Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

EKO-UNIBAU a.s. Praha, Praha, IČO: 63483866 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti EKO-UNIBAU a.s. Praha. Údaje byly staženy 11. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 63483866. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 63483866 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES DPH

Prověřte si

Prověřit exekuce Reputace firmy Rizikovost společnosti
Datum vzniku a zápisu
12. 12. 1995
Obchodní firma
EKO-UNIBAU a.s. Zlín
zapsáno 12. 12. 1995 vymazáno 29. 11. 2000
EKO-UNIBAU a.s. Praha
zapsáno 29. 11. 2000
Firmy na stejné adrese
Tyršovo nábřeží 5183, Zlín
zapsáno 12. 12. 1995 vymazáno 3. 2. 1998
Náměstí TGM 588, 760 01 Zlín
zapsáno 3. 2. 1998 vymazáno 29. 11. 2000
Ječná 25, 120 00 Praha 2
zapsáno 29. 11. 2000 vymazáno 22. 9. 2015
Sídlo Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Část obce: Nové Město
Ulice: Ječná
Adresní místo: Ječná 1255/25
IČO
63483866
zapsáno 12. 12. 1995
DIČ
Identifikátor datové schránky
34xdu7k
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 12. 12. 1995
Spisová značka
B 1762/KSBR Krajský soud v Brně
zapsáno 12. 12. 1995 vymazáno 22. 12. 2000
B 6949/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 22. 12. 2000

Poslední změny a události

1. 6. 2021
Vymazán skutečný majitel Ing. Jaroslav Čech, jako přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem
1. 6. 2021
Zapsán skutečný majitel Ing. Jaroslav Čech, jako přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem
25. 3. 2020
Vymazán člen dozorčí rady Vladimír Podéšť
24. 1. 2020
Zapsán člen dozorčí rady Vladimír Podéšť, jako člen dozorčí rady
24. 1. 2020
Vymazán člen dozorčí rady Vladimír Podéšť

Všechny změny a události ve společnosti

Předmět podnikání
Činnost realitní kanceláře
zapsáno 12. 12. 1995
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
zapsáno 12. 12. 1995
Obchodní živnost-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 12. 12. 1995
Provádění bytových a občanských staveb
zapsáno 12. 12. 1995
Provádění inženýrských staveb včetně technické vybavenosti sídlištních celků
zapsáno 12. 12. 1995
Provádění průmyslových staveb
zapsáno 12. 12. 1995
Provozování půjčovny vozidel a stavebních mechanismů
zapsáno 12. 12. 1995
Podnikání v oblasti nakládání s odpady
zapsáno 8. 10. 1996
Provádění veřejných dražeb
zapsáno 22. 11. 2002
Základní kapitál
144 100 000 Kč
zapsáno 12. 12. 1995 vymazáno 8. 10. 1996
187 100 000 Kč
zapsáno 8. 10. 1996 vymazáno 14. 1. 1999
187 100 000 Kč
Splaceno: zcela splaceno
zapsáno 14. 1. 1999 vymazáno 17. 3. 1999
206 100 000 Kč
Splaceno: zcela splaceno
zapsáno 17. 3. 1999 vymazáno 13. 7. 1999
216 100 000 Kč
Splaceno: zcela splaceno
zapsáno 13. 7. 1999 vymazáno 30. 3. 2005
54 025 000 Kč
Splaceno: zcela splaceno
zapsáno 30. 3. 2005
Akcie
1441 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 12. 12. 1995 vymazáno 8. 10. 1996
1871 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 8. 10. 1996 vymazáno 17. 3. 1999
2061 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 17. 3. 1999 vymazáno 13. 7. 1999
2161 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč Podoba akcií: listinná
zapsáno 13. 7. 1999 vymazáno 30. 3. 2005
2161 ks akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 25 000 Kč
zapsáno 30. 3. 2005
Ostatní skutečnosti
Jediný akcionář: EKO - UNIBAU, spol. s r.o., Praha 7,Umělecká 5, IČO 43 00 45 39.
zapsáno 8. 10. 1996 vymazáno 18. 12. 1997
Jediný akcionář: František Baránek, nar. 07.12.1959, bytem Bratřejov 67, 763 12 Vizovice - 100 % akcií
zapsáno 18. 11. 1997 vymazáno 18. 12. 1997
Základní jmění: 187,100.000 Kč, zcela splaceno.
zapsáno 8. 10. 1996 vymazáno 14. 1. 1999
Valná hromada obchodní společnosti EKO-UNIBAU a.s. Zlín konaná dne 16.12.1998 rozhodla, že základní jmění se zvyšuje o částku 29.000.000,- Kč (slovy: dvacetdevětmilionů korun českých) úpisem nových akcií nepeněžitým vkladem, kterým je nemovitost zapsaná na listu vlastnictví 321 pro obec Březová, k.ú. Březová u Zlína, a to samostatná budova \"administrativní budova, banka\" postavená na stavební ploše 440, jejichž vlastníkem je společnost EKO-UNIBAU, spol. s r.o. se sídlem Praha 7, Umělecká 5, IČO 43004539. Shora uvedená nemovitost je oceněna znaleckým posudkem číslo 1140-51/1998-9 soudního znalce Ing. Miroslava Holuba ze dne 1. září 1998 částkou 29.070.570,- Kč (slovy: dvacetdevětmilionůsedmdesáttisícpětsetsedmdesát korun českých), dále znaleckým posudkem číslo 2893/129/98 soudního znalce Dipl.tech. Jaroslava Zemánka ze dne 28. srpna 1998 částkou 29.099.690 Kč (slovy: dvacetdevětmilionůdevadesátdevěttisícšestsetdevadesát korun českých). Po splacení vkladu na zvýšení základního jmění bude vydáno 290 (slovy: dvěstědevadesát) kusů akcí na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých). Emísní kurs odpovídá jmenovité hodnotě akcií. Akcie budou upsány nejpozději do třiceti dnů po nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.
zapsáno 15. 1. 1999 vymazáno 17. 3. 1999
Snižuje se základní kapitál společnosti z důvodu prohlubujících se ztrát, způsobených především z rozdílu mezi účetními a daňovými odpisy nemovitého majetku, vloženého do společnosti. Tento majetek byl na základě ocenění, zpracovaného podle tehdy platných předpisů, nadhodnocen. K dalšímu poklesu vlastního kapitálu došlo zaúčtováním odložené daně z rozdílu mezi zůstakovými cenami, účetními a daňovými, vloženého majetku. Částka odpovídající senížení základního kapitálu, tj. 165.075.000,-Kč (slovy:jednostošedesát-dvalilionysedmdesátpěttisíckorunčeských) bude použita výlučně na úhradu ztráty, vykázané v účetní závěrce za rok 2003, ověřené auditorem, a která je vyšší než částka, o kterou se základní kapitál snižuje. Úhrada ztráty snížením základního kapitálu je umožněna v ust. § 27 odst. 3 stanov. Snižuje se základní kapitál společnosti o 162.075.000,-Kč (slovy:jednostošedesát-dvamilionysedmsetpěttisíckorunčeských), tj. z 216.100.000,-Kč na 54.025.000,-Kč). Snížení bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech 2.161 (slovy:dvoutisíc-jednostošedesátijedné) akcie společnosti (kmenových, v listinné podobě, na majitele), které mají stejnou jmenovitou hodnotu 100.000,-Kč, takže jmenovitá hodnota každé akcie bude snížena ze 100.000,-Kč (slovy:jednohostatisíckorunčeských) na 25.000,-Kč (slovy:dvacetpět- tisíckorunčeských) s tím, že dosavadní akcie budou vyměněny za nové akcie. Představenstvo vyzve akcionáře společnosti nejpozději do 15 dnů po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, aby předložili akcie společnosti k výměně za nové akcie způsobem určeným ve stanovách ke svolání valné hromady, a to s lhůtou nejméně 45 dní a nejvýše 60 dní po uveřejnění této vývzvy. Bude-li však v době této vývzvy jediný akcionář ve výpisu z obchodního rejstříku uveden jako jediný akcionář anebo bude v této době alespoň návrh adresovaný Městskému soudu v Praze na zápis jediného akcionáře v obchodním rejstříku tomuto soudu doručen, vyzve představenstvo jediného akcionáře, vyzve představenstvo jediného akcionáře dopisem zaslaným doporučeně na adresu jeho bydliště v tuzemsku, známou z tohoto notářského zápisu, s lhůtou nejméně 15 dní po doručení a nejvyýše 30 dní po doručení k předložení akcií k výměně za nové akcie o jmenovité hodnotě (každé) 25.000,-Kč Ukládá se představenstvu společnosti, aby návrh na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku podala Městskému soudu v Praze do 30 dnů od dnešního dne.
zapsáno 23. 3. 2005 vymazáno 30. 3. 2005
Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, pověřený vedením exekuce na základě usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 25. 6. 2010, č. j. 33 EXE 1240/2010-28, vydal dne 17.09.2015, č.j. 099 EX 3665/10-56, Exekuční příkaz postižením závodu povinného, a to EKO-UNIBAU a.s. Praha, IČO: 63483866, se sídlem Ječná 25, 120 00 Praha 2 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 6949. Soudní exekutor ustanovuje správcem závodu povinného Jakub Háj a spol., IČO: 02563657.
zapsáno 22. 9. 2015 vymazáno 9. 4. 2019
Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, pověřený vedením exekuce na základě usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 25. 6. 2010, č. j. 33 EXE 1240/2010-28, vydal dne 17.09.2015, č.j. 099 EX 3665/10-56, Exekuční příkaz postižením závodu povinného, a to EKO-UNIBAU a.s. Praha, IČO: 63483866, se sídlem Ječná 25, 120 00 Praha 2 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 6949. Soudní exekutor ustanovuje správcem závodu povinného Jakub Háj a spol., IČO: 02563657. Usnesením č.j. 099 EX 3665/10-216 ze dne 26.3.2019, které nabylo právní moci dne 6.4.2019, zrušil soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan exekuční příkaz č.j. 099 EX 3665/10-56 vydaný dne 17.9.2015, kterým bylo rozhodnuto o postižení závodu povinné.
zapsáno 9. 4. 2019 vymazáno 9. 4. 2019
Byly předloženy stanovy upravené valnou hromadou konanou dne 27.5.1996.
zapsáno 8. 10. 1996
Se společností se sloučily: - LIME SPED spol. s r.o., Zlín, Kvítková ll, IČO 60 70 89 13, Rg C 15 404 Krajského obchodního soudu v Brně, se základním jměním 100.000 Kč, - REMAS, spol. s r.o., Zlín, Kvítková ll, IČO 60 70 89 21, Rg C 15 405 Krajského obchodního soudu v Brně, se základním jměním 100.000 Kč, obě ke dni 8. 10. 1996.
zapsáno 8. 10. 1996

Statutární orgán - představenstvo

Předseda představenstva
ing. Jaroslav Čech
Paseky, Zlín
zapsáno 12. 12. 1995 vymazáno 14. 1. 1999
Člen představenstva
ing. Miroslav Lukšík
Lysá, Zlín, Želechovice
zapsáno 12. 12. 1995 vymazáno 14. 1. 1999
Člen představenstva
ing. Josef Jůzek
Březnická, Zlín
zapsáno 12. 12. 1995 vymazáno 14. 1. 1999
Člen představenstva
ing. Miroslav Lukšík
Lysá, Zlín, Želechovice
zapsáno 14. 1. 1999 vymazáno 29. 11. 2000
Člen představenstva
ing. Josef Jůzek
Březnická, Zlín
zapsáno 14. 1. 1999 vymazáno 29. 11. 2000
Předseda představenstva
ing. Jaroslav Čech
Paseky, Zlín
Den vzniku členstvi: 12. 12. 1995
zapsáno 14. 1. 1999 vymazáno 30. 1. 2014
Člen představenstva
JUDr. Karel Pásek
V.P.Čkalova, 160 00 Praha 6
Den vzniku členstvi: 12. 12. 1995
zapsáno 29. 11. 2000 vymazáno 16. 7. 2015
Člen představenstva
Mgr. Tomáš Úlehla
Obeciny, 760 01 Zlín
Den vzniku členstvi: 12. 12. 1995
zapsáno 29. 11. 2000 vymazáno 22. 9. 2015
Předseda představenstva
ing. Jaroslav Čech
Nad Dolinou, 760 01 Zlín - Zlín
Den vzniku členstvi: 12. 12. 1995
zapsáno 30. 1. 2014 vymazáno 22. 9. 2015
Člen představenstva
JUDr. Karel Pásek
Eliášova, 160 00 Praha - Bubeneč
Den vzniku členstvi: 12. 12. 1995
zapsáno 16. 7. 2015 vymazáno 22. 9. 2015
Předseda představenstva
ing. Jaroslav Čech
Nad Dolinou, 760 01 Zlín - Zlín
Den vzniku členstvi: 12. 12. 1995
zapsáno 22. 9. 2015
Člen představenstva
JUDr. Karel Pásek
Eliášova, 160 00 Praha - Bubeneč
Den zániku funkce: 31. 5. 2012
Den vzniku členstvi: 12. 12. 1995
Den zániku členstvi: 31. 5. 2012
zapsáno 22. 9. 2015 vymazáno 19. 4. 2017
Člen představenstva
Mgr. Tomáš Úlehla
Pasecká, 760 01 Zlín - Zlín
Den zániku funkce: 30. 5. 2016
Den vzniku členstvi: 12. 12. 1995
Den zániku členstvi: 30. 5. 2016
zapsáno 22. 9. 2015 vymazáno 19. 4. 2017
Způsob jednání
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná vždy předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva.
zapsáno 12. 12. 1995

Dozorčí rada

Člen
ing. Lubomír Kubiš
Komenského, Napajedla
zapsáno 12. 12. 1995 vymazáno 14. 1. 1999
Člen
ing. Milada Vaverková
Jihlavská, Říčany u Brna
zapsáno 12. 12. 1995 vymazáno 14. 1. 1999
Člen
JUDr. Václav Kvíčala
Žampachova, Brno
zapsáno 12. 12. 1995 vymazáno 14. 1. 1999
Člen
ing. Lubomír Kubiš
Komenského, Napajedla
zapsáno 14. 1. 1999 vymazáno 29. 11. 2000
Člen
ing. Milada Vaverková
Jihlavská, Říčany u Brna
zapsáno 14. 1. 1999 vymazáno 29. 11. 2000
Člen
JUDr. Václav Kvíčala
Žampachova, Brno
zapsáno 14. 1. 1999 vymazáno 29. 11. 2000
Člen
Ing. Radomír Lapčík
763 14 Zlín - Štípa 417, Česká republika
Den vzniku členstvi: 12. 12. 1995
Den zániku členstvi: 31. 3. 2006
zapsáno 29. 11. 2000 vymazáno 25. 9. 2006
Člen
doc. Ing. Josef Procházka
Talichova, 160 00 Praha 6
Den vzniku členstvi: 12. 12. 1995
zapsáno 29. 11. 2000 vymazáno 22. 9. 2015
Členka
Hana Grögerová
Příkrá, 760 01 Zlín
zapsáno 29. 11. 2000 vymazáno 22. 11. 2002
Člen
Ing. arch. Ivan Michael Božuk
167606 Magnolia B1, Encino CA 91436, Spojené státy americké
Den vzniku funkce: 21. 3. 2002
zapsáno 22. 11. 2002
Člen dozorčí rady
Vladimír Podéšť
Na Kopci, 760 01 Zlín
Den vzniku členstvi: 1. 4. 2006
zapsáno 25. 9. 2006 vymazáno 22. 9. 2015
Člen dozorčí rady
Vladimír Podéšť
Na Kopci, 760 01 Zlín
Den vzniku členstvi: 1. 4. 2006
zapsáno 22. 9. 2015 vymazáno 24. 1. 2020
Člen
doc. Ing. Josef Procházka
Valouškova, 635 00 Brno - Bystrc
Den vzniku členstvi: 12. 12. 1995
zapsáno 22. 9. 2015
Člen dozorčí rady
Vladimír Podéšť
Na Kopci, 760 01 Zlín - Zlín
Den vzniku členstvi: 1. 4. 2006
Den zániku členstvi: 22. 11. 2019
zapsáno 24. 1. 2020 vymazáno 25. 3. 2020

Jediný akcionář

Jediný akcionář
Ing. Jaroslav Čech, M-LAND Zlín
Zlínské Paseky, 760 01 Zlín
zapsáno 18. 12. 1997 vymazáno 12. 1. 1998
Jediný akcionář
Ing. Jaroslav Čech, M-LAND Zlín
Zlínské Paseky, 760 01 Zlín
zapsáno 12. 1. 1998 vymazáno 14. 1. 1999
Jediný akcionář
Ing. Jaroslav Čech
Zlínské Paseky, Zlín
zapsáno 23. 3. 2005 vymazáno 30. 1. 2014
Jediný akcionář
Ing. Jaroslav Čech
Nad Dolinou, 760 01 Zlín - Zlín
zapsáno 30. 1. 2014 vymazáno 22. 9. 2015
Jediný akcionář
Ing. Jaroslav Čech
Nad Dolinou, 760 01 Zlín - Zlín
zapsáno 22. 9. 2015

Skuteční majitelé

Přímý skutečný majitel; Koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem
Ing. Jaroslav Čech
Nad Dolinou, 760 01 Zlín - Zlín
Automatický průpis: ano
Podíl na hlasování: 100,00 %
Podíl na prospěchu: 100,00 %
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 3. 10. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 22. 9. 2015
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Vlastnictví podílu na hlasovacích právech.
Vlastnictví podílu na prospěchu.
zapsáno 1. 6. 2021 vymazáno 3. 10. 2022
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Jaroslav Čech
Nad Dolinou, 760 01 Zlín - Zlín
Automatický průpis: ano
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 23. 3. 2005
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 100,00 %
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 1. 10. 2022

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-511
-
+
Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

herec a ředitel filmového festivalu

81
-
+
Karel Poborský

Karel Poborský

fotbalista

140
-
+
Pavel Novotný

Pavel Novotný

starosta

-1282
-
+
Lukáš Konečný

Lukáš Konečný

boxer

72
-
+
Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

šlechtic, podnikatel

-1030
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

KREDITNÍ KARTA SMART

Jedinečná nabídka neveřejných nemovitostí k bydlení i investici, kterou nenajdete na běžných realitních portálech.