od 30. 9. 2014 do 11. 10. 2016
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 22. 10. 2003 do 18. 9. 2004
- Řádná valná hromada společnosti rozhodla na svém jednání konané dne 14.5.2003 o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií společnosti takto: -základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 200.000.000,-Kč(slovy:dvěstěmilionů korun českých),přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti,tj. nad částku 200.000.000,-Kč(slovy:dvěstěmilionů korun českých) se nepřipouští. -základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií v počtu 200 ks(slovy:dvouset kusů)kmenových akcií na jméno,v listinné podobě a o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč (slovy:Jedenmilion korun českých),jmenovitá hodnota nové emise akci í tak činí celkem 200.000.000,-Kč(slovy:Dvěstěmilionů korun českých). -všichni akcionáři společnosti se ve smyslu ust.§ 204a odst.7 obchodního zákoníku plně vzdali přednostního práva na upsání nových akcií společnosti. -všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem,kterým je akciová společnost PRECIOSA,a.s.,IČ 00012556 se sídlem Jablonec nad Nisou,Opletalova čp.3197,PSČ 466 67;úpis akcií se pak bude konat na adrese sídla společnosti PRECIOSA,a.s.,přičemž lhůta pro upisování nových akcií předem určeným zájemcem se stanovuje na 14(slovy čtrnáct )dní a počne běžet den bezprostředně následující po dni,kdy předem určený zájemce obdrží od společnosti pravomocné pravomocné usnesení rejstříkového soudu o zápisu záměru zvýšit základní kapitál společnosti do obchodního rejstříku a návrh na uzavření smlo uvy o upsání akcií;doručením těchto podkladů bude předem určenému zájemci oznámen počátek běhu lhůty k upisování akcií;emisní kurz každé takto upisované akcie se pak stanovuje na 1.000.000,-Kč(slovy:Jedenmilion korun českých). -připouští se započtení splatné peněžité pohledávky předem určeného zájemce-společnosti PRECIOSA,a.s. proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu jím upsaných nových akcií;započítávaná pohledávka předem určeného zájemce vznikla ze smlouvy o ú věrové lince a její výše včetně příslušenství činí ke dni konání této valné hromady 200.103.264,27(slovy:Dvěstěmilionůjednostotřitisíce dvěstěšedesátčtyři korun českých a dvacetsedm haléře) s tím,že pohledávka předem určeného zájemce je až do jejího úpln ého splacení dále úročena smluvním úrokem ve výši 140% (slovy jednostočtyřicet procent)diskontní sazby ČNB,přičemž jeho výše se mění v závislosti na vývoji diskontní sazby;oproti pohledávce na splacení emisního kursu nových akcií se však započte pouze čás tka ve výši 200.000.000,-Kč(slovy Dvěstěmilonů korun českých). -dohoda o započtení mezi společnostmi PRECIOSA,a.s. a FC SLOVAN LIBEREC a.s. musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy a musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku;emisní kurs akcií upsaných p ředem určeným zájemcem bude splacen výhradně tímto započtením.
od 2. 12. 1998 do 3. 11. 1999
- Usnesení valné hromady: - zvyšuje se základní jmění společnosti o částku 50,000,000,- Kč, (slovy Padesátmilionů korun českých) na celkové výsledné základní jmění ve výši 51,156,000,- Kč s určením, že upisování akcií nad částku 50,000,000,- Kč se nepřipouští, - základní jmění se zvyšuje upsáním 500 (slovy Pětset) kusů nových kmenových akcií v listinné podobě na jméno, veřejně neobchodovatelných o jměnovité hodnotě jedné akcie 100,000,- Kč (slovy Jednostotisíc korun českých), - akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány na základě dohody akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku, - emisní kurs každé z upisovaných akcií činí 100,000,- Kč (Jednostotisíc korun českých) a je splatný nejpozději do jednoho měsíce ode dne zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku formou složení peněžitého vkladu 50,000,000,- Kč (slovy Padesátmilionů korun českých) na bankovní účet společnosti u Komerční banky a.s. pobočka Liberec č. 950xxxx, - úpis akcií bez využití přednostního práva lze vykonat v sídle společnosti ve lhůtě 7 dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.
od 2. 3. 1998 do 30. 9. 2014
- Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Převod akcií je vázán na předchozí písemný souhlas představenstva akciové společnosti (čl. 6 stanov).
Kapitál
od 30. 9. 2014
Základní kapitál 25 115 600 Kč, splaceno 100 %.
od 18. 9. 2004 do 30. 9. 2014
Základní kapitál 251 156 000 Kč, splaceno 100 %.
od 3. 11. 1999 do 18. 9. 2004
Základní kapitál 51 156 000 Kč, splaceno 100 %.
od 2. 3. 1998 do 3. 11. 1999
Základní kapitál 1 156 000 Kč, splaceno 100 %.
od 31. 5. 1994 do 2. 3. 1998
Základní kapitál 1 156 000 Kč
od 30. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno 100, počet akcií: 1 156.
od 30. 9. 2014
Omezení převoditelnosti akcií: Převod akcií společnosti je možný jen se souhlasem představenstva společnosti. Práva a povinnosti spojená s akciemi jsou uvedena ve stanovách společnosti uložených ve sbírce listin.
od 30. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 500.
od 30. 9. 2014
Omezení převoditelnosti akcií: Převod akcií společnosti je možný jen se souhlasem představenstva společnosti. Práva a povinnosti spojená s akciemi jsou uvedena ve stanovách společnosti uložených ve sbírce listin.
od 30. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 200.
od 30. 9. 2014
Omezení převoditelnosti akcií: Převod akcií společnosti je možný jen se souhlasem představenstva společnosti. Práva a povinnosti spojená s akciemi jsou uvedena ve stanovách společnosti uložených ve sbírce listin.
od 18. 9. 2004 do 30. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 200.
od 18. 9. 2004 do 30. 9. 2014
podoba: listinná
od 3. 11. 1999 do 30. 9. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 156.
od 3. 11. 1999 do 30. 9. 2014
Akcie jsou kmenové v listinné podobě.
od 3. 11. 1999 do 30. 9. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 500.
od 3. 11. 1999 do 30. 9. 2014
Akcie jsou kmenové v listinné podobě.
od 31. 5. 1994 do 3. 11. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 156.
Statutární orgán
od 18. 1. 2019
Ing. ZBYNĚK ŠTILLER - předseda představenstva
Liberec - Liberec I-Staré Město, Klostermannova, PSČ 460 01
den vzniku členství: 31. 10. 2018
den vzniku funkce: 31. 10. 2018
od 18. 1. 2019
Ing. LIBOR KLEIBL - člen představenstva
Liberec - Liberec I-Staré Město, Ruprechtická, PSČ 460 01
den vzniku členství: 31. 10. 2018
od 18. 1. 2019
JOSEF BUREŠ - člen představenstva
Liberec - Liberec XIV-Ruprechtice, Blanická, PSČ 460 14
den vzniku členství: 31. 10. 2018
od 18. 1. 2019
PAVEL MAREK - člen představenstva
Černošice, Rumunská, PSČ 252 28
den vzniku členství: 31. 10. 2018
od 18. 1. 2019
ZDENĚK KOUKAL - člen představenstva
Hvězdonice, , PSČ 257 24
den vzniku členství: 31. 10. 2018
od 31. 7. 2015 do 18. 1. 2019
JOSEF BUREŠ - člen představenstva
Liberec - Liberec XIV-Ruprechtice, Blanická, PSČ 460 14
den vzniku členství: 31. 10. 2013 - 31. 10. 2018
od 9. 12. 2014 do 4. 1. 2018
Ing. JAN NEZMAR - člen představenstva
Hlavnice, , PSČ 747 52
den vzniku funkce: 25. 9. 2014
od 7. 2. 2014 do 31. 7. 2015
JOSEF BUREŠ - člen představenstva
Liberec - Liberec XIX-Horní Hanychov, Pod Ještědem, PSČ 460 08
den vzniku členství: 31. 10. 2013
od 7. 2. 2014 do 18. 1. 2019
Ing. ZBYNĚK ŠTILLER - předseda představenstva
Liberec - Liberec I-Staré Město, Klostermannova, PSČ 460 01
den vzniku členství: 31. 10. 2013 - 31. 10. 2018
den vzniku funkce: 31. 10. 2013 - 31. 10. 2018
od 7. 2. 2014 do 18. 1. 2019
Ing. LIBOR KLEIBL - člen představenstva
Liberec - Liberec I-Staré Město, Ruprechtická, PSČ 460 01
den vzniku členství: 31. 10. 2013 - 31. 10. 2018
od 7. 2. 2014 do 18. 1. 2019
PAVEL MAREK - člen představenstva
Černošice, Rumunská, PSČ 252 28
den vzniku členství: 31. 10. 2013 - 31. 10. 2018
od 31. 10. 2013 do 7. 2. 2014
Ing. ZBYNĚK ŠTILLER - předseda představenstva
Liberec - Liberec I-Staré Město, Klostermannova, PSČ 460 01
den vzniku členství: 18. 10. 2010 - 31. 10. 2013
den vzniku funkce: 18. 10. 2010 - 31. 10. 2013
od 31. 1. 2011 do 16. 2. 2012
Ing. Ludvík Karl - místopředseda představenstva
Liberec - Liberec 14, Strážní 917, PSČ 460 14
den vzniku členství: 18. 10. 2010 - 8. 12. 2011
den vzniku funkce: 18. 10. 2010 - 8. 12. 2011
od 31. 1. 2011 do 31. 10. 2013
Ing. Zbyněk Štiller - předseda představenstva
Liberec - Liberec 1, Klostermannova, PSČ 460 01
den vzniku členství: 18. 10. 2010 - 31. 10. 2013
den vzniku funkce: 18. 10. 2010 - 31. 10. 2013
od 31. 1. 2011 do 7. 2. 2014
Ing. Libor Kleibl - člen představenstva
Liberec - Liberec 1, Ruprechtická, PSČ 460 01
den vzniku členství: 18. 10. 2010 - 31. 10. 2013
od 31. 1. 2011 do 7. 2. 2014
Josef Bureš - člen představenstva
Liberec - Liberec 19, Pod Ještědem, PSČ 460 08
den vzniku členství: 18. 10. 2010 - 31. 10. 2013
od 31. 1. 2011 do 7. 2. 2014
Pavel Marek - člen představenstva
Černošice, Rumunská, PSČ 252 28
den vzniku členství: 18. 10. 2010 - 31. 10. 2013
od 26. 10. 2007 do 31. 1. 2011
Ing. Zbyněk Štiller - předseda představenstva
Liberec 1, Klostermannova 434/10, PSČ 460 01
den vzniku členství: 27. 6. 2007 - 27. 9. 2010
den vzniku funkce: 27. 6. 2007 - 27. 9. 2010
od 26. 10. 2007 do 31. 1. 2011
Ing. Ludvík Karl - místopředseda představenstva
Liberec 14, Strážní 917, PSČ 460 14
den vzniku členství: 27. 6. 2007 - 27. 9. 2010
den vzniku funkce: 27. 6. 2007 - 27. 9. 2010
od 26. 10. 2007 do 31. 1. 2011
Ing. Libor Kleibl - člen představenstva
Liberec 1, Ruprechtická 319, PSČ 460 01
den vzniku členství: 27. 6. 2007 - 27. 9. 2010
od 26. 10. 2007 do 31. 1. 2011
Josef Bureš - člen představenstva
Liberec 19, Pod Ještědem 296, PSČ 460 08
den vzniku členství: 27. 6. 2007 - 27. 9. 2010
od 26. 10. 2007 do 31. 1. 2011
Pavel Marek - člen představenstva
Černošice, Rumunská 609, PSČ 252 28
den vzniku členství: 27. 6. 2007 - 27. 9. 2010
od 11. 8. 2005 do 11. 8. 2005
Pavel Marek - člen
Černošice, Rumunská 609, PSČ 252 28
den vzniku členství: 8. 3. 2005 - 14. 6. 2005
od 11. 8. 2005 do 26. 10. 2007
Pavel Marek - člen
Černošice, Rumunská 609, PSČ 252 28
den vzniku členství: 14. 6. 2005 - 27. 6. 2007
od 26. 3. 2005 do 26. 10. 2007
Ing. Zbyněk Štiller - předseda představenstva
Liberec l, Klostermannova 434/10, PSČ 460 01
den vzniku členství: 28. 6. 2004 - 27. 6. 2007
den vzniku funkce: 28. 6. 2004 - 27. 6. 2007
od 26. 3. 2005 do 26. 10. 2007
Ing. Ludvík Karl - místopředseda představenstva
Liberec 14, Strážní 917, PSČ 460 14
den vzniku členství: 28. 6. 2004 - 27. 6. 2007
den vzniku funkce: 28. 6. 2004 - 27. 6. 2007
od 26. 3. 2005 do 26. 10. 2007
Josef Bureš - člen představenstva
Liberec 19, Pod Ještědem 296, PSČ 460 08
den vzniku členství: 28. 6. 2004 - 27. 6. 2007
od 26. 3. 2005 do 26. 10. 2007
Ing. Libor Kleibl - člen představenstva
Liberec, Ruprechtická 319, PSČ 460 01
den vzniku členství: 28. 6. 2004 - 27. 6. 2007
od 28. 5. 2003 do 26. 3. 2005
Ing. Libor Kleibl - Člen představenstva
Liberec, Ruprechtická 319
den vzniku členství: 27. 6. 2002 - 28. 6. 2004
od 29. 1. 2003 do 24. 6. 2003
Tomáš Petera - Člen představenstva
Praha 7, Pod Havránkou 10B
den vzniku členství: 25. 6. 2001 - 17. 2. 2003
od 29. 1. 2003 do 26. 3. 2005
Ing. Ludvík Karl - Místopředseda představenstva
Liberec 14, Strážní 917
den vzniku členství: 25. 6. 2001 - 28. 6. 2004
den vzniku funkce: 25. 6. 2001 - 28. 6. 2004
od 29. 1. 2003 do 26. 3. 2005
JUDr. Jaroslav Kašpar - Člen představenstva
p. Český Dub, Vlčetín 70
den vzniku členství: 25. 6. 2001 - 28. 6. 2004
od 2. 3. 1998 do 29. 1. 2003
Ing. Josef Choc - Člen představenstva
Liberec 12, Šimáčkova 452/5
od 2. 3. 1998 do 29. 1. 2003
Ing. Ludvík Karl - Člen představenstva
Liberec 14, Strážní 917
od 2. 3. 1998 do 29. 1. 2003
JUDr. Vladimír Kašpar - Člen představenstva
Světlá pod Ještědem 44
od 2. 3. 1998 do 22. 10. 2003
Jaroslav Cvecho - Člen představenstva
Liberec 19, Pod Ještědem 297
den vzniku členství: 25. 6. 2001 - 14. 5. 2003
od 2. 3. 1998 do 26. 3. 2005
Ing. Zbyněk Štiller - Předseda představenstva
Liberec 1, Klostermannova 434/10
den vzniku členství: 25. 6. 2001 - 28. 6. 2004
den vzniku funkce: 25. 6. 2001 - 28. 6. 2004
od 2. 3. 1998 do 26. 3. 2005
Josef Bureš - Člen představenstva
Liberec 19, Pod Ještědem 296
den vzniku členství: 25. 6. 2001 - 28. 6. 2004
od 10. 11. 1995 do 2. 3. 1998
Ing. Vladimír Herman - Člen představenstva
Liberec 1, Hvězdná 487/13
od 31. 5. 1994 do 10. 11. 1995
Petr Forman - Člen představenstva
Liberec 6, Dobiášova 856
od 31. 5. 1994 do 10. 11. 1995
Ing. Vladimír Herman - Člen představenstva
Liberec 1, Údolní 7
od 31. 5. 1994 do 2. 3. 1998
Ing. Josef Choc - Člen představenstva
Stráž nad Nisou, Studánecká 305
od 31. 5. 1994 do 2. 3. 1998
Ing. Jiří Drda - Člen představenstva
Liberec 1, Slovanské Údolí 4
od 30. 9. 2014
Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva společně. Při zastupování společnosti se písemná právní jednání podepisují tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně , nebo dva členové představenstva společně.
od 29. 1. 2003 do 30. 9. 2014
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná předseda představenstva samostatně, popřípadě dva členové představenstva společně.
od 2. 3. 1998 do 29. 1. 2003
Jménem společnosti jednají vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu členové představenstva, a to každý samostatně. Jménem společnosti podepisuje předseda představenstva nebo dva členové představenstva, a to tak, že k napsanému nebo natištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí své podpisy.
od 31. 5. 1994 do 2. 3. 1998
Jménem společnosti jsou oprávněni jednat členové představenstva a to každý samostatně. Podepisování představenstva za společnost provádí každý člen představenstva tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis člen před- stavenstva.
Dozorčí rada
od 18. 1. 2019
Ing. STANISLAV KADLEC - předseda dozorčí rady
Liberec - Liberec XIV-Ruprechtice, Na Vyhlídce, PSČ 460 14
den vzniku členství: 31. 10. 2018
den vzniku funkce: 31. 10. 2018
od 18. 1. 2019
Mgr. MICHAL RAMEŠ - člen dozorčí rady
Jablonec nad Nisou - Mšeno nad Nisou, Josefa Hory, PSČ 466 04
den vzniku členství: 31. 10. 2018
od 18. 1. 2019
MICHAL MATOUŠ - člen dozorčí rady
Jablonec nad Nisou, Na Mýtině, PSČ 466 01
den vzniku členství: 31. 10. 2018
od 7. 2. 2014 do 18. 1. 2019
Ing. MIROSLAV PEKAŘ - předseda dozorčí rady
Šimonovice - Minkovice, K Bříze, PSČ 463 12
den vzniku členství: 31. 10. 2013 - 31. 10. 2018
den vzniku funkce: 31. 10. 2013 - 31. 10. 2018
od 7. 2. 2014 do 18. 1. 2019
Mgr. MICHAL RAMEŠ - člen dozorčí rady
Jablonec nad Nisou - Mšeno nad Nisou, Josefa Hory, PSČ 466 04
den vzniku členství: 31. 10. 2013 - 31. 10. 2018
od 7. 2. 2014 do 18. 1. 2019
MICHAL MATOUŠ - člen dozorčí rady
Jablonec nad Nisou, Na Mýtině, PSČ 466 01
den vzniku členství: 31. 10. 2013 - 31. 10. 2018
od 31. 1. 2011 do 7. 2. 2014
Ing. Miroslav Pekař - předseda dozorčí rady
Šimonovice - Minkovice, K Bříze 230, PSČ 463 12
den vzniku členství: 18. 10. 2010 - 31. 10. 2013
den vzniku funkce: 18. 10. 2010 - 31. 10. 2013
od 31. 1. 2011 do 7. 2. 2014
Jaroslav Cvecho - člen dozorčí rady
Liberec - Liberec 19, Pod Ještědem 297, PSČ 460 08
den vzniku členství: 18. 10. 2010 - 31. 10. 2013
od 31. 1. 2011 do 7. 2. 2014
Mgr. Michal Rameš - člen dozorčí rady
Jablonec nad Nisou - Mšeno nad Nisou, Josefa Hory, PSČ 466 04
den vzniku členství: 18. 10. 2010 - 31. 10. 2013
od 26. 10. 2007 do 31. 1. 2011
Ing. Miroslav Pekař - předseda dozorčí rady
Šimonovice - Minkovice, K Bříze 230, PSČ 463 12
den vzniku členství: 27. 6. 2007 - 27. 9. 2010
den vzniku funkce: 27. 6. 2007 - 27. 9. 2010
od 26. 10. 2007 do 31. 1. 2011
Jaroslav Cvecho - člen dozorčí rady
Liberec 19, Pod Ještědem 297, PSČ 460 08
den vzniku členství: 27. 6. 2007 - 27. 9. 2010
od 26. 10. 2007 do 31. 1. 2011
Mgr. Michal Rameš - člen dozorčí rady
Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky, Vysoká 3310/74, PSČ 466 02
den vzniku členství: 27. 6. 2007 - 27. 9. 2010
od 11. 8. 2005 do 11. 8. 2005
Ing. Miroslav Pekař - předseda
Liberec 23, Minkovická 274, PSČ 463 13
den vzniku členství: 28. 6. 2005
den vzniku funkce: 14. 6. 2005
od 11. 8. 2005 do 26. 10. 2007
Jaroslav Cvecho - člen
Liberec 19, Pod Ještědem 297, PSČ 460 08
den vzniku členství: 14. 6. 2005 - 27. 6. 2007
od 11. 8. 2005 do 26. 10. 2007
Ing. Miroslav Pekař - předseda
Liberec 23, Minkovická 274, PSČ 463 13
den vzniku členství: 28. 6. 2004 - 27. 6. 2007
den vzniku funkce: 14. 6. 2005 - 27. 6. 2007
od 26. 3. 2005 do 11. 8. 2005
Ing. Petr Žaluda - předseda dozorčí rady
Brno, Křídlovická 947/20, PSČ 602 00
den vzniku členství: 28. 6. 2004 - 14. 6. 2005
den vzniku funkce: 28. 6. 2004 - 14. 6. 2005
od 26. 3. 2005 do 11. 8. 2005
Ing. Miroslav Pekař - člen dozorčí rady
Liberec 23, Minkovická 274, PSČ 463 13
den vzniku členství: 28. 6. 2004
od 26. 3. 2005 do 26. 10. 2007
Mgr. Michal Rameš - člen dozorčí rady
Jablonec nad Nisou, Vysoká 3310/74, PSČ 466 02
den vzniku členství: 28. 6. 2004 - 27. 6. 2007
od 22. 10. 2003 do 26. 3. 2005
Ing. Petr Žaluda - Předseda dozorčí rady
Šlapanice u Brna, Jungmannova 572
den vzniku členství: 25. 6. 2001 - 28. 6. 2004
den vzniku funkce: 27. 5. 2003 - 28. 6. 2004
od 22. 10. 2003 do 26. 3. 2005
Mgr. Michal Rameš - Člen dozorčí rady
Jablonec nad Nisou, Vysoká 3310/74, PSČ 466 02
den vzniku členství: 14. 5. 2003 - 28. 6. 2004
od 29. 1. 2003 do 22. 10. 2003
Ing. Petr Žaluda - Člen dozorčí rady
Šlapanice u Brna, Jungmannova 572
den vzniku členství: 25. 6. 2001
od 29. 1. 2003 do 26. 3. 2005
Ing. Miroslav Pekař - Člen dozorčí rady
Liberec 23, Minkovická 274
den vzniku členství: 25. 6. 2001 - 28. 6. 2004
od 2. 3. 1998 do 29. 1. 2003
Ing. Jaroslav Šimon - Člen dozorčí rady
Jablonec nad Nisou, U Kostela 19
od 2. 3. 1998 do 29. 1. 2003
Ing. Libor Paskovský - Člen dozorčí rady
Liberec 1, Gorkého 15
od 2. 3. 1998 do 29. 1. 2003
Dagmar Cvechová - Člen dozorčí rady
Liberec 19, Pod Ještědem 297
od 10. 11. 1995 do 2. 3. 1998
Ing. Josef Lutovský - Člen dozorčí rady
Liberec 1, Březová alej 1304
od 10. 11. 1995 do 2. 3. 1998
Ing. Otakar Langer - Člen dozorčí rady
Liberec 14, Staškova 696
od 31. 5. 1994 do 10. 11. 1995
Ing. Josef Lutovský - Člen dozorčí rady
Liberec 14, Staškova 696
od 31. 5. 1994 do 10. 11. 1995
Ing. Otakar Langer - Člen dozorčí rady
Liberec 1, Březová alej 1304
od 31. 5. 1994 do 2. 3. 1998
Ing. Jan Vondrášek - Člen dozorčí rady
Chrastava, Tovární 542
Akcionáři
od 11. 10. 2016
PRECIOSA, a.s., IČO: 00012556
Jablonec nad Nisou, Opletalova, PSČ 466 01
od 27. 6. 2013 do 11. 10. 2016
PRECIOSA, a.s., IČO: 00012556
Jablonec nad Nisou, Opletalova čp. 3197, PSČ 466 67
od 30. 5. 2012 do 27. 6. 2013
PRECIOSA, a.s., IČO: 00012556
Jablonec nad Nisou, Opletalova, PSČ 466 67
Hodnocení firmy
+4
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Nemocenská 2020. Spočítejte si, kolik dostanete

28. 1. 2020 | | Monika Veselíková | 2 komentáře

Nemocenská 2020. Spočítejte si, kolik dostanete

Náhradu mzdy i nemocenskou vám spočítá naše kalkulačka. A máme i aktuální přehled pravidel. Pro zaměstnance i podnikatele.

Stát vyčistí obchodní rejstřík. Zaměří se na firmy bez výkazů

28. 1. 2020 | | Veronika Hejná | 2 komentáře

Stát vyčistí obchodní rejstřík. Zaměří se na firmy bez výkazů

Zpřísnění míří hlavně proti neaktivním společnostem, které existují jenom formálně.

Zdravotní pojištění 2020. Minimální záloha pro OSVČ roste

25. 1. 2020 | | Monika Veselíková

Zdravotní pojištění 2020. Minimální záloha pro OSVČ roste

Podnikatelé si letos připlatí 144 korun. Novou výši minimální zálohy musí zaslat na účet zdravotní pojišťovny nejpozději do osmého února.

Loni vzniklo nejméně firem za poslední tři roky

22. 1. 2020 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

Loni vzniklo nejméně firem za poslední tři roky

V roce 2019 vzniklo v Česku 29 781 nových firem, což je nejméně od roku 2017. I tak jde o třetí nejvyšší počet za posledních deset let. Současně podnikání ukončilo rekordní množství společností, na dvě vzniklé firmy připadá jedna zaniklá. Informace zveřejnila poradenská společnost Bisnode.

Firem s vlastníkem z daňového ráje rekordně ubylo

21. 1. 2020 | | Jiří Hovorka

Firem s vlastníkem z daňového ráje rekordně ubylo

Ze zemí s daňovým zvýhodněním bylo na konci loňského roku ovládáno 12 102 českých firem. Podle analýzy poradenské společnosti Bisnode je to o 703 firem méně než na konci roku 2018. V destinacích považovaných za daňový ráj je tak aktuálně nejméně českých firem za posledních devět let.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 535,00 Kč
Czech Exchange 2 540,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 545,00 Kč
Broadway Change 2 555,00 Kč
Česká spořitelna 2 593,00 Kč
Komerční banka 2 596,25 Kč
Expobank CZ 2 599,70 Kč
Sberbank CZ 2 603,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 651,30 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 593 637 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Iveta Pomeje Bartošová

Iveta Pomeje Bartošová

- zpěvačka

+82
+
-
2.Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-34
+
-
3.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

-48
+
-
4.Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, provozovatel Matějské pouti

-76
+
-
5.Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-205
+
-

Články na Heroine.cz

Zálohované výživné podle Maláčové: nejslabším nepomůže

Zálohované výživné podle Maláčové: nejslabším nepomůže

Zálohované výživné je téma, které se v parlamentu periodicky objevuje už od roku 2001....více

Málo známá Charlotte Salomon. 784 maleb, smrt v Osvětimi a odvaha k naději

Málo známá Charlotte Salomon. 784 maleb, smrt v Osvětimi a odvaha k naději

Příběh židovské malířky Charlotte Salomon je tak krutý a barvitý, jak jen byla první polovina...více

Tři billboardy za Reykjavíkem

Tři billboardy za Reykjavíkem

Do českých kin přichází Island. A kdo nemůže do kina, ať si Island klidně pustí do obýváku.více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: dodatečné danové přiznání
Poradna > Daně > Daně z příjmů > Daň z příjmů fyzických osob > dodatečné danové přiznání

Otázka: Jsem OSVC vedlejší. Před 10 lety jsem koupila družstevní byt.V daňovém přiznání v par. 9 vykazuji příjmy a skutečné náklady t.zn. zrychlené odpisy a nepatrné náklady na opravy. Ted mi známý řekl, že mohu...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services