Česká lékárnická, a.s.
IČO: 63080877

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu15. 8. 1995
Obchodní firma
od 15. 8. 1995

Česká lékárnická, a.s.

Sídlo
od 3. 12. 2002 do 31. 7. 2013
Ostrava-Radvanice, Těšínská č.p. 1349 č.or. 296, PSČ 716 00
od 20. 8. 2002 do 3. 12. 2002
Ostrava-Radvanice, Těšínská č.p. 13, PSČ 716 00
od 19. 12. 2000 do 20. 8. 2002
Ostrava, Švabinského 9
od 15. 8. 1995 do 19. 12. 2000
Praha 4, Procházkova 9
IČO
od 15. 8. 1995

63080877

DIČ

CZ63080877

Identifikátor datové schránky:bywcdr3
Právní forma
od 15. 8. 1995
Akciová společnost
Spisová značka2487 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 6. 8. 2015
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 10. 8. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 6. 11. 1997 do 10. 8. 2009
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 15. 8. 1995 do 10. 8. 2009
- Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
od 15. 8. 1995 do 10. 8. 2009
- Poradenství v oboru obchodu a služeb
od 15. 8. 1995 do 10. 8. 2009
- Organizace a pořádání kulturních a společenských akcí
Ostatní skutečnosti
od 13. 8. 2014
- Společnost založena jednorázově zakladací listinou ze dne 28.1.95 a téhož dne přijaty stanovy.
od 13. 8. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 13. 8. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 6
od 13. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 7. 11. 2007 do 25. 1. 2008
- Valná hromada uděluje souhlas s tím, že přednostní právo všech akcionářů této společnosti k upsání nových akcií, se vylučuje. Důvod vyloučení přednostního práva stávajících akcionářů k úpisu je realizace projektu Moje lékárna, kdy určený zájemce bude dle pokynů představenstva převádět akcie na nové zákazníky společnosti Česká lékárnická, a.s.. a) Důvody zvýšení základního kapitálu: Získání volných akcií společnosti pro podporu projektu Moje lékárna, jehož cílem je směřování akcií novým zákazníkům společnosti. b) Způsob a rozsah zvýšení: Úpisem nových akcií ze stávajících 90.000.000,- Kč (slovy: devadesátmiliónů korun českých) na 94.500.000,- Kč (slovy: devadesátčtyřimiliónypětsettisíc korun českých), t.j. o 4.500.000,- Kč (slovy: čtyřimiliónypětsettisíc korun českých). Nepřipouští se mož nost upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. c) Všechny nové akcie budou upsány bez využií přednostního práva a budou nabídnuty určenému zájemci, kterým je Ing. Jan Šula, r.č. xxxx, bytem Lipová 764/315A, Hať. d) Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Bez využití přednostního práva budou upsány kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za jednu akcii, v listinné podobě, akcie nebudou registrovány. Lhůta a místo pro upisování akcií bez využití přednostního prá va: lhůta pro upisování akcií předem určených zájemcem počíná běžet od data zápisu příslušného usnesení do obchodního rejstříku dle ust. § 203 odst. 4 Obchodního zákoníku a činí 30 dnů. Místem pro upisování akcií je kancelář Česká lékárnická, a.s., Ostrav a, Radvanice, Těšínská 1349/296 v pracovní dny v době od 10:00 do 12:00 hodin, emisní kurs upisovaných akcií bez využití přednostního práva činí 7.500,- Kč (slovy: sedmtisícpětset korun českých) pro každou akcii o nominální hodnotě 5.000,- Kč (slovy: pětt isíc korun českých). Účet u banky a lhůta, v níž je předem určený zájemce povinen splatit celý emisní kurs, jím upsaných nových akcií: předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurs, jím upsaných akcií do 30-ti dnů od data úpisu na účet společn osti, číslo účtu 19-9224xxxx, vedený u Komerční banky, a.s.
od 12. 8. 2004 do 7. 3. 2005
- Valná hromada společnosti Česká lékárnická, a.s.
od 12. 8. 2004 do 7. 3. 2005
- rozhodla o zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií ze stávajících 70.030.000,- Kč (slovy: sedmdesátmilionůtřicettisíckorun českých) na 90.000.000,-Kč (slovy: devadesátmilionů korun českých), o 19.970.000,-Kč (slovy: devatenáctmilionůdevětsetsedmde sát korun českých). Nepřipouští se možnost upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.Důvodem zvýšení základního kapitálu je získání peněžních prostředků pro další rozvoj společnosti v souvislosti s realizací výrobního programu v  rámci 100 % dceřinné společnosti GALMED a.s.
od 12. 8. 2004 do 7. 3. 2005
- určila, že akcie, budou upsány v souladu se Stanovami společnosti s využitím přednostního práva stávajících akcionářů v poměru v jakém se podílejí na základním kapitálu společnosti
od 12. 8. 2004 do 7. 3. 2005
- určila, že informace o přednostním právu bude představenstvem zaslána všem akcionářům společnosti po právní moci Usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu Usnesení této valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku
od 12. 8. 2004 do 7. 3. 2005
- počet, jmenovitá hodnota, druh a forma a podoba upisovaných akcií s využitím přednostního práva: Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno celkem 3.994 ( třitisícedevětsetdevadesátčtyři) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 5.000,-Kč (slovy : pěttisíc korun českých) za jednu akcii, v listinné podobě akcie nebudou registrovány
od 12. 8. 2004 do 7. 3. 2005
- lhůta a místo pro vykonání přednostního práva: lhůta pro upisování akcií s využitím přednostního práva počíná běžet 15. dnem od právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě, o zápisu Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rej stříku a činí 30 dnů. Místem pro upisování akcií je kancelář společnosti Česká lékárnická, a.s. Ostrava, Radvanice, Těšínská 1349/296 v pracovní dny v době od 10,00 do 12,00 hodin
od 12. 8. 2004 do 7. 3. 2005
- počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii : každý akcionář má právo upsat vždy 1 (jednu) akcii novou o nominální hodnotě 5.000,-Kč (slovy: pěttisíc korun českých) na 4 (čtyři) dosavadní akcie o nominální hodnotě 5.000,-Kč (slovy: pěttis íc korun českých)
od 12. 8. 2004 do 7. 3. 2005
- emisní kurs upisovaných akcií s využitím přednostního práva činí 7.500,-Kč (slovy: sedmtisícpětset korun českých) pro každou akcii o nominální hodnotě 5.000,-Kč (slovy: pěttisíc korun českých), akcie na jméno, v listinné podobě, kmenové
od 12. 8. 2004 do 7. 3. 2005
- účet u banky a lhůta, v níž jsou upisovatelé povinni splatit emisní kurs upisovaných akcií: každý upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných nových akcií do 30-ti dnů od data úpisu na účet společnosti, číslo účtu 19-922-4xxxx, vede ný u Komerční banky, a.s.
od 12. 8. 2004 do 7. 3. 2005
- nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu
od 12. 8. 2004 do 7. 3. 2005
- nebudou vydány poukázky na akcie dle § 204b) obchodního zákoníku
od 12. 8. 2004 do 7. 3. 2005
- určila, že všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci PharmDr. Petru Nalejvakovi, r.č. xxxx, bytem Havířov, Podlesí, Družstevnická 14/1133, okres Karviná, tento předem určený zájemce je povinen dále za stejnou cenu upsané a zcela splacené akcie prodat novým zájemcům o akciové podíly na společnosti Česká lékárnická, a.s. - lékárníkům, jejich jmenný seznam vede představenstvo společnosti. Akcie, které nebudou upsány s využitím předno stního práva:
od 12. 8. 2004 do 7. 3. 2005
- Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií, bez využití přednostního práva budou upsány kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 5.000,-Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za jednu akcii, v listinné podobě, akcie nebudou registrován y. Lhůta a místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva: lhůta pro upisování akcií předem určeným zájemcem počíná běžet dnem následujícím po doručení písemné nabídky k úpisu nových akcií, které nebyly upsány s využitím přednostního práva a čin í 30 dnů. Místem pro upisování akcií je kancelář Česká lékárnická, a.s., Ostrava, Radvanice, Těšínská 1349/296 v pracovní dny v době od 10,00 do 12,00 hodin, emisní kurs upisovaných akcií bez využití přednostního práva činí 7.500,-Kč (slovy: sedmtisícpět set korun českých) pro každou akcii o nominální hodnotě 5.000,-Kč (slovy: pěttisíc korun českých). Účet u banky a lhůta, v níž je předem určený zájemce povinen splatit celý emisní kurs, jím upsaných nových akcií do 30-ti dnů od data úpisu na úpisu na účet společnosti, číslo účtu 19-922-4xxxx, vedený u Komerční banky, a.s.
od 4. 8. 2000 do 19. 12. 2000
- Řádná valná hromada konaná dne 19,5,2000 rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti o 35.015.000,- Kč, tedy ze zcela splacených 35.015.000,- Kč na 70.030.000,- Kč a to upisováním nových akcií a splacením emisního kurzu v penězích. Důvodem zvýšení základního jmění je získání peněžních prostředků pro další rozvoj společnosti v souvislosti s koupí části společnosti TAMDA a.s. . Upsání nových akcií bude provedeno v souladu se stanovami společnosti, to jest s využitím přednostního práva stávajících akcionářů na upsání nových akcií v poměru, v jakém se podílejí na dosavadním základním jmění společnosti. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba nových upisovaných akcií: Celkem bude upisováno 7.003 kusů nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč. Informace o přednostním právu upsat nové akcie bude představenstvem zaslána všem stávajícím akcionářům v souladu s § 204a odst. 2 obchodního zákoníku bez zbytečného prodlení po právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Emisní kurs upisovaných akcií s využitím přednostního práva činí 5.000,- Kč pro každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč. Stávající akcionáři mají právo upsat vždy 1 akcii novou o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč na 1 dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč. Lhůta pro vykonání přednostního práva upsat nové akcie počíná běžet 15. dnem ode dne právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku a činí 30 dní. Místem pro vykonání přednostního práva upsat nové akcie je kancelář společnosti Česká lékárnická, a.s. na adrese Ostrava 1, Švabinského 9, a to v pracovní dny v době od 10.00 hod. do 12.00 hod.. Každý upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných nových akcií do 30 dní od data úpisu, na účet společnosti číslo 607xxxx, vedený u Komerční banky a.s., pobočky Hradec Králové. Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem vybranému zájemci, a to panu Mgr. Marcelu Cechovi, r.č. xxxx, bytem Severní 731, Hradec Králové, za emisní kurs 6.000,- Kč za jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč. Lhůta pro upsání nových akcií předem vybraným zájemcem panem Mgr. Marcelem Cechem počíná běžet dnem následujícím po doručení písemné nabídky upsat nové akcie, které nebyly upsány s využitím přednostního práva, a činí 30 dní. Místem pro provedení úpisu předem vybraným zájemcem panem Mgr. Marcelem Cechem je kancelář společnosti Česká lékárnická, a.s. na adrese Ostrava 1, Švabinského 9, a to v pracovní dny v době od 10.00 hod. do 12.00 hod.. Předem vybraný zájemce pan Mgr. Marcel Cech je povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných akcií ve lhůtě 30 dní ode dne jejich upsání, na účet společnosti číslo 607xxxx,vedený u Komerční banky a.s., pobočky Hradec Králové.
od 15. 8. 1995 do 13. 8. 2014
- Společnost založena jednorázově zakladací listinou ze dne 28.1.95 a téhož dne přijaty stanovy.
Kapitál
od 25. 1. 2008
Základní kapitál 94 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 7. 3. 2005 do 25. 1. 2008
Základní kapitál 90 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 19. 12. 2000 do 7. 3. 2005
Základní kapitál 70 030 000 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 11. 1997 do 19. 12. 2000
Základní kapitál 35 015 000 Kč, splaceno 100 %.
od 15. 8. 1995 do 6. 11. 1997
Základní kapitál 25 015 000 Kč
od 25. 1. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 18 900.
od 7. 3. 2005 do 25. 1. 2008
Akcie na jméno err, počet akcií: 18 000.
od 19. 12. 2000 do 7. 3. 2005
Akcie na jméno err, počet akcií: 14 006.
od 19. 12. 2000 do 7. 3. 2005
akcie v listinné podobě
od 6. 11. 1997 do 19. 12. 2000
Akcie na jméno err, počet akcií: 7 003.
od 15. 8. 1995 do 6. 11. 1997
Akcie na jméno err, počet akcií: 5 003.
Statutární orgán
od 4. 4. 2018
PharmDr. JIŘÍ KORTA - předseda představenstva
Praha - Sedlec, Kamýcká, PSČ 160 00
den vzniku členství: 19. 12. 2017
den vzniku funkce: 19. 12. 2017
od 13. 9. 2017 do 4. 4. 2018
JIŘÍ KORTA - předseda představenstva
Praha - Sedlec, Kamýcká, PSČ 160 00
den vzniku členství: 20. 12. 2012 - 19. 12. 2017
den vzniku funkce: 20. 12. 2012 - 19. 12. 2017
od 31. 7. 2013
RADIM FIALA - člen představenstva
Ostravice, , PSČ 739 14
den vzniku členství: 3. 6. 2013
od 31. 7. 2013
PETR NALEVAJKA - člen představenstva
Havířov - Životice, Hraniční, PSČ 736 01
den vzniku členství: 3. 6. 2013
od 21. 2. 2013 do 13. 9. 2017
JIŘÍ KORTA - předseda představenstva
Praha - Suchdol, U kapličky, PSČ 165 00
den vzniku členství: 20. 12. 2012
den vzniku funkce: 20. 12. 2012
od 8. 12. 2008 do 31. 7. 2013
Mgr. Radim Fiala - člen představenstva
Ostravice, 596, PSČ 739 14
den vzniku členství: 7. 10. 2008 - 3. 6. 2013
od 8. 12. 2008 do 31. 7. 2013
Pharm.Dr. Petr Nalevajka - člen představenstva
Havířov - Životice, Hraniční 10/273, PSČ 736 01
den vzniku členství: 7. 10. 2008 - 3. 6. 2013
od 1. 2. 2008 do 8. 12. 2008
Ing. Ph.D. René Butkov - člen představenstva
Ostrava - Moravská Ostrava, Foerstrova 2319/18, PSČ 702 00
den vzniku členství: 14. 12. 2007 - 7. 10. 2008
od 1. 2. 2008 do 21. 2. 2013
PharmDr. Jiří Korta - předseda představenstva
Praha - Suchdol, U Kapličky 574, PSČ 165 00
den vzniku funkce: 14. 12. 2007 - 20. 12. 2012
od 16. 8. 2007 do 1. 2. 2008
PharmDr. Jiří Korta - člen představenstva
Praha - Suchdol, U Kapličky 574
den vzniku členství: 19. 6. 2007 - 14. 12. 2007
od 9. 8. 2006 do 1. 2. 2008
Pavel Vítek - předseda představenstva
Hradec Králové, Na Okrouhlíku 1160, PSČ 500 02
den vzniku členství: 25. 5. 2006 - 14. 12. 2007
den vzniku funkce: 25. 5. 2006 - 14. 12. 2007
od 9. 8. 2006 do 8. 12. 2008
Ing. Oldřich Fiala - člen představenstva
Ostravice, 596, PSČ 739 14
den vzniku členství: 5. 9. 2003 - 7. 10. 2008
od 12. 8. 2004 do 9. 8. 2006
Ing. Oldřich Fiala - předseda představenstva
Ostravice, 596
den vzniku členství: 5. 9. 2003
den vzniku funkce: 6. 4. 2004 - 25. 5. 2006
od 12. 8. 2004 do 9. 8. 2006
PharmDr. Jiří Korta - člen představenstva
Praha - Suchdol, U Kapličky 574
den vzniku členství: 7. 6. 2002 - 25. 5. 2006
od 15. 12. 2003 do 12. 8. 2004
Ing. Oldřich Fiala - člen představenstva
Ostravice, 596
den vzniku členství: 5. 9. 2003
od 3. 12. 2002 do 15. 12. 2003
PharmDr. Daniel Šilák - člen představenstva
Brušperk, Hřbitovní 1048, PSČ 739 44
den vzniku členství: 7. 6. 2002 - 5. 9. 2003
od 3. 12. 2002 do 12. 8. 2004
PharmDr. Jiří Korta - předseda představentva
Praha-Suchdol, U Kapličky 574
den vzniku členství: 7. 6. 2002
den vzniku funkce: 7. 6. 2002 - 6. 4. 2004
od 3. 12. 2002 do 16. 8. 2007
Ing. Roman Kejzlar - člen představenstva
Orlová, Ostravská 885
den vzniku členství: 7. 6. 2002 - 19. 6. 2007
od 27. 9. 2001 do 3. 12. 2002
PharmDr. Daniel Šilák - člen
Brušperk, Hřbitovní 1048, PSČ 739 44
od 4. 8. 2000 do 3. 12. 2002
MVDr. Roman Harviščák - člen
Brno - Ivanovice, Pokorova 286/3
od 4. 8. 2000 do 3. 12. 2002
Ing. Jan Šula - člen
Ostrava 4 - Poruba, Havanská 786/1
od 6. 11. 1997 do 4. 8. 2000
Jiří Novotný - člen
Brno, Fleschnerova 9
od 6. 11. 1997 do 27. 9. 2001
PharmDr. Daniel Šilák - člen
Ostrava-Hrabůvka, Kašparova 16
od 6. 11. 1997 do 3. 12. 2002
Ing. Oldřich Fiala - člen
Ostravice 596
od 6. 11. 1997 do 3. 12. 2002
Mgr. Marcel Cech - předseda
Hradec Králové, Severní 731
od 15. 8. 1995 do 6. 11. 1997
RNDr. Petr Fiala - člen
Praha 4, Novodvorská 1079
od 15. 8. 1995 do 6. 11. 1997
PharmDr. Petr Nalevajka - člen
Havířov 1, Družstevnická 14
od 15. 8. 1995 do 4. 8. 2000
Mgr. Ada Holubová - člen
Litvínov VI, Vančurova 1254
od 15. 8. 1995 do 4. 8. 2000
RNDr. Jan Pekárek - člen
Ostrava l, Zelená 55
od 15. 8. 1995 do 4. 8. 2000
PharmDr. Vladimír Maliarik - člen
Teplice 1, Pražská 3004/20
od 13. 8. 2014
Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, a to vždy nejméně 2 členy představenstva v plném rozsahu. Podepisování se děje tak, že k napsanému či natištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.
od 15. 8. 1995 do 13. 8. 2014
Způsob jednání a podepisování: Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, a to vždy nejméně 2 členy představenstva v plném rozsahu. Podepisování se děje tak, že k napsanému či natištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.
Dozorčí rada
od 26. 9. 2016
PharmDr. PETR BÁRTA - předseda dozorčí rady
Neratovice, Kojetická, PSČ 277 11
den vzniku členství: 24. 6. 2016
den vzniku funkce: 24. 6. 2016
od 26. 9. 2016
Mgr. MAREK HAMPEL - člen dozorčí rady
Mokré Lazce, Záhumenní, PSČ 747 62
den vzniku členství: 24. 6. 2016
od 26. 9. 2016
PharmDr. MARTIN KOPECKÝ - člen dozorčí rady
Zábřeh, Bezručova, PSČ 789 01
den vzniku členství: 24. 6. 2016
od 26. 9. 2016
PharmDr. PETR BYRTUS - člen dozorčí rady
Bruntál, Dr. E. Beneše, PSČ 792 01
den vzniku členství: 24. 6. 2016
od 13. 8. 2014
PharmDr. PETER KONEČNÝ - člen dozorčí rady
Děčín - Děčín XVII-Jalůvčí, Srní, PSČ 405 02
den vzniku členství: 27. 6. 2014
od 6. 11. 2013 do 13. 8. 2014
PETER KONEČNÝ - člen dozorčí rady
Děčín - Děčín XVII-Jalůvčí, Srní, PSČ 405 02
den vzniku členství: 16. 6. 2009 - 27. 6. 2014
od 6. 11. 2013 do 26. 9. 2016
PETR BÁRTA - předseda dozorčí rady
Neratovice, Kojetická, PSČ 277 11
den vzniku členství: 13. 6. 2011 - 24. 6. 2016
den vzniku funkce: 13. 6. 2011 - 24. 6. 2016
od 6. 11. 2013 do 26. 9. 2016
PETR BYRTUS - člen dozorčí rady
Bruntál, Dr. E. Beneše, PSČ 792 01
den vzniku členství: 13. 6. 2011 - 24. 6. 2016
od 6. 11. 2013 do 26. 9. 2016
MAREK HAMPEL - člen dozorčí rady
Mokré Lazce, Záhumenní, PSČ 747 62
den vzniku členství: 13. 6. 2011 - 24. 6. 2016
od 6. 11. 2013 do 26. 9. 2016
JAROSLAV VESELKA - člen dozorčí rady
Ostrava - Zábřeh, Petruškova, PSČ 700 30
den vzniku členství: 13. 6. 2011 - 24. 6. 2016
od 1. 11. 2013 do 6. 11. 2013
PharmDr. PETR BÁRTA - předseda dozorčí rady
Neratovice, Kojetická, PSČ 277 11
den vzniku členství: 13. 6. 2011
den vzniku funkce: 13. 6. 2011
od 15. 8. 2013 do 6. 11. 2013
Mgr. MAREK HAMPEL - člen dozorčí rady
Mokré Lazce, Záhumenní, PSČ 747 62
den vzniku členství: 13. 6. 2011
od 31. 7. 2013
LIBUŠE HAMUZKOVÁ - člen dozorčí rady
Ostrava - Hrabůvka, Kašparova, PSČ 700 30
den vzniku členství: 21. 6. 2013
od 9. 8. 2011 do 15. 8. 2013
Mgr. Marek Hampel - člen dozorčí rady
Mokré Lazce, Záhumenní, PSČ 742 62
den vzniku členství: 13. 6. 2011
od 9. 8. 2011 do 1. 11. 2013
PharmDr. Petr Bárta - předseda dozorčí rady
Neratovice, Kojetická, PSČ 277 01
den vzniku členství: 13. 6. 2011
den vzniku funkce: 13. 6. 2011
od 9. 8. 2011 do 6. 11. 2013
PharmDr. Petr Byrtus - člen dozorčí rady
Brutnál, Dr. E. Beneše, PSČ 792 01
den vzniku členství: 13. 6. 2011
od 9. 8. 2011 do 6. 11. 2013
Mgr. Jaroslav Veselka - člen dozorčí rady
Ostrava - Zábřeh, Petruškova, PSČ 700 30
den vzniku členství: 13. 6. 2011
od 21. 8. 2009 do 6. 11. 2013
PharmDr. Peter Konečný - člen dozorčí rady
Děčín XVII - Jalůvčí, Srní 205, PSČ 405 01
den vzniku členství: 16. 6. 2009 - 27. 6. 2014
od 4. 9. 2008 do 21. 8. 2009
Mgr. Eduard Bednařík - člen dozorčí rady
Staré Buky, 94, PSČ 542 43
den vzniku členství: 27. 6. 2008 - 16. 6. 2009
od 4. 9. 2008 do 31. 7. 2013
Mgr. Libuše Hamuzková - člen dozorčí rady
Ostrava - Hrabůvka, Kašparova 16, PSČ 700 30
den vzniku členství: 27. 6. 2008 - 21. 6. 2013
od 21. 8. 2006 do 9. 8. 2011
Mgr. Jaroslav Veselka - člen dozorčí rady
Ostrava - Zábřeh, Petruškova 1, PSČ 700 30
den vzniku členství: 12. 4. 2006 - 13. 6. 2011
od 9. 8. 2006 do 4. 9. 2008
PharmDr. Dušan Holečko - člen dozorčí rady
Praha, Novosuchdolská 391
den vzniku členství: 12. 4. 2006 - 27. 6. 2008
od 9. 8. 2006 do 4. 9. 2008
RNDr. Miroslav Linhart - člen dozorčí rady
Sedlčany, Nad přehradou 848
den vzniku členství: 12. 4. 2006 - 27. 6. 2008
od 9. 8. 2006 do 9. 8. 2011
PharmDr. Petr Bárta - předseda dozorčí rady
Neratovice, Kojetická 975, PSČ 277 01
den vzniku členství: 12. 4. 2006 - 13. 6. 2011
den vzniku funkce: 27. 4. 2006 - 13. 6. 2011
od 9. 8. 2006 do 9. 8. 2011
PharmDr. Petr Byrtus - člen dozorčí rady
Bruntál, Dr. Eduarda Beneše 28
den vzniku členství: 12. 4. 2006 - 13. 6. 2011
od 9. 8. 2006 do 9. 8. 2011
Mgr. Marek Hampel - člen dozorčí rady
Mokré Lazce, Hájova 22, PSČ 747 62
den vzniku členství: 12. 4. 2006 - 13. 6. 2011
od 12. 8. 2004 do 9. 8. 2006
PharmDr. Petr Nalevajka - předseda
Havířov - Životice, Hraniční 273/10
den vzniku členství: 4. 8. 2000 - 12. 4. 2006
den vzniku funkce: 7. 4. 2004 - 12. 4. 2006
od 12. 8. 2004 do 9. 8. 2006
PharmDr. Radim Bakeš - člen
Ostrava - Poruba, Kyjevská 1227, PSČ 708 00
den vzniku členství: 4. 8. 2000 - 12. 4. 2006
od 3. 12. 2002 do 12. 8. 2004
PharmDr. Petr Nalevajka - člen
Havířov-Životice, Hraniční 273/10
den vzniku členství: 4. 8. 2000
od 3. 12. 2002 do 9. 8. 2006
Mgr. Eduard Bednařík - člen
Podlesí, Prostřední Staré Buky 94, PSČ 542 43
den vzniku členství: 4. 8. 2000 - 12. 4. 2006
od 2. 11. 2001 do 9. 8. 2006
Mgr. Marek Hampel - člen
Mokré Lazce, Hájova 22, PSČ 747 62
den vzniku členství: 1. 12. 2000 - 12. 4. 2006
od 4. 8. 2000 do 20. 8. 2002
PharmDr. Lubomír Chudoba - člen
Praha 5, Husníkova 2083
od 4. 8. 2000 do 20. 8. 2002
Ing. Ivan Berka - člen
Lelekovice, Paseky 385, PSČ 664 31
od 4. 8. 2000 do 20. 8. 2002
Ing. Roman Kejzar - člen
Orlová, Ostravská 885, PSČ 735 11
od 4. 8. 2000 do 3. 12. 2002
PharmDr. Petr Nalevajka - člen
Havířov - Podlesí, Družstevnická 14/1133
od 4. 8. 2000 do 3. 12. 2002
Mgr. Eduard Bednařík - člen
Podlesí, Staré Buky 94, PSČ 542 43
od 4. 8. 2000 do 12. 8. 2004
Pharm. Radim Bakeš - člen
Ostrava - Poruba, Hlavní 840
den vzniku členství: 4. 8. 2000
od 4. 8. 2000 do 9. 8. 2006
PharmDr. Jiří Richter - člen
Velká Bíteš, U stadionu 378
den vzniku členství: 4. 8. 2000 - 12. 4. 2006
od 4. 8. 2000 do 9. 8. 2006
PharmDr. Petr Byrtus - člen
Bruntál, Dr. Eduarda Beneše 28
den vzniku členství: 4. 8. 2000 - 12. 4. 2006
od 6. 11. 1997 do 4. 8. 2000
PharmDr. Petr Vávra - člen
Řevnice, K. Světlé 558
od 6. 11. 1997 do 4. 8. 2000
JUDr. Štěpán Roman - člen
Praha 1, Václavské nám. 33
od 6. 11. 1997 do 4. 8. 2000
Pharm. Dušan Holečko - člen
Praha 6, Novosuchdolská 130
od 6. 11. 1997 do 4. 8. 2000
RNDr. Petr Fiala - člen
Praha 4, Novodvorská 1079
od 6. 11. 1997 do 4. 8. 2000
Mgr. Pavel Konečný - člen
Česká Kamenice, Janáčkova 206
od 6. 11. 1997 do 4. 8. 2000
RNDr. Jan Hájek - člen
Jablonec nad Nisou, ul. 28. října 15
od 15. 8. 1995 do 4. 8. 2000
PharmDr. Soňa Bukovanová - člen
Litvínov - Janov, Větrná H/303
od 15. 8. 1995 do 4. 8. 2000
RNDr. Petr Hobza - člen
Přerov, Dluhonská 55
od 15. 8. 1995 do 4. 8. 2000
Pharm. Radim Bakeš - člen
Ostrava - Poruba, Hlavní 840
Hodnocení firmy
-4
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Po rozvodu. Kdy musíte platit výživné bývalému manželovi

25. 4. 2018 | Co se děje | Terezie Nývltová Vojáčková

Po rozvodu. Kdy musíte platit výživné bývalému manželovi

Po rozvodu se nemusí platit alimenty jen dětem. Za určitých okolností je potřeba přispívat i exmanželovi.

Spotřebitel a ochrana osobních údajů. Co přinese GDPR?

25. 4. 2018 | Co se děje | Monika Hájková

Spotřebitel a ochrana osobních údajů. Co přinese GDPR?

Na účinnost unijního nařízení GDPR se chystají především firmy a podnikatelé. Co ale nařízení o ochraně osobních údajů znamená pro ty, kteří mají být chránění, tedy pro zákazníky? Poradíme.

Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

24. 4. 2018 | Jak na to | Monika Hájková

Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

Jakmile vlezete do chomoutu, věci se změní. Přinejmenším příjmení. Komu to hlásit a jaké termíny si pohlídat? Poradíme.

Dluhy na nájmu: jak rostou. Přehled a kalkulačka úroků

24. 4. 2018 | Když se řekne | Petra Dlouhá

Dluhy na nájmu: jak rostou. Přehled a kalkulačka úroků

Když nájemník neplatí, nehrozí mu jen výpověď z bytu, naskakuje taky úrok z prodlení. Spočítá vám ho naše kalkulačka. Přečtěte si podrobnosti. I o tom, co už si pronajímatel účtovat nesmí.

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

23. 4. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

Na podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2017 zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení zbývá většině podnikatelů už jen pár dní. Připomínáme vše důležité a nabízíme čerstvé formuláře i kalkulačku.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+339
+
-
2.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

-62
+
-
3.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-76
+
-
4.Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

-130
+
-
5.Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-226
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 290 561 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 547,00 Kč
Czech Exchange 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 565,00 Kč
MONETA Money Bank 2 620,00 Kč
Expobank CZ 2 619,30 Kč
Sberbank CZ 2 621,00 Kč
Česká spořitelna 2 663,00 Kč
ČSOB 2 659,00 Kč
Komerční banka 2 672,21 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 700,80 Kč
Raiffeisenbank 2 704,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vrácení dobropisované částky
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vrácení dobropisované částky

Otázka: Dobrý den. Prosím o radu jak postupovat v případě, že po mne internetový obchod požaduje vrácení dobropisované částky 1390,-. Dobropis byl vystaven z faktury z roku 2016. Obchod se ozval teprve tento týden...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.