ORLEN UniCRE a.s., IČO: 62243136 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti ORLEN UniCRE a.s. Údaje byly staženy 23. 7. 2021 z datové služby justice.cz dle IČO 62243136. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 62243136 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu1. 1. 1995
Obchodní firma
od 1. 1. 2021

ORLEN UniCRE a.s.

od 1. 1. 2016 do 1. 1. 2021

Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.

od 24. 7. 1996 do 1. 1. 2016

Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s.

od 1. 1. 1995 do 24. 7. 1996

VÚANCH, a.s.

Prověřit exekuceVizibilita firmy
Adresa sídla
od 7. 11. 2001 do 29. 9. 2016
Ústí nad Labem, Revoluční 84, č.p. 1521, PSČ 400 01
od 29. 1. 1997 do 7. 11. 2001
Ústí nad Labem, Revoluční 84, PSČ 400 01
od 1. 1. 1995 do 29. 1. 1997
Ústí nad Labem, Revoluční 86, PSČ 400 60
IČO
od 1. 1. 1995

62243136

DIČ

CZ62243136

Identifikátor datové schránky:95sgzgm
Právní forma
od 1. 1. 1995
Akciová společnost
Spisová značka664 B, Krajský soud v Ústí nad Labem
Předmět podnikání
od 19. 11. 2020
- chemické analýzy pevných, kapalných a plynných látek včetně navazujících činností (odběry vzorků, vzorkování, vyhodnocování výsledků apod.) v režimu živností volných
od 19. 11. 2020
- technická, organizační, poradenská a konzultační činnost v oblasti chemie, ekonomie a ochrany životního prostředí
od 19. 11. 2020
- výroba, dovoz a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí
od 19. 11. 2020
- výroba, dovoz a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilujícíí
od 19. 11. 2020
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 19. 11. 2020
- mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, odborných seminářů, včetně lektorské činnosti
od 7. 11. 2001
- výzkumné a vývojové práce v chemii, technologii a využívání surovin v režimu živností volných
od 7. 11. 2001
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
od 7. 11. 2001 do 19. 11. 2020
- výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí
od 7. 11. 2001 do 19. 11. 2020
- prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí
od 7. 11. 2001 do 19. 11. 2020
- výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující
od 7. 11. 2001 do 19. 11. 2020
- prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující
od 4. 1. 2000 do 7. 11. 2001
- výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí
od 4. 1. 2000 do 7. 11. 2001
- výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující
od 27. 10. 1997
- zprostředkovatelské služby v oblasti chemie a výpočetní techniky
od 27. 10. 1997
- sběr a zpracování dat v oblasti chemie a výpočetní techniky
od 27. 10. 1997
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 27. 10. 1997 do 7. 11. 2001
- poskytování ubytovacích služeb
od 27. 10. 1997 do 19. 11. 2020
- technická, organizační a poradenská činnost v oblasti chemie
od 27. 10. 1997 do 19. 11. 2020
- organizování odborných seminářů
od 29. 1. 1997 do 7. 11. 2001
- podnikání v oblasti nakládání s odpady
od 24. 7. 1996
- měření emisí a imisí, kromě měření emisí motorových vozidel
od 24. 7. 1996 do 19. 11. 2020
- chemické analýzy pevných, kapalných a plynných látek vč. navazujících činností (odběry vzorků, vzorkování, vyhodnocování výsledků apod.) v režimu živností volných
od 24. 7. 1996 do 19. 11. 2020
- posuzování vlivů na životní prostředí
od 1. 1. 1995 do 4. 1. 2000
- výroba a prodej chemických látek a směsí (kromě prodeje a výrob uvedených v § 3 a přílohách č. 1-3 zák.č. 455/1991 Sb.)
od 1. 1. 1995 do 7. 11. 2001
- výzkumné a vývojové práce v chemii, technologii, ochraně životního prostředí a využívání surovin (kromě speciálních činností uvedených v přílohách č. 1-3 zák. č. 455/1991 Sb.)
od 1. 1. 1995 do 19. 11. 2020
- výroba strojního technologického zařízení v režimu živností volných
od 1. 1. 1995 do 19. 11. 2020
- inženýrská, projekční a konstruktérská činnost ve strojírenství
Ostatní skutečnosti
od 15. 9. 2014
- Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 obch. zák.. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb . ve znění pozdějších předpisů.
od 15. 9. 2014
- V rozhodnutí zakladatele učiněném ve formě notářského zápisu ze dne 15.12.1994 bylo rozhodnuto o schválení stanov, jmenování členů představenstva a dozorčí rady společnosti.
od 15. 9. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 15. 9. 2014 do 14. 11. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 4
od 16. 3. 2004 do 1. 7. 2004
- Jediný akcionář rozhodl dne 19.1.2004 při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: - Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 4,000.000,- Kč (slovy: čtyři milióny korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. - Upisované akcie: počet: 4.000 kusů jmenovitá hodnota: 1.000,- Kč druh: kmenové forma: na jméno podoba: listinná Převoditelnost akcií bude čl. 9 odst. 3 stanov omezena souhlasem valné hromady. - Všechny nové akcie budou upsány peněžitým vkladem upisovatele a to předem určeného a určitého zájemce, kterým je společnost UNIPETROL, a.s., se sídlem Praha 1, Klimentská 10, PSČ 110 05, IČ 61672190, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3020 a to smlouvou o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, kt erou uzavře zájemce se společností. - Místem pro úpis nových akcií se stanoví sídlo společnosti - Ústí nad Labem, Revoluční 84, č.p. 1521, PSČ 400 01. Lhůta pro upsání se stanoví na 30 dnů a začne běžet pátým pracovním dnem následujícím po dni, kdy představenstvo společnosti podá návrh na z ápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti (dále jen "Rozhodnutí") do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro upsání oznámí společnost předem určenému zájemci jako upisovateli bez zbytečného odkladu po podání návrhu na zápis Rozhodnutí a to současně se zasláním písemného návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že je tento oprávněn vykonat úpis do 15 dnů ode dne, kdy mu bude doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. V případě přijetí návrhu na uzavření smlouvy o upsání musí být akceptovaný návrh smlouvy, opatřený úředně ověřenými podpisy osob oprávněných jednat za upisovatel e, doručen na adresu sídla společnosti nejpozději v poslední den lhůty pro upisování. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem o zamítnutí návrhu na zápis Rozhodnutí do obchodního rej stříku. - Emisní kurs jedné akcie je 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) a je shodný s její jmenovitou hodnotou. Emisní kurs všech nově upisovaných akcií je 4,000.000,- Kč (slovy: čtyři milióny korun českých). - Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných akcií, tj. 4,000.000,- Kč na zvláštní účet společnosti jako emitenta vedený u Československé obchodní banky, a.s., pobočka Ústí nad Labem, Mírové náměstí 20, 400 40 Ústí nad Labem, č. účtu: 172 72133/0300, a to do 60 dnů od právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem o zápisu Rozhodnutí do obchodního rejstříku. Začátek běhu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií sdělí představenstvo společnosti neprodleně zájemci písemně.
od 8. 3. 2003 do 30. 4. 2003
- Jediný akcionář rozhodl dne 18.11.2002 při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 5,985.000,- Kč slovy pět milionů devětsetosmdesátpět tisíc korun českých. b) Upisované akcie: počet : 5 985 kusů jmenovitá hodnota: 1000,- Kč druh : kmenové forma : na jméno podoba : listinná Převoditelnost akcií bude dle čl. 9 odst. 3 stanov omezena souhlasem valné hromady. c) Přednostní právo stávajícího akcionáře k upisování akcií se vylučuje. Důvodem je urychlení procesu zvýšení základního kapitálu, snížení jeho administrativní a finanční náročnosti a zájem na zachování jednotné jmenovité hodnoty všech akcí společnosti. Vzhledem k tomu, že společnost má jediného akcionáře, nebudou vyloučením přednostního práva dotčena práva jiných osob. d) Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je akcionář UNIPETROL, a.s., se sídlem Praha 8, Trojská 1997/13a, PSČ 182 21, IČ 61672190, zapsaná v obchod- ním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3020 a to smlouvou o upsání akcií, kterou uzavře zájemce se společností. e) Místem pro úpis nových akcií se stanoví Klimentská 1207/10, 110 00 Praha 1 a lhůta pro upisování se stanoví na 30 dnů. Upisování akcií bude zahájeno první pracovní den následující po dni, kdy představenstvo společnosti podá návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti (dále jen "Rozhodnutí") do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem o zamítnutí návrhu na zápis Rozhodnutí do obchodního rejstříku. Předsta- venstvo společnosti začátek běhu lhůty pro upisování sdělí zájemci písemně. Emisní kurs jedné akcie je 1000,- Kč a je shodný s její jmenovitou hodnotou. Emisní kurs všech nově upisovaných akcií je 5,985.000,- Kč. f) Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných akcií peněžitým vkladem na zvláštní účet společnosti jako eminenta vedený u Československé obchodní banky, a.s., pobočka Ústí nad Labem, Mírové náměstí 20, 400 40 Ústí nad Labem, č. účtu: 17xxxx a to do 60 dnů od právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem o zápisu Rozhodnutí do obchodního rejstříku. Představenstvo společ- nosti začátek běhu lhůty pro splácení emisního kursu upsaných akcií sdělí zájemci písemně.
od 5. 2. 1999 do 7. 11. 2001
- Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 26.10.1998, při výkonu působnosti valné hromady společnosti, ve smyslu ust. § 190 obchodního zákoníku, byly přijaty nové stanovy společnosti.
od 20. 3. 1998 do 24. 11. 1998
- Valná hromada společnosti Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. dne 27.1.1998 rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti takto: a) základní jmění společnosti se zvyšuje z Kč 30 015 000,-, slovy třicetmilionůpatnácttisíc korun českých, o částku Kč 20 000 000,-, slovy dvacetmilionů korun českých, upisování nad tuto částku se nepřipouští, b) zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě Kč 1 000,-, slovy jedentisíc korun českých, každé z nich, v počtu 20 000 ks, slovy dvacettisíc kusů, v zaknihované podobě, c) emisní kurs nových akcií upsaných ke zvýšení základního jmění se rovná jejich jmenovité hodnotě, d) emisní kurs nových akcií upsaných ke zvýšení základního jmění bude splácen peněžitými vklady, upisovatel je povinen zaplatit 50 %, slovy padesát procent, emisního kursu jím upsaných akcií třicet dnů po upsání, a to ve prospěch účtu společnosti (emitenta) č. 68398/5400 vedeného u ABN-AMRO Bank, pobočky v Praze 1, Lazarská 3, e) upsání nových akcií bez využití přednostního práva lze vykonat v sídle emitenta během upisovací lhůty, která činí čtyři týdny a počíná běžet desátým dnem po nabytí právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, f) akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k úpisu společnosti UNIPETROL, a.s., identifikační číslo 61672190, Kralupy nad Vltavou, areál Kaučuk, a.s., PSČ 278 52, jako určitému zájemci. Valná hromada v souvislosti se zvýšením základního jmění rozhodla o vyloučení přednostního práva upsat nové akcie pro všechny akcionáře v souladu s § 204a odst. 5 obchodního zákoníku. Důvodem pro vyloučení přednostního práva akcionářů upsat nové akcie je urychlit zajištění provozního kapitálu společnosti.
od 27. 10. 1997 do 7. 11. 2001
- Valná hromada schválila dne 25.6.1997 nové znění stanov společnosti.
od 27. 10. 1997 do 30. 4. 2003
- Omezení převoditelnosti akcií na jméno: akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady.
od 1. 1. 1995 do 15. 9. 2014
- Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 obch. zák.. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
od 1. 1. 1995 do 15. 9. 2014
- V rozhodnutí zakladatele učiněném ve formě notářského zápisu ze dne 15.12.1994 bylo rozhodnuto o schválení stanov, jmenování členů představenstva a dozorčí rady společnosti.
Kapitál
od 1. 7. 2004
Základní kapitál 60 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 21. 5. 2003 do 1. 7. 2004
Základní kapitál 56 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 4. 2003 do 21. 5. 2003
Základní kapitál 60 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 5. 2. 1999 do 30. 4. 2003
Základní kapitál 50 015 000 Kč, splaceno 100 %.
od 24. 11. 1998 do 5. 2. 1999
Základní kapitál 50 015 000 Kč, splaceno 40 015 000 Kč.
od 29. 1. 1997 do 24. 11. 1998
Základní kapitál 30 015 000 Kč, splaceno 30 015 000 Kč.
od 1. 1. 1995 do 29. 1. 1997
Základní kapitál 30 015 000 Kč
od 1. 7. 2004
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 60 000.
od 1. 7. 2004
z toho 50 015 ks akcií v zaknihované podobě 9 985 ks akcií v listinné podobě Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady.
od 21. 5. 2003 do 1. 7. 2004
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 56 000.
od 21. 5. 2003 do 1. 7. 2004
Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady.
od 30. 4. 2003 do 21. 5. 2003
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 60 000.
od 30. 4. 2003 do 21. 5. 2003
v listinné podobě Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady.
od 24. 11. 1998 do 30. 4. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 50 015.
od 27. 10. 1997 do 24. 11. 1998
Akcie na jméno err, počet akcií: 30 015.
od 1. 1. 1995 do 27. 10. 1997
Akcie na majitele err, počet akcií: 30 015.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 20. 7. 2021
Ing. JIŘÍ HÁJEK, MBA - Předseda představenstva
Meziboří, Mírová, PSČ 435 13
den vzniku členství: 21. 4. 2021
den vzniku funkce: 21. 4. 2021
od 1. 1. 2021
MARCIN PIOTR ABRAM - člen představenstva
Płock, ul. Armii Krajowej 13/11, Polská republika
den vzniku členství: 9. 9. 2020
od 6. 11. 2019
Ing. JOSEF ŠIMEK, Ph.D. - Místopředseda představenstva
Teplice - Řetenice, Luční, PSČ 415 03
den vzniku členství: 2. 10. 2018
den vzniku funkce: 1. 9. 2019
od 6. 11. 2019 do 20. 7. 2021
Ing. JIŘÍ HÁJEK, MBA - Předseda představenstva
Meziboří, Mírová, PSČ 435 13
den vzniku členství: 20. 4. 2017 - 20. 4. 2021
den vzniku funkce: 1. 9. 2019 - 20. 4. 2021
od 28. 12. 2018 do 6. 11. 2019
Ing. FRANTIŠEK SVOBODA - Předseda představenstva
Kladno, Mládežnická, PSČ 272 04
den vzniku členství: 2. 10. 2018 - 31. 8. 2019
den vzniku funkce: 8. 10. 2018 - 31. 8. 2019
od 28. 12. 2018 do 6. 11. 2019
Ing. JIŘÍ HÁJEK, MBA - místopředseda představenstva
Meziboří, Mírová, PSČ 435 13
den vzniku členství: 20. 4. 2017
den vzniku funkce: 8. 10. 2018 - 1. 9. 2019
od 28. 12. 2018 do 6. 11. 2019
Ing. JOSEF ŠIMEK, Ph.D. - člen představenstva
Teplice - Řetenice, Luční, PSČ 415 03
den vzniku členství: 2. 10. 2018
od 17. 11. 2017 do 1. 1. 2021
KONRAD MAREK SZYKULA - Člen představenstva
Praha - Michle, Tigridova, PSČ 140 00
den vzniku členství: 20. 4. 2017 - 8. 9. 2020
od 4. 10. 2017 do 17. 11. 2017
KONRAD MAREK SZYKULA - Člen představenstva
Łodź, Wolczańska 235 m. 2/3, Polská republika
den vzniku členství: 20. 4. 2017
od 4. 10. 2017 do 28. 12. 2018
Ing. JIŘÍ HÁJEK, MBA - Člen představenstva
Meziboří, Mírová, PSČ 435 13
den vzniku členství: 20. 4. 2017
od 7. 6. 2016 do 4. 10. 2017
Doc. Ing. TOMÁŠ HERINK, Ph.D. - Člen představenstva
Litvínov - Chudeřín, Partyzánská, PSČ 436 03
den vzniku členství: 13. 4. 2016 - 19. 4. 2017
od 14. 11. 2014 do 7. 6. 2016
Mgr. MARTIN LETKO - Člen představenstva
Praha - Michle, Tigridova, PSČ 140 00
den vzniku členství: 30. 9. 2014 - 12. 4. 2016
od 14. 11. 2014 do 28. 12. 2018
Ing. FRANTIŠEK SVOBODA - Předseda představenstva
Kladno, Mládežnická, PSČ 272 04
den vzniku členství: 30. 9. 2014 - 30. 9. 2018
den vzniku funkce: 1. 10. 2014 - 30. 9. 2018
od 14. 11. 2014 do 28. 12. 2018
Doc. Ing. JAROMÍR LEDERER, CSc. - Místopředseda představenstva
Proboštov, Na šindelce, PSČ 417 12
den vzniku členství: 30. 9. 2014 - 30. 9. 2018
den vzniku funkce: 1. 10. 2014 - 30. 9. 2018
od 15. 9. 2014 do 14. 11. 2014
JUDr. ILJA STAŘÍK - Člen představenstva
Praha 8 - Troja, Hnězdenská, PSČ 181 00
den vzniku členství: 14. 12. 2011 - 30. 9. 2014
od 13. 3. 2014 do 14. 11. 2014
Ing. MILAN PETRÁK - Místospředseda představenstva
Ústí nad Labem - Klíše, Sládkova, PSČ 400 01
den vzniku členství: 29. 1. 2014 - 30. 9. 2014
den vzniku funkce: 3. 2. 2014 - 30. 9. 2014
od 21. 11. 2013 do 14. 11. 2014
Ing. LUBOMÍR LUKÁČ - Předseda představenstva
Dolní Rychnov, Kollárova, PSČ 356 04
den vzniku členství: 15. 9. 2011 - 30. 9. 2014
den vzniku funkce: 23. 9. 2011 - 30. 9. 2014
od 1. 2. 2013 do 4. 10. 2017
Piotr Wareluk - člen představenstva
Varšava, Werandowa 2, Polská republika
den vzniku členství: 5. 12. 2012 - 19. 4. 2017
od 12. 1. 2012 do 15. 9. 2014
JUDr. Ilja Stařík - Člen představenstva
Praha 8 - Troja, Hnězdenská, PSČ 180 00
den vzniku členství: 14. 12. 2011
od 24. 10. 2011 do 21. 11. 2013
Ing. Lubomír Lukáč - Předseda představenstva
Dolní Rychnov, Kollárova, PSČ 356 04
den vzniku členství: 15. 9. 2011
den vzniku funkce: 23. 9. 2011
od 19. 8. 2011 do 1. 2. 2013
Anna Wydrzyńska - Člen představenstva
05-480 Karcev, ul. Armii Krajowej 16, Polská republika
den vzniku členství: 30. 6. 2011 - 5. 12. 2012
od 15. 10. 2010 do 19. 8. 2011
Ing. Petr Svoboda, CSc. - Předseda představenstva
Most, Kpt. Jaroše, PSČ 434 01
den vzniku členství: 24. 9. 2010 - 28. 7. 2011
den vzniku funkce: 7. 10. 2010 - 28. 7. 2011
od 5. 5. 2010 do 15. 10. 2010
Ing. Petr Svoboda, CSc. - Předseda představenstva
Most, Kpt. Jaroše 35, PSČ 434 01
den vzniku členství: 11. 7. 2006 - 24. 9. 2010
den vzniku funkce: 22. 3. 2010 - 24. 9. 2010
od 5. 5. 2010 do 19. 8. 2011
Krzysztof Ościlowicz - Člen představenstva
16-100 Sokólka, ul. Kolejowa 31, Polská republika
den vzniku členství: 3. 3. 2010 - 27. 4. 2011
od 28. 12. 2009 do 12. 1. 2012
Ing. Jan Zatloukal - Člen představenstva
Ústí nad Labem, Stará 69, PSČ 400 11
den vzniku členství: 4. 11. 2009 - 5. 12. 2011
od 28. 12. 2009 do 13. 3. 2014
Ing. Milan Petrák - Místopředseda představenstva
Ústí nad Labem - Klíše, Sládkova 7, PSČ 400 01
den vzniku členství: 4. 11. 2009 - 29. 1. 2014
den vzniku funkce: 6. 11. 2009 - 29. 1. 2014
od 11. 6. 2007 do 8. 2. 2010
Ing. Petr Zatloukal - Předseda představenstva
Lom, Luční 945, PSČ 435 11
den vzniku členství: 20. 3. 2007 - 14. 1. 2010
den vzniku funkce: 25. 4. 2007 - 14. 1. 2010
od 11. 8. 2006 do 5. 5. 2010
Ing. Petr Svoboda - člen představenstva
Most, Kpt. Jaroše 35, PSČ 434 01
den vzniku členství: 11. 7. 2006
od 21. 11. 2005 do 28. 12. 2009
Ing. Milan Petrák - Místopředseda představenstva
Ústí nad Labem - Klíše, Sládkova 7, PSČ 400 01
den vzniku členství: 21. 9. 2005 - 4. 11. 2009
den vzniku funkce: 5. 10. 2005 - 4. 11. 2009
od 21. 11. 2005 do 28. 12. 2009
Ing. Jan Zatloukal - Člen představenstva
Ústí nad Labem, Stará 69, PSČ 400 11
den vzniku členství: 21. 9. 2005 - 4. 11. 2009
od 1. 1. 2004 do 11. 6. 2007
Ing. Petr Zatloukal - Předseda představenstva
Lom, Luční 945, PSČ 435 11
den vzniku členství: 4. 2. 2003 - 20. 3. 2007
den vzniku funkce: 13. 2. 2003 - 20. 3. 2007
od 28. 4. 2003 do 1. 1. 2004
Ing. Petr Zatloukal - Předseda představenstva
Litvínov, Podkrušnohorská 1719, PSČ 436 01
den vzniku členství: 4. 2. 2003
den vzniku funkce: 13. 2. 2003
od 13. 12. 2002 do 11. 8. 2006
Ing. Emil Volhejn - Člen představenstva
Ústí nad Labem, Puškinova 1081/6, PSČ 400 03
den vzniku členství: 23. 4. 2002 - 11. 7. 2006
od 7. 11. 2001 do 28. 4. 2003
Ing. Stanislav Bruna - Předseda představenstva
Most, Česká 296/79, PSČ 434 00
den vzniku členství: 1. 5. 2001 - 20. 1. 2003
den vzniku funkce: 25. 5. 2001 - 20. 1. 2003
od 7. 11. 2001 do 21. 11. 2005
Ing. Milan Petrák - Místopředseda představenstva
Ústí nad Labem - Klíše, Sládkova 7, PSČ 400 01
den vzniku členství: 26. 6. 2001 - 21. 9. 2005
den vzniku funkce: 14. 9. 2001 - 21. 9. 2005
od 14. 3. 2000 do 7. 11. 2001
Ing. Milan Petrák - Místopředseda představenstva
Ústí nad Labem, Spartakiádní 16, PSČ 400 10
od 14. 3. 2000 do 7. 11. 2001
Ing. Ivan Souček - Předseda představenstva
Kralupy nad Vltavou, Na staré mlýnské cestě 494, PSČ 278 01
od 14. 3. 2000 do 13. 12. 2002
Ing. Emil Volhejn - Člen představenstva
Ústí nad Labem, Puškinova 1081/6
den vzniku členství: 22. 4. 1998 - 22. 4. 2002
od 1. 11. 1999 do 14. 3. 2000
Ing. Emil Volhejn - Místopředseda představenstva
Ústí nad Labem, Puškinova 1081/6
od 5. 2. 1999 do 1. 11. 1999
Ing. Emil Volhejn - Člen představenstva
Ústí nad Labem, Puškinova 1081/6
od 27. 10. 1997 do 5. 2. 1999
Ing. Vladimír Novotný - Místopředseda představenstva
Praha 10, Zvonková 3048, PSČ 106 00
od 27. 10. 1997 do 14. 3. 2000
RNDr. Petr Nachtigall, PhD - Člen představenstva
Praha 6 - Hradčany, U Písecké brány 22, PSČ 160 00
od 27. 10. 1997 do 14. 3. 2000
Ing. Milan Petrák - Předseda představenstva
Ústí nad Labem, Spartakiádní 16, PSČ 400 10
od 27. 10. 1997 do 21. 11. 2005
Ing. Jan Zatloukal - Člen představenstva
Ústí nad Labem, Stará 69, PSČ 400 11
den vzniku členství: 26. 6. 2001 - 21. 9. 2005
od 29. 1. 1997 do 27. 10. 1997
Ing. Petr Koreň - Člen představenstva
Ústí nad Labem, V oblouku 578/1, PSČ 400 07
od 12. 10. 1995 do 27. 10. 1997
Ing. Jan Zatloukal - Člen představenstva
Ústí nad Labem, Stará 69
od 1. 1. 1995 do 12. 10. 1995
Ing. Jan Zatloukal - Člen představenstva
Ústí nad Labem, Stará 63
od 1. 1. 1995 do 29. 1. 1997
Ing. Petr Koreň - Člen představenstva
Ústí nad Labem, bří Čapků 495/42, PSČ 400 01
od 1. 1. 1995 do 27. 10. 1997
Ing. Milan Petrák - Člen představenstva
Ústí nad Labem, Spartakiádní 16, PSČ 400 01
od 27. 8. 2014
Společnost zastupují vždy společně dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, zastupují Společnost společně alespoň tři členové představenstva. Podepi sování za Společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou oprávněni zastupovat Společnost, připojí svůj podpis k obchodní firmě Společnosti.
od 27. 10. 1997 do 27. 8. 2014
Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společnosti vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předseda nebo místopředseda představenstva. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti, připojí svůj podpis k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti.
od 1. 1. 1995 do 27. 10. 1997
Společnost zastupuje představenstvo, a to buď všichni členové představenstva společně, nebo samostatně jeden člen předsta - venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.
Dozorčí rada
od 20. 7. 2021
doc. Dr. Ing. MILAN JAHODA - člen dozorčí rady
Hostouň, Pavlovská, PSČ 273 53
den vzniku členství: 25. 2. 2021
od 20. 7. 2021
doc. Ing. TOMÁŠ HERINK, Ph.D. - Předseda dozorčí rady
Litvínov - Chudeřín, Partyzánská, PSČ 436 03
den vzniku členství: 11. 5. 2021
den vzniku funkce: 24. 5. 2021
od 20. 7. 2021
Dr. Ing. ARKADIUSZ IGNACY MAJOCH, MBA - Místopředseda dozorčí rady
Warsaw, Ul. Lanciego, PSČ 027 92, Polská republika
den vzniku členství: 30. 7. 2019
den vzniku funkce: 24. 5. 2021
od 6. 11. 2019 do 20. 7. 2021
Dr. Ing. ARKADIUSZ IGNACY MAJOCH, MBA - Člen dozorčí rady
Warsaw, Ul. Lanciego 19/47, Polská republika
den vzniku členství: 30. 7. 2019
od 28. 12. 2018 do 20. 7. 2021
Prof. Ing. ZDENĚK BĚLOHLAV, CSc. - člen dozorčí rady
Praha - Modřany, Platónova, PSČ 143 00
den vzniku členství: 2. 10. 2018 - 24. 2. 2021
od 2. 11. 2018
ŁUKASZ PIOTR MALINOWSKI - člen dozorčí rady
Gdańsk, ul. Macierzy Szkolnej 7/1, Polská republika
den vzniku členství: 16. 7. 2018
od 12. 1. 2018 do 20. 7. 2021
Doc. Ing. TOMÁŠ HERINK, Ph.D. - Předseda dozorčí rady
Litvínov - Chudeřín, Partyzánská, PSČ 436 03
den vzniku členství: 20. 4. 2017 - 20. 4. 2021
den vzniku funkce: 13. 10. 2017 - 20. 4. 2021
od 4. 10. 2017 do 12. 1. 2018
Doc. Ing. TOMÁŠ HERINK, Ph.D. - Člen dozorčí rady
Litvínov - Chudeřín, Partyzánská, PSČ 436 03
den vzniku členství: 20. 4. 2017
od 6. 9. 2017 do 4. 10. 2017
ŁUKASZ PIOTROWSKI - Člen dozorčí rady
Poznań, Os. B. Śmiałego 10/60, Polská republika
den vzniku členství: 1. 1. 2017 - 19. 4. 2017
od 5. 11. 2016 do 17. 7. 2019
MARCELINA WOJCIECHOWSKA - člen dozorčí rady
Varšava, Zadumana 3/5 m. 113, Polská republika
den vzniku členství: 24. 8. 2016 - 11. 6. 2019
od 3. 10. 2015 do 5. 11. 2016
MAŁGORZATA KRÓLAK - Člen dozorčí rady
Belsk Dužy, Mazowietské vojvodství, Boruty 16, Polská republika
den vzniku členství: 1. 7. 2015 - 19. 7. 2016
od 3. 10. 2015 do 28. 12. 2018
Prof. Ing. ZDENĚK BĚLOHLAV, CSc. - Místopředseda dozorčí rady
Praha - Modřany, Platónova, PSČ 143 00
den vzniku členství: 30. 9. 2014 - 30. 9. 2018
den vzniku funkce: 28. 1. 2015 - 30. 9. 2018
od 17. 6. 2015 do 3. 10. 2015
MAŁGORZATA JOANNA STEFAŃSKA-JOŃCA - Člen dozorčí rady
Mirków, Mickiewicza 36, PSČ 550 95, Polská republika
den vzniku členství: 17. 12. 2014 - 30. 6. 2015
od 13. 12. 2014 do 3. 10. 2015
Prof. Ing. ZDENĚK BĚLOHLAV, CSc. - Člen dozorčí rady
Praha - Modřany, Platónova, PSČ 143 00
den vzniku členství: 30. 9. 2014
od 13. 12. 2014 do 6. 9. 2017
Ing. MARTIN DURČÁK - Předseda dozorčí rady
Jesenice, V Lukách, PSČ 252 42
den vzniku členství: 30. 9. 2014 - 31. 12. 2016
den vzniku funkce: 7. 10. 2014 - 31. 12. 2016
od 15. 9. 2014 do 13. 12. 2014
Dr. Ing. VĚNCESLAVA TOKAROVÁ - Člen dozorčí rady
Ústí nad Labem - Krásné Březno, Anežky České, PSČ 400 07
den vzniku členství: 12. 4. 2012 - 30. 9. 2014
od 27. 8. 2014 do 13. 12. 2014
LUKASZ PIOTROWSKI - Předseda dozorčí rady
Poznaň, Gasiorowskich 9/19, PSČ 607 03, Polská republika
den vzniku členství: 11. 6. 2014 - 30. 9. 2014
den vzniku funkce: 11. 8. 2014 - 30. 9. 2014
od 6. 6. 2014 do 13. 8. 2014
ARTUR PAŹDZIOR - Předseda dozorčí rady
Poznaň, Katowicka 63/B/24, PSČ 611 31, Polská republika
den vzniku členství: 29. 1. 2014 - 30. 4. 2014
den vzniku funkce: 7. 3. 2014 - 30. 4. 2014
od 6. 6. 2014 do 13. 8. 2014
- Bydliště v ČR: Na Hřebenech 11, Podolí, Praha 4
od 6. 6. 2014 do 17. 6. 2015
WOJCIECH GARDZINSKI - Místopředseda dozorčí rady
Lack, Grabina 1/17, Polská republika
den vzniku členství: 29. 1. 2014 - 16. 12. 2014
den vzniku funkce: 7. 3. 2014 - 16. 12. 2014
od 11. 5. 2012 do 15. 9. 2014
Dr. Ing. Věnceslava Tokarová - Člen dozorčí rady
Ústí nad Labem - Krásné Březno, Anežky České, PSČ 400 07
den vzniku členství: 12. 4. 2012
od 19. 8. 2011 do 6. 6. 2014
Czesław Adam Bugaj - Člen dozorčí rady
09-402 Plock, Źródlana 17, Polská republika
den vzniku členství: 30. 6. 2011 - 29. 1. 2014
od 5. 1. 2011 do 19. 8. 2011
Marek Świtajewski, M.S.c. - Člen dozorčí rady
18-400 Łomża, Konarzyce, ul. Łomźińska 208A, Polská republika
den vzniku členství: 11. 12. 2010 - 27. 4. 2011
od 5. 5. 2010 do 5. 1. 2011
Dagmara Gorzelana-Królikowska - Místopředseda dozorčí rady
02-495 Warszawa, ul. Górna Droga 14m 302, Polská republika
den vzniku členství: 3. 3. 2010 - 10. 12. 2010
den vzniku funkce: 31. 3. 2010 - 10. 12. 2010
od 5. 5. 2010 do 6. 6. 2014
Artur Paździor - Předseda dozorčí rady
Poznań, Katowicka 63B/24, Polská republika
den vzniku členství: 3. 3. 2010 - 29. 1. 2014
den vzniku funkce: 31. 3. 2010 - 29. 1. 2014
od 27. 3. 2008 do 5. 5. 2010
Dagmara Gorzelana - Místopředseda dozorčí rady
Warszawa, ul. Gorna Droga 14m.302, 02495, Polská republika
den vzniku členství: 14. 2. 2006 - 3. 3. 2010
den vzniku funkce: 14. 3. 2008 - 3. 3. 2010
od 27. 3. 2008 do 5. 5. 2010
Ing. Lubomír Lukáč - Předseda dozorčí rady
Dolní Rychnov, Kollárova 364, PSČ 356 04
den vzniku členství: 16. 11. 2007 - 31. 3. 2010
den vzniku funkce: 14. 3. 2008 - 31. 3. 2010
od 27. 3. 2008 do 11. 5. 2012
Ing. David Kubička, Ph.D - Člen dozorčí rady
Litvínov, Podkrušnohorská 1033, PSČ 436 01
den vzniku členství: 24. 1. 2008 - 12. 4. 2012
od 20. 12. 2007 do 27. 3. 2008
Ing. Lubomír Lukáč - Člen dozorčí rady
Dolní Rychnov, Kollárova 364, PSČ 356 04
den vzniku členství: 16. 11. 2007
od 11. 8. 2006 do 27. 3. 2008
Dagmara Gorzelana - člen dozorčí rady
Warszawa, ul. Gorna Droga 14m.302, 02495, Polská republika
den vzniku členství: 14. 2. 2006
od 21. 11. 2005 do 8. 2. 2006
Adam Życzkowski - Člen dozorčí rady
Konstancin Jeziorna, Kościuszki 7, 05-510, Polská republika
den vzniku členství: 21. 9. 2005 - 13. 12. 2006
od 1. 1. 2004 do 20. 12. 2007
doc. Ing. Josef Koubek, CSc. - Předseda dozorčí rady
Praha 10, Škábova čp. 3057, PSČ 106 00
den vzniku členství: 30. 6. 2003 - 30. 6. 2007
den vzniku funkce: 12. 9. 2003 - 30. 6. 2007
od 1. 1. 2004 do 27. 3. 2008
Ing. Petr Bezucha - Člen dozorčí rady
Ústí nad Labem, Návětrná 8, PSČ 400 01
den vzniku členství: 4. 11. 2003 - 3. 11. 2007
od 7. 11. 2001 do 21. 11. 2005
Ing. Milan Kuncíř - Člen dozorčí rady
Zdiby, U Mlejnku 110, PSČ 250 66
den vzniku členství: 26. 6. 2001 - 21. 9. 2005
od 1. 11. 1999 do 1. 1. 2004
doc. Ing. Josef Koubek, CSc. - Předseda dozorčí rady
Praha 10, Škábova čp. 3057
den vzniku členství: 1. 7. 1999 - 30. 6. 2003
den vzniku funkce: 28. 8. 1999 - 30. 6. 2003
od 1. 11. 1999 do 1. 1. 2004
Ing. Petr Bezucha - Člen dozorčí rady
Ústí nad Labem, Návětrná 8
den vzniku členství: 19. 8. 1999 - 4. 11. 2003
od 5. 2. 1999 do 1. 11. 1999
Ing. Vladimír Novotný - Člen dozorčí rady
Praha 10, Zvonková 3048
od 5. 2. 1999 do 1. 11. 1999
Ing. Gerhard Heller - Člen dozorčí rady
Litvínov, K loučkám 1683
od 27. 10. 1997 do 5. 2. 1999
Ing. Gerhard Müller - Člen dozorčí rady
Třebenice, Nádražní 395, PSČ 411 13
od 27. 10. 1997 do 5. 2. 1999
Ing. Václav Verner - Člen dozorčí rady
Ústí nad Labem, Slunná 123/8, PSČ 400 00
od 27. 10. 1997 do 1. 11. 1999
Ing. Roman Lenský - Člen dozorčí rady
Praha 4, Bělčická 2842, PSČ 141 00
od 27. 10. 1997 do 7. 11. 2001
Ing. Josef Sváta - Člen dozorčí rady
Praha 6, Českomalínská 17, PSČ 160 00
od 24. 7. 1996 do 27. 10. 1997
Prof.Ing. Ota Leman - Člen dozorčí rady
Čeperka, Nerudova 107, PSČ 533 45
od 24. 7. 1996 do 27. 10. 1997
Ing. Lenka Čábelková - Člen dozorčí rady
Pardubice, Jiránkova 2205, PSČ 530 02
od 24. 7. 1996 do 1. 11. 1999
Ing. Martina Hamalová - Člen dozorčí rady
Ústí nad Labem, Sociální péče 2768/4, PSČ 400 11
od 1. 1. 1995 do 24. 7. 1996
Dr.ing. Günter Wawer - Člen dozorčí rady
Berlin 41-Steglitz, SRN, Vionvillerstr. 8
od 1. 1. 1995 do 24. 7. 1996
Dipl.kfm. Ekkehard Franzen - Člen dozorčí rady
Berlin 41-Steglitz, SRN, Feuerbachstr. 20
od 1. 1. 1995 do 24. 7. 1996
Jan Brož - Člen dozorčí rady
Ústí nad Labem, Žukovova 54/90
od 1. 1. 1995 do 27. 10. 1997
Ing. Václav Verner - Člen dozorčí rady
Ústí nad Labem, Slunná 123/8
od 1. 1. 1995 do 1. 11. 1999
Ing. Petr Bezucha - Člen dozorčí rady
Ústí nad Labem, Návětrná 8
Akcionáři
od 2. 2. 2021
ORLEN Unipetrol a.s., IČO: 61672190
Praha - Krč, Milevská, PSČ 140 00
od 15. 12. 2018 do 2. 2. 2021
UNIPETROL, a.s., IČO: 61672190
Praha - Krč, Milevská, PSČ 140 00
od 12. 9. 2008 do 15. 12. 2018
UNIPETROL, a.s., IČO: 61672190
Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00
od 1. 1. 2004 do 12. 9. 2008
UNIPETROL, a.s., IČO: 61672190
Praha 1, Klimentská 10, PSČ 110 05
od 28. 4. 2003 do 1. 1. 2004
UNIPETROL, a.s., IČO: 61672190
Praha 1, Klimentská 10, PSČ 110 00
od 4. 4. 2002 do 28. 4. 2003
UNIPETROL, a.s., IČO: 61672190
Praha 8, Trojská 1997/13a, PSČ 182 21
od 14. 3. 2000 do 4. 4. 2002
UNIPETROL, a.s., IČO: 61672190
Kralupy nad Vltavou, O. Wichterleho 810, PSČ 278 52
od 5. 2. 1999 do 5. 2. 1999
UNIPETROL, a.s., IČO: 61672190
Kralupy nad Vltavou, , PSČ 278 52
od 5. 2. 1999 do 14. 3. 2000
UNIPETROL, a.s., IČO: 61672190
Kralupy nad Vltavou, areál Kaučuk, a.s., PSČ 278 52
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

David Černý

David Černý

- výtvarník

+52

+
-
Adam Gebrian

Adam Gebrian

- architekt

-40

+
-
Jiří Král

Jiří Král

- bývalý youtuber

-61

+
-
Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-133

+
-
Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-151

+
-
Marek Dospiva

Marek Dospiva

- miliardář, Penta

-153

+
-

A tohle už jste četli?

Držte si cashflow! Tok peněz zrychluje

Držte si cashflow! Tok peněz zrychluje

Nejistota, výpadky dodávek, rostoucí inflace, ale i ekonomický růst nutí mnohé firmy k přehodnocení svých byznysových modelů. Průměrná splatnost faktur se prodlužuje, což může narušit cashflow především menších firem. Jak na to nedoplatit?

Pomáhá léčit lidi, na své dluhy ale nestačí. Jak z toho ven?

Pomáhá léčit lidi, na své dluhy ale nestačí. Jak z toho ven?

Zdálo by se, že kdo podniká ve farmacii, nemůže se mít špatně. Zvlášť v době, kdy svět ochromila pandemie. Příběh lékárníka Pavla Veselého, jednoho z protagonistů pořadu Krotitelů dluhů, ale ukázal, že skutečnost je jiná. Finanční problémy mu pomáhal řešit Daniel Šobáň z Partners.

Smlouvu potvrdíte jako heslo do banky. Startuje Sign

Smlouvu potvrdíte jako heslo do banky. Startuje Sign

Lidé dostanou jednodušší a levnější alternativu ke klasickému digitálnímu podpisu – takzvanému kvalifikovanému certifikátu. Novinka staví na bankovní identitě.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  14 681 295 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Co nás čeká na podzim? Stačí se podívat do Ameriky…

Co nás čeká na podzim? Stačí se podívat do Ameriky…

České zpravodajství v minulých týdnech plnily v souvislosti s USA hlavně novinky kolem zpackané evakuace...

Nemůžu mít sex. Příběh ženy s vaginismem

Nemůžu mít sex. Příběh ženy s vaginismem

Bolestivý nebo nemožný průnik penisu, prstu nebo jakéhokoliv předmětu do vagíny, a to navzdory výslovnému...

Partners Financial Services