Conseq Finance, a.s., IČO: 61498246 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Conseq Finance, a.s. Údaje byly staženy 8. 9. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 61498246. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 61498246 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu18. 7. 1994
Obchodní firma
od 6. 3. 2002

Conseq Finance, a.s.

od 25. 11. 1994 do 6. 3. 2002

CONSEQ Finance spol. s r.o.

od 18. 7. 1994 do 25. 11. 1994

CONSEQ Securities spol. s r.o.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 23. 2. 2010
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Část obce: Staré Město
Ulice: Rybná
Adresní místo: Rybná 682/14
PSČ: 11000
od 23. 7. 2003 do 23. 2. 2010
Praha 1, V Celnici 4, č.p. 1031, PSČ 110 00
od 6. 3. 2002 do 23. 7. 2003
Praha 1, V Celnici 5 č.p. 1040, PSČ 110 00
od 20. 5. 1996 do 6. 3. 2002
Praha 1, V Celnici 5/1040
od 18. 7. 1994 do 20. 5. 1996
Praha 5, Franty Kocourka 6/2444
IČO
od 18. 7. 1994

61498246

DIČ

CZ61498246

Identifikátor datové schránky:q6xdgjg
Právní forma
od 6. 3. 2002
Akciová společnost
od 18. 7. 1994 do 6. 3. 2002
Společnost s ručením omezeným
Spisová značka7567 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 23. 2. 2010
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 7. 3. 2006 do 23. 2. 2010
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců -organizační a ekonomické poradenství -podnikatelské poradenství -poradenství v oblasti financí
od 6. 3. 2002 do 7. 3. 2006
- přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka
od 6. 3. 2002 do 7. 3. 2006
- provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet
od 6. 3. 2002 do 7. 3. 2006
- obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet
od 6. 3. 2002 do 7. 3. 2006
- upisování emise investičních instrumentů nebo její umísťování
od 6. 3. 2002 do 7. 3. 2006
- úschova a správa jednoho nebo několika investičními instrumentů
od 6. 3. 2002 do 7. 3. 2006
- poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků
od 6. 3. 2002 do 7. 3. 2006
- poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů
od 10. 11. 1995 do 6. 3. 2002
- Obchodování s cennými papíry vlastním jménem na vlastní účet, vlastním jménem na cizí účet a cizím jménem na cizí účet.
od 25. 11. 1994 do 25. 11. 1994
- Obstarávání pro emitenta vydávání cenných papírů a obstarávání s tím související služby.
od 25. 11. 1994 do 10. 11. 1995
- Obchodování s cennými papíry vlastním jménem na cizí účet a cizím jménem na cizí účet.
od 25. 11. 1994 do 6. 3. 2002
- Obstarávání pro emitenta vydávání cenných papírů a poskytování s tím související služby.
od 25. 11. 1994 do 6. 3. 2002
- Vykonávání činnosti na základě smluv podle § 34 a § 37 zákona o cenných papírech.
od 25. 11. 1994 do 6. 3. 2002
- Obstarávání pro emitenta splácení cenných papírů a vyplácení výnosů z nich.
od 25. 11. 1994 do 6. 3. 2002
- Poradenská činnost ve věcech týkajících se cenných papírů.
od 25. 11. 1994 do 6. 3. 2002
- Vykonávání činnosti na základě smlouvy podle § 36 zákona o cenných papírech.
od 18. 7. 1994 do 20. 5. 1996
- Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb.
Ostatní skutečnosti
od 15. 3. 2006 do 28. 8. 2006
- Usnesení mimořádné valné hromady společnosti Conseq Finance, a.s. ze dne 10.2.2006 I. Valná hromada rozhodla v souladu s § 211 Obch. Z. o snížení základního kapitálu společnosti z důvodu změny předmětu podnikání společnosti (ukončení činnosti obchodníka s cennými papíry) v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu podl e § 213c odst. (1) písm. a) Obch. Z., nejvíce však o 48.100.000 CZK (čtyřicetosm milionů jednosto tisíc korun českých), a to vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu, přičemž částka odpovídající snížení zákla dního kapitálu bude použita na úplatu za převáděné akcie na základě přijetí veřejného návrhu smlouvy jednotlivými akcionáři. Valná hromada stanovila tato pravidla pro určení výše úplaty za vzetí akcií z oběhu: výše úplaty za vzetí jedné akcie z oběhu se b ude rovnat částce, představující podíl jedné kmenové akcie (KA) na čistém obchodním majetku společnosti připadajícím na všechny kmenové akcie ke dni předcházejícímu zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, zjištěném na základě mimořádné účetní závěrky podle českých účetních standardů (ČOM), sníženém o částku rezervního fondu společnosti ve výši 20 % (dvacet procent) základního kapitálu po snížení základního kapitálu (RF), [tj. podle vzorce: úplata za 1 kmenovou akcii = (ČOM-RF)/50100 KA ], přičemž minimální úplata za jednu akcii bude vždy činit 1.000,- CZK (jedentisíckorunčeských).- II. Toto usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu se zapíše do obchodního rejstříku. Návrh na zápis podá představenstvo bez odkladu, nejvýše však do 30 (třiceti) dnů od usnesení valné hromady.--------------------------------------------------- --------------------- III. Představenstvo je povinno písemně do 30 (třiceti) dnů od nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu vůči třetím osobám oznámit rozsah snížení základního kapitálu známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči společnost i přede dnem, v němž se toto rozhodnutí stalo účinným vůči třetím osobám, s výzvou, aby přihlásili své pohledávky.--------------------------------------------------------------- Rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu po jeho zápisu do obchodního rejstříku zveřejní představenstvo v Obchodním věstníku nejméně dvakrát za sebou s alespoň třicetidenním odstupem a s opětovnou výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohl edávky. Věřitelé společnosti jsou oprávněni požadovat do 90 (devadesáti) dnů ode dne, kdy obdrželi oznámení o snížení základního kapitálu, jinak do 90 (devadesáti) dnů ode dne druhého zveřejnění výzvy v Obchodním věstníku, aby splnění jejich neuhrazených pohledávek, jež nebyly splatné v době, kdy jim byla výzva doručena, nebo v době jejího druhého zveřejnění, bylo dostatečným způsobem zajištěno.-------------------- IV. Po uplynutí 90 (devadesáti) dnů od doručení oznámení známým věřitelům, popřípadě od posledního zveřejnění rozhodnutí v Obchodním věstníku může představenstvo podat návrh na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Rejstříkový soud pr ovede zápis, je-li prokázáno oznámení rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu známým věřitelům a v Obchodním věstníku a zajištění pohledávek věřitelů nebo jejich uspokojení. Lhůtu uvedenou v odstavci 1 není třeba dodržet, pokud se společnos t dohodne se všemi věřiteli na zajištění nebo uspokojení jejich pohledávek před uplynutím této lhůty. Uzavření dohody musí společnost soudu při podání návrhu prokázat. Ke snížení základního kapitálu dojde ode dne jeho zápisu do obchodního rejstříku.------ ------ V. Valná hromada stanovila tato podrobná pravidla pro vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu, přičemž v souladu s § 213c odst. (3) Obch. Z. budou přiměřeně použita ustanovení § 183a Obch. Z. (Nabídka převzet í):------------------------------------------- 1. veřejný návrh smlouvy zašle představenstvo doporučeným dopisem, adresovaným všem akcionářům společnosti a uveřejní jej v jednom celostátně distribuovaném deníku zvoleném představenstvem Společnosti,------------------------------------------------------ --------- 2. veřejný návrh bude omezen nejvyšším množstvím akcií, na které se bude vztahovat, a které činí 48.100 kusů (čtyřicetosm tisíc jednosto kusů) akcií, v případě, že dojde k přijetí veřejného návrhu v míře, přesahující toto omezení, tj. že součet jmenovitýc h hodnot přesáhne částku schválenou valnou hromadou, o níž má být základní kapitál snížen, budou jednotliví akcionáři uspokojeni poměrně, tj. počet akcií, který uvedli v oznámení o přijetí návrhu smlouvy, bude krácen v poměru, který odpovídá poměru celkov ého součtu jmenovitých hodnot akcií uvedených v oznámení o přijetí návrhu smlouvy a částce jmenovitých hodnot akcií, o kterou má být snížen základní kapitál, tj. 48.100 (čtyřicetosm tisíc jednosto) kusů akcií,---------------------------------------------- --------- 3. veřejný návrh bude obsahovat:---------------------------------------------------------------------- - údaje o navrhovateli: společnost Conseq Finance, a.s., se sídlem Praha 1, V Celnici 4 č.p. 1031, IČ: 61498246, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7567----------------------- - údaje o akciích, kterých se návrh týká: kmenové akcie na jméno registrované Střediskem cenných papírů o nominální hodnotě 1.000 CZK, ISIN 770020000368 Celkový počet akcií, jichž se návrh týká, je omezen na 48.100 (čtyřicet osm tisíc jedno sto) kusů,---- ---------------------------------------------------- - cenu za jednu akcii: bude pro všechny akcionáře stejná a bude určena jako podíl jedné kmenové akcie (KA) na čistém obchodním majetku společnosti připadajícím na všechny kmenové akcie ke dni předcházejícímu zápisu snížení základního kapitálu do obchodníh o rejstříku, zjištěném na základě mimořádné účetní závěrky podle českých účetních standardů (ČOM), sníženém o částku rezervního fondu společnosti ve výši 20% (dvacet procent) základního kapitálu po snížení základního kapitálu (RF), [tj. podle vzorce: úpla ta za 1 kmenovou akcii = (ČOM ? RF)/50100 KA], přičemž minimální úplata za jednu akcii bude vždy činit 1.000,- CZK (jedentisíckorunčeských),---------------- - způsob oznámení o přijetí veřejného návrhu smlouvy: Zájemce (prodávající akcionář) oznámí Navrhovateli (společnosti) přijetí Návrhu (veřejného návrhu smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu) formou zaslání vyplněného oznámení o přijetí návrhu, jehož vzor je uveden v tomto Návrhu, a to doporučeným dopisem na výše uvedenou adresu sídla Navrhovatele. Oznámení musí obsahovat všechny náležitosti dle přiloženého vzoru. Doporučený dopis s oznámením o přijetí Návrhu musí být podán k poštovní přepravě nejpozději poslední den doby závaznosti Návrhu. V případě nesplnění jakékoli z uvedených podmínek není přijetí veřejného návrhu platné a Smlouva o koupi akcií (dále jen Smlouva) nevznikne. Na oznámení nesprávně vyplněné nebo obsahující jinak stanovenou cenu nebude b rán zřetel. Smlouva na základě Návrhu nebude uzavřena, pokud oznámení zájemce nebude podáno řádně a včas k poštovní přepravě, bude-li na akciích váznout zástavní právo, jiná práva třetích osob anebo budou-li od akcií oddělena samostatně převoditelná práva ,-------------------------------------- - způsob oznámení o uzavření smlouvy: splní-li Zájemce veškeré podmínky uvedené v tomto Návrhu, oznámí mu Navrhovatel ve lhůtě jednoho měsíce po uplynutí závaznosti veřejného návrhu smlouvy, zda byly splněny podmínky pro snížení základního kapitálu a zda a v jakém rozsahu byla s konkrétním Zájemcem uzavřena smlouva o koupi akcií. V případě, že nebudou splněny podmínky pro snížení základního kapitálu nebo podmínky uvedené v tomto Návrhu, nedojde k uzavření Smlouvy dle tohoto Návrhu.------------------------ --------------------------------------------------------------------- - dobu závaznosti veřejného návrhu smlouvy: 4 (čtyři) týdny od data jeho uveřejnění v jednom celostátně distribuovaném deníku,-------------------------------------------------------- - postup při převodu cenných papírů a podmínky placení ceny: akcie budou převedeny ve Středisku cenných papírů nejpozději do jednoho týdne od data převzetí oznámení o uzavření smlouvy Zájemcem. Kupní cena za převedené akcie bude Navrhovatelem zaplacena Zá jemci na účet u banky uvedený v oznámení o přijetí veřejného návrhu ve smyslu § 213c odst. 4 obchodního zákoníku nejpozději ve lhůtě tří měsíců od zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Do doby splatnosti se kupní cena neúročí. Náklady s pojené se zasláním kupní ceny nese Navrhovatel, ostatní náklady hradí přímo Zájemce.--------------------------------------------------------------------------------------- - pravidla postupu pro odvolání přijetí veřejného návrhu a pro odstoupení od smlouvy uzavřené na základě veřejného návrhu: Zájemce, který zaslal Navrhovateli oznámení o přijetí Návrhu, je oprávněn přijetí odvolat do doby, než dojde k uzavření smlouvy. Jes tliže byla smlouva uzavřena, může zájemce, který návrh přijal, od Smlouvy odstoupit do uplynutí doby závaznosti Návrhu. Odvolání přijetí i odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a musí obsahovat obdobné údaje jako u oznámení o přijetí Návrhu. Odvo lání přijetí i odstoupení musí být zaslána doporučenou poštou na výše uvedenou adresu sídla Navrhovatele, a to nejpozději poslední den závaznosti Návrhu.---- - zdroje a způsob financování ceny: kupní cena za akcie bude financována z finančního majetku společnosti (strana aktiv), jehož zdrojem bude vlastní kapitál společnosti (strana pasív).------------------ 4. Představenstvo je povinno uveřejnit výsledky veřejného návrhu smlouvy způsobem stejným jako oznámilo samotný veřejný návrh smlouvy, a to bez zbytečného odkladu po uplynutí doby závaznosti veřejného návrhu smlouvy a dále je povinno informovat o výsledku veřejného návrhu smlouvy dozorčí radu a zaměstnance společnosti.--------------- 5. Vzor Oznámení o přijetí Návrhu-------------------------------------------------------------------- Jméno a příjmení/Obchodní firma: .......................................................................................... Zastoupená (jméno, funkce) ? pouze u právnických osob: .................................................... Bydliště/Sídlo: Rodné číslo /IČ: ............................................................................................... Telefonické spojení: ................................................................................................................... Tímto přijímám(e) Veřejný návrh smlouvy o koupi akcií společnosti Conseq Finance, a.s., se sídlem Praha 1, V Celnici 4 č.p. 1031, IČ: 61498246, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7567 (dále jen >navrhovatel<), pro celkem .. ..... kusů kmenových akcií na jméno společnosti vydaných v dematerializované podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá (dále jen >akcie<), za kupní cenu určenou jako podíl jedné kmenové akcie (KA) na čistém obchodním majetku společnosti připadajícím n a všechny kmenové akcie ke dni předcházejícímu zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, zjištěném na základě mimořádné účetní závěrky podle českých účetních standardů (ČOM), sníženém o částku rezervního fondu společnosti ve výši 20% zák ladního kapitálu po snížení základního kapitálu (RF), [tj. podle vzorce: kupní cena za 1 kmenovou akcii = (ČOM-RF)/50100 KA], přičemž minimální kupní cena za jednu akcii bude vždy činit 1.000,- CZK (jedentisíckorunčeských).-------------------------------- ---- Kupní cenu si přeji(eme) uhradit převodem na účet č. ......................................................., vedený u ........................................... Prohlašuji, že jsem splnil(a) veškeré podmínky stanovené v návrhu na uzavření smlouvy o koupi akcií a že uvedený návrh akceptuji v plném rozsahu. Dále prohlašuji, že jsem oprávněn(a) s akciemi neomezeně nakládat, že na těchto akciích nevázne zástavní práv o nebo jiná práva třetích osob, není u nich pozastaveno právo s nimi nakládat a že s akciemi jsou spojena všechna samostatně převoditelná a jiná práva podle zákonů České republiky a stanov společnosti a akcie jsou řádně splaceny.--------------- V.......................dne..............................2006------------------------------------------------------------ ................................................................. podpis(y) (fyzické osoby ? titul, jméno, příjmení; právnické osoby ? obchodní firma, titul, jméno, příjmení a funkce podepisujícího)----------------------------------------------------- VI. Valná hromada rozhodla o snížení rezervního fondu společnosti na 20 % (dvacet procent) základního kapitálu po snížení základního kapitálu.----------------------------------- VII. Valná hromada schválila pověření pro představenstvo podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy podle § 213c odst. (6) Obch. Z.---------------------------------- ----------
od 6. 3. 2002 do 6. 3. 2002
- Společnost CONSEQ Finance spol.s.r.o. se vymazává ke dni 6.3.2002 z obchodního rejstříku z důvodu změny právní formy a zapisuje se do oddílu B, vložka 7567, společnosti Conseq Finance Management, a.s.
od 6. 3. 2002 do 28. 8. 2006
- Investiční služby je společnost oprávněna poskytovat ve vztahu k investičním cenným papírům a podílovým listům otevřených podílových fondů.
od 6. 3. 2002 do 21. 2. 2013
- Převod akcií je možný s předchozím souhlasem akcionářů a nebo valné hromady a je detailně upraven čl. V odst. 4 stanov společnosti
od 6. 3. 2002 do 15. 8. 2017
- Společnost změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. Obchodní firma společnosti přede dnem zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku zněla CONSEQ Finance spol.s.r.o. Společnost CONSEQ Finance spol.s.r.o. se sídlem Praha 1, V Celnici 5/1040 uzavřela dne 1.4.2001 smlouvu o převodu části podniku, přičemž se vlastníkem části podniku, skupiny investičního managementu, stala společnost Conseq Investment Management, a.s. se sídlem V Celnici 5/1040, Praha 1, PSČ 110 00, IČO 26442671.
od 18. 8. 2001 do 6. 3. 2002
- Spolenost CONSEQ Finance spol.s.r.o. se sídlem Praha 1, V celnici 5/1040 uzavřela dne 1.4.2001 smlouvu opřevodu části podniku, přičemž se vlastníkem části podniku, skupiny investičního managementu, stala společnost Conseq Investment Management, a.s. se sídlem V Celnici 5/1040, Praha 1, PSČ 110 00, IČO 26442671.
Kapitál
od 28. 8. 2006
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 3. 2002 do 28. 8. 2006
Základní kapitál 50 100 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 4. 1997 do 6. 3. 2002
Základní kapitál 50 100 000 Kč
od 14. 3. 1996 do 1. 4. 1997
Základní kapitál 12 525 000 Kč
od 20. 9. 1995 do 14. 3. 1996
Základní kapitál 1 002 000 Kč
od 18. 7. 1994 do 20. 9. 1995
Základní kapitál 300 000 Kč
od 23. 2. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 000 v listinné podobě.
od 28. 8. 2006 do 23. 2. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 000.
od 28. 8. 2006 do 23. 2. 2010
v zaknihované podobě
od 6. 3. 2002 do 28. 8. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 50 100.
od 6. 3. 2002 do 28. 8. 2006
v zaknihované podobě
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 27. 1. 2021
JAN VEDRAL - předseda představenstva
Praha - Nové Město, Revoluční, PSČ 110 00
den vzniku členství: 8. 10. 2020
den vzniku funkce: 8. 10. 2020
od 27. 1. 2021
HANA BLOVSKÁ - místopředseda představenstva
Lety, Na Šiltovce, PSČ 252 29
den vzniku členství: 8. 10. 2020
den vzniku funkce: 8. 10. 2020
od 27. 1. 2021
TOMÁŠ VYSTRČIL - člen představenstva
Říčany - Strašín, Kaštanová, PSČ 251 01
den vzniku členství: 8. 10. 2020
od 21. 1. 2021 do 27. 1. 2021
JAN VEDRAL - předseda představenstva
Praha - Nové Město, Revoluční, PSČ 110 00
den vzniku členství: 8. 10. 2020
den vzniku funkce: 8. 10. 2020
od 21. 1. 2021 do 27. 1. 2021
HANA BLOVSKÁ - místopředseda představenstva
Lety, Na Šiltovce, PSČ 252 29
den vzniku členství: 8. 10. 2020
den vzniku funkce: 8. 10. 2020
od 21. 1. 2021 do 27. 1. 2021
TOMÁŠ VYSTRČIL - člen představenstva
Říčany - Strašín, Kaštanová, PSČ 251 01
den vzniku členství: 8. 10. 2020
od 27. 11. 2015 do 21. 1. 2021
JAN VEDRAL - předseda představenstva
Praha - Nové Město, Revoluční, PSČ 110 00
den vzniku členství: 8. 10. 2015 - 8. 10. 2020
den vzniku funkce: 8. 10. 2015 - 8. 10. 2020
od 27. 11. 2015 do 21. 1. 2021
HANA BLOVSKÁ - místopředsedkyně představenstva
Lety, Na Šiltovce, PSČ 252 29
den vzniku členství: 8. 10. 2015 - 8. 10. 2020
den vzniku funkce: 8. 10. 2015 - 8. 10. 2020
od 27. 11. 2015 do 21. 1. 2021
TOMÁŠ VYSTRČIL - Člen představenstva
Říčany - Strašín, Kaštanová, PSČ 251 01
den vzniku členství: 8. 10. 2015 - 8. 10. 2020
den vzniku funkce: 8. 10. 2015 - 8. 10. 2020
od 17. 7. 2015 do 27. 11. 2015
Ing. JAN VEDRAL - předseda představenstva
Praha - Nové Město, Revoluční, PSČ 110 00
den vzniku členství: 21. 12. 2009 - 21. 12. 2014
den vzniku funkce: 22. 12. 2009 - 21. 12. 2014
od 15. 7. 2015 do 27. 11. 2015
Ing. TOMÁŠ SYSEL - místopředseda představenstva
Vlašim, A. Roškotové, PSČ 258 01
den vzniku členství: 21. 12. 2009 - 21. 12. 2014
den vzniku funkce: 22. 12. 2009 - 21. 12. 2014
od 23. 2. 2010 do 15. 7. 2015
Ing. Tomáš Sysel - místopředseda představenstva
Vlašim, A.Roškotové 1349, PSČ 258 01
den vzniku členství: 21. 12. 2009
den vzniku funkce: 22. 12. 2009
od 23. 2. 2010 do 17. 7. 2015
Ing. Jan Vedral - předseda představenstva
Praha 1, Revoluční 1403/28, PSČ 110 00
den vzniku členství: 21. 12. 2009
den vzniku funkce: 22. 12. 2009
od 23. 2. 2010 do 27. 11. 2015
Kateřina Syslová - člen představenstva
Šestajovice, Zahradní 384, PSČ 250 92
den vzniku členství: 21. 12. 2009 - 21. 12. 2014
od 26. 4. 2007 do 23. 2. 2010
Ing. Jan Vedral - předseda představenstva
Praha 1, Revoluční 1403/28, PSČ 110 00
den vzniku členství: 7. 12. 2006 - 21. 12. 2009
den vzniku funkce: 22. 1. 2007 - 21. 12. 2009
od 14. 3. 2006 do 23. 2. 2010
Kateřina Syslová - člen představenstva
Šestajovice, Zahradní 384, PSČ 250 92
den vzniku členství: 10. 2. 2006 - 21. 12. 2009
od 27. 10. 2004 do 14. 3. 2006
Ing. Luboš Jančošek - Místopředseda
Praha 6, K Vinicím 642, PSČ 160 00
den vzniku členství: 26. 5. 2004 - 22. 9. 2005
den vzniku funkce: 9. 6. 2004 - 22. 9. 2005
od 27. 10. 2004 do 26. 4. 2007
Ing. Tomáš Sysel - Předseda
Vlašim, A.Roškotové 1349, PSČ 258 01
den vzniku členství: 6. 3. 2002 - 7. 12. 2006
den vzniku funkce: 9. 6. 2004 - 7. 12. 2006
od 6. 3. 2002 do 18. 10. 2004
Ing. Jan Vedral - Předseda
Praha 4, Kovařovicova 1139/2, PSČ 148 00
den vzniku členství: 6. 3. 2002 - 4. 11. 2003
den vzniku funkce: 6. 3. 2002 - 4. 11. 2003
od 6. 3. 2002 do 27. 10. 2004
Ing. Tomáš Sysel - Místopředseda
Vlašim, A.Roškotové 1349, PSČ 258 01
den vzniku členství: 6. 3. 2002
den vzniku funkce: 6. 3. 2002 - 9. 6. 2004
od 6. 3. 2002 do 14. 3. 2006
Ing. Miloš Hájek - Člen
Ústí nad Orlicí, Podlesí-Němčí 25, PSČ 562 01
den vzniku členství: 6. 3. 2002 - 10. 2. 2006
den vzniku funkce: 6. 3. 2002
od 13. 11. 2000 do 6. 3. 2002
Ing. Tomáš Sysel - Jednatel
Vlašim, A. Roškotové 1349
od 21. 4. 2000 do 13. 11. 2000
Ing. Aurelian Teppervien - Jednatel
Průhonice - Praha západ, Šeříkova 425
od 1. 4. 1997 do 6. 3. 2002
ing. Jan Vedral - Jednatel
Praha 4, Kovařovicova 1139/2
od 20. 9. 1995 do 21. 4. 2000
ing. Aurelian Teppervien - Jednatel
Praha 4, Majerského 2032
od 25. 11. 1994 do 1. 4. 1997
ing. Jan Vedral - Jednatel
Praha 4, Horáčkova 1215/29
od 18. 7. 1994 do 25. 11. 1994
Helena Kosová - Jednatel
Praha 4, Kovařovicova 2/1139
od 15. 8. 2017
Za společnost jednají vždy (a) předseda představenstva samostatně nebo (b) místopředseda představenstva samostatně nebo (c) kteříkoliv dva členové představenstva společně.
od 6. 3. 2002 do 15. 8. 2017
Za společnost podepisují a ve všech věcech navenek jednají samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo společně jacíkoliv dva členové představenstva. Osoby oprávněné jednat jménem společnosti připojí k předtištěné nebo jinak napsané obchodní firmě společnosti svůj vlastnoruční podpis podle příslušného podpisového vzoru uloženého v obchodním rejstříku.
od 20. 9. 1995 do 6. 3. 2002
K jednání a podepisování za společnost je oprávněn každý jednatel samostatně nebo prokurista se samostatnou prokurou, případně dva prokuristé s kolektivní prokurou.
od 18. 7. 1994 do 20. 9. 1995
K jednání a podepisování za společnost je oprávněn samostatně jednatel nebo prokurista se samostatnou prokurou, přípdně dva prokuristé s kolektivní prokurou.
Dozorčí rada
od 27. 1. 2021
AURELIAN TEPPERVIEN - předseda dozorčí rady
Průhonice, Šeříková, PSČ 252 43
den vzniku členství: 8. 10. 2020
den vzniku funkce: 8. 10. 2020
od 27. 1. 2021
MILOŠ HÁJEK - místopředseda dozorčí rady
Podlesí - Němčí, , PSČ 562 01
den vzniku členství: 8. 10. 2020
den vzniku funkce: 8. 10. 2020
od 27. 1. 2021
ANDREA KRUMLOVÁ TEPPERVIENOVÁ - člen dozorčí rady
Vestec, Ve Stromkách, PSČ 252 50
den vzniku členství: 8. 10. 2020
od 21. 1. 2021 do 27. 1. 2021
AURELIAN TEPPERVIEN - předseda dozorčí rady
Průhonice, Šeříková, PSČ 252 43
den vzniku členství: 8. 10. 2020
den vzniku funkce: 8. 10. 2020
od 21. 1. 2021 do 27. 1. 2021
MILOŠ HÁJEK - místopředseda dozorčí rady
Podlesí - Němčí, , PSČ 562 01
den vzniku členství: 8. 10. 2020
den vzniku funkce: 8. 10. 2020
od 21. 1. 2021 do 27. 1. 2021
ANDREA KRUMLOVÁ TEPPERVIENOVÁ - člen dozorčí rady
Vestec, Ve Stromkách, PSČ 252 50
den vzniku členství: 8. 10. 2020
od 8. 4. 2016 do 21. 1. 2021
ANDREA KRUMLOVÁ TEPPERVIENOVÁ - členka dozorčí rady
Vestec, Ve Stromkách, PSČ 252 50
den vzniku členství: 8. 10. 2015 - 8. 10. 2020
den vzniku funkce: 8. 10. 2015 - 8. 10. 2020
od 27. 11. 2015 do 8. 4. 2016
ANDREA KRUMLOVÁ TEPPERVIENOVÁ - členka dozorčí rady
Vestec, Ve Stromkách, PSČ 252 42
den vzniku členství: 8. 10. 2015
den vzniku funkce: 8. 10. 2015
od 27. 11. 2015 do 21. 1. 2021
MILOŠ HÁJEK - místopředseda dozorčí rady
Podlesí - Němčí, , PSČ 562 01
den vzniku členství: 8. 10. 2015 - 8. 10. 2020
den vzniku funkce: 8. 10. 2015 - 8. 10. 2020
od 27. 11. 2015 do 21. 1. 2021
AURELIAN TEPPERVIEN - předseda dozorčí rady
Průhonice, Šeříková, PSČ 252 43
den vzniku členství: 8. 10. 2015 - 8. 10. 2020
den vzniku funkce: 8. 10. 2015 - 8. 10. 2020
od 23. 2. 2010 do 27. 11. 2015
Ing. Miloš Hájek - předseda dozorčí rady
Podlesí - Němčí, 25, PSČ 562 01
den vzniku členství: 21. 12. 2009 - 21. 12. 2014
den vzniku funkce: 28. 12. 2009 - 21. 12. 2014
od 23. 2. 2010 do 27. 11. 2015
Markéta Podhůrská - místopředseda dozorčí rady
Praha 1, Benediktská 688/6, PSČ 110 00
den vzniku členství: 21. 12. 2009 - 21. 12. 2014
den vzniku funkce: 28. 12. 2009 - 21. 12. 2014
od 23. 2. 2010 do 27. 11. 2015
Andrea Krumlová Teppervienová - člen dozorčí rady
Vestec, Ve stromkách 379, PSČ 252 42
den vzniku členství: 21. 12. 2009 - 21. 12. 2014
od 27. 10. 2004 do 14. 3. 2006
Anne-Francoise Blüher - člen
Karlštejn - Trněný Újezd, 9, PSČ 267 18
den vzniku členství: 26. 5. 2004 - 10. 2. 2006
od 27. 10. 2004 do 23. 2. 2010
Ferdinand Kouša - předseda
Dobřichovice, 5. května 510, PSČ 252 29
den vzniku členství: 26. 5. 2004 - 26. 8. 2009
den vzniku funkce: 9. 6. 2004 - 26. 8. 2009
od 27. 10. 2004 do 23. 2. 2010
Andrea Teppervienová - místopředseda
Vestec, Ve stromkách 379, PSČ 252 42
den vzniku členství: 27. 6. 2002 - 27. 9. 2007
den vzniku funkce: 9. 6. 2004 - 27. 9. 2007
od 18. 10. 2004 do 27. 10. 2004
Ing. Jan Vedral - člen dozorčí rady
Praha 1, Revoluční 1403/28, PSČ 110 00
den vzniku členství: 4. 11. 2003 - 26. 5. 2004
od 4. 12. 2002 do 18. 10. 2004
Ferdinand Kouša - místopředseda
Dobřichovice, ul. 5. Května 510, PSČ 252 29
den vzniku členství: 30. 8. 2002 - 4. 11. 2003
den vzniku funkce: 2. 9. 2002 - 4. 11. 2003
od 4. 12. 2002 do 27. 10. 2004
Andrea Teppervienová - člen
Vestec, Ve stromkách 379, PSČ 252 42
den vzniku členství: 27. 6. 2002 - 26. 5. 2004
od 6. 3. 2002 do 4. 12. 2002
Petr Zajíc - Místopředseda
Doksy, Družstevní 719, PSČ 472 01
den vzniku členství: 6. 3. 2002 - 27. 6. 2002
den vzniku funkce: 6. 3. 2002 - 27. 6. 2002
od 6. 3. 2002 do 4. 12. 2002
Josef Bednář - Člen
Žďár nad Sázavou, Květná 6/4, PSČ 591 01
den vzniku členství: 6. 3. 2002 - 6. 3. 2002
den vzniku funkce: 6. 3. 2002
od 6. 3. 2002 do 27. 10. 2004
Ing. Aurelian Teppervien - Předseda
Průhonice, Šeříkova 425, PSČ 252 43
den vzniku členství: 6. 3. 2002 - 26. 5. 2004
den vzniku funkce: 6. 3. 2002 - 26. 5. 2004
Společníci s vkladem
od 13. 11. 2000 do 6. 3. 2002
Ing. Aurelian Teppervien
Průhonice - Praha západ, Šeříkova 425
Vklad: 12 700 000 Kč, splaceno 100 %.
od 13. 11. 2000 do 6. 3. 2002
ing. Jan Vedral
Praha 4, Kovařovicova 1139/2
Vklad: 20 700 000 Kč, splaceno 100 %.
od 13. 11. 2000 do 6. 3. 2002
ing. Jiří Kaňák
Praha 10, Sobotecká 2359/3
Vklad: 2 510 000 Kč, splaceno 100 %.
od 13. 11. 2000 do 6. 3. 2002
ing. Tomáš Sysel
Vlašim, A. Roškotové 1349
Vklad: 14 190 000 Kč, splaceno 100 %.
od 21. 4. 2000 do 13. 11. 2000
Ing. Aurelian Treppervien
Průhonice - Praha západ, Šeříkova 425
Vklad: 16 700 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 4. 1997 do 21. 4. 2000
ing. Aurelian Treppervien
Praha 4, Majerského 2032
Vklad: 16 700 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 4. 1997 do 13. 11. 2000
ing. Jan Vedral
Praha 4, Kovařovicova 1139/2
Vklad: 16 700 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 4. 1997 do 13. 11. 2000
ing. Jiří Kaňák
Praha 10, Sobotecká 2359/3
Vklad: 6 700 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 4. 1997 do 13. 11. 2000
ing. Tomáš Sysel
Vlašim, A. Roškotové 1349
Vklad: 10 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 14. 3. 1996 do 1. 4. 1997
ing. Aurelian Treppervien
Praha 4, Majerského 2032
Vklad: 4 175 000 Kč, splaceno 100 %.
od 14. 3. 1996 do 1. 4. 1997
ing. Jan Vedral
Praha 4, Horáčkova 1215/29
Vklad: 4 175 000 Kč, splaceno 100 %.
od 14. 3. 1996 do 1. 4. 1997
ing. Jiří Kaňák
Praha 10, Sobotecká 2359/3
Vklad: 1 675 000 Kč, splaceno 100 %.
od 14. 3. 1996 do 1. 4. 1997
Tomáš Sysel
Vlašim, A. Roškotové 1349
Vklad: 2 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 20. 9. 1995 do 14. 3. 1996
ing. Aurelian Treppervien
Praha 4, Majerského 2032
Vklad: 334 000 Kč, splaceno 100 %.
od 20. 9. 1995 do 14. 3. 1996
ing. Jan Vedral
Praha 4, Horáčkova 1215/29
Vklad: 334 000 Kč, splaceno 100 %.
od 20. 9. 1995 do 14. 3. 1996
ing. Jiří Kaňák
Praha 10, Sobotecká 2359/3
Vklad: 134 000 Kč, splaceno 100 %.
od 20. 9. 1995 do 14. 3. 1996
Tomáš Sysel
Vlašim, A. Roškotové 1349
Vklad: 200 000 Kč, splaceno 100 %.
od 25. 11. 1994 do 20. 9. 1995
ing. Jan Vedral
Praha 4, Horáčkova 1215/29
Vklad: 100 000 Kč, splaceno 100 %.
od 18. 7. 1994 do 25. 11. 1994
Helena Kosová
Praha 4, Kovařovicova 2/1139
Vklad: 100 000 Kč, splaceno 100 %.
od 18. 7. 1994 do 20. 9. 1995
ing. Aurelian Teppervien
Praha 4, Majerského 2032
Vklad: 100 000 Kč, splaceno 100 %.
od 18. 7. 1994 do 20. 9. 1995
Prof.Dr.ing. Aleš Bluma
Brno, Glinkova 13/388
Vklad: 80 000 Kč, splaceno 100 %.
od 18. 7. 1994 do 20. 9. 1995
ing. Jiří Kaňák
Praha 10, Sobotecká 3
Vklad: 20 000 Kč, splaceno 100 %.
Akcionáři
od 15. 8. 2017
Conseq Investment Management, a.s., IČO: 26442671
Praha - Staré Město, Rybná, PSČ 110 00
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Ester Ledecká

Ester Ledecká

- sportovkyně, olympijská vítězka

+83

+
-
Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

- podnikatel a uhlobaron

+70

+
-
Jaroslav  Hřebík

Jaroslav Hřebík

- fotbalový trenér

+2

+
-
Jaroslav  Beck

Jaroslav Beck

- hudební skladatel, tvůrce Beat Saber

+1

+
-
Roman Vaněk

Roman Vaněk

- kuchař

-3

+
-
Miluše Bittnerová
+
-

A tohle už jste četli?

EET definitivně končí. Nevrátí se ani jako dobrovolná

EET definitivně končí. Nevrátí se ani jako dobrovolná

Podnikatelé se už nebudou muset znovu zapojit do elektronické evidence tržeb (EET), jejímž původním cílem bylo omezit daňové úniky. Definitivní zrušení této povinnosti dnes potvrdili poslanci na návrh koaliční vlády ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů.

Mateřská a rodičovská pro OSVČ v roce 2023. Kdo má nárok a jak se počítá

Mateřská a rodičovská pro OSVČ v roce 2023. Kdo má nárok a jak se počítá

Kdy má podnikatelka nárok na mateřskou a jak je to s čerpáním rodičovského příspěvku? Poradíme. Máme i kalkulačky.

Sociální pojištění OSVČ 2023. Minimální zálohy a pravidla

Sociální pojištění OSVČ 2023. Minimální zálohy a pravidla

Jak se platí zálohy na důchodové pojištění podnikatelů? Kolik dělá nemocenské pojištění? A co se mění pro rok 2023? Tady je přehled.

Doporučujeme

Vláda mění plány. Energetická krize zbourala její pravicovou politiku

Vláda mění plány. Energetická krize zbourala její pravicovou politiku

Pravicová politika – taková, kterou si nalinkovala občanskými demokraty vedená pětikoalice – bere za...

Poprvé v historii namalovala, jak žena vnímá obtěžování. Její akty pohoršovaly, dnes se očišťují

Poprvé v historii namalovala, jak žena vnímá obtěžování. Její akty pohoršovaly, dnes se očišťují

V umění po staletí dominovali muži. Ženy oficiálně profesionálními malířkami být nemohly. První ženou...

Partners Financial Services