MAGNUM Parket, a.s., IČO: 63497271 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti MAGNUM Parket, a.s. Údaje byly staženy 4. 7. 2018 z datové služby justice.cz dle IČO 63497271. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 63497271 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu20. 2. 1996
Datum zániku1. 9. 2014
StavVymazáno
Obchodní firma
od 20. 2. 1996 do 1. 9. 2014

MAGNUM Parket, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 10. 4. 2001 do 1. 9. 2014
Vyškov, Tovární 1
od 20. 2. 1996 do 10. 4. 2001
Vyškov, Brněnská 8
IČO
od 20. 2. 1996 do 1. 9. 2014

63497271

DIČ

CZ63497271

Právní forma
od 20. 2. 1996 do 1. 9. 2014
Akciová společnost
Spisová značka1879 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 10. 8. 2009 do 1. 9. 2014
- Truhlářství, podlahářství
od 10. 8. 2009 do 1. 9. 2014
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 14. 4. 1998 do 10. 8. 2009
- výroba dvouvrstevných parket
od 14. 4. 1998 do 10. 8. 2009
- podlahářství
od 20. 2. 1996 do 10. 8. 2009
- výroba a prodej třívrstvých parket
od 20. 2. 1996 do 10. 8. 2009
- obchodní živnost-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 20. 2. 1996 do 10. 8. 2009
- zprostředkovatelská činnost
Ostatní skutečnosti
od 1. 9. 2014 do 1. 9. 2014
- Vymazává se z obchodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností.
od 1. 9. 2014 do 1. 9. 2014
- Společnost MAGNUM Parket, a.s., se sídlem Tovární 1, 682 01 Vyškov, Česká republika, IČO 634 97 271, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1879 zanikla dne 1.9.2014 bez likvidace fúzí sloučením se společností MAGNUM Building, a.s., se sídlem Tovární 1, Vyškov, PSČ 682 01, IČO 269 45 827, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4245, jakožto společností nástupnickou, na níž přešlo jmění zanikající společnosti včetně práv a povi nností z pracovně právních vztahů. Nástupnická společnost nabyla v rámci fúze právní formu společnosti s ručením omezeným a změnila svou obchodní firmu na Unilin s.r.o.
od 11. 4. 2014 do 1. 9. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 11. 4. 2014 do 1. 9. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 21. 12. 2007 do 19. 2. 2008
- 1. Valná hromada společnosti MAGNUM Parket, a.s. ze dne 20.12.2007, rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 13 000 000,- Kč, slovy: třináct milionů korun českých, formou upsání nových akcií, přičemž splacení emisního kursu akcií proběh ne peněžitým vkladem, upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu společnosti MAGNUM Parket, a.s. bude upsáno: 13 ks, slovy: třináct kusů, listinných nekótovaných kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých. 3. Vzhledem k tomu, že se všichni akcionáři vzdali před hlasováním svého přednostního práva, budou všechny nově upisované akcie na zvýšení základního kapitálu nabídnuty předem určenému zájemci a to: - Společnosti Telor International Limited, se sídlem 1st Floor, Jubilee Building, Victoria Street, Douglas, Isle of Man IMI 25 H, Britské panenské ostrovy. 4. Upisování akcií proběhne v sídle společnosti MAGNUM Parket, a.s., ve Vyškově, Tovární, a to podepsáním smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností MAGNUM Parket, a.s. Návrh smlouvy je společnost povinna doručit předem určenému záj emci do 5 dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Lhůta pro upsání nových akcií je jeden měsíc od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznám en představenstvem písemně, zasláním oznámení na jeho doručovací adresu bez zbytečného odkladu po zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Emisní kurs nově upisovaných akcií je stanoven na hodnotu určenou přepočtem kurzu amerického dolaru a české koruny, který je platný v den uzavření dohody o započtení. Případný rozdíl mezi jmenovitou hodnotou upsaných akcií a částkou vypočtenou po přepočtu níže uvedené pohledávky na koruny české, činí emisní ážio. Upisování bude vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhod nutí do obchodního rejstříku. 5. Lhůta pro splacení 100 % emisního kursu upsaných akcií je do dvou měsíců od úpisu akcií, tedy uzavření smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností, přičemž peněžité vklady budou splaceny výhradně započtením této pohledávky: pohledávky akcionáře Telor International Limited, se sídlem 1st Floor, Jubilee Building, Victoria Street, Douglas, Isle of Man IMI 25 H, Britské panenské ostrovy z půjčky poskytnuté společnosti MAGNUM Parket, a.s., v celkové výši 720 000 USD, slovy: sedm set dvacet tisíc amerických dolarů, na základě smlouvy o půjčce, kterou dne 2.7.2007 uzavřela společnost Telor International Limited, jako věřitel, a společnost MAGNUM Parket, jako dlužník. Valná hromada zároveň schvaluje, aby výše popsaná pohledávka byla započtena na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií předem určeným zájemcem dle tohoto rozhodnutí, přičemž kurz pro započtení bude určen podle data platného v okamžiku uzavření smlouvy o započtení. Představenstvo doručí upisovateli návrh dohody o započtení spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 4. tohoto rozhodnutí, upisovatel doručí podepsaný návrh zpět představenstvu ve lhůtě stanovené pro splacení emisního kurzu nově upisovaných akcií.
od 8. 6. 2006 do 24. 7. 2006
- 1. Valná hromada společnosti MAGNUM Parket, a.s. rozhodla dne 29.5.2006, formou notářského zápisu JUDr. Michala Voříška, č.j. NZ 570/2006, N 584/2006, o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 10.000.000,- Kč, slovy: deset milionů korun českých, formou upsání nových akcií, přičemž splacení emisního kursu akcií proběhne peněžitými vklady, upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu spol. MAGNUM Parket, a.s. bude upsáno 10 ks, slovy: deset kusů, listinných nekótovaných kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých. Vzhledem k tomu, že se v šichni akcionáři vzdali před hlasováním svého přednostního práva, budou akcie upisované na zvýšení základního kapitálu nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti Telor International Limited, Jubilee Building, Victoria Street, Souhlas, Isle of Man, Brits ké panenské ostrovy. 3. Upisování akcií proběhne v sídle společnosti MAGNUM Parket, a.s. ve Vyškově, Tovární 1, a to podepsáním smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností MAGNUM Parket, a.s. Návrh smlouvy je společnost povinna doručit určenému zájemci d o 5 dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Lhůta pro upsání nových akcií je jeden měsíc od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámen s doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs nově upisovaných akcií jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých, činí 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých. 4. Lhůta pro splacení 30% emisního kursu upsaných akcií je do dvou měsíců od úpisu akcií, tedy uzavření smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností, přičemž peněžitý vklad je splatný převodem na účet vedený u Komerční banky, a.s., č. účtu 35-4477xxxx. Zbytek emisního kurzu upsaných akcií je upisovatel povinen v celé výši zaplatit do jednoho roku od úpisu.
od 28. 11. 1997 do 23. 2. 1998
- Usnesením valné hromady ze dne 16.10.1997 bylo rozhodnuto, že: Zvyšuje se základní jmění společnosti MAGNUM Parket, a.s. o částku 90.000.000,- Kč (slovy: devadesátmilionůkorun), a to upisováním nových akcií. Upisování akcií nad uvedenou částku se nepřipouští.
od 28. 11. 1997 do 23. 2. 1998
- Upisuje se 9.000 ks listinných, kmenových akcií na jméno, které nejsou veřejně obchodovatelné, přičemž jejich nominální hodnota 10.000,- Kč je rovna jejich emisnímu kursu.
od 28. 11. 1997 do 23. 2. 1998
- Přednostní právo k úpisu nových akcií mají dosavadní akcionáři a mohou je vykonat v sídle společnosti, a to počínaje prvním dnem po zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku po dobu následujících dvou týdnů, přičemž na 1 dosavadní akcii o nominální hodnotě 10.000,- Kč lze upsat 9 akcií nových o téže nominální hodnotě, tj. 9 ks listinných, kmenových akcií na jméno, které nejsou veřejně obchodovatelné, přičemž jejich nominální hodnota 10.000,- Kč je rovna jejich emisnímu kursu.
od 28. 11. 1997 do 23. 2. 1998
- Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty již dnes známému konkrétnímu zájemci - společnosti SPECTRUM, spol. s r.o., se sídlem ve Vyškově, Smetanovo nábřeží 26, IČO 42660157, a to za cenu rovnající se nominální hodnotě. Akcie bez využití přednostního práva budou upisovány v sídle společnosti ve lhůtě 14 dnů od skončení upisování akcií s využitím přednostního práva.
od 28. 11. 1997 do 23. 2. 1998
- Upisovatel je povinen splatit alespoň 30 % emisního kursu (tj. nominální hodnoty) upsaných akcií do pěti dnů ode dne upsání, a to na bankovní účet společnosti č. 8964xxxx u Komerční banky, a.s. pobočka Vyškov nebo v hotovosti na pokladnu společnosti. Nesplní-li upisovatel tuto povinnost, považuje se upsání za neúčinné.
od 28. 11. 1997 do 23. 2. 1998
- Návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku je představenstvo povinno podat nejpozději do třiceti dnů od usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění. Usnesení zveřejní představenstvo v Obchodním věstníku bez zbytečného odkladu po jeho zápisu do obchodního rejstříku. Upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku.
od 28. 11. 1997 do 23. 2. 1998
- K upsání akcie dochází zápisem do listiny upisovatelů.
Kapitál
od 19. 2. 2008 do 1. 9. 2014
Základní kapitál 123 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 24. 7. 2006 do 19. 2. 2008
Základní kapitál 110 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 13. 11. 2000 do 24. 7. 2006
Základní kapitál 100 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 23. 2. 1998 do 13. 11. 2000
Základní kapitál 100 000 000 Kč
od 20. 2. 1996 do 23. 2. 1998
Základní kapitál 10 000 000 Kč
od 19. 2. 2008 do 1. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 123.
od 24. 7. 2006 do 19. 2. 2008
Akcie na jméno err, počet akcií: 110.
od 14. 4. 1998 do 24. 7. 2006
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 23. 2. 1998 do 14. 4. 1998
Akcie na jméno err, počet akcií: 10 000.
od 10. 5. 1996 do 23. 2. 1998
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.
od 20. 2. 1996 do 10. 5. 1996
Akcie na majitele err, počet akcií: 1 000.
Statutární orgán
od 11. 4. 2014 do 1. 9. 2014
CARL FLORENT PLYSON - člen představenstva
Nazareth, ´s Gravenstraat 189E, PSČ 981 0, Belgické království
den vzniku členství: 21. 2. 2014
od 11. 4. 2014 do 1. 9. 2014
PATRICK BOURGUIGNON - člen představenstva
Wolvertem, Blakebergen 1, PSČ 186 1, Belgické království
den vzniku členství: 21. 2. 2014
od 13. 6. 2012 do 1. 9. 2014
Ing. Pavel Lokaj - předseda představenstva
Letonice, U koupaliště 477, PSČ 683 35
den vzniku členství: 28. 5. 2012
den vzniku funkce: 28. 5. 2012
od 25. 7. 2011 do 13. 6. 2012
Ing. Lucie Baleková - předseda představenstva
Chvojenec, , PSČ 534 01
den vzniku členství: 3. 6. 2011 - 28. 5. 2012
den vzniku funkce: 6. 6. 2011 - 28. 5. 2012
od 25. 7. 2011 do 11. 4. 2014
Ing. Martin Golda - člen představenstva
Vyškov, Dukelská, PSČ 682 01
den vzniku členství: 3. 6. 2011 - 21. 2. 2014
od 10. 8. 2009 do 11. 4. 2014
Mgr. Patrik Šimek - místopředseda představenstva
Praha 5, U Blaženky 453/3, PSČ 150 00
den vzniku členství: 5. 5. 2009 - 21. 2. 2014
den vzniku funkce: 5. 5. 2009 - 21. 2. 2014
od 17. 6. 2008 do 25. 7. 2011
Bc. Halina Glajcarová - předseda představenstva
Třanovice, 161, PSČ 739 53
den vzniku členství: 11. 9. 2006 - 2. 6. 2011
den vzniku funkce: 15. 2. 2008 - 2. 6. 2011
od 17. 6. 2008 do 25. 7. 2011
Ing. Andrea Zemánková - člen představenstva
Drnovice, 755, PSČ 683 04
den vzniku členství: 15. 2. 2008 - 2. 6. 2011
od 30. 11. 2006 do 17. 6. 2008
Bc. Halina Glajcarová - člen představenstva
Třanovice, 161, PSČ 739 53
den vzniku členství: 11. 9. 2006
od 18. 5. 2006 do 30. 11. 2006
Shawn Johnson - člen představenstva
Praha 6, V Oblouku 836, PSČ 164 00
den vzniku členství: 9. 3. 2006 - 11. 9. 2006
od 18. 5. 2006 do 17. 6. 2008
Neville George Parry - předseda představenstva
Praha 7, Na Salabce 705/12, PSČ 170 00
den vzniku členství: 9. 3. 2006 - 15. 2. 2008
den vzniku funkce: 9. 3. 2006 - 15. 2. 2008
od 18. 5. 2006 do 10. 8. 2009
Michael Kraus - místopředseda představenstva
A-2123 Kreuftal, Rosenbergen 80, Rakouská republika
den vzniku členství: 9. 3. 2006 - 5. 5. 2009
den vzniku funkce: 9. 3. 2006 - 5. 5. 2009
od 10. 8. 2005 do 18. 5. 2006
Shawn Johnson - předseda představenstva
Praha 6, V Oblouku 836
den vzniku členství: 10. 4. 2001 - 9. 3. 2006
den vzniku funkce: 10. 1. 2005 - 9. 3. 2006
od 10. 8. 2005 do 18. 5. 2006
Emerich Bachel - člen představenstva
Lipůvka, Svinošice 10, PSČ 679 22
den vzniku funkce: 19. 4. 2005 - 9. 3. 2006
od 4. 6. 2005 do 18. 5. 2006
Ing. Miroslav Kolář - člen představenstva
Brno-sever - Lesná, Majdalenky 844/7
den vzniku funkce: 11. 12. 1998 - 9. 3. 2006
od 4. 6. 2005 do 18. 5. 2006
Ing. Libor Václavík - člen představenstva
Praha 9-Újezd nad Lesy, Vobrubova 2022, PSČ 190 16
den vzniku funkce: 10. 4. 2001 - 9. 3. 2006
od 10. 4. 2001 do 4. 6. 2005
Ing. Libor Václavík - člen představenstva
Praha 9, Breitcelova 881
od 10. 4. 2001 do 10. 8. 2005
Shawn Johnson - místopředseda představenstva
Praha 6, V Oblouku 836
den vzniku funkce: 10. 4. 2001 - 10. 1. 2005
od 11. 12. 1998 do 10. 4. 2001
Ing. Petr Nečas - člen představenstva
Brno, Ukrajinská 21
od 11. 12. 1998 do 4. 6. 2005
Ing. Miroslav Kolář - člen představenstva
Litohoř, Jakubov 83, PSČ 675 46
od 19. 5. 1998 do 10. 8. 2005
Ing. Miroslav Vymazal - předseda představenstva
Vyškov, Brněnská 8
den vzniku funkce: 19. 5. 1998 - 10. 1. 2005
od 14. 4. 1998 do 11. 12. 1998
Ing. Miroslav Kolář - člen
Litohoř, Jakubov 83, PSČ 675 46
od 14. 4. 1998 do 11. 12. 1998
Ing. Robert Nohal - člen
Vyškov, Palánek 373
od 23. 2. 1998 do 10. 4. 2001
Ing. Štěpán Noskai, CSc. - člen představenstva
Brno, Teyschlova 6
od 28. 11. 1997 do 23. 2. 1998
Ing. Jaroslav Res - člen představenstva
Tvarožná 204, , PSČ 664 05
od 28. 11. 1997 do 19. 5. 1998
Ing. Miroslav Vymazal - předseda představenstva
Vyškov, Na vyhlídce 33
od 28. 11. 1997 do 10. 4. 2001
Josef Surka - místopředseda představenstva
Vyškov, Jabloňová 28
od 28. 11. 1997 do 10. 4. 2001
Anna Vymazalová - členka představenstva
Vyškov, Hybešova 120
od 28. 11. 1997 do 18. 5. 2006
RNDr. Roman Filípek - místopředseda představenstva
Kyjov, Lidická 981
den vzniku funkce: 28. 11. 1997 - 9. 3. 2006
od 10. 5. 1996 do 28. 11. 1997
Ing. Miroslav Vymazal - člen představenstva
Vyškov, Na vyhlídce 33
od 20. 2. 1996 do 10. 5. 1996
Ing. Miroslav Vymazal - člen představenstva
Brno, Havlíčkova 78
od 20. 2. 1996 do 28. 11. 1997
RNDr. Roman Filípek - předseda představenstva
Kyjov, Lidická 981
od 20. 2. 1996 do 28. 11. 1997
Ing. Jaroslav Res - člen představenstva
Tvarožná, 204
od 21. 12. 2007 do 1. 9. 2014
Způsob jednání: Za společnost jedná a podepisuje každý člen představenstva samostatně.
od 18. 5. 2006 do 21. 12. 2007
Způsob jednání: Společnost zastupují vůči třetím osobám členové představenstva. Oprávnění jednat a podepisovat jménem společnosti má předseda a místopředseda představenstva samostatně, třetí člen představenstva smí podepisovat pouze společně s předsedou či místopředsedou představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis předseda či místopředseda představenstva samostatně, či kterýkoliv dva členové představenstva společně.
od 10. 5. 1996 do 18. 5. 2006
Způsob jednání: Společnost zastupují vůči třetím osobám členové představenstva, a to každý samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis kterýkoliv člen představenstva.
od 20. 2. 1996 do 10. 5. 1996
Způsob jednání: Společnost zastupují členové představenstva, a to každý samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis vždy alespoň dva členové představenstva, nebo jeden člen představenstva druhým členem představenstva k tomuto úkonu písemně zmocněný.
Dozorčí rada
od 11. 4. 2014 do 1. 9. 2014
PAUL FREDERIK DE COCK - předseda dozorčí rady
Elsene, Alphonse Renard Straat 41, PSČ 105 0, Belgické království
den vzniku členství: 21. 2. 2014
den vzniku funkce: 5. 3. 2014
od 11. 4. 2014 do 1. 9. 2014
BERNARD PAUL THIERS - člen dozorčí rady
Eine, Nestor De Tierestraat 128, PSČ 970 0, Belgické království
den vzniku členství: 21. 2. 2014
od 11. 4. 2014 do 1. 9. 2014
SVEN MEDARD AMEYE - člen dozorčí rady
Oostrozebeke, Gaverstraat 40, PSČ 878 0, Belgické království
den vzniku členství: 21. 2. 2014
od 13. 6. 2012 do 11. 4. 2014
Ing. Lucie Baleková - předseda dozorčí rady
Chvojenec, , PSČ 534 01
den vzniku členství: 28. 5. 2012 - 21. 2. 2014
den vzniku funkce: 28. 5. 2012 - 21. 2. 2014
od 25. 7. 2011 do 11. 4. 2014
Dr. Karl Heinz Hauptmann - člen dozorčí rady
Gelnhausen, Sudetenstrasse, PSČ 635 71, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 3. 6. 2011 - 21. 2. 2014
od 25. 7. 2011 do 11. 4. 2014
Mgr. Lukáš Jagelský - člen dozorčí rady
Brno, Podpěrova, PSČ 621 00
den vzniku členství: 3. 6. 2011 - 21. 2. 2014
od 10. 8. 2009 do 13. 6. 2012
Ing. Pavel Lokaj - předseda dozorčí rady
Letonice, U koupaliště 477, PSČ 683 35
den vzniku členství: 5. 5. 2009 - 28. 5. 2012
den vzniku funkce: 5. 5. 2009 - 28. 5. 2012
od 17. 6. 2008 do 10. 8. 2009
Neville George Parry - předseda dozorčí rady
Praha, Na Salabce 705/12, PSČ 170 00
den vzniku členství: 15. 2. 2008 - 5. 5. 2009
den vzniku funkce: 15. 2. 2008 - 5. 5. 2009
od 30. 11. 2006 do 25. 7. 2011
Karl Heinz Hauptmann - člen dozorčí rady
Praha 4, Na Strži 65, PSČ 140 00
den vzniku členství: 11. 9. 2006 - 2. 6. 2011
od 18. 5. 2006 do 30. 11. 2006
Eva Kalistová - člen dozorčí rady
Praha, Spálená 35
den vzniku členství: 9. 3. 2006 - 11. 9. 2006
od 18. 5. 2006 do 17. 6. 2008
Henry Kolowrat - předseda dozorčí rady
Průhonice, Pod Valem II/825, PSČ 252 43
den vzniku členství: 9. 3. 2006 - 15. 2. 2008
den vzniku funkce: 9. 3. 2006 - 15. 2. 2008
od 18. 5. 2006 do 25. 7. 2011
Ing. Radek Ondrouch - člen dozorčí rady
Prostějov, Kostelecká 364, PSČ 796 01
den vzniku členství: 9. 3. 2006 - 2. 6. 2011
od 10. 8. 2005 do 18. 5. 2006
Ing. Radek Ondrouch - člen dozorčí rady
Prostějov, Kostelecká 364
den vzniku funkce: 19. 4. 2005 - 9. 3. 2006
od 4. 6. 2005 do 10. 8. 2005
Emerich Bachel - člen dozorčí rady
Lipůvka, Svinošice 10, PSČ 679 22
den vzniku funkce: 2. 1. 2003 - 19. 4. 2005
od 4. 6. 2005 do 18. 5. 2006
Dana Müllerová - člen dozorčí rady
Blansko, Dvorská 1889/70, PSČ 678 01
den vzniku funkce: 4. 1. 2001 - 9. 3. 2006
od 10. 4. 2001 do 4. 6. 2005
Anna Vymazalová - člen dozorčí rady
Vyškov, Hybešova 120
od 10. 4. 2001 do 4. 6. 2005
Dana Mikulášková - člen dozorčí rady
Komořany, 196
den vzniku funkce: 4. 1. 2001
od 10. 4. 2001 do 18. 5. 2006
Eva Kalistová - předseda
Praha, Spálená 35
den vzniku funkce: 4. 1. 2001 - 9. 3. 2006
od 28. 11. 1997 do 10. 4. 2001
Ing. Jiří Konečný - předseda
Vyškov, Osvobození 54
od 28. 11. 1997 do 10. 4. 2001
MVDr. Lubomír Svoboda - člen
Ivanovice na Hané, Malinovského 767
od 28. 11. 1997 do 10. 4. 2001
JUDr. Věra Filípková - členka
Kyjov, Lidická 981
od 20. 2. 1996 do 28. 11. 1997
Anna Vymazalová - předsedkyně
Vyškov, Hybešova 120
od 20. 2. 1996 do 28. 11. 1997
MVDr. Lubomír Svoboda - člen
Ivanovice na Hané, Malinovského 767
od 20. 2. 1996 do 28. 11. 1997
JUDr. Věra Filípková - členka
Kyjov, Lidická 981
Akcionáři
od 11. 4. 2014 do 1. 9. 2014
Spano Invest NV
Oostrozebeke, Ingelmunstersteenweg 229, PSČ 878 0, Belgické království
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

+224

+
-
Daniel Křetínský

Daniel Křetínský

- miliardář, spoluvlastník AC Sparta Praha a Le Monde

-26

+
-
Patrik Hezucký

Patrik Hezucký

- moderátor

-47

+
-
Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-87

+
-
Tomáš Čupr

Tomáš Čupr

- podnikatel, Rohlik.cz, Slevomat

-139

+
-
Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-153

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Dohodáři získají nárok na dovolenou i na příplatky. Rodiče malých dětí si mohou říct o home office. Novela, kterou definitivně potvrdili poslanci, přináší i řadu dalších změn.

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Podnikatelé s účtem od Air Bank mohou nově jednoduše fakturovat přímo v mobilní aplikaci My Air. Služba je propojená s bankovním účtem a umožňuje klientům snadno a zdarma vystavovat profesionální faktury, upozornit na faktury po splatnosti nebo třeba přidat na fakturu QR kód pro snadné zaplacení.

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Nejsme Amerika, rádi chodíme do práce a při nakupování nedáme dopustit na živý kontakt. Fondy zaměřené na maloobchodní centra a kancelářské budovy zažívají poslední roky v regionu střední Evropy velmi dobré období. Krizím navzdory.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Doporučujeme

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Stál u zrodu tří zdravotnických zařízení, které prodal, když mohla naplno fungovat bez něj. Pak ale v...

Partners Financial Services