Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Česká spořitelna - penzijní společnost, a.s., IČO: 61672033 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Česká spořitelna - penzijní společnost, a.s. Údaje byly staženy 3. 1. 2021 z datové služby justice.cz dle IČO 61672033. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 61672033 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu23. 12. 1994
Obchodní firma
od 1. 1. 2013

Česká spořitelna - penzijní společnost, a.s.

od 26. 11. 2001 do 1. 1. 2013

Penzijní fond České spořitelny, a.s.

od 23. 12. 1994 do 26. 11. 2001

Spořitelní penzijní fond,a.s.

Adresa sídla
od 23. 12. 1994 do 14. 9. 2000
Praha 1, Rytířská 13
IČO
od 23. 12. 1994

61672033

DIČ

CZ61672033

Identifikátor datové schránky:6whfm3n
Právní forma
od 23. 12. 1994
Akciová společnost
Spisová značka2927 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 1. 1. 2013
- provozování penzijního připojištění prostřednictvím transformovaného fondu, tj. shromažďování peněžních prostředků od účastníků penzijního připojištění a státu poskytnutých ve prospěch účastníků, nakládání s těmito prostředky a vyplácení dávek penzijního připojištění za podmínek stanovených zákonem č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, penzijním plánem a smlouvou o penzijním připojištění
od 1. 1. 2013
- provozování doplňkového penzijního spoření, tj. shromažďování příspěvků účastníka, příspěvků zaměstnavatele a státních příspěvků podle zákona o doplňkovém penzijním spoření za účelem jejich umisťování do účastnických fondů, obhospodařování majetku v účast nických fondech a vyplácení dávek doplňkového penzijního spoření
od 1. 1. 2013 do 17. 2. 2017
- provozování důchodového spoření, tj. shromažďování a obhospodařování prostředků účastníků spoření v důchodových fondech a vyplácení dávek podle zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření
od 23. 12. 1994 do 1. 1. 2013
- provádění penzijního připojištění se státním příspěvkem podle zákona č.42/1994 Sb.(dále jen " penzijní připojištění") tj. --sjednávání penzijního připojištění --shromažďování peněžních prostředků od účastníků penzijního připojištění a státu poskytnutých ve prospěch účastníků --nakládání s těmito prostředky způsobem stanoveným zákonem a statutem penzijního fondu --vyplácení dávek penzijního připojištění za podmínek stanovených zákonem,penzijním plánem a smlouvou o penzijním připojištění
Ostatní skutečnosti
od 29. 1. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech
od 1. 1. 2013
- Společnosti Česká spořitelna - penzijní společnost, a.s. bylo Českou národní bankou pod č.j. 2012/7679/570 uděleno povolení k činnosti penzijní společnosti a k 1.1.2013 prošla v souladu se zákonem č. 427/2011 Sb. procesem transformace.
od 17. 12. 2008 do 23. 12. 2008
- Jediný akcionář společnosti, společnost Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 452 44 782, přijal v působnosti valné hromady následující usnesení, kterým rozhoduje o zvýšení základního kapitálu takto: 1) zvyšuje základní kapitál o částku 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nová výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 350.000.000,-Kč (slovy: tři sta padesát milionů korun českých), 2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno: - 25 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) v listinné podobě, 3) všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem, 4) konstatuje, že jediný akcionář společnosti se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku před přijetím tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v plném rozsahu vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, jak je uvedeno v b odu ?Za prvé? tohoto notářského zápisu, 5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář společnosti se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obcho dního zákoníku, 6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. všech 25 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých), znějících na jméno a majících listinnou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty předem určenému zájemci t akto: - 25 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) v listinné podobě společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 45244782, zapsané v obch odním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 1171, 7) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, 8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že akcie upisované bez přednostního práva lze upsat v sídle České spořitelny, a.s., na adrese Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů, počín aje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli (předem určenému zájemci); tento návrh smlouvy o upsání akcií společnost upisovateli (předem určenému zájemci) předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho s ídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení zák ladního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude upisovateli (předem určenému zájemci) oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující ná vrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení společnosti, že lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počíná běžet dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního prá va činí částku 40.000.000,-Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých) na jednu akcii, 9) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že 100% emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne upsání akcií, 10) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že emisní kurs akcií upisovatel splatí na účet společnosti č. 43-1678xxxx, vedený Komerční banky,a.s., který byl ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoní ku založen jako zvláštní účet za účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu.
od 17. 10. 2008 do 29. 10. 2008
- Jediný akcionář společnosti, společnost Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 452 44 782, přijal v působnosti valné hromady následující usnesení, kterým rozhoduje o zvýšení základního kapitálu takto: 1) zvyšuje základní kapitál o částku 200.000.000,- Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nová výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 300.000.000,-Kč (slovy: tři sta milionů korun českých) 2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno: - 100 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) v listinné podobě 3) všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem 4) konstatuje, že jediný akcionář společnosti se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku před přijetím tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v plném rozsahu vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, jak je uvedeno v b odu ?Za druhé? tohoto notářského zápisu 5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář společnosti se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obchod ního zákoníku, 6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. všech 100 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých), znějících na jméno a majících listinnou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty předem určenému zájemci takto: - 100 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) v listinné podobě společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 45244782, zapsané v obc hodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 1171, 7) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, 8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že akcie upisované bez přednostního práva lze upsat v sídle České spořitelny, a.s., na adrese Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů, počín aje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli (předem určenému zájemci); tento návrh smlouvy o upsání akcií společnost upisovateli (předem určenému zájemci) předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho s ídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení zák ladního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude upisovateli (předem určenému zájemci) oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující ná vrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení společnosti, že lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počíná běžet dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního prá va činí částku 6.000.000,-Kč (slovy: šest milionů korun českých) na jednu akcii, 9) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že 100% emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne upsání akcií 10) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že emisní kurs akcií upisovatel splatí na účet společnosti 43-1678xxxx, vedený u Komerční banky, a.s., který byl ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoník u založen jako zvláštní účet za účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu.
od 21. 1. 2000 do 29. 10. 2008
- Základní jmění: Valná hromada přijala následující usnesení: a) Mimořádná valná hromada SPF, a.s. schvaluje krytí ztráty minulých období ve výši 118 293 000,- Kč použitím fondu tvořeného ze zisku a snížením základního jmění. b) Mimořádná valná hromada SPF, a.s. schvaluje snížení základního jmění SPF, a.s. na 100 000 000,- Kč (jednostomilionůkorunčeských) se současnou tvorbou garančního fondu. c) Mimořádná valná hromada SPF, a.s. schvaluje způsob snížení základního jmění snížením jmenovité hodnoty akcií. d) Mimořádná valná hromada ukládá akcionářům předložit listinné akcie k provedení změny jmenovité hodnoty do 10 dnů od doručení výzvy představenstva SPF, a.s. k jejich předložení.
od 1. 1. 1997
- Spořitelní penzijní fond, a.s. je právním nástupcem společnosti Penzijní fond Garant, a.s, která byla zrušena bez likvidace a vymazána z obchodního rejstříku ke dni 1.1.1997.
Kapitál
od 23. 12. 2008
Základní kapitál 350 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 29. 10. 2008 do 23. 12. 2008
Základní kapitál 300 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 10. 10. 2000 do 29. 10. 2008
Základní kapitál 100 000 000 Kč
od 30. 9. 1996 do 10. 10. 2000
Základní kapitál 250 000 000 Kč
od 23. 12. 1994 do 30. 9. 1996
Základní kapitál 50 000 000 Kč
od 23. 12. 2008
Akcie na jméno err, počet akcií: 175 v listinné podobě.
od 29. 10. 2008 do 23. 12. 2008
Akcie na jméno err, počet akcií: 150 v listinné podobě.
od 17. 10. 2008 do 29. 10. 2008
Akcie na jméno err, počet akcií: 50 v listinné podobě.
od 10. 10. 2000 do 17. 10. 2008
Akcie na jméno err, počet akcií: 250.
od 30. 9. 1996 do 10. 10. 2000
Akcie na jméno err, počet akcií: 250.
od 23. 12. 1994 do 30. 9. 1996
Akcie na jméno err, počet akcií: 50.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 9. 9. 2017
ALEŠ POKLOP - předseda představenstva
Kralupy nad Vltavou - Minice, Josefa Spitze, PSČ 278 01
den vzniku členství: 1. 1. 2017
den vzniku funkce: 2. 1. 2017
od 17. 2. 2017
MARTIN KOPEJTKO - člen představenstva
Vodochody, K Vltavě, PSČ 250 69
den vzniku členství: 1. 1. 2017
od 17. 2. 2017
JAKUB KRKOŠKA - místopředseda představenstva
Praha - Chodov, Babákova, PSČ 148 00
den vzniku členství: 1. 1. 2017
den vzniku funkce: 2. 1. 2017
od 17. 2. 2017 do 9. 9. 2017
ALEŠ POKLOP - předseda představenstva
Kralupy nad Vltavou - Minice, Pražská, PSČ 278 01
den vzniku členství: 1. 1. 2017
den vzniku funkce: 2. 1. 2017
od 29. 1. 2014 do 17. 2. 2017
MARTIN KOPEJTKO - místopředseda představenstva
Vodochody, K Vltavě, PSČ 250 69
den vzniku členství: 1. 1. 2013 - 31. 12. 2016
den vzniku funkce: 3. 1. 2014 - 31. 12. 2016
od 29. 1. 2014 do 17. 2. 2017
JAKUB KRKOŠKA - člen představenstva
Praha - Chodov, Babákova, PSČ 148 00
den vzniku členství: 1. 1. 2014 - 31. 12. 2016
od 18. 9. 2013 do 23. 12. 2013
VERONIKA MATUŠKOVÁ - místopředseda představenstva
Osek, Máchova, PSČ 417 05
den vzniku členství: 1. 1. 2013 - 31. 10. 2013
den vzniku funkce: 2. 1. 2013 - 31. 10. 2013
od 18. 9. 2013 do 17. 2. 2017
ALEŠ POKLOP - předseda představenstva
Kralupy nad Vltavou - Minice, Pražská, PSČ 278 01
den vzniku členství: 1. 1. 2013 - 31. 12. 2016
den vzniku funkce: 2. 1. 2013 - 31. 12. 2016
od 7. 1. 2013 do 18. 9. 2013
ALEŠ POKLOP - člen představenstva
Kralupy nad Vltavou - Minice, Pražská, PSČ 278 01
den vzniku členství: 1. 1. 2013
od 7. 1. 2013 do 18. 9. 2013
VERONIKA MATUŠKOVÁ - člen představenstva
Osek, Máchova, PSČ 417 05
den vzniku členství: 1. 1. 2013 - 31. 10. 2013
od 7. 1. 2013 do 29. 1. 2014
MARTIN KOPEJTKO - člen představenstva
Vodochody, K Vltavě, PSČ 250 69
den vzniku členství: 1. 1. 2013
od 31. 1. 2012 do 7. 1. 2013
Ing. Alfred Kraus - člen představenstva
Praha 9 - Horní Počernice, Markupova 2594/11, PSČ 193 00
den vzniku členství: 9. 1. 2012 - 31. 12. 2012
od 31. 1. 2012 do 7. 1. 2013
Ing. Veronika Matušková - místopředseda představenstva
Osek, Máchova
den vzniku členství: 9. 1. 2012 - 31. 12. 2012
den vzniku funkce: 24. 1. 2012 - 31. 12. 2012
od 16. 7. 2010 do 31. 1. 2012
Ing. Veronika Matušková - místopředseda představenstva
Osek, Máchova
den vzniku členství: 16. 12. 2007 - 16. 12. 2011
den vzniku funkce: 26. 11. 2008
od 16. 7. 2010 do 7. 1. 2013
Ing. Aleš Poklop - předseda představenstva
Kralupy nad Vltavou - Minice, Pražská
den vzniku členství: 29. 6. 2010 - 31. 12. 2012
den vzniku funkce: 30. 6. 2010 - 31. 12. 2012
od 16. 7. 2010 do 7. 1. 2013
Ing. Mgr. Ondřej Martinek - člen
Vysoká nad Labem, Pod Vinicí, PSČ 530 09
den vzniku členství: 29. 6. 2010 - 31. 12. 2012
od 4. 12. 2008 do 16. 7. 2010
Ing. Jan Diviš - předseda
Praha 6, Zavadilova 1869/19
den vzniku členství: 18. 10. 2006 - 31. 3. 2010
den vzniku funkce: 25. 10. 2006 - 31. 3. 2010
od 4. 12. 2008 do 16. 7. 2010
Ing. Veronika Matušková - místopředseda představenstva
Dolní Břežany, Nad Mlýnem 493
den vzniku členství: 16. 12. 2007
den vzniku funkce: 26. 11. 2008
od 4. 12. 2008 do 7. 1. 2013
Ing. Martin Kopejtko - člen představenstva
Vodochody, K Vltavě 30, PSČ 250 69
den vzniku členství: 1. 12. 2008 - 31. 12. 2012
od 12. 2. 2008 do 1. 8. 2008
Ing. Aleš Poklop - místopředseda představenstva
Kralupy nad Vltavou, Pražská 204, PSČ 278 01
den vzniku členství: 13. 6. 2007 - 23. 7. 2008
den vzniku funkce: 23. 1. 2008 - 23. 7. 2008
od 8. 1. 2008 do 31. 1. 2012
Ing. Alfred Kraus - člen představenstva
Praha 9 - Horní Počernice, Markupova 2594/11, PSČ 193 00
den vzniku členství: 1. 1. 2008 - 1. 1. 2012
od 28. 12. 2007 do 1. 1. 2008
Ing. Alexandra Horváthová - člen
Bratislava, Repašského 5, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 1. 2008
od 28. 12. 2007 do 4. 12. 2008
Ing. Veronika Matušková - člen
Dolní Břežany, Nad Mlýnem 493
den vzniku členství: 16. 12. 2007
od 11. 7. 2007 do 12. 2. 2008
Ing. Aleš Poklop - člen
Kralupy nad Vltavou, Pražská 204, PSČ 278 01
den vzniku členství: 13. 6. 2007
od 23. 11. 2006 do 4. 12. 2008
Ing. Jan Diviš - předseda
Hradec Králové, Formánkova 520, PSČ 500 11
den vzniku členství: 18. 10. 2006
den vzniku funkce: 25. 10. 2006
od 22. 6. 2006 do 22. 6. 2006
Ing. Andrea Proroková - člen
Jesenice, Za rybníkem 618, PSČ 252 42
den vzniku funkce: 15. 6. 2006
od 22. 6. 2006 do 16. 7. 2010
Ing. Mgr. Ondřej Martinek - člen
Pardubice, Na Labišti 527, PSČ 530 09
den vzniku členství: 15. 6. 2006 - 15. 6. 2010
den vzniku funkce: 15. 6. 2006 - 15. 6. 2010
od 9. 2. 2005 do 8. 1. 2008
Ing. Zbyněk Eiselt - místopředseda představenstva
Karlovy Vary, Budovatelů 6
den vzniku členství: 11. 11. 2004 - 31. 12. 2007
den vzniku funkce: 24. 11. 2004 - 31. 12. 2007
od 29. 7. 2004 do 28. 12. 2007
Ing. Veronika Matušková - člen
Dolní Břežany, Nad Mlýnem 493
den vzniku funkce: 16. 12. 2003 - 16. 12. 2007
od 4. 5. 2004 do 7. 12. 2005
Mgr. Jana Svobodová - člen
Praha 9 - Libeň, Kovářská 19, PSČ 190 00
den vzniku funkce: 24. 3. 2004 - 23. 11. 2005
od 25. 2. 2004 do 29. 7. 2004
Ing. Veronika Matušková - člen
Osek, Vrbenského 455
den vzniku funkce: 16. 12. 2003
od 8. 1. 2004 do 23. 11. 2006
Ing. Jan Diviš - předseda
Hradec Králové, Formánkova 520
den vzniku členství: 18. 10. 2002 - 17. 10. 2006
den vzniku funkce: 18. 9. 2003 - 17. 10. 2006
od 25. 7. 2003 do 11. 7. 2007
Ing. Aleš Poklop - člen
Kralupy nad Vltavou, Pražská 204
den vzniku funkce: 1. 6. 2003
od 13. 12. 2002 do 8. 1. 2004
Ing. Jan Diviš - člen
Hradec Králové, Formánkova 520
den vzniku členství: 18. 10. 2002
od 29. 8. 2001 do 13. 12. 2002
Ing. Daria Burešová - člen
Pardubice, Jindřišská 746, PSČ 530 02
den vzniku funkce: 24. 1. 2001
od 29. 8. 2001 do 25. 2. 2004
Ing. František Mareš - člen:
Pardubice, Palackého 1932, PSČ 530 00
den vzniku funkce: 16. 1. 2001 - 17. 12. 2003
od 4. 1. 2001 do 23. 5. 2003
Ing. Otakar Hrazdíra - člen představenstva
Praha 8, Písečná 454/7
od 4. 1. 2001 do 23. 5. 2003
- funkce vznikla dne 1. listopadu 2000
od 4. 1. 2001 do 8. 1. 2004
Ing. Jiří Plíšek - předseda představenstva
Praha 8, Klíčanská 1631/10
den vzniku členství: 1. 6. 2003 - 17. 9. 2003
den vzniku funkce: 19. 6. 2003 - 17. 9. 2003
od 4. 1. 2001 do 8. 1. 2004
- funkce člena představenstva vznikla dne 1. října 1999, předseda představenstva od 1. listopadu 2000
od 4. 1. 2001 do 9. 2. 2005
Ing. Zbyněk Eiselt - místopředseda představenstva
Karlovy Vary, Budovatelů 6
od 4. 1. 2001 do 9. 2. 2005
- funkce vznikla 1. listopadu 2000
od 10. 10. 2000 do 4. 1. 2001
Ing. Jaroslav Kulhánek - člen představenstva
Hradec Králové - Roudnička, Zalomená 175/22
od 21. 1. 2000 do 10. 10. 2000
Ing. Jan Vlk - člen představenstva
Praha 4 - Záběhlice, Podle náhonu 8
od 21. 1. 2000 do 4. 1. 2001
Ing. Petr Beneš - člen představenstva
Příbram, Pražská 11
od 20. 1. 2000 do 4. 1. 2001
Ing. Tomáš Nidetzký - předseda
Praha 10, U kombinátu 412/13
od 20. 1. 2000 do 4. 1. 2001
Ing. Vojtěch Brant - místopředseda
Klatovy, Lipová 482/4
od 20. 1. 2000 do 4. 1. 2001
Ing. Jiří Plíšek - člen
Praha 8, Klíčasnká 1631/10
od 18. 5. 1999 do 20. 1. 2000
Ing. Miloslav Dejl - předseda představenstva
Praha 4, Vazovova 3211
od 18. 5. 1999 do 20. 1. 2000
RNDr. Pavel Čtrnáct - místopředseda představenstva
Praha 4, Zachova 239/14
od 18. 5. 1999 do 20. 1. 2000
Ing. Miroslav Trégl - člen představenstva
Praha 9, Chlebovická 494
od 18. 5. 1999 do 21. 1. 2000
Karel Daňhel - člen představenstva
Praha 6, Hošťálkova 669/22
od 18. 5. 1999 do 21. 1. 2000
Antonín Hampejs - člen představenstva
Praha 1, Charvátova 39/10
od 20. 9. 1995 do 18. 5. 1999
Ing. Jaroslav Krolupper, CSc. - člen představenstva
Praha 4, Ke škole 1397/3
od 20. 9. 1995 do 18. 5. 1999
Ing. Markéta Jelínková - člen představenstva
Praha 4, U družstva Ideál 1115/17
od 20. 9. 1995 do 18. 5. 1999
Ing. Miloslav Dejl - předseda představenstva
Praha 8 - Troja, Notečská 561
od 23. 12. 1994 do 20. 9. 1995
ing. Jaroslav Krolupper, CSc. - předseda představenstva
Praha 4, Ke škole 1397/3
od 23. 12. 1994 do 20. 9. 1995
ing. Pavel Vyskočil - člen představenstva
Praha 3, Orebitská 2/940
od 23. 12. 1994 do 20. 9. 1995
ing. Pavel Pršala, CSc. - člen představenstva
Praha 3, Bořivojova 2431/5
od 23. 12. 1994 do 18. 5. 1999
ing. Pavel Žák - místopředseda předstvenstva
Praha 5, Fantova 1757/9
od 23. 12. 1994 do 18. 5. 1999
ing. Jiří Valečko - člen představenstva
Praha 4, Vavřenova 1440
od 26. 11. 2001
Jednání členů představenstva, které zavazuje společnost, musí mít písemnou formu a musí být podepsáno jednajícím členem představenstva a dalším členem představenstva, a to tak, že připojí své podpisy k obchodní firmě.
od 20. 1. 2000 do 26. 11. 2001
Způsob jednání jménem společnosti : Jménem společnosti jedná a podepisuje vždy předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva nebo tři členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí tyto osoby podpis a uvedou postavení (funkci) v představenstvu.
od 23. 12. 1994 do 20. 1. 2000
Jménem společnosti jedná a podepisuje vždy předseda předsta- venstva a jeden člen představenstva nebo místopředseda předsta- venstva a jeden člen představenstva. Za společnost mohou jednat a podepisovat též jiné osoby, a to na základě písemné plné moci udělené představenstvem. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí tyto osoby svůj podpis a uvedou postavení (funkci) v představenstvu nebo uvedou,že se jedná o zmocněnce.
Dozorčí rada
od 23. 11. 2019
Bc. ROMAN CHOC - místopředseda
Praha - Modřany, Komořanská, PSČ 143 00
den vzniku členství: 1. 3. 2019
den vzniku funkce: 29. 4. 2019
od 28. 3. 2018
Ing. DUŠAN SÝKORA - předseda
Praha - Ďáblice, K lomu, PSČ 182 00
den vzniku členství: 16. 6. 2015
den vzniku funkce: 31. 1. 2018
od 28. 3. 2018
Ing. MARTIN MACHAČ - člen
Praha - Liboc, Naardenská, PSČ 162 00
den vzniku členství: 1. 1. 2018
od 28. 3. 2018 do 23. 11. 2019
Ing. DANIELA PEŠKOVÁ - místopředseda
Praha - Veleslavín, Pod novým lesem, PSČ 162 00
den vzniku členství: 16. 6. 2015 - 28. 2. 2019
den vzniku funkce: 31. 1. 2018 - 28. 2. 2019
od 3. 9. 2015 do 28. 3. 2018
Ing. DUŠAN SÝKORA - místopředseda
Praha - Ďáblice, K lomu, PSČ 182 00
den vzniku členství: 16. 6. 2015
den vzniku funkce: 7. 8. 2015
od 3. 9. 2015 do 28. 3. 2018
Ing. DANIELA PEŠKOVÁ - člen
Praha - Veleslavín, Pod novým lesem, PSČ 162 00
den vzniku členství: 16. 6. 2015
od 22. 9. 2014 do 3. 9. 2015
PETR VALENTA - člen dozorčí rady
Praha - Vokovice, K Červenému vrchu, PSČ 160 00
den vzniku členství: 1. 9. 2014 - 15. 6. 2015
den vzniku funkce: 1. 9. 2014
od 20. 9. 2013 do 3. 9. 2015
ALEŠ SEDLÁK - místopředseda dozorčí rady
Praha - Kunratice, Muškova, PSČ 148 00
den vzniku členství: 1. 1. 2013 - 15. 6. 2015
den vzniku funkce: 23. 1. 2013 - 15. 6. 2015
od 18. 9. 2013 do 20. 9. 2013
ALEŠ SEDLÁK - místopředseda dozorčí rady
Praha - Kunratice, Muškova, PSČ 148 00
den vzniku členství: 1. 1. 2013
den vzniku funkce: 23. 1. 2013
od 18. 9. 2013 do 2. 4. 2015
JIŘÍ ŠKORVAGA, CSc. - člen dozorčí rady
Praha 6 - Bubeneč, Eliášova, PSČ 160 00
den vzniku členství: 30. 6. 2013 - 31. 12. 2014
od 18. 9. 2013 do 3. 9. 2015
PAVEL MATĚJÍČEK - člen dozorčí rady
Praha - Stodůlky, Přecechtělova, PSČ 155 00
den vzniku členství: 11. 6. 2013 - 15. 6. 2015
od 18. 9. 2013 do 28. 3. 2018
MONIKA LAUŠMANOVÁ - předseda dozorčí rady
Praha - Záběhlice, Severní IV, PSČ 141 00
den vzniku členství: 1. 1. 2013 - 31. 12. 2017
den vzniku funkce: 23. 1. 2013 - 31. 12. 2017
od 29. 1. 2013 do 18. 9. 2013
ALEŠ SEDLÁK - člen dozorčí rady
Praha - Kunratice, Muškova, PSČ 148 00
den vzniku členství: 1. 1. 2013
od 29. 1. 2013 do 18. 9. 2013
JAN ADAMEC - člen dozorčí rady
Praha - Krč, Blažíčkova, PSČ 140 00
den vzniku členství: 1. 1. 2013 - 30. 4. 2013
od 29. 1. 2013 do 3. 9. 2015
RENÁTA KOVÁCZOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Chodov, V jezírkách, PSČ 149 00
den vzniku členství: 1. 1. 2013 - 15. 6. 2015
od 7. 1. 2013 do 18. 9. 2013
MONIKA LAUŠMANOVÁ - člen dozorčí rady
Praha 4 - Záběhlice, Severní IV, PSČ 141 00
den vzniku členství: 1. 1. 2013
od 7. 1. 2013 do 18. 9. 2013
MARIAN PARASKA - člen dozorčí rady
Přerov - Přerov I-Město, Palackého, PSČ 750 02
den vzniku členství: 1. 1. 2013 - 30. 4. 2013
od 7. 1. 2013 do 22. 9. 2014
PAVEL KRÁČMAR - člen dozorčí rady
Praha 6 - Bubeneč, Čínská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 1. 1. 2013 - 23. 7. 2014
od 25. 7. 2012 do 7. 1. 2013
Ing. Milan Hašek - předseda dozorčí rady
Praha 10, Holandská 23
den vzniku členství: 24. 4. 2012 - 31. 12. 2012
den vzniku funkce: 10. 5. 2012 - 31. 12. 2012
od 31. 1. 2012 do 7. 1. 2013
Ing. Petr Kudrna - místopředseda dozorčí rady
Jindřichův Hradec, Belgická 1270/II
den vzniku členství: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2012
den vzniku funkce: 28. 4. 2011 - 31. 12. 2012
od 4. 4. 2011 do 7. 1. 2013
Ing. Pavel Kráčmar - člen dozorčí rady
Praha 6 - Bubeneč, Čínská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 1. 3. 2011 - 31. 12. 2012
od 13. 1. 2011 do 31. 1. 2012
Ing. Petr Kudrna - člen dozorčí rady
Jindřichův Hradec, Belgická 1270/II
den vzniku členství: 1. 1. 2011
od 13. 1. 2011 do 7. 1. 2013
Marian Paraska - člen dozorčí rady
Přerov, Palackého, PSČ 750 02
den vzniku členství: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2012
od 16. 7. 2010 do 4. 4. 2011
Ing. Pavel Kráčmar - člen dozorčí rady
Praha 6 - Bubeneč, Čínská
den vzniku členství: 18. 1. 2007 - 18. 1. 2011
od 30. 12. 2009 do 7. 1. 2013
Mgr. Tomáš Bulena - člen dozorčí rady
Hostivice, Olivova 1808, PSČ 253 01
den vzniku členství: 6. 11. 2009 - 31. 12. 2012
od 14. 5. 2009 do 7. 1. 2013
RNDr. Monika Laušmanová, CSc. - člen dozorčí rady
Praha 4 - Záběhlice, Severní IV 15/615, PSČ 141 00
den vzniku členství: 27. 4. 2009 - 31. 12. 2012
od 17. 2. 2009 do 13. 1. 2011
Ing. Alexandra Iglesias - člen
Bratislava, Repašského 5, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 1. 2008 - 10. 11. 2010
od 30. 6. 2008 do 25. 7. 2012
Ing. Milan Hašek - předseda dozorčí rady
Praha 10, Holandská 23
den vzniku členství: 21. 4. 2008 - 24. 4. 2012
den vzniku funkce: 30. 4. 2008 - 24. 4. 2012
od 28. 4. 2008 do 30. 6. 2008
Ing. Milan Hašek - člen dozorčí rady
Praha 10, Holandská 23
den vzniku členství: 21. 4. 2008
od 1. 1. 2008 do 17. 2. 2009
Ing. Alexandra Horváthová - člen
Bratislava, Repašského 5, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 1. 2008
od 16. 3. 2007 do 13. 1. 2011
Ing. Petr Kudrna - místopředseda dozorčí rady
Jindřichův Hradec, Belgická 1270/II
den vzniku členství: 6. 11. 2006 - 6. 11. 2010
den vzniku funkce: 1. 3. 2007 - 6. 11. 2010
od 19. 1. 2007 do 16. 7. 2010
Ing. Pavel Kráčmar - člen dozorčí rady
Buštěhrad, Sokolská 688/12, PSČ 273 43
den vzniku členství: 18. 1. 2007
od 23. 11. 2006 do 16. 3. 2007
Ing. Petr Kudrna - člen dozorčí rady
Jindřichův Hradec, Belgická 1270/II
den vzniku členství: 6. 11. 2006
od 11. 10. 2006 do 23. 11. 2006
Ing. Petr Kudrna - místopředseda dozorčí rady
Jindřichův Hradec, Belgická 1270/II
den vzniku členství: 18. 10. 2002 - 17. 10. 2006
den vzniku funkce: 25. 8. 2006 - 17. 10. 2006
od 11. 10. 2006 do 28. 4. 2008
Ing. Milan Hašek - předseda dozorčí rady
Praha 10, Holandská 23
den vzniku členství: 7. 4. 2004
den vzniku funkce: 26. 8. 2006
od 10. 10. 2006 do 11. 10. 2006
Ing. Petr Kudrna - místopředseda dozorčí rady
Jindřichův Hradec, Belgická 1270/II
den vzniku členství: 18. 10. 2002
den vzniku funkce: 26. 8. 2006
od 10. 10. 2006 do 11. 10. 2006
Ing. Milan Hašek - člen dozorčí rady
Praha 10, Holandská 23
den vzniku členství: 7. 4. 2004
den vzniku funkce: 26. 8. 2006
od 22. 6. 2006 do 16. 3. 2007
Ing. Andrea Proroková - člen
Jesenice, Za rybníkem 618, PSČ 252 42
den vzniku funkce: 15. 6. 2006 - 1. 3. 2007
od 8. 11. 2005 do 10. 10. 2006
Ing. Pavel Cetkovský - předseda
Strančice, Revoluční 75, PSČ 251 63
den vzniku členství: 12. 6. 2005 - 25. 8. 2006
den vzniku funkce: 28. 7. 2005 - 25. 8. 2006
od 1. 11. 2005 do 30. 12. 2009
Ing. Petr Procházka - člen
Pardubice, Věry Junkové 92, PSČ 530 03
den vzniku členství: 20. 10. 2005 - 20. 10. 2009
od 11. 10. 2005 do 11. 10. 2005
Ing. Jan Škarka - člen
Praha 4, Klapálkova 2243/11
den vzniku členství: 15. 2. 2005
den vzniku funkce: 21. 4. 2005
od 11. 10. 2005 do 2. 6. 2006
Ing. Jan Škarka - místopředseda
Praha 4, Klapálkova 2243/11
den vzniku členství: 15. 2. 2005 - 27. 4. 2006
den vzniku funkce: 21. 4. 2005 - 27. 4. 2006
od 21. 6. 2005 do 11. 10. 2005
Ing. Jan Škarka - člen
Praha 4, Klapálkova 2243/11
den vzniku funkce: 15. 2. 2005
od 21. 6. 2005 do 17. 2. 2009
Rupert Dollinger, Dr. lur. - člen
A - 1090 Wien, Widerhofergasse 7, Rakouská republika
den vzniku funkce: 1. 2. 2005 - 31. 1. 2009
od 24. 6. 2004 do 10. 10. 2006
Ing. Milan Hašek - člen
Praha 10, Holandská 23
den vzniku funkce: 7. 4. 2004
od 29. 1. 2003 do 21. 6. 2005
RNDr. Petr Bobysud - místopředseda
Plzeň, Hradecká 57, PSČ 312 14
den vzniku členství: 16. 2. 2001
den vzniku funkce: 26. 7. 2001
od 29. 1. 2003 do 11. 10. 2005
Ing. Pavel Cetkovský - předseda
Strančice, Revoluční 75, PSČ 251 63
den vzniku členství: 13. 6. 2001
den vzniku funkce: 26. 7. 2001
od 29. 1. 2003 do 11. 10. 2005
RNDr. Monika Laušmanová, CSc. - člen
Praha 6, Španielova 1261/17
den vzniku funkce: 3. 12. 2002
od 13. 12. 2002 do 10. 10. 2006
Ing. Petr Kudrna - člen
Jindřichův Hradec, Belgická 1270/II
den vzniku členství: 18. 10. 2002
od 26. 11. 2001 do 23. 3. 2002
Ing. Pavel Cetkovský - člen
Strančice, Revoluční 75, PSČ 251 63
den vzniku funkce: 13. 6. 2001
od 26. 11. 2001 do 29. 1. 2003
Ing. Pavel Cetkovský - předseda
Strančice, Revoluční 75, PSČ 251 63
den vzniku členství: 26. 7. 2001
den vzniku funkce: 13. 6. 2001
od 26. 11. 2001 do 29. 1. 2003
RNDr. Zuzana Skálová - člen
Praha 1, Opletalova 13, PSČ 111 00
den vzniku funkce: 2. 8. 2001
od 26. 11. 2001 do 21. 6. 2005
Rupert Dollinger, Dr.Iur. - člen dozorčí rady
A-1090 Wien, Widerhofergasse 7, Rakouská republika
den vzniku funkce: 16. 2. 2001
od 29. 8. 2001 do 29. 1. 2003
RNDr. Petr Bobysud - člen
Plzeň, Hradecká 57, PSČ 312 14
den vzniku funkce: 16. 2. 2001
od 14. 9. 2000 do 26. 11. 2001
Ing. Helena Machů - předseda dozorčí rady
Praha 5 - Hlubočepy, Voskovcova 1075/57
od 14. 9. 2000 do 13. 12. 2002
Ing. Jan Coufal
Prostějov, Kpt. Jaroše 17
od 21. 1. 2000 do 14. 9. 2000
Ing. Miroslav Domalíp
Mladá Boleslav, Husova 208/II
od 21. 1. 2000 do 29. 8. 2001
Ing. Jaroslav Jiskra
Praha 8, Svidnická 511
od 21. 1. 2000 do 24. 6. 2004
Ing. Milan Hašek
Praha 10, Holandská 23
od 20. 1. 2000 do 14. 9. 2000
Ing. Helena Machů - předseda dozorčí rady
Litoměřice, Raisova 20
od 18. 5. 1999 do 20. 1. 2000
Ing. Helena Riedelová - předseda dozorčí rady
Litoměřice, Raisova 20
od 18. 5. 1999 do 21. 1. 2000
Ing. Miroslav Volech - člen dozorčí rady
Písek, Ouzká 246
od 18. 5. 1999 do 21. 1. 2000
Prof. Ing. Jaroslav Sůva, CSc. - místopředseda dozorčí rady
Praha 4, Na Pankráci 38
od 18. 5. 1999 do 21. 1. 2000
Ing. Petr Trousil - člen dozorčí rady
Praha 5, Hennerova 227
od 18. 5. 1999 do 29. 8. 2001
Ing. Tomáš Zatloukal - člen dozorčí rady
Praha 9, Leštínská 2337
od 30. 9. 1996 do 21. 1. 2000
Miroslav Němec
Praha 4 - Libuš, K lukám 642
od 23. 12. 1994 do 30. 9. 1996
ing. Miloslav Kohoutek
Praha 4, Lečkova 1522
od 23. 12. 1994 do 18. 5. 1999
Mgr. Monika Pokorná
Praha 10, Hradešínská 49
od 23. 12. 1994 do 18. 5. 1999
ing. Věra Sitná
Praha 8, Pomořanská 483
od 23. 12. 1994 do 18. 5. 1999
ing. Alexej Škaloud
Praha 8, Kusého 535
od 23. 12. 1994 do 18. 5. 1999
ing. Helena Riedelová
Litoměřice, Raisova 20
Akcionáři
od 1. 8. 2008
Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782
Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00
od 5. 6. 2001 do 1. 8. 2008
Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782
Praha 1, Na Příkopě 29, PSČ 113 98
Hodnocení firmy
+5
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Nemocenská 2021. Spočítejte si, kolik teď dostanete

19. 1. 2021 | | Petr Kučera, Monika Veselíková | 4 komentáře

Nemocenská 2021. Spočítejte si, kolik teď dostanete

Kolik dělá náhrada mzdy a nemocenské dávky? Máme kalkulačku i aktuální přehled pravidel. Pro zaměstnance i podnikatele.

Podpora za zavřené provozovny: Příjem žádostí startuje

15. 1. 2021 | | Jiří Hovorka | 6 komentářů

Podpora za zavřené provozovny: Příjem žádostí startuje

Podnikatelé se zavřenými provozovnami budou moci od pondělí žádat o peníze z nového dotačního programu nazvaného Covid Gastro - Uzavřené provozovny.

Kompenzační bonus dostanou i podnikatelé v insolvenci

15. 1. 2021 | | Jiří Hovorka | 5 komentářů

Kompenzační bonus dostanou i podnikatelé v insolvenci

Kompenzační bonus pro drobné podnikatele ve výši 500 korun denně má být nově dostupný i pro lidi v oddlužení. Změnu zákona, kterou po tlaku opozice předložilo ministerstvo financí, dnes schválili i poslanci. 

Pomoc podnikatelům očima expertů. Rychlá a jednoduchá, to nemůžeme říct

15. 1. 2021 | | Jiří Hovorka, Ondřej Tůma | 7 komentářů

Pomoc podnikatelům očima expertů. Rychlá a jednoduchá, to nemůžeme říct

Nepovedla se, je pomalá a neprůhledná. Tak hodnotí experti v široké shodě podporu, kterou pro podnikatele kvůli dopadům koronaviru připravila vláda.

Problém pro tisíce akciovek. Kdo je tady ředitel?

14. 1. 2021 | | Veronika Hejná

Problém pro tisíce akciovek. Kdo je tady ředitel?

Z obchodního rejstříku zmizela funkce statutárního ředitele. Důsledek novoroční novely zaskočil mnoho firem.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 623,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 625,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 635,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 679,90 Kč
ČSOB 2 679,90 Kč
Expobank CZ 2 684,20 Kč
Komerční banka 2 689,14 Kč
Česká spořitelna 2 704,00 Kč
Raiffeisenbank 2 734,24 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 744,20 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  13 460 593 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

+165
+
-
2.Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

+27
+
-
3.Radim Passer

Radim Passer

- miliardář

-358
+
-
4.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-413
+
-
5.Daniel Křetínský

Daniel Křetínský

- miliardář, spoluvlastník AC Sparta Praha a Le Monde

-437
+
-
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: VÝPOČET MATEŘSKÉ PŘECHOD Z OSVČ DO PRÁCE
Poradna > Sociální poradna > Mateřská dovolená > VÝPOČET MATEŘSKÉ PŘECHOD Z OSVČ DO PRÁCE

Otázka: Dobrý den, chci se zeptat z čeho a jak se bude vypočítávat výše mateřské? Když jsem do konce roku 2020 byla osvč a účastnila jsem se na dobrovolném nemocenském pojištění a od 1.1.2021 jsem zaměstnána na...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services