ZP Šumvald, a.s., IČO: 61974994 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti ZP Šumvald, a.s. Údaje byly staženy 25. 11. 2015 z datové služby justice.cz dle IČO 61974994. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 61974994 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu28. 11. 1995
Datum zániku30. 6. 2009
StavVymazáno
Obchodní firma
od 28. 11. 1995 do 30. 6. 2009

ZP Šumvald, a.s.

Prověřit exekuceVizibilita firmy
Adresa sídla
od 26. 3. 2008 do 26. 3. 2008
Šumvald 22, PSČ 783 85
od 26. 3. 2008 do 30. 6. 2009
Šumvald, 22, PSČ 783 85
od 7. 8. 2002 do 26. 3. 2008
Šumvald, čp. 22, PSČ 783 85
od 28. 11. 1995 do 7. 8. 2002
Šumvald, Šumvald čp. 22 , PSČ 783 85
IČO
od 28. 11. 1995 do 30. 6. 2009

61974994

DIČ

CZ61974994

Právní forma
od 28. 11. 1995 do 30. 6. 2009
Akciová společnost
Spisová značka1192 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 26. 3. 2008 do 30. 6. 2009
- výroba potravinářských výrobků
od 26. 3. 2008 do 30. 6. 2009
- pekařství, cukrářství
od 26. 3. 2008 do 30. 6. 2009
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 7. 5. 1997 do 30. 6. 2009
- silniční motorová doprava nákladní
od 7. 5. 1997 do 30. 6. 2009
- opravy motorových vozidel
od 7. 5. 1997 do 30. 6. 2009
- opravy zemědělských strojů
od 7. 5. 1997 do 30. 6. 2009
- poskytování služeb pomocí zemědělských strojů a mechanismů
od 7. 5. 1997 do 30. 6. 2009
- zednictví
od 29. 2. 1996 do 26. 3. 2008
- výroba extrudovaných potravin
od 29. 2. 1996 do 30. 6. 2009
- obnova plášťů pro motorová a přípojná vozidla.
od 28. 11. 1995 do 30. 6. 2009
- zemědělské výroba
od 28. 11. 1995 do 30. 6. 2009
- koupě zboží za účelem prodeje a prodej
Ostatní skutečnosti
od 30. 6. 2009 do 30. 6. 2009
- Obchodní společnost ZP Šumvald, a.s. se sídlem Šumvald 22, PSČ 783 85, IČ 619 74 994, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1192, se vymazává z obchodního rejstříku. Právním důvodem výmazu je zánik fúzí sloučením se společností ÚSOVSKO a.s. se sídlem Klopina č. 33, 789 73 Úsov, IČ 607 93 015, která jako nástupnická společnost převzala její jmění včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů. Rozhodným dnem fúze je 1.1.2009.
od 3. 7. 2008 do 13. 10. 2008
- Valná hromada společnosti ZP Šumvald, a.s. dne 23.06.2008 rozhodla o přechodu akcií vydaných obchodní společností ZP Šumvald, a.s. na osobu hlavního akcionáře - obchodní firmu ÚSOVSKO a.s. a zároveň rozhodla o : - Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem obchodní společnosti ZP Šumvald, a.s., se sídlem Šumvald 22, PSČ 783 85, IČ 619 74 994, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce 1192 (dále jen "Společnost"), který uplatnil právno na výkup ost atních účastnických cenných papírů a požádal o zařazení jeho záměru aplikovat postup podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na pořad jednání této řádné valné hromady, je obchodní společnost ÚSOVSKO a.s., IČ 607 93 015, se sídlem Klopina č. 33, 789 73 Ús ov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce 1033 (dále jen "Hlavní akcionář"), který vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o projednání uplatněného práva výkupu všech ostatních účastnických cenných papírů, tj. ke dni 19.5.2008, činila 96,74 % a ke dni konání této valné hromady činí 97,30 % na základním kapitálu společnosti, tj. více než zákonem stanovených 90 % na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví akcií Společnosti Hlavním akcionářem bylo osvědčeno předložením 120.569 ks kmenových listinných akcií emitovaných Společností na jméno o jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč a 1.056 ks prioritních listinných akcií emitovaných Společností na jméno o jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč, jakož i čestným prohlášením představenstva Hlavního akcionáře. Souhrnný počet akcií Společnosti, vlastněný a předložený Hlavním akcionářem pro jednání této řádné valné hromady činí 121.625 ks akcií o jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč a tak představuje podíl 97,30 % na základním kapitálu Společnosti, který činí 125,000.000,- Kč. Z toho pak vyplývá skutečnost, že Hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu akcií podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku, v platném znění. - Přechodu ostatních akcií vydaných Společností na Hlavního akcionáře Řádná valná hromada společnosti schvaluje podle § 183i a násl. obchodního zákoníku, v platném znění, přechod vlastnického práva ke všem ostatním akciím vydaným Společností ve vlastnictv í akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře. Dosavadní vlastníci akcií emitovaných Společností jsou povinni předložit své akcie Společnosti do třiceti dnů po přechodu vlastnického práva k nim na Hlavního akcionáře. Nepředloží-li dosavadní vlastníci své akcie Společnosti v této lhůtě, určí k tomu Společnost dodatečnou lhůtu, která nesmí být kratší než čtrnáct dnů a pak postupuje podle § 214 odst. 1 a 3 obchodního zákoníku. - Výši protiplnění Hlavní akcionář je povinen poskytnout dosavadním vlastníkům za jejich vykupované akcie peněžité protiplnění ve výši 170,- Kč (slovy jedno sto sedmdesát korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých), stanovené podle znaleckého posudku zpracovaného soudním znalcem Ing. Milanem Novotným dne 14.5.2008 - Způsobu a lhůtě poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář poskytne dosavadním vlastníkům za jejich vykupované akcie peněžité protiplnění prostřednictvím obchodníka s cennými papíry - Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ : 45 24 47 82, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171, Komerční centrum v Olomouci, Tř. Svobody 19, Olomouc, PSČ 771 05, které před konáním této valné hromady předal peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě pr otiplnění. Česká spořitelna, a.s. poskytne oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu, nejdéle do dvou týdnů, po předání jejich akcií Společnosti, jinak za použití postupu podle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku
od 4. 4. 2005 do 3. 7. 2008
- Dne 4.3.2005 byla uzavřena mezi pronajímatelem - ZP Šumvald, a.s., se sídlem Šumvald čp. 22, okres Olomouc, PSČ 783 85, identifikační číslo : 619 74 994 a nájemcem - ZP Agro s.r.o., se sídlem Šumvald čp. 22, PSČ 783 85, identifikační číslo : 268 50 389, s mlouva o nájmu části podniku.
od 17. 2. 2000 do 30. 6. 2009
- Omezení převoditelnosti akcií: K platnosti převodu akcie je třeba souhlasu představenstva společnosti a převod je účinný vůči společnosti až provedením zápisu o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů.
od 7. 5. 1997 do 30. 6. 2009
- Dne 30. prosince 1996 rozhodl jediný akcionář Zemědělské družstvo Šumvald o zvýšení základního jmění akciové společnosti o 50.000.000,-Kč na částku 125.000.000,-Kč. Upsaní nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští.
od 7. 5. 1997 do 30. 6. 2009
- Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 50.000 slovy: padesáti tisíc kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Emisní kurz jedné akcie činí 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, hodnota celé emise upisovaných akcií činí 50.000.000,-Kč, slovy: padesát milionů korun českých. Splacení celé emise nových akcií na zvýšení základního jmění společnosti se uskuteční bez veřejné výzvy k upisování akcií vložením nepeněžitého vkladu jediným akcionářem společnosti - Zemědělským družstvem Šumvald. Tento vklad je tvořen nemovistmi zapsanými v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Olomouci na listu vlastnictví č. 7 pro katastrální území Šumvald obec Šumvald.
Kapitál
od 10. 9. 1997 do 30. 6. 2009
Základní kapitál 125 000 000 Kč
od 29. 2. 1996 do 10. 9. 1997
Základní kapitál 75 000 000 Kč
od 28. 11. 1995 do 29. 2. 1996
Základní kapitál 15 000 000 Kč
od 10. 9. 1997 do 30. 6. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 123 800.
od 29. 2. 1996 do 10. 9. 1997
Akcie na jméno err, počet akcií: 73 800.
od 29. 2. 1996 do 30. 6. 2009
Prioritní akcie na jméno err, počet akcií: 1 200.
od 28. 11. 1995 do 29. 2. 1996
Akcie na jméno err, počet akcií: 15 000.
Statutární orgán
od 26. 3. 2008 do 30. 6. 2009
Ing. Jiří Milek - předseda představenstva
Klopina, 131, PSČ 789 73
den vzniku členství: 3. 3. 2008
den vzniku funkce: 3. 3. 2008
od 26. 3. 2008 do 30. 6. 2009
Ing. Jan Krůza - místopředseda představenstva
Mohelnice - Dolní Krčmy, 12, PSČ 789 85
den vzniku členství: 3. 3. 2008
den vzniku funkce: 3. 3. 2008
od 26. 3. 2008 do 30. 6. 2009
Ing. Jiří Milek, CSc. - člen představenstva
Klopina, 78, PSČ 789 73
den vzniku funkce: 3. 3. 2008
od 26. 3. 2008 do 30. 6. 2009
Petr Spurný - člen představenstva
Lukavice, 33, PSČ 789 01
den vzniku členství: 3. 3. 2008
od 26. 3. 2008 do 30. 6. 2009
Ing. Josef Pospíšil - člen představenstva
Klopina, 146, PSČ 789 73
den vzniku členství: 3. 3. 2008
od 20. 8. 2007 do 26. 3. 2008
Ing. František Krestýn - předseda představenstva
Šumvald, 71, PSČ 783 85
den vzniku členství: 29. 6. 2007 - 3. 3. 2008
den vzniku funkce: 17. 7. 2007 - 3. 3. 2008
od 20. 8. 2007 do 26. 3. 2008
František Kyselý - místopředseda představenstva
Šumvald, 31, PSČ 783 85
den vzniku členství: 29. 6. 2007 - 3. 3. 2008
den vzniku funkce: 17. 7. 2007 - 3. 3. 2008
od 20. 8. 2007 do 26. 3. 2008
Ing. Jan Šenk - místopředseda představenstva
Uničov, Lomená 1159, PSČ 783 91
den vzniku členství: 29. 6. 2007 - 3. 3. 2008
den vzniku funkce: 17. 7. 2007 - 3. 3. 2008
od 20. 8. 2007 do 26. 3. 2008
Bohumila Zatloukalová - člen představenstva
Šumvald, 32, PSČ 783 85
den vzniku členství: 29. 6. 2007 - 3. 3. 2008
od 20. 8. 2007 do 26. 3. 2008
Jaroslav Solovský - člen představenstva
Šumvald, 98, PSČ 783 85
den vzniku členství: 29. 6. 2007 - 3. 3. 2008
od 20. 8. 2007 do 26. 3. 2008
Jaromír Grus - člen představenstva
Šumvald, 26, PSČ 783 85
den vzniku členství: 29. 6. 2007 - 3. 3. 2008
od 20. 8. 2007 do 26. 3. 2008
Ing. Vladimír Vepřík - člen představenstva
Šumvald, 49, PSČ 783 85
den vzniku členství: 29. 6. 2007 - 3. 3. 2008
od 20. 8. 2007 do 26. 3. 2008
Štěpán Wiederman - člen představenstva
Šumvald, 34, PSČ 783 85
den vzniku členství: 29. 6. 2007 - 3. 3. 2008
od 20. 8. 2007 do 26. 3. 2008
Josef Šenk - člen představenstva
Šumvald, 73, PSČ 783 85
den vzniku členství: 29. 6. 2007 - 3. 3. 2008
od 20. 8. 2007 do 26. 3. 2008
Karel Vepřík - člen představenstva
Šumvald, 80, PSČ 783 85
den vzniku členství: 29. 6. 2007 - 3. 3. 2008
od 20. 8. 2007 do 26. 3. 2008
Eva Vyhnálková - člen představenstva
Šumvald, 408, PSČ 783 85
den vzniku členství: 29. 6. 2007 - 3. 3. 2008
od 25. 8. 2004 do 20. 8. 2007
Ing. Miroslav Šenk - člen představenstva
Litovel, Štefánikova 188/5
den vzniku členství: 11. 6. 2004 - 29. 6. 2007
od 7. 8. 2002 do 25. 8. 2004
Ing. Jan Šenk - člen představenstva
Uničov, Lomená č. 1159
den vzniku členství: 22. 3. 2002 - 11. 6. 2004
od 7. 8. 2002 do 25. 8. 2004
- r.č. xxxx
od 7. 8. 2002 do 20. 8. 2007
František Kyselý - člen představenstva
Šumvald, č. 31
den vzniku členství: 22. 3. 2002 - 29. 6. 2007
od 7. 8. 2002 do 20. 8. 2007
- r.č. xxxx
od 7. 8. 2002 do 20. 8. 2007
Jan Honig - člen představenstva
Šumvald, č. 296
den vzniku členství: 22. 3. 2002 - 29. 6. 2007
od 7. 8. 2002 do 20. 8. 2007
- r.č. xxxx
od 7. 8. 2002 do 20. 8. 2007
Miloslav Krestýn - člen představenstva
Šumvald, č. 367
den vzniku členství: 22. 3. 2002 - 17. 4. 2005
od 7. 8. 2002 do 20. 8. 2007
- r.č. xxxx
od 7. 8. 2002 do 20. 8. 2007
Ing. Dušan Kyselý - místopředseda představenstva
Šumvald, č. 44
den vzniku členství: 22. 3. 2002 - 29. 6. 2007
den vzniku funkce: 22. 3. 2002 - 29. 6. 2007
od 7. 8. 2002 do 20. 8. 2007
Ing. František Krestýn - předseda představenstva
Šumvald č. 71,
den vzniku členství: 22. 3. 2002 - 29. 6. 2007
den vzniku funkce: 22. 3. 2002 - 29. 6. 2007
od 7. 8. 2002 do 20. 8. 2007
Ladislav Hnilička - člen představenstva
Šumvald č. 57,
den vzniku členství: 22. 3. 2002 - 29. 6. 2007
od 7. 8. 2002 do 20. 8. 2007
Bohumila Zatloukalová - místopředseda představenstva
Šumvald č. 32,
den vzniku členství: 22. 3. 2002 - 29. 6. 2007
den vzniku funkce: 22. 3. 2002 - 29. 6. 2007
od 7. 8. 2002 do 20. 8. 2007
Jan Krestýn - člen představenstva
Šumvald, č. 373
den vzniku členství: 22. 3. 2002 - 29. 6. 2007
od 7. 8. 2002 do 20. 8. 2007
Karel Vepřík - člen představenstva
Šumvald, č. 144
den vzniku členství: 22. 3. 2002 - 29. 6. 2007
od 7. 8. 2002 do 20. 8. 2007
Jaroslav Solovský - člen představenstva
Šumvald, č. 98
den vzniku členství: 22. 3. 2002 - 29. 6. 2007
od 9. 11. 1999 do 7. 8. 2002
Ing. Dušan Kyselý - místopředseda představenstva
Šumvald, 44
od 9. 11. 1999 do 7. 8. 2002
Ing. František Krestýn - předseda představenstva
Šumvald č. 71,
od 9. 11. 1999 do 7. 8. 2002
Bohumila Zatloukalová - místopředseda představenstva
Šumvald č. 32,
od 9. 11. 1999 do 7. 8. 2002
Jan Krestýn - člen představenstva
Šumvald, č. 373
od 9. 11. 1999 do 7. 8. 2002
Karel Vepřík - člen představenstva
Šumvald, č. 144
od 9. 11. 1999 do 7. 8. 2002
Jaroslav Solovský - člen představenstva
Šumvald, č. 98
od 7. 5. 1997 do 9. 11. 1999
Ing. František Krestýn - místopředseda představenstva
Šumvald č. 71,
od 7. 5. 1997 do 9. 11. 1999
Bohumila Zatloukalová - člen představenstva
Šumvald č. 32,
od 7. 5. 1997 do 7. 8. 2002
Ladislav Hnilička - člen představenstva
Šumvald č. 57,
od 28. 11. 1995 do 7. 5. 1997
František Honig - člen představenstva
Šumvald 83,
od 28. 11. 1995 do 7. 5. 1997
Josef Šenk - člen představenstva
Šumvald 74,
od 28. 11. 1995 do 7. 5. 1997
Karel Vepřík - člen představenstva
Šumvald 144,
od 28. 11. 1995 do 9. 11. 1999
Ing. Vladimír Vepřík - předseda představenstva
Šumvald 49,
od 28. 11. 1995 do 9. 11. 1999
Bohumil Richter - místopředseda představenstva
Šumvald 329,
od 28. 11. 1995 do 9. 11. 1999
Jan Štencl - člen představenstva
Šumvald 338,
od 28. 11. 1995 do 9. 11. 1999
Ing. Dušan Kyselý - člen představenstva
Šumvald 246,
od 28. 11. 1995 do 7. 8. 2002
František Kyselý - člen představenstva
Šumvald 31,
od 28. 11. 1995 do 7. 8. 2002
- r.č. xxxx
od 28. 11. 1995 do 7. 8. 2002
Ing. Jan Šenk - člen představenstva
Uničov, Lomená 1159
od 28. 11. 1995 do 7. 8. 2002
- r.č. xxxx
od 28. 11. 1995 do 7. 8. 2002
Jan Honig - člen představenstva
Šumvald 296,
od 28. 11. 1995 do 7. 8. 2002
- r.č. xxxx
od 28. 11. 1995 do 7. 8. 2002
Miloslav Krestýn - člen představenstva
Šumvald 367,
od 28. 11. 1995 do 7. 8. 2002
- r.č. xxxx
od 26. 3. 2008 do 30. 6. 2009
Za společnost a představenstvo jedná samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo dva členové představenstva společně.
od 7. 5. 1997 do 26. 3. 2008
Jménem společnosti jedná její statutární orgán - představenstvo, a to samostatně předseda nebo v jeho nepřítomnosti samostatně kterýkoliv z místopředsedů.
od 28. 11. 1995 do 7. 5. 1997
Jednání: Jménem společnosti jedná její statutární orgán - představenstvo, a to samostatně předseda nebo v jeho nepřítomnosti samostatně místopředseda.
Dozorčí rada
od 19. 11. 2008 do 30. 6. 2009
Ing. Vladimír Diviš - místopředseda dozorčí rady
Rovensko, 13, PSČ 789 01
den vzniku členství: 3. 3. 2008
den vzniku funkce: 3. 3. 2008
od 26. 3. 2008 do 19. 11. 2008
Ing. Vladimir Diviš - místopředseda dozorčí rady
Rovensko, 13, PSČ 789 01
den vzniku členství: 3. 3. 2008
den vzniku funkce: 3. 3. 2008
od 26. 3. 2008 do 30. 6. 2009
Ing. Martin Novák, MBA - předseda dozorčí rady
Dubicko, U Hájovny 231, PSČ 789 72
den vzniku členství: 3. 3. 2008
den vzniku funkce: 3. 3. 2008
od 20. 8. 2007 do 26. 3. 2008
Václav Wiedermann - předseda dozorčí rady
Šumvald, 287, PSČ 783 85
den vzniku členství: 29. 6. 2007 - 3. 3. 2008
den vzniku funkce: 7. 8. 2007 - 3. 3. 2008
od 20. 8. 2007 do 26. 3. 2008
Jiří Červinka - člen dozorčí rady
Šumvald - Břevenec, 72, PSČ 783 85
den vzniku členství: 29. 6. 2007 - 3. 3. 2008
od 20. 8. 2007 do 26. 3. 2008
Vlastimil Petřík - člen dozorčí rady
Šumvald, 212, PSČ 783 85
den vzniku členství: 29. 6. 2007 - 3. 3. 2008
od 20. 8. 2007 do 26. 3. 2008
Karel Krestýn - člen dozorčí rady
Šumvald, 52, PSČ 783 85
den vzniku členství: 29. 6. 2007 - 3. 3. 2008
od 6. 10. 2004 do 26. 3. 2008
Veronika Hejná - člen
Šumvald, č. 38
den vzniku členství: 28. 7. 2004 - 3. 3. 2008
od 6. 10. 2004 do 30. 6. 2009
Jan Petřík - člen
Šumvald, č. 168
den vzniku členství: 28. 7. 2004
od 7. 8. 2002 do 20. 8. 2007
František Pospíšil - předseda
Šumvald č. 76,
den vzniku členství: 22. 3. 2002 - 29. 6. 2007
den vzniku funkce: 22. 3. 2002 - 29. 6. 2007
od 7. 8. 2002 do 20. 8. 2007
Stanislav Jáně - člen
Šumvald, č. 81
den vzniku členství: 22. 3. 2002 - 29. 6. 2007
od 7. 8. 2002 do 20. 8. 2007
Václav Wiedermann - člen
Šumvald, č. 287
den vzniku členství: 22. 3. 2002 - 29. 6. 2007
od 7. 8. 2002 do 20. 8. 2007
Jiří Brachtl - člen
Šumvald, č. 399
den vzniku členství: 22. 3. 2002 - 29. 6. 2007
od 9. 11. 1999 do 7. 8. 2002
František Pospíšil - předseda
Šumvald č. 76,
od 9. 11. 1999 do 7. 8. 2002
Stanislav Jáně - člen
Šumvald, č. 81
od 9. 11. 1999 do 7. 8. 2002
Jaromír Gruss - člen
Šumvald, č. 26
od 9. 11. 1999 do 6. 10. 2004
Milena Balcárková - člen
Šumvald, č. 77
den vzniku členství: 9. 8. 1999 - 28. 7. 2004
od 9. 11. 1999 do 6. 10. 2004
Jan Petřík - člen
Šumvald, č. 168
den vzniku členství: 9. 8. 1999 - 28. 7. 2004
od 7. 5. 1997 do 9. 11. 1999
František Honig - člen
Šumvald č. 83,
od 7. 5. 1997 do 9. 11. 1999
František Pospíšil - člen
Šumvald č. 76,
od 28. 11. 1995 do 7. 5. 1997
Marie Kyselá - člen
Šumvald 246,
od 28. 11. 1995 do 7. 5. 1997
Josef Petřík - člen
Břevenec 17,
od 28. 11. 1995 do 9. 11. 1999
Miroslav Plhák - předseda
Šumvald 3,
od 28. 11. 1995 do 9. 11. 1999
Karel Krestýn - člen
Šumvald 52,
od 28. 11. 1995 do 9. 11. 1999
Jaroslav Krill - člen
Šumvald 60,
Akcionáři
od 13. 10. 2008 do 30. 6. 2009
ÚSOVSKO a.s., IČO: 60793015
Klopina, 33, PSČ 789 73
Hodnocení firmy
-1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Tomáš Rosický

Tomáš Rosický

- fotbalista

+51

+
-
Lucie Borhyová

Lucie Borhyová

- moderátorka

-7

+
-
Libor Bouček

Libor Bouček

- moderátor

-13

+
-
Karel Janeček

Karel Janeček

- miliardář, bojovník s korupcí

-168

+
-
Michal Horáček

Michal Horáček

- hudebník, podnikatel, kandidát na prezidenta

-208

+
-
Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-310

+
-

A tohle už jste četli?

Účetnictví už není fuška. Pomůže moderní software

Účetnictví už není fuška. Pomůže moderní software

Pro někoho jsou účetnictví jen „nějaká čísla“ a jeho vedení činnost nutná, leč nudná. Pro jiné je účetnictví užitečný nástroj pro finanční rozhodování a pro plánování vývoje firmy. V obou případech je dnes nezbytné, aby účetní firma šla s dobou.

Covidové turbo. Česká firma vyrostla o tisíce procent

Covidové turbo. Česká firma vyrostla o tisíce procent

Mezi výherce covidové doby se může počítat i domažlická firma nanoSPACE, výrobce a prodejce nanotechnologií. Během krize navýšila obrat o nadpřirozená čísla, což jí dalo peníze na další rozvoj. Zadarmo to ale nebylo, vysvětluje v rozhovoru provozní ředitelka Lucie Konečná.

Po katastrofě pomůže i program Tornádo od Maláčové

Po katastrofě pomůže i program Tornádo od Maláčové

Zaměstnancům a firmám z jižní Moravy a Lounska, které v minulém týdnu zasáhlo ničivé počasí, pomůže program Tornádo. Spustilo ho ministerstvo práce a sociálních věcí, které odhaduje, že pomoc se bude týkat zhruba dvou stovek firem. 

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  14 394 071 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Jděte se bodnout, stejně vás přinutí. Tlaky na neočkované sílí

Jděte se bodnout, stejně vás přinutí. Tlaky na neočkované sílí

Svoboda bez limitu, bez omezení, není svoboda, nýbrž libovůle. Mantra „Já na prvním místě“ tak působí...

Většina z nás má občas mokro v kalhotkách, ale nikdo o tom nemluví

Většina z nás má občas mokro v kalhotkách, ale nikdo o tom nemluví

Trvalo to dlouho, než jsme došli do fáze, kdy umíme otevřeně mluvit o tom „tam dole“. Do veřejného prostoru...

Partners Financial Services