Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

STIMBUILDING s.r.o.
IČO: 61859397

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu2. 11. 1994
Obchodní firma
od 1. 5. 2012

STIMBUILDING s.r.o.

od 2. 11. 1994 do 1. 5. 2012

STIMBUILDING a.s.

Sídlo
od 2. 11. 1994 do 1. 5. 2012
Praha 3, Vinohradská 184
IČO
od 2. 11. 1994

61859397

DIČ

CZ61859397

Identifikátor datové schránky:7d5spjc
Právní forma
od 1. 5. 2012
Společnost s ručením omezeným
od 2. 11. 1994 do 1. 5. 2012
Akciová společnost
Spisová značka190926 C, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 6. 10. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 22. 1. 1998 do 6. 10. 2009
- Polygrafická výroba
od 22. 1. 1998 do 1. 5. 2012
- Hostinská činnost
od 2. 11. 1994 do 6. 10. 2009
- pronájem nemovitostí,bytových a nebytových prostor včetně doplňkových služeb
od 2. 11. 1994 do 6. 10. 2009
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,s vyjímkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/1991 Sb.
od 2. 11. 1994 do 6. 10. 2009
- provozování garáží a odstavných ploch vč. doplňkových služeb
Ostatní skutečnosti
od 1. 5. 2012
- Jediný akcionář společnosti STIMBUILDING a.s. rozhodl dne 30.března 2012 o změně právní formy na společnoswt s ručením omezeným s obchodní firmou STIMBUILDING s.r.o.
od 31. 12. 2009
- Společnost STIMBUILDING a.s., byla rozdělena odštěpením se založením tří nových společností, a to společnosti PB 1 s.r.o., se sídlem Praha 3, Vinohradská 184, PSČ 130 52, PB 2 s.r.o., se sídlem Praha 3, Vinohradská 184, PSČ 130 52, a PB 3 s.r.o., se sídle m Praha 3 Vinohradská 184, PSČ 130 52. Na nástupnické společnosti přešly části jmění společnosti STIMBUILDING a.s. vymezené v projektu rozdělení odštěpením.
od 31. 12. 2009 do 1. 5. 2012
- Akcie: 16 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 6,851 Kč v listinné podobě 18 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 68,560 Kč v listinné podobě 411 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 685,642 Kč v listinné podobě 3 713 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 68 564,430 Kč v listinné podobě 1 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 137 128,852 Kč v listinné podobě
od 6. 10. 2009 do 6. 10. 2009
- Valná hromada společnosti STIMBUILDING a.s., se sídlem Praha 3, Vinohradská 184, PSČ 130 52, IČ: 61859397, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2818, v souladu s ustanovením § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ?obchodní zákoník?), rozhoduje takto: I. Určení hlavního akcionáře Valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. (dále jen STIMBUILDING) je společnost Merona Holding AG, se sídlem Appenzell, Weissbadstrasse 44, PSČ: 9050, Švýcarská konfederace, IČ: CH-310.3.000.196-3 (dále jen ?Hl avní akcionář?), která byla ke dni doručení žádosti Hlavního akcionáře ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku o svolání mimořádné valné hromady společnosti STIMBUILDING vlastníkem 2 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10,- Kč, v listinné podobě, 16 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100,- Kč, v listinné podobě, 411 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, v listinné podobě a 3.712 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.0 00,- Kč, v listinné podobě, což představuje 99,92 % základního kapitálu společnosti STIMBUILDING, s nimiž je spojen podíl ve výši 99,92 % na hlasovacích právech ve společnosti STIMBUILDING (akcie vydané společností STIMBUILDING dále jen ?Akcie?). Vlastnic tví 4.141 kusů Akcií Hlavním akcionářem bylo osvědčeno jeho čestným prohlášením, z něhož vyplývá, že byl ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady společnosti STIMBUILDING jejím Hlavním akcionářem, a nahlédnutím do seznamu akcionářů s polečnosti STIMBUILDING. Ke dni konání mimořádné valné hromady společnosti STIMBUILDING, je Hlavní akcionář vlastníkem 2 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10,- Kč, v listinné podobě, 16 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100,- Kč, v listinné podob ě, 411 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, v listinné podobě a 3.712 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, v listinné podobě, což představuje 99,92 % základního kapitálu společnosti STIMBUILDING, s nim iž je spojen podíl ve výši 99,92 % na hlasovacích právech ve společnosti STIMBUILDING. Jmenovitá hodnota Akcií vlastněných Hlavním akcionářem ke dni konání mimořádné valné hromady činí 371.612.620,- Kč, což představuje 99,92 % základního kapitálu společno sti STIMBUILDING, a s nimiž je spojen podíl ve výši 99,92 % na hlasovacích právech ve společnosti STIMBUILDING, a Hlavní akcionář je ve smyslu ustanovení § 183i a násl. Obchodního zákoníku osobou oprávněnou vykonat právo výkupu Akcií. II. Přechod ostatních Akcií vydaných společností STIMBUILDING na hlavního akcionáře Valná hromada společnosti STIMBUILDING přijímá ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku toto rozhodnutí: vlastnické právo ke všem Akciím ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti STIMBUILDING, tj. akcionářů odlišných od Hlavního akcionáře, přechází na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usn esení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen ?Den účinnosti přechodu Akcií?). Na Hlavního akcionáře tak ke Dni účinnosti přechodu Akcií přejde vlastnické právo ke všem Akciím, jejichž vlastníci budou k tomuto okamžiku ostatní akcionáři společnost i STIMBUILDING. III. Výše protiplnění Valná hromada určuje, že Hlavní akcionář poskytne ve smyslu ustanovení § 183m obchodního zákoníku oprávněným osobám za Akcie společnosti STIMBUILDING peněžité protiplnění: - 17,--Kč (sedmnáct korun českých) za každou jednu Akcii o jmenovité hodnotě 10,- Kč (deset korun českých), znějící na jméno, - 168,--Kč (sto šedesát osm korun českých) za každou jednu Akcii o jmenovité hodnotě 100,- Kč (sto korun českých), znějící na jméno, - 168 431,--Kč (sto šedesát osm tisíc čtyři sta třicet jedna koruna česká) za každou jednu Akcii o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (sto tisíc korun českých), znějící na jméno, - 336 863,--Kč (tři sta třicet šest tisíc osm set šedesát tři koruny české) za každou jednu Akcii o jmenovité hodnotě 200 000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých), znějící na jméno, tj. celkově poskytne hlavní akcionář peněžité protiplnění ve výši 505.868,--Kč (pět set pět tisíc osm set šedesát osm korun českých) (dále jen ?Protiplnění?). Výše Protiplnění určená Hlavním akcionářem, resp. jeho přiměřenost, je ve smyslu ustanovení § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 369/2009 ze dne 26.8.2009, vypracovaným znaleckým ústavem TPA Horwath Valuation Services s.r.o., se sídlem Praha, Vinohrady, Mánesova 917/28, PSČ: 120 00, IČ: 25507796, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 151055 (dále jen ?Znalecký posudek?), v jehož výrokové části se uvádí: ?Konstatujeme, že výše protiplnění navržená společností Merona Holding AG k poskytnutí oprávněným osobám při realizaci práva výkupu akcií společnosti STIMBUILDING a.s. ve výši 17,- Kč za jednu Akcii o jmenovité hodnotě 10,- Kč, ve výši 168,- Kč za jednu A kcii o jmenovité hodnotě 100,- Kč, ve výši 168.431,- Kč za jednu Akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč a ve výši 336.863,- Kč za jednu Akcii o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč je přiměřená námi zjištěné hodnotě Akcií.? Jak ze Znaleckého posudku vyplývá, při posouzení přiměřenosti navrženého Protiplnění byla hodnota jedné Akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10,- Kč, hodnota jedné Akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100,- Kč, hodnota jedné Akcie na jméno ve jmenovité hodn otě 100.000,- Kč a hodnota jedné Akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 200.000,- Kč stanovena podílem na celkové hodnotě čistého obchodního majetku společnosti STIMBUILDING. IV. Poskytnutí Protiplnění Hlavní akcionář předal před konáním valné hromady společnosti CYRRUS, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ: 616 00, IČ: 639 07 020 (dále jen ?Obchodník s cennými papíry?) peněžní prostředky ve výši 505.868,- Kč (slovy: pět set pět tisíc osm set šedesát o sm korun českých), tj. ve výši potřebné k výplatě Protiplnění, a tato skutečnost byla doložena valné hromadě předložením potvrzení vystaveného Obchodníkem s cennými papíry. Obchodník s cennými papíry poskytne oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného o dkladu, nejpozději však do patnácti (15) dnů ode dne, kdy oprávněné osoby předají Akcie Obchodníkovi s cennými papíry, kterého společnost STIMBUILDING zmocnila k převzetí Akcií od oprávněných osob jménem společnosti STIMBUILDING. Osobou oprávněnou k přije tí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených Akcií, ledaže bude prokázáno zastavení vykoupených Akcií. V takovém případě Obchodník s cennými papíry poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených Akcií zástavnímu věřiteli, to neplatí, prokáže-li vlastní k Akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Oprávněné osoby mohou uplatnit svoje právo na zaplacení Protiplnění, případně na částku odpovídající hodnotě zastavených Akcií, na základě předložení Akcie či Akcií Obchodníkovi s cennými papíry s tím, že oprávněné osoby - fyzické osoby současně musí předložit pro evidenční účely platný průkaz totožnosti a oprávněné osoby - právnické osoby se dále pro evidenční účely prokáží aktuálním výpisem z obchodního r ejstříku s uvedením osob oprávněných jednat jménem či za oprávněného akcionáře - právnickou osobu s platným průkazem totožnosti osoby (či osob) jednající jménem či za akcionáře - právnickou osobu.
od 6. 10. 2009 do 1. 5. 2012
- Valná hromada společnosti STIMBUILDING a.s., se sídlem Praha 3, Vinohradská 184, PSČ 130 52, IČ: 61859397, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2818, v souladu s ustanovením § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník"), rozhoduje takto: I. Určení hlavního akcionáře Valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti STIMBUILDING a.s. (dále jen STIMBUILDING) je společnost Merona Holding AG, se sídlem Appenzell, Weissbadstrasse 44, PSČ: 9050, Švýcarská konfederace, IČ: CH-310.3.000.196-3 (dále jen "Hlavní akcionář "), která byla ke dni doručení žádosti Hlavního akcionáře ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku o svolání mimořádné valné hromady společnosti STIMBUILDING vlastníkem 2 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10,- Kč, v listinn é podobě, 16 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100,- Kč, v listinné podobě, 411 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, v listinné podobě a 3.712 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, v li stinné podobě, což představuje 99,92 % základního kapitálu společnosti STIMBUILDING, s nimiž je spojen podíl ve výši 99,92 % na hlasovacích právech ve společnosti STIMBUILDING (akcie vydané společností STIMBUILDING dále jen "Akcie"). Vlastnictví 4.141 kus ů Akcií Hlavním akcionářem bylo osvědčeno jeho čestným prohlášením, z něhož vyplývá, že byl ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady společnosti STIMBUILDING jejím Hlavním akcionářem, a nahlédnutím do seznamu akcionářů společnosti ST IMBUILDING. Ke dni konání mimořádné valné hromady společnosti STIMBUILDING, je Hlavní akcionář vlastníkem 2 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10,- Kč, v listinné podobě, 16 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100,- Kč, v listinné podob ě, 411 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, v listinné podobě a 3.712 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, v listinné podobě, což představuje 99,92 % základního kapitálu společnosti STIMBUILDING, s nim iž je spojen podíl ve výši 99,92 % na hlasovacích právech ve společnosti STIMBUILDING. Jmenovitá hodnota Akcií vlastněných Hlavním akcionářem ke dni konání mimořádné valné hromady činí 371.612.620,- Kč, což představuje 99,92 % základního kapitálu společno sti STIMBUILDING, a s nimiž je spojen podíl ve výši 99,92 % na hlasovacích právech ve společnosti STIMBUILDING, a Hlavní akcionář je ve smyslu ustanovení § 183i a násl. Obchodního zákoníku osobou oprávněnou vykonat právo výkupu Akcií. II. Přechod ostatních Akcií vydaných společností STIMBUILDING na hlavního akcionáře Valná hromada společnosti STIMBUILDING přijímá ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku toto rozhodnutí: vlastnické právo ke všem Akciím ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti STIMBUILDING, tj. akcionářů odlišných od Hlavního akcionáře, přechází na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usn esení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "Den účinnosti přechodu Akcií"). Na Hlavního akcionáře tak ke Dni účinnosti přechodu Akcií přejde vlastnické právo ke všem Akciím, jejichž vlastníci budou k tomuto okamžiku ostatní akcionáři společnost i STIMBUILDING. III. Výše protiplnění Valná hromada určuje, že Hlavní akcionář poskytne ve smyslu ustanovení § 183m obchodního zákoníku oprávněným osobám za Akcie společnosti STIMBUILDING peněžité protiplnění: - 17,--Kč (sedmnáct korun českých) za každou jednu Akcii o jmenovité hodnotě 10,- Kč (deset korun českých), znějící na jméno, - 168,--Kč (sto šedesát osm korun českých) za každou jednu Akcii o jmenovité hodnotě 100,- Kč (sto korun českých), znějící na jméno, - 168 431,--Kč (sto šedesát osm tisíc čtyři sta třicet jedna koruna česká) za každou jednu Akcii o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (sto tisíc korun českých), znějící na jméno, - 336 863,--Kč (tři sta třicet šest tisíc osm set šedesát tři koruny české) za každou jednu Akcii o jmenovité hodnotě 200 000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých), znějící na jméno, tj. celkově poskytne hlavní akcionář peněžité protiplnění ve výši 505.868,--Kč (pět set pět tisíc osm set šedesát osm korun českých) (dále jen "Protiplnění"). Výše Protiplnění určená Hlavním akcionářem, resp. jeho přiměřenost, je ve smyslu ustanovení § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 369/2009 ze dne 26.8.2009, vypracovaným znaleckým ústavem TPA Horwath Valuation Services s.r.o., se sídlem Praha, Vinohrady, Mánesova 917/28, PSČ: 120 00, IČ: 25507796, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 151055 (dále jen "Znalecký posudek"), v jehož výrokové části se uvádí: "Konstatujeme, že výše protiplnění navržená společností Merona Holding AG k poskytnutí oprávněným osobám při realizaci práva výkupu akcií společnosti STIMBUILDING a.s. ve výši 17,- Kč za jednu Akcii o jmenovité hodnotě 10,- Kč, ve výši 168,- Kč za jednu A kcii o jmenovité hodnotě 100,- Kč, ve výši 168.431,- Kč za jednu Akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč a ve výši 336.863,- Kč za jednu Akcii o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč je přiměřená námi zjištěné hodnotě Akcií." Jak ze Znaleckého posudku vyplývá, při posouzení přiměřenosti navrženého Protiplnění byla hodnota jedné Akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10,- Kč, hodnota jedné Akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100,- Kč, hodnota jedné Akcie na jméno ve jmenovité hodn otě 100.000,- Kč a hodnota jedné Akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 200.000,- Kč stanovena podílem na celkové hodnotě čistého obchodního majetku společnosti STIMBUILDING. IV. Poskytnutí Protiplnění Hlavní akcionář předal před konáním valné hromady společnosti CYRRUS, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ: 616 00, IČ: 639 07 020 (dále jen "Obchodník s cennými papíry") peněžní prostředky ve výši 505.868,- Kč (slovy: pět set pět tisíc osm set šedesát o sm korun českých), tj. ve výši potřebné k výplatě Protiplnění, a tato skutečnost byla doložena valné hromadě předložením potvrzení vystaveného Obchodníkem s cennými papíry. Obchodník s cennými papíry poskytne oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného o dkladu, nejpozději však do patnácti (15) dnů ode dne, kdy oprávněné osoby předají Akcie Obchodníkovi s cennými papíry, kterého společnost STIMBUILDING zmocnila k převzetí Akcií od oprávněných osob jménem společnosti STIMBUILDING. Osobou oprávněnou k přije tí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených Akcií, ledaže bude prokázáno zastavení vykoupených Akcií. V takovém případě Obchodník s cennými papíry poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených Akcií zástavnímu věřiteli, to neplatí, prokáže-li vlastní k Akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Oprávněné osoby mohou uplatnit svoje právo na zaplacení Protiplnění, případně na částku odpovídající hodnotě zastavených Akcií, na základě předložení Akcie či Akcií Obchodníkovi s cennými papíry s tím, že oprávněné osoby - fyzické osoby současně musí předložit pro evidenční účely platný průkaz totožnosti a oprávněné osoby - právnické osoby se dále pro evidenční účely prokáží aktuálním výpisem z obchodního r ejstříku s uvedením osob oprávněných jednat jménem či za oprávněného akcionáře - právnickou osobu s platným průkazem totožnosti osoby (či osob) jednající jménem či za akcionáře - právnickou osobu.
od 1. 11. 2005 do 7. 12. 2005
- Řádná valná hromada společnosti STIMBULDING a.s dne 28.6.2005 rozhodla takto: snižuje se základní kapitál společnosti za těchto podmínek a tímto způsobem:
od 1. 11. 2005 do 7. 12. 2005
- a) důvod snížení základního kapitálu: - částečná úhrada ztrát společnosti z období do 31.12.2002 (slovy: třicátého-prvního prosince roku dvatisícedva), které celkem činí 209.908.080,76Kč (slovy: dvěstědevětmilionůdevětsetosmtisíc osmedesát korun a sedmdesátšest haléřů českých) - skutečnost, že společnost STIMBUILDING a.s. nabyla na základě smlouvy o koupi listinné akcie uzavřené dne 8.11.2004 mezi převodecem - společností STIM TOOLS a.s., IČ: 47116749, se sídlem Praha 3, Vinohradská 184, a nabyvatelem - společností STIMBUILDIN G a.s., IČ47116749, se sídlem Praha 3, Vinohradská 184, vlastní akcii, a to kmenovou akcii č. 4445 ve jmenovité hodnotě 90.161.160,- (slovy: devadesátmilionůjednostošedesátjedentisíc jed-nostošedesát korun českých), vydanou v listinné podobě, přičemž dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku tuto akcii může nabýt nejdéle na dobu 18 (slvovy: osmnácti) měsíců, poté je povinna takto nabytou akcii zcizit, nebo rozhodnutí základního kapitálu,
od 1. 11. 2005 do 7. 12. 2005
- b) částka odpovídající snížení základního kapitálu bude zcela použita na částečnou úhradu ztráty společnosti z období do 31.12.2002 (slovy: třícátéhoprvního prosince roku dvatisícedva), které celkem činí 209.908.080,76Kč (slovy: dvěstědevětmi-lionůdevěts etosmtisicosmdesát korun a sedmdesátšest haléřů českých),
od 1. 11. 2005 do 7. 12. 2005
- c) rozsah snížení základního kapitálu: základní kapitál společnosti se snižuje ze stavájící výše 462.074.120,-Kč (slovy: čtyřistašedesátdvamilionysemdesátčtyři-tisícjednostodvacet korun českých) na 371.912.960,-Kč (slovy: třistasedmdesátjeden-miliondevětsetdvanácttisícdevětsetšedesátkourn českých) tedy o 90.161.160,-Kč (slovy: devadesátmilionůjednostošedesátjedentisíc jednostošedestát korun českých),
od 1. 11. 2005 do 7. 12. 2005
- d) způsob provedení snížení základního kapitálu: na snížení základního kapitálu bude použita vlastní akcie společnosti STIMBUILDING a.s., a to kmenová akcie č. 4445 ve jmenovité hodnotě 90.161.160,-Kč (slovy: devadesátmilionůjednostošedesát-jedentisíc jed nostošedesát korun českých), vydaná v listinné podobě, tak, že tato akcie bude zničena,
od 1. 11. 2005 do 7. 12. 2005
- e) základní kapitál se snižuje za účelem úhrady ztráty společnosti, nepoužije se tedy postup dle ust. § 215 a ust. § 216 odst. (1) a (2) obchodního zákoníku, tj. částka odpovídající snížení základního kapitulu nebude, ani z části, použita k jakémukoli pl nění akcionářům, rozhodnutí o snížení základního kapitálu nebude uveřejňováno způsobem zákonem stanoveným, ani nebudou uzavírány s věřiteli dohody o způsobu zajištění či úhradě pohledávek,
od 1. 11. 2005 do 7. 12. 2005
- f) po účinnosti snížení základního kapitálu bude zrušen zvláštní rezervní fond, který byl vytvořen z důvodu nabytí vlastní akcie společností.
od 10. 11. 2003 do 5. 12. 2003
- Na mimořádné valné hromadě společnosti STIMBUILDING a.s., konané dne 3.10.2003 rozhodli akcionáři společnosti o zvýšení základního kapitálu, o čemž byl pořízen notářský zápis notářkou JUDr. Alenou Klocovou, Holečkova, Praha 5, NZ 377/2003, N 463/2003 ze s távající výše 371.712.960,- Kč na 462.074.120,- Kč, tedy o částku 90.361.160,- Kč za uvedených podmínek takto: a) upisování nad řástku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští b) počet, forma, druh, jmenovitá hodnota, podoba upisovaných akcií a jejjich emisní kurs: na zvýšení základního kapitálu bude upsána jedna kmenová akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 90.361.160,- Kč. Akcie bude vydána v listinné podobě a nebude veřejně ob chodovatelná. Emisní kurs akcie je roven její jmenovité hodnotě. S vydanou akcií souvisí dosavadní hlasovací práva spojená s akciemi dříve vydanými ve smyslu stanov, a tedy na tuto akcii náleží 9.036.116 hlasů. c) přednostní právo akcionářů k upisování akcií se nevylučuje, avšak akcionáři Merona Holding AG, STROJIMPORT a.s. a TEMOS TOOLS a.s. se svého přednostního práva k upisování akcií před přijetím tohoto rozhodnutí vzdali. d) akcie, která má být upsána na zvýšení základního kapitálu podle tohoto rozhodnutí bude upsána předem určeným zájemcem ve smlouvě o upsání akcií ve smyslu ustanovení § 204 odst. (5) obchodního zákoníku, a to společností STIM TOOLS a.s., se sídlem Praha 3, Vinohradská 184, IČ 47116749, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1913. e) místo a lhůta pro upisování akcie, způsob oznámení počátku běhu lhůty a emisní kurs takto upisované akcie: Místem pro upsání akcie je advokátní kancelář advokáta JUDr. Ladislava Sádlíka na adrese Praha 5, Holečkova 31. Lhůta pro upsání nově emitované a kcie je třicet dnů od tohoto rozhodnutí. Počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámen bez zbytečného odkladu osobně Dr. Sádlíkem předanou nabídkou k upsání akcie, která bude mít formu dopisu představenstva, přičemž spolu s tímto dopisem bude upisovate li předán i návrh na uzavření smlouvy o upsání akcie. Emisní kurs takto upisované akcie činí 90.361.160,- Kč. f) místo a lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu: Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je advokátní kancelář advokáta JUDr. Ladislava Sádlíka na adrese Praha 5, Holečkova 31. Upisovatel je povinen splatit nepeněžitý vklad ve lhůtě do jednoho měsíce od předané výzvy. g) schvaluje se upisování akcie těmito nepeněžitými vklady: 1. nemovitostmi zapsanými u Katastrálního úřadu Brno-město na LV č. 322 pro okres Brno-město, obec Brno, katastrální území Zábrdovice, a to : p.č. 126/2 - ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, o výměře 235m2, p.č. 135/2 - ostatní plocha, způsob vyu žití: jiná plocha, o výměře 7 m2, p.č. 135/4- ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha o výměře 14 m2, p.č. - 136/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 199 m2, p.č. 136/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 146 m2, p.č. 139/3 - zastavěná plocha a n ádvoří, způsob využití: společný dvůr o výměře 184 m2, způsob využití: společný dvůr, p.č. 139/4 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 122 m2, p.č. 140/4 - zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: společný dvůr o výměře 420 m2 , p.č. 140/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 39 m2, p.č. 140/6 - zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: společný dvůr, o výměře 7 m2, p.č. 145/4 - ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha o výměře 2 m2, p.č. 145/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2, p.č. 153/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1490 m2, p.č. 153/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 78 m2, p.č. 153/6 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1366 m2, p.č. 155 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 257 m2, a budovy: čp. 231 postavená na p. č. 155, způsob využití: bydlení, čp. 815 postavená na p.č. 153/1, způsob využití: obč. vyb., bez čp/če postavená na p.č. 136/2, způsob využití: jiná st., bez čp/če postavená na p.č. 136/3, způsob využití: jiná st., bez čp/če postavená na p.č. 139/4, způso b využití: jiná st., bez čp/če postavená na p.č. 140/5, způsob využití jiná st., bez čp/če postavená na p.č. 153/2, způsob využití: jiná st., bez čp/če postavená na p.č. 153/6, způsob využití obč. vyb., včetně veškerého příslušenství, zejména vedlejší sta vby (ocelové přístřešky) a venkovních úprav, 2. nemovitostmi zapsanými u Katastrálního úřadu ve Vsetíně na LV č. 337 pro okres, obec a katastrální území Vsetín, a to: p.č. st. 951/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1167 m2, p.č. st. 3568 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 294 m2, p.č. st. 35 69 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1567 m2, p.č. st. 3570 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 111 m2, p.č. st. 3571 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 82 m2, p.č. st. 3572 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 143 m2, způsob využití: zbořeniště , p.č. st. 3866 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 892 m2, p.č. st. 3911 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 461 m2, p.č. st. 4832 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1156 m2, p.č. 3218/1 - ostatní plocha o výměře 1109 m2, způsob využití: manipul. plocha,p.č. 3218/2 - ostatní plocha o výměře 519 m2, způsob využití: manipulační plocha, p.č. 3218/4 - ostatní plocha o výměře 708 7 m2, způsob využití: manipulační plocha, p.č. 3219/2 - zahrada o výměře 245 m2, zp ůsob ochrany: zemědělský půdní fond, a b udovy: čp. 1593 postavená na p.č. st. 951/1 - způsob využití: bydlení, čp. 1864 postavená na p.č. st. 3571 - způsob využítí obč. vyb., bez čp/če postavená na p.č. st. 3568 - způsob využití: jiná st., bez čp/če postavená na p.č. st. 3569 - způsob využití: obč. vyb., bez čp/če postavená na p.č. st. 3570 - způsob využití obč. vyb., bez čp/če postavená na p.č. 3866 - způsob využití: jiná st., bez čp/če postavená na p.č. st. 3911 - způsob využití: jiná st., bez čp/če postavená na p.č. st. 4832 - způsob využití : prům. obj., včetně veškerého příslušenství, zejména kotelny, vedlejší stavby, venkovních úprav a trvalých porostů, 3. nemovitostmi zapsanými u Katastrálního úřadu v Litoměřicích na LV č. 50 pro okres Litoměřice, obec a katastrální území Hrobce, a to: p.č. st. 97 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 398 m2, p.č. st. 98/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 12113 m2, způsob využití: zbořeniště, p.č. st. 98/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2, p.č. st. 98/4 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 378 m2,p.č. st. 98/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1531 m2, p.č. st. 98/6 - zastavěná plocha a nádvoří o vý měře 64 m2, p.č. st. 98/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 185 m2, p.č. st. 98/8 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 216 m2, p.č. st. 98/9 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2, p.č. st. 98/10 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7 m2, p.č. s t. 98/11 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2267 m2, p.č. st. 98/12 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1439 m2, p.č. st. 98/13 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m2, p.č. st. 212/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 642 m2, p.č. st. 212/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 135 m2, p.č. st. 218 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2065 m2, p.č. st. 265 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 15 m2, p.č. 615/4 - ostatní plocha o výměře 174 m2, způsob využití: zeleň, p.č. 617/1 - zahrada o výměře 2243 m2, způsob ochrany: zemědělský půdní fond, p.č. 617/3 - zahrada o výměře 48 m2, způsob ochrany: zemědělský půdní fond, p.č. 617/4 - zahrada o výměře 153 m2, způsob ochrany: zemědělský půdní fond, a budovy: č.p. 23 postavená na p.č. st. 97, způ sob využítí: bydlení, čp. 109 postavená na p.č. st. 212/2, způsob využití: bydlení, bez čp/če postavená na p.č. st. 98/3, způsob využití: prům. obj., bez čp/če postavená na p.č. st. 98/4, způsob využití: prům. obj., bez čp/če postavená na p.č. st. 98/5, z působ vyu žití: jiná st.,bez čp/če postavená na p.č. st. 98/6, způsob využití: tech. vyb., bez čp/če postavená na p.č.st. 98/7, způsob využití: jiná st., bez čp/če postavená na p.č. st. 218, způsob využití: obč. vyb., včetně veškerého příslušenství, zejm éna vedlejších staveb (sklad PHM, požární zbrojnice, čerpací stanice, vrátnice, zděná kolna v zahradě), studny, venkovních úprav a trvalých porostů, 4. nemovitostmi zapsanými u Katastrálního úřadu v Teplicích na LV č. 3994 pro okres, obec a katastrální území Teplice, a to: p.č. 232/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 335 m2 a budova čp. 141 postavenou na p.č. 232/1, způsob využití: bydlení, včetně veškerého příslušenství, 5. nemovitostmi zapsanými u Katastrálního úřadu v Jindřichově Hradci na LV č. 1439 pro okres Jindřichův Hradec, obec a katastrální Strmilov, a to : p.č. 736/10 - lesní pozemek o výměře 10591 m2, způsob ochrany: pozemek určený k plnění funkcí lesa,včetně v eškerého příslušenství, zejména lesního porostu. Tento nepeněžitý vklad je popsán a oceněn ve znaleckém posudku vypracovaném dne 15.9.2003 INFO 7 - znalecká organizace s.r.o., zapsaným pod pořadovým číslem 690-43/2003 znaleckého deníku, a dílčích znaleckých posudcích vypracovaných znalcem Ing. Veselým, a to znaleckého posudku ze dne 24.8.2003 zapsaného pod poř. č. 5612-377/03 znaleckého deníku, znaleckého posudku ze dne 7.8.2003 zapsaného pod poř. č. 5592-357/03 znaleckého deníku, znaleckého posudku ze dne 15.8.2003 zapsaného pod poř. č. 5599-364/03 zna leckého deníku, znaleckého posudku ze dne 17.8.2003 zapsaného pod poř. č. 5601-366/03 znaleckého deníku, a znaleckého posudku ze dne 9.8.2003 zapsaného pod poř. č. 5595/360/03 znaleckého deníku. Dle citovaného souhrnného znaleckého posudku činí hodnota tohoto majetku 90.361.160,- Kč a odpovídá emisnímu kursu upsaných akcií splácených tímto vkladem, t.j. jedné akcii na jméno ve jmenovité hodnotě 90.361.160,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad bude vydá na jedna kmenová akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 90.361.160,- Kč. Tato akcie bude vydána v listinné podobě a nebude veřejně obchodovatelná. h) upisování akcií je ve smyslu ust. § 203 odst. (4) obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. i) schvaluje se vydání poukázky na akcii podle § 204b obchodního zákoníku takto: poukázka na akcii bude vydána v listinné podobě a bude vyměněna za akcii po pravomocném zápisu zvýšení základného kapitálu do obchodního rejstříku. Poukázka na akcii bude vyd ána na doručetele, budou s ní spojena hlasovací práva jako s upsanou akcií a bude mít stejnou podobu jako akcie samá, tedy stejnou podobu jako dosud vydané akcie. Po právní moci rozhodnutí o upsání akcie bude upisovatel vyzván k výměně poukázky na akcie z a akcii ve smyslu ust. § 209 odst. 4 věta první a § 214 obchodního zákoníku. Práva s poukázkou na akcie včetně jejího bsahu se řídí § 204b obchodního zákoníku. Poukázka na akcii bude vydána dnem následujícím po datu upsání akcií. Důvod zvýšení: stabilizace a rozvoj realitní činnosti firmy.
od 24. 4. 2003
- Na společnost STIMBUILDING a.s. se sídlem Vinohradská 184, Praha 3, PSČ 130 52, IČ 61859397 přešlo jmění zanikající společnosti STIMER a.s., se sídlem Praha 3, Vinohradská 184, PSČ 130 52, IČ 26136872, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B vložka 6278, v důsledku sloučení se společností nástupnickou.
od 29. 6. 2000 do 30. 1. 2001
- Mimořádná valná hromada konaná dne 21.dubna 2000 rozhodla o zvýšení základního jmění z částky Kč 370.100.000,- o částku Kč 285.000,- na částku Kč 370.385.000,- vydáním 285 listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě Kč 1.000,- každá, emisní kurs jednotlivé akcie se rovná její jmenovité hodnotě, které budou nabídnuty určitému zájemci - společnosti STIMER a.s., IČO 26136872. Tento určitý zájemce je povinen upsat předmětné akcie do 10 dnů ode dne zápisu záměru zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku v sídle společnosti a splatit v sídle společnosti do 10 dnů po upsání akcií nepeněžitým vkladem, který představuje vklad části podniku společnosti STIMER a.s. v Holečkově ul. v Praze 5 a v Košťanech v celkové výši Kč 285.000,-.
od 2. 11. 1994 do 1. 5. 2012
- Akciová společnost byla založena jednorázově,rozhodnutím jediného zakladatele,bez výzvy k upisování akcií.
Kapitál
od 1. 5. 2012
Základní kapitál 200 000 Kč, splaceno 100 %.
od 31. 12. 2009 do 1. 5. 2012
Základní kapitál 255 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 7. 12. 2005 do 31. 12. 2009
Základní kapitál 371 912 960 Kč, splaceno 100 %.
od 5. 12. 2003 do 7. 12. 2005
Základní kapitál 462 074 120 Kč, splaceno 100 %.
od 24. 4. 2003 do 5. 12. 2003
Základní kapitál 371 712 960 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 1. 2001 do 24. 4. 2003
Základní kapitál 370 385 000 Kč, splaceno 100 %.
od 2. 11. 1994 do 30. 1. 2001
Základní kapitál 370 100 000 Kč
od 31. 12. 2009 do 1. 5. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 16.
od 31. 12. 2009 do 1. 5. 2012
v listinné podobě
od 31. 12. 2009 do 1. 5. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 18.
od 31. 12. 2009 do 1. 5. 2012
v listinné podobě
od 31. 12. 2009 do 1. 5. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 411.
od 31. 12. 2009 do 1. 5. 2012
v listinné podobě
od 31. 12. 2009 do 1. 5. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 3 713.
od 31. 12. 2009 do 1. 5. 2012
v listinné podobě
od 31. 12. 2009 do 1. 5. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 31. 12. 2009 do 1. 5. 2012
v listinné podobě
od 11. 8. 2004 do 7. 12. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 11. 8. 2004 do 7. 12. 2005
v listinné podobě
od 11. 8. 2004 do 31. 12. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 11. 8. 2004 do 31. 12. 2009
v listinné podobě
od 5. 12. 2003 do 11. 8. 2004
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 5. 12. 2003 do 11. 8. 2004
v listinné podobě
od 5. 12. 2003 do 31. 12. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 16.
od 5. 12. 2003 do 31. 12. 2009
v listinné podobě
od 5. 12. 2003 do 31. 12. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 18.
od 5. 12. 2003 do 31. 12. 2009
v listinné podobě
od 5. 12. 2003 do 31. 12. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 411.
od 5. 12. 2003 do 31. 12. 2009
v listinné podobě
od 5. 12. 2003 do 31. 12. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 3 713.
od 5. 12. 2003 do 31. 12. 2009
v listinné podobě
od 24. 4. 2003 do 5. 12. 2003
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 16.
od 24. 4. 2003 do 5. 12. 2003
akcie v listinné podobě
od 24. 4. 2003 do 5. 12. 2003
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 18.
od 24. 4. 2003 do 5. 12. 2003
akcie v listinné podobě
od 24. 4. 2003 do 5. 12. 2003
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 411.
od 24. 4. 2003 do 5. 12. 2003
akcie v listinné podobě
od 24. 4. 2003 do 5. 12. 2003
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 3 713.
od 24. 4. 2003 do 5. 12. 2003
akcie v listinné podobě
od 30. 1. 2001 do 24. 4. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 285.
od 2. 11. 1994 do 24. 4. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 3 701.
Statutární orgán
od 1. 5. 2012
Pasa Amelia Banhidi-Dobrita - jednatel
Curych, Zum Sillerblick 2, PSČ 805 3, Švýcarská konfederace
den vzniku funkce: 1. 5. 2012
od 1. 5. 2012
Michel Amos Rolf Fanelle Oberer - jednatel
Zollikon, Zollikerstrasse, PSČ 870 2, Švýcarská konfederace
den vzniku funkce: 1. 5. 2012
od 1. 5. 2012 do 31. 1. 2013
Ing. Pavel Nykodým - jednatel
Šestajovice, Ve Skalách, PSČ 250 92
den vzniku funkce: 1. 5. 2012 - 21. 1. 2013
od 22. 2. 2010 do 1. 5. 2012
Pasa Amelia Banhidi-Dobrita - člen představenstva
Curych, Zum Sillerblick 2, PSČ 805 3, Švýcarská konfederace
den vzniku členství: 3. 2. 2010 - 1. 5. 2012
od 22. 10. 2009 do 28. 4. 2010
Petr Kryčinský - člen představenstva
Roudnice nad Labem, Kratochvílova 1432, PSČ 413 01
den vzniku členství: 15. 6. 2009 - 1. 4. 2010
od 12. 12. 2001 do 3. 2. 2010
Ing. Rudolf Skuhra, CSc. - předseda představenstva
Praha 1, Lannova 6
od 2. 7. 2001 do 22. 10. 2009
Ing. Vladimír Řehořek - člen představenstva
Praha 4, Kloboučnická 11, PSČ 140 00
den vzniku funkce: 13. 4. 2001 - 15. 6. 2009
od 13. 3. 2000 do 2. 7. 2001
Václav Hála - člen představenstva
Praha 5, Nad Zlíchovem 28, PSČ 152 00
od 13. 3. 2000 do 1. 5. 2012
Alena Horská - člen představenstva
Praha 10, Průběžná 27, PSČ 100 00
od 20. 11. 1996 do 13. 3. 2000
Ing. René Pospiszyl - člen předtavenstva
Praha 3, Blahoslavova 8
od 20. 11. 1996 do 12. 12. 2001
Ing. Rudolf Skuhra, CSc. - předseda představenstva
Praha 1, Nábřeží Ludvíka Svobody 6
od 2. 11. 1994 do 20. 11. 1996
Ing. Ivan Čapek - člen představenstva
Praha 3, Za žižkovskou vozovnou č.18
od 2. 11. 1994 do 22. 1. 1998
Ing. Václav Vopička - člen představenstva
Praha 10, Oblouková 5
od 2. 11. 1994 do 13. 3. 2000
Stanislava Dušková - člen představenstva
Praha 9, Varnsdorfská 339
od 19. 11. 2014
Každý jednatel zastupuje společnost samostatně.
od 1. 5. 2012 do 19. 11. 2014
Způsob jednání za společnost: Každý jednatel jedná jménem společnosti samostatně.
od 22. 1. 1998 do 1. 5. 2012
Společnost zastupuje představenstvo. Podpisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva nebo dva členové představenstva.
od 2. 11. 1994 do 22. 1. 1998
Způsob jednání jménem společnosti: - za společnost jedná podepisuje každý člen představenstva samostatně.
Dozorčí rada
od 10. 5. 2005 do 28. 4. 2010
Ing. Václav Těhle - člen dozorčí rady
Praha 2, Jaromírova 8/659, PSČ 120 00
den vzniku členství: 30. 6. 2004 - 1. 4. 2010
od 30. 10. 2003 do 28. 4. 2010
Marie Bláhová - člen
Praha 4, Brandlova 1381/18, PSČ 140 00
den vzniku členství: 27. 6. 2003 - 1. 4. 2010
od 2. 7. 2001 do 10. 5. 2005
Jiří Hronček - člen dozorčí rady
Kolín II, Rimavské Soboty 906, PSČ 280 02
den vzniku funkce: 13. 4. 2001
od 2. 7. 2001 do 1. 5. 2012
Ing. Soňa Dostálová - předseda dozorčí rady
Praha 10, K Botiči 1457, PSČ 100 00
den vzniku funkce: 13. 4. 2001 - 1. 5. 2012
od 13. 3. 2000 do 2. 7. 2001
Miroslava Zemanová - člen dozorčí rady
Praha 3, Slezská 57/981, PSČ 130 00
od 13. 3. 2000 do 30. 10. 2003
Ing. Zlatomíra Hrubá - člen dozorčí rady
Praha 10, Vršovická 14, PSČ 100 00
od 20. 11. 1996 do 13. 3. 2000
Jan Spáčil - člen dozorčí rady
Praha 3, Koněvova 235
od 20. 11. 1996 do 2. 7. 2001
Ing. Soňa Dostálová - člen dozorčí rady
Praha 10, K Botiči 1457
od 2. 11. 1994 do 20. 11. 1996
Libuše Jarolímová - člen dozorčí rady
Praha 8, Famfulíkova 138/4
od 2. 11. 1994 do 20. 11. 1996
Ing. Ivan Kudeřík - člen dozorčí rady
Praha 10, Frostova 342
od 2. 11. 1994 do 13. 3. 2000
Milan Zelený - člen dozorčí rady
Praha 3, Kubelíkova 66/703
Společníci s vkladem
od 1. 5. 2012
Merona Holding AG
Appenzell, Weissenbadstrasse 44, PSČ 905 0, Švýcarská konfederace
Vklad: 200 000 Kč, splaceno 100;00 %. Obchodní podíl 100;00
od 1. 5. 2012
- Identifikační číslo: CH-310.3.000.196-3
Akcionáři
od 31. 12. 2009 do 1. 5. 2012
Merona Holding AG
Appenzell, Weissenbadstrasse 44, PSČ 905 0, Švýcarská konfederace
od 31. 12. 2009 do 1. 5. 2012
- Identifikační číslo: CH-310.3.000.196-3
Hodnocení firmy
-2
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Zubaři brněnských ulic. Developer se teď obává hlavně reakce bank

5. 7. 2020 | | Martina Fojtů | 3 komentáře

Zubaři brněnských ulic. Developer se teď obává hlavně reakce bank

Jejich práce čas od času připomíná náročný zubařský zákrok. Z domu vykutají všechno špatné, třeba moc nezbyde, ale s trochou energie se pak do ulice usmívá nová naleštěná stavba.

Zaplať paušál a máš klid. Novinka bude pro méně OSVČ

30. 6. 2020 | | Jiří Hovorka, Petr Kučera | 63 komentářů

Zaplať paušál a máš klid. Novinka bude pro méně OSVČ

Paušální daň má fungovat už od příštího roku. Oproti původnímu návrhu od ministerstva financí se vláda dohodla na kompromisu - paušál budou moci využít podnikatelé s ročním příjmem do 800 000 korun.

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus za první období

26. 6. 2020 | | Petr Kučera

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus za první období

V pondělí 29. června je poslední den pro podání žádosti o „kompenzační bonus“ z programu Pětadvacítka za období od 12. března do 30. dubna.

Zmatek v termínu pro přehledy OSVČ. Ministři spolu nemluví

26. 6. 2020 | | Petr Kučera

Zmatek v termínu pro přehledy OSVČ. Ministři spolu nemluví

Vláda připravila další absurditu: Lhůta pro podání přehledu zdravotní pojišťovně letos skončí dřív než pro samotné daňové přiznání.

Stát zaplatí podnikatelům polovinu nájmu. Startuje příjem žádostí

26. 6. 2020 | | Petr Kučera | 8 komentářů

Stát zaplatí podnikatelům polovinu nájmu. Startuje příjem žádostí

O podporu mohou požádat podnikatelé a firmy, kterým stát zakázal prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách alespoň v části období od 13. března do 30. června.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 675,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 680,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 690,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 730,70 Kč
ČSOB 2 730,70 Kč
Expobank CZ 2 739,80 Kč
Komerční banka 2 746,19 Kč
Česká spořitelna 2 751,00 Kč
Raiffeisenbank 2 791,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 792,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 419 406 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Kamil Bartošek

Kamil Bartošek

- bavič

+1
+
-
2.Tomáš  Břínek

Tomáš Břínek

- výtvarník, TMBK

0
+
-
3.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-12
+
-
4.Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-13
+
-
5.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-26
+
-

Články na Heroine.cz

Vztek matek. Proč se neovládáme a pak se za to nenávidíme

Vztek matek. Proč se neovládáme a pak se za to nenávidíme

Občas cítím na své dítě obrovský vztek, který stěží ovládnu. Nebo neovládnu. Strategie,...více

Nemáte s kým vyrazit do hor? Nebojte se. Vandr o samotě zvládne každá z nás

Nemáte s kým vyrazit do hor? Nebojte se. Vandr o samotě zvládne každá z nás

Zavřené hranice spoustu z nás donutily plánovat prázdniny v Česku. Chcete taky vyrazit...více

Stříhat za dvojí ceny muže a ženy není fér, říká kadeřnice Klára Váňová z Barberette

Stříhat za dvojí ceny muže a ženy není fér, říká kadeřnice Klára Váňová z Barberette

Klára Váňová samu sebe nenazývá kadeřnicí, ale holičkou, přesněji anglickou slovní hříčkou...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Odeslání stornované objednávky
Poradna > Spotřebitelská poradna > Odeslání stornované objednávky

Otázka: Dobrý den, objednala jsem potisk trička s mnou vyrobeným nápisem, který měl být svatebním darem. Firma má na stránkách uvedeno, že zboží bude odesláno do 10 dnů od objednání. Po 10 dnech, kdy zboží nepřišlo,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services