Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

ZEMSPOL STUDÉNKA a.s.
IČO: 61974986

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu23. 11. 1995
Obchodní firma
od 23. 11. 1995

ZEMSPOL STUDÉNKA a.s.

Sídlo
od 2. 5. 2002 do 8. 4. 2014
Pustějov č.p. 92, , PSČ 742 43
od 23. 11. 1995 do 2. 5. 2002
Pustějov č.p. 92,
IČO
od 23. 11. 1995

61974986

DIČ

CZ61974986

Identifikátor datové schránky:2vrg5nv
Právní forma
od 23. 11. 1995
Akciová společnost
Spisová značka1164 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 1. 9. 2011
- obráběčství
od 1. 9. 2011
- truhlářství, podlahářství
od 1. 9. 2011
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 1. 9. 2011
- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
od 1. 9. 2011
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
od 1. 9. 2011
- zámečnictví, nástrojářství
od 1. 9. 2011
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 1. 9. 2011
- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - vnitrostátní příležitostná osobní
od 19. 3. 2008
- výroba eletřiny
od 9. 7. 2007 do 1. 9. 2011
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 27. 12. 2006 do 1. 9. 2011
- montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení
od 27. 12. 2006 do 1. 9. 2011
- zámečnictví
od 2. 5. 2002
- zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje
od 2. 5. 2002
- hostinská činnost
od 2. 5. 2002
- řeznictví a uzenářství
od 2. 5. 2002
- opravy silničních vozidel
od 2. 5. 2002 do 1. 9. 2011
- silniční motorová doprava osobní
od 2. 5. 2002 do 1. 9. 2011
- silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní - mezinárodní vozidly do 3,5t celkové hmotnosti
od 2. 5. 2002 do 1. 9. 2011
- činnost organizačních a ekonomických poradců
od 2. 5. 2002 do 1. 9. 2011
- kovoobráběčství
od 2. 5. 2002 do 1. 9. 2011
- opravy pracovních strojů
od 2. 5. 2002 do 1. 9. 2011
- výroba zemědělských strojů
od 2. 5. 2002 do 1. 9. 2011
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 2. 5. 2002 do 1. 9. 2011
- provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 2. 5. 2002 do 1. 9. 2011
- služby zprostředkovatelské a obstaravatelské
od 2. 5. 2002 do 1. 9. 2011
- úklidové služby
od 2. 5. 2002 do 1. 9. 2011
- truhlářství
od 2. 5. 2002 do 1. 9. 2011
- provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování
od 17. 9. 1999 do 2. 5. 2002
- úklidové služby
od 17. 9. 1999 do 2. 5. 2002
- truhlářství
od 17. 9. 1999 do 2. 5. 2002
- provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování
od 26. 10. 1998 do 2. 5. 2002
- služby zprostředkovatelské a obstaravatelské
od 4. 7. 1996 do 2. 5. 2002
- hostinská činnost
od 4. 7. 1996 do 2. 5. 2002
- řeznictví a uzenářství
od 4. 7. 1996 do 2. 5. 2002
- činnost organizačních a ekonomických poradců
od 4. 7. 1996 do 2. 5. 2002
- kovoobráběčství
od 4. 7. 1996 do 2. 5. 2002
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 4. 7. 1996 do 2. 5. 2002
- opravy motorových vozidel
od 4. 7. 1996 do 2. 5. 2002
- provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 4. 7. 1996 do 2. 5. 2002
- výroba a opravy zemědělských strojů
od 4. 7. 1996 do 2. 5. 2002
- 1. zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zem., výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje
od 4. 7. 1996 do 2. 5. 2002
- silniční motorová doprava osobní
od 4. 7. 1996 do 2. 5. 2002
- silniční motorová doprava nákladní
od 23. 11. 1995 do 4. 7. 1996
- zemědělská výroba
Ostatní skutečnosti
od 8. 1. 2015
- I. Řádná valná hromada určuje, že Hlavním akcionářem Společnosti ZEMSPOL STUDÉNKA a.s., se sídlem Pustějov č.p. 92, PSČ 742 43, IČ: 619 74 986 , vedené v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1164 ( dále jen Společnost) je spol ečnost UNICAPITAL AGRO a.s., se sídlem Opletalova 1418/23, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 018 92 908, vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 19243 (dále jen Hlavní akcionář), když vlastní 79 014 kusů kmenových akcií Společnosti v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé jednotlivé akcie 1 000,-Kč, jejíž základní kapitál činí 85 656 000,-Kč, tedy vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 79 014 000,- Kč, což činí 92,25 % základn ího kapitálu Společnosti, s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve výši 92,25 % ve Společnosti a je tak Hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu ust. § 375 zákona o obchodních korporacích. II. Řádná valná hromada rozhoduje dle ust. § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti, kterými jsou akcie Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionář e na Hlavního akcionáře. Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům Společnosti, kterými jsou akcie menšinových akcionářů Společnosti, přechází dle ust. § 385 zákona o obchodních korporacích na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. III. Řádná valná hromada určuje, že výše Protiplnění, které poskytne Hlavní akcionář, ostatním akcionářům Společnosti, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů společnosti, při přechodu akcií Spole čnosti na Hlavního akcionáře, činí částku 897,- Kč (slovy: osm set devadesát sedm korun českých) za každou kmenovou akcii Společnosti v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Přiměřenost tohoto protiplnění by la Hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem pro účely ocenění akcií Společnosti č. 788/48/14 ze dne 18.11.2014 vypracovaným ke dni 31.7.2014, znaleckým ústavem Ostravská znalecká a.s., IČ: 26838745, se sídlem Poděbradova 2738/16, PSČ 702 00 Ostrava -Moravská Ostrava, který Hlavní akcionář doručil Společnosti spolu s žádostí o svolání valné hromady, když závěry tohoto znaleckého posudku jsou takové, že hodnota jedné akcie Společnosti ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč a tedy přiměřená výše protiplnění za jednu takovou akcii ostatních akcionářů, je částka 897,- Kč (slovy: osm set devadesát korun českých). Při zpracování znaleckého posudku byla znaleckým ústavem použita výnosová metoda diskontovaných peněžních toků (DCF). Hodnota akcie je určena jako alikvotní podíl na hodnotě čistého obchodního majetku Společnosti. IV. Řádná valná hromada schvaluje, že stanovené protiplnění bude poskytnuto oprávněným osobám dle ust. § 378 zákona o obchodních korporacích pověřenou osobou ve smyslu ust. § 378 zákona o obchodních korporacích, Československou obchodní bankou, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ: 00001350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 kalendářních dnů po splnění podmínek dle ust. § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, tedy po dni, ve kterém bude proveden zápis vlastnického práva k akciím dosavadních vlastníků na majetkový účet Hlavního akcionáře v přísluné evidenci zaknihovaných cenných papírů. Pověřená osoba poskytne protiplnění tom u, kdo byl vlastníkem akcií Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva k akciím, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo ve smyslu ust. § 389 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. V souladu s ust. § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích bude ve stejné lhůtě oprávněným osobám vyplacen i úrok ve výši obvyklých úroků podle ust. § 1 802 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přirůstající ode dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k akciím na Hlavního akcionáře. Protiplnění bude oprávněným osobám vyplaceno bezhotovostním převodem na bankovní účet, uvedený v seznamu akcionářů neb o na účet, který bude oprávněnou osobou pro tyto účely sdělen. V. Řádná valná hromada osvědčuje, že oprávněná osoba Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ: 00001350, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46, která je ban kou ve smyslu příslušných právních předpisů, před konáním valné hromady písemně potvrdila a doložila, že Hlavní akcionář před konáním valné hromady převedl a předal této bance peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžního protiplnění menšinovým akcionářům a Hlavní akcionář tuto skutečnost doložil Společnosti před konáním valné hromady. VI. Řádná valná hromada určuje, že Společnost dá příkaz k zápisu změny vlastníků zaknihovaných akcií na majetkových účtech osobě oprávněné vést příslušnou evidenci cenných papírů ve lhůtě tří dnů od po přechodu vlasnického práva k akciím na Hlavního akci onáře s tím, že podkladem pro zápis změny předloží rozhodnutí valné hormady podle ust. § 375 a 382 zákona o obchodních korporacích a doklad o jeho zveřejnění.
od 31. 1. 2003 do 30. 4. 2003
- Rozhodnutím představenstva ZEMSPOL STUDÉNKA a.s. došlo ke zvýšení základního kapitálu společnosti, kdy základní kapitál akciové společnosti ZEMSPOL STUDÉNKA a.s., se sídlem Pustějov č.p. 92, okres Nový Jičín, identifikační číslo 61 97 49 86, se zvyšuje o částku 85.000,- Kč, slovy: osmdesát pět tisíc korun českých, tedy z částky 85.571.000,- Kč, slovy: osmdesát pět milionů pětset sedumdesátjeden tisíc korun českých na částku ve výši 85.656.000,- Kč, slovy: osmdesát pět milionů šestset padesát šest tisíc korun českých s určením, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
od 31. 1. 2003 do 30. 4. 2003
- Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz se splácí peněžitými vklady předem určenými zájemci, bez veřejné výzvy k upisování akcií.
od 31. 1. 2003 do 30. 4. 2003
- V souladu s možností, kterou dává obchodní zákoník, vylučuje se u všech stávajících akcionářů přednostní právo na upisování akcií, a to v důležitém zájmu společnosti, který je ve smyslu ustanovení § 204a odstavec 5. Obchodního zákoníku spatřován v tom, že je třeba stabilizovat základní kapitál společnosti s ohledem na konkrétní dlouhodobé závazky v návaznosti na nedostatek finančních prostředků v oběhu celé ekonomiky a řešení konkrétní situace podniku.
od 31. 1. 2003 do 30. 4. 2003
- Všechny akcie budou upsány bez veřejné výzvy k upisování akcií a budou nabídnuty předem určeným zájemcům, kterými jsou:
od 31. 1. 2003 do 30. 4. 2003
- Milana Drastichová, rodné číslo 51-58-29/060, bytem Bílovec, ul. ČSL Armády 793/66 - 9 kusů akcií v úhrnné jmenovité hodnotě 9.000,- Kč, slovy: devět tisíc korun českých,
od 31. 1. 2003 do 30. 4. 2003
- Libuše Kulová, rodné číslo 55-57-27/0840, bytem Bílovec, Radotínská 958/8 - 9 ks akcií v úhrnné jmenovité hodnotě 9.000,- Kč, slovy: devět tisíc korun českých
od 31. 1. 2003 do 30. 4. 2003
- Anna Ponížilová, rodné číslo 35-54-28/416, bytem Ostrava-Poruba, Panelová 979 - 67 ks akcií v úhrnné jmenovité hodnotě 67.000,- Kč, slovy: šedesát sedm tisíc korun českých,
od 31. 1. 2003 do 30. 4. 2003
- Bude upisováno celkem 85 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč. Upisované akcie budou mít listinnou podobu, nebudou registrované, nebudou veřejně obchodovatelné, budou s nimi spojená práva uvedená ve stanovách akciové společnosti. Akcie budou převoditelné s písemným souhlasem představenstva s tím, že návrh na udělení souhlasu s převodem akcie předkládá akcionář nejpozději jeden měsíc přede dnem zamýšleného převodu akcie. Emisní kurz se stanoví jedna ku jedné, tedy emisní kurz akcie se rovná jmenovité hodnotě akcie.
od 31. 1. 2003 do 30. 4. 2003
- V souladu s ustanovením § 204 odstavec 5. Obchodního zákoníku v platném znění budou předem určení zájemci upisovat akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírají s akciovou společností ZEMSPOL STUDÉNKA a.s., se sídlem Pustějov č.p. 92, okres Nový Jičín. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnu formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva musí obsahovat prohlášení o tom, že se akcionáři vzdávají přednostního práva na upisování akcií, určení počtu, druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty akcií, upisovaných každým upisovatelem, výši emisního kurzu a lhůtu pro jeho splacení.
od 31. 1. 2003 do 30. 4. 2003
- Místem upisování akcií se určuje sídlo akciové společnosti - Pustějov č.p. 92, okres Nový Jičín, sekretariát předsedy představenstva, v pracovních dnech v době od 8.00 hodin do 15.00 hodin. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva činí 30 kalendářních dnů a počíná běžet první pracovní den po nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o povolení zápisu zvýšení základního kapitálu podle tohoto rozhodnutí. Týž den, to je první pracovní den po nabytí právní moci uvedeného usnesení rejstříkového soudu, doručí představenstvo akciové společnosti předem určeným zájemcům - upisovatelům na jejich výše uvedenou adresu písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to současně s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií a lhůty podle ustanovení § 204 odstavec 5. Obchodního zákoníku a s oznámením emisního kurzu takto upisovaných akcií, který je pro všechny upisovatele stejný a rovná se jmenovité hodnotě upisovaných akcií. Emisní kurz upsaných akcií bude splacen v den úpisu akcií započtením peněžitých pohledávek vůči společnosti, a to proti pohledávkám společnosti na splacení emisního kurzu.
od 31. 1. 2003 do 30. 4. 2003
- Připouští se započtení pohledávek akciové společnosti ZEMSPOL STUDÉNKA a.s., se sídlem Pustějov č.p. 92, okres Nový Jičín, identifikační číslo 61 97 49 86, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu B, vložce 1164, vůči jednotlivým fyzickým osobám jako upisovatelům akcií, jak jsou výše uvedeni, z titulu splacení emisního kurzu nových upsaných akcií jednotlivými upisovateli - fyzickými osobami s pohledávkami jednotlivých fyzických osob za akciovou společností ZEMSPOL STUDÉNKA a.s., se sídlem Pustějov č.p. 92, okres Nový Jičín, identifikační číslo 61 97 49 86, které mají jednotlivé fyzické osoby z titulu uzavřených smluv o postoupení pohledávek ve znění dodatků, když pohledávky, s jejichž započtením vyslovuje představenstvo akciové společnosti souhlas, jsou tyto:
od 31. 1. 2003 do 30. 4. 2003
- 1) pohledávky akciové společnosti ZEMSPOL STUDÉNKA a.s., se sídlem Pustějov č.p. 92, okres Nový Jičín, identifikační číslo 61 97 49 86, zapsané v obchodním rejtříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu B, vložce 1164, za jednotlivými akcionáři - fyzickými osobami, kteří upíší nové akcie na zvýšení základního kapitálu a upsáním jim vznikne povinnost splatit emisní kurz upsaných akcií ve výši upsané jednotlivými osobami proti
od 31. 1. 2003 do 30. 4. 2003
- 2) pohledávkám jednotlivých fyzických osob, jak jsou tyto osoby výše uvedeny, z titulu smlouvy o postoupení pohledávky ve znění dodatku, uzavřené mezi jednotlivou fyzickou osobou jako postupitelem a akciovou společností ZEMSPOL STUDÉNKA a.s., se sídlem Pustějov č.p. 92, okres Nový Jičín, identifikační číslo 61 97 49 86, jako postupníkem, když se jedná o pohledávky za dlužníkem Zemědělským družstvem Studénka, se sídlem v Pustějově, 742 43 Pustějov, identifikační číslo 00 14 67 65, přičemž předmětem těchto smluv je postoupení pohledávek vzniklých z titulu zákona číslo 42/1992 Sb.
od 31. 1. 2003 do 30. 4. 2003
- Každá z pohledávek akciové společnosti na splacení emisního kurzu za jednotlivou fyzickou osobou - upisovatelem na straně jedné a pohledávky jednotlivých fyzických osob za akciovou společnost vzniklé z titulu smluv o postoupení pohledávek ve znění dodatků na straně druhé, zanikne vzájemným započtením ke dni splatnosti pozdější z pohledávek, to je ke dni upsání akcií jednotlivou fyzickou osobou za podmínky, že v tento den nabude u jednotlivých fyzických osob účinnosti písemná dohoda společnosti a jednotivých fyzických osob o započtení, jinak dnem účinnosti každé z těchto dohod o započtení.
od 31. 1. 2003 do 30. 4. 2003
- Důvodem započtení je zjednodušení a urychlení vyrovnání předmětných pohledávek, zejména vzhledem k nedostatku hotových finančních prostředků v oběhu, v ekonomice jako celku.
od 31. 1. 2003 do 30. 4. 2003
- Stanoví se tato pravidla postupu pro započtení: Pohledávky tak, jak jsou uvedeny výše, se započítávají v nominální hodnotě, tedy jedna ku jedné. Pohledávky budou započteny na základě písemných dohod o započtení výše uvedených pohledávek, uzavřených mezi oběma stranami, to je akciovou společností ZEMSPOL STUDÉNKA a.s., se sídlem Pustějov č.p. 92, okres Nový Jičín a každou z jednotlivých fyzických osob jako upisovatelem, akcionářem. U jednotlivých fyzických osob pohledávky a jim odpovídající dluhy zaniknou vzájemným započtením ke dni splatnosti pozdější z nich, tedy ke dni upsání akcií za podmínky, že v tento den nabude účinnosti písemná dohoda, uzavřená mezi společností a jednotlivou fyzickou osobou - upisovatelem - akcionářem. U jednotlivých osob ke dni účinnosti dohody o započtení bude zcela splacen emisní kurz nově upsaných akcií jednotlivé osoby - upisovatele.
od 30. 1. 2002 do 31. 1. 2003
- Rozhodnutím představenstva ZEMSPOL STUDÉNKA a.s. došlo ke zvýšení základního kapitálu společnosti, kdy základní kapitál akciové společnosti ZEMSPOL STUDÉNKA a.s., se sídlem Pustějov č.p. 92, okres Nový Jičín, identifikační číslo 61 97 49 86, s e z v y š u j e o částku 1.368.000,--Kč, slovy: jeden milion třista šedesát osm tisíc korun českých, tedy z částky 84.203.000,--Kč, slovy: osmdesát čtyři miliony dvěstě tři tisíce korun českých na částku ve výši 85.571.000,--Kč, slovy: osmdesát pět milionů pětset sedmdesát jedna tisíc korun českých s určením, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu s e n e p ř i p o u š t í.
od 30. 1. 2002 do 31. 1. 2003
- Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz se splácí peněžitými vklady předem určenými zájemci, bez veřejné výzvy k upisování akcií.
od 30. 1. 2002 do 31. 1. 2003
- V souladu s možností, kterou dává obchodní zákoník, vylučuje se u všech stávajících akcionářů přednostní právo na upisování akcií, a to v důležitém zájmu společnosti, který je ve smyslu ustanovení § 204a odstavec 5. Obchodního zákoníku spatřován v tom, že je třeba stabilizovat základní kapitál společnosti s ohledem na konkrétní dlouhodobé závazky v návaznosti na nedostatek finančních prostředků v oběhu celé ekonomiky a řešení konkrétní situace podniku.
od 30. 1. 2002 do 31. 1. 2003
- Všechny akcie budou upsány bez veřejné výzvy k upisování akcií a budou nabídnuty předem určeným zájemcům, kterými jsou:
od 30. 1. 2002 do 31. 1. 2003
- Fejerčáková Marta, rodné číslo 48-54-01/460, bytem Poštovní 594, Studénka - 24 kusů akcií v úhrnné jmenovité hodnotě 24.000,--Kč, slovy: dvacet čtyři tisíce korun českých,
od 30. 1. 2002 do 31. 1. 2003
- Ferencová Marie, rodné číslo 22-61-24/419, bytem Pustějov 38 - 34 kusy akcií v úhrnné jmenovité hodnotě 34.000,--Kč, slovy: třicet čtyři tisíce korun českých,
od 30. 1. 2002 do 31. 1. 2003
- Kafková Ludmila, rodné číslo 26-58-20/159, bytem 2.května 278, Studénka - 4 kusy akcií v úhrnné jmenovité hodnotě 4.000,--Kč, slovy: čtyři tisíce korun českých,
od 30. 1. 2002 do 31. 1. 2003
- Langrová Kristína, rodné číslo 39-56-13/438, bytem Družstevní 312, Studénka - 18 kusů akcií v úhrnné jmenovité hodnotě 18.000,--Kč, slovy: osmnáct tisíc korun českých,
od 30. 1. 2002 do 31. 1. 2003
- Matoušková Anna, rodné číslo 31-55-03/961, bytem L. Janáčka 870, Ostrava-Polanka - 788 kusů akcií v úhrnné jmenovité hodnotě 788.000,--Kč, slovy: sedmset osmdesát osm tisíc korun českých,
od 30. 1. 2002 do 31. 1. 2003
- Rathuská Blažena, rodné číslo 40-59-18/478, bytem Dvořákova 702, Studénka - 10 kusů akcií v úhrnné jmenovité hodnotě 10.000,--Kč, slovy: deset tisíc korun českých,
od 30. 1. 2002 do 31. 1. 2003
- Rehnová Milena, RNDr., rodné číslo 25-60-25/431, bytem Na Pískách 503/28, Praha 6 - 435 kusů akcií v úhrnné jmenovité hodnotě 435.000,--Kč, slovy: čtyřista třicet pět tisíc korun českých,
od 30. 1. 2002 do 31. 1. 2003
- Tegel Jindřich, Ing., rodné číslo 42-05-27/469, bytem Řezáčova 46, Brno - 5 kusů akcií v úhrnné jmenovité hodnotě 5.000,--Kč, slovy: pět tisíc korun českých,
od 30. 1. 2002 do 31. 1. 2003
- Tobola Evžen, rodné číslo 48-11-25/446, bytem Poštovní 504, Studénka - 4 kusy akcií v hodnotě 4.000,--Kč, slovy: čtyři tisíce korun českých,
od 30. 1. 2002 do 31. 1. 2003
- Neuvirt Ladislav, rodné číslo 56-03-31/0746, bytem Radotínská 541, Bílovec - 3 kusy akcií v úhrnné jmenovité hodnotě 3.000,--Kč, slovy: tři tisíce korun českých,
od 30. 1. 2002 do 31. 1. 2003
- Neuwerthová Ludmila, rodné číslo 23-62-29/472, bytem Pustá Polom č. 55 - 43 kusů akcií v úhrnné jmenovité hodnotě 43.000,--Kč, slovy: čtyřicet tři tisíce korun českých.
od 30. 1. 2002 do 31. 1. 2003
- Bude upisováno celkem 1.368 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,--Kč. Upisované akcie budou mít listinnou podobu, nebudou registrované, nebudou veřejně obchodovatelné, budou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách akciové společnosti. Akcie budou převoditelné s písemným souhlasem představenstva s tím, že návrh na udělení souhlasu s převodem akcie předkládá akcionář nejpozději jeden měsíc přede dnem zamýšleného převodu akcie. Emisní kurz se stanoví jedna ku jedné, tedy emisní kurz akcie se rovná jmenovité hodnotě akcie.
od 30. 1. 2002 do 31. 1. 2003
- V souladu s ustanovením § 204 odstavec 5. Obchodního zákoníku v platném znění budou předem určení zájemci upisovat akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírají s akciovou společností ZEMSPOL STUDÉNKA a.s., se sídlem Pustějov č.p. 92, okres Nový Jičín. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva musí obsahovat prohlášení o tom, že se akcionáři vzdávají přednostního práva na upisování akcií, určení počtu, druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty akcií, upisovaných každým upisovatelem, výši emisního kurzu a lhůty pro jeho splacení.
od 30. 1. 2002 do 31. 1. 2003
- Místem upisování akcií se určuje sídlo akciové společnosti - Pustějov č.p. 92, okres Nový Jičín, sekretariát předsedy představenstva, v pracovních dnech v době od 8.00 hodin do 15.00 hodin. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva činí 20 kalendářních dnů a počíná běžet první pracovní den po nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o povolení zápisu zvýšení základního kapitálu podle tohoto rozhodnutí. Týž den, to je první pracovní den po nabytí právní moci uvedeného usnesení rejstříkového soudu, doručí představenstvo akciové společnosti předem určeným zájemcům - upisovatelům na jejich výše uvedenou adresu písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to současně s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií a lhůty podle ustanovení § 204 odstavec 5. Obchodního zákoníku a s oznámením emisního kurzu takto upisovaných akcií, který je pro všechny upisovatele stejný a rovná se jmenovité hodnotě upisovaných akcií.
od 30. 1. 2002 do 31. 1. 2003
- Emisní kurz upsaných akcií bude splacen v den úpsiu akcií započtením peněžitých pohledávek vůči společnosti, a to proti pohledávkám společnosti na splacení emisního kurzu. P ř i p o u š t í s e započtení pohledávek akciové společnosti ZEMSPOL STUDÉNKA a.s., se sídlem Pustějov č.p. 92, okres Nový Jičín, identifikační číslo 61 97 49 86, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu B, vložce 1164, vůči jednotlivým fyzickým osobám jako upisovatelům akcií, jak jsou výše uvedeni, z titulu splacení emisního kurzu nových upsaných akcií jednotlivými upisovateli - fyzickými osobami s pohledávkami jednotlivých fyzických osob za akciovou společností ZEMSPOL STUDÉNKA a.s., se sídlem Pustějov č.p. 92, okres Nový Jičín, identifikační číslo 61 97 49 86, které mají jednotlivé fyzické osoby z titulu uzavřených smluv o postoupení pohledávek ve znění dodatků, když pohledávky, s jejichž započtením vyslovuje představenstvo akciové společnosti souhlas, jsou tyto:
od 30. 1. 2002 do 31. 1. 2003
- 1) pohledávky akciové společnosti ZEMSPOL STUDÉNKA a.s., se sídlem Pustějov č.p. 92, okres Nový Jičín, identifikační číslo 61 97 49 86, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu B, vložce 1164, za jednotlivými akcionáři - fyzickými osobami, kteří upíší nové akcie na zvýšení základního kapitálu a upsáním jim vznikne povinnost splatit emisní kurz upsaných akcií ve výši upsané jednotlivými osobami proti
od 30. 1. 2002 do 31. 1. 2003
- 2) pohledávkám jednotlivých fyzických osob, jak jsou tyto osoby výše uvedeny, z titulu smlouvy o postoupení pohledávky ve znění dodatku, uzavřené mezi jednotlivou fyzickou osobou jako postupitelem a akciovou společností ZEMSPOL STUDÉNKA a.s., se sídlem Pustějov č.p. 92, okres Nový Jičín, identifikační číslo 61 97 49 86, jako postupníkem, když se jedná o pohledávky za dlužníkem Zemědělským družstvem Studénka, se sídlem v Pustějově, 742 43 Pustějov, identifikační číslo 00 14 67 65 a Zemědělským družstvem Pustá Polom, 747 69 Pustá Polom, identifikační číslo 47 67 34 35, přičemž předmětem těchto smluv je postoupení pohledávek vzniklých z titulu zákona číslo 42/1992 Sb.
od 30. 1. 2002 do 31. 1. 2003
- Každá z pohledávek akciové společnosti na splacení emisního kurzu za jednotlivou fyzickou osobou - upisovatelem na straně jedné a pohledávky jednotlivých fyzických osob za akciovou společností vzniklé z titulu smluv o postoupení pohledávek ve znění dodatků na straně druhé, zanikne vzájemným z a p o č t e n í m ke dni splatnosti pozdější z pohledávek, to je ke dni upsání akcií jednotlivou fyzickou osobou za podmínky, že v tento den nabude u jednotlivých fyzických osob účinnosti písemná dohoda společnosti a jednotlivých fyzických osob o započtení, jinak dnem účinnosti každé z těchto dohod o započtení. Důvodem započtení je zjednodušení a urychlení vyrovnání předmětných pohledávek, zejména vzhledem k nedostatku hotových finančních prostředků v oběhu, v ekonomice jako celku.
od 30. 1. 2002 do 31. 1. 2003
- Stanoví se tato pravidla postupu pro započtení:
od 30. 1. 2002 do 31. 1. 2003
- Pohledávky tak, jak jsou uvedeny výše, se započítavají v nominální hodnotě, tedy jedna ku jedné. Pohledávky budou započteny na základě písemných dohod o započtení výše uvedených pohledávek, uzavřených mezi oběma stranami, to je akciovou společností ZEMSPOL STUDÉNKA a.s., se sídlem Pustějov č.p. 92, okres Nový Jičín a kažkou z jednotlivých fyzických osob jako upisovatelem, akcionářem. U jednotlivých fyzických osob pohledávky a jim odpovídající dluhy zaniknou vzájemným započtením ke dni splatnosti pozdější z nich, tedy ke dni upsání akcií za podmínky, že v tento den nabude účinnosti písemná dohoda, uzavřená mezi společností a jednotlivou fyzickou osobou - upisovatelem - akcionářem. U jednotlivých osob ke dni účinnosti dohody o započtení bude zcela splacen emisní kurz nově upsaných akcií jednotlivé osoby - upisovatele.
od 30. 1. 2002 do 31. 1. 2003
- Výše uvedený návrh na zápis do obchodního rejstříku vychází z rozhodnutí představenstva akciové společnosti ZEMSPOL STUDÉNKA a.s., jak je výše uvedena při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti na základě pověření valnou hromadou předmětné společnosti ze dne 24.5.2000 bod 4.
od 30. 1. 2002 do 31. 1. 2003
- O rozhodnutí představenstva byl sepsán notářský zápis ze dne 16.10.2001 číslo NZ 224/20010, N 235/2001 JUDr. Hanou Šádkovou, notářkou se sídlem Havlíčkova čp. 864/4, Nový Jičín.
od 30. 1. 2002 do 31. 1. 2003
- O sepsání notářského zápisu požádali: Ing. Zdeněk Šimeček, Bohumil Tyml, Jiří Berger, Miroslav Fabián, Miroslava Figalová, Věra Figalová, Marie Benáčková - všichni jmenovaní - členové představenstva akciové společnosti ZEMSPOL STUDÉNKA a.s. , sídlo Pustějov č.p. 92, okres Nový Jičín, IČO: 61974986, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 1164. V notářském zápise je uvedeno rozhodnutí představenstva akciové společnosti ZEMSPOL STUDÉNKA a.s. sídlo Pustějov č.p. 92, okres Nový Jičín, IČO: 61974986, zapsané v OR u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 1164.
od 30. 1. 2002 do 31. 1. 2003
- Všichni shora jmenovaní potvrdili, že základní kapitál předmětné akciové společnosti v hodnotě Kč 84,203.000,- byl ke dni 16.10.2001 splacen, složen.
od 16. 4. 1998 do 17. 9. 1999
- Usnesení o zvýšení základního jmění: Z důvodu získání dalších zdrojů pro uskutečnění podnikatelských záměrů společnosti a posílení bonity společnosti v obchodních vztazích z v y š u j e se základní jmění společnosti nejméně o 15.000.000,-Kč, slovy: patnáct miliónů korun českých a nejvýše o 32.193.000,-Kč, slovy: třicet dva miliónů jednosto devadesát tři tisíce korun českých s určením, že upisování akcií nad částku 32.193.000,-Kč, slovy: třicet dva miliónů jednosto devadesát tři tisíce korun českých se n e p ř i p o u š t í .
od 16. 4. 1998 do 17. 9. 1999
- Základní jmění se zvyšuje upsáním nejméně 15.000, slovy: patnáct tisíc kusů a nejvýše 32.193, slovy: třicet dva tisíc jednosto devadesát tři kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých v listinné podobě. Emisní kurs akcií se stanoví ve výši jejich jmenovité hodnoty.
od 16. 4. 1998 do 17. 9. 1999
- Ustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu se nepoužije vzhledem k tomu, že upisování akcií bude provedeno nepeněžitými vklady.
od 16. 4. 1998 do 17. 9. 1999
- Upisovateli nových akcií mohou být pouze určití zájemci, a to: -oprávněné osoby z transformace Zemědělského družstva Studénka v likvidaci se sídlem: okr. Nový Jičín, Pustějov č.p. 92, PSČ 742 43, identifikační číslo organizace 00146765 a Zemědělského družstva Pustá Polom se sídlem: Pustá Polom, PSČ 747 69, identifikační číslo 47673435 z titulu majetkových podílů podle zákona č. 42/1992 Sb. - osoby, kterým vznikl nárok na vypořádací podíly podle ustanovení § 223 obchodního zákoníku po ukončení členství v Zemědělském družstvu Studénka v likvidaci se sídlem: okr. Nový Jičín, Pustějov č.p. 92, PSČ 742 43, identifikační číslo organizace 00146765 a v Zemědělském družstvu Pustá Polom se sídlem: Pustá Polom, PSČ 474 69, identifikační číslo organizace 47673435, jak byli a jsou uvedeni v notářském zápisu ze dne 11.12.1997 sp. zn. Nz 339/97, N 310/97 notářky JUDr. Hany Šádkové se sídlem v Novém Jičíně, Havlíčkova 4, který byl přiložen k návrhu na zápis změn údajů v obchodním rejstříku ze dne 7.1.1998.
od 16. 4. 1998 do 17. 9. 1999
- Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva se stanoví na 30 dnů a počíná běžet následující den po právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Ostravě o zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.
od 16. 4. 1998 do 17. 9. 1999
- Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti, to je Pustějov č.p. 92, okres Nový Jičín v pracovních dnech v době od 8.00 hodin do 15.00 hodin, přičemž o započetí upisování budou upisovatelé akcií uvědoměni v souladu se Stanovami společnosti.
od 16. 4. 1998 do 17. 9. 1999
- Nepeněžité vklady budou upisovateli splaceny okamžikem účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky z upisovatele na akciovou společnost.
od 28. 8. 1997
- Rozsah splacení základního jmění : Splaceno při založení společnosti zcela.
Kapitál
od 30. 4. 2003
Základní kapitál 85 656 000 Kč
od 2. 5. 2002 do 30. 4. 2003
Základní kapitál 85 571 000 Kč
od 26. 10. 1998 do 2. 5. 2002
Základní kapitál 84 203 000 Kč
od 4. 7. 1996 do 26. 10. 1998
Základní kapitál 52 010 000 Kč
od 23. 11. 1995 do 4. 7. 1996
Základní kapitál 12 010 000 Kč
od 8. 4. 2014
Kmenové akcie na jméno 1 000, počet akcií: 85 656.
od 8. 4. 2014
Omezení převoditelnosti akcií : s písemným souhlasem představenstva s tím, že návrh na udělení souhlasu s převodem akcie předkládá akcionář nejpozději jeden měsíc přede dnem zamýšleného převodu akcie.
od 30. 4. 2003 do 8. 4. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 85 656.
od 30. 4. 2003 do 8. 4. 2014
Omezení převoditelnosti akcií : s písemným souhlasem představenstva s tím, že návrh na udělení souhlasu s převodem akcie předkládá akcionář nejpozději jeden měsíc přede dnem zamýšleného převodu akcie.
od 2. 5. 2002 do 30. 4. 2003
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 85 571.
od 2. 5. 2002 do 30. 4. 2003
v listinné podobě Omezení převoditelnosti akcií : s písemným souhlasem představenstva s tím, že návrh na udělení souhlasu s převodem akcie předkládá akcionář nejpozději jeden měsíc přede dnem zamýšleného převodu akcie.
od 26. 10. 1998 do 2. 5. 2002
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 84 203.
od 26. 10. 1998 do 2. 5. 2002
Omezení převoditelnosti akcií : S písemným souhlasem představenstva s tím,že návrh na udělení souhlasu s převodem akcie předkládá akcionář nejpozději jeden měsíc přede dnem zamýšleného převodu akcie.
od 28. 8. 1997 do 26. 10. 1998
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 52 010.
od 28. 8. 1997 do 26. 10. 1998
Omezení převoditelnosti akcií : S písemným souhlasem představenstva s tím,že návrh na udělení souhlasu s převodem akcie předkládá akcionář nejpozději jeden měsíc přede dnem zamýšleného převodu akcie.
od 4. 7. 1996 do 28. 8. 1997
Akcie na jméno err, počet akcií: 52 010.
od 23. 11. 1995 do 4. 7. 1996
Akcie na jméno err, počet akcií: 12 010.
Statutární orgán
od 27. 6. 2017
JANA DĚDKOVÁ - člen představenstva
Choryně, , PSČ 756 42
den vzniku členství: 1. 6. 2017
od 20. 10. 2016
Ing. ROMAN BÍLEK - předseda představenstva
Nový Jičín, Pod Skalkou, PSČ 741 01
den vzniku členství: 28. 5. 2015
den vzniku funkce: 12. 9. 2016
od 20. 10. 2016
Ing. KRISTIÁN ROIK - místopředseda představenstva
Třinec - Oldřichovice, , PSČ 739 61
den vzniku členství: 12. 9. 2016
den vzniku funkce: 12. 9. 2016
od 20. 10. 2016 do 27. 6. 2017
MILUŠE KUBÁČKOVÁ - člen představenstva
Pustějov, , PSČ 742 43
den vzniku členství: 30. 6. 2016 - 1. 6. 2017
od 10. 9. 2016 do 20. 10. 2016
Ing. ZDENĚK ŠIMEČEK - předseda představenstva
Pustějov, , PSČ 742 43
den vzniku členství: 30. 6. 2016 - 12. 9. 2016
den vzniku funkce: 30. 6. 2016 - 12. 9. 2016
od 10. 9. 2016 do 20. 10. 2016
MILUŠE KUBÁČKOVÁ - místopředseda představenstva
Pustějov, , PSČ 742 43
den vzniku členství: 30. 6. 2016
den vzniku funkce: 30. 6. 2016 - 12. 9. 2016
od 23. 7. 2015 do 20. 10. 2016
Ing. ROMAN BÍLEK - člen představenstva
Nový Jičín, Pod Skalkou, PSČ 741 01
den vzniku členství: 28. 5. 2015
od 16. 5. 2014 do 23. 7. 2015
Ing. JAROSLAV HRADIL - člen představenstva
Sušice, , PSČ 751 11
den vzniku členství: 4. 4. 2014 - 28. 5. 2015
od 8. 4. 2014 do 10. 9. 2016
Ing. ZDENĚK ŠIMEČEK - předseda představenstva
Pustějov, , PSČ 742 43
den vzniku členství: 25. 6. 2010 - 25. 6. 2015
den vzniku funkce: 28. 6. 2010 - 25. 6. 2015
od 8. 4. 2014 do 10. 9. 2016
MILUŠE KUBÁČKOVÁ - místopředseda představenstva
Pustějov, , PSČ 742 43
den vzniku členství: 25. 6. 2010 - 25. 6. 2015
den vzniku funkce: 1. 7. 2011 - 25. 6. 2015
od 25. 7. 2013 do 16. 5. 2014
ROMAN SCHINDLER - člen představenstva
Praha 6 - Suchdol, Návazná, PSČ 165 00
den vzniku členství: 27. 6. 2013 - 4. 4. 2014
od 8. 9. 2011 do 25. 7. 2013
Ing. Petr Špaček - člen představenstva
Studénka, Panská, PSČ 742 13
den vzniku členství: 22. 6. 2011 - 27. 6. 2013
od 8. 9. 2011 do 8. 4. 2014
Miluše Kubáčková - místopředseda představenstva
Pustějov, , PSČ 742 43
den vzniku členství: 25. 6. 2010
den vzniku funkce: 1. 7. 2011
od 18. 8. 2010 do 8. 9. 2011
Miroslav Tomšů - místopředseda představenstva
Pustějov, , PSČ 742 43
den vzniku členství: 25. 6. 2010 - 22. 6. 2011
den vzniku funkce: 28. 6. 2010 - 22. 6. 2011
od 18. 8. 2010 do 8. 9. 2011
Miluše Kubáčková - člen představenstva
Pustějov, , PSČ 742 43
den vzniku členství: 25. 6. 2010
od 18. 8. 2010 do 8. 4. 2014
Ing. Zdeněk Šimeček - předseda představenstva
Pustějov, , PSČ 742 43
den vzniku členství: 25. 6. 2010
den vzniku funkce: 28. 6. 2010
od 20. 9. 2005 do 18. 8. 2010
Ing. Zdeněk Šimeček - předseda představenstva
Pustějov, 111, PSČ 742 43
den vzniku členství: 30. 6. 2005 - 24. 6. 2010
den vzniku funkce: 25. 7. 2005 - 24. 6. 2010
od 20. 9. 2005 do 18. 8. 2010
Bohumil Tymel - místopředseda představenstva
Studénka, Záhumenní 861, PSČ 742 13
den vzniku členství: 30. 6. 2005 - 24. 6. 2010
den vzniku funkce: 25. 7. 2005 - 24. 6. 2010
od 20. 9. 2005 do 18. 8. 2010
Miluše Kubáčková - člen představenstva
Pustějov, 254, PSČ 742 43
den vzniku členství: 30. 6. 2005 - 24. 6. 2010
od 20. 9. 2005 do 18. 8. 2010
Miroslav Fabián - člen představenstva
Studénka, Družstevní 41, PSČ 742 13
den vzniku členství: 30. 6. 2005 - 24. 6. 2010
od 20. 9. 2005 do 18. 8. 2010
Miroslava Figalová - člen představenstva
Studénka, Družstevní 80, PSČ 742 13
den vzniku členství: 30. 6. 2005 - 24. 6. 2010
od 20. 9. 2005 do 18. 8. 2010
Věra Figalová - člen představenstva
Studénka, Družstevní 62, PSČ 742 13
den vzniku členství: 30. 6. 2005 - 24. 6. 2010
od 20. 9. 2005 do 18. 8. 2010
Marie Benáčková - člen představenstva
Pustějov, 120, PSČ 742 43
den vzniku členství: 30. 6. 2005 - 24. 6. 2010
od 23. 8. 2003 do 20. 9. 2005
Miluše Kubáčková - člen představenstva
Pustějov, čp.254
den vzniku členství: 22. 5. 2003 - 30. 6. 2005
od 23. 8. 2003 do 20. 9. 2005
Bohumil Tymel - místopředseda představenstva
Studénka, Záhumenní 861
den vzniku funkce: 23. 11. 1995 - 30. 6. 2005
od 2. 5. 2002 do 23. 8. 2003
Bohumil Tymel - místopředseda představenstva
Studénka, Daroňova 861, PSČ 742 13
den vzniku funkce: 23. 11. 1995
od 2. 5. 2002 do 20. 9. 2005
Ing. Zdeněk Šimeček - předseda představenstva
Pustějov č.p. 111, , PSČ 742 43
den vzniku funkce: 23. 11. 1995 - 30. 6. 2005
od 2. 5. 2002 do 20. 9. 2005
Miroslav Fabián - člen představenstva
Studénka, Družstevní 41, PSČ 742 13
den vzniku funkce: 23. 11. 1995
od 2. 5. 2002 do 20. 9. 2005
Miroslava Figalová - člen představenstva
Studénka, Družstevní 80, PSČ 742 13
den vzniku funkce: 23. 11. 1995
od 2. 5. 2002 do 20. 9. 2005
Věra Figalová - člen představenstva
Studénka, Družstevní 62, PSČ 742 13
den vzniku funkce: 23. 11. 1995
od 2. 5. 2002 do 20. 9. 2005
Marie Benáčková - člen představenstva
Pustějov 120, , PSČ 742 43
den vzniku funkce: 23. 11. 1995
od 6. 4. 2002 do 23. 8. 2003
Miloš Pleva - člen představenstva
Ostrava, Jilemnického 906, PSČ 702 00
den vzniku členství: 7. 12. 2001 - 6. 11. 2002
od 23. 11. 1995 do 26. 10. 1998
Jaroslav Blaheta - člen představenstva
Pustějov č.p. 272
od 23. 11. 1995 do 26. 10. 1998
- r.č. xxxx
od 23. 11. 1995 do 26. 10. 1998
Ludvík Dresler - člen představenstva
Pustějov č.p. 62,
od 23. 11. 1995 do 26. 10. 1998
- r.č. xxxx
od 23. 11. 1995 do 26. 10. 1998
Václav Grohmann - člen představenstva
Studénka, 2. května 14
od 23. 11. 1995 do 26. 10. 1998
- r.č. xxxx
od 23. 11. 1995 do 26. 10. 1998
Ervín Hanke - člen představenstva
Studénka, Butovická 120
od 23. 11. 1995 do 26. 10. 1998
- r.č. xxxx
od 23. 11. 1995 do 26. 10. 1998
Ing. Eduard Mrkva - člen představenstva
Hradec n. Moravicí, Na Tylovách 537
od 23. 11. 1995 do 26. 10. 1998
- r.č. xxxx
od 23. 11. 1995 do 26. 10. 1998
Radim Smolen - člen představenstva
Pustějov 210,
od 23. 11. 1995 do 26. 10. 1998
- r.č. xxxx
od 23. 11. 1995 do 6. 4. 2002
Jiří Berger - člen představenstva
Pustějov č.p. 100,
od 23. 11. 1995 do 6. 4. 2002
- r.č. xxxx
od 23. 11. 1995 do 2. 5. 2002
Ing. Zdeněk Šimeček - předseda představenstva
Pustějov č.p. 111,
od 23. 11. 1995 do 2. 5. 2002
- r.č. xxxx
od 23. 11. 1995 do 2. 5. 2002
Bohumil Tymel - místopředseda představenstva
Studénka, Daroňova 861
od 23. 11. 1995 do 2. 5. 2002
- r.č. xxxx
od 23. 11. 1995 do 2. 5. 2002
Miroslav Fabián - člen představenstva
Studénka, Družstevní 41
od 23. 11. 1995 do 2. 5. 2002
- r.č. xxxx
od 23. 11. 1995 do 2. 5. 2002
Miroslava Figalová - člen představenstva
Studénka, Družstevní 80
od 23. 11. 1995 do 2. 5. 2002
- r.č. xxxx
od 23. 11. 1995 do 2. 5. 2002
Věra Figalová - člen představenstva
Studénka, Družstevní 62
od 23. 11. 1995 do 2. 5. 2002
- r.č. xxxx
od 23. 11. 1995 do 2. 5. 2002
Marie Benáčková - člen představenstva
Pustějov 120,
od 23. 11. 1995 do 2. 5. 2002
- r.č. xxxx
od 10. 9. 2016
Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. Má-li být právní jednání učiněno v písemné formě, je třeba podpisu dvou členů představenstva, z nichž jeden je předseda nebo místopředseda.
od 3. 3. 2015 do 10. 9. 2016
Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo společně místopředseda a člen představenstva.
od 2. 5. 2002 do 3. 3. 2015
Jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné či napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis - předseda představenstva nebo - místopředseda představenstva a člen představenstva.
od 23. 11. 1995 do 2. 5. 2002
Jednání: Za společnost jedná statutární orgán, kterým je představenstvo: Jménem představenstva a společnosti jedná: - předseda představenstva a místopředseda představenstva, nebo - předseda představenstva a jeden člen představenstva, nebo - místopředseda představenstva a jeden člen představenstva.
Prokura
od 8. 4. 2014 do 21. 2. 2019
Ing. JAROSLAV SMOLEN
Pustějov, , PSČ 742 43
od 8. 4. 2014 do 21. 2. 2019
- Prokurista jedná za společnost tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí vytištěné nebo napsané označení prokurista a svůj podpis.
od 2. 5. 2002 do 8. 4. 2014
Ing. Jaroslav Smolen
Pustějov 210, , PSČ 742 43
od 2. 5. 2002 do 8. 4. 2014
- Prokurista jedná za společnost tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí vytištěné nebo napsané označení prokurista a svůj podpis.
od 30. 9. 1996 do 2. 5. 2002
ing. Jaroslav Smolen
Pustějov 210,
Dozorčí rada
od 27. 6. 2017
MILUŠE KUBÁČKOVÁ - člen dozorčí rady
Pustějov, , PSČ 742 43
den vzniku členství: 1. 6. 2017
od 20. 10. 2016
MVDr. KATEŘINA TESAŘÍKOVÁ - předseda dozorčí rady
Fulnek, Řeznická, PSČ 742 45
den vzniku členství: 1. 9. 2016
den vzniku funkce: 1. 9. 2016
od 23. 7. 2015 do 20. 10. 2016
LENKA ZEMANOVÁ - předseda dozorčí rady
Ostrava - Výškovice, Výškovická, PSČ 700 30
den vzniku členství: 27. 6. 2013 - 30. 8. 2016
den vzniku funkce: 29. 6. 2015 - 30. 8. 2016
od 23. 7. 2015 do 27. 6. 2017
JUDr. ALENA SIKOROVÁ - člen dozorčí rady
Olomouc - Slavonín, Topolová, PSČ 783 01
den vzniku členství: 28. 5. 2015 - 1. 6. 2017
od 8. 4. 2014 do 23. 7. 2015
MARIE GOLDOVÁ - předseda dozorčí rady
Studénka - Butovice, Mírová, PSČ 742 13
den vzniku členství: 25. 6. 2010 - 28. 5. 2015
den vzniku funkce: 28. 6. 2010 - 28. 5. 2015
od 8. 4. 2014 do 23. 7. 2015
ANTONÍN BERGER - člen dozorčí rady
Pustějov, , PSČ 742 43
den vzniku členství: 24. 6. 2010 - 28. 5. 2015
od 25. 7. 2013 do 25. 7. 2013
LENKA ZEMANOVÁ - člen dozorčí rady
Ostrava - Výškovice, Výškovická, PSČ 700 30
od 25. 7. 2013 do 23. 7. 2015
LENKA ZEMANOVÁ - člen dozorčí rady
Ostrava - Výškovice, Výškovická, PSČ 700 30
den vzniku členství: 27. 6. 2013
od 8. 9. 2011 do 25. 7. 2013
Ing. Josef Trchalík - člen dozorčí rady
Vřesina u Bílovce, Hradčanská, PSČ 742 85
den vzniku členství: 22. 6. 2011 - 27. 6. 2013
od 18. 8. 2010 do 8. 9. 2011
Lenka Zemanová - člen dozorčí rady
Ostrava - Výškovice, Výškovická, PSČ 700 30
den vzniku členství: 25. 6. 2010 - 22. 6. 2011
od 18. 8. 2010 do 8. 4. 2014
Marie Goldová - předseda dozorčí rady
Studénka, Mírová, PSČ 742 13
den vzniku členství: 25. 6. 2010
den vzniku funkce: 28. 6. 2010
od 18. 8. 2010 do 8. 4. 2014
Antonín Berger - člen dozorčí rady
Pustějov, , PSČ 742 43
den vzniku členství: 24. 6. 2010
od 3. 7. 2006 do 18. 8. 2010
Antonín Berger - člen dozorčí rady
Pustějov, 1, PSČ 742 43
den vzniku členství: 20. 6. 2006 - 24. 6. 2010
od 20. 9. 2005 do 3. 7. 2006
Dobruška Rusková - člen dozorčí rady
Studénka, Daroňova 31, PSČ 742 13
den vzniku členství: 30. 6. 2005
od 20. 9. 2005 do 18. 8. 2010
Marie Goldová - předseda dozorčí rady
Studénka, Mírová 619, PSČ 742 13
den vzniku členství: 30. 6. 2005 - 24. 6. 2010
den vzniku funkce: 25. 7. 2005 - 24. 6. 2010
od 20. 9. 2005 do 18. 8. 2010
Antonín Urban - člen dozorčí rady
Studénka, Butovická 75, PSČ 742 13
den vzniku členství: 30. 6. 2005 - 24. 6. 2010
od 20. 9. 2005 do 18. 8. 2010
Helena Rusková - člen dozorčí rady
Studénka, Jiráskova 612, PSČ 742 13
den vzniku členství: 30. 6. 2005 - 24. 6. 2010
od 20. 9. 2005 do 18. 8. 2010
Lubomír Vašica - člen dozorčí rady
Kyjovice, 174, PSČ 747 68
den vzniku členství: 9. 6. 2005 - 22. 6. 2010
od 20. 9. 2005 do 18. 8. 2010
Zdeněk David - člen dozorčí rady
Pustějov, 204, PSČ 742 43
den vzniku členství: 9. 6. 2005 - 22. 6. 2010
od 23. 8. 2003 do 20. 9. 2005
Antonín Urban - člen
Studénka, Butovická 75
den vzniku členství: 22. 5. 2003 - 30. 6. 2005
od 30. 4. 2003 do 20. 9. 2005
Zdeněk David - člen
Pustějov, čp. 204, PSČ 742 43
den vzniku funkce: 6. 12. 2002
od 2. 5. 2002 do 30. 4. 2003
Eva Pretschová - člen
Kyjovice č.p. 82, , PSČ 747 68
den vzniku funkce: 2. 6. 1997 - 24. 3. 2002
od 2. 5. 2002 do 23. 8. 2003
Josef Usvald - člen
Pustějov č.p. 79, , PSČ 742 43
den vzniku funkce: 23. 11. 1995 - 22. 5. 2003
od 2. 5. 2002 do 20. 9. 2005
Dobruška Rusková - člen
Studénka, Daroňova 31, PSČ 742 13
den vzniku funkce: 23. 11. 1995
od 2. 5. 2002 do 20. 9. 2005
Marie Goldová - předseda
Studénka, Mírová 619, PSČ 742 13
den vzniku funkce: 30. 7. 1998 - 30. 6. 2005
od 6. 4. 2002 do 20. 9. 2005
Helena Rusková - člen
Studénka, Jiráskova 612, PSČ 742 13
den vzniku členství: 7. 12. 2001 - 30. 6. 2005
od 6. 4. 2002 do 20. 9. 2005
Lubomír Vašica - člen
Kyjovice, 174, PSČ 747 68
den vzniku členství: 3. 12. 2001 - 9. 6. 2005
od 26. 10. 1998 do 6. 4. 2002
Miloš Pleva - místopředseda
Ostrava - Poruba, Jilemnického 906
od 26. 10. 1998 do 2. 5. 2002
Marie Goldová - předseda
Studénka, Mírova 619
od 16. 4. 1998 do 26. 10. 1998
Miloš Pleva - člen
Ostrava-Poruba, Jilemnického 906
od 16. 4. 1998 do 26. 10. 1998
Zdeněk David - člen
Pustějov 204,
od 16. 4. 1998 do 26. 10. 1998
Miroslava Wnetrzáková - člen
Hlubočec 71,
od 16. 4. 1998 do 2. 5. 2002
Eva Pretschová - člen
Kyjovice č.p. 82,
od 23. 11. 1995 do 26. 10. 1998
Ing. Vojtěch Zachar - předseda
Pustějov 103,
od 23. 11. 1995 do 26. 10. 1998
- r.č.: xxxx
od 23. 11. 1995 do 26. 10. 1998
Marie Goldová - místopředseda
Studénka, Mírová 619
od 23. 11. 1995 do 26. 10. 1998
- r.č.: xxxx
od 23. 11. 1995 do 26. 10. 1998
Zdeněk Bainar - člen
Studénka, Družstevní 202
od 23. 11. 1995 do 26. 10. 1998
- r.č.: xxxx
od 23. 11. 1995 do 26. 10. 1998
Milan Stiller - člen
Studénka, 2. května 236
od 23. 11. 1995 do 26. 10. 1998
- r.č.: xxxx
od 23. 11. 1995 do 26. 10. 1998
Antonín Urban - člen
Studénka, Sjednocení 629
od 23. 11. 1995 do 26. 10. 1998
- r.č.: xxxx
od 23. 11. 1995 do 26. 10. 1998
Libuše Walková - člen
Pustějov č.p. 147,
od 23. 11. 1995 do 26. 10. 1998
- r.č.: xxxx
od 23. 11. 1995 do 2. 5. 2002
Dobruška Rusková - člen
Studénka, Daroňova 31
od 23. 11. 1995 do 2. 5. 2002
- r.č.: xxxx
od 23. 11. 1995 do 2. 5. 2002
Josef Usvald - člen
Pustějov č.p. 79,
od 23. 11. 1995 do 2. 5. 2002
- r.č.: xxxx
Akcionáři
od 31. 12. 2015
UNICAPITAL AGRO a.s., IČO: 01892908
Praha - Karlín, Sokolovská, PSČ 186 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Nová nákupní centra. Podívejte se, kde vyrostou

27. 5. 2019 | Co se děje | Petr Kučera

Nová nákupní centra. Podívejte se, kde vyrostou

Fotogalerie: Co konkrétně se v Česku chystá a jak to má vypadat?

Oškubali vás? Jak reklamovat kadeřníka

27. 5. 2019 | Jak na to | Lukáš Zelený | 1 komentářů

Oškubali vás? Jak reklamovat kadeřníka

Jaké máte možnosti, když se výsledek práce kadeřníka liší od vašich představ? Co když vadu odhalíte až doma? Jak je to se zárukou? A co dělat, když vás zraní?

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

25. 5. 2019 | Rozhovor | Ondřej Tůma

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

„Autentisté nejedou na jistotu, neřeší všechno postřiky a pytli s pochybným práškem, co pak končí v nás konzumentech a v půdě,“ říká v obsáhlém rozhovoru o víně Bogdan Trojak.

Očima expertů: Kam zamíří bitcoin

24. 5. 2019 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 20 komentářů

Očima expertů: Kam zamíří bitcoin

Vystřelí bitcoin znovu do závratných výšin, nebo ho čeká pád na kryptoměnové dno?

Chcete dovolenou, šéf je proti. Na co máte nárok?

24. 5. 2019 | Jak na to | Petr Kučera | 3 komentáře

Chcete dovolenou, šéf je proti. Na co máte nárok?

Může o termínu a délce vaší dovolené rozhodovat opravdu jenom zaměstnavatel? Kdy ji může zrušit a odvolat vás z ní? A do kdy si musíte vybrat zbytek? Projděte si praktický přehled pravidel.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 590,00 Kč
Broadway Change 2 595,00 Kč
Czech Exchange 2 595,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 600,00 Kč
Expobank CZ 2 660,50 Kč
Česká spořitelna 2 703,00 Kč
Sberbank CZ 2 724,00 Kč
ČSOB 2 703,50 Kč
Komerční banka 2 727,92 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 768,20 Kč
Raiffeisenbank 2 778,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 337 032 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

+19
+
-
2.Karel Gott

Karel Gott

- zpěvák

+7
+
-
3.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-24
+
-
4.Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-125
+
-
5.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-136
+
-

Články na Heroine.cz

„Vybírám si tě znovu.“ Má smysl manželství na dobu určitou?

„Vybírám si tě znovu.“ Má smysl manželství na dobu určitou?

Vysoká rozvodovost svědčí o tom, že „přežít“ celoživotní manželství - při dnešním vysokém...více

Porodem vchod! #7 O domácích porodech

Porodem vchod! #7 O domácích porodech

Porodní asistentka Alžběta Samková a záchranář Vít Samek se střídají v psaní o situacích,...více

Právo na život? Antipotratová revoluce jím ve skutečnosti pohrdá

Právo na život? Antipotratová revoluce jím ve skutečnosti pohrdá

Alabama, Georgia a další americké státy přijaly nebo se chystají přijmout tvrdé antipotratové...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Reklamace sluchátek
Poradna > Spotřebitelská poradna > Reklamace sluchátek

Otázka: Dobrý den, prosím o radu. Koupila jsem si před par mesici docela drahá sluchátka. Po cca 3 měsících používání mi odpadla nozicka, která mi měla pomoci drátku držet sluchátko v uchu. Český servis mi reklamaci...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek
Partners Financial Services