AXEL SPRINGER PRAHA a.s.
IČO: 61859150 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu24. 10. 1994
Datum zániku30. 6. 2011
StavVymazáno
Obchodní firma
od 8. 10. 2001 do 30. 6. 2011

AXEL SPRINGER PRAHA a.s.

od 24. 10. 1994 do 8. 10. 2001

AUTOMEDIA a.s.

Sídlo
od 30. 3. 2005 do 30. 6. 2011
Praha 7, Dělnická 12/213, PSČ 170 00
od 16. 12. 1994 do 30. 3. 2005
Praha 8, Střelničná 1680/8
od 24. 10. 1994 do 16. 12. 1994
Praha 1, Těšnov 1/1059, PSČ 110 00
IČO
od 24. 10. 1994 do 30. 6. 2011

61859150

DIČ

CZ61859150

Právní forma
od 24. 10. 1994 do 30. 6. 2011
Akciová společnost
Spisová značka2792 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 27. 11. 2009 do 30. 6. 2011
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 27. 11. 2009 do 30. 6. 2011
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 12. 8. 2002 do 27. 11. 2009
- Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 12. 8. 2002 do 27. 11. 2009
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví
od 12. 8. 2002 do 27. 11. 2009
- Reklamní činnost a marketing
od 12. 8. 2002 do 27. 11. 2009
- Pronájem a půjčování věcí movitých
od 24. 10. 1994 do 27. 11. 2009
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl. zák.č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného.
od 24. 10. 1994 do 27. 11. 2009
- Vydavatelství a nakladatelství.
od 24. 10. 1994 do 27. 11. 2009
- Reklamní agentura.
od 24. 10. 1994 do 27. 11. 2009
- Pořádání audiovizuálních produkcí (představení).
Ostatní skutečnosti
od 30. 6. 2011 do 30. 6. 2011
- Společnost AXEL SPRINGER PRAHA a.s., se sídlem Praha 7, Dělnická 12/213, PSČ 170 00, IČ: 618 59 150, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2792, zanikla bez likvidace fúzí sloučením se zanikajícími společnostmi Čes koslovenský sport, s.r.o., se sídlem Ostrava, Hrabová, Na Rovince 876, PSČ 720 00, IČ: 457 93 247, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 34479, společností Anima Publishers, s.r.o., se sídlem Zlín, Přílucká 360, PSČ 760 01, IČ: 255 64 536, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 34001, a společností Ringier Axel Springer CZ a.s., se sídlem Praha 7, Komunardů 1584/42, PSČ 170 00, IČ: 407 66 713, zapsané v obchodním rejstříku v edeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 867, která jako nástupnická společnost převzala obchodní jmění zanikajících společností Československý sport, s.r.o., Anima Publishers, s.r.o. a AXEL SPRINGER PRAHA a.s., a to včetně práv a povinností z prac ovněprávních vztahů.
od 14. 3. 2008 do 28. 4. 2008
- Dne 12.02.2008 rozhodl jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti, a to následujícím způsobem: Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 2.367.500,- Kč (dva miliony tři sta šedesát sedm tisíc pět set korun českých) o částku 75.978.000,- Kč (sedmdesát pět milionů devět set sedmdesát osm tisíc korun českých) na celkovou částku 78.345.500,- Kč (sedmdesát osm milionů tři sta čtyřicet pět tisíc pět set korun českých) za následujících podmínek: - upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, - nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem - zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 10 ks (deseti kusů) kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 7.597.800,- Kč (sedm milionů pět set devadesát sedm tisíc osm set korun českých) každá, - akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva před tímto rozhodnutím valné hromady, - všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je jediný akcionář společnosti, tj. společnosti Axel Springer Aktiengesellschaft, se sídlem Berlín, Spolková republika Německo, obchodní adresa Axel-Springer-Straße 65, D-10888 Berlín, Spolková republika Německo, a to Smlouvou o upsání akcií, která bude uzavřena mezi předem určeným zájemcem ? jediným akcionářem společnosti, a společností AXEL SPRINGER PRAHA a.s., se sídlem Praha 7, Dělnická 12/213, PSČ 170 00, IČ 618 59 150, dle ustanovení § 205 odst. 5 obchodního zákoníku, - Smlouva o upsání akcií bude uzavřena v sídle advokátní kanceláře Sodomka-Souček-Jindra-Mokrý&partneři na adrese U Prašné brány 3, Praha 1 do 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení výzvy představenstva společnosti k jejímu uzavření jedinému akcionáři, jejíž přílohou bude text navrhované Smlouvy navržený společností. Tento návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií je představenstvo povinno zaslat či předat předem určenému zájemci nejpozději do 15 (patnácti) dnů od podání návrhu na zápis usnese ní valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií předem určeným zájemcem může začít dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, je však vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - emisní kurz každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie, tj. činí 7.597.800,- Kč (sedm milionů pět set devadesát sedm tisíc osm set korun českých). - Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce, společnosti Axel Springer Aktiengesellschaft, proti pohledávce společnosti AXEL SPRINGER PRAHA a.s., na splacení emisního kursu všech akcií společnosti, upsaných tímto předem ur čeným zájemcem. - Pohledávkou předem určeného zájemce, společnosti Axel Springer Aktiengesellschaft, je dosud nesplacená částka ve výši 75.978.000,- Kč (sedmdesát pět milionů devět set sedmdesát osm tisíc korun českých), která byla poskytnuta společností Axel Springer Ak tiengesellschaft, jako věřitelem, společnosti AXEL SPRINGER PRAHA a.s., jako dlužníku, na základě Smlouvy o půjčce ze dne 17.07.2007 (sedmnáctého července roku dvoutisícího sedmého). Pohledávka předem určeného zájemce, společnosti Axel Springer Aktiengese llschaft vůči společnosti AXEL SPRINGER PRAHA a.s., vyplývající ze shora uvedené Smlouvy o půjčce, činí dle zprávy auditora vydané společností Ernst & Young Audit & Advisory, s.r.o., dne 10.12.2007 (desátého prosince roku dvoutisícího sedmého) ke dni 31.10.2007 (třicátého prvního října roku dvoutisícího sedmého) a dle písemného prohlášení představenstva společnosti AXEL SPRINGER PRAHA a.s. ze dne 23.01.2008 k témuž dni 75.978.000,- Kč (sedmdesát pět milionů devět set sedmdesát osm tisíc korun česk ých) a bude započtena v plné výši. - Schvalují se pravidla postupu pro uzavření Dohody o započtení pohledávek: Dohoda o započtení pohledávek musí být uzavřena v sídle advokátní kanceláře Sodomka-Souček-Jindra-Mokrý&partneři na adrese U Prašné brány 3, Praha 1 do 3 (tří) dnů od úpisu no vých akcií, tj. od uzavření Smlouvy o upsání nových akcií. Návrh Dohody o započtení pohledávek bude jedinému akcionáři předložen současně se Smlouvou o upsání nových akcií.
od 1. 4. 2004 do 30. 6. 2011
- Obchodní společnost AXEL SPRINGER PRAHA a.s. je právním nástupcem obchodní společnosti Axel Springer Young Mediahouse a.s., se sídlem Praha 4, Pod dálnicí 6, IČ: 25744101, dosud zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu B, vložka 5833 , která byla zrušena bez likvidace sloučením s obchodní společností AXEL SPRINGER PRAHA a.s., na kterou přešlo jmění zanikající společnosti Axel Springer Young Mediahouse a.s.
od 7. 5. 2001 do 4. 7. 2001
- Dne 22.února 2001 jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti z důvodu posílení a zlepšení ekonomické situace společnosti o částku 22.700.000,- Kč (slovy dvacetdvamilionysedmsettisíckorun českých) s tím, že upisování akcií nad částku 22.700.000,-- Kč se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 227 kusů kmenových listinných akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě Kč 100.000,-. Emisní kurs každé z upisovaných akcií činí 100.000,-- Kč. Všechny akcie určené na zvýšení základního kapitálu společnosti budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře. Místo pro upisování akcií bude v sídle společnosti AUTOMEDIA a.s., Praha 8, Střelničná 1680/8. Lhůta pro vykonání přednostního práva se stanoví na dva týdny ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku upisovateli, a to doporučeným dopisem spolu s oznámením,, že bylo rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky Ing. Antonína Charouze vůči společnosti AUTOMEDIA a.s. proti pohledávce společ- nosti AUTOMEDIA a.s. na splacení emisního kursu. Pohledávka Ing. Antonína Charouze vůči společnosti AUTOMEDIA a.s. vznikla na zák- ladě dohody o půjčce uzavřené dne 11. srpna 2000 mezi Ing. Anto- nínem Charouzem, jako věřitelem a společností AUTOMEDIA a.s. jako dlužníkem. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Lhůta pro uzavření smlouvy o započtení činí 14 dnů a počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení upisova- teli. Tento návrh smlouvy o započtení společnost zašle upisovate- li doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu poté, co jí bude upisovatelem doručena smlouva o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.
Kapitál
od 28. 4. 2008 do 30. 6. 2011
Základní kapitál 78 345 500 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 4. 2004 do 28. 4. 2008
Základní kapitál 2 367 500 Kč
od 4. 7. 2001 do 1. 4. 2004
Základní kapitál 94 700 000 Kč
od 16. 12. 1994 do 4. 7. 2001
Základní kapitál 72 000 000 Kč
od 24. 10. 1994 do 16. 12. 1994
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 28. 4. 2008 do 30. 6. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 1. 4. 2004 do 30. 6. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 947.
od 1. 4. 2004 do 30. 6. 2011
akcie v listinné podobě
od 3. 3. 2003 do 1. 4. 2004
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 947.
od 3. 3. 2003 do 1. 4. 2004
akcie v listinné podobě
od 4. 2. 2003 do 3. 3. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 947.
od 12. 8. 2002 do 4. 2. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 71.
od 12. 8. 2002 do 4. 2. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 237.
od 4. 7. 2001 do 12. 8. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 237.
od 2. 2. 1995 do 4. 7. 2001
Akcie na majitele err, počet akcií: 10.
od 16. 12. 1994 do 12. 8. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 71.
od 24. 10. 1994 do 2. 2. 1995
Akcie na majitele err, počet akcií: 100.
Statutární orgán
od 5. 5. 2011 do 30. 6. 2011
PhDr. Libuše Šmuclerová - předseda představenstva
Praha 5, Barrandovská, PSČ 152 00
den vzniku členství: 18. 3. 2011
den vzniku funkce: 18. 3. 2011
od 5. 5. 2011 do 30. 6. 2011
Ing. Tomáš Stránský - člen představenstva
Praha 6, Čistovická, PSČ 163 00
den vzniku členství: 18. 3. 2011
od 3. 12. 2010 do 5. 5. 2011
PhDr. Libuše Šmuclerová - předseda představenstva
Praha 5, Barrandovská, PSČ 152 00
den vzniku členství: 20. 9. 2010 - 17. 3. 2011
den vzniku funkce: 25. 11. 2010 - 17. 3. 2011
od 3. 12. 2010 do 5. 5. 2011
Ing. Tomáš Stránský - člen představenstva
Praha 6, Čistovická, PSČ 163 00
den vzniku členství: 10. 11. 2010 - 17. 3. 2011
od 3. 12. 2010 do 5. 5. 2011
Vítězslav Kodym - člen
Hradec Králové, Milady Horákové, PSČ 500 06
den vzniku členství: 23. 10. 2010 - 17. 3. 2011
od 25. 9. 2008 do 8. 10. 2008
Andreas Tilk - člen představenstva
Říčany u Prahy, Jasmínova 1361, PSČ 251 02
den vzniku členství: 11. 5. 2007 - 31. 12. 2007
od 28. 4. 2008 do 3. 12. 2010
Ing. Ivan Ševčík - předseda představenstva
Říčany u Prahy, Jasmínova 1361, PSČ 251 02
den vzniku členství: 11. 5. 2007 - 9. 11. 2010
den vzniku funkce: 11. 5. 2007 - 9. 11. 2010
od 29. 11. 2005 do 3. 12. 2010
Vítězslav Kodym - člen
Hradec Králové, Milady Horákové 265/36, PSČ 500 06
den vzniku členství: 12. 10. 2005 - 12. 10. 2010
od 9. 9. 2004 do 28. 4. 2008
Ing. Ivan Ševčík - předseda představenstva
Říčany u Prahy, Jasmínova 1361, PSČ 251 02
den vzniku členství: 13. 2. 2002 - 11. 5. 2007
den vzniku funkce: 19. 8. 2004 - 11. 5. 2007
od 4. 2. 2003 do 29. 11. 2005
Ing. Petr Laurich - člen
Praha 5 - Košíře, Plzeňská 628/121
den vzniku členství: 18. 9. 2002 - 12. 10. 2005
od 12. 8. 2002 do 9. 9. 2004
Ing. Ivan Ševčík - člen představenstva
Říčany u Prahy, Jasmínova 1361, PSČ 251 02
den vzniku členství: 13. 2. 2002
od 12. 8. 2002 do 25. 9. 2008
Andreas Tilk - člen představenstva
Říčany u Prahy, Jasmínova 1361, PSČ 251 02
den vzniku členství: 13. 2. 2002 - 11. 5. 2007
od 7. 5. 2001 do 12. 8. 2002
Jan Trajbold - předseda představenstva
Horoušany, 76
den vzniku členství: 22. 1. 2001 - 1. 6. 2001
den vzniku funkce: 22. 1. 2010 - 1. 6. 2001
od 7. 5. 2001 do 12. 8. 2002
Ing. Květoslav Vilímek - člen představenstva
Uhlířské Janovice, 1. Máje 603
den vzniku členství: 22. 2. 2001 - 1. 6. 2001
od 7. 5. 2001 do 4. 2. 2003
Barbora Urbánková - člen představenstva
Praha 10, Karpatská 858/3
den vzniku členství: 22. 2. 2001 - 18. 9. 2002
od 5. 4. 2000 do 7. 5. 2001
PhDr. Petr Dufek - Předseda představenstva
Praha 5, Bellušova 1853
od 5. 4. 2000 do 7. 5. 2001
Jiří Hájek - Člen představenstva
Praha 2, Francouzská 13
od 5. 4. 2000 do 7. 5. 2001
JUDr. Karel Kopecký - Člen představenstva
Pardubice, Mladých 184
od 16. 12. 1994 do 5. 4. 2000
ing. Radovan Květ - Člen představenstva
Praha 10, Krátká 14
od 24. 10. 1994 do 16. 12. 1994
Vít Špaňhel - Člen představenstva
Řevnice, Vraného 252
od 24. 10. 1994 do 5. 4. 2000
PhDr. Petr Dufek - Předseda představenstva
Praha 5, Bellušova 1853
od 24. 10. 1994 do 5. 4. 2000
ing. Ivan Zach - Člen představenstva
Slaný, Švermova 579
od 12. 8. 2002 do 30. 6. 2011
Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva, resp. předseda představenstva s jedním členem představenstva společně.
od 7. 5. 2001 do 12. 8. 2002
Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis člen představenstva.
od 5. 4. 2000 do 7. 5. 2001
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď předseda představenstva nebo kterýkoliv člen představenstva samostatně. Jménem společnosti se podepisuje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva s označením své funkce.
od 2. 2. 1995 do 5. 4. 2000
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď předseda představenstva nebo kterýkoliv člen představenstva samostatně. Za společnost se podepisuje tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis předseda představenstva s označením své funkce nebo kterýkoliv další člen představenstva s označením své funkce.
od 24. 10. 1994 do 2. 2. 1995
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď předseda představenstva nebo kterýkoli člen představenstva samostatně. Za společnost se podepisuje tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu společnosti připojí své vlastnoruční podpisy společně předseda představenstva s označením své funkce a kterýkoli další člen představenstva s označením své funkce.
Dozorčí rada
od 27. 11. 2009 do 30. 6. 2011
JUDr. Tomáš Jindra - člen
Praha 1 - Staré Město, Dlouhá 618/14, PSČ 110 00
den vzniku členství: 11. 5. 2007
od 8. 10. 2008 do 30. 6. 2011
Ralph Büchi - předseda dozorčí rady
Zürich, Förrlibuckstrasse 70, 8021, Švýcarská konfederace
den vzniku členství: 15. 8. 2008
den vzniku funkce: 15. 8. 2008
od 28. 4. 2008 do 27. 11. 2009
JUDr. Tomáš Jindra - člen
Praha 4, Pod dálnicí 6
den vzniku členství: 11. 5. 2007
od 11. 8. 2006 do 30. 6. 2011
Ing. Tomáš Kovařík - člen dozorčí rady
Praha 5, Janského 2250/37, PSČ 155 00
den vzniku členství: 29. 6. 2006
od 29. 4. 2005 do 8. 10. 2008
Dr. Andreas Wiele - předseda dozorčí rady
Hamburg, Leinpfad 29, PSČ 222 99, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 1. 11. 2004 - 15. 8. 2008
den vzniku funkce: 1. 11. 2004
od 31. 1. 2005 do 29. 4. 2005
Dr. Andreas Wiele - předseda dozorčí rady
Hamburg, Elbchaussee 169, PSČ 226 05, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 1. 11. 2004
den vzniku funkce: 1. 11. 2004
od 30. 9. 2002 do 31. 1. 2005
Carel Jan Pieter Limburg - člen
Berlin, Grünefelder Str. 9, PSČ 135 89, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 13. 2. 2002 - 1. 11. 2004
od 12. 8. 2002 do 11. 8. 2006
Milan Hybler - člen
Praha 3, Jana Želivského 1790/35, PSČ 130 00
den vzniku členství: 8. 2. 2002 - 29. 6. 2006
od 12. 8. 2002 do 28. 4. 2008
JUDr. Tomáš Jindra - člen
Praha 4, Pod dálnicí 6
den vzniku členství: 13. 2. 2002 - 11. 5. 2007
od 7. 5. 2001 do 12. 8. 2002
Ing. Antonín Charouz - předseda dozorčí rady
Praha 4, Kalmánova 1025/5
den vzniku členství: 22. 2. 2001 - 1. 6. 2001
den vzniku funkce: 22. 2. 2001 - 1. 6. 2001
od 7. 5. 2001 do 12. 8. 2002
Vít Urbanec - člen
Zlín, Benešovo nábřeží 3740
den vzniku členství: 22. 2. 2001 - 1. 6. 2001
od 5. 4. 2000 do 7. 5. 2001
JUDr. Miroslav Jansta - člen dozorčí rady
Nymburk, 2. května 495
od 5. 4. 2000 do 7. 5. 2001
Ing. Blažena Horská
Praha 8, Krynická 495
od 5. 4. 2000 do 12. 8. 2002
Alena Hyksová
Jenišovice, 73, PSČ 538 64
od 2. 2. 1995 do 5. 4. 2000
Dalibor Janek
Praha 7, Schnirchova 11
od 16. 12. 1994 do 2. 2. 1995
Dalibor Janda
Praha 7, Schnirchova 11
od 16. 12. 1994 do 5. 4. 2000
Vít Špaňhel
Řevnice, Vraného 252
od 16. 12. 1994 do 5. 4. 2000
Petr Minařík
Praha 10, Raffaelova 3
od 24. 10. 1994 do 16. 12. 1994
ing. Milan Mošovský
Praha 4, Nové výstavby 12
od 24. 10. 1994 do 16. 12. 1994
JUDr. Josef Pávek
Praha 4, Výletní 358
od 24. 10. 1994 do 16. 12. 1994
JUDr. František Šístek
Praha 4, Tererova 1349
Akcionáři
od 3. 12. 2010 do 30. 6. 2011
Ringier Axel Springer Media AG
Zürich, Dufourstrasse 43, PSČ: 8005, Švýcarská konfederace
od 9. 7. 2010 do 3. 12. 2010
Ringier Axel Springer Media AG
Zürich, c/o Axel Springer Schweiz AG, Förrlibuckstrasse 70, PSČ: 8005, Švýcarská konfederace
od 1. 4. 2004 do 9. 7. 2010
Axel Springer Aktiengesellschaft
Berlin, , Spolková republika Německo
od 12. 8. 2002 do 1. 4. 2004
AXEL SPRINGEL VERLAG AG
Berlin, , Spolková republika Německo
od 7. 5. 2001 do 12. 8. 2002
Ing. Antonín Charouz
Praha 4, Kalmánova 1025/5
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Srovnání spořicích účtů: nováčci útočí

19. 4. 2018 | Co se děje | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Srovnání spořicích účtů: nováčci útočí

Kdo vám dnes na spořicím účtu nejvíc zhodnotí sto tisíc a kdo milion korun? V čele našeho žebříčku jsou nové banky.

Zaměstnavatel dluží. Od května rostou „náhradní výplaty“ vyplácené úřadem práce

19. 4. 2018 | Co se děje | Terezie Nývltová Vojáčková

Zaměstnavatel dluží. Od května rostou „náhradní výplaty“ vyplácené úřadem práce

Zaměstnanci, kterým insolventní zaměstnavatel dluží mzdu, si můžou říct o „náhradní výplatu“ na úřadu práce. Od 1. května se zvyšuje maximální částka, kterou úřad vyplácí.

Dlouhodobé pravidelné investice: vyplatí se předplácet poplatky na třicet let?

18. 4. 2018 | Jak na to | Jan Traxler | 8 komentářů

Dlouhodobé pravidelné investice: vyplatí se předplácet poplatky na třicet let?

Předplacené poplatky jsou u podílových fondů logicky nižší než ty placené průběžně. Na třicetiletém a delším investičním horizontu s sebou ale přinášejí rizika.

Nájemník neplatí, odejít nechce. Jak ho vystěhovat

18. 4. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá | 8 komentářů

Nájemník neplatí, odejít nechce. Jak ho vystěhovat

Zbavit se nájemníka, který neplatí, nemusí být jednoduché. Spor se může táhnout roky. Zvlášť když neplatič odejít nechce, využije všech obranných prostředků, které mu zákon dává, a vy chcete postupovat legálně.

Tma. Může Česko zhasnout?

17. 4. 2018 | Co se děje | Jana Poncarová | 6 komentářů

Tma. Může Česko zhasnout?

Spíš než celorepublikový výpadek elektrické sítě, způsobený třeba masivními přetoky elektřiny z větrných elektráren, hrozí výpadky lokální. Stačí silný vítr, povodně nebo rozsáhlé námrazy. Kdy Česko může zahalit tma? A co by se stalo, kdyby opravdu přišel blackout?

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Roman Šmucler

Roman Šmucler

- stomatolog, televizní moderátor a podnikatel

+5
+
-
2.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

-31
+
-
3.Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-185
+
-
4.Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-210
+
-
5.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-247
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 254 658 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 540,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 545,00 Kč
Czech Exchange 2 550,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 555,00 Kč
MONETA Money Bank 2 604,00 Kč
Sberbank CZ 2 606,00 Kč
Expobank CZ 2 608,00 Kč
Česká spořitelna 2 648,00 Kč
ČSOB 2 644,00 Kč
Komerční banka 2 658,68 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 685,70 Kč
Raiffeisenbank 2 690,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vrácení peněz za neodpovídající zboží
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vrácení peněz za neodpovídající zboží

Otázka: Dobrý den, paní mi poslala zboží, které mělo být nové, ale evidentně tomu tak není. Poslala jsem jí zboží zpět i s vysvětlením, proč ho nechci. Paní mi odmítá poslat peníze zpět, chtěla mi zboží zaslat...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.