Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

IMG a.s.
IČO: 63080419

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
Finanční subjekty
 
 
 
Datum zápisu13. 7. 1995
Obchodní firma
od 13. 7. 1995

IMG a.s.

Sídlo
od 23. 6. 2010 do 24. 6. 2014
Praha 4, Kvestorská 287/2, PSČ 140 00
od 19. 9. 2005 do 23. 6. 2010
Praha 5, Radlická 2483/138, PSČ 150 00
od 28. 6. 2000 do 19. 9. 2005
Praha 4, Vladímírova 197/10, PSČ 140 00
od 13. 7. 1995 do 28. 6. 2000
Praha 4, Zelenkova 3, PSČ 142 00
IČO
od 13. 7. 1995

63080419

Identifikátor datové schránky:ndeehzn
Právní forma
od 13. 7. 1995
Akciová společnost
Spisová značka3292 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 2. 2. 2012 do 28. 1. 2017
- poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
od 23. 6. 2010
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 19. 9. 2005
- pojišťovací agent
od 8. 1. 2005
- pojišťovací makléř
od 8. 1. 2005
- investiční zprostředkovatel
od 8. 1. 2005 do 23. 6. 2010
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 8. 1. 2005 do 23. 6. 2010
- zprostředkování služeb
od 8. 1. 2005 do 23. 6. 2010
- realitní činnost
od 13. 7. 1995 do 28. 6. 2000
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
od 13. 7. 1995 do 28. 6. 2000
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 13. 7. 1995 do 2. 10. 2004
- poradenství v oblasti risk management a všech forem pojištění, zajištění a důchodů
od 13. 7. 1995 do 8. 1. 2005
- zprostředkování pojištění a zajištění pro tuzemské pojistitele zajistitele ,osoby a klienty
Ostatní skutečnosti
od 8. 1. 2005 do 22. 3. 2005
- Základní kapitál společnosti se usnesením valné hromady ze dne 20.10.2004 zvyšuje z důvodu zvýšení důvěryhodnosti společnosti u zákazníků peněžitým vkladem z částky 1.200.000,- Kč (jeden milion dvě stě tisíc korun českých) na částku 2.000.000,- Kč (dva mi liony korun českých) tj. o částku 800.000,- Kč (osm set tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku, o níž se základní kapitál zvyšuje, se nepřipouští. Celkový počet nově upisovaných akcií činí 8 (osm) kusů, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých) a emisním kursu 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých) na jednu akcii, podoba všech upisovaných akcií : listinná, druh - akcie s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva - kmenové, forma - znějící na jméno. Nově upisované akcie nebudou kótovány na oficiálním trhu. Nově upisované akcie budou s využitím přednostního práva dle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku v plném rozsahu upsány peněžitými vklady všech akcionářů společnosti. Představenstvo společnosti je povinno zveřejnit a způsobem určeným zákonem a stanovami sp olečnosti ke svolání valné hromady oznámit informaci o přednostním právu s náležitostmi dle § 204a) odst. 2 obchodního zákoníku. Přednostní právo k upsání nových akcií může být akcionáři vykonáno v sídle společnosti na adrese Praha 4, Vladimírova 197/10, PSČ 140 00, a to ve lhůtě 40 (čtyřiceti) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu upisovací lhůty bude akcionářům oznámen doporučeným dopisem nejpozději do 5 (pěti) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to oznámením zaslaným na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českýc h) je možno upsat takový počet akcií, který odpovídá poměru podílu akcionáře na základním kapitálu společnosti, na jednu dosavadní akcii přitom připadá maximálně jedna akcie. Podíl na jedné nové akcii připadající na jednu dosavadní akcii činí 8/12 (osm dv anáctin), a to s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. Všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou v souladu s ustanovením § 205 obchodního zákoníku upsány akcionáři na základě dohody v sídle společnosti, a to do 30 (třiceti) dnů po uplynutí lhůty pro vykonání přednostního pr áva akcionářů k upsání nových akcií. Počátek běhu upisovací lhůty bude upisovatelům oznámen písemně na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Emisní kurs každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie, tedy činí 100.000,- Kč (j edno sto tisíc korun českých) a je pro všechny upisovatele stejný. Nepřipouští se možnost nabídnout akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva nebo na základě dohody dle § 205 obchodního zákoníku, k upisování akcií na základě veřejné nabídk y. Veškeré nové akcie, upsané akcionáři na základě využití přednostního práva nebo dohody akcionářů, budou splaceny peněžitými vklady na zvláštní účet společnosti IMG a.s. založený ve smyslu a za podmínek uvedených v § 204 obchodního zákoníku v účinném znění u Komerční banky a.s., pobočka náměstí Míru, se sídlem Praha 2, Italská 2, číslo účtu: 35-3705xxxx a budou splaceny nejpozději do 40 (čtyřiceti) dnů nejméně ve výši 100 % (jedno sto procent) jmenovité hodnoty nově upisovaných akcií. Nové akcie bud ou vydány a doručeny akcionářům během 30-ti (třiceti) dnů poté, co akcionáři zcela splatí emisní kurz jimi upsaných akcií.
od 28. 6. 2000 do 22. 3. 2005
- Základní jmění je ke dni 23.03.2000 splaceno ve výši 100%.
od 13. 7. 1995 do 28. 6. 2000
- Základní jmění společnosti je ke dni vzniku společnosti splaceno ve výši 360.000,-Kč.
Kapitál
od 22. 3. 2005
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 13. 7. 1995 do 22. 3. 2005
Základní kapitál 1 200 000 Kč
od 4. 2. 2019
Akcie na jméno err, počet akcií: 16 v listinné podobě.
od 4. 2. 2019
a) Dle čl. VI. odst. 6 stanov: Akcie na jméno jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady. b) Dle čl. VI. odst. 7 stanov: Zamýšlí-li některý z akcionářů převést své akcie nebo jejich část (dále jen akcie) na jiného akcionáře nebo na třetí osobu, mají ostatní akcionáři předkupní právo. O svém záměru je akcionář povinen informovat písemně formou doporučeného dopisu všechny akc ionáře Společnosti dle seznamu akcionářů vedeného Společností a uvést částku, za jakou chce akcie prodat včetně uvedení způsobu a lhůty její úhrady. Předkupní právo musí akcionář/i uplatnit písemně u převádějícího nejpozději do třiceti (30) dní od jeho pí semné informace, že chce své akcie převést. Neobdrží-li akcionář, který by zamýšlel své akcie převést, do třiceti (30) dní od zaslání nabídky od všech akcionářů a/nebo i jen od některého/ých z nich oznámení, že předkupní právo hodlají vykonat, předkupní p rávo těchto akcionářů zaniká. Uplatní-li předkupní právo více akcionářů a nedojde-li mezi nimi k dohodě, rozdělí se nabízené akcie mezi zájemce podle poměru jejich podílu na základním kapitálu. Při uplatnění předkupního práva je akcionář, který toto právo uplatnil, povinen zaplatit za převáděné akcie požadovanou cenu, a to v termínu a způsobem stanoveným v návrhu smlouvy o převodu akcií. Akcionář není oprávněn prodat akcie za nižší cenu, než kterou uvedl v oznámení akcionářům o zamýšleném převodu akcií. P oruší-li tento závazek, považuje se souhlas valné hromady s převodem akcií, byl-li tento pro tento konkrétní převod udělen, za neudělený a převod akcií za neúčinný.
od 4. 2. 2019
Akcie na jméno 10 000, počet akcií: 40 v listinné podobě.
od 4. 2. 2019
a) Dle čl. VI. odst. 6 stanov: Akcie na jméno jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady. b) Dle čl. VI. odst. 7 stanov: Zamýšlí-li některý z akcionářů převést své akcie nebo jejich část (dále jen akcie) na jiného akcionáře nebo na třetí osobu, mají ostatní akcionáři předkupní právo. O svém záměru je akcionář povinen informovat písemně formou doporučeného dopisu všechny akc ionáře Společnosti dle seznamu akcionářů vedeného Společností a uvést částku, za jakou chce akcie prodat včetně uvedení způsobu a lhůty její úhrady. Předkupní právo musí akcionář/i uplatnit písemně u převádějícího nejpozději do třiceti (30) dní od jeho pí semné informace, že chce své akcie převést. Neobdrží-li akcionář, který by zamýšlel své akcie převést, do třiceti (30) dní od zaslání nabídky od všech akcionářů a/nebo i jen od některého/ých z nich oznámení, že předkupní právo hodlají vykonat, předkupní p rávo těchto akcionářů zaniká. Uplatní-li předkupní právo více akcionářů a nedojde-li mezi nimi k dohodě, rozdělí se nabízené akcie mezi zájemce podle poměru jejich podílu na základním kapitálu. Při uplatnění předkupního práva je akcionář, který toto právo uplatnil, povinen zaplatit za převáděné akcie požadovanou cenu, a to v termínu a způsobem stanoveným v návrhu smlouvy o převodu akcií. Akcionář není oprávněn prodat akcie za nižší cenu, než kterou uvedl v oznámení akcionářům o zamýšleném převodu akcií. P oruší-li tento závazek, považuje se souhlas valné hromady s převodem akcií, byl-li tento pro tento konkrétní převod udělen, za neudělený a převod akcií za neúčinný.
od 15. 12. 2017 do 4. 2. 2019
Akcie na jméno err, počet akcií: 16 v listinné podobě.
od 15. 12. 2017 do 4. 2. 2019
Akcie na jméno jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady.
od 15. 12. 2017 do 4. 2. 2019
Akcie na jméno 10 000, počet akcií: 40 v listinné podobě.
od 15. 12. 2017 do 4. 2. 2019
Akcie na jméno jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady.
od 12. 7. 2016 do 15. 12. 2017
Akcie na jméno err, počet akcií: 19 v listinné podobě.
od 12. 7. 2016 do 15. 12. 2017
Akcie na jméno jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady.
od 12. 7. 2016 do 15. 12. 2017
Akcie na jméno 10 000, počet akcií: 10 v listinné podobě.
od 12. 7. 2016 do 15. 12. 2017
Akcie na jméno jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady.
od 24. 3. 2016 do 12. 7. 2016
Akcie na jméno err, počet akcií: 20 v listinné podobě.
od 24. 3. 2016 do 12. 7. 2016
Akcie na jméno jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady.
od 22. 3. 2005 do 24. 3. 2016
Akcie na jméno err, počet akcií: 20 v listinné podobě.
od 13. 7. 1995 do 22. 3. 2005
Akcie na jméno err, počet akcií: 12.
Statutární orgán
od 4. 2. 2019
Ing. PAVEL ŠUSTEK - člen představenstva
Brno - Lesná, Kupkova, PSČ 638 00
den vzniku členství: 16. 1. 2019
od 4. 2. 2019
Ing. MARTIN LOUBR - člen představenstva
Beroun - Beroun-Město, K Dubu, PSČ 266 01
den vzniku členství: 16. 1. 2019
od 28. 1. 2017
Mgr. VRATISLAV HYBNER - předseda představenstva
Strančice, Pod Horkou, PSČ 251 63
den vzniku členství: 5. 12. 2016
den vzniku funkce: 5. 12. 2016
od 28. 1. 2017 do 4. 2. 2019
IVAN SOUČEK - člen představenstva
Strančice, Na Výsluní, PSČ 251 63
den vzniku členství: 5. 12. 2016 - 16. 1. 2019
den vzniku funkce: 5. 12. 2016 - 16. 1. 2019
od 28. 1. 2017 do 4. 2. 2019
JUDr. LENKA HRUŠKOVÁ - člen představenstva
Vysoká u Příbramě, , PSČ 262 42
den vzniku členství: 5. 12. 2016 - 16. 1. 2019
den vzniku funkce: 5. 12. 2016 - 16. 1. 2019
od 24. 3. 2016 do 28. 1. 2017
JUDr. LENKA HRUŠKOVÁ - člen představenstva
Vysoká u Příbramě, , PSČ 262 42
den vzniku členství: 24. 3. 2016 - 5. 12. 2016
od 23. 9. 2015 do 28. 1. 2017
IVAN SOUČEK - Člen představenstva
Strančice, Na Výsluní, PSČ 251 63
den vzniku členství: 6. 12. 2011 - 5. 12. 2016
od 2. 2. 2012 do 23. 9. 2015
Ivan Souček - Člen představenstva
Zdice, Pod šachtou 935, PSČ 267 51
den vzniku členství: 6. 12. 2011
od 2. 2. 2012 do 24. 3. 2016
Mgr. Milan Hradický - Člen představenstva
Stříbrná Skalice, Černokostelecká č.p. 400, PSČ 281 67
den vzniku členství: 6. 12. 2011 - 24. 3. 2016
od 2. 2. 2012 do 24. 3. 2016
JUDr. Ing. Josef Beneš - Člen představenstva
Písek - Pražské předměstí, Na Stínadlech 315/16, PSČ 397 01
den vzniku členství: 6. 12. 2011 - 24. 3. 2016
od 2. 2. 2012 do 28. 1. 2017
Mgr. Vratislav Hybner - Předseda představenstva
Stránčice, Pod Horkou 337, PSČ 251 63
den vzniku členství: 6. 12. 2011 - 5. 12. 2016
den vzniku funkce: 6. 12. 2011 - 5. 12. 2016
od 23. 12. 2008 do 2. 2. 2012
Mgr. Vratislav Hybner - Předseda představenstva
Stránčice, Pod Horkou 337, PSČ 251 63
den vzniku členství: 8. 12. 2008 - 6. 12. 2011
den vzniku funkce: 8. 12. 2008 - 6. 12. 2011
od 23. 12. 2008 do 2. 2. 2012
Ivan Souček - Člen představenstva
Zdice, Pod šachtou 935, PSČ 267 51
den vzniku členství: 8. 12. 2008 - 6. 12. 2011
od 23. 12. 2008 do 2. 2. 2012
Mgr. Milan Hradický - Člen představenstva
Stříbrná Skalice, Černokostelecká č.p. 400, PSČ 281 67
den vzniku členství: 8. 12. 2008 - 6. 12. 2011
od 23. 12. 2008 do 2. 2. 2012
JUDr. Ing. Josef Beneš - Člen představenstva
Písek - Pražské předměstí, Na Stínadlech 315/16, PSČ 397 01
den vzniku členství: 8. 12. 2008 - 6. 12. 2011
od 21. 4. 2004 do 23. 12. 2008
Mgr. Milan Hradický - Člen představenstva
Stříbrná Skalice, Černokostelecká č.p. 400, PSČ 281 67
od 28. 6. 2000 do 21. 4. 2004
Mgr. Milan Hradický - Člen představenstva
Praha 4 - Kamýk, Smotlachova 939/3, PSČ 142 00
od 28. 6. 2000 do 23. 12. 2008
Mgr. Vratislav Hybner - Předseda představenstva
Stránčice, Pod Horkou 337, PSČ 251 63
od 28. 6. 2000 do 23. 12. 2008
Ivan Souček - Člen představenstva
Zdice, Pod šachtou 935, PSČ 267 51
od 28. 6. 2000 do 23. 12. 2008
JUDr. Ing. Josef Beneš - Člen představenstva
Písek - Pražské předměstí, Na Stínadlech 315/16, PSČ 397 01
od 4. 9. 1995 do 4. 9. 1995
Ing. Jiří Fassmann - Předseda představenstva
Stránčice 153,
od 4. 9. 1995 do 28. 6. 2000
Ing. Jiří Fassmann - Předseda představenstva
Stránčice 153,
od 4. 9. 1995 do 28. 6. 2000
Ing. Karel Svoboda - Člen představenstva
Praha 3, Koněvova 153
od 4. 9. 1995 do 28. 6. 2000
Anna Szkukáleková - Člen představenstva
Praha 4, Smotlachova 939
od 13. 7. 1995 do 4. 9. 1995
Mgr. Vratislav Hybner - předseda představenstva
Stránčice, Pod Horkou 337, PSČ 251 63
od 13. 7. 1995 do 4. 9. 1995
Mgr. Milan Hradický - člen představenstva
Praha 4, Smotlachova 939, PSČ 142 00
od 13. 7. 1995 do 4. 9. 1995
Ivan Souček - člen představenstva
Zdice, Pod šachtou 935, PSČ 267 51
od 4. 2. 2019
Společnost zastupují (i) předseda představenstva společně s dalším členem představenstva, nebo (ii) dva členové představenstva společně.
od 24. 3. 2016 do 4. 2. 2019
Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně.
od 28. 6. 2000 do 24. 3. 2016
Jménem společnosti jednají a podepisují za ni členové představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že člen představenstva připojí svůj podpis k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti.
od 13. 7. 1995 do 28. 6. 2000
Způsob jednání jménem společnosti: - za společnost jednají předseda představenstva a členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak,že k nadepsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva spolu s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva.
Prokura
od 24. 3. 2016 do 2. 10. 2019
MARTIN HYBNER
Strančice, Nad Dolejšákem, PSČ 251 63
od 8. 1. 2005 do 12. 11. 2008
Dr. Otto Hain
Praha 5 - Stodůlky, Bronzová 2020/21, PSČ 155 00
od 8. 1. 2005 do 12. 11. 2008
Prokurista jedná a podepisuje za společnost samostatně. Prokurista podepisuje tím způsobem, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis.
Dozorčí rada
od 4. 2. 2019
Ing. JIŘÍ NEPALA - předseda dozorčí rady
Brno - Stránice, Preslova, PSČ 602 00
den vzniku členství: 16. 1. 2019
den vzniku funkce: 16. 1. 2019
od 4. 2. 2019
IVAN SOUČEK - člen dozorčí rady
Strančice, Na Výsluní, PSČ 251 63
den vzniku členství: 16. 1. 2019
od 4. 2. 2019
JUDr. LENKA HRUŠKOVÁ - člen dozorčí rady
Vysoká u Příbramě, , PSČ 262 42
den vzniku členství: 16. 1. 2019
od 8. 4. 2016 do 4. 2. 2019
ing. LENKA NOVÁKOVÁ - předseda dozorčí rady
Lysá nad Labem, Náměstí B. Hrozného, PSČ 289 22
den vzniku členství: 7. 4. 2016 - 16. 1. 2019
den vzniku funkce: 7. 4. 2016 - 16. 1. 2019
od 8. 4. 2016 do 4. 2. 2019
VĚRA HOUDOVÁ - člen dozorčí rady
Hříškov, , PSČ 439 04
den vzniku členství: 7. 4. 2016 - 16. 1. 2019
od 8. 4. 2016 do 4. 2. 2019
MARIE PLÍVOVÁ - člen dozorčí rady
Velké Popovice, , PSČ 251 69
den vzniku členství: 7. 4. 2016 - 16. 1. 2019
od 2. 2. 2012 do 8. 4. 2016
Marie Plívová - člen dozorčí rady
Velké Popovice, 283, PSČ 251 69
den vzniku členství: 6. 12. 2011 - 7. 4. 2016
od 2. 2. 2012 do 8. 4. 2016
Jan Vrána - předseda dozorčí rady
Strančice, Spojovací 181, PSČ 251 63
den vzniku členství: 6. 12. 2011 - 7. 4. 2016
den vzniku funkce: 6. 12. 2011 - 7. 4. 2016
od 2. 2. 2012 do 8. 4. 2016
Věra Houdová - Člen
Hříškov, 27, PSČ 439 04
den vzniku členství: 6. 12. 2011 - 7. 4. 2016
od 23. 6. 2010 do 2. 2. 2012
Marie Šindelářová - člen dozorčí rady
Velké Popovice, 283, PSČ 251 69
den vzniku členství: 8. 12. 2008 - 6. 12. 2011
od 23. 12. 2008 do 23. 6. 2010
Marie Šindelářová - člen dozorčí rady
Velké Popovice, 318, PSČ 251 69
den vzniku členství: 8. 12. 2008
od 23. 12. 2008 do 2. 2. 2012
Jan Vrána - předseda dozorčí rady
Stránčice, Spojovací 181, PSČ 251 63
den vzniku členství: 8. 12. 2008 - 6. 12. 2011
den vzniku funkce: 8. 12. 2008 - 6. 12. 2011
od 23. 12. 2008 do 2. 2. 2012
Věra Houdová - Člen
Hříškov, 27, PSČ 439 04
den vzniku členství: 8. 12. 2008 - 6. 12. 2011
od 17. 12. 2003 do 23. 12. 2008
Karla Chvojková - Člen
Stránčice, Revoluční 158, PSČ 251 63
od 28. 6. 2000 do 17. 12. 2003
Karla Horová - Člen
Stránčice, Revoluční 158, PSČ 251 63
od 28. 6. 2000 do 23. 12. 2008
Jan Vrána - Člen
Stránčice, Spojovací 181, PSČ 251 63
od 28. 6. 2000 do 23. 12. 2008
Věra Houdová - Člen
Louny, Hříškov 27, PSČ 439 04
od 4. 9. 1995 do 4. 9. 1995
Jaromíra Fassmannová - Člen
Stránčice 153,
od 4. 9. 1995 do 28. 6. 2000
Jaromíra Fassmannová - Člen
Stránčice 153,
od 4. 9. 1995 do 28. 6. 2000
Ludmila Svobodová - Člen
Praha 3, Koněvova 153
od 4. 9. 1995 do 28. 6. 2000
Karla Horová - Člen
Stránčice, Revoluční 158
od 13. 7. 1995 do 4. 9. 1995
Jitka Hybnerová - člen
Stránčice, Pod Horkou 337, PSČ 251 63
od 13. 7. 1995 do 4. 9. 1995
Dita Součková - člen
Zdice, Pod šachtou 935, PSČ 267 51
od 13. 7. 1995 do 4. 9. 1995
Anna Szkukáleková - člen
Praha 4, Smotlachova 939, PSČ 142 00
Hodnocení firmy
-8
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Daně konečně vyřídíte online. Schillerové vlajková loď proplula

28. 5. 2020 | | Petr Kučera | 6 komentářů

Daně konečně vyřídíte online. Schillerové vlajková loď proplula

Novelu daňového řádu, která umožní vznik online finančního úřadu a projektu Moje daně, schválili poslanci. Už bez trojského koně, kterého do něj vláda původně umístila.

Pětistovku na den dostanou i menší firmy, pěstouni a dobrovolníci

27. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 46 komentářů

Pětistovku na den dostanou i menší firmy, pěstouni a dobrovolníci

Na kompenzační bonus dosáhnou majitelé malých a rodinných společností s ručením omezeným. Prošel i návrh Pirátů na další rozšíření.

Ošetřovné vyplácejte i OSVČ v exekuci, vzkazuje ombudsman

26. 5. 2020 | | Jiří Hovorka

Ošetřovné vyplácejte i OSVČ v exekuci, vzkazuje ombudsman

Ombudsman Stanislav Křeček se zastal osob samostatně výdělečně činných, které jsou v exekuci. Ty totiž ministerstvo průmyslu a obchodu vyloučilo z možnosti čerpání ošetřovného pro OSVČ.

Stát odpustí menším firmám pojištění, když udrží lidi

25. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

Stát odpustí menším firmám pojištění, když udrží lidi

Firmám do 50 zaměstnanců vláda odpustí sociální pojištění za letošní červen až srpen. Návrh ministerstva práce a sociálních věcí schválila na dnešním jednání.

Nižší DPH i zpětné odepsání ztráty. Schillerová má nový balíček

25. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 2 komentáře

Nižší DPH i zpětné odepsání ztráty. Schillerová má nový balíček

Daň z přidané hodnoty z ubytování a ze vstupného na kulturu a sport by měla klesnout z 15 na 10 procent. A letošní ztrátu si budou moci firmy a podnikatelé odečíst od výsledku hospodaření v minulých dvou letech. To jsou hlavní návrhy z nového protikrizového balíčku ministerstva financí, který dnes podpořila vláda.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 710,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 720,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 720,00 Kč
Komerční banka 2 774,10 Kč
ČSOB 2 774,40 Kč
Poštovní spořitelna 2 774,40 Kč
Expobank CZ 2 782,00 Kč
Česká spořitelna 2 790,00 Kč
Raiffeisenbank 2 819,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 830,80 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 203 988 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+85
+
-
2.Zdeněk  Pohlreich

Zdeněk Pohlreich

- kuchař

+71
+
-
3.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-90
+
-
4.Libor Bouček

Libor Bouček

- moderátor

-108
+
-
5.Vít Bárta

Vít Bárta

- podnikatel, bývalý politik

-114
+
-

Články na Heroine.cz

Babička je víc než Marie Kondo. Každý v sobě máme kus nostalgického hoardera

Babička je víc než Marie Kondo. Každý v sobě máme kus nostalgického hoardera

Už léta se na mě odevšad hrnou dobré rady o tom, jak mám mít v bytě minimalistický pořádek,...více

Minisérie Mrs. America ukazuje, že bez vzájemné solidarity ženy svá práva nevybojují

 Minisérie Mrs. America ukazuje, že bez vzájemné solidarity ženy svá práva nevybojují

Když rozčarovaná Gloria Steinem v sedmé epizodě Mrs. America říká „Je mi zle z utahování...více

Vít Samek Na vlastní otvor 2: Spermiogram

Vít Samek Na vlastní otvor 2: Spermiogram

Je jen málo vyšetření v sérii na vlastní otvor, které by mě stály méně přemáhání. Na stud...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vymáhání po roce a půl neužívání služeb
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vymáhání po roce a půl neužívání služeb

Otázka: Dobrý den, od srpna 2018, kdy jsem měla autonehodu, nepoužívám služby firmy T-Mobile. Plně chápu, že mi poté přišlo vymáhání na cca 4500 Kč, které jsem uhradila a v dopise bylo uvedeno, ze tímto vymáháním...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services