EPIC Securities, a.s.
IČO: 61858781 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu28. 9. 1994
Datum zániku22. 7. 2009
StavVymazáno
Obchodní firma
od 31. 10. 1995 do 22. 7. 2009

EPIC Securities, a.s.

od 28. 9. 1994 do 31. 10. 1995

EPIC-AGe a.s.

Sídlo
od 27. 10. 1997 do 22. 7. 2009
Praha 1, Karlovo nám. 24, PSČ 110 00
od 28. 9. 1994 do 27. 10. 1997
Praha 8, Pobřežní 3
IČO
od 28. 9. 1994 do 22. 7. 2009

61858781

DIČ

CZ61858781

Právní forma
od 28. 9. 1994 do 22. 7. 2009
Akciová společnost
Spisová značka2751 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 20. 5. 2009 do 22. 7. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 16. 8. 2006 do 20. 5. 2009
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 16. 8. 2006 do 20. 5. 2009
- zprostředkování obchodu a služeb
od 16. 8. 2006 do 20. 5. 2009
- velkoobchod
od 13. 7. 2004 do 16. 8. 2006
- Předmětem podnikání společnosti je poskytování investičních služeb ve smyslu ustanovení zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, a to v rozahu rozhodnutí Komise pro cenné papíry ze dne 21. května 2001, č.j. 43/N/136/2001/2:
od 13. 7. 2004 do 16. 8. 2006
- Hlavní investiční služby: - § 8 odst. 2 písm. a) zákona o cenných papírech, tj. přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumenstů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) a b) zákona o cenných papírech - investiční m cenným papírům a podílovým listům - § 8 odst. 2 písm. b) zákona o cenných papírech, tj. provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) a b) zákona o cenných papírech - investičním cenným papírům a  podílovým listům - § 8 odst. 2 písm. c) zákona o cenných papírech, tj. obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) a b) zákona o cenných papírech - investičním cenným papírům a podílovým lis tům - § 8 odst. 2 písm. e) zákona o cenných papírech, tj. upisování emise investičních instrumentů nebo její umísťování, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) a b) zákona o cenných papírech - investičním cenným papírům a podílo vým listům.
od 13. 7. 2004 do 16. 8. 2006
- Doplňkové investiční služby: - § 8 odst. 3 písm. a) zákona o cenných papírech, tj. úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) a b) zákona o cenných papírech - investičním cenným papírům a podí lovým listům - § 8 odst. 3 písm. d) zákona o cenných papírech, tj. poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupi podniků, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f) a g) zákona o cenných papírech - investičním cenným papírům, podílovým listům, instrumentům peněžního trhu s výjimkou zejména mezibankovních depozit a úvěrů, finančním termínovým smluvám (futur es), včetně rovnocenným instrumentů, z nichž vyplývá právo na vypořádání v penězích, úrokových termínových smlouvám (FRA), úrokovým a devizovým swapům a swapům na akcie a akciové indexy (equity swaps) a nákupním a prodejním opcím týkajícím se investičního instrumentu, včetně rozvnocenným instrumentů, ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích; těmi se rozumí zejména devizové a úrokové opce - § 8 odst. 3 písm. e) zákona o cenných papírech, tj. služby související s upisování emisí, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) a b) zákona o cenných papírech - investičním cenným papírům a podílovým listům - § 8 odst. 3 písm. f) zákona o cenných papírech, tj. poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst.1 písm. a) a b) zákona o cenných papírech - investičním cenných papírů a podílovým listům.
od 24. 5. 2000 do 13. 7. 2004
- obchodování s cennými papíry ve smyslu ustanovení § 8 odst.1 zákona č. 591/1192 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů
od 24. 5. 2000 do 13. 7. 2004
- činnost ve smyslu ustanovení § 46 odst.2 zákona o cenných papírech, v rozsahu: 1. obstarávat pro emitenta vydávání cenných papírů a poskytovat s tím související služby 2. vykonávat činnost na základě smluv podle § 33 odst.2 3. vykonávat činnost na základě smluv podle § 34 a 35 4. vykonávat činnosti na základě smluv podle § 36 5. vykonávat činnosti na základě smluv podle § 37 6. obstarávat pro emitenta splácení a vracení cenných papírů a vyplácení výnosů z nich 7. provádět poradenskou činnost ve věcech vydávání cenných papírů, jejich splácení, jakož i ve věcech investic do cenných papírů a jiných investičních instrumentů, ve věcech kapitálového vybavení, reorganizací, změn v organizačním členění (slučování, rozdělování a splývání společností), ovládnutí podniku, veřejných návrhů smluv o koupi akcií
od 28. 9. 1994 do 24. 5. 2000
- obchodování cennými papíry na vlastní i cizí účet
od 28. 9. 1994 do 24. 5. 2000
- zprostředkování prodeje cenných papírů vlastním jménem na cizí účet
od 28. 9. 1994 do 24. 5. 2000
- poradenství k obchodování cennými papíry
od 28. 9. 1994 do 24. 5. 2000
- správa cenných papírů podle § 46 odst. 2 zák. o cenných papírech č.591/92 Sb.
Ostatní skutečnosti
od 22. 7. 2009 do 22. 7. 2009
- Společnost EPIC Securities, a.s. se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 24, PSČ 110 00, identifikační číslo 618 58 781, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2751 zanikla bez likvidace vnitrostátní fúzí sloučením se spole čností EPIC Holding, a.s. se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 671/24, PSČ 110 00, identifikační číslo 492 41 770, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2170, na niž přešlo jako na společnost nástupnickou jmění zanika jící společnosti.
od 25. 6. 1998 do 11. 2. 1999
- Mimořádná valná hromada společnosti EPIC Securities, a.s. se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 24 konaná dne 11.12.1997 rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti a přijala toto usnesení: Mimořádná valná hromada společnostiEPIC Securities, a.s. se sídlem Praha 1, Karlovo nán. 24, konaná dne 11.12.1997 schvaluje : 1. Zvýšení základního jmění společnosti upsáním nových akcií na jméno v rozsahu 50.000.000,- Kč peněžitým vkladem bez využití přednostního práva stávajících akcionářů, nabídnutím upsání všech akcií určenému zájemci s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad rámec tohoto zvýšení. 2) Zvýšení základního jmění vydáním nové emise 50 kusů akcií na jméno každá z nich po jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč v listinné podobě veeřejně neobchodovatelné. 3) Důvod vyloučení přednostního práva akcionářů je návrh třetí osoby účastnit se majetkově ve společnosti. 4) Společnost I. EPIC Holding, a.s. se sídlem Prah a1, karlovo nám. 24, PSČ 110 00, IČ 45244448 jako zájemce o upsání celé nové emise akcií. 5) Následující podmínky pro upisování : - čtrnáctidenní lhůta pro upsání nových akcií počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Upisovatel musí ke dni úpisu splatit 100% navýšení základního jmění při emisním kursu 1.000.000,- Kč, a to na účet 100xxxx vedený u Credit Lyonnais Bank Praha, a.s. Místem úpisu je sídlo společnosti, dobou úpisu je kterýkoliv pracovní den uvedené lhůty v době od 8 do 17 hodin.
Kapitál
od 11. 2. 1999 do 22. 7. 2009
Základní kapitál 60 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 28. 9. 1994 do 11. 2. 1999
Základní kapitál 10 000 000 Kč
od 16. 8. 2006 do 22. 7. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 60.
od 11. 2. 1999 do 16. 8. 2006
Akcie na jméno err, počet akcií: 60.
od 27. 10. 1997 do 11. 2. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 28. 9. 1994 do 27. 10. 1997
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.
Statutární orgán
od 20. 5. 2009 do 22. 7. 2009
Ing. Petr Toman - člen představenstva
Praha 4, V Štíhlách 1311/3, PSČ 142 00
den vzniku členství: 19. 5. 2009
den vzniku funkce: 19. 5. 2009
od 12. 3. 2003 do 20. 5. 2009
Ing. Pavel Rozsypal - člen představenstva
Praha 5, Štorkánova 10, PSČ 150 00
den vzniku funkce: 28. 11. 2002 - 19. 5. 2009
od 20. 11. 2000 do 12. 3. 2003
Mgr. Vladimír Dvořák - člen
Pelhřimov, Jiráskova 1382
od 24. 5. 2000 do 12. 3. 2003
Ing. Pavel Makovec - předseda představenstva
Třebotov, 237
od 9. 6. 1998 do 20. 11. 2000
Vladimír Stančík - člen
Jáchymov, Jiráskova 166
od 31. 10. 1997 do 9. 6. 1998
Jaroslava Němcová - člen představenstva
Praha 10, Nad přehradou 404/45
od 27. 10. 1997 do 12. 3. 2003
Ing. Pavel Rozsypal - člen
Praha 5, Štorkánova 10, PSČ 150 00
od 31. 10. 1995 do 27. 10. 1997
Ing. Miloslav Felčárek - člen představenstva
Praha 6 - suchdol, Osvobození 394/11
od 31. 10. 1995 do 31. 10. 1997
Jana Němcová - člen představenstva
Praha 10, Nad přehradou 404/45
od 31. 10. 1995 do 24. 5. 2000
Vladimír Motlík - předseda představenstva
Davle, 42
od 28. 9. 1994 do 31. 10. 1995
Ing. Oldřich Zíka - předseda představenstva
Praha 6, Na Dyrince 12
od 28. 9. 1994 do 31. 10. 1995
Milan Kotáb - člen představenstva
Štiřín, Želivec 161
od 28. 9. 1994 do 31. 10. 1995
Boris Kubovčiak - člen představenstva
Praha 8, Slancova 1254
od 28. 9. 1994 do 31. 10. 1995
Ing. Miroslav Jirků - člen představenstva
Brno, Osiková 28
od 28. 9. 1994 do 31. 10. 1995
Vladimír Motlík - člen představenstva
Davle, 42
od 12. 3. 2003 do 22. 7. 2009
Za společnost jedná a podpeisuje jediný člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis jediný člen představenstva. Právo zstupovat společnost a podepisovat se za společnost může představenstvo přenést i na další osoby písemnou plnou mocí.
od 24. 5. 2000 do 12. 3. 2003
Zastupování a podepisování za společnost: Za společnost jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně dva členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva.
od 28. 9. 1994 do 24. 5. 2000
Zastupování a podepisování za společnost: Za společnost jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstv a samostatně nebo dva členové představenstva společně.
Dozorčí rada
od 27. 3. 2008 do 22. 7. 2009
Ing. Aleš Jandáč - člen dozorčí rady
Praha 9, Pod Harfou 933/64, PSČ 190 00
den vzniku členství: 12. 11. 2007
od 16. 8. 2006 do 27. 3. 2008
Ing. Tomáš Kryhut - člen dozorčí rady
Praha 10 - Vršovice, Minská 546/15, PSČ 101 00
den vzniku členství: 21. 7. 2006 - 12. 11. 2007
od 16. 8. 2006 do 22. 7. 2009
Ing. Petr Kuneš - předseda dozorčí rady
Praha 1, Navrátilova 1559/9, PSČ 110 00
den vzniku členství: 30. 6. 2005
den vzniku funkce: 24. 7. 2006
od 16. 8. 2006 do 22. 7. 2009
Ing. Radek Soumar - člen dozorčí rady
Praha 9, Skloněná 308/16, PSČ 190 00
den vzniku členství: 21. 7. 2006
od 13. 7. 2004 do 16. 8. 2006
Ing. Jiří Cihelka - předseda dozorčí rady
Třebotov, 21, PSČ 252 26
den vzniku členství: 9. 9. 2003 - 30. 6. 2005
od 13. 7. 2004 do 16. 8. 2006
Ing. Jana Kejdanová - člen dozorčí rady
Velké Poříčí, Na Kopci 188, PSČ 549 32
den vzniku členství: 9. 9. 2003 - 21. 6. 2006
od 13. 7. 2004 do 16. 8. 2006
Ing. Kateřina Kalinová - člen dozorčí rady
Praha 4, Machuldova 597, PSČ 142 00
den vzniku členství: 9. 9. 2003 - 21. 6. 2006
od 24. 5. 2000 do 13. 7. 2004
Ing. Zdeněk Drábek - člen
1180 Tartegnin, Švýcarská konfederace
od 31. 10. 1995 do 24. 5. 2000
Lenka Věžníková - člen
A-1110 Vídeň, An Achulweg 5-7/30,, Rakouská republika
od 31. 10. 1995 do 13. 7. 2004
Dr. Peter Kauer - člen
A-1180 Vídeň, Pötzleinsdorfer Höhe 39,, Rakouská republika
od 31. 10. 1995 do 13. 7. 2004
Ing. Pavel Ehrenberger - člen
Praha 10, Ruská 79
od 28. 9. 1994 do 31. 10. 1995
Eva Křepinská - člen dozorčí rady
Praha 3, Na Jarově 7
od 28. 9. 1994 do 31. 10. 1995
Václav Spůra - člen dozorčí rady
Praha 5, Janáčkovo nábř. 57
od 28. 9. 1994 do 31. 10. 1995
Ing. Martin Los - člen dozorčí rady
Praha 5, V remízku 983
Akcionáři
od 27. 3. 2008 do 22. 7. 2009
EPIC Holding, a.s., IČO: 49241770
Praha 1, Karlovo nám. 671/24, PSČ 110 00
od 27. 3. 2008 do 22. 7. 2009
- Na nástupnickou společnost II. EPIC Holding, a.s. (obchodní firma po fúzi: EPIC Holding, a.s.) přešlo v důsledku fúze sloučením jměním zanikající společnosti I. EPIC HOLDING, a.s., IČ: 452 44 448, se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 671/24, PSČ: 110 00, zapsa né v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce 1210.
od 12. 3. 2003 do 27. 3. 2008
I. EPIC HOLDING, a.s., IČO: 45244448
Praha 1, Karlovo nám. 24, PSČ 110 00
od 12. 3. 2003 do 27. 3. 2008
- zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 1210
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které je dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Přehled příjmů a výdajů pro sociálku za rok 2017. Rady, kalkulačka, formuláře

22. 3. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Přehled příjmů a výdajů pro sociálku za rok 2017. Rady, kalkulačka, formuláře

Přehled o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení za loňský rok se odevzdává nejpozději měsíc po daňovém přiznání. Máme pro vás čerstvé formuláře, kalkulačku i aplikaci, která přehled snadno a rychle vyplní.

Dostali jste dar? Kdy ho dárce může chtít zpátky

22. 3. 2018 | Když se řekne | Terezie Nývltová Vojáčková

Dostali jste dar? Kdy ho dárce může chtít zpátky

Možná znáte úsloví „co se dá, to se nikdy nevydá“. Neplatí vždycky. Dárce si někdy může darování rozmyslet a obdarovaný musí dar vrátit. Nebo celý či částečně zaplatit.

Přehled pro zdravotní pojišťovnu za rok 2017. Pravidla, kalkulačka, formuláře

21. 3. 2018 | Když se řekne | Petra Dlouhá

Přehled pro zdravotní pojišťovnu za rok 2017. Pravidla, kalkulačka, formuláře

Podáním daňového přiznání podnikatelům povinnosti nekončí. Zbývá ještě odevzdat přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Nabízíme kalkulačku, čerstvé formuláře i aplikaci, která daňové přiznání a přehledy hravě vyplní za vás.

Jak poskládat portfolio. Návod pro začínající investory.

21. 3. 2018 | Jak na to | Jan Traxler | 4 komentáře

Jak poskládat portfolio. Návod pro začínající investory.

Mám investovat do akciových fondů a jak velkou část majetku? Nebo bych se měl raději držet konzervativních investic či rovnou nechat peníze na spořicím účtu? Jednoduchý návod pro úplné začátečníky.

Mateřská na druhé dítě: kdo ji dostane, kdo ne

20. 3. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Mateřská na druhé dítě: kdo ji dostane, kdo ne

Druhé dítě se narodí v době, kdy ještě berete rodičovský příspěvek na prvního potomka nebo krátce po dočerpání dávky. Dostanete na druhé dítě mateřskou? Jak se liší pravidla u zaměstnankyň a podnikatelek?

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Iveta Pomeje Bartošová

Iveta Pomeje Bartošová

- zpěvačka

+15
+
-
2.Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-117
+
-
3.Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-197
+
-
4.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-307
+
-
5.Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-324
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 111 046 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 555,00 Kč
Broadway Change 2 560,00 Kč
Czech Exchange 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 565,00 Kč
MONETA Money Bank 2 618,00 Kč
Sberbank CZ 2 618,00 Kč
Expobank CZ 2 618,30 Kč
Oberbank 2 635,00 Kč
Česká spořitelna 2 658,00 Kč
ČSOB 2 656,00 Kč
Komerční banka 2 671,43 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 696,10 Kč
Raiffeisenbank 2 702,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Rychlá odchod z práce a podpora?
Poradna > Sociální poradna > Ostatní > Rychlá odchod z práce a podpora?

Otázka: Dobrý den, posledních 10 měsíců marodím a během této doby, kdy mi končila 3. letá pracovní smlouva, jsme se se zaměstnavatelem domluvili, že novou již nepodepíšeme. Nyní tedy pobírám nemocenské dávky...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.