KLIMACENTRUM a.s.
IČO: 63998351 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu26. 9. 1995
Datum zániku12. 10. 2005
StavVymazáno
Obchodní firma
od 9. 7. 2003 do 12. 10. 2005

KLIMACENTRUM  a.s.

od 26. 9. 1995 do 9. 7. 2003

KLIMACENTRUM VZT a.s.

Sídlo
od 26. 9. 1995 do 12. 10. 2005
Praha 10 - Malešice, Počernická 96
IČO
od 26. 9. 1995 do 12. 10. 2005

63998351

Právní forma
od 26. 9. 1995 do 12. 10. 2005
Akciová společnost
Spisová značka3408 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 3. 9. 2003 do 12. 10. 2005
- zprostředkování služeb
od 3. 9. 2003 do 12. 10. 2005
- správa a údržba nemovitostí
od 3. 9. 2003 do 12. 10. 2005
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví
od 3. 9. 2003 do 12. 10. 2005
- realitní činnost
od 3. 9. 2003 do 12. 10. 2005
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 3. 9. 2003 do 12. 10. 2005
- technické činnosti v dopravě
od 3. 9. 2003 do 12. 10. 2005
- zprostředkování obchodu
od 25. 11. 1999 do 1. 9. 2004
- zastavárenská činnost
od 13. 1. 1998 do 12. 10. 2005
- Pronájem bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb
od 26. 9. 1995 do 13. 1. 1998
- výroba ochranných dýchacích zařízení
od 26. 9. 1995 do 13. 1. 1998
- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
od 26. 9. 1995 do 13. 1. 1998
- posuzování vlivů na životní prostředí
od 26. 9. 1995 do 13. 1. 1998
- projektová činnost v investiční výstavbě - v oboru prostředí staveb, specializace technická zařízení
od 26. 9. 1995 do 13. 1. 1998
- montáž a opravy měřící a regulační techniky
od 26. 9. 1995 do 13. 1. 1998
- výroba, instalace a opravy ústředního vytápění a větrání - vzdu- chotechnických zařízení
od 26. 9. 1995 do 14. 12. 2002
- poradenská činnost v oblasti ochranných dýchacích zařízení
od 26. 9. 1995 do 12. 10. 2005
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 26. 9. 1995 do 12. 10. 2005
- poradenská činnost v oblasti vzduchotechniky
Ostatní skutečnosti
od 12. 10. 2005 do 12. 10. 2005
- Společnost KLIMACENTRUM a.s., se sídlem Praha 10 -Malešice, Počernická 96, IČ: 639 98 351 se vymazává z obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka číslo 3408. Právní důvod výmazu je, že společnost zanikla splynutím s nástupnicko u společností MARKLAND Klimacentrum a.s., se sídlem Praha 10, Počernická 96, PSČ: 108 00, IČ: 273 81 714.
od 9. 7. 2003 do 12. 10. 2005
- Na společnost přešlo jmění zaniklé společnosti KLIMACENTRUM, a.s., IČO: 00009083, se sídlem Praha 10, Počernická 96, PSČ 10800, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 486. Společnost převzala firmu zaniklé společnosti KLIMACENTRUM, a.s. IČ: 00009083, je tedy právním nástupcem společnosti KLIMACENTRUM, a.s., IČ:00009083.
od 19. 6. 2002 do 12. 10. 2005
- "Rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem upsáním nových akcií : -1) Základní kapitál se zvyšuje v souvislosti s budoucím převodem jmění na hlavního akcionáře podle § 220p obchodního zákoníku. Důležitý zájem společnosti, který se sleduje předmětným zvýšením základního kapitálu nepeněžitým vkladem, je dlouhodobějším cílem. Předmětem podnikání společnosti totiž je m.j. pronájem bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb. Emitentovi (KLIMACENTRUM a.s.) vkládaných 62 514 ks kmenových listinných akcií znějících na jméno, přitom náleží rozsáhlá budova s nebytovými prostorami,takže stane-li se společnost jeho majoritním akcionářem, a zejména pak jeho právním nástupcem postupem podle § 220p obchodního zákoníku, je zřejmé, že v souvislosti s tímto podnikáním je předmětný nepeněžitý vklad (akcie) v důležitém zájmu společnosti a je tak i hospodářsky využitelný. Základní kapitál se zvyšuje vkladem, který tuto fůzi včetně a majetkově propojí. - 2) Základní kapitál společnosti KLIMACENTRUM VZT a.s. se zvyšuje z dosavadní výše 4 000 000,- Kč o částku 104 026 000,- Kč (slovy: Jednostočtyřimilionydvacetšestttisíc korun českých) na částku 108 026 000,- Kč (slovy : Jednostoosmmiliónůdvacetšesttisíc korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. -3) Základní kapitál se zvyšuje s vyloučením přednostního práva jediného akcionáře. Jediný akcionář se tímto vzdává svého přednostního práva jediného akcionáře. Jediný akcionář se tímto vzdává svého přednostního práva na úpis akcií. -4) Zvýšení základního kapitálu bude realizováno nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je 62 514 kusů kmenových akcií znějících na jméno emitenta, KLIMACENTRUM, a.s., se sídlem Praha 10, Počernická 96, IČO 00009083, o jmenovité hodnotě po 1 000,- Kč (dále jen "akcie"). Ocenění nepeněžitého vkladu bylo provedeno znalci jmenovanými za tím účelem usnesením Městského soudu v Praze ze dne 18.6.2001 čj. Nc 4125/2001-4 ve Společném posudku znaleckých ústavů - PROSCON s.r.o. a INFO 7 -znalecká organizace ze dne 17.4.2002 pod číslem 0404/02, a to částkou 104 026 000,- Kč (slovy :Jednostočtyřimiliónydvacetšesttisíc korun českých). Uvedené akcie, které nejsou veřejně obchodovatelné a jsou převoditelné jen po předchozím výslovném souhlasu představenstva společnosti, jsou vydány v emisi označené písmenem A a jsou vytištěny jako hromadné akcie s tím, že jediný akcionář jako jejich vlastník je uveden ve jmeném seznamu akcionářů společnosti, a na rubu každé této akcie (hromadné akcie) jsou uvedeny jako obchodní firma a sídlo a také den nybytí akcie. -5) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových listinných akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1000,- Kč v počtu kusů 104 026 které budou vydány za nepeněžitý vklad, jehož předmět a výše ocenění jsou uvedeny vpředu v bodu 4 tohoto rozhodnutí. -6) Emisní kurs činí 1000,- Kč a upisovatel je povinen celou upsanou novou hodnotu akcií splatit předmětným nepeněžitým vkladem nejpozději do konce lhůty pro upisování akcií. -7) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno předem určeným zájemcům, jímž je jediný akcionář společnost TIZKOR INVESTMENT S.A., se sídlem 23, rue Aldringen, L-1118, Luxembourg. Jediný akcionář přitom upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Akcie se vydají v listinné podobě a budou označeny pořadovými čísly tvořícími nepřetržitou číselnou řadu s tím, že tato emise se označí písmenem B. Bude vytištěna jediná hromadná akcie obsahující všechny akcie upsané jediným akcionářem. -8) Akcie, které nebudou upsány podle předchozího bodu, budou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky, která musí mimo jiné obsahovat lhůtu a místo upisování. -9) Lhůta pro upisování akcií činí 15 dní a začne běžet od prvního dne následujícího poté, co usnesení soudu o povolení zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku (dále jen "usnesení soudu") nabude právní moci. Lhůtu pro upisování sdělí upisovateli představenstvo písemně, nejpozději do tří dnů od právní moci usnesení soudu. Místem upisování akcií se rozumí sídlo společnosti.
od 30. 12. 1998 do 12. 10. 2005
- Jediný akcionář společnost rozhodl, že základní jmění společnosti se snižuje - zaúčelem úhrady ztráty - z původní částky 8 000 000,-- Kčna novou částku 4 000 000,-- Kč - snížením jmenovité hodnoty všech kmenových akcií společnosti z původní částky ve výši 80 000,-- Kč na novou částku ve výši 40 000,-- Kč Jediný akcionář společnosti předložil veškeré akcie, které má v držení, za účelem jejich výměny nejpozději do 31.10.1998 a současně to bere na vědomí jako oznámení uskutečněné ve smyslu § 213a odst. 2 obchodního zákoníku.
Kapitál
od 6. 11. 2002 do 12. 10. 2005
Základní kapitál 108 026 000 Kč
od 18. 7. 2000 do 6. 11. 2002
Základní kapitál 4 000 000 Kč
od 26. 9. 1995 do 18. 7. 2000
Základní kapitál 8 000 000 Kč
od 8. 10. 2003 do 12. 10. 2005
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 100.
od 8. 10. 2003 do 12. 10. 2005
listinná podoba
od 6. 11. 2002 do 8. 10. 2003
Akcie na majitele err, počet akcií: 100.
od 6. 11. 2002 do 8. 10. 2003
listinné podobě - emise A
od 6. 11. 2002 do 8. 10. 2003
Akcie na majitele err, počet akcií: 104 026.
od 6. 11. 2002 do 8. 10. 2003
v listinné podobě - emise B
od 18. 7. 2000 do 6. 11. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 100.
od 18. 7. 2000 do 6. 11. 2002
listinné podobě
od 26. 9. 1995 do 18. 7. 2000
Akcie na majitele err, počet akcií: 100.
od 26. 9. 1995 do 18. 7. 2000
listinné
Statutární orgán
od 20. 7. 2005 do 12. 10. 2005
Ing. Radek Váša - člen představenstva
Praha 9, Vyhlídkova 766
od 20. 7. 2005 do 12. 10. 2005
Aidan Scully - předseda představenstva
Barcul, Vergemount Park, Clonskeagh, Dublin 6, Irsko
den vzniku členství: 16. 12. 2004
den vzniku funkce: 2. 2. 2005
od 20. 7. 2005 do 12. 10. 2005
Francis Gerard Walker - člen představenstva
4 Chanel Road, Artane, Dublin, Irsko
den vzniku členství: 16. 12. 2004
od 8. 10. 2003 do 20. 7. 2005
Jiří Vohryzka - místopředseda
Praha 6, Zelená 22
den vzniku členství: 19. 9. 2003 - 16. 12. 2004
den vzniku funkce: 19. 9. 2003 - 16. 12. 2004
od 28. 1. 2003 do 8. 10. 2003
Ing. Lubomír Hejl - místopředseda představenstva
Praha 10, Slívova 3
od 31. 10. 2000 do 20. 7. 2005
mgr. Taťjana Gruntová - člen představenstva
Praha 10, Hradešínská 59, PSČ 100 00
od 13. 1. 1998 do 28. 1. 2003
Ing. Lubomír Hejl - místopředseda představenstva
Praha 10, Slívova 2
od 13. 1. 1998 do 20. 7. 2005
Ing. Radek Váša - předseda představenstva
Praha 9, Vyhlídkova 766
od 26. 9. 1995 do 13. 1. 1998
ing. Alexandr Nikolov - předseda představenstva
Hřebeč, Opletalova 439
od 26. 9. 1995 do 13. 1. 1998
Jiří Novotný - místopředseda představenstva
Praha 10, U továren 10
od 26. 9. 1995 do 31. 10. 2000
ing. Stanislav Lín - člen představenstva
Praha 6, Bolívarova 10
od 30. 12. 1998 do 12. 10. 2005
Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva spolu s dalším členem představenstva.
od 26. 9. 1995 do 30. 12. 1998
Jménem společnosti jedná předseda představenstva společnosti (v době nepřítomnosti místopředseda představenstva společnosti.) Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva ( v době jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva spolu s dalším členem představenstva společnosti.)
Dozorčí rada
od 8. 10. 2003 do 12. 10. 2005
JUDr. Jiří Šilhán - předseda
Praha 5, Pod Klikovkou 11
den vzniku funkce: 19. 9. 2003
od 8. 10. 2003 do 12. 10. 2005
Marta Schnábelová - místopředseda
Praha 4, V Jezírkách 1544
den vzniku členství: 19. 9. 2003
den vzniku funkce: 19. 9. 2003
od 31. 10. 2000 do 12. 10. 2005
Eva Kudrnová
Praha 6, Jemenská 579/4, PSČ 160 00
od 25. 11. 1999 do 8. 10. 2003
Jiří Vohryzka
Praha 6, Zelená 22
od 13. 1. 1998 do 31. 10. 2000
Ing. Karel Chytka
Slaný, Vítězná 1555, PSČ 274 01
od 13. 1. 1998 do 8. 10. 2003
JUDr. Jiří Šilhán
Praha 5, Pod Klikovkou 11
od 26. 9. 1995 do 13. 1. 1998
Miroslava Dolejšová
Praha 10, Chudenická 1060
od 26. 9. 1995 do 13. 1. 1998
Jaroslav Pašek
Praha 10, Počernická 464
od 26. 9. 1995 do 25. 11. 1999
Jean-Claude van Gansen
Praha 10, V zátiší 182
od 26. 9. 1995 do 25. 11. 1999
- nar. 27. 1. 1952
Akcionáři
od 20. 7. 2005 do 12. 10. 2005
CKL Czech a.s., IČO: 27186211
Praha 1, Národní 1435/6, PSČ 110 00
od 8. 3. 2002 do 20. 7. 2005
TIZKOR INVESTMENT S.A.
Luxemburg, rue Aldringen 23, Lucemburské velkovévodství
od 13. 1. 1998 do 8. 3. 2002
KLIMACENTRUM, a.s., IČO: 00009083
Praha 10-Malešice, Počernická 96
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které je dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Mateřská na druhé dítě: kdo ji dostane, kdo ne

20. 3. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Mateřská na druhé dítě: kdo ji dostane, kdo ne

Druhé dítě se narodí v době, kdy ještě berete rodičovský příspěvek na prvního potomka nebo krátce po dočerpání dávky. Dostanete na druhé dítě mateřskou? Jak se liší pravidla u zaměstnankyň a podnikatelek?

Srovnání: na kolik přijde celoroční cestovní pojištění. Vyplatí se?

20. 3. 2018 | Jak na to | Monika Hájková

Srovnání: na kolik přijde celoroční cestovní pojištění. Vyplatí se?

Pro cestovatele, kteří často vyjíždějí za hranice, mají pojišťovny celoroční cestovní pojištění. Kolik celoroční cestovní pojistka stojí, co kryje a komu se vyplatí? Poradí náš přehled.

Miliardový bumerang. Vrátí pojišťovny peníze za špatně nastavené investiční pojistky?

19. 3. 2018 | Co se děje | Ondřej Tůma | 13 komentářů

Miliardový bumerang. Vrátí pojišťovny peníze za špatně nastavené investiční pojistky?

Klienti chtějí zpátky peníze, které naposílali na špatně nastavené investiční pojistky. Po rozhodnutí finančního arbitra zatím pojistné v jednotlivých případech vracely Česká pojišťovna a Axa. Hraje se ale možná o statitisíce pojistek a miliardy korun. Rozhodovat budou soudy.

Elektrika, plyn a extra poplatky. Tisíc za fakturu, stovka za upomínku

19. 3. 2018 | Jak na to | Jana Poncarová | 1 komentářů

Elektrika, plyn a extra poplatky. Tisíc za fakturu, stovka za upomínku

Na faktuře za elektřinu nebo zemní plyn můžete objevit podivné poplatky. Například za to, že jste zavolali na zákaznickou linku. Nebo za to, že vám dodavatel poslal opis ztracené smlouvy. Zjistili jsme, co všechno vám dodavatelé naúčtují k ceně energií.

Dieselgate. Než se to promlčí

18. 3. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas | 3 komentáře

Dieselgate. Než se to promlčí

Aféra dieselgate: koncern Volkswagen přiznal, že naftové motory vybavoval softwarem zkreslujícím výsledky emisních testů. Letos v září to budou tři roky. A je možné, že kdo si přijde stěžovat později, na toho Volkswagen udělá dlouhý nos: Je to promlčené!

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

+159
+
-
2.Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

-7
+
-
3.Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

-37
+
-
4.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-37
+
-
5.Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-271
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 111 046 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 555,00 Kč
Czech Exchange 2 557,00 Kč
Broadway Change 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 565,00 Kč
MONETA Money Bank 2 618,00 Kč
Sberbank CZ 2 619,00 Kč
Expobank CZ 2 619,30 Kč
Oberbank 2 637,00 Kč
Česká spořitelna 2 661,00 Kč
ČSOB 2 657,00 Kč
Komerční banka 2 671,43 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 699,20 Kč
Raiffeisenbank 2 703,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Koupě v bazaru - špatná dobírka
Poradna > Spotřebitelská poradna > Koupě v bazaru - špatná dobírka

Otázka: Dobrý den, přes online bazar jsem zakoupil elektroniku, dohodli jsme se na ceně a prodávající si na balík napsal chybnou sumu na dobírku. Dá se toto soudně vymáhat, když je to chyba prodávajícího? Jedná...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.