Gas-Invest, a.s. - v lividaci, IČO: 63080915 - Zaniklý subject, Vyhlášena likvidace - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Gas-Invest, a.s. - v lividaci Údaje byly staženy 21. 12. 2015 z datové služby justice.cz dle IČO 63080915. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 63080915 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu16. 8. 1995
Datum zániku15. 3. 2011
StavZaniklý subject, Vyhlášena likvidace
Obchodní firma
od 11. 12. 2007 do 15. 3. 2011

Gas-Invest, a.s. - v lividaci

od 13. 12. 1996 do 11. 12. 2007

Gas-Invest, a.s.

od 16. 8. 1995 do 13. 12. 1996

ČESKÉ JÁNSKÉ LÁZNĚ a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 26. 1. 1999 do 15. 3. 2011
Praha 6, České Družiny 18
od 13. 12. 1996 do 26. 1. 1999
Praha 7, Schnirchova 4
od 16. 8. 1995 do 13. 12. 1996
Praha 4, Na Dobešce 11
IČO
od 16. 8. 1995 do 15. 3. 2011

63080915

Právní forma
od 16. 8. 1995 do 15. 3. 2011
Akciová společnost
Spisová značka3353 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 16. 8. 1995 do 13. 12. 1996
- pronájem strojů a zařízení
od 16. 8. 1995 do 15. 3. 2011
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 16. 8. 1995 do 15. 3. 2011
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
od 16. 8. 1995 do 15. 3. 2011
- činnost ekonomických a oraganizačních poradců
Ostatní skutečnosti
od 15. 3. 2011 do 15. 3. 2011
- Společnost Gas-Invest, a.s. - v likvidaci se sídlem Praha 6, České družiny 18, IČ 63080915 se vymazává ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o výmazu z obchodního rejstříku. Právním důvodem výmazu je skončení likvidace.
od 11. 12. 2007 do 15. 3. 2011
- Jediný akcionář rozhodl v působnosti valné hromady o zrušení společnosti Gas - Invest, a.s., a to ke dni přijetí tohoto rozhodnutí, t.j. 16.4.2007.
od 6. 6. 2006 do 3. 8. 2006
- Jediný akcionář společnosti Gas-Invest, a.s. rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dne 25.4.2006 o snížení základního kapitálu společnosti Gas-Invest, a.s. takto: a) Důvodem dobrovolného snížení základního kapitálu společnosti je optimalizace výše základního kapitálu ve vztahu k aktivům společnosti spolu se sjednocením formy akcií společnosti s tím, že částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionářům způsobem a za podmínek dále uvedených. b) Základní kapitál společnosti se snižuje z dosavadní výše 17.066.000,- Kč na novou výši 12.799.500,- Kč, tedy o pevnou částku 4.266.500,- Kč. c) Snížení základního kapitálu bude provedeno na základě veřejného návrhu smlouvy na úplatné vzetí akcií společnosti (dále jen veřejný návrh smlouvy) s jejich následným zničením s tím, že veřejný návrh smlouvy bude obsahovat náležitosti stanovené ve smysl u ust. § 213c a ust. § 183a obchodního zákoníku. Předmětem veřejného návrhu smlouvy bude: - 190 kusů akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 350,- Kč každá, - 200 kusů akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 3.500,- Kč každá, - 200 kusů akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 17.500,- Kč každá, s tím, že výše úplaty (kupní cena) bude vždy odpovídat jmenovité hodnotě nabízených akcií. d) Pokud součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu nedosáhne částky stanovené dle písm. b), o níž má být základní kapitál společnosti snížen, mění se postup při snižování základního kapitálu dle písm. b) na postup dle ust. § 213c odst. 1 písm. a) ob chodního zákoníku s tím, že základní kapitál společnosti bude v takovém případě snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které se podaří vzít z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy s tím, že nejvýše bude základní kapitál společnosti snížen o částk u uvedenou v odst. b). Představenstvo se v takovém případě pověřuje podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy. e) Veřejný návrh smlouvy uveřejní společnost způsobem určeným obchodním zákoníkem a stanovami pro svolání valné hromady, tj. v celostátně distribuovaném deníku Hospodářské noviny. f) Úplata (kupní cena) za akcie převáděné na společnost na základě veřejného návrhu smlouvy je splatná do 15 dnů od zápisu nové, snížené výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. g) K předložení dosavadních listinných akcií se určuje lhůta v délce 2 měsíců, která počne běžet do 14 dnů od právní moci rozhodnutí o zápisu nové, snížené výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty oznámí představenstvo akcionář ům způsobem stanoveným pro svolání valné hromady spolu s výzvou k předložení akcií. Akcionáři jsou oprávněni v této lhůtě předložit své akcie v sídle společnosti na adrese Praha 6, České Družiny 18, a to každý pracovní den v běžnou pracovní dobu od 8:00 h odin do 16:00 hodin. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě akcie společnosti, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená. Předstvenstvo v takovém případě stanoví dodatečnou lhůtu, která nebude kratší 3 týdnů. Její počátek spo lu s upozorněním dle ust. § 214 odst. 1 obchodního zákoníku bude akcionářům oznámen stejně jako počátek běhu řádné lhůty. h) Snížení základního kapitálu nabude účinnosti zápisem snížení základního kapitálu, tj. zápisem nové, snížené výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 25. 1. 2005 do 8. 2. 2005
- Dne 14.12.2004 rozhodl jediný akcionář společnosti Gas-Invest, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti dle následujících podmínek: 1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 12.799.500,- Kč z částky ve výši 4.266.500,- Kč na částku ve výši 17.066.000,- Kč upsáním nových akcií peněžitými vklady. 2) Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné nabídky akcií úpisem nových kmenových, listinných akcií ve formě na jméno a to: - 24 kusy akcií o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč každá, - 14 kusy akcií o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč každá, - 18 kusy akcií o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč každá, - 38 kusy akcií o jmenovité hodnotě 250,- Kč každá. 4) Emisní kurz nově upisovaných akcií odpovídá vždy jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurz každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč bude činit 500.000,- Kč, emisní kurz každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč bude činit 5 0.000,- Kč, emisní kurz každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč bude činit 5.000,- Kč a emisní kurz každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě 250,- Kč bude činit 250,- Kč. 5) Jediný akcionář se tímto vzdává svého přednostního práva na upisování akcií. 6) Veškeré nově vydávané akcie budou upsány předem určenými zájemci na základě smlouvy o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku takto: a) obchodní společností Centrex Europe Energy & Gas AG, se sídlem Rakouská republika, A - 1040 Vienna, Wiedner Hauptstrasse 17/7, jako předem určeným zájemcem, bude upsáno: - 12 kusů akcií o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč každá, - 7 kusů akcií o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč každá, - 9 kusů akcií o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč každá, - 19 kusů akcií o jmenovité hodnotě 250,- kč každá. b) obchodní společností ZMB-Zarubezhgaz Management und Beteiligungsgesellschaft mbH, se sídlem Spolková republika Německo, 10117 Berlin, Markgrafenstr. 23, jako předem určeným zájemcem bude upsáno: - 12 kusů akcií o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč každá, - 7 kusů akcií o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč každá, - 9 kusů akcií o jmenovité hodnotě 5.000,- kč každá, - 19 kusů akcií o jmenovité hodnotě 250,- Kč každá. 7) Emisní kurz nově upisovaných akcií bude splácen na účet vedený u Československé obchodní banky, a.s., číslo účtu 194xxxx. Každý upisovatel je povinen ve lhůtě do 31.1.2005 splatit na uvedený účet 100% emisního kurzu jím upsaných akcií. 8) Upsání nových akcií společnosti obchodní společností Centrex Europe Energy & Gas AG jako předem určeným zájemcem a obchodní společností ZMB- Zarubezhgaz Management und Beteiligungsgesellschaft mbH, jako předem určeným zájemcem bude provedeno ve smlouvě o upsání akcií, která bude uzavřena mezi společností a příslušným předem určeným zájemcem ve lhůtě do 21.1.2005 při respektování délky lhůty dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku a kde upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, kterou bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 9) Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude předem určeným zájemcům zaslán na adresu jejich sídla a to spolu s oznámením počátku běhu lhůty k jejímu uzavření a bude společností odeslán do 5 dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jedinéh o akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 10) Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. 11) Zvýšení základního kapitálu nabude účinnosti zápisem do obchodního rejstříku. 12) Po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vydá představenstvo společnosti bez zbytečného odkladu nejpozději však do jednoho měsíce od tohoto zápisu do obchodního rejstříku, akcionářům v závislosti na rozsahu splacení emisního kurzu nové akcie nebo zatímní listy. Důvodem zvýšení základního kapitálu je efektivní zvýšení základního kapitálu společnosti, tedy získání nových zdrojů - peněžitých vkladů potřebných pro další rozvoj společnosti.
od 3. 11. 2003 do 10. 11. 2003
- Valná hromada společnosti Gas-Invest, a.s. přijala dne 7.10.2003 následující rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti Gas-Invest, a.s.: Základní kapitál se snižuje o 117 633 500 Kč na novou hodnotu 4 266 500 Kč poměrným snížením jmenovité hodnoty akcií tak, že akcie s dosavadní jmenovitou hodnotou 500 000 Kč budou mít jmenovitou hodnotu 17 500 Kč, akcie s dosavadní jmenovitou hodnotou 100 000 Kč budou mít jmenovitou hodnotu 3 500 Kč, akcie s dosavadní jmenovitou hodnotou 10 000 Kč budou mít jmenovitou nodnotu 350 Kč. Důvodem snížení základního kapitálu je pokrytí účetní ztráty společnosti vzniklé v minulých účetních obdobích účetními odpisy splacených nepeněžitých vkladů na základní kapitál. Částkou odpovídající snížení základního kapitálu v celkové výši 117 633 500 Kč bude naloženo tak, že zčásti dojde k úhradě kumulované ztráty dle § 216a odst. 1 písm. a) obch.zák. ve výši 117 370 395,99 Kč a z části k převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty dle § 216a odst. 1 písm. b) obch.zák. ve výši 263 104, 01 Kč. Kombinace snížení základního kapitálu je nutná proto, aby společnost nadále nebyla ve ztrátě a zároveň, aby nové jmenovité hodnoty akcií byly uvedeny v celých a nikoliv v desetinných číslech. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadních akciích s podpisem členů představenstva společnosti oprávněných jednat jménem společnosti. Listinné akcie společnosti musí být předloženy k vyznačení nižší jmenovité hodnoty představentvu společnosti do dvou měsíců od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Snížením základního kapitálu nedojde ke zhoršení dobytnosti pohledávek věřitelů, vzhledem k tomu, že ke snížení základního kapitálu dochází z větší části za účelem úhrady ztráty a z menší části za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztrát y, přičemž tento fond smí být použit pouze k úhradě ztráty nebo ke zvýšení základního kapitálu. V souvislosti se snížením základního kapitálu nebude poskytnuto jakékoliv plnění ve prospěch akcionářů. Podmínky snížení základního kapitálu byly prověřeny auditorem společnosti a doporučeny představenstvu společnosti dopisem auditora ze dne 22.8.2003.
Kapitál
od 3. 8. 2006 do 15. 3. 2011
Základní kapitál 12 799 500 Kč
od 8. 2. 2005 do 3. 8. 2006
Základní kapitál 17 066 000 Kč
od 10. 11. 2003 do 8. 2. 2005
Základní kapitál 4 266 500 Kč
od 16. 8. 1995 do 10. 11. 2003
Základní kapitál 121 900 000 Kč
od 8. 2. 2005 do 15. 3. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 24.
od 8. 2. 2005 do 15. 3. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 14.
od 8. 2. 2005 do 15. 3. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 18.
od 8. 2. 2005 do 15. 3. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 38.
od 10. 11. 2003 do 3. 8. 2006
Akcie na majitele err, počet akcií: 190.
od 10. 11. 2003 do 3. 8. 2006
Akcie na majitele err, počet akcií: 200.
od 10. 11. 2003 do 3. 8. 2006
Akcie na majitele err, počet akcií: 200.
od 16. 8. 1995 do 10. 11. 2003
Akcie na majitele err, počet akcií: 190.
od 16. 8. 1995 do 10. 11. 2003
Akcie na majitele err, počet akcií: 200.
od 16. 8. 1995 do 10. 11. 2003
Akcie na majitele err, počet akcií: 200.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 6. 6. 2006 do 15. 3. 2011
Ing. Jaroslav Čižinský - místopředseda představenstva
Malá Skála - Vranové 1.Díl, 254
den vzniku členství: 28. 3. 2006
den vzniku funkce: 28. 3. 2006
od 6. 6. 2006 do 15. 3. 2011
Ing. Tamara Nestěrenková - člen představenstva
Praha 4, Svatoslavova 227/29, PSČ 140 00
den vzniku členství: 26. 4. 2006
od 3. 11. 2003 do 6. 6. 2006
Ing. Michal Chrůma - Člen
Čestlice, Okružní 169, PSČ 251 70
den vzniku funkce: 7. 10. 2003
od 30. 5. 2000 do 6. 6. 2006
Ing. Milan Černý, CSc. - místopředseda
Praha 7, Schnirchova 4
od 7. 1. 2000 do 30. 5. 2000
Ing. Antonín Rozehnal - místopředseda
Praha 6, K Mostku 63/7
od 15. 12. 1999 do 7. 1. 2000
Irena Černá - místopředseda
Praha 7, Schnirchova 4
od 15. 12. 1999 do 15. 3. 2011
Michail Krapivin - předseda
Praha 6, Pláničkova 443/5
od 13. 12. 1996 do 15. 12. 1999
Ing. Milan Černý - předseda
Praha 7, Schnirchova 4
od 13. 12. 1996 do 15. 12. 1999
Michail Krapivin - místopředseda
Praha 6, Evropská 41
od 13. 12. 1996 do 15. 12. 1999
- datum nar. 17.11.1952
od 13. 12. 1996 do 3. 11. 2003
Ing. František Hala - člen
Přerov, Sokolská 7
od 16. 8. 1995 do 13. 12. 1996
Ing. Jindřich Špaček, CSc. - předseda představenstva
Praha 4, Na Dobešce 11/256
od 16. 8. 1995 do 13. 12. 1996
Jiří Špunda - místopředseda představenstva
Praha 6, Na klínku 12
od 16. 8. 1995 do 13. 12. 1996
doc.MUDr. Vojen Güttner, CSc. - člen
Praha 2, Šmilkovského 8
od 16. 8. 1995 do 13. 12. 1996
MUDr. Zdena Černá - člen
Praha 6, Nad alejí 11
od 16. 8. 1995 do 13. 12. 1996
Emil Gajdošek - člen
Praha 4, Herálecká 1582/A
od 13. 12. 1996 do 15. 3. 2011
Způsob jednání jménem společnosti : Společnost je navenek zastupována předsedou představenstva, nebo místopředsedou představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obbchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva a místopředseda představenstva.
od 16. 8. 1995 do 13. 12. 1996
Způsob jednání za společnost : Společnost je navenek zastupována předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva.
Likvidace
od 11. 12. 2007 do 15. 3. 2011
Ing. Jaroslav Čižinský
Malá Skála - Vranové, 1. Díl 254
Dozorčí rada
od 6. 6. 2006 do 15. 3. 2011
Hugo Kysilka - předseda dozorčí rady
Praha 3, Za žižkovskou vozovnou 2687/18, PSČ 130 00
den vzniku členství: 24. 3. 2006
den vzniku funkce: 28. 3. 2006
od 6. 6. 2006 do 15. 3. 2011
Mgr. Elena Klánová - člen dozorčí rady
Praha 4, K zeleným domkům 806, PSČ 140 00
den vzniku členství: 24. 3. 2006
od 6. 6. 2006 do 15. 3. 2011
Hana Moškonová - člen dozorčí rady
Praha 4, Nechvílova 1855, PSČ 140 00
den vzniku členství: 24. 3. 2006
od 26. 1. 1999 do 6. 6. 2006
Boris Valentinovič Guzanov - člen
Moskva, Dostojevského 3, Ruská federace
od 26. 1. 1999 do 6. 6. 2006
- nar.8.5.1951
od 13. 12. 1996 do 26. 1. 1999
Irena Černá - člen
Praha 7, Schnirchova 4
od 13. 12. 1996 do 6. 6. 2006
Jurij Komarov - předseda
Moskva, ul. Karla Marxe 14/2, Ruská federace
od 13. 12. 1996 do 6. 6. 2006
- 26.2.1926
od 13. 12. 1996 do 6. 6. 2006
Ing. Zuzana Tomanová - člen
Praha 4, Majerského 2049
od 16. 8. 1995 do 13. 12. 1996
Ing. Jana Kašparová - předseda
Praha 10, Gutova 42/2403
od 16. 8. 1995 do 13. 12. 1996
Ing. Jan Vašíček - člen
Praha 4, Jeremenkova 92
od 16. 8. 1995 do 13. 12. 1996
JUDr. Miroslav Špunda - člen
Praha 6, Na klínku 12
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Aleš Zavoral

Aleš Zavoral

- zakladatel Alza.cz

-3

+
-
Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-19

+
-
František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-19

+
-
Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-19

+
-
Roman Berbr

Roman Berbr

- fotbalový funkcionář

-22

+
-
Lukáš Konečný
+
-

A tohle už jste četli?

EET definitivně končí. Nevrátí se ani jako dobrovolná

EET definitivně končí. Nevrátí se ani jako dobrovolná

Podnikatelé se už nebudou muset znovu zapojit do elektronické evidence tržeb (EET), jejímž původním cílem bylo omezit daňové úniky. Definitivní zrušení této povinnosti dnes potvrdili poslanci na návrh koaliční vlády ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů.

Mateřská a rodičovská pro OSVČ v roce 2023. Kdo má nárok a jak se počítá

Mateřská a rodičovská pro OSVČ v roce 2023. Kdo má nárok a jak se počítá

Kdy má podnikatelka nárok na mateřskou a jak je to s čerpáním rodičovského příspěvku? Poradíme. Máme i kalkulačky.

Sociální pojištění OSVČ 2023. Minimální zálohy a pravidla

Sociální pojištění OSVČ 2023. Minimální zálohy a pravidla

Jak se platí zálohy na důchodové pojištění podnikatelů? Kolik dělá nemocenské pojištění? A co se mění pro rok 2023? Tady je přehled.

Doporučujeme

Vláda mění plány. Energetická krize zbourala její pravicovou politiku

Vláda mění plány. Energetická krize zbourala její pravicovou politiku

Pravicová politika – taková, kterou si nalinkovala občanskými demokraty vedená pětikoalice – bere za...

Jak nosit šaty v zimě. Čokoládově hnědé odstíny a pohádkově malebné kombinace, vrstvy dokonale zahřejí

Jak nosit šaty v zimě. Čokoládově hnědé odstíny a pohádkově malebné kombinace, vrstvy dokonale zahřejí

Nosíte ráda šaty a sukně, ale v zimě přecházíte na kalhoty, protože nevíte, jak šaty nakombinovat a jak...

Partners Financial Services