Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Obchodní rejstřík TRILTON, a.s.
IČO: 63079372

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu15. 5. 1995
Obchodní firma
od 15. 5. 1995

TRILTON, a.s.

Adresa sídla
od 15. 5. 1995 do 13. 5. 2014
Praha 4, Na dvorecké louce-botel Racek , PSČ 140 00
IČO
od 15. 5. 1995

63079372

DIČ

CZ63079372

Identifikátor datové schránky:wjcgrip
Právní forma
od 15. 5. 1995
Akciová společnost
Spisová značka3176 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 1. 12. 2017
- Hostinská činnost
od 1. 12. 2017
- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
od 28. 10. 2014
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 26. 1. 2006 do 28. 10. 2014
- správa a údržba nemovitostí
od 26. 1. 2006 do 28. 10. 2014
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 26. 1. 2006 do 28. 10. 2014
- činnost technických poradců v oblasti výstavby a provozování hotelů a restaurací
od 14. 9. 2002 do 28. 10. 2014
- provozování cestovní agentury
od 14. 9. 2002 do 28. 10. 2014
- zprostředkování služeb
od 15. 5. 1995 do 14. 9. 2002
- cestovní kancelář
od 15. 5. 1995 do 28. 10. 2014
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou činností uvedených v přílohách zák. č. 455/91 Sb.
od 15. 5. 1995 do 28. 10. 2014
- směnárenská činnost
od 15. 5. 1995 do 28. 10. 2014
- ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategoriích hotel, botel a motel, včetně provozování hostinské činnosti v těchto zařízeních
Ostatní skutečnosti
od 14. 12. 2018 do 14. 12. 2018
- Rozhodnutím valné hromady dne 21.11.2018 bylo schváleno : 1.Základní kapitál společnosti TRILTON, a.s. se zvyšuje o částku 14 000 000,-Kč (slovy: čtrnáct milionů korun českých) ze stávajících 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) na 16 000 000 Kč (slovy: šestnáct milionů korun českých), a to upsáním no vých akcií podle § 474 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK) s tím, že upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.Při zvýšení základního kapitálu bude upsáno 140 (jedno sto čtyřicet) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých). Akcie budou vydány jako cenné papíry. 3.Všichni akcionáři se před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali podle 490, odst. 2 ZOK svého přednostního práva na upisování akcií. 4.Všechny nově upisované akcie, tedy 140 (jedno sto čtyřicet) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) budou nabídnuty předem určenému zájemci - stávajícímu akcionáři VIGADOR s.r.o., se sídlem v Praze 2, Vin ohrady, Balbínova 496/8, IČO 26693992, vedené v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 87796 (dále jen Předem určený zájemce), který se hodlá podílet na financování rekonstrukce botelu Racek a splatit část upisovaných akcií peněžit ým vkladem a část zápočtem pohledávek za společností TRILTON, a.s. proti pohledávce společnosti TRILTON, a.s. za Předem určeným zájemcem na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií. 5.Upsání akcií proběhne v souladu s ust. § 479 ZOK formou uzavření smlouvy o úpisu akcií s Předem určeným zájemcem a to ve lhůtě 5 (pěti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií Předem určenému zájemci. Návrh na uzavření smlouvy o úp isu akcií bude Předem určenému zájemci odeslán do 5 (pěti) dnů ode dne rozhodnutí valné hromady TRILTON, a.s. o zvýšení základního kapitálu. 6.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti TRILTON, a.s. Praha 2, Vinohrady, Balbínova 496/8. 7.Emisní kurs každé nově upisované akcie je 100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých)- 8.Pro upisování akcií Předem určeným zájemcem se připouští možnost započtení níže specifikovaných peněžitých pohledávek Předem určeného zájemce za společností TRILTON, a.s. proti části pohledávky společnosti TRILTON, a.s. za Předem určeným zájemcem na spl acení části emisního kursu nově upsaných akcií. 9.Upisovatel je povinen splatit emisní kurz 33 (třicet tři) upsaných akcií ve výši 3 300 000 Kč (slovy: tři miliony tři sta tisíc korun českých peněžním vkladem na účet společnosti TRILTON, a.s. vedený u Komerční banky a.s., č.ú. 6507xxxx ve lhůtě 7 (sedm) pracovních dnů po uzavření smlouvy o úpisu akcií Předem určeným zájemcem. 10. Emisní kurz 107 (jedno sto sedm) nově upsaných akcii ve výši 10 700 000 Kč (slovy: dest milionů sedm set tisíc korun českých) bude splacen započtením Pohledávek Předem určeného zájemce v celkové nominální hodnotě 10 700 000 Kč (slovy: deset milionů sedm set tisíc korun českých), které představují: a)Nesplacenou část jistiny úvěru poskytnutého Předem určeným zájemcem společností TRILTON, a.s. podle Smlouvy o úvěru ze dne 30. 6. 2017 ve výši 4 400 000 Kč (slovy: čtyři miliony čtyři sta tisíc korun českých). b)Část nesplacených úroků z výše uvedeného úvěru k 31. 10 2018 ve výši 200 000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). c)Nesplacenou zápůjčku poskytnutou Předem určeným zájemcem společnosti TRILTON, a.s. podle Smlouvy o zápůjčce ze dne 10. 8. 2018 ve výši 1 500 000 Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých). d)Část nesplacené zápůjčky poskytnuté Předem určeným zájemcem společnosti TRILTON, a.s. podle Smlouvy o zápůjčce ze dne 30. 8. 2018 ve výši 4 600 000 Kč (slovy: čtyři miliony šest set tisíc korun českých). s pohledávkou společnosti TRILTON, a.s. za Předem určeným zájemcem na splacení části emisního kurzu upsaných akcií ve výši 10 700 000 Kč (deset milionů sedm set tisíc korun českých). 11.Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Místem pro uzavření smlouvy o započtení je sídlo společnosti TRILTON, a.s. Praha 2, Vinohrady, Balbínova 496/8. Smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději do 7 (sedmi) pracovních dnů po uzavření smlouvy o úpisu akcií. Dnem uzavření smlouvy o započtení pohledávek je splacena část peněžitého vkladu na zvýšení základního kapitálu ve výši 10 700 000 Kč (slovy: deset milionů sedm set tisíc korun českých). 12.Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávek společnosti VIGADOR s.r.o., se sídlem v Praze 2, Vinohrady, Balbínova 496/8, IČO 26693992 za společností TRILTON, a.s. se sídlem v Praze 2, Vinohrady, Balbínova 496/8, IČO 63079372, specifiko vaných v bodě 10 tohoto usnesení valné hromady s pohledávkou společnosti TRILTON, a.s. za společností VIGADOR s.r.o. na splacení části emisního kursu na zvýšení základního kapitálu. Návrh smlouvy o započtení pohledávek je přílohou číslo 4 tohoto notářského zápsu. Potvrzení auditora je přílohou číslo 5 tohoto notářského zápisu. 13.Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480-483 ZOK.
od 1. 12. 2017 do 6. 5. 2019
- Usnesení o zvýšení základního kapitálu přijaté valnou hromadou dne 11.6.2014: a) Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti TRILTON, a.s. o 1.000.000,-Kč (jeden milion korun českých) z částky 1.000.000,-Kč (jeden milion korun českých) na částku 2.000.000,-Kč (dva miliony korun českých). Upisování nad nebo pod n avrhovanou částku 1.000.000,-Kč se nepřipouští. b) Upisuje se 10 (deset) kmenových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (sto tisíc korun českých) na akcii, znějících na jméno, v listinné podobě. c) Všechny akcie budou upsány dohodou akcionářů podle § 491 zákona o obchodních společnostech a družstvech č. 90/2012 Sb. (dále jen "ZOK"), výhradně peněžitými vklady. Emisní kurs bude roven jmenovité hodnotě nově vydávaných akcií. d)Upisovatelé splatí celý emisní kurs akcií na bankovní účet společnosti TRILTON, a.s., č.ú. 6507xxxx, vedený u Komerční banky, a.s. ve lhůtě do 10 dnů ode dne podpisu Dohody akcionářů o zvýšení základního kapitálu podle § 491 ZOK.
Kapitál
od 13. 8. 2020
Základní kapitál 71 300 000 Kč, splaceno 100 %.
od 14. 12. 2018 do 13. 8. 2020
Základní kapitál 16 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 28. 10. 2014 do 14. 12. 2018
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 15. 5. 1995 do 28. 10. 2014
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 13. 8. 2020
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 703 v listinné podobě.
od 14. 12. 2018 do 13. 8. 2020
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 150 v listinné podobě.
od 28. 10. 2014
Kmenové akcie na jméno 1 000, počet akcií: 1 000 v listinné podobě.
od 28. 10. 2014
v listinné podobě
od 28. 10. 2014 do 14. 12. 2018
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 10 v listinné podobě.
od 15. 5. 1995 do 28. 10. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 1 000.
od 15. 5. 1995 do 28. 10. 2014
v listinné podobě
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 6. 5. 2019
OLEG RAFIKOV - předseda představenstva
Jesenice - Osnice, Šeříková, PSČ 252 42
den vzniku členství: 20. 4. 2019
den vzniku funkce: 20. 4. 2019
od 6. 5. 2019
OLEG KOVAL - člen představenstva
Praha - Bubeneč, Malířská, PSČ 170 00
den vzniku členství: 20. 4. 2019
od 8. 4. 2016 do 6. 5. 2019
ĽUDOVÍT TONHAUSER - předseda
Vestec, V Úhoru, PSČ 252 50
den vzniku členství: 11. 6. 2014 - 19. 4. 2019
den vzniku funkce: 11. 6. 2014 - 19. 4. 2019
od 28. 10. 2014 do 8. 4. 2016
ĽUDOVÍT TONHAUSER - předseda
Vestec, V Úhoru, PSČ 252 42
den vzniku členství: 11. 6. 2014
den vzniku funkce: 11. 6. 2014
od 28. 10. 2014 do 6. 5. 2019
MARIE SOUKUPOVÁ - člen
Praha - Braník, Údolní, PSČ 142 00
den vzniku členství: 11. 6. 2014 - 19. 4. 2019
od 11. 1. 2010 do 28. 10. 2014
Marie Soukupová - člen představenstva
Praha 6, Na Petynce 457/156, PSČ 160 00
den vzniku členství: 7. 12. 2009 - 23. 5. 2014
od 30. 4. 2009 do 11. 1. 2010
Martin Eliáš - člen představenstva
Klínec, 161, PSČ 252 10
den vzniku členství: 23. 2. 2009 - 30. 9. 2009
od 30. 4. 2009 do 28. 10. 2014
Ľudovít Tonhauser - předseda představenstva
Vestec, V Úhoru 200, PSČ 252 42
den vzniku členství: 23. 2. 2009 - 23. 5. 2014
den vzniku funkce: 23. 2. 2009 - 23. 5. 2014
od 30. 4. 2009 do 28. 10. 2014
Karel Rampír - člen představenstva
Praha 4 - Hodkovičky, V Mokřinách 407/15, PSČ 147 00
den vzniku členství: 23. 2. 2009 - 23. 5. 2014
od 26. 1. 2006 do 30. 4. 2009
Ľudovít Tonhauser - předseda představenstva
Vestec, V Úhoru 200, PSČ 252 42
den vzniku členství: 1. 3. 2004 - 23. 2. 2009
den vzniku funkce: 8. 11. 2005 - 23. 2. 2009
od 26. 1. 2006 do 30. 4. 2009
Martin Eliáš - člen představenstva
Klínec, 161, PSČ 252 10
den vzniku členství: 8. 11. 2005 - 23. 2. 2009
od 26. 1. 2006 do 30. 4. 2009
Karel Rampír - člen představenstva
Praha 4 - Hodkovičky, V Mokřinách 407/15, PSČ 147 00
den vzniku členství: 8. 11. 2005 - 23. 2. 2009
od 21. 4. 2004 do 26. 1. 2006
Ľudovít Tonhauser - člen představenstva
Vestec, V Úhoru 200, PSČ 252 42
den vzniku členství: 1. 3. 2004
od 7. 7. 2003 do 21. 4. 2004
Juraj Fonos - člen představenstva
Praha 4 - Kamýk, Cihlářova 651/1, PSČ 142 00
den vzniku členství: 12. 2. 2003 - 29. 2. 2004
od 5. 1. 1998 do 7. 7. 2003
Eva Ječná - místopředseda představenstva
Praha 6, Na luzích 70/19, PSČ 160 00
den vzniku členství: 3. 6. 1996 - 12. 2. 2003
den vzniku funkce: 3. 6. 1996
od 15. 5. 1995 do 5. 1. 1998
Zdeněk Trhlík - místopředseda představenstva
Praha 4, Klírova 1911, PSČ 140 00
od 15. 5. 1995 do 7. 7. 2003
Antonín Vaňátko - předseda představenstva
Praha 4, Klírova 1911, PSČ 140 00
den vzniku členství: 15. 5. 1995 - 12. 2. 2003
den vzniku funkce: 15. 5. 1995
od 15. 5. 1995 do 7. 7. 2003
PaeDr. Vladislav Pravda - místopředseda představenstva
Praha 6, Nevanova 1078, PSČ 160 00
den vzniku členství: 15. 5. 1995 - 12. 2. 2003
den vzniku funkce: 15. 5. 1995
od 26. 1. 2006
Jménem společnosti jedná předseda představenstva. Za společnost podepisuje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě připojí svůj podpis.
od 7. 7. 2003 do 26. 1. 2006
Jménem společnosti jedná jediný člen představenstva. Za společnost podepisuje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě připojí svůj podpis.
od 15. 5. 1995 do 7. 7. 2003
Jménem společnosti jednají navenek i uvnitř jednotliví členové představenstva, a to každý samostatně. Za společnost se podepi- suje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti při- pojí svůj vlastnoruční podpis člen představenstva.
Dozorčí rada
od 11. 2. 2020
VLADIMÍR ILIN - Člen dozorčí rady
Praha - Nové Město, Masarykovo nábřeží, PSČ 110 00
den vzniku členství: 12. 6. 2019
od 11. 2. 2020
LARA SINGH ILINA - Člen dozorčí rady
Praha - Nové Město, Masarykovo nábřeží, PSČ 110 00
den vzniku členství: 12. 6. 2019
od 19. 10. 2019 do 11. 2. 2020
LARA SINGH ILINA - člen
Praha - Nové Město, Masarykovo nábřeží, PSČ 110 00
den vzniku členství: 11. 6. 2014 - 11. 6. 2019
od 16. 6. 2017 do 19. 10. 2019
LARA ILINA - člen
Praha - Nové Město, Masarykovo nábřeží, PSČ 110 00
den vzniku členství: 11. 6. 2014
od 24. 2. 2017 do 16. 6. 2017
LARA ILJINA - člen
Praha - Nové Město, Vodičkova, PSČ 110 00
den vzniku členství: 11. 6. 2014
od 18. 5. 2015 do 11. 2. 2020
VLADIMÍR ILIN - předseda
Praha - Nové Město, Masarykovo nábřeží, PSČ 110 00
den vzniku členství: 11. 6. 2014 - 11. 6. 2019
den vzniku funkce: 11. 6. 2014 - 11. 6. 2019
od 28. 10. 2014 do 18. 5. 2015
VLADIMIR ILIN - předseda
Praha 1 - Nové Město, Masarykovo nábřeží, PSČ 110 00
den vzniku členství: 11. 6. 2014
den vzniku funkce: 11. 6. 2014
od 28. 10. 2014 do 24. 2. 2017
LARA ILINA - člen
Praha - Nové Město, Masarykovo nábřeží, PSČ 110 00
den vzniku členství: 11. 6. 2014
od 30. 4. 2009 do 28. 10. 2014
Vladimir Ilin - člen dozorčí rady
Praha 1, Masarykovo nábřeží 236/30, PSČ 110 00
den vzniku členství: 23. 2. 2009 - 23. 5. 2014
od 30. 4. 2009 do 28. 10. 2014
Iryna Koshelyeva - člen dozorčí rady
Družkovka, Deputatska 103,, Ukrajina
den vzniku členství: 23. 2. 2009 - 23. 5. 2014
od 30. 4. 2009 do 28. 10. 2014
Ľubomír Tonhauser - člen dozorčí rady
Vestec, V Úhoru 200, PSČ 252 42
den vzniku členství: 23. 2. 2009 - 23. 5. 2014
od 7. 7. 2003 do 30. 4. 2009
Andrey Ilin - člen dozorčí rady
Praha 4, K Oboře 782, PSČ 140 00
den vzniku členství: 14. 3. 2003 - 14. 6. 2008
od 7. 7. 2003 do 30. 4. 2009
Vladimir Ilin - člen dozorčí rady
Praha 4, K Oboře 782, PSČ 140 00
den vzniku členství: 12. 2. 2003 - 12. 5. 2008
od 7. 7. 2003 do 30. 4. 2009
Nikolay Suprun - člen dozorčí rady
Praha 2, Sarajevská 15, PSČ 120 00
den vzniku členství: 12. 2. 2003 - 12. 5. 2008
od 14. 9. 2002 do 7. 7. 2003
JUDr. Zdeněk Bauer - předseda
Brno, Záhřebská 18
den vzniku členství: 17. 6. 2002 - 12. 2. 2003
den vzniku funkce: 18. 6. 2002
od 5. 11. 1999 do 14. 9. 2002
Mgr. Bronislav Šerák - Předseda
Praha 5-Stodůlky, V Hůrkách 2145/1
od 15. 5. 1995 do 5. 11. 1999
JUDr. Jan Rosler - Předseda
Praha 9, K lipám 293, PSČ 190 00
od 15. 5. 1995 do 7. 7. 2003
PhDr. Ľudovít Tonhauser - člen
Praha 4, Rakovského 3141, PSČ 140 00
den vzniku členství: 15. 5. 1995 - 12. 2. 2003
od 15. 5. 1995 do 7. 7. 2003
Ing. Martin Eliáš - člen
Praha 8, Doruňská 325, PSČ 180 00
den vzniku členství: 15. 5. 1995 - 12. 2. 2003
Akcionáři
od 7. 7. 2003 do 16. 3. 2005
RABICAN, a.s., IČO: 25725629
Praha 2, Slezská 949/32, PSČ 120 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Obchody a služby otevřou ve čtvrtek, zmírní i další omezení

29. 11. 2020 | | Petr Kučera | 6 komentářů

Obchody a služby otevřou ve čtvrtek, zmírní i další omezení

Do třetího stupně protiepidemického systému PES se Česko přesune od čtvrtka 3. prosince. Rozhodla o tom vláda na nedělním jednání. Otevřou se všechny obchody a služby včetně restaurací. Od pondělí do středy platí ještě dosavadní omezení.

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

27. 11. 2020 | | Petr Kučera | 6 komentářů

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

Naprostá většina hospod a restaurací otevře okamžitě v den, kdy jim to vládní rozhodnutí umožní. Ukázal to průzkum Plzeňského Prazdroje na vzorku 8200 tuzemských podniků, kam dodává svá piva.

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

27. 11. 2020 | | Jiří Hovorka, Ondřej Tůma | 23 komentářů

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

Jak se za čtyři roky fungování osvědčila elektronická evidence tržeb? A má smysl ji za dva roky resuscitovat, nebo spíš zaslouží poslední ránu z milosti?

Progresivní daň se rozšíří na víc příjmů. Změny pohledem experta

25. 11. 2020 | | Renata Lichtenegerová | 15 komentářů

Progresivní daň se rozšíří na víc příjmů. Změny pohledem experta

Zahodit a napsat celý znovu. Tak by podle Michala Jelínka z poradenské skupiny V4 Group bylo nejlepší naložit se zákonem o daních z příjmů. „Podnikatelské prostředí potřebuje stabilní daňový systém. Jeho neustálé změny, v horším případě navíc pouze dočasné, firmy nesmyslně zatěžují,“ říká v rozhovoru, který se týká nejen čerstvě schváleného balíčku.

Čínu jde porazit jedině kvalitou

15. 11. 2020 | | Renata Lichtenegerová | 6 komentářů

Čínu jde porazit jedině kvalitou

Navzdory koronakrizi pokračujeme v expanzi na nové zahraniční trhy. Druhá vlna zatím odběratele zasáhla méně než ta jarní, říká v rozhovoru Jiří Fejt, manažer pro export ve společnosti Huddy Diamonds.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 635,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 645,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 690,90 Kč
ČSOB 2 690,90 Kč
Expobank CZ 2 692,40 Kč
Czech Exchange 2 695,00 Kč
Komerční banka 2 696,44 Kč
Česká spořitelna 2 713,00 Kč
Raiffeisenbank 2 740,52 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 750,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  13 173 369 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

+14
+
-
2.Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

+3
+
-
3.Marcel  Gecov

Marcel Gecov

- bývalý fotbalista, podnikatel

-2
+
-
4.Michal Horáček

Michal Horáček

- hudebník, podnikatel, kandidát na prezidenta

-60
+
-
5.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-79
+
-

Články na Heroine.cz

Ordinace končí. Proč každá potřebujeme svého televizního gynekologa

Ordinace končí. Proč každá potřebujeme svého televizního gynekologa

Končí jeden z legendárních „nekonečných“ seriálů, kterému zřejmě neunikl žádný Čech, který...více

Co mě moje dvouletá dcera naučila o feminismu

Co mě moje dvouletá dcera naučila o feminismu

Po narození dcery jsem si feministickou otázku začal uvědomovat mnohem palčivěji než dřív....více

Může být věřící žena feministka? Jak to vidí mladé české křesťanky

Může být věřící žena feministka? Jak to vidí mladé české křesťanky

Jak se tisíce let stará pravidla slučují s postmoderní dobou a Instagramem? V čem moderním...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Půjčka - Zákon o spotřebitelském úvěru
Poradna > Poradna při finanční tísni > Půjčka - Zákon o spotřebitelském úvěru

Otázka: Dobrý den, můj syn si vzal u jedný nebankovní společnosti půjčku celkově mu půjčili 30 073,00 Kč můžete mi říct jak mu muzou pujcit když měl do nedávna jen brigádu žádnou smlouvu nic.. Je to měsíc zpátky...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services