POWER 1994 a.s.
IČO: 62582241

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
Finanční subjekty
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu28. 11. 1994
Obchodní firma
od 7. 12. 2017

POWER 1994 a.s.

od 27. 12. 2007 do 7. 12. 2017

POWER, a.s.

od 28. 11. 1994 do 27. 12. 2007

POWER, s.r.o.

Sídlo
od 20. 6. 2011 do 16. 4. 2013
Praha 1, Růžová , PSČ 110 00
od 13. 4. 2011 do 20. 6. 2011
Všenory, Květoslava Mašity 409, PSČ 252 31
od 30. 4. 2003 do 13. 4. 2011
Praha 9, kpt. Stránského 998, PSČ 190 00
od 28. 11. 1994 do 30. 4. 2003
Praha 4, Novodvorská 1, PSČ 142 00
IČO
od 28. 11. 1994

62582241

Identifikátor datové schránky:jtgfrfm
Právní forma
od 27. 12. 2007
Akciová společnost
od 28. 11. 1994 do 27. 12. 2007
Společnost s ručením omezeným
Spisová značka13715 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 18. 8. 2016
- provozování loterie nebo jiné podobné hry podle ustanovení § 2 písm. l) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
od 18. 8. 2016
- provozování loterie nebo jiné podobné hry podle ustanovení § 2 písm. n) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
od 18. 8. 2016
- provozování loterie nebo jiné podobné hry podle ustanovení § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
od 15. 7. 2014
- provozování loterie a jiné podobné hry podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
od 15. 7. 2014
- provozování loterie a jiné podobné hry podle ustanovení § 2 písm. i) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
od 13. 4. 2011
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 13. 4. 2011
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 13. 4. 2011 do 15. 7. 2014
- sázkové hry provozované pomocí elektronicky nebo elektromechanicky řízených výherních hracích přístrojů nebo podobných zařízení dle § 2 písm. e) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách v platném znění
od 13. 4. 2011 do 15. 7. 2014
- sázkové hry provozované ve zvláště k tomu určených hernách (kasinech), a to i za pomoci mechanických zařízení (např. ruleta), při nichž není předem určen počet účastníků a ani není známá výše vsazených částek jedné hry dle § 2 písm. i) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách v platném znění
od 28. 5. 2008 do 13. 4. 2011
- provozování sázkových her v kasinu podle § 2 písm. i) zákona č. 202/1990 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů
od 2. 6. 2003 do 13. 4. 2011
- provozování výherních hracích přístrojů
od 28. 11. 1994 do 13. 4. 2011
- pronajímání (leasing) výherních a hracích automatů
od 28. 11. 1994 do 13. 4. 2011
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží v příloze 2 a 3 cit.zák.)
Ostatní skutečnosti
od 7. 12. 2017
- Společnost POWER 1994 a.s. (dříve s obchodní firmou POWER, a.s.), se sídlem Washingtonova 1599/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 62582241, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 13715, byla rozdělena odštěpením se vzn ikem nové akciové společnosti, a to společnosti POWER, a.s. (na niž v důsledku rozdělení přešla obchodní firma rozdělované společnosti), se sídlem Olštýnská 607/1, Troja, 181 00 Praha 8, IČO: 06664733. V důsledku rozdělení došlo k odštěpení části jmění sp olečnosti POWER 1994 a.s. (dříve s obchodní firmou POWER, a.s.), vymezené pro nástupnickou společnost v projektu rozdělení ze dne 15.9.2017, a k jejímu přechodu na nově vznikající společnost POWER, a.s.
od 1. 9. 2017
- Na společnost POWER, a.s., se sídlem Washingtonova 1599/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 62582241, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 13715, jako společnost nástupnickou, přešlo v důsledku vnitrostátní fúze s loučením jmění společnosti OMEGA Krijcos, a.s., se sídlem Všenory, Květoslava Mašity 409, okres Praha-západ, PSČ 25231, IČO: 26120569, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 17714, jako společnosti zanikající.
od 29. 12. 2016
- Na společnost POWER, a.s., se sídlem Washingtonova 1599/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 62582241, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 13715, přešla v důsledku rozdělení odštěpením sloučením část jmění společnost i Play games a.s., se sídlem V Holešovičkách 1443/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 24773255, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 16690, uvedená v projektu rozdělení ze dne 14.11.2016.
od 15. 7. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 2
od 15. 7. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 1
od 15. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 14. 10. 2011 do 19. 10. 2011
- "Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 60.000.000,- Kč (slovy: šedesát milionů korun českých) ze současné výše 40.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých) na částku 100.000.000,- Kč (slovy: sto milionů korun českých). Základní kapit ál se zvyšuje upsáním nových akcií podle § 203 a násl. obchodního zákoníku, a to výlučně peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Částka 60.000.000,- Kč (slovy: šedesát milionů korun českých), o kterou se základní kapitál zvyšuje, bude rozdělena na 600 (slovy: šest set) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, každá akcie o jmenovité hodnotě ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Celková jmenovitá hodnota všech nových akcií bude činit 60.000.000,- Kč (slovy: šedesát milionů korun českých). Nové akcie společnosti nebudou kótované na (žádném) regulovaném trhu. Celková výše emisního kursu všech nových akcií činí 60.000.000,- Kč (slovy: šedesát milionů korun českých). Emisní ážio na každou nově vydávanou akcii činí 0,- Kč (slovy: nula korun českých). Emisní kurs jedné nové akcie tedy činí 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). Jelikož se všichni akcionáři, jmenovitě QUEENS GAMES a.s. a Krijcos CS, a.s ., před hlasováním o tomto usnesení vzdali svého přednostního práva upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu společnosti, tzn., že nové akcie společnosti nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nové akcie společnosti upsány dosavadními akcionáři, společností QUEENS GAMES a.s., se sídlem Praha 8, Olštýnská 607/1, PSČ 181 00, IČ 278 99 071, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, o ddíl B, vložka 11871, a společností Krijcos CS, a.s., se sídlem Všenory, K. Mašity 409, okres Praha-západ, PSČ 252 31, IČ 498 24 210, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7413 (dále též společně jako "upisovatelé "), na základě dohody podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku. Lhůta pro upsání všech akcií, tj. lhůta pro uzavření dohody akcionářů bude činit 14 (čtrnáct) dnů ode dne následujícího po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty bude upisovatelům oznámen představenstvem společnosti zasláním písemného oznámení na adresu sídla akcionářů uvedeného v seznamu akcionářů do tří dnů od podání návrhu na zápis rozhod nutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Emisní kurs nových akcií upisovaných upisov ateli je tentýž jako emisní kurs uvedený výše v tomto usnesení, tj. emisní kurs jedné nové akcie činí 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). Upisování akcií upisovateli je ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovac í podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a může tudíž začít již po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí (usnesení) valné hrom ady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií upisovateli, tj. místem pro uzavření dohody akcionářů se stanoví notářská kancelář Mgr. Radima Neubauera, notáře se sídlem v Praze, na adrese Praze 1, Platnéřská 6, PSČ 110 00. Nové akcie je možno upsat ve výše uvedené čtrnácti denní lhůtě v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hodin. Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurz upsaných akcií, nejméně však 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií a emisní ážio v devadesátidenní lhůtě ode dne uzavření dohody akcionářů o jejich účasti na zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nově upisova ných akcií jsou upisovatelé povinni splatit na k tomuto účelu zřízený zvláštní bankovní účet společnosti číslo 107-884xxxx, vedený u Komerční banky, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07. Proti pohledávkám společnosti vůči upis ovatelům na splacení části nebo celého emisního kursu nově upsaných akcií se nepřipouští možnost započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti.
od 27. 12. 2007
- Rozhodnutím valné hromady společnosti POWER, s.r.o. konané dne 19.12.2007 došlo ke změně právní formy na akciovou společnost POWER, a.s.
Kapitál
od 7. 12. 2017
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno err %.
od 20. 10. 2011 do 7. 12. 2017
Základní kapitál 100 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 19. 10. 2011 do 20. 10. 2011
Základní kapitál 100 000 000 Kč, splaceno 70 %.
od 19. 12. 2007 do 19. 10. 2011
Základní kapitál 40 000 000 Kč
od 28. 11. 1994 do 19. 12. 2007
Základní kapitál 100 000 Kč
od 7. 12. 2017
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.
od 19. 10. 2011 do 7. 12. 2017
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.
od 27. 12. 2007 do 19. 10. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 400.
Statutární orgán
od 29. 4. 2017
Mgr. MAREK ŽEJDL - člen představenstva
Praha - Staré Město, Dušní, PSČ 110 00
den vzniku členství: 22. 4. 2016
od 31. 12. 2015 do 18. 8. 2016
Ing. RICHARD CHLAD - předseda představenstva
Praha - Lysolaje, Hřebenová, PSČ 165 00
den vzniku členství: 21. 12. 2015 - 30. 6. 2016
den vzniku funkce: 21. 12. 2015 - 30. 6. 2016
od 7. 8. 2015 do 31. 12. 2015
Ing. RICHARD CHLAD - předseda představenstva
Praha - Lysolaje, Hřebenová, PSČ 165 00
den vzniku členství: 17. 3. 2011 - 4. 6. 2015
den vzniku funkce: 22. 4. 2011 - 4. 6. 2015
od 15. 7. 2014 do 29. 4. 2017
Mgr. MAREK ŽEJDL - člen představenstva
Praha - Staré Město, Dušní, PSČ 110 00
den vzniku členství: 21. 4. 2011 - 21. 4. 2016
od 31. 5. 2011 do 15. 7. 2014
Marek Žejdl - místopředseda představenstva
Praha 1, Dušní, PSČ 110 00
den vzniku členství: 21. 4. 2011
den vzniku funkce: 22. 4. 2011 - 16. 6. 2014
od 31. 5. 2011 do 15. 7. 2014
Dagmar Žejdlová - člen představenstva
Praha 1, Dušní, PSČ 110 00
den vzniku členství: 21. 4. 2011 - 16. 6. 2014
od 31. 5. 2011 do 7. 8. 2015
Ing. Richard Chlad - předseda představenstva
Praha 6 - Lysolaje, Hřebenová, PSČ 165 00
den vzniku členství: 17. 3. 2011
den vzniku funkce: 22. 4. 2011
od 13. 4. 2011 do 31. 5. 2011
Ing. Richard Chlad - člen představenstva
Praha 6 - Lysolaje, Hřebenová, PSČ 165 00
den vzniku členství: 17. 3. 2011
od 27. 12. 2007 do 13. 4. 2011
Safet Bojič - předseda představenstva
Praha 4 - Kunratice, Pod Javory 1284/10, PSČ 148 00
den vzniku členství: 27. 12. 2007 - 17. 3. 2011
den vzniku funkce: 27. 12. 2007 - 17. 3. 2011
od 27. 12. 2007 do 13. 4. 2011
Roman Olejar - člen představenstva
Bzenec, Sokolská 1208, PSČ 696 81
den vzniku členství: 27. 12. 2007 - 17. 3. 2011
den vzniku funkce: 27. 12. 2007
od 27. 12. 2007 do 13. 4. 2011
Petr Genšerovský - člen představenstva
Praha 8 - Libeň, Na Žertvách 559/27, PSČ 180 00
den vzniku členství: 27. 12. 2007 - 17. 3. 2011
den vzniku funkce: 27. 12. 2007
od 15. 10. 2005 do 27. 12. 2007
Snježana Bojić - jednatel
Praha 4, Pod Javory 10
den vzniku funkce: 15. 4. 2003
od 30. 4. 2003 do 15. 10. 2005
Snježana Janjuš - jednatel
Praha 4, Pod Javory 10
den vzniku funkce: 15. 4. 2003
od 30. 4. 2003 do 27. 12. 2007
Safet Bojič - jednatel
Praha 4, Pod Javory 10
den vzniku funkce: 28. 11. 1994
od 28. 11. 1994 do 30. 4. 2003
Václav Kočka - jednatel
Praha 6, Čistovická 244/28
od 28. 11. 1994 do 30. 4. 2003
Safet Bojič - jednatel
Praha 9-Újezd nad Lesy, Staroújezdní 51
od 15. 7. 2014
Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.
od 20. 6. 2011 do 15. 7. 2014
Jménem společnosti jedná a podepisuje samostatně předseda nebo místopředseda představenstva.
od 13. 4. 2011 do 20. 6. 2011
Jménem společnosti jedná a podepisuje samostatně každý člen představenstva.
od 27. 12. 2007 do 13. 4. 2011
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně.
od 28. 11. 1994 do 27. 12. 2007
Způsob jednání za společnost: Statutárními orgány společnosti jsou dva jednatelé. Každý z jednatelů jedná samostatně. Podepisování za společnostse provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí jednatel svůj podpis s označením funkce "jednatel".
Dozorčí rada
od 15. 7. 2014
DAGMAR ŽEJDLOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Staré Město, Dušní, PSČ 110 00
den vzniku členství: 16. 6. 2014
od 13. 4. 2011 do 6. 12. 2013
Ing. Věra Apjárová - předseda dozorčí rady
Praha - Chodov, Jažlovická, PSČ 149 00
den vzniku členství: 17. 3. 2011 - 1. 8. 2013
den vzniku funkce: 17. 3. 2011 - 1. 8. 2013
od 13. 4. 2011 do 15. 7. 2014
Libuše Macounová - člen dozorčí rady
Všenory, Brunšov, PSČ 252 31
den vzniku členství: 17. 3. 2011 - 16. 6. 2014
od 13. 4. 2011 do 15. 7. 2014
Dagmar Fialová - člen dozorčí rady
Všenory, Ke Hřbitovu, PSČ 252 31
den vzniku členství: 17. 3. 2011 - 16. 6. 2014
od 27. 12. 2007 do 13. 4. 2011
Snježana Bojić - předseda dozorčí rady
Praha 4 - Kunratice, Pod Javory 1284/10, PSČ 148 00
den vzniku členství: 27. 12. 2007 - 17. 3. 2011
den vzniku funkce: 27. 12. 2007 - 17. 3. 2011
od 27. 12. 2007 do 13. 4. 2011
Aleksandar Radović - člen dozorčí rady
Praha 4 - Chodov, Klírova 1911/14, PSČ 148 00
den vzniku členství: 27. 12. 2007 - 17. 3. 2011
den vzniku funkce: 27. 12. 2007
od 27. 12. 2007 do 13. 4. 2011
Jasmin Bojić - člen dozorčí rady
Praha 4 - Kunratice, Pod Javory 1284/10, PSČ 148 00
den vzniku členství: 27. 12. 2007 - 17. 3. 2011
den vzniku funkce: 27. 12. 2007
Společníci s vkladem
od 19. 12. 2007 do 27. 12. 2007
Safet Bojić
Praha 4 - Kunratice, Pod Javory 1284/10, PSČ 148 00
Vklad: 20 000 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 50%
od 19. 12. 2007 do 27. 12. 2007
Snježana Bojić
Praha 4 - Kunratice, Pod Javory 1284/10, PSČ 148 00
Vklad: 20 000 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 50%
od 15. 10. 2005 do 19. 12. 2007
Snježana Bojić
Praha 4, Pod Javory 10
Vklad: 50 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 50%
od 30. 4. 2003 do 15. 10. 2005
Snježana Janjuš
Praha 4, Pod Javory 10
Vklad: 50 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 50%
od 30. 4. 2003 do 19. 12. 2007
Safet Bojič
Praha 4, Pod Javory 10
Vklad: 50 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 50%
od 28. 11. 1994 do 30. 4. 2003
Václav Kočka
Praha 6, Čistovická 244/28
Vklad: 50 000 Kč, splaceno 100 %.
od 28. 11. 1994 do 30. 4. 2003
Safet Bojič
Praha 9-Újezd nad Lesy, Staroújezdská 51
Vklad: 50 000 Kč, splaceno 100 %.
Akcionáři
od 6. 6. 2018
QUEENS GAMES EU s.r.o., IČO: 24134465
Praha 8 - Troja, Olštýnská, PSČ 181 00
od 21. 3. 2018 do 6. 6. 2018
SERENIA INVESTMENT a.s., IČO: 27899071
Praha - Troja, Olštýnská, PSČ 181 00
od 18. 8. 2016 do 21. 3. 2018
QUEENS GAMES a.s., IČO: 27899071
Praha - Troja, Olštýnská, PSČ 181 00
od 13. 4. 2011 do 9. 5. 2011
Ing. Richard Chlad
Praha 6 - Lysolaje, Hřebenová, PSČ 165 00
Hodnocení firmy
-2
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

V milionářské kuchyni: Jak investují bohatí

17. 7. 2018 | Co se děje | Jan Traxler

V milionářské kuchyni: Jak investují bohatí

Vcelku opatrně. A vlastně nudně: obecně moc nereagují na módní trendy, nespekulují. Už roky dávají peníze nejvíc do firem, do vlastních a prostřednictvím akcií i do cizích.

Jak se v létě ochladit a neprotočit v klimatizaci majlant?

17. 7. 2018 | Jak na to | Jana Poncarová

Jak se v létě ochladit a neprotočit v klimatizaci majlant?

Z přehřátého bytu můžete utíkat k vodě, házet si do pití obří kostky ledu nebo zkusit větrák. Za tropických nocí, kdy kvůli horku nezamhouříte oka, ale stejně zatoužíte po klimatizaci. I když k provozu potřebuje elektřinu, a ta něco stojí, nemusíte hned prochladit majlant. Poradíme, jak klimatizovat efektivně.

Budeme rozdávat. Ať to stojí, co to stojí…

16. 7. 2018 | Komentář | Pavel Jégl | 14 komentářů

Budeme rozdávat. Ať to stojí, co to stojí…

Nikdo nám nemůže splnit tolik, kolik toho Andrej Babiš a Jan Hamáček naslibovali.

Srovnání spořicích účtů. Vaše úspory těžce válcuje inflace

16. 7. 2018 | Co se děje | Ondřej Tůma | 3 komentáře

Srovnání spořicích účtů. Vaše úspory těžce válcuje inflace

Přečtěte si, které spořicí účty vám dnes nejlépe zhodnotí sto tisíc a jeden milion korun. Radostné čtení to ale nebude.

Žádné kraviny

14. 7. 2018 | Rozhovor | Ondřej Tůma | 8 komentářů

Žádné kraviny

„Základy pojišťovnictví jsou hrozně jednoduché. Bohužel způsob, jakým to tady v posledních pětadvaceti letech fungovalo, nevrhá na obor dobré světlo. Je potřeba to změnit,“ říká v pokračování rozhovoru Martin Švec, který se už brzy stane nejmladším generálním ředitelem pojišťovny v Česku.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

- ekonom

+9
+
-
2.Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

+8
+
-
3.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

-49
+
-
4.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-140
+
-
5.Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-273
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 721 397 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 600,00 Kč
Broadway Change 2 600,00 Kč
Czech Exchange 2 605,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 610,00 Kč
MONETA Money Bank 2 669,00 Kč
Expobank CZ 2 666,70 Kč
Česká spořitelna 2 709,00 Kč
Sberbank CZ 2 717,00 Kč
ČSOB 2 707,00 Kč
Komerční banka 2 719,30 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 746,20 Kč
Raiffeisenbank 2 788,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR

Další čtení na flowee.cz

Proč multitasking není v žádném případě pozitivní

Proč multitasking není v žádném případě pozitivní

Jsou jím obdařeny především ženy a je prý přínosný. Multitasking. Jde o schopnost řešit...více

Divoké matky se rozšiřují. Jeden prostor zkrátka už nestačí

Divoké matky se rozšiřují. Jeden prostor zkrátka už nestačí

Divoké matky. Už sedm let místo, kde mohou být děti dětmi a rodiče lidmi. Tato živá kavárna...více

Jak se správně rozhodnout, zda je čas na změnu práce

Jak se správně rozhodnout, zda je čas na změnu práce

Každá změna je samozřejmě tak trochu děsivá. Vstupujete do neznáma, většinou netušíte,...více

Zdroj: Logo Flowee
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Mobil na firmu
Poradna > Spotřebitelská poradna > Mobil na firmu

Otázka: Dobrý den, nedávno jsem si kupovala nový iphone X a kupovala jsem ho na expřítelovu firmu kvůli daním (to jsme ještě byli spolu). Platila jsem ho já, v hotovosti v kamenném obchodě alzy. Stvrzenku o koupi...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.