Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Union pojišťovna, a.s.
IČO: 61974927 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu22. 11. 1995
Datum zániku13. 8. 2011
StavVymazáno
Obchodní firma
od 24. 7. 1996 do 13. 8. 2011

Union pojišťovna, a.s.

od 22. 11. 1995 do 24. 7. 1996

Pojišťovna Union, a.s.

Sídlo
od 24. 7. 1996 do 5. 2. 2002
Ostrava, Gorkého ul. 2, PSČ 702 00
od 22. 11. 1995 do 24. 7. 1996
Ostrava, 30. dubna 35, PSČ 702 00
IČO
od 22. 11. 1995 do 13. 8. 2011

61974927

Právní forma
od 22. 11. 1995 do 13. 8. 2011
Akciová společnost
Spisová značka7727 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 13. 3. 2003 do 13. 8. 2011
- 1. pojišťovací činnost dle § 7 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů - v rozsahu pojistných odvětví 1 a 6 životních pojištění uvedených v části A přílohy k zákonu o pojišťovnictví - v rozsahu pojistných odvětví 1;3;7;8 a),b),c),d),f);9;10 a);13;15;16 d),e),j); 18 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví
od 1. 10. 2002 do 13. 3. 2003
- 1. pojišťovací činnost dle § 7 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů - v rozsahu pojistných odvětví 1 a 6 životních pojištění uvedených v části A přílohy k zákonu o pojišťovnictví - v rozsahu pojistných odvětví 1;3;7;8 a),b),c),d),f);9;10 a);13;15;16 d),e),j) neživotních pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví - u odvětví 15 pojišťovna nemá povolení k provozování pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře dle zákona č. 159/1999 Sb.
od 1. 10. 2002 do 13. 8. 2011
- 2. činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví - zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle zákona o pojišťovnictví - poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob dle zákona o pojišťovnictví - šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou dle zákona o pojišťovnictví - provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti stavebního spoření a penzijního připojištění.
od 22. 11. 1995 do 1. 10. 2002
- a) pojišťovací činnost (par. 7 odst. 1 zákona o pojišťovnictví),
od 22. 11. 1995 do 1. 10. 2002
- b) zajišťovací činnost ve smyslu odevzdání části převzatého rizika zajistiteli (par. 7 odst. 2 zákona o pojišťovnictví),
od 22. 11. 1995 do 1. 10. 2002
- c) činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností (par. 7 odst. 3 zákona o pojišťovnictví),
od 22. 11. 1995 do 1. 10. 2002
- d) zábranná činnost (par. 7 odst. 4 zákona o pojišťovnictví),
od 22. 11. 1995 do 1. 10. 2002
- e) uzavírání zprostředkovatelských smluv s fyzickými a právnickými osobami s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky na sjednávání pojištění ve svůj prospěch (par. 8 odst. 3 zákona o pojišťovnictví),
Ostatní skutečnosti
od 13. 8. 2011 do 13. 8. 2011
- Společnost Union pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 1, Havlíčkova ul. č. 15/1682, PSČ 110 00, IČ: 619 74 927 se vymazává z obchodního rejstříku. Právním důvodem výmazu společnosti je zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení.
od 26. 3. 2004 do 13. 8. 2011
- Na základě rozhodnutí Ministerstva financí č.j. 324/54838/2003/R ze dne 12.8.2003, které nabylo právní moci dne 23.10.2003, byla v Union pojišťovně, a.s., se sídlem Havlíčkova 15, 110 00 Praha 1, IČ: 61974927, zavedena nucená správa a nuceným správcem byl jmenován Ing. Zdeněk Petříček, r.č. xxxx, Kukelská 904/3, Praha 9.
od 3. 1. 2000 do 29. 5. 2000
- Usnesení valné hromady ze dne 5.11.1999 o zvýšení základního jmění společnosti: a) Základní jmění společnosti se zvyšuje o 60,000.000,-Kč (slovy: šedesátmiliónů korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění společnosti. Na zvýšení základního jmění společnosti se bude upisovat vydáním 6.000 ks kmenových akcií jmenovité hodnoty 10.000,-Kč (slovy: desettisíc korun českých) znějících na majitele v zaknihované podobě.
od 3. 1. 2000 do 29. 5. 2000
- b) Úpis akcií bude proveden trojkolově a to tak, že v prvním kole, které započne 16-tý den po uveřejnění usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti a bude ukončeno do 15-ti dnů po jeho započetí, mohou upisovat ve smyslu ust. § 204 a) odst. 1 obchodního zákoníku pouze dosavadní akcionáři jako realizaci svého přednostního práva upsat nové akcie společnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění společnosti v rozsahu jejich podílů na základním jmění společnosti. Tento podíl se stanoví tak, že za jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč lze upsat dvě nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč. Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo emitenta Union pojišťovna, a.s. Ostrava, Gorkého ul. 2, okres Ostrava-město, PSČ 702 00 u zaměstnance emitenta pověřeného vedením agendy akcionářů.
od 3. 1. 2000 do 29. 5. 2000
- c) Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je 16-tý den následující po dni, v němž bylo uveřejněno usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti Union pojišťovna, a.s., jehož součástí je ve smyslu ust. § 203 a 204a) obchodního zákoníku informace o přednostním právu.
od 3. 1. 2000 do 29. 5. 2000
- d) Neupsaný zbytek akcií společnosti s využitím přednostního práva bude nabídnut ve druhém kole určitému zájemci a to společnosti Union Group, a.s. se sídlem Ostrava, 30. dubna 35, IČO: 6460 9952. Pro druhé kolo upisování akcií společnosti pro určitého zájemce Union Group, a.s., Ostrava, 30. dubna 35 je místem pro upisování akcií sídlo emitenta Union pojišťovna, a.s., Ostrava, Gorkého ul. 2, okres Ostrava-město, PSČ 702 00 u zaměstnance emitenta pověřeného vedením agendy akcionářů a lhůta činí 7 kalendářních dnů (týden), počínaje dnem následujícím po uplynutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva k úpisu akcií společnosti. Emisní kurs akcií společnosti upisovaných s využitím přednostního práva a emisní kurs akcií společnosti upisovaných určitým zájemcem je shodný a rovná se jmenovité hodnotě akcie společnosti a činí 10.000,-Kč za jednu akcii.
od 3. 1. 2000 do 29. 5. 2000
- e) Neupsaný zbytek akcií společnosti prvního a druhého kola bude nabídnut na základě veřejné výzvy k upisování akcií k veřejnému úpisu ve třetím kole, ve kterém bude stanoven den, v němž bude proveden úpis, a to tak, aby celý úpis byl zakončen do 8 týdnů od uveřejnění usnesení valné hromady. Místem pro upisování akcií společnosti ve veřejném úpisu bude sídlo emitenta Union pojišťovna, a.s., Ostrava, Gorkého ul. 2, okres Ostrava-město, PSČ 702 00, u zaměstnance emitenta pověřeného vedením agendy akcionářů. Emisní kurs akcií společnosti upisovaných ve veřejném úpisu ve třetím kole se rovná jmenovité hodnotě akcie a činí 10.000,-Kč.
od 3. 1. 2000 do 29. 5. 2000
- f) Upisovatel je povinen splatit v okamžiku dne úpisu 30 % emisního kursu jednorázově zaplacením, které prokáže předložením příslušného dokladu o tom, že částka byla poukázána prostřednictvím tuzemské banky ve prospěch účtu emitenta č. 2261xxxx, vedený u Union banky, a.s. K identifikaci platby uvede ve variabilním symbolu tuzemský upisovatel IČO, tuzemský upisovatel - fyzická osoba rodné číslo. Zahraniční upisovatel předloží doklad pro identifikaci platby při úpisu. Při upisování akcií na zvýšení základního jmění společnosti jsou přípustné ve všech třech kolech pouze peněžité vklady, zbývajících 70 % emisního kursu jsou upisovatelé povinni splatit na stejný účet emitenta nejpozději do 30.6.2000.
od 3. 1. 2000 do 29. 5. 2000
- g) O případném neupsaném zbytku akcií společnosti po všech třech kolech rozhodne představenstvo společnosti s předchozím souhlasem dozorčí rady.
od 14. 7. 1997 do 23. 3. 1998
- Usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti: -------------------------------------------------------------- 1. Zvýšení základního jmění společnosti Union pojišťovny, a.s. o 150,000.000,-Kč úpisem akcií. 2. Emisní podmínky úpisu akcií takto:
od 14. 7. 1997 do 23. 3. 1998
- a) Základní jmění společnosti se zvyšuje o 150,000.000,-Kč (slovy: jednostopadesátmiliónů korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění společnosti. Na zvýšení základního jmění společnosti se bude upisovat vydáním 1.500,-Kč kmenových akcií jmenovité hodnoty 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) znějících na majitele v zaknihované podobě.
od 14. 7. 1997 do 23. 3. 1998
- b) Úpis akcií bude proveden trojkolově a to tak, že v prvním kole, které započne 16-tý den po uveřejnění usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti a bude ukončeno do 15-ti dnů po jeho započetí, mohou upisovat ve smyslu ust. § 204 a) odst. 1 obchodního zákoníku pouze dosavadní akcionáři jako realizaci svého přednostního práva upsat nové akcie společnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění společnosti v rozsahu jejich podílů na základním jmění společnosti. Tento podíl se stanoví tak, že za jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč lze upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč. ----- Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo emitenta Union pojišťovna, a.s., Ostrava, Gorkého ul. 2, okres Ostrava-město, PSČ 702 00 u zaměstnance emitenta pověřeného vedením agendy akcionářů.
od 14. 7. 1997 do 23. 3. 1998
- c) Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je 16-tý den následující po dni, v němž bylo uveřejněno usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti Union pojišťovna, a.s., jehož součástí je ve smyslu ust. § 203 a 204 a) obchodního zákoníku informace o přednostním právu.
od 14. 7. 1997 do 23. 3. 1998
- d) Neupsaný zbytek akcií společnosti s využitím přednostního práva bude nabídnut ve druhém kole určitému zájemci a to společnosti Union Group, a.s. se sídlem Ostrava, 30. dubna 35, IČO: 64 60 99 52. Pro druhé kolo upisování akcií společnosti pro určitého zájemce Union Group, a.s., Ostrava, 30. dubna 35 je místem pro upisování akcií sídlo emitenta Union pojišťovna, a.s., Ostrava, Gorkého ul. 2, okres Ostrava-město, PSČ 702 00 u zaměstnance emitenta pověřeného vedením agendy akcionářů a lhůta činí 7 kalendářních dnů (týden), počínaje dnem následujícím po uplynutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva k úpisu akcií společnosti. ----- Emisní kurs akcií společnosti upisovaných s využitím přednostního práva a emisní kurs akcií společnosti upisovaných určitým zájemcem je shodný a rovná se jmenovité hodnotě akcie společnosti a činí 100.000,-Kč za jednu akcii.
od 14. 7. 1997 do 23. 3. 1998
- e) Neupsaný zbytek akcií společnosti prvního a druhého kola bude nabídnut na základě veřejné výzvy k upisovaní akcií k veřejnému úpisu ve třetím kole, ve kterém bude stanoven den, v němž bude proveden úpis, a to tak, aby celý úpis byl zakončen do 8 týdnů od uveřejnění usnesení valné hromady. Místem pro upisování akcií společnosti ve veřejném úpisu bude sídlo emitenta Union pojišťovna, a.s., Ostrava, Gorkého ul. 2, okres Ostrava-město, PSČ 702 00, u zaměstnance emitenta pověřeného vedením agendy akcionářů. Emisní kurs akcií společnosti upisovaných ve veřejném úpisu ve třetím kole se rovná jmenovité hodnotě akcie a činí 100.000,-Kč.
od 14. 7. 1997 do 23. 3. 1998
- f) Upisovatel je povinen splatit v okamžiku dne úpisu 30 % emisního kursu jednorázově zaplacením, které prokáže předložením příslušného dokladu o tom, že částka byla poukázána prostřednictvím tuzemské banky ve prospěch účtu emitenta č. 2261xxxx, vedený u Union banky, a.s. ----- K identifikaci platby uvede ve variabilním symbolu tuzemský upisovatel IČO, tuzemský upisovatel - fyzická osoba rodné číslo. Zahraniční upisovatel předloží doklad pro identifikaci platby při úpisu. Při upisování akcií na zvýšení základního jmění společnosti jsou přípustné ve všech třech kolech pouze peněžité vklady, zbývajících 70 % emisního kursu jsou upisovatelé povinni splatit na stejný účet emitenta nejpozději do 15.12.1997.
od 14. 7. 1997 do 23. 3. 1998
- g) Upisování akcií je neúčinné, jestliže do konce lhůty vyhlášené ve výzvě k upisování akcií nedosáhne jmenovitá hodnota účinně upsaných akcií výše navrhovaného základního jmění, ledaže akcie chybějící do této výše jsou do jednoho měsíce dodatečně upsány zakladateli nebo některými z nich.
Exekuce
od 31. 1. 2005 do 13. 8. 2011
- Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 30.8.2004 č.j. 33 Nc 7759/2004 byla nařízena exekuce na majetek povinného: Union pojišťovna, a.s., IČ: 61974927, se sídlem Praha 1, Havlíčkova 15/1682, PSČ: 110 00. Provedením exekuce byl pověřen soudní exekuto r Mgr. Daniel Týč, Exekutorský úřad Blansko se sídlem Blansko, Masarykova 12.
Kapitál
od 23. 3. 1998 do 13. 8. 2011
Základní kapitál 300 000 000 Kč, splaceno 300 000 000 Kč.
od 4. 12. 1997 do 23. 3. 1998
Základní kapitál 300 000 000 Kč, splaceno 195 000 000 Kč.
od 22. 11. 1995 do 4. 12. 1997
Základní kapitál 150 000 000 Kč
od 5. 2. 2002 do 13. 8. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 500.
od 5. 2. 2002 do 13. 8. 2011
v zaknihované podobě
od 5. 2. 2002 do 13. 8. 2011
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1 500.
od 5. 2. 2002 do 13. 8. 2011
v zaknihované podobě
od 4. 12. 1997 do 5. 2. 2002
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 500.
od 4. 12. 1997 do 5. 2. 2002
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1 500.
od 22. 11. 1995 do 4. 12. 1997
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 500.
Statutární orgán
od 1. 10. 2002 do 11. 6. 2004
Ing. Jana Houdková - místopředsedkyně představenstva
Praha 4, Pod Vrstevnicí 412/7
den vzniku členství: 21. 5. 2002
den vzniku funkce: 21. 5. 2002 - 31. 12. 2003
od 1. 10. 2002 do 13. 8. 2011
Ing. Radomír Uher - člen představenstva
Prostějov, Tovačovského 10
den vzniku členství: 21. 5. 2002
od 26. 9. 2001 do 1. 10. 2002
Ing. Šárka Fromeliusová - místopředsedkyně představenstva
Ostrava-Poruba, Z.Štěpánka 2/1878
den vzniku funkce: 26. 2. 1999 - 21. 5. 2002
od 26. 9. 2001 do 1. 10. 2002
Ing. Radomír Uher - člen představenstva
Prostějov, Tovačovského 10
den vzniku funkce: 26. 2. 1999
od 26. 9. 2001 do 11. 6. 2004
Ing. Igor Valtr - předseda představenstva
Praha 1, Staroměstské nám. 19
den vzniku funkce: 4. 6. 2001 - 30. 9. 2003
od 4. 4. 2000 do 26. 9. 2001
RNDr. Tomáš Sochor, CSc. - člen představenstva
Ostrava-Dubina, Jana Škody 185/8
od 3. 9. 1999 do 22. 8. 2000
Ing. Vladimír Závodský - člen představenstva
Ostrava - Poruba, Hlavní tř. 842/56
od 3. 9. 1999 do 8. 8. 2001
Ing. Radomír Satinský - člen představenstva
Ostrava - Moravská Ostrava, Poděbradova 60
od 19. 1. 1999 do 3. 9. 1999
Mgr. Jiří Hajda - člen představenstva
Ostrava-Michálkovice, Petřvaldská 78/726
od 19. 1. 1999 do 26. 9. 2001
ing. Radomír Uher - místopředseda představenstva
Brno - Veveří, Cihlářská 628/7
od 4. 8. 1998 do 3. 9. 1999
Ing. Dagmar Navrátilová - člen představenstva
Ostrava - Zábřeh, Břenkova 7/2974
od 31. 1. 1996 do 19. 1. 1999
mgr. Jiří Hajda - člen představenstva
Ostrava-Bělský les, B. Četyny 11
od 22. 11. 1995 do 31. 1. 1996
ing. Jaroslav Klouda - člen představenstva
Frýdek - Místek, J. Mahena 1910
od 22. 11. 1995 do 31. 1. 1996
JUDr. Tomáš Vícha - člen představenstva
Ostrava - Hrabůvka, J. Herolda 2/1564
od 22. 11. 1995 do 31. 1. 1996
ing. Jozef Dejčík - člen představenstva
Havířov - Podlesí, K. Světlé 1310/1c
od 22. 11. 1995 do 31. 1. 1996
ing. Evžen Stejskal - člen představenstva
Ostrava 1, Tyršova 11
od 22. 11. 1995 do 19. 1. 1999
ing. Josef Musil - 1. místopředseda představenstva
Bílovec, Slezské nám. 45/14
od 22. 11. 1995 do 19. 1. 1999
ing. Radomír Uher - 2. místopředseda představenstva
Brno - Veveří, Cihlářská 628/7
od 22. 11. 1995 do 26. 9. 2001
ing. Šárka Fromeliusová - předseda představenstva
Ostrava - Poruba, Z. Štěpánka 2/1878
od 8. 8. 2001 do 13. 8. 2011
Jednání: Za společnost jsou oprávněni jednat a podepisovat předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, každý z nich společně s dalším členem představenstva.
od 14. 7. 1997 do 8. 8. 2001
Jednání: Za společnost jsou oprávněni jednat a podepisovat předseda představenstva nebo místopředseda představenstva společně s dalším členem představenstva.
od 22. 11. 1995 do 14. 7. 1997
Jednání: Za společnost jedná a podepisuje samostatně předseda představenstva nebo společně všichni členové představenstva nebo společně všichni členové představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který byl představenstvem písemně pověřen.
Dozorčí rada
od 18. 1. 2003 do 11. 6. 2004
JUDr. Jana Mejtská - člen
Praha 8, Čimická 9/1003
den vzniku funkce: 12. 11. 2002 - 31. 12. 2003
od 1. 10. 2002 do 8. 9. 2004
Ing. Danuše Spiššiaková - místopředseda
Ostrava, Volgogradská 88/2413
den vzniku členství: 21. 6. 2002 - 16. 7. 2003
den vzniku funkce: 21. 6. 2002
od 5. 2. 2002 do 1. 10. 2002
Ing. Danuše Spiššiaková - místopředseda
Ostrava, Volgogradská 88/2413
den vzniku funkce: 26. 2. 1999 - 26. 5. 2002
od 5. 2. 2002 do 18. 1. 2003
Ing. Karla Mikulová - člen
Petřvald, Nejedlého 1440
den vzniku funkce: 6. 9. 2001 - 30. 9. 2002
od 5. 2. 2002 do 22. 5. 2003
Ing. Radek Žingor - předseda
Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1802/11
den vzniku funkce: 7. 9. 2001 - 21. 2. 2003
od 22. 8. 2000 do 8. 8. 2001
JUDr. František Kaleta - člen
Bruzovice, Bruzovice 238, PSČ 739 36
od 29. 5. 2000 do 8. 8. 2001
JUDr. Vladimír Malarz - člen
Frýdlant nad Ostravicí, Malenovice č. 155
od 29. 5. 2000 do 5. 2. 2002
Ing. Jozef Dejčík - předseda
Krásné Pole, Sklopčická 594
od 19. 4. 1999 do 29. 5. 2000
Ing. Jozef Dejčík - předseda
Havířov - Podlesí, K. Světlé 1310/1c
od 19. 4. 1999 do 5. 2. 2002
Ing. Danuše Spiššiaková - člen
Ostrava, Volgogradská 88/2413
od 14. 7. 1997 do 19. 4. 1999
Ing. Karel Miškovský - člen
Praha 5, Třístoliční 1390/7
od 24. 7. 1996 do 14. 7. 1997
Ing. Libor Juříček - člen
Ostrava-Poruba, M. Majerové 1648
od 24. 7. 1996 do 22. 8. 2000
JUDr. František Kaleta - člen
Ostrava-Zábřeh, Jižní 10
od 31. 1. 1996 do 24. 7. 1996
Ing. Evžen Stejskal - člen
Ostrava 1, Tyršova 11
od 31. 1. 1996 do 14. 7. 1997
Ing. Jaroslav Klouda - člen
Frýdek-Místek, J. Mahena 1910
od 31. 1. 1996 do 14. 7. 1997
Ing. Tomáš Seidler - člen
Kopřivnice, Osvobození 1214
od 22. 11. 1995 do 31. 1. 1996
PhDr. Miroslav Štebel - člen
Frýdek - Místek, Dr. Vaculíka 1893
od 22. 11. 1995 do 31. 1. 1996
ing. Richard Wieluch - člen
Moravská Ostrava, Mánesova 5
od 22. 11. 1995 do 24. 7. 1996
ing. Josef Přerost, CSc. - člen
Havířov, J. Wericha 2a
od 22. 11. 1995 do 14. 7. 1997
ing. Zdeněk Juchelka - člen
Bohumín 1, Čáslavská 972
od 22. 11. 1995 do 14. 7. 1997
JUDr. Lenka Pěnčíková - člen
Praha 8 - Trója, Krosenská 6/533
od 22. 11. 1995 do 14. 7. 1997
ing. Vladimír Vlček - člen
Havířov - Podlesí, J. Gagarina 32
od 22. 11. 1995 do 19. 4. 1999
JUDr. Jan Ježdík - člen
Liberec VI- Rochlice, Sametová 718/12
od 22. 11. 1995 do 29. 5. 2000
JUDr. Vladimír Malarz - člen
Ostrava - Hrabůvka, Oráčova 3
od 22. 11. 1995 do 5. 2. 2002
ing. Marie Parmová - člen
Ostrava - Přívoz, Sokolská třída 2537/59
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Ošetřovné 2019. Spočítejte si, kolik dostanete

19. 2. 2019 | Co se děje | Monika Veselíková | 1 komentářů

Ošetřovné 2019. Spočítejte si, kolik dostanete

Kdo má letos nárok na ošetřovné, kolik sociálka vyplatí a jak o dávku žádat? Poradíme i tomu, kdo chce čerpat dlouhodobé ošetřovné.

Bylinky ze supermarketu? Bazalku vypěstujete i na parapetu

19. 2. 2019 | Jak na to | Jana Poncarová

Bylinky ze supermarketu? Bazalku vypěstujete i na parapetu

Bazalka nebo pažitka ze supermarketu dobře ilustrují konzumní dobu. Rychle vyrůst, rychle sníst. Za oknem dlouho nevydrží, často domů nesete rostlinu těsně před uvadnutím. Nic proti, pokud hned potřebujete hrst lístků do těstovin. Jde to ovšem lépe.

Nákupy na internetu: Kup teď, zaplať později. Jak fungují odložené platby?

18. 2. 2019 | Když se řekne | Monika Veselíková | 1 komentářů

Nákupy na internetu: Kup teď, zaplať později. Jak fungují odložené platby?

Alternativa k dobírce nebo taky řešení pro toho, kdo potřebuje nakoupit, i když zůstatek na účtu hlásí nulu. Poradíme, jak odložené platby využít i kolik stojí.

Ztratíme svobodu řídit auto?

18. 2. 2019 | Komentář | Pavel Jégl | 10 komentářů

Ztratíme svobodu řídit auto?

Automatizované systémy přebírají stále víc lidských činností. Jednou nás můžou vytěsnit od volantů aut a připravit nás o svobodu řídit vlastní auto.

Popelnice, moje učebnice

16. 2. 2019 | Publicistika | Monika Veselíková

Popelnice, moje učebnice

Jako třináctiletý sestrojil robotickou ruku, od šestnácti podniká s elektrickými longboardy. Letos čeká Petra Štěpánka maturita, přijímačky na medicínu, a když zbude čas, dojde i na obchodní cestu do Číny.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Broadway Change 2 585,00 Kč
Czech Exchange 2 590,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 590,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 600,00 Kč
Expobank CZ 2 651,20 Kč
Česká spořitelna 2 692,00 Kč
Sberbank CZ 2 700,00 Kč
ČSOB 2 688,80 Kč
Komerční banka 2 712,56 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 730,00 Kč
Raiffeisenbank 2 768,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  9 834 390 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Iveta Pomeje Bartošová

Iveta Pomeje Bartošová

- zpěvačka

+62
+
-
2.Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

-7
+
-
3.Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

-74
+
-
4.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-102
+
-
5.Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-177
+
-

Další čtení na flowee.cz

Suprová opice a moc velké pysky: Jak včas zachytit nekorektní oblečky

Suprová opice a moc velké pysky: Jak včas zachytit nekorektní oblečky

Některé švédské oděvní značky zakládají oddělení, která mají za úkol zachovat diverzitu...více

Umřeme, jen když budeme chtít: Co ještě přinese biotechnologická revoluce

Umřeme, jen když budeme chtít: Co ještě přinese biotechnologická revoluce

Mezi všemi těmi věcmi, které změní čtvrtá průmyslová revoluce, nelze opomíjet zdravotnictví...více

V hádce s partnerem nemáme nikdy pravdu. Může za to mozek

V hádce s partnerem nemáme nikdy pravdu. Může za to mozek

Stan Tatkin , psycholog, terapeut, výzkumník a autor knihy s trochu kostrbatým názvem...více

Zdroj: Logo Flowee
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: "PPM" na otce
Poradna > Sociální poradna > Mateřská dovolená > "PPM" na otce

Otázka: Dobrý den, je možné, aby PPM pobírala matka dítěte měsíc před porodem a poté během šestinedělí a po ukončení šestinedělí bral "PPM" (v jeho případě rodičovský příspěvek) otec dítěte? Tím bral/pobírala...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek
Partners Financial Services