Moravská elektroenergetická, a.s.
IČO: 63478978 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 10. 1995
Datum zániku8. 8. 2005
StavVymazáno
Obchodní firma
od 1. 10. 1995 do 8. 8. 2005

Moravská elektroenergetická, a.s.

Sídlo
od 13. 3. 2002 do 8. 8. 2005
Brno, Lipová 1, čp.537, PSČ 602 00
od 18. 5. 1998 do 13. 3. 2002
Brno, Lipová 1, PSČ 602 00
od 1. 10. 1995 do 18. 5. 1998
Brno, Lidická 36, PSČ 659 44
IČO
od 1. 10. 1995 do 8. 8. 2005

63478978

DIČ

CZ63478978

Právní forma
od 1. 10. 1995 do 8. 8. 2005
Akciová společnost
Spisová značka1723 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 1. 10. 1995 do 8. 8. 2005
- obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 1. 10. 1995 do 8. 8. 2005
- organizování školicích činností
od 1. 10. 1995 do 8. 8. 2005
- činnost organizačních a ekonomických poradců
od 1. 10. 1995 do 8. 8. 2005
- zprostředkovatelská činnost
Ostatní skutečnosti
od 8. 8. 2005 do 8. 8. 2005
- Společnost Moravská elektroenergetická, a.s. se sídlem Brno, Lipová 1, čp. 537, PSČ 602 00, IČ 634 78 978 zanikla rozdělením, přičemž její obchodní jmění ve struktuře uvedené ve smlouvě o rozdělení přešlo sloučením na nástupnické společnosti: 1. E.ON Česká republika, a.s. se sídlem České Budějovice, Lannova 205/16, PSČ 370 49, IČ 260 78 180, 2. E.ON Energie, a.s. se sídlem České Budějovice, Lannova 205/16, PSČ 370 49, IČ 260 78 201. Z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddílu B, vložky 1723 se vymazává společnost Moravská elektroenergetická, a.s. se sídlem Brno, Lipová 1, čp. 537, PSČ 602 00, IČ 634 78 978 včetně všech ostatních zapsaných skutečností.
od 13. 5. 2005 do 8. 8. 2005
- Na základě smlouvy vkladu části podniku ze dne 29.10.2004 převedla společnost Moravská elektroenergetická, a.s. s účinnosti k 01.01.2005 část svého podniku nazvanou "Provoz služeb v oblasti elektroenergetiky" na společnost E.ON Česká republika, a.s., IČ: 260 78 180, se sídlem Lannova č.p. 205, č.or. 16, 370 49 České Budějovice, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíle B, vložce 1392. Na základě smlouvy vkladu části podniku ze dne 29.10.2004 převedla společnost Moravská elekroenergerická, a.s. s účinnosti k 01.01.2005 část svého podniku nazvanou "Provoz výroby elektřiny a obchodu s elektřinou" na společnost E.ON Energie, a.s., IČ: 260 78 201, se sídlem Lannova č.p. 205, č.or. 16, 370 49 České Budějovice, zapsanou v obchdním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddíle B, vložce 1390.
od 14. 4. 2004 do 24. 5. 2004
- Zapisuje se usnesení valné hromady společnosti konané dne 28.05.2003 o zvýšení základního kapitálu: 1/ Řádná valná hromada schvaluje dne 28.05.2003 zvýšení základního kapitálu společnosti Moravské elektroenergetické, a.s. o částku 50.000.000,-Kč, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku. Účinnost rozhodnutí valné hromady o zvýšení základn ího kapitálu nastává prvního dne následujícího po pravomocném zápisu usnesení o snížení základního kapitálu, o němž rozhodla valná hromada společnosti Moravské elektroenergetické, a.s. dne 28.06.2002. 2/ Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových listinných akcií o celkovém počtu 500 kusů znějících na jméno. Jmenovitá hodnota nově upisovaných akcií činí 100.000,-Kč. 3/ Přednostní právo na úpis nových akcií je vyloučeno. Důvodem tohoto vyloučení je potřeba urychlení doplnění financování společnosti a stabilizace finanční situace společnosti. 4/ Nově emitované akcie budou upsány na základě dohody akcionářů podle § 205 zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů. Emisní kurz akcií činí 100.000,-Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč. 5/ Nové akcie mohou akcionáři upsat v dohodě akcionářů ve lhůtě počínající dnem právní moci zápisu tohoto usnesení řádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti Moravské elektroenergetické, a.s. do obchodního rejstříku a končí uplynutím 1 měsíce ode dne počátku úpisu. Místem úpisu je sídlo společnosti. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií bude akcionářům oznámen písemně. 6/ Každý upisovatel je povinen při upsání akcií splatit 100% emisního kurzu jím upsaných akcií, a to na účet společnosti Moravské elektroenergetické, a.s. vedený u Komerční banky, a.s., č. účtu 1xxxx. 7/ Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek akcionářů vůči společnosti Moravské elektroenergetické, a.s., proti pohledávce na splacení emisního kurzu akcionáři upsaných akcií vyplývajících ze smlouvy o půjčce uzavřené mezi Moravskou elektroene rgetickou, a.s. a Jihomoravskou energetikou, a.s., ze dne 21.05.2003 a Moravskou elektroenergetickou, a.s. a Jihočeskou energetikou, a.s., ze dne 21.05.2003. 8/ Smlouvy o započtení pohledávek dle bodu 7. tohoto rozhodnutí valné hromady budou uzavřeny v den podpisu dohody akcionářů uvedených v bodě 4 . tohoto rozhodnutí valné hromady. Emisní kurz, který nebude uhrazen započtením, musí být splacen v souladu s  bodem 6. tohoto rozhodnutí valné hromady.
od 26. 9. 2002 do 10. 10. 2003
- Zapisuje se usnesení valné hromady konané dne 28. června 2002 o snížení základního kapitálu:
od 26. 9. 2002 do 10. 10. 2003
- 1) Důvodem snížení základního kapitálu je naplnění zákonné povinnosti vyplývající z ustanovení § 156 odst. 4 v souvztažnosti s ustanovením § 161b odst. 4 obchodního zákoníku.
od 26. 9. 2002 do 10. 10. 2003
- 2) Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita k úhradě kupní ceny za odkoupení akcií od společnosti CZECHPOL ENERGY, spol s r.o.
od 26. 9. 2002 do 10. 10. 2003
- 3) Základní kapitál bude na základě rozhodnutí valné hromady snížen o 10.500.000,- Kč na 21.000.000,- Kč.
od 26. 9. 2002 do 10. 10. 2003
- 4) Základní kapitál bude ve smyslu § 213 odst. 2 obchodního zákoníku snížen formou zničení akcií číslo 1 až 35 první emise akcií číslo 1 až 70 druhé emise.
od 26. 9. 2002 do 10. 10. 2003
- 5) Představenstvo je povinno do 30 dnů od usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu podat návrh na zápis usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 26. 9. 2002 do 10. 10. 2003
- 6) Představenstvo je povinno písemně do 30 dnů od nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu vůči třetím osobám oznámit rozsah snížení základního kapitálu známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti přede dnem, v němž se toto rozhodnutí stalo účinným vůči třetím osobám, s výzvou, aby přihlásili své pohledávky dle ustanovení § 215 odst. 3. obchodního zákoníku.
od 26. 9. 2002 do 10. 10. 2003
- 7) Představenstvo je povinno zveřejnit rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu po jeho zápisu do obchodního rejstříku nejméně dvakrát za sebou s alespoň třicetidenním odstupem a s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky dle ustanovení § 215 odst. 3 obchodního zákoníku.
od 18. 5. 1998 do 8. 8. 2005
- Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím valné hromady konané dne 7.5.1998.
od 15. 9. 1997 do 8. 8. 2005
- Byly předloženy stanovy upravené rozhodnutím valné hromady konané dne 7.5.1997.
Kapitál
od 24. 5. 2004 do 8. 8. 2005
Základní kapitál 71 000 000 Kč, splaceno 71 000 000 Kč.
od 10. 10. 2003 do 24. 5. 2004
Základní kapitál 21 000 000 Kč, splaceno 21 000 000 Kč.
od 15. 9. 1997 do 10. 10. 2003
Základní kapitál 31 500 000 Kč, splaceno 31 500 000 Kč.
od 3. 5. 1996 do 15. 9. 1997
Základní kapitál 31 500 000 Kč
od 1. 10. 1995 do 3. 5. 1996
Základní kapitál 10 500 000 Kč
od 24. 5. 2004 do 8. 8. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 710.
od 24. 5. 2004 do 8. 8. 2005
Akcie: jsou převoditelné jen se souhlasem všech akcionářů a po schválení valnou hromadou. Akcie jsou v listinné podobě.
od 10. 10. 2003 do 24. 5. 2004
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 210.
od 10. 10. 2003 do 24. 5. 2004
Akcie: jsou převoditelné jen se souhlasem všech akcionářů a po schválení valnou hromadou. Akcie jsou v listinné podobě.
od 13. 3. 2002 do 10. 10. 2003
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 315.
od 13. 3. 2002 do 10. 10. 2003
Akcie: jsou převoditelné jen se souhlasem všech akcionářů a po schválení valnou hromadou. Akcie jsou v listinné podobě.
od 3. 5. 1996 do 13. 3. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 315.
od 3. 5. 1996 do 13. 3. 2002
Akcie: jsou převoditelné jen se souhlasem všech akcionářů a po schválení valnou hromadou.
od 1. 10. 1995 do 3. 5. 1996
Akcie na jméno err, počet akcií: 105.
Statutární orgán
od 24. 5. 2004 do 8. 8. 2005
Ing. Michal Šafář - místopředseda představenstva
České Budějovice, Kotlářská 7, PSČ 370 01
den vzniku členství: 17. 1. 2003
den vzniku funkce: 22. 1. 2003
od 26. 3. 2004 do 26. 3. 2004
Ing. Zdeněk Bauer - předseda představenstva
Brno, Polní 15, PSČ 639 00
den vzniku členství: 17. 1. 2003
den vzniku funkce: 22. 1. 2003
od 26. 3. 2004 do 24. 5. 2004
Ing. Michal Šafář - místopředseda představenstva
České Budějovice, Lidická 190, PSČ 370 01
den vzniku členství: 17. 1. 2003
den vzniku funkce: 22. 1. 2003
od 26. 3. 2004 do 8. 8. 2005
Ing. Zdeněk Bauer - předseda představenstva
Rozdrojovice, 251, PSČ 664 34
den vzniku členství: 17. 1. 2003
den vzniku funkce: 22. 1. 2003
od 26. 3. 2004 do 8. 8. 2005
Ing. Jiří Holec - člen
Moravský Krumlov, Pionýrská 507, PSČ 672 01
den vzniku členství: 17. 1. 2003
od 10. 8. 2002 do 26. 3. 2004
Antonín Šebesta - člen představenstva
Brno, Osiková 29, PSČ 637 00
den vzniku členství: 1. 1. 2002 - 17. 1. 2003
od 13. 3. 2002 do 25. 6. 2002
ing. Richard Kučík - místopředseda představenstva
Pstruží, 248, PSČ 739 11
den vzniku členství: 1. 1. 2002
den vzniku funkce: 3. 1. 2002 - 26. 4. 2002
od 13. 3. 2002 do 10. 8. 2002
PhD. Radim Fiala - člen představenstva
Frýdek-Místek, Zámecké náměstí 49
den vzniku členství: 1. 1. 2002 - 15. 5. 2002
od 13. 3. 2002 do 27. 3. 2003
ing. František Kořínek - člen představenstva
Ostrava, U mostu 5
den vzniku členství: 1. 1. 2002
od 25. 1. 2002 do 13. 3. 2002
ing. Richard Kučík - místopředseda představenstva
Pstruží, 248, PSČ 739 11
den vzniku funkce: 30. 8. 2001
od 25. 1. 2002 do 13. 3. 2002
PhD. Radim Fiala - člen představenstva
Frýdek-Místek, Zámecké náměstí 49
den vzniku funkce: 28. 6. 2001
od 31. 7. 2001 do 25. 1. 2002
ing. Richard Kučík - člen představenstva
Pstruží, 248, PSČ 739 11
od 14. 12. 2000 do 27. 3. 2003
Ing. Michael Wolf - předseda představenstva
Brušperk, Veselíčko 311, PSČ 739 44
den vzniku členství: 1. 1. 2002
den vzniku funkce: 3. 1. 2002 - 25. 11. 2002
od 1. 10. 1999 do 26. 3. 2004
Ing. Jiří Růžička - místopředseda představenstva
Brno, Vlárská 7
den vzniku členství: 1. 1. 2002 - 17. 1. 2003
den vzniku funkce: 3. 1. 2002 - 17. 1. 2003
od 12. 2. 1999 do 14. 12. 2000
Ing. Michael Wolf - předseda představenstva
Ostrava 3, Věšínova 33
od 8. 2. 1999 do 12. 2. 1999
Ing. Michal Wolf - předseda představenstva
Ostrava 3, Věšínova 33
od 8. 2. 1999 do 1. 10. 1999
Ing. Zdeněk Machala - místopředseda představenstva
Brno, Kosmonautů 7
od 15. 9. 1997 do 8. 2. 1999
ing. Zdeněk Machala - předseda představenstva
Brno, Kosmonautů 7
od 15. 9. 1997 do 8. 2. 1999
ing. Michal Wolf - místopředseda představenstva
Ostrava 3, Věšínova 33
od 15. 9. 1997 do 31. 7. 2001
ing. Richard Kučík - člen představenstva
Frýdek-Místek, ul. ČSA 1981
od 15. 9. 1997 do 25. 1. 2002
ing. Stanislav Diatka - místopředseda představenstva
Praha 4, Matuškova 803
od 15. 9. 1997 do 13. 3. 2002
ing. František Kořínek - člen představenstva
Ostrava, U mostu 5
od 15. 9. 1997 do 10. 8. 2002
Antonín Šebesta - člen představenstva
Brno, Zikova 26
den vzniku členství: 1. 1. 2002
od 5. 10. 1995 do 5. 10. 1995
Antonín Šebesta - člen představenstva
Brno, Zikova 26
od 5. 10. 1995 do 15. 9. 1997
Antonín Šebesta - člen představenstva
Brno, Zikova 26
od 1. 10. 1995 do 15. 9. 1997
ing. Věra Kučerová - členka představenstva
Ostrava 1, Nádražní 56
od 1. 10. 1995 do 15. 9. 1997
ing. Zdeněk Machala - předseda představenstva
Brno, Kosmonautů 7
od 1. 10. 1995 do 15. 9. 1997
ing. Stanislav Diatka - místopředseda představenstva
Praha 4, Matuškova 803
od 1. 10. 1995 do 15. 9. 1997
ing. Michal Wolf - místopředseda představenstva
Ostrava 3, Věšínova 73
od 1. 10. 1995 do 15. 9. 1997
ing. Richard Kučík - člen představenstva
Frýdek-Místek, ul. ČSA 1981
od 18. 5. 1998 do 8. 8. 2005
Způsob jednání: Za společnost jedná a podepisuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo jeho předseda a jeden člen představenstva, nebo jeho místopředseda a jeden člen představenstva, nebo jeho předseda a místopředseda, nebo jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí podpis výše uvedené osoby a připojí název zastávané funkce ve společnosti.
od 1. 10. 1995 do 18. 5. 1998
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo jeho předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva. Za společnost se podepisuje tak, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí své vlastnoruční podpisy oprávněné osoby, a to buď společně předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva, nebo zaměstnanec společnosti v rozsahu kompetencí stanovených organizačním řádem, s připojením zastávané funkce ve společnosti.
Dozorčí rada
od 26. 3. 2004 do 26. 3. 2004
Dipl. Ing. Michael Fehn - místopředseda dozorčí rady
Pfarrhofgasse 6, 82205 Gilching, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 17. 1. 2003
den vzniku funkce: 13. 2. 2003
od 26. 3. 2004 do 26. 3. 2004
- na území ČR pobyt na adrese: Praha 4, Větrovcova 1406, PSČ 143 00
od 26. 3. 2004 do 26. 3. 2004
Dr. Ing. Peter Hoffmann - člen
Kornblumenweg 4, 85586 Poing, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 17. 1. 2003
od 26. 3. 2004 do 26. 3. 2004
- na území ČR pobyt na adrese : Plzeň, Sladkovského 70, PSČ 301 42
od 26. 3. 2004 do 26. 3. 2004
Ing. Mag. Josef Steinkogler - člen
Hasnerstresse 19, 4020 Linz, Rakouská republika
den vzniku členství: 17. 1. 2003
od 26. 3. 2004 do 26. 3. 2004
- na území ČR pobyt na adrese: České Budějovice, Hradební 20, PSČ 370 00
od 26. 3. 2004 do 8. 8. 2005
Ing. Milan Vašek - předseda dozorčí rady
Tábor, Komenského 2135, PSČ 390 01
den vzniku členství: 17. 1. 2003
den vzniku funkce: 13. 2. 2003
od 26. 3. 2004 do 8. 8. 2005
Dipl. Ing. Michael Fehn - místopředseda dozorčí rady
Pfarrhofgasse 6, 82205 Gilching, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 17. 1. 2003
den vzniku funkce: 13. 2. 2003
od 26. 3. 2004 do 8. 8. 2005
- na území ČR pobyt na adrese: Praha 7, Trojská 181a/724, PSČ 171 00
od 26. 3. 2004 do 8. 8. 2005
Dr. Ing. Peter Hoffmann - člen
Kornblumenweg 4, 85586 Poing, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 17. 1. 2003
od 26. 3. 2004 do 8. 8. 2005
- na území ČR pobyt na adrese : Praha 8, Na Dlážděnce 7
od 26. 3. 2004 do 8. 8. 2005
Ing. Zdeněk Machala - člen
Bílovice nad Svitavou, Kanice 184, PSČ 664 01
den vzniku členství: 17. 1. 2003
od 26. 3. 2004 do 8. 8. 2005
Ing. Mag. Josef Steinkogler - člen
Hasnerstresse 19, 4020 Linz, Rakouská republika
den vzniku členství: 17. 1. 2003
od 26. 3. 2004 do 8. 8. 2005
- na území ČR pobyt na adrese: České Budějovice, Rudolfovská 12/26, PSČ 370 00
od 26. 3. 2004 do 8. 8. 2005
Ing. Jan Špika - člen
České Budějovice, K. Lavičky 18, PSČ 370 01
den vzniku členství: 17. 1. 2003
od 10. 8. 2002 do 27. 3. 2003
Ing. Věra Kučerová - místopředsedkyně
Ostrava 1, Nádražní 56, PSČ 702 00
den vzniku členství: 1. 1. 2002
den vzniku funkce: 9. 5. 2002 - 25. 11. 2002
od 25. 6. 2002 do 26. 3. 2004
Ing. Stanislav Stejskal - člen
Brno, Valouškova 2, PSČ 635 00
den vzniku funkce: 26. 4. 2002 - 17. 1. 2003
od 10. 4. 2002 do 25. 6. 2002
Petr Neoral - místopředseda
Frýdek-Místek, Palkovice 695, PSČ 739 41
den vzniku členství: 1. 1. 2002
den vzniku funkce: 11. 2. 2002 - 26. 4. 2002
od 10. 4. 2002 do 26. 3. 2004
Ing. Zdeněk Bauer - předseda
Brno, Polní 15, PSČ 639 00
den vzniku členství: 1. 1. 2002 - 17. 1. 2003
den vzniku funkce: 11. 2. 2002 - 17. 1. 2003
od 13. 3. 2002 do 10. 4. 2002
Petr Neoral - člen
Frýdek-Místek, Palkovice 695, PSČ 739 41
den vzniku členství: 1. 1. 2002
od 13. 3. 2002 do 10. 4. 2002
Ing. Zdeněk Bauer - člen
Brno, Polní 15, PSČ 639 00
den vzniku členství: 1. 1. 2002
od 31. 7. 2001 do 13. 3. 2002
Petr Neoral - předseda
Frýdek-Místek, Palkovice 695, PSČ 739 41
od 4. 2. 2000 do 13. 3. 2002
Ing. Zdeněk Machala - místopředseda
Bílovice nad Svitavou, Kanice 184, PSČ 664 01
od 1. 10. 1999 do 4. 2. 2000
Ing. Zdeněk Machala - místopředseda
Brno, Kosmonautů 7
od 8. 2. 1999 do 31. 7. 2001
Petr Neoral - předseda
Frýdek-Místek, J.Kavky 3115
od 8. 2. 1999 do 10. 8. 2002
Ing. Věra Kučerová - členka
Ostrava 1, Nádražní 56
den vzniku členství: 1. 1. 2002
od 15. 9. 1997 do 8. 2. 1999
Petr Neoral - člen
Frýdek-Místek, J.Kavky 3115
od 15. 9. 1997 do 8. 2. 1999
Ing. Věra Kučerová - předsedkyně
Ostrava 1, Nádražní 56
od 15. 9. 1997 do 1. 10. 1999
ing. Jiří Růžička - místopředseda
Brno, Vlárská 7
od 1. 10. 1995 do 15. 9. 1997
ing. František Kořínek - předseda
Ostrava, U mostu 5
od 1. 10. 1995 do 15. 9. 1997
ing. Jiří Růžička - místopředseda
Brno, Vlárská 7
od 1. 10. 1995 do 15. 9. 1997
Petr Neoral - člen
Frýdek-Místek, J.Kavky 3115
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Srovnání spořicích účtů: nováčci útočí

19. 4. 2018 | Co se děje | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Srovnání spořicích účtů: nováčci útočí

Kdo vám dnes na spořicím účtu nejvíc zhodnotí sto tisíc a kdo milion korun? V čele našeho žebříčku jsou nové banky.

Zaměstnavatel dluží. Od května rostou „náhradní výplaty“ vyplácené úřadem práce

19. 4. 2018 | Co se děje | Terezie Nývltová Vojáčková

Zaměstnavatel dluží. Od května rostou „náhradní výplaty“ vyplácené úřadem práce

Zaměstnanci, kterým insolventní zaměstnavatel dluží mzdu, si můžou říct o „náhradní výplatu“ na úřadu práce. Od 1. května se zvyšuje maximální částka, kterou úřad vyplácí.

Dlouhodobé pravidelné investice: vyplatí se předplácet poplatky na třicet let?

18. 4. 2018 | Jak na to | Jan Traxler | 8 komentářů

Dlouhodobé pravidelné investice: vyplatí se předplácet poplatky na třicet let?

Předplacené poplatky jsou u podílových fondů logicky nižší než ty placené průběžně. Na třicetiletém a delším investičním horizontu s sebou ale přinášejí rizika.

Nájemník neplatí, odejít nechce. Jak ho vystěhovat

18. 4. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá | 8 komentářů

Nájemník neplatí, odejít nechce. Jak ho vystěhovat

Zbavit se nájemníka, který neplatí, nemusí být jednoduché. Spor se může táhnout roky. Zvlášť když neplatič odejít nechce, využije všech obranných prostředků, které mu zákon dává, a vy chcete postupovat legálně.

Tma. Může Česko zhasnout?

17. 4. 2018 | Co se děje | Jana Poncarová | 6 komentářů

Tma. Může Česko zhasnout?

Spíš než celorepublikový výpadek elektrické sítě, způsobený třeba masivními přetoky elektřiny z větrných elektráren, hrozí výpadky lokální. Stačí silný vítr, povodně nebo rozsáhlé námrazy. Kdy Česko může zahalit tma? A co by se stalo, kdyby opravdu přišel blackout?

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Iveta Pomeje Bartošová

Iveta Pomeje Bartošová

- zpěvačka

+9
+
-
2.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-9
+
-
3.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-15
+
-
4.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

-31
+
-
5.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-340
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 254 658 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 540,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 545,00 Kč
Czech Exchange 2 550,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 555,00 Kč
MONETA Money Bank 2 604,00 Kč
Sberbank CZ 2 606,00 Kč
Expobank CZ 2 608,00 Kč
Česká spořitelna 2 648,00 Kč
ČSOB 2 644,00 Kč
Komerční banka 2 658,68 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 685,70 Kč
Raiffeisenbank 2 690,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vrácení peněz za neodpovídající zboží
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vrácení peněz za neodpovídající zboží

Otázka: Dobrý den, paní mi poslala zboží, které mělo být nové, ale evidentně tomu tak není. Poslala jsem jí zboží zpět i s vysvětlením, proč ho nechci. Paní mi odmítá poslat peníze zpět, chtěla mi zboží zaslat...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.