Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

AXA penzijní společnost a.s.
IČO: 61859818

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Firmy se stejným IČO


Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 12. 1994
Obchodní firma
od 1. 1. 2013

AXA penzijní společnost a.s.

od 15. 3. 2007 do 1. 1. 2013

AXA penzijní fond a.s.

od 1. 1. 2006 do 15. 3. 2007

Winterthur penzijní fond a.s.

od 28. 3. 2002 do 1. 1. 2006

CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS PENZIJNÍ FOND A.S.

od 20. 8. 1996 do 28. 3. 2002

Winterthur, penzijní fond, a.s.

od 1. 12. 1994 do 20. 8. 1996

Winterthur penzijní fond a.s. Praha

Sídlo
od 1. 7. 2009 do 23. 10. 2013
Brno, Úzká 488/8, PSČ 602 00
od 30. 10. 2001 do 1. 7. 2009
Brno, Starobrněnská čp.335/8, PSČ 602 00
od 1. 12. 1994 do 30. 10. 2001
Brno, Dvořákova 1, PSČ 602 00
IČO
od 1. 12. 1994

61859818

DIČ

CZ61859818

Identifikátor datové schránky:c6yczen
Právní forma
od 1. 12. 1994
Akciová společnost
Spisová značka1692 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 3. 9. 2015
- Provozování: a) doplňkového penzijního spoření, tzn. shromažďovaní příspěvků účastníků, příspěvku zaměstnavatele a státních příspěvků za účelem jejich umísťování do účastnických fondů, obhospodařování majetku v účastnických fondech a vyplácení dávek doplňkového penzij ního spoření; b) penzijního připojištění prostřednictvím transformovaného fondu, tzn. shromažďovaní peněžních prostředků od účastníků penzijního připojištění a státu, poskytnutých ve prospěch těchto účastníků, obhospodařování majetku v transformovaném fondu a vyplácení dávek penzijního připojištění, jednak pro účastníky penzijního připojištění a jednak pro příjemce dávek, vůči nimž byly závazky vyčleněny do transformovaného fondu; c) činnosti související se zajištěním provozu penzijní společnosti nebo jiných penzijních společností nebo jiných finančních institucí.
od 1. 1. 2013 do 3. 9. 2015
- Provozování: a) doplňkového penzijního spoření, tzn. shromažďovaní příspěvků účastníků, příspěvku zaměstnavatele a státních příspěvků za účelem jejich umísťování do účastnických fondů, obhospodařování majetku v účastnických fondech a vyplácení dávek doplňkového penzij ního spoření; b) penzijního připojištění prostřednictvím transformovaného fondu, tzn. shromažďovaní peněžních prostředků od účastníků penzijního připojištění a státu, poskytnutých ve prospěch těchto účastníků, obhospodařování majetku v transformovaném fondu a vyplácení dávek penzijního připojištění, jednak pro účastníky penzijního připojištění a jednak pro příjemce dávek, vůči nimž byly závazky vyčleněny do transformovaného fondu.
od 1. 12. 1994 do 1. 1. 2013
- provozování penzijního připojištění podle zákona č. 42/1994 Sb.
Ostatní skutečnosti
od 14. 2. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 14. 2. 2014 do 16. 10. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 5
od 14. 2. 2014 do 16. 10. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 6
od 19. 12. 2008 do 20. 1. 2009
- Mimořádná valná hromada společnosti učinila dne 12.12.2008 následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 213,580,408,- Kč (slovy: dvě stě třináct miliónů pět set osmdesát tisíc čtyři sta osm korun českých) ze současné výše 184,920,424,- Kč (slovy: sto osmdesát čtyři miliónů devět set dvacet tisíc čtyři sta dva cet čtyři korun českých) na částku 398,500,832,- Kč (slovy: tři sta devadesát osm miliónů pět set tisíc osm set třicet dva korun českých). Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií podle § 203 a násl. obchodního zákoníku, a to výlučně peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Částka 213,580,408,- Kč (slovy: dvě stě třináct m iliónů pět set osmdesát tisíc čtyři sta osm korun českých), o kterou se základní kapitál zvyšuje, bude rozdělena na 213,580,408 (slovy: dvě stě třináct miliónů pět set osmdesát tisíc čtyři sta osm) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno , každá akcie o jmenovité hodnotě ve výši 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) na akcii. Celková jmenovitá hodnota všech nových akcií bude činit 213,580,408,- Kč (slovy: dvě stě třináct miliónů pět set osmdesát tisíc čtyři sta osm korun českých). Nové akcie společnosti nebudou kótované na (žádném) regulovaném trhu. Celková výše emisního kursu všech nových akcií činí 1,495,062,856,- Kč (slovy: jedna miliarda čtyři sta devadesát pět miliónů šedesát dva tisíc osm set padesát šest korun českých). Emisní ážio na každou nově vydávanou akcii činí 6,- Kč (slovy: šest korun českých). Emisní kurs jedné nové akcie tedy činí 7,- Kč (slovy: sedm korun českých). Ke dni konání této mimořádné valné hromady vlastní (drží) společnost 43 (slovy: čtyřicet tři) kusy vlastních akcií, přičemž na tyto 43 (slovy: čtyřicet tři) kusy dosavadních akcií připadá 50 (slovy: padesát) kusů nových akcií vydávaných v souvislosti se z výšením základního kapitálu společnosti. Vzhledem k tomu, že společnost nesmí ve smyslu ustanovení § 161 odst. 1 obchodního zákoníku upisovat vlastní akcie a jelikož se všichni akcionáři, jmenovitě AXA Life Ltd., Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD), SOCIETE BEAUJON i PAP OIL a.s., před hlasováním o tomto usnesení vzdali svého přednostního práva upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu společnosti, tzn., že nové akcie společnosti nebudou upsány s využitím přednostního práva, bude těchto 50 (slovy: padesát) kusů nových akcií nabídnuto k upsání přímo vybranému zájemci. Jelikož se všichni akcionáři, jmenovitě AXA Life Ltd., Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD), SOCI ETE BEAUJON i PAP OIL a.s., před hlasováním o tomto usnesení vzdali svého přednostního práva upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu společnosti, tzn., že nové akcie spol ečnosti nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nové akcie společnosti nabídnuty k upsání vybranému zájemci, kterým se určuje dosavadní akcionář společnosti společnost SOCIETE BEAUJON, se sídlem 21 AV MATIGNON, 75008 Paříž, Francie, id entifikační číslo: 632 050 316 R.C.S. PARIS (dále též jako "zájemce" nebo "upisovatel"). Lhůta pro upsání všech akcií zájemcem, bude činit 30 (třicet) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy o upsání nových akcií zájemci. Počátek běhu lhůty bude zájemci oznámen taktéž spolu s návrhem smlouvy o upsání nových akcií. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Emisní kurs nových akcií upisovaných zájemcem je tentýž jako emisní kurs uvedený výše v tomto usnesení, tj. emisní kurs jedné nové akcie činí 7,- Kč (slovy: sedm korun českých). Upisování akcií zájemcem je ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodn ího rejstříku, a může tudíž začít již po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií zájemcem se stanoví prostory sídla společnosti AXA životní pojišťovna a.s., Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2. Nové akcie je možno upsat ve výše uvedené třicetidenní (30denní) lhůtě v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hodin. Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. Upisovatel je povinen splatit v třicetidenní (30denní) lhůtě pro upsání akcií celé emisní ážio a jmenovitou hodnotu akcií. Emisní kurs nově upisovaných akcií je upisovatel povinen splatit v celé výši na k tomuto účelu zřízený zvláštní bankovní účet společ nosti číslo 2102xxxx, vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s se sídlem na adrese Na Příkopě 858/20, 113 80 Praha 1; pro účely splacení emisního kursu upisovatelem bankovním převodem ze zahraničí je formát bankovního spojení následující IBAN: C Z48 2700 0000 0021 0206 1487, BIC: BACXCZPP. Proti pohledávkám společnosti vůči upisovateli na splacení části nebo celého emisního kursu nově upsaných akcií se nepřipouští možnost započtení peněžité pohledávky upisovatele vůči společnosti.
od 21. 5. 2008 do 23. 6. 2008
- Mimořádná valná hromada společnosti učinila dne 16. 5. 2008 následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: "Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 42.673.944,- Kč (slovy: čtyřicet dva milióny šest set sedmdesát tři tisíc devět set čtyřicet čtyři Koruny české) ze současné výše 142.246.480,- Kč (slovy: sto čtyřicet dva miliony dvě stě čtyřicet šest tis íc čtyři sta osmdesát Koruny české) na částku 184.920.424,- Kč (slovy: sto osmdesát čtyři milióny devět set dvacet tisíc čtyři sta dvacet čtyři Koruny české). Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií podle § 203 a násl. obchodního zákoníku, a to výlučně peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Částka 42.673.944,- Kč (slovy: čtyřicet dva milióny šest set sedmdesát tři tisíc devět set čtyřicet čtyři Koruny české), o kterou se základní kapitál zvyšuje, bude rozdělena na 42.673.944 (slovy: čtyřicet dva miliónů šest set sedmdesát tři tisíc devět set čtyřicet čtyři) kusy kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, každá akcie o jmenovité hodnotě ve výši 1,- Kč (slovy: jedna Koruna česká) na akcii. Celková jmenovitá hodnota všech nových akcií bude činit 42.673.944,- Kč (slovy: čtyřicet dva milióny šest set sedmdesát tři tisíc devět set čtyřicet čtyři Koruny české). Nové akcie společnosti nebudou kótované na regulovaném trhu. Emisní ážio na každou novou akcii činí 6,- Kč (slovy: šest Korun českých). Emisní kurz jedné nové akcie tedy činí 7,- Kč (slovy: sedm Korun českých). Celková výše emisního kurzu všech nových akcií činí 298.717.608,- Kč (slovy: dvě stě devadesát osm miliónů sedm set sedmnáct tisíc šest set osm Korun českých). Nové akcie budou primárně nabídnuty k úpisu s využitím přednostního práva dosavadním akcionářům ve smyslu ustanovení § 204a obchodního zákoníku. Každý akcionář bude mít v souladu s ustanovením § 204a obchodního zákoníku přednostní právo upsat část nových akcií společnosti, o jmenovité hodnotě, druhu, formě, podobě a emisním kurzu uvedených výše v tomto usnesení, upisovaných ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Lhůta pro vykonání přednostního práva akcionářů k upsání nových akcií činí dva týdny. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Lhůta začne běžet dnem následujícím po dni doručení oznámení představenstva společnosti o vzniku přednostního práva akcionářů na upisování akcií (tzn. informace představenstva o přednostním právu ve smyslu ustanovení § 204a odst. 2 obchodního zákoníku) způsobem určeným zákonem a stanovami společn osti pro svolání valné hromady, tj. zasláním písemného oznámení na adresu sídla akcionáře dle aktuálního seznamu akcionářů (dále též "lhůta pro uplatnění přednostního práva"). Počátek běhu lhůty pro uplatnění přednostního práva bude akcionářům oznámen ta ktéž v tomto oznámení. Za den doručení tohoto oznámení se považuje nejpozději pátý den ode dne, kdy bylo toto oznámení podáno doporučeně k poštovní přepravě. Upisování akcií je ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejst říku, a může tudíž začít již po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro výkon přednostního práva se stanoví prostory sídla společnosti AXA životní pojišťovna a.s., Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2. Nové akcie je možno upsat ve výše uvedené, dvoutýdenní lhůtě pro uplatnění přednostního práva v pracovní dny od 8.00 do 1 6.00 hodin. Přednostní právo zaniká marným uplynutím lhůty pro jeho vykonání. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna Koruna česká) připadá podíl 0,3 (tj. 3/10, slovy: tři desetiny) na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna Koruna česká); dosavadní akcionáři tak mají přednostní právo ups at na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna Koruna česká) 0,3 (tj. 3/10, slovy: tři desetiny) nové akcie o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna Koruna česká), přičemž lze upisovat pouze celé akcie. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva dosavadními akcionáři, budou nabídnuty k upsání vybranému zájemci, kterým se určuje společnost SOCIETE BEAUJON, se sídlem 21 AV MATIGNON, 75008 Paříž, Francie (člen koncernu AXA), identifikační čís lo: 632 050 316 R.C.S. PARIS. Ke dni konání této mimořádné valné hromady vlastní (drží) společnost 43 (slovy: čtyřicet tři) kusy vlastních akcií, přičemž na tyto 43 (slovy: čtyřicet tři) kusy dosavadních akcií připadá 13 (slovy: třináct) kusů nových akcií vydávaných v souvislosti se z výšením základního kapitálu společnosti. Vzhledem k tomu, že společnost nesmí ve smyslu ustanovení § 161 odst. 1 obchodního zákoníku upisovat vlastní akcie a současně předmětných 13 (slovy: třináct) kusů nových akcií nemůže být účinně upsáno dosavadními a kcionáři na základě jejich přednostního práva (tito mohou ve smyslu ustanovení § 204a odst. 1 obchodního zákoníku upisovat s využitím svého přednostního práva nové akcie pouze v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti), bude těchto 13 (slo vy: třináct) kusů nových akcií nabídnuto k upsání přímo vybranému zájemci s tím, že takovýto postup není omezením či vyloučením přednostního práva akcionářů. Lhůta pro upsání akcií bez využití přednostního práva, jakož i 13 (slovy: třinácti) kusů nových akcií dle předcházejícího odstavce tohoto usnesení (dále též "upsání akcií zájemcem"), bude činit čtrnáct dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy o upsání nových akcií zájemci. Počátek běhu lhůty bude zájemci oznámen taktéž spolu s návrhem smlouvy o upsání nových akcií. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Emisní kurs nových akcií upisovaných zájemcem je tentýž jako u upisování akcií s využitím přednostního práva uvedený výše v tomto usnesení, tj. emisní kurz jedné nové akcie činí 7,- Kč (slovy: sedm Korun českých). Pro případ, že toto usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu nebude zapsáno do obchodního rejstříku již před úpisem nových akcií zájemcem, je taktéž upisování nových akcií zájemcem vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc ro zhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií zájemcem se stanoví prostory sídla společnosti AXA životní pojišťovna a.s., Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2. Nové akcie je možno upsat ve výše uvedené čtrnáctidenní lhůtě v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hodin. Právo upsat akcie za niká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. Každý upisovatel je povinen splatit ve lhůtě pro upsání akcií (tj. ve lhůtě pro uplatnění přednostního práva, resp. ve lhůtě pro upsání akcií zájemcem) celé emisní ážio a jmenovitou hodnotu akcií. Emisní kurz nově upisovaných akcií jsou upisovatelé povinn i splatit v celé výši na k tomuto účelu zřízený zvláštní bankovní účet společnosti číslo 1002xxxx, vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s; pro účely splácení emisních kurzů dosavadními akcionáři bankovními převody ze zahraničí je formát bankov ního spojení následující IBAN: CZ23 2700 0000 0010 0256 2378, BIC: BACXCZPP. Proti pohledávkám společnosti vůči jednotlivým upisovatelům na splacení části nebo celého emisního kurzu nově upsaných akcií se nepřipouští možnost započtení peněžité pohledávky jednotlivých upisovatelů vůči společnosti."
od 30. 9. 2002
- Na společnost CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS PENZIJNÍ FOND A.S. jakožto na nástupnickou společnost přešlo v důsledku sloučení jmění zanikající společnosti Vojenský otevřený penzijní fond, a.s. se sídlem Praha 7, Letenské náměstí 156/1, PSČ 170 06, identifikační číslo 61 85 86 41.
od 1. 11. 2001
- Nástupnická společnost Winterthur, penzijní fond, a.s. se na základě smlouvy o fúzi uzavřené dne 29.06.2001 sloučila ve smyslu ust. § 69a odst. 1 obch. zák. se zanikajícími společnostmi Penzijní fond Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a.s., IČ: 61 86 07 51, se sídlem Praha 7, Komunardů 36/1091, PSČ 170 00 a Báňský a hutní penzijní fond, a.s., IČ 47 67 78 64, se sídlem v Třinci, okr. Frýdek - Místek, Lánská 128, PSČ 738 01 v důsledku čehož na ni přešlo jmění těchto zanikajících společností.
od 30. 9. 1998
- Se společností se ke dni 30.9.1998 sloučily obchodní společnosti: - CR FONTÁNA penzijní fond, a.s. se sídlem v Ostravě 1, Čs.legií 16, PSČ 702 00,IČO 60 79 25 07,zapsaná pod Rg B 980 obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě, - BIŽUTERNÍ OTEVŘENÝ PENZINÍ FOND, akciová společnost se sídlem v Jablonci nad Nisou, Podhorská 69, IČO 62 74 10 55, zapsaná pod Rg B 691 obchodního rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, - Univerzální Penzijní Fond EVEREST, a.s. se sídlem v Praze 4, nám. Hrdinů 4, PSČ 140 00, IČO 63 07 82 44, zapsaná pod Rg B 3041 obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Praze, - Penzijní fond Energie, a.s. se sídlem v Praze 4, M.Cibulkové 8/491, PSČ 140 00, IČO 61 85 99 40, zapsaná pod Rg B 2883 obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Praze, čím také došlo ke zvýšení základního jmění ze 61,500.000,- Kč na 142,436.000,- Kč.
od 30. 9. 1998 do 8. 1. 2003
- Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 30.6.1998.
od 7. 1. 1997 do 8. 1. 2003
- Zapisuje se úplné znění stanov přijaté valnou hromadou 13.11.1996
od 7. 1. 1997 do 8. 1. 2003
- Akcie lze převádět se souhlasem valné hromady.
od 20. 8. 1996 do 8. 1. 2003
- Ke dni 20.8.1996 zapisuje se změna stanov přijatá valnou hromadou 13.3.1996.
Kapitál
od 20. 1. 2009
Základní kapitál 398 500 832 Kč, splaceno 398 500 832 Kč.
od 23. 6. 2008 do 20. 1. 2009
Základní kapitál 184 920 424 Kč, splaceno 184 920 424 Kč.
od 30. 9. 2002 do 23. 6. 2008
Základní kapitál 142 246 480 Kč, splaceno 142 246 480 Kč.
od 30. 9. 1998 do 30. 9. 2002
Základní kapitál 142 436 000 Kč, splaceno 142 436 000 Kč.
od 3. 4. 1996 do 30. 9. 1998
Základní kapitál 61 500 000 Kč
od 1. 12. 1994 do 3. 4. 1996
Základní kapitál 40 000 000 Kč
od 20. 1. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 398 500 832 v listinné podobě.
od 23. 6. 2008 do 20. 1. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 184 920 424 v listinné podobě.
od 30. 9. 2002 do 23. 6. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 142 246 480.
od 30. 9. 2002 do 23. 6. 2008
v listinné podobě
od 30. 9. 1998 do 30. 9. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 424 360.
od 3. 4. 1996 do 30. 9. 1998
Akcie na jméno err, počet akcií: 6 150.
od 1. 12. 1994 do 3. 4. 1996
Akcie na jméno err, počet akcií: 4 000.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 5. 6. 2019
LAURENT JAUMOTTE - člen představenstva
Praha - Podolí, Na hřebenech II, PSČ 147 00
den vzniku členství: 17. 7. 2017
od 5. 6. 2019
HELENA RADOVANSKÁ - člen představenstva
Praha - Ďáblice, K lomu, PSČ 182 00
den vzniku členství: 3. 4. 2019
od 29. 11. 2018
ROBERT GAUCI - člen představenstva
Praha - Smíchov, Na Hřebenkách, PSČ 150 00
den vzniku členství: 17. 12. 2016
od 28. 11. 2017
PETER SOCHA - předseda představenstva
Bratislava, Hečkova 7461/16, PSČ 831 05, Slovenská republika
den vzniku členství: 2. 9. 2015
den vzniku funkce: 3. 7. 2017
od 28. 11. 2017 do 29. 11. 2018
Ing. ĽUBOR VRLÁK - člen představenstva
Stupava, Prof.Ondroucha 2334/6, PSČ 900 031, Slovenská republika
den vzniku členství: 13. 9. 2017 - 31. 7. 2018
od 28. 11. 2017 do 5. 6. 2019
LAURENT JAUMOTTE - člen představenstva
5530 Mont (Yvoir), Chemin du Renissart, Godinne 4, Belgické království
den vzniku členství: 17. 7. 2017
od 10. 3. 2017 do 29. 11. 2018
ROBERT GAUCI - člen představenstva
Milán, Corso di Porta Nuova 15, PSČ 201 21, Italská republika
den vzniku členství: 17. 12. 2016
den vzniku funkce: 17. 12. 2016
od 12. 10. 2016 do 28. 11. 2017
SÉBASTIEN GUIDONI - člen představenstva
Praha - Smíchov, Na Hřebenkách, PSČ 150 00
den vzniku členství: 1. 10. 2013 - 4. 7. 2017
od 25. 11. 2015 do 10. 3. 2017
MARTIN VOGL - předseda představenstva
Praha - Jinonice, U dětského hřiště, PSČ 158 00
den vzniku členství: 15. 12. 2011 - 15. 11. 2016
den vzniku funkce: 15. 12. 2011 - 15. 11. 2016
od 5. 11. 2015 do 28. 11. 2017
Ing. PETER SOCHA - člen představenstva
Bratislava, Hečkova 7461/16, PSČ 831 05, Slovenská republika
den vzniku členství: 2. 9. 2015
od 3. 9. 2015 do 9. 1. 2020
JUDr. PETR DUŠEK - člen představenstva
Černošice, Všenorská, PSČ 252 28
den vzniku členství: 1. 5. 2015 - 31. 5. 2019
od 23. 10. 2013 do 3. 9. 2015
Mgr. HANI HIMMAT - člen představenstva
Praha - Košíře, Nad Turbovou, PSČ 150 00
den vzniku členství: 15. 12. 2011 - 23. 4. 2015
od 23. 10. 2013 do 5. 11. 2015
Ing. PETER SOCHA - člen představenstva
Bratislava, Hečkova, PSČ 831 05, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 9. 2010 - 1. 9. 2015
od 23. 10. 2013 do 25. 11. 2015
MARTIN VOGL - předseda představenstva
Rösrath, Heinrich-Heine-Weg 1B, PSČ 515 03, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 15. 12. 2011
den vzniku funkce: 15. 12. 2011
od 23. 10. 2013 do 12. 10. 2016
SÉBASTIEN GUIDONI - člen představenstva
Praha - Smíchov, U Nesypky, PSČ 150 00
den vzniku členství: 1. 10. 2013
od 23. 10. 2013 do 28. 11. 2017
Ing. ĹUBOR VRLÁK - člen představenstva
Stupava, Prof.Ondroucha 2334/6, PSČ 900 31, Slovenská republika
den vzniku členství: 12. 9. 2012 - 12. 9. 2017
od 16. 10. 2012 do 23. 10. 2013
Ing. Ĺubor Vrlák - člen představenstva
Stupava, Prof.Ondroucha 2334/6, PSČ 900 31, Slovenská republika
den vzniku členství: 12. 9. 2012
od 3. 1. 2012 do 3. 1. 2012
Martin Vogl - předseda představenstva
Rösrath, Heinrich-Heine-Weg 1B, PSČ 515 03, Rakouská republika
den vzniku členství: 15. 12. 2011
den vzniku funkce: 15. 12. 2011
od 3. 1. 2012 do 23. 5. 2012
Ing. Rudolf Adam - člen představenstva
Bratislava - Rusovce, Laténská 767/26, PSČ 831 05, Slovenská republika
den vzniku členství: 15. 12. 2011 - 15. 5. 2012
od 3. 1. 2012 do 23. 10. 2013
Martin Vogl - předseda představenstva
Rösrath, Heinrich-Heine-Weg 1B, PSČ 515 03, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 15. 12. 2011
den vzniku funkce: 15. 12. 2011
od 3. 1. 2012 do 23. 10. 2013
Ing. Mojmír Boucník - člen představenstva
Chrustenice, , PSČ 267 12
den vzniku členství: 25. 1. 2011 - 30. 6. 2013
od 3. 1. 2012 do 23. 10. 2013
Mgr. Hani Himmat - člen představenstva
Praha 5, Za zámečkem, PSČ 158 00
den vzniku členství: 15. 12. 2011
od 14. 9. 2010 do 23. 10. 2013
Ing. Peter Socha - člen představenstva
Bratislava, Hečkova, PSČ 831 05, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 9. 2010
od 17. 6. 2009 do 14. 9. 2010
Benoît Picot de Moras d´Aligny - člen představenstva
Praha 5, Rosických 603/4, PSČ 150 00
den vzniku členství: 20. 5. 2009 - 1. 9. 2010
od 17. 6. 2009 do 11. 7. 2011
Ing. Roman Vokálek - člen představenstva
Praha 5, Fráni Šrámka 2623/22, PSČ 150 00
den vzniku členství: 25. 5. 2009 - 8. 6. 2011
od 22. 9. 2008 do 17. 6. 2009
JUDr. Ludvík Bohman - člen představenstva
Praha 3, Pod Lipami 2564/27, PSČ 130 00
den vzniku členství: 1. 7. 2008 - 23. 4. 2009
od 22. 9. 2008 do 11. 7. 2011
Ing. Dušan Doliak - předseda představenstva
Svätý Jur, Prostredná 148/16, PSČ 900 21, Slovenská republika
den vzniku členství: 30. 5. 2006 - 30. 6. 2011
den vzniku funkce: 22. 2. 2008 - 30. 6. 2011
od 23. 6. 2008 do 22. 9. 2008
Ing. Dušan Doliak - předseda představenstva
Pezinok, Kuzmányho 4, PSČ 902 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 30. 5. 2006
den vzniku funkce: 22. 2. 2008
od 19. 12. 2006 do 3. 1. 2012
Ing. Rudolf Adam - člen představenstva
Bratislava - Rusovce, Laténská 767/26, PSČ 851 10, Slovenská republika
den vzniku členství: 7. 11. 2006 - 7. 11. 2011
od 14. 7. 2006 do 19. 12. 2006
Ing. Petr Freiberg - člen představenstva
Rosice, 34, PSČ 538 34
den vzniku členství: 30. 5. 2006 - 7. 11. 2006
od 14. 7. 2006 do 23. 6. 2008
Ing. Petr Žaluda - předseda představenstva
Brno - Staré Brno, Křídlovická 947/20, PSČ 603 00
den vzniku členství: 30. 5. 2006 - 22. 2. 2008
den vzniku funkce: 30. 5. 2006 - 22. 2. 2008
od 14. 7. 2006 do 23. 6. 2008
Ing. Dušan Doliak - člen představenstva
Pezinok, Kuzmányho 4, PSČ 902 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 30. 5. 2006
od 14. 7. 2006 do 17. 6. 2009
Ing. Ondřej Novotný - člen představenstva
Praha 4, Vavřenova 1170, PSČ 142 00
den vzniku členství: 30. 5. 2006 - 23. 4. 2009
od 3. 3. 2006 do 14. 7. 2006
Ing.Mgr. Klára Roženská - předseda představenstva
Praha 5, Ovčí hájek 14, PSČ 158 00
den vzniku členství: 8. 11. 2005 - 30. 5. 2006
den vzniku funkce: 8. 11. 2005 - 30. 5. 2006
od 3. 3. 2006 do 14. 7. 2006
Ing. Pavel Trávník - člen představenstva
Mutěnice, Brněnská 362, PSČ 696 11
den vzniku členství: 8. 11. 2005 - 30. 5. 2006
od 3. 3. 2006 do 14. 7. 2006
Ing. Dušan Friedl - člen představenstva
Praha 5, Tréglova 795, PSČ 152 00
den vzniku členství: 8. 11. 2005 - 30. 5. 2006
od 29. 11. 2005 do 14. 7. 2006
Ing. Michal Pánek - člen představenstva
Praha 10, Za Poštou 9, PSČ 100 00
den vzniku členství: 19. 5. 2005 - 30. 5. 2006
od 2. 6. 2005 do 3. 3. 2006
Mgr. Luděk Skoupil - předseda představenstva
Kuřim, Hybešova 414, PSČ 664 34
den vzniku funkce: 13. 1. 2005 - 8. 11. 2005
od 22. 3. 2005 do 29. 11. 2005
Ing. Radek Basár - člen představenstva
Chrudim, Lány 45, PSČ 537 01
den vzniku funkce: 25. 11. 2004
od 22. 3. 2005 do 3. 1. 2012
Ing. Mojmír Boucník - člen představenstva
Chrustenice 189, Loděnice, PSČ 267 12
den vzniku funkce: 25. 11. 2004 - 8. 11. 2010
od 7. 10. 2004 do 2. 6. 2005
Mgr. Luděk Skoupil - člen představenstva:
Kuřim, Hybešova 414, PSČ 664 34
den vzniku funkce: 1. 3. 2003
od 27. 5. 2003 do 7. 10. 2004
Mgr. Luděk Skoupil - člen představenstva:
Brno, Mutěnická 13, PSČ 628 00
den vzniku funkce: 1. 3. 2003
od 27. 5. 2003 do 3. 3. 2006
Ing. Kateřina Šušáková - členka představenstva:
Praha 4, Na Dlouhé mezi II, PSČ 147 00
den vzniku funkce: 1. 3. 2003 - 8. 11. 2005
od 21. 8. 2002 do 27. 5. 2003
Ing. Pavel Trávník - ¨člen představenstva
Mutěnice, Brněnská 362, PSČ 696 11
den vzniku funkce: 28. 5. 2002 - 28. 2. 2003
od 21. 8. 2002 do 2. 6. 2005
Ing. Jan Chalupa - předseda představenstva
Praha 2, Šmilovského 1264/5, PSČ 120 00
den vzniku členství: 20. 4. 2001 - 3. 1. 2005
den vzniku funkce: 8. 2. 2002 - 3. 1. 2005
od 5. 4. 2002 do 21. 8. 2002
Ing. Jan Chalupa - předseda představenstva
Praha 2, Šmilovského 1264/5, PSČ 120 00
den vzniku funkce: 8. 2. 2002
od 27. 2. 2002 do 27. 5. 2003
Libor Prokeš - člen představenstva
Praha 10, Oravská 1894/17, PSČ 100 00
den vzniku funkce: 19. 11. 2001 - 28. 2. 2003
od 30. 10. 2001 do 5. 4. 2002
Ing. Jan Chalupa - člen představenstva
Praha 2, Šmilovského 1264/5, PSČ 120 00
den vzniku funkce: 20. 4. 2001
od 30. 10. 2001 do 22. 3. 2005
Ing. Jiří Procházka - člen představenstva
Brno, Nejedlého 381/9, PSČ 638 00
den vzniku funkce: 20. 4. 2001 - 24. 11. 2004
od 21. 1. 1999 do 19. 10. 2001
Martin Haschka - člen představenstva
Brno, Heinrichova 12
od 21. 1. 1999 do 5. 4. 2002
Ing. Petr Žaluda - předseda představenstva
Šlapanice u Brna, Jungmannova 572
od 21. 8. 1997 do 21. 1. 1999
ing. Petr Žaluda - člen představenstva
Šlapanice u Brna, Jungmannova 572
od 7. 1. 1997 do 21. 8. 1997
JUDr. Jiří Černý - člen představenstva
Praha 8, Na Slovance 35
od 7. 1. 1997 do 21. 1. 1999
Franz Fuchs, nar. 23.12.1953 - předseda představenstva
Brno, Heinrichova 12
od 7. 1. 1997 do 30. 10. 2001
Jaroslav Melzer - místopředseda představenstva
Praha 1, Dittrichova 9
od 7. 1. 1997 do 27. 2. 2002
Dr. Gerwald Müller - člen představenstva
Brno, Heinrichova 12
od 7. 1. 1997 do 22. 3. 2005
Mgr. Karel Hrubý - člen představenstva
Brno, Heinrichova 12
od 20. 8. 1996 do 7. 1. 1997
Franz Fuchs - předseda představenstva
Brno, Heinrichova 12
od 20. 8. 1996 do 7. 1. 1997
JUDr. Jiří Černý - člen představenstva
Praha 8, Na Slovance 35
od 20. 8. 1996 do 7. 1. 1997
Dr. Gerwald Müller - člen představenstva
Brno, Heinrichova 12
od 20. 8. 1996 do 7. 1. 1997
Mgr. Karel Hrubý - člen představenstva
Brno, Heinrichova 12
od 1. 12. 1994 do 20. 8. 1996
Richard Novák - člen představenstva
Praha 5, K Fialce 57
od 1. 12. 1994 do 20. 8. 1996
ing. Zdeněk Laštůvka - člen představenstva
Praha 10, Přípotoční 29
od 1. 12. 1994 do 20. 8. 1996
JUDr. Jiří Černý - předseda představenstva
Praha 8, Na Slovance 35
od 1. 12. 1994 do 20. 8. 1996
Silvia Sparfeld - člen představenstva
Praha 6, Nad Zlatnicí 3
od 1. 12. 1994 do 7. 1. 1997
Jaroslav Melzer - místopředseda představenstva
Praha 1, Dittrichova 9
od 14. 2. 2014
Společnost navenek zastupují vždy dva členové představenstva společně. Podepisování se provádí tak, že k obchodní firmě připojí dva členové představenstva své vlastnoruční podpisy.
od 19. 5. 2010 do 14. 2. 2014
Způsob jednání: Jménem společnosti navenek jednají vždy dva členové představenstva společně. Podepisování se provádí tak, že k obchodní firmě připojí dva členové představenstva své vlastnoruční podpisy.
od 27. 2. 2002 do 19. 5. 2010
Způsob jednání: Za společnost je oprávněno jednat a společnost zavazovat představenstvo, a to dvěma členy společně, nebo prokuristé v rozsahu udělené prokury. Členové představenstva a prokuristé podepisují za společnost tím způsobem, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis. Prokurista uvede ke svému podpisu dodatek "prokurista".
od 1. 12. 1994 do 27. 2. 2002
Způsob jednání: Každý člen představenstva zastupuje společnost společně s předsedou nebo místopředsedou představenstva. Předseda a místopředseda představenstva zastupují společnost samostatně. Prokuristé zastupují společnost společně s předsedou nebo místopředsedou představenstva, pokud jim nebylo uděleno oprávnění zastupovat společnost samostatně. Předseda, místopředseda a členové představenstva a prokuristé podepisují za společnost tím způsobem, že k vytištěnému nebo napsanému jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis.
Dozorčí rada
od 9. 1. 2020
ERICK JEAN-CHARLES DECKER - předseda dozorčí rady
Madrid, Avda. De Los Madronos - 2.B, PSČ 280 43, Španělské království
den vzniku členství: 16. 2. 2018
den vzniku funkce: 2. 10. 2019
od 9. 1. 2020
JAN ČUPA - člen dozorčí rady
Praha - Bubeneč, Charlese de Gaulla, PSČ 160 00
den vzniku členství: 3. 10. 2019
od 9. 1. 2020
KULDEEP KAUSHIK - člen dozorčí rady
Madrid, Calle Carretera del Mediodia 32, P02 A, PSČ 280 50, Španělské království
den vzniku členství: 2. 10. 2019
od 29. 11. 2018 do 9. 1. 2020
MARC AUDRIN - předseda dozorčí rady
Madrid, Calle Juan Belmonte, 13B, PSČ 280 43, Španělské království
den vzniku členství: 16. 2. 2018 - 2. 10. 2019
den vzniku funkce: 20. 4. 2018 - 2. 10. 2019
od 17. 7. 2018
BRUNO BROCHET - člen dozorčí rady
Paříž, 153A rue Cardinet, PSČ 750 17, Francouzská republika
den vzniku členství: 27. 4. 2018
od 17. 7. 2018 do 29. 11. 2018
MARC AUDRIN - člen dozorčí rady
Madrid, Calle Juan Belmonte, 13B, PSČ 280 43, Španělské království
den vzniku členství: 16. 2. 2018
od 17. 7. 2018 do 9. 1. 2020
ERICK JEAN-CHARLES DECKER - člen dozorčí rady
Madrid, Avda. De Los Madronos - 2.B, PSČ 280 43, Španělské království
den vzniku členství: 16. 2. 2018 - 1. 10. 2019
od 18. 4. 2017 do 17. 7. 2018
JEAN-YVES LE BERRE - předseda dozorčí rady
Paříž, Boulevard Flandrin, PSČ 751 16, Francouzská republika
den vzniku členství: 18. 1. 2013 - 18. 1. 2018
den vzniku funkce: 1. 3. 2017 - 18. 1. 2018
od 14. 2. 2014 do 18. 4. 2017
JOZEF VAN IN - předseda dozorčí rady
Hove, Wannickhove, PSČ 254 0, Belgické království
den vzniku členství: 18. 1. 2013 - 27. 2. 2017
den vzniku funkce: 31. 1. 2013 - 27. 2. 2017
od 23. 10. 2013 do 16. 10. 2014
LAURENT GOUDEMANT - člen dozorčí rady
Bruxelles, Place Dillens 7, Belgické království
den vzniku členství: 22. 6. 2009 - 22. 6. 2014
od 23. 10. 2013 do 16. 10. 2014
TANGUY VERKAEREN - člen dozorčí rady
Neuilly-Sur-Seine, Rue de Chézy, PSČ 922 00, Francouzská republika
den vzniku členství: 28. 4. 2012 - 10. 10. 2014
od 23. 10. 2013 do 17. 7. 2018
DOMINIQUE ASSE - člen dozorčí rady
Mont Saint-Aignan, Rue des Bulins 48, PSČ 761 30, Francouzská republika
den vzniku členství: 18. 10. 2013 - 15. 2. 2018
od 23. 10. 2013 do 17. 7. 2018
JAN ČUPA - člen dozorčí rady
Praha - Bubeneč, Charlese de Gaulla, PSČ 160 00
den vzniku členství: 18. 10. 2013 - 27. 4. 2018
od 31. 1. 2013 do 14. 2. 2014
JOZEF VAN IN - člen dozorčí rady
Hove, Wannickhove 14, PSČ 254 0, Belgické království
den vzniku členství: 18. 1. 2013
od 31. 1. 2013 do 18. 4. 2017
JEAN-YVES LE BERRE - člen dozorčí rady
Paříž, Boulevard Flandrin 8, PSČ 751 16, Francouzská republika
den vzniku členství: 18. 1. 2013
od 16. 10. 2012 do 23. 10. 2013
Ing. Ladislav Kročák - člen dozorčí rady
Velká Dobrá, Vodárenská, PSČ 273 61
den vzniku členství: 14. 9. 2012 - 18. 10. 2013
od 23. 5. 2012 do 23. 10. 2013
Tanguy Verkaeren - člen dozorčí rady
Neuilly-Sur-Seine, Rue de Chézy, PSČ 922 00, Francouzská republika
den vzniku členství: 28. 4. 2012
od 19. 5. 2010 do 23. 10. 2013
Jean Louis Alain Thuilot - člen dozorčí rady
Soisy sous Montmorency, Rue de la Caille 41, PSČ 95230, Francouzská republika
den vzniku členství: 29. 4. 2010 - 18. 10. 2013
od 21. 10. 2009 do 23. 5. 2012
Aurelie Despeyroux - člen dozorčí rady
Paříž, Rue de Longchamp 77, 75016, Francouzská republika
den vzniku členství: 13. 10. 2009 - 27. 4. 2012
od 21. 10. 2009 do 16. 10. 2012
Ing. Petr Skok - člen dozorčí rady
Libeř, 282, PSČ 252 41
den vzniku členství: 15. 10. 2009 - 14. 9. 2012
od 26. 6. 2009 do 23. 10. 2013
Laurent Goudemant - člen dozorčí rady
Bruxelles, Place Dillens 7, Belgické království
den vzniku členství: 22. 6. 2009
od 17. 6. 2009 do 19. 5. 2010
Adam James Harper - člen dozorčí rady
Londýn, Barbican, Breton House 73, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 20. 5. 2009 - 29. 4. 2010
od 9. 12. 2008 do 21. 10. 2009
James Goad - člen dozorčí rady
Paříž, Rue de ľuniversité 91, 75007, Francouzská republika
den vzniku členství: 20. 2. 2008 - 9. 9. 2009
od 29. 10. 2008 do 31. 1. 2013
Cyrille Marie Bernard - předseda dozorčí rady
Paříž, Rue de la Tombe Issoire 53, Francouzská republika
den vzniku členství: 20. 2. 2008 - 18. 1. 2013
den vzniku funkce: 23. 4. 2008
od 23. 6. 2008 do 29. 10. 2008
Cyrille Marie Bernard - člen dozorčí rady
Paříž, Rue de la Tombe Issoire 53, Francouzská republika
den vzniku členství: 20. 2. 2008
od 23. 6. 2008 do 21. 10. 2009
Ing. Petr Žaluda - člen dozorčí rady
Brno, Křídlovická 20, PSČ 603 00
den vzniku členství: 29. 2. 2008 - 13. 10. 2009
od 17. 8. 2007 do 23. 6. 2008
Willem Wynaendts - předseda dozorčí rady
Epalinges, Chemin du Bornalet 12, 1066, Švýcarská konfederace
den vzniku členství: 31. 5. 2007 - 29. 2. 2008
den vzniku funkce: 31. 5. 2007
od 17. 8. 2007 do 31. 1. 2013
Renaud Louis Caudron de Coquereaumont - člen dozorčí rady
Pully, Chemin du Ruisselet 15, 1009, Švýcarská konfederace
den vzniku členství: 31. 5. 2007 - 18. 1. 2013
od 14. 7. 2006 do 17. 6. 2009
RNDr. Zdeňka Vičarová - člen dozorčí rady
Olomouc, U Kovárny 10, PSČ 779 00
den vzniku členství: 30. 5. 2006 - 24. 4. 2009
od 3. 3. 2006 do 17. 8. 2007
Hans Ulrich Lienau - člen dozorčí rady
Küsnacht, Thomas Scherr - Strasse 3, CH-8700, Švýcarská konfederace
den vzniku členství: 8. 11. 2005 - 31. 5. 2007
od 30. 1. 2006 do 17. 6. 2009
Maciej Szwarc - člen dozorčí rady
Strzeniówka, Jeżynowa 59, 05-830, Polská republika
den vzniku členství: 8. 11. 2005 - 24. 4. 2009
od 2. 6. 2005 do 29. 11. 2005
Martin Kurt Jara - člen dozorčí rady
Neuburchstrasse 27, Winterthur, Švýcarská konfederace
den vzniku funkce: 8. 2. 2005
od 2. 6. 2005 do 17. 8. 2007
Michele Agostino Porro - člen dozorčí rady
Im Bäumliacher 14, Wangen b. Dübendorf, Švýcarská konfederace
den vzniku funkce: 11. 2. 2005 - 31. 5. 2007
od 7. 10. 2004 do 2. 6. 2005
Ireneusz Łuszczewski - místopředseda
ul. Dzikiej Róży 24, 05-500 Józefosław, Polská republika
den vzniku členství: 29. 10. 2003 - 7. 2. 2005
den vzniku funkce: 27. 11. 2003 - 7. 2. 2005
od 7. 10. 2004 do 17. 8. 2007
Christen Schnor - předseda
9 Godfrey Street, London SW3 3 TA, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 16. 11. 2001 - 31. 5. 2007
den vzniku funkce: 26. 11. 2003 - 31. 5. 2007
od 7. 10. 2004 do 17. 8. 2007
Marco Zollinger - člen
Spitalstrasse 31/54, Schlieren, Švýcarská konfederace
den vzniku funkce: 9. 1. 2004 - 31. 5. 2007
od 9. 6. 2004 do 7. 10. 2004
Ireneusz Łuszczewski - člen
ul. Dzikiej Róży 24, 05-500 Józefosław, Polská republika
den vzniku funkce: 29. 10. 2003 - 27. 11. 2003
od 9. 6. 2004 do 29. 11. 2005
Doris Supanz - člen
Metzggasse 4, CH-8400, Švýcarská konfederace
den vzniku funkce: 29. 10. 2003
od 27. 5. 2003 do 27. 5. 2003
Aidan Sherry - člen:
Norhumberland House, 15 Highbury Crescent, London, N5 1 RS,, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku funkce: 25. 3. 2003
od 27. 5. 2003 do 7. 10. 2004
Aidan Sherry - člen:
Northumberland House, 15 Highbury Crescent, London, N5 1 RS,, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku funkce: 25. 3. 2003 - 26. 11. 2003
od 27. 5. 2003 do 2. 6. 2005
Rolf Peter Frehner - člen:
Ackerstrasse 18, 8302 Kloten, Švýcarská konfederace
den vzniku funkce: 25. 3. 2003 - 18. 5. 2004
od 8. 1. 2003 do 9. 6. 2004
Bernard Retali - předseda dozorčí rady
Avenida Pedralbes 37-41,3-2A,08034, Barcelona, Španělské království
den vzniku členství: 28. 8. 2002
den vzniku funkce: 5. 9. 2002 - 29. 10. 2003
od 8. 1. 2003 do 7. 10. 2004
Christen Schnor - místopředseda dozorčí rady
Wellington Square, London SW3 4NR, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 16. 11. 2001
den vzniku funkce: 28. 5. 2002 - 26. 11. 2003
od 5. 4. 2002 do 8. 1. 2003
Mag.Dr.Michael Franz - předseda dozorčí rady
Karl Bekehrtystrasse 68, A-1140 Vídeň, Rakouská republika
den vzniku členství: 21. 12. 2001
den vzniku funkce: 7. 2. 2002 - 28. 8. 2002
od 27. 2. 2002 do 5. 4. 2002
Mag.Dr.Michael Franz - člen dozorčí rady
Karl Bekehrtystrasse 68, A-1140 Vídeň, Rakouská republika
den vzniku funkce: 21. 12. 2001
od 27. 2. 2002 do 8. 1. 2003
Christen Schnor - člen dozorčí rady
London SW3 3TA, 9 Godfrey Street, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku funkce: 16. 11. 2001
od 27. 2. 2002 do 9. 6. 2004
Claus Norup - člen dozorčí rady
London SW3 2AH, 48 Yeoman´s Row, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku funkce: 16. 11. 2001 - 29. 10. 2003
od 30. 10. 2001 do 27. 5. 2003
Dr.Mgr. Hana Brdová - člen dozorčí rady
Banská Bystrica, Gerlachovská 12, PSČ 974 00, Slovenská republika
den vzniku funkce: 19. 5. 2001 - 12. 3. 2003
od 19. 10. 2001 do 27. 2. 2002
Martin Haschka - předseda dozorčí rady
A-3400 Klostenburg, Steinbrunngasse 16-18, Rakouská republika
den vzniku funkce: 4. 5. 2000 - 21. 12. 2001
od 27. 10. 2000 do 8. 1. 2003
Klaus Eberhart - člen dozorčí rady
Karl Gustav Victor Kl.Semmering C-19, An der Niederhaid, A-1170, Vídeň, Rakouská republika
od 14. 4. 2000 do 27. 10. 2000
Mag. Dr. Gerhard Gitschtaler - člen dozorčí rady
Uchatiusgasse 5/22, Vídeň, Rakouská republika
od 14. 4. 2000 do 19. 10. 2001
Dr. Hubert Schultes - člen dozorčí rady
Neubaugasse 64-66/3/24, Vídeň, Rakouská republika
od 14. 4. 2000 do 27. 2. 2002
Dr. Katharina Schoop - člen dozorčí rady
Hauptstrasse 67, Ermatingen, Švýcarská konfederace
od 14. 4. 2000 do 14. 7. 2006
Jonathan Woolett - člen dozorčí rady
43 Wilton Crescent, Wimbledon, Londýn,SW 193QY, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 21. 1. 1999 do 14. 4. 2000
Franz Fuchs - předseda
Fürstenstrasse 43, 2344 Enzersdorf, Rakouská republika
od 7. 1. 1997 do 21. 1. 1999
Fritz Bodenmann, nar. 12.10.1933 - předseda
8304 Wallisellen,Švýcarsko, Schmittanecherstr.3
od 7. 1. 1997 do 14. 4. 2000
Dr. Dana Hrabcová - členka
Brno, Černého 40
od 7. 1. 1997 do 14. 4. 2000
Ing. Richard Kuba - člen dozorčí rady
Brno, Luční 30
od 7. 1. 1997 do 14. 4. 2000
Dr. Otto Popp - člen dozorčí rady
8405 Winterthur, Florenstrasse 50, Švýcarská konfederace
od 7. 1. 1997 do 27. 2. 2002
Martin Cantieni - místopředseda dozorčí rady
8006 Zurich, Bolleystrasse 30, Švýcarská konfederace
od 20. 8. 1996 do 7. 1. 1997
Martin Cantieni - místopředseda dozorčí rady
8006 Zurich, Bolleystrasse 30, Švýcarská konfederace
od 20. 8. 1996 do 7. 1. 1997
Ing. Richard Kuba - člen dozorčí rady
Brno, Luční 30
od 20. 8. 1996 do 7. 1. 1997
Dr. Otto Popp - člen dozorčí rady
8405 Winterthur, Florenstrasse 50, Švýcarská konfederace
od 1. 12. 1994 do 20. 8. 1996
Karl Proschovsky-Spindler - člen
Wolkersdorf, Rakousko, Ziegelofengasse 24
od 1. 12. 1994 do 20. 8. 1996
Beat Michel - člen
8404 Winterthur, Švýcarsko, Zinzikerberstr. 23A
od 1. 12. 1994 do 20. 8. 1996
Dipl.Psych. Dieter Kern - místopředseda
68519 Viernheim, SRN, Ludwig-Erhardstr.4
od 1. 12. 1994 do 7. 1. 1997
Fritz Bodenmann - předseda
8304 Wallisellen,Švýcarsko, Schmittanecherstr.3
od 1. 12. 1994 do 7. 1. 1997
Dr. Dana Hrabcová - členka
Brno, Černého 40
Hodnocení firmy
-4
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Pomoc pro organizátory kulturních akcí startuje. Tady jsou podmínky

12. 8. 2020 | | Petr Kučera | 1 komentářů

Pomoc pro organizátory kulturních akcí startuje. Tady jsou podmínky

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s ministerstvem kultury zveřejnilo takzvanou výzvu k dotačnímu programu nazvanému Covid – Kultura. Příjem žádostí začne 18. srpna prostřednictvím webu MPO a skončí o měsíc později, tedy 18. září.

Na daňové přiznání zbývá týden. Odklad měl háček

11. 8. 2020 | | Petr Kučera

Na daňové přiznání zbývá týden. Odklad měl háček

Lhůta pro přehled zdravotním pojišťovnám uplynula už 3. srpna, tedy dřív než pro samotné přiznání.

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

6. 8. 2020 | | Petr Kučera | 4 komentáře

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

Nejvyšší soud dal naději zaměstnancům, kteří na stejné pozici v rámci jedné firmy mají nižší mzdu než jejich kolegové v Praze a dalších lépe placených regionech Česka. O důležitém rozhodnutí informuje web E15.

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

6. 8. 2020 | | Ondřej Preuss

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

Téměř 200 zájemců využilo od poloviny března poradnu, kterou web DostupnýAdvokát.cz spustil na pomoc s dopady pandemie Covid-19. Zakladatel služby Ondřej Preuss popisuje, jaké problémy řešili lidé při bezplatné konzultaci nejčastěji.

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

5. 8. 2020 | | Petr Kučera

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

Osoby samostatně výdělečně činné a společníci malých společností s ručením omezeným mohou požádat o pomoc z programu Pětadvacítka nejpozději v pátek 7. srpna.

Firmy se stejným IČO

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 635,00 Kč
Czech Exchange 2 635,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 645,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 684,30 Kč
ČSOB 2 684,30 Kč
Komerční banka 2 688,61 Kč
Expobank CZ 2 697,60 Kč
Česká spořitelna 2 702,00 Kč
Raiffeisenbank 2 732,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 742,10 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 598 921 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-9
+
-
2.Jiří Král

Jiří Král

- bývalý youtuber

-13
+
-
3.Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

- ekonom

-67
+
-
4.Jiří Mádl

Jiří Mádl

- herec, režisér

-71
+
-
5.Karel Komárek

Karel Komárek

- miliardář, Sazka

-75
+
-

Články na Heroine.cz

Dítě jako zbraň. Co dělat, když partner při rozvodu sáhne ke křivým obviněním

Dítě jako zbraň. Co dělat, když partner při rozvodu sáhne ke křivým obviněním

Právní systém na spoustu situací v rozvodových sporech nabízí alespoň základní řešení,...více

Nesnesitelná lehkost ženského vězení i znuděná nymfomanka. Co číst v srpnu u vody?

Nesnesitelná lehkost ženského vězení i znuděná nymfomanka. Co číst v srpnu u vody?

Pokud přemýšlíte, co si s sebou zabalit na druhou polovinu prázdnin, neváhejte sáhnout...více

Tradwives a tradfems: proč začaly instagramové hospodyňky bojovat s feminismem?

Tradwives a tradfems: proč začaly instagramové hospodyňky bojovat s feminismem?

Možná už jste na Instagramu taky narazili na účty hospodyněk, které nadšeně vaří a pečou,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: MD/RD a hypotéka
Poradna > Hypoteční úvěr > MD/RD a hypotéka

Otázka: Dobrý den, jsem těhotná a současně "hrozí", že si za účelem zajištění vlastního bydlení budu muset požádat o hypotéku, bonitní jsem dostatečně, tedy v současné době, kdy ještě pracuji (sdělení mé banky,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services