Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

GOLF RESORT Karlovy Vary a.s., IČO: 61858595 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. Údaje byly staženy 3. 12. 2020 z datové služby justice.cz dle IČO 61858595. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 61858595 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu20. 9. 1994
Obchodní firma
od 10. 9. 1996

GOLF RESORT Karlovy Vary a.s.

od 1. 11. 1995 do 10. 9. 1996

GOLF Karlovy Vary a.s.

od 20. 9. 1994 do 1. 11. 1995

GARAGE PUPP a.s.

Adresa sídla
od 30. 9. 1997 do 9. 12. 2008
Karlovy Vary, Pražská 125
od 1. 11. 1995 do 30. 9. 1997
Praha 1, U Prašné brány 3
od 20. 9. 1994 do 1. 11. 1995
Praha 1, Václavské nám. 19
IČO
od 20. 9. 1994

61858595

DIČ

CZ61858595

Identifikátor datové schránky:v53tuh4
Právní forma
od 20. 9. 1994
Akciová společnost
Spisová značka752 B, Krajský soud v Plzni
Předmět podnikání
od 13. 2. 2016
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 13. 2. 2016
- Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti golfu
od 9. 10. 2004 do 13. 2. 2016
- poskytování tělovýchovných služeb
od 9. 10. 2004 do 13. 2. 2016
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 12. 1. 2004 do 13. 2. 2016
- úprava porostů a kácení zeleně
od 12. 1. 2004 do 13. 2. 2016
- zpracování návrhů na výstavbu a rekonstrukci golfových hřišť
od 12. 1. 2004 do 13. 2. 2016
- provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici
od 12. 1. 2004 do 13. 2. 2016
- poradenská činnost v oblasti výstavby provozu a údržby golfových hřišť a sportovních zařízení
od 12. 1. 2004 do 13. 2. 2016
- zakládání povrchové úpravy hřišť a jejich údržba
od 7. 6. 1996 do 12. 1. 2004
- provozování veřejných tělovýchovných škol
od 7. 6. 1996 do 9. 10. 2004
- půjčovna sportovních potřeb
od 7. 6. 1996 do 13. 2. 2016
- zprostředkování v oblasti obchodu
od 7. 6. 1996 do 13. 2. 2016
- průzkum trhu
od 7. 6. 1996 do 13. 2. 2016
- reklamní činnost
od 7. 6. 1996 do 13. 2. 2016
- golfový servis /montáž a opravy/
od 20. 9. 1994 do 12. 1. 2004
- provozování garáží
od 20. 9. 1994 do 13. 2. 2016
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Ostatní skutečnosti
od 14. 12. 2005 do 21. 2. 2006
- Rozhodnutí valné hromady konané dne 5.12.2005 o zvýšení základního kapitálu Důvody, způsob a rozsah navrhovaného zvýšení základního kapitálu: Z důvodu kapitálového posílení jak vlastního, tak i základního kapitálu, a zejména pak možnosti zápočtu pohledávky zajištěné zástavním právem váznoucím na nemovitostech ve vlastnictví Společnosti, se základní kapitál Společnosti zvyšuje z 85.000.000,- Kč (osmdesáti pěti milionů korun českých) na 112.600.000,- Kč (sto dvanáct milionů šest set tisíc korun českých), tj. o 27.600.000,- Kč (dvacet sedm milionů šest set tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem; navrhovaný druh, podoba, forma a počet akcií, jmenovitá hodnota nových akcií: upsáno bude 2760 (dva tisíce sedm set šedesát) kusů nových nekótovaných kmenových akcií společnosti GOLF RESORT Karlovy Vary a.s., v listinné podobě, znějících na jméno, s jmenovitou hodnotou jedné akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) (dále jen nové akcie), bez emisního ážia, bez připuštění možnosti upisovat akcie nad hodnotu navrženého zvýšení základního kapitálu a bez veřejné výzvy k upisování akcií; lhůta pro upsání a navrhovaná výše emisního kursu nových akcií: BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s., se sídlem Ctiradova 1, Praha 4, IČ 445 20 000, registrované Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4284 (dále jen BCG), jako předem určený zájemce upíše všech 2760 (dva tisíce sedm set šedesát) kusů nových akcií ve smlouvě o  upsání akcií s náležitostmi dle § 205 odst. 3 obch. zák., kterou uzavře se společností. Představenstvo společnosti návrh této smlouvy odešle doporučeným dopisem do sídla předem určeného zájemce do 14 (čtrnácti) dnů od právní moci zápisu usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, přičemž den doručení je dnem počátku běhu lhůty pro upsání nových akcií. K upsání akcií je předem určenému zájemci poskytnuta lhůta 1 (jeden) měsíc od doručení návrhu na uzavření smlouv y o upsání akcií. Smlouva o upsání nových akcií musí obsahovat náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák., podpisy oprávněných osob musí být úředně ověřeny. Místo pro upsání nových akcií, tedy místem pro uzavření smlouvy o upsání akcií, je sídlo přede m určeného zájemce, Praha 4, Ctiradova 1; Emisní kurs každé nové akcie upisované předem určeným zájemcem se rovná její jmenovité hodnotě a činí 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých). Výše emisního kurzu odpovídá účelu, důvodům a způsobu navrhovaného zvýšení základního kapitálu upsáním nových ak cií s možností započtení pohledávky akcionáře proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií. Nově vydané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosud existující a budou s nimi spojena všechna práva podle stanov společnosti. Na jednu do savadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) je možno upsat takový počet akcií, který odpovídá poměru podílu akcionáře na základním kapitálu společnosti, na 1 (jednu) dosavadní akcii přitom připadá maximálně 1 (jedna) akcie; důvod navrhovaného vyloučení přednostního práva akcionářů dle § 204a obchodního zákoníku: přednostní právo akcionářů na upisování nově vydaných akcií ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu se v důležitém zájmu společnosti, kterým je výše uvedené posílení vlastního kapitálu, odvrácení nepříznivé obchodní bi lance kapitálovým posílením jak vlastního, tak i základního kapitálu, a zejména pak možnost zápočtu pohledávky zajištěné zástavním právem váznoucím na nemovitostech ve vlastnictví společnosti, vylučuje a všechny akcie budou nabídnuty společnosti BCG, jako žte předem určenému zájemci; pohledávky, které mají být započteny a důvody navrhovaného započtení: Na budoucí pohledávku Společnosti na splacení emisního kursu nových akcií upsaných předem určeným zájemcem ze smlouvy o upsání akcií bude započtena v plné výši pohledávka předem určeného zájemce vzniklá z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 12. 6. 2001 ( dvanáctého června roku dvoutisícího prvního) mezi Společností, jakožto dlužníkem, a společností První hotelová a.s., jakožto původním věřitelem, kterou nabyl předem určený zájemce postoupením dle smlouvy o postoupení pohledávky, uzavřenou dne 25. 4. 2002 (dvacátého pátého dubna roku dvoutisícího druhého) mezi První hotelovou a s., jakožto postupitelem, a předem určeným zájemcem, jakožto postupníkem, za společností ve výši 27.600.000,- Kč (dvacet sedm milionů šest set tisíc korun českých), z toho jistina č iní 22.300.000,- Kč (dvacet dva miliony tři sta tisíc korun českých) a úrok ke dni 31. 10. 2005 (třicátému prvnímu říjnu roku dvoutisícímu pátému) činí 5.300.000,- Kč (pět milionů tři sta tisíc korun českých). Zápočet jiných vzájemných pohledávek na splacení jmenovitých hodnot nově upsaných akcií se nepřipouští. Písemný návrh Dohody o započtení peněžité pohledávky Společnosti vůči předem určenému zájemci na splacení emisního kurzu akcií proti peněžité pohledávk ce BCG, jakožto předem určeného zájemce vůči Společnosti ve shora uvedené výši vyhotoví představenstvo ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od upsání akcií předem určeným zájemcem, tj. od uzavření smlouvy o upsání akcií a v této lhůtě bude návrh Dohody zaslán dopor učeně na adresu sídla předem určeného zájemce. Tato Dohoda musí být uzavřena nejpozději do 20 (dvaceti) dnů, ode dne následujícího po doručení návrhu Dohody předem určenému zájemci. Okamžikem uzavření Dohody je až do výše započítané pohledávky resp. v pln é výši splacen emisní kurs jmenovitých hodnot nových akcií upsaných předem určeným zájemcem a současně i základní kapitál společnosti. Dohodou o započtení vzájemných peněžitých pohledávek bude započtena pohledávka společnosti vůči BCG, jakožto předem určeného zájemce na splacení emisního kurzu jím upisovaných akcií, a to proti pohledávce BCG, jakožto předem určeného zájemce vůči společno sti, vzniklých na základě shora uvedených právních úkonů. Tím dojde k posílení jak vlastního, tak i základního kapitálu, k zániku pohledávky zajištěné zástavním právem váznoucím na nemovitostech ve vlastnictví Společnosti resp. k zániku zástavního práva a  k minimalizaci finanční tenze v operativním cash flow.
od 31. 5. 2000 do 6. 9. 2000
- Úmysl zvýšení základního jmění ve smyslu § 23 odstavec 4:
od 31. 5. 2000 do 6. 9. 2000
- Zcela splacené základní jmění společnosti se z důvodu dosažení dalšího ekonomického rozvoje společnosti zvyšuje z 5.000.000,- Kč (slovy: z pěti miliónů korun českých) o 60.000.000,- Kč (slovy: o šedesát miliónů korun českých) na 65.000.000,- Kč (slovy: na šedesát pět miliónů korun českých) bez emisního ážia, upsáním 6.000 (slovy šest tisíc) kusů nových veřejně neobchodo- vatelných kmenových akcií společnosti na jméno, v listinné podobě, s nominální hodnotou jedné akcie ve výši Kč 10.000,- (slovy: deset tisíc korun českých) s připuštěním možnosti upisovat akcie nad hodnotu navrženého zvýšení základního jmění, a to maximálně o dalších 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet miliónů korun českých) na celkových 85.000.000,- Kč (slovy: osmdesát pět miliónů korun českých), tj. o dalších 2.000 (slovy: dva tisíce) kusů nových veřejně neobchodovatelných kmenových akcií společnosti na jméno, v listinné podobě, s nominální hodnotou jedné akcie ve výši Kč 10.000,- (slovy: deset tisíc korun českých). Emisní kurs každé nové akcie se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie. Nově vydávané akcie budou poskytovat akcionáři stejná práva jako dosud vydávané akcie.
od 31. 5. 2000 do 6. 9. 2000
- Přednostní právo k upsání nových akcií může být akcionáři vykonáno v sídle společnosti ve lhůtě 14 dní od uveřejnění informací o výkonu přednostního práva podle § 204a odst. 2 Obchodního zákona. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč je možno upsat takový počet akcií, který odpovídá poměru podílu akcionáře na základním jmění společnosti, na jednu dosavadní akcii přitom připadá nejméně 12 akcií. Takto upisované akcie jsou veřejně neobchodovatelnými kmenovými akciemi na jméno, v listinné podobě, s nominální hodnotou jedné akcie ve výši 10.000,- Kč bez emisního ážia.
od 31. 5. 2000 do 6. 9. 2000
- Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou v souladu s ustanovením § 205 obchodního zákoníku upsány akcionáři na základě dohody, a to do tří dnů po uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva akcionářů k upsání nových akcií. Veškeré nové akcie budou splaceny peněžitými vklady, a sice nejpozději do 30 dnů po jejich upsání akcionáři na základě využití přednostního práva nebo do 30 dnů po účinnosti dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku, na účet společnosti, a to ve výši 30% jmenovité hodnoty upisovaných akcií. Zbývající část jmenovité hodnoty upsaných akcií bude splacena nejpozději do jednoho roku ode dne zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.
od 2. 10. 1998
- Obchodní společnost GOLF RESORT Karlovy Vary a.s., se sídlem Karlovy Vary, Pražská 125, IČ: 61858595 se v y m a z á v á z obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Praze a vložka č. 2741 v oddílu B s e u z a v í r á . Právní důvod: změna sídla - společnost je nadále zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni v odd. B, vložka 752.
Kapitál
od 21. 2. 2006
Základní kapitál 112 600 000 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 9. 2000 do 21. 2. 2006
Základní kapitál 85 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 11. 1995 do 6. 9. 2000
Základní kapitál 5 000 000 Kč
od 20. 9. 1994 do 1. 11. 1995
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 24. 11. 2017
Akcie na jméno err, počet akcií: 11 260.
od 24. 11. 2017
Převod akcií je podmíněn předchozím schválením valnou hromadou společnosti.
od 13. 2. 2016 do 24. 11. 2017
Akcie na jméno err, počet akcií: 11 260.
od 22. 7. 2008 do 13. 2. 2016
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 11 260.
od 21. 2. 2006 do 22. 7. 2008
Akcie na jméno err, počet akcií: 11 260.
od 6. 9. 2000 do 21. 2. 2006
Akcie na jméno err, počet akcií: 8 500.
od 1. 11. 1995 do 6. 9. 2000
Akcie na jméno err, počet akcií: 500.
od 20. 9. 1994 do 1. 11. 1995
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 24. 11. 2017
VLASTIMIL ARGMAN - předseda představenstva
Karlovy Vary - Tašovice, Slovanská, PSČ 360 18
den vzniku členství: 17. 12. 2015
den vzniku funkce: 22. 11. 2017
od 24. 11. 2017
BARBORA OKÉNKOVÁ - člen představenstva
Praha - Uhříněves, Václava Trojana, PSČ 104 00
den vzniku členství: 22. 11. 2017
od 13. 2. 2016 do 24. 11. 2017
VLASTIMIL ARGMAN - Předseda představenstva
Karlovy Vary - Tašovice, Slovanská, PSČ 360 18
den vzniku členství: 17. 12. 2015
den vzniku funkce: 17. 12. 2015 - 22. 11. 2017
od 13. 2. 2016 do 24. 11. 2017
MILAN HEIDLER - Člen představenstva
Praha - Staré Město, Masná, PSČ 110 00
den vzniku členství: 17. 12. 2015 - 22. 11. 2017
od 30. 9. 2014 do 13. 2. 2016
VLASTIMIL ARGMAN - předseda představenstva
Karlovy Vary - Tašovice, Slovanská, PSČ 360 18
den vzniku členství: 9. 12. 2013 - 17. 12. 2015
den vzniku funkce: 10. 12. 2013 - 17. 12. 2015
od 30. 9. 2014 do 13. 2. 2016
JUDr. ZDENKA POKORNÁ - člen představenstva
Praha - Smíchov, Fráni Šrámka, PSČ 150 00
den vzniku členství: 9. 12. 2013 - 17. 12. 2015
od 22. 5. 2014 do 30. 9. 2014
VLASTIMIL ARGMAN - předseda představenstva
Karlovy Vary - Tašovice, Slovanská, PSČ 360 18
den vzniku členství: 31. 8. 2009 - 9. 12. 2013
den vzniku funkce: 1. 9. 2009 - 9. 12. 2013
od 22. 5. 2014 do 13. 2. 2016
Ing. VLADIMÍR MRÁZ - člen představenstva
Praha - Holešovice, U letenského sadu, PSČ 170 00
den vzniku členství: 18. 8. 2010 - 18. 11. 2015
od 13. 11. 2010 do 22. 5. 2014
Ing. Vladimír Mráz - člen představenstva
Praha 7, U Letenského sadu
den vzniku členství: 18. 8. 2010
od 14. 10. 2009 do 22. 5. 2014
Vlastimil Argman - předseda představenstva
Karlovy Vary, Slovanská 124, PSČ 360 18
den vzniku členství: 31. 8. 2009 - 9. 12. 2013
den vzniku funkce: 1. 9. 2009 - 9. 12. 2013
od 14. 10. 2009 do 30. 9. 2014
Libor Černý - člen představenstva
Praha 9, Bryksova 945/25, PSČ 198 00
den vzniku členství: 31. 8. 2009 - 9. 12. 2013
od 19. 8. 2008 do 14. 10. 2009
Vlastimil Argman - předseda představenstva
Karlovy Vary, Slovanská 124, PSČ 360 18
den vzniku členství: 25. 6. 2008 - 31. 8. 2009
den vzniku funkce: 27. 6. 2008 - 31. 8. 2009
od 4. 11. 2005 do 14. 10. 2009
Libor Černý - Člen představenstva
Praha - Praha 9, Bryksova 945/25
den vzniku členství: 16. 6. 2005 - 31. 8. 2009
od 4. 11. 2005 do 13. 11. 2010
Ing. Vladimír Mráz - člen představenstva
Praha - Praha 7, U Letenského sadu 6
den vzniku členství: 16. 6. 2005 - 18. 8. 2010
od 12. 1. 2004 do 4. 11. 2005
Libor Černý - Člen představenstva
Praha 9, Dygrýnova 814/12
den vzniku členství: 15. 3. 2000
od 12. 1. 2004 do 4. 11. 2005
Ing. Oldřich Rutar - Člen představenstva
Praha 10, Rezlerova 303
den vzniku členství: 15. 3. 2000 - 15. 6. 2005
od 12. 1. 2004 do 4. 11. 2005
Ing. Vladimír Mráz - Člen představenstva
Praha 7, U Letenského sadu 6
den vzniku členství: 15. 3. 2000
od 12. 1. 2004 do 4. 11. 2005
Ing. Karel Mařík - Člen představenstva
Karlovy Vary - Olšová Vrata, J. Mařáka 175
den vzniku členství: 15. 3. 2000 - 15. 6. 2005
od 12. 1. 2004 do 4. 11. 2005
Ing. Václav Lupínek - Člen představenstva
Karlovy Vary, Lesní 23
den vzniku členství: 8. 8. 2003 - 16. 6. 2005
od 12. 1. 2004 do 19. 8. 2008
Vlastimil Argman - Předseda představenstva
Karlovy Vary, Slovanská 124
den vzniku členství: 8. 8. 2003 - 25. 6. 2008
den vzniku funkce: 8. 8. 2003 - 25. 6. 2008
od 13. 6. 2001 do 12. 1. 2004
Ing. Karel Mařík - Člen představenstva
Karlovy Vary - Olšová Vrata, J. Mařáka 175
od 31. 5. 2000 do 13. 6. 2001
Ing. Karel Mařík - Člen představenstva
Olšová Vrata, Revoluční 148
od 31. 5. 2000 do 12. 1. 2004
Vlastimil Argman - Předseda představenstva
Karlovy Vary, Slovanská 124
od 31. 5. 2000 do 12. 1. 2004
Libor Černý - Člen představenstva
Praha 9, Dygrýnova 814/12
od 31. 5. 2000 do 12. 1. 2004
Ing. Oldřich Rutar - Člen představenstva
Praha 10, Rezlerova 303
od 31. 5. 2000 do 12. 1. 2004
Ing. Vladimír Mráz - Člen představenstva
Praha 7, U Letenského sadu 6
od 31. 5. 2000 do 12. 1. 2004
Mgr. Petr Masák - Člen představenstva
Karlovy Vary, Stará Kysibelská 33
od 1. 11. 1995 do 1. 11. 1995
ing. Jiří Milský - Člen představenstva
Karlovy Vary, U hřiště 264/10
od 1. 11. 1995 do 1. 11. 1995
- Člen představenstva: Ing Pavel Pěkný Ostrovská 7, Karlovy Vary
od 1. 11. 1995 do 31. 5. 2000
ing. Alexandr Nikolajevič Rebjonok - Člen představenstva
Karlovy Vary, Pražská 8
od 1. 11. 1995 do 31. 5. 2000
ing. Jiří Milský - Člen představenstva
Karlovy Vary, U hřiště 264/10
od 1. 11. 1995 do 31. 5. 2000
ing. Radovan Květ - Člen představenstva
Praha 10, Krátká 14
od 1. 11. 1995 do 31. 5. 2000
JUDr. Jan Souček - Člen představenstva
Praha 2, Trojanova 5
od 1. 11. 1995 do 31. 5. 2000
Vlastimil Lepík - Člen představenstva
Karlovy Vary, Zámecký vrch 1
od 1. 11. 1995 do 31. 5. 2000
Vlastimil Argman - Předseda představenstva
Karlovy Vary, Slovanská 124
od 20. 9. 1994 do 1. 11. 1995
JUDr Martina Machková - Předseda představenstva
Karlovy Vary, Sladovnická 9
od 20. 9. 1994 do 1. 11. 1995
Ing Wolfgang Háma - Místopředseda představenstva
Karlovy Vary, Vítězná 27
od 13. 2. 2016
Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, a to každý člen představenstva samostatně, s výjimkou případů, kdy plnění z právního jednání nebo závazek z právního jednání vyplývající přesahuje v každém jednotlivém případě částku 200.000,- Kč (dvě s tě tisíc korun českých) bez DPH, kdy Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně.
od 31. 5. 2000 do 13. 2. 2016
Způsob jednání: Za společnost jedná předseda představenstva společně s jedním členem představenstva, jinak všichni členové představenstva společně. Za společnost se podepisuje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis osoba nebo osoby oprávněné.
od 1. 11. 1995 do 31. 5. 2000
Jménem společnosti je oprávněn jednat a podepisovat každý člen představenstva k tomu představenstvem písemně zmocněný nebo předseda představenstva a jeden z členů představenstva. Podepisování se prování tak, že osoba nebo osoby pověřené připojí svůj (svoje) podpis (podpisy) k vytištěnému nebo jiným způsobem vyznačenému názvu společnosti.
od 20. 9. 1994 do 1. 11. 1995
Způsob jednání za společnost: Společnost vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgánys zastupuje v celém rozsahu představenstvo. Jménem společnosti je oprávněn jednat každý člen představenstva v rozsahu svého zmocnění. Podepisování za společnost se děje v souladu s organizačním a podpisovým řádem súpolečnosti tak, že k napsanému nebo vytištěné- mu jménu společnosti připojí příslušná osoba svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména a funkce.
Dozorčí rada
od 24. 11. 2017
Ing. KAREL MAŘÍK - předseda dozorčí rady
Karlovy Vary - Olšová Vrata, J. Mařáka, PSČ 360 01
den vzniku členství: 22. 11. 2017
den vzniku funkce: 22. 11. 2017
od 13. 2. 2016
Mgr. IVAN BRAMBAŠKI - Člen dozorčí rady
Roudnice nad Labem, Vrchlického, PSČ 413 01
den vzniku členství: 17. 12. 2015
od 13. 2. 2016 do 24. 11. 2017
Ing. JULEK TEGEL - Předseda dozorčí rady
Nová Paka, Husitská, PSČ 509 01
den vzniku členství: 17. 12. 2015 - 22. 11. 2017
den vzniku funkce: 17. 12. 2015 - 22. 11. 2017
od 14. 10. 2015 do 13. 2. 2016
LUCIE KRÝSLOVÁ - člen dozorčí rady
Sadov - Lesov, , PSČ 360 01
den vzniku členství: 9. 12. 2013 - 17. 12. 2015
od 30. 9. 2014 do 14. 10. 2015
LUCIE HLOUŠKOVÁ - člen dozorčí rady
Sadov - Lesov, , PSČ 360 01
den vzniku členství: 9. 12. 2013
od 2. 2. 2014 do 13. 2. 2016
Ing. ALENA HALÍŘOVÁ - člen dozorčí rady
Karlovy Vary - Rybáře, Majakovského, PSČ 360 05
den vzniku členství: 18. 8. 2010 - 18. 11. 2015
od 13. 11. 2010 do 2. 2. 2014
Ing. Alena Halířová - člen dozorčí rady
Karlovy Vary, Majakovského, PSČ 360 05
den vzniku členství: 18. 8. 2010
od 13. 11. 2010 do 13. 2. 2016
Ing. Karel Mařík - člen dozorčí rady
Karlovy Vary - Olšová Vrata, J. Mařáka
den vzniku členství: 18. 8. 2010 - 18. 11. 2015
od 14. 10. 2009 do 30. 9. 2014
Lucie Hloušková - člen dozorčí rady
Chvaletice, U Kulturního domu 350, PSČ 533 12
den vzniku členství: 31. 8. 2009 - 9. 12. 2013
od 19. 8. 2008 do 14. 10. 2009
Ing. Jiří Šmejc - člen dozorčí rady
Andělská Hora, 176, PSČ 364 71
den vzniku členství: 16. 6. 2005 - 31. 8. 2009
od 19. 8. 2008 do 13. 11. 2010
Ing. Alena Halířová - člen dozorčí rady
Karlovy Vary, Hybešova 167/18, PSČ 360 05
den vzniku členství: 16. 6. 2005 - 18. 8. 2010
od 4. 11. 2005 do 19. 8. 2008
Ing. Jiří Šmejc - člen dozorčí rady
Karlovy Vary, Fibichova 769
den vzniku členství: 16. 6. 2005
od 4. 11. 2005 do 19. 8. 2008
Ing. Alena Halířová - člen dozorčí rady
Karlovy Vary, Úvalská 22
den vzniku členství: 16. 6. 2005
od 4. 11. 2005 do 13. 11. 2010
Ing. Karel Mařík - člen dozorčí rady
Karlovy Vary - Olšová Vrata, J. Mařáka 175
den vzniku členství: 16. 6. 2005 - 18. 8. 2010
od 12. 1. 2004 do 4. 11. 2005
ing. Radek Zamrzla - člen
Karlovy Vary, Severní 867
den vzniku členství: 15. 3. 2000 - 15. 6. 2005
od 12. 1. 2004 do 4. 11. 2005
Ing. Jiří Šmejc - člen
Karlovy Vary, Fibichova 769
den vzniku členství: 15. 3. 2000 - 15. 6. 2005
od 12. 1. 2004 do 4. 11. 2005
Ing. Alena Halířová - člen
Karlovy Vary, Úvalská 22
den vzniku členství: 15. 3. 2000 - 15. 6. 2005
od 31. 5. 2000 do 12. 1. 2004
ing. Radek Zamrzla - člen
Karlovy Vary, Severní 867
od 31. 5. 2000 do 12. 1. 2004
Ing. Jiří Šmejc - člen
Karlovy Vary, Fibichova 769
od 31. 5. 2000 do 12. 1. 2004
Ing. Alena Halířová - člen
Karlovy Vary, Úvalská 22
od 1. 11. 1995 do 31. 5. 2000
ing. Bohumil Procházka - Předseda dozorčí rady
Karlovy Vary, Česká 154
od 1. 11. 1995 do 31. 5. 2000
ing. Ivan Zach
Slaný, Švermova 579
od 1. 11. 1995 do 31. 5. 2000
ing. Radek Zamrzla
Karlovy Vary, Severní 867
od 20. 9. 1994 do 1. 11. 1995
Ing Manfred Líbal - Místopředseda
Karlovy Vary, Italská 6
od 20. 9. 1994 do 1. 11. 1995
Ing Václav Svoboda - Člen
Karlovy Vary, Ostrovská 9
od 20. 9. 1994 do 1. 11. 1995
Ivana Bartošková - Předseda
Kolová, Pila 144
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Musí mít OSVČ podnikatelský účet?

27. 1. 2021 | | Veronika Hejná | 6 komentářů

Musí mít OSVČ podnikatelský účet?

Podnikáte jako osoba samostatně výdělečně činná – OSVČ. Potřebujete k tomu nutně podnikatelský účet v bance, nebo vám stačí běžný účet pro soukromé účely? A jaké jsou výhody a nevýhody obou řešení? Máme odpovědi na časté otázky.

Minimální záloha na zdravotní pojištění OSVČ se zvyšuje

26. 1. 2021 | | Jiří Hovorka, Petr Kučera

Minimální záloha na zdravotní pojištění OSVČ se zvyšuje

Už za leden musí podnikatelé zaplatit vyšší minimální zálohu na zdravotní pojištění. Rostou také odvody pro takzvané osoby bez zdanitelných příjmů.

Nemocenská 2021. Spočítejte si, kolik teď dostanete

19. 1. 2021 | | Petr Kučera, Monika Veselíková | 4 komentáře

Nemocenská 2021. Spočítejte si, kolik teď dostanete

Kolik dělá náhrada mzdy a nemocenské dávky? Máme kalkulačku i aktuální přehled pravidel. Pro zaměstnance i podnikatele.

Podpora za zavřené provozovny: Příjem žádostí startuje

15. 1. 2021 | | Jiří Hovorka | 7 komentářů

Podpora za zavřené provozovny: Příjem žádostí startuje

Podnikatelé se zavřenými provozovnami budou moci od pondělí žádat o peníze z nového dotačního programu nazvaného Covid Gastro - Uzavřené provozovny.

Kompenzační bonus dostanou i podnikatelé v insolvenci

15. 1. 2021 | | Jiří Hovorka | 5 komentářů

Kompenzační bonus dostanou i podnikatelé v insolvenci

Kompenzační bonus pro drobné podnikatele ve výši 500 korun denně má být nově dostupný i pro lidi v oddlužení. Změnu zákona, kterou po tlaku opozice předložilo ministerstvo financí, dnes schválili i poslanci. 

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 620,00 Kč
Czech Exchange 2 620,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 630,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 674,70 Kč
ČSOB 2 674,70 Kč
Expobank CZ 2 682,10 Kč
Komerční banka 2 683,86 Kč
Česká spořitelna 2 699,00 Kč
Raiffeisenbank 2 727,02 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 736,30 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  13 460 593 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

+82
+
-
2.Karel Komárek

Karel Komárek

- miliardář, Sazka

-417
+
-
3.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-458
+
-
4.Roman Šmucler

Roman Šmucler

- stomatolog, televizní moderátor a podnikatel

-477
+
-
5.Jaromír  Soukup

Jaromír Soukup

- moderátor, mediální magnát

-523
+
-
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Zaruka na auto
Poradna > Spotřebitelská poradna > Zaruka na auto

Otázka: Dobry den, mám dotaz, zda neztratím celkovou zaruku na nové auto rok staré, na které chci namontovat tažné zařízení /montáž ne v autorizovaném servisu /u mechanika, který má živnost na opravy mot. vozidel....Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services