Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

AAA BYTY.CZ akciová společnost
IČO: 63999234

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
Finanční subjekty
 
 
 
Datum zápisu8. 11. 1995
Obchodní firma
od 9. 2. 2005

AAA BYTY.CZ akciová společnost

od 16. 11. 2002 do 9. 2. 2005

AP Ceram, a.s.

od 17. 3. 1998 do 16. 11. 2002

Myšák, a.s.

od 8. 11. 1995 do 17. 3. 1998

Podnikatelská leasingová, a.s.

Sídlo
od 9. 2. 2005 do 1. 3. 2020
Praha 1, Masarykovo nábř. 28, PSČ 110 00
od 16. 11. 2002 do 9. 2. 2005
Louny, Postoloprtská 2685, PSČ 440 15
od 17. 3. 1998 do 16. 11. 2002
Praha 1, Vodičkova č. 710/31
od 8. 11. 1995 do 17. 3. 1998
Praha 3, Roháčova 79
IČO
od 8. 11. 1995

63999234

DIČ

CZ63999234

Identifikátor datové schránky:73xci6y
Právní forma
od 8. 11. 1995
Akciová společnost
Spisová značka3515 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 12. 8. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 25. 5. 2007
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 25. 5. 2007 do 12. 8. 2009
- správa a údržba nemovitostí
od 25. 5. 2007 do 12. 8. 2009
- ubytovací služby
od 25. 5. 2007 do 12. 8. 2009
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 25. 5. 2007 do 12. 8. 2009
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 25. 5. 2007 do 12. 8. 2009
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 25. 5. 2007 do 12. 8. 2009
- zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 25. 5. 2007 do 12. 8. 2009
- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 25. 5. 2007 do 12. 8. 2009
- inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 17. 3. 2004 do 9. 2. 2005
- inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 16. 11. 2002 do 17. 3. 2004
- výroba porcelánových a keramických výrobků
od 16. 11. 2002 do 9. 2. 2005
- výroba stavebních hmot a stavebních výrobků
od 8. 11. 1995 do 17. 3. 1998
- pronájem průmyslového zboží
od 8. 11. 1995 do 17. 3. 1998
- pronájem motorových vozidel
od 8. 11. 1995 do 17. 3. 1998
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
od 8. 11. 1995 do 12. 8. 2009
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 8. 11. 1995 do 12. 8. 2009
- realitní kancelář
Ostatní skutečnosti
od 5. 12. 2006
- Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti AAABYTY.CZ akciová společnost, se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 28, IČ: 63999234 (dále jen "Společnost") takto: Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je řešení ztráty Společnosti a posílení jejího kapitálového vybavení, a to v zájmu zajištění nezbytné finanční stability Společnosti s ohledem na její další rozvoj. Zvýšení základního kapitálu bude proveden o v souladu s ust. § 203 a násl. obchodního zákoníku upsáním nových akcií peněžitými vklady. Ke zvýšení základního kapitálu dojde upsáním nových akcií, a to zvýšením z částky 10.000.000,- Kč (slovy:deset milionů korun českých) o částku 30.000.000,- Kč (sl ovy:třicet milionů korun českých) na částku 40.000.000,- Kč (slovy:čtyřicet milionů korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Ke zvýšení základního kapitálu Společnosti bude vydáno 3.000 (slovy: tři tisíce) kusů nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy:deset tisíc korun českých). Práva spojená s vlastnictvím a držením akcií, jež přísluší podle zákona a stanov Společnosti akcionáři z ůstanou zachována. Společnost může vydat hromadné listiny, jež nahrazují tyto listinné akcie na jméno v případě potřeby. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií určených ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu Společnosti. Úpis akcií bude proveden ve dvou kolech, a to tak, že v 1. kole mohou upisovat ve smyslu ust. § 204a odst. 1 obchodního zákoníku pouze dosavadní akcionáři, pokud tito nepřevedli přednostní právo podle ust. § 156a odst. 3 obchodního zákoníku, jako realizaci svého přednostního (priorotního) práva upsat část nových akcií určených ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu Společnosti. Tento podíl se stanoví tak, že na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč lze upsat tři (3) nové kmenové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, znějící na jméno v listinné podobě a na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč lze upsat třicet (30) nových kmenových akcií o  jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, znějících na jméno v listinné podobě. Lhůta k upisování nových akcií v 1. kole s využitím přednostního práva potrvá 4 (slovy:čtyři) týdny a počne běžet dnem následujícíc po uveřejnění (oznámení) informace o přednostním práv u akcionářů podle ust. § 204a odst. 2 obchodního zákoníku. Tato informace bude uveřejněna způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady, tj. zasláním písemného oznámení na adresu sídla či bydliště osoby akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů bez zb ytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů, kdy nabude právní moci rozhodnutí příslušného soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Informace o přednostním (prioritním) právu akcionář ů bude v souladu se zákonem bez zbytečného odkladu po zápisu usnesení o záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku zveřejněna v Obchodním věstníku. Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo Společnosti na adrese Praha 1, Masarykovo nábř. 28, PSČ 110 00, a to v pracovních dnech od 9.00 hod. do 16.00 hod. Emisní kurz akcií upisovaných v 1. kole s využitím přednostního práva, jakož i akcií upisovaných ve 2. kole je shodný a činí 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za jednu akcii, tj. rovná se jmenovité hodnotě nových akcií. Emisní kurz nových akcií upsaných v 1. kole s využitím přednostního práva jsou upisovatelé povinni splatit v plné výši na účet č. 166xxxx zřízený za tím účelem emitentem u Československé obchodní banky, a.s. tak, aby úhrada plné výše emisního kurzu byla na tento účet pripsána nejpozději do 15 (slovy: patnácti) pracovních dnů od posledního dne, kdy bylo možné upsat akcie v rámci 1. kola, jinak bude upsání nových akcií, jejichž emisní kurz (jmenovitá hodn ota) nebude v této lhůtě splacen, neúčinné a tyto nové akcie budou nabídnuty k upsání v rámci 2. kola. Nově vydávané akcie, které nebudou učinně upsány s využitím přednostního práva v 1. kole budou všechny nabídnuty určitému zájemci, jímž je společnost SP Group a.s., se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 28, IČ: 63078571. Tento určitý zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se Společností. Podpisy účastníků na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií mu sí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. K upsání akcií bude tomuto určitému zájemci poskytnuta lhůta patnácti (15) pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uza vření smlouvy o upsání akcií doručí představenstvo Společnosti určitému zájemci, společnosti SPGroup a.s. bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) dnů od uplynutí čtyřtýdenní lhůty určené pro upsání akcií s využitím přednostního práva v 1 . kole. Určitý zájemce je povinnen splatit 100 % emisního kurzu (jmenovité hodnoty) upsaných akcií na účet Společnosti za tím účelem zvlašť zřízený u Československé obchodní banky, a.s. č. účtu 166xxxx, a to ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne upsání akcií, tj. uzavření smlouvy o upsání akcií.Splacením emisního kurzu se rozumí připsání částky ve výši odpovídající souhrnnému emisnímu kurzu upsaných akcií na shora uvedený účet.
od 29. 6. 2006 do 5. 12. 2006
- Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti AAA BYTY.CZ akciová společnost, se sídlem Praha 1, Masarykovo nábř. 28, IČ: 63999234 (dále jen "Společnost") takto: Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je řešení ztráty společnosti a posílení jejího kapitálového vybavení, a to v zájmu zajištění nezbytné finanční stability Společnosti s ohledem na její další rozvoj. Zvýšení základního kapitálu bude proveden o v souladu s ust. § 203 a násl. obchodního zákoníku upsáním nových akcií peněžitými vklady. Zvyšuje se základní kapitál společnosti z částky 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) o částku 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českýc h) na částku 40.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých). Ke zvýšení základního kapitálu dojde upsáním nových akcií s tím, že se nepřipouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení záklaního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu Společnos ti bude vydáno 3.000 (slovy: tři tisíce) kusů nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě, každá akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Práva spojená s vlastnictvím a držením akcií, jež přísluší pod le zákona a stanov Společnosti akcionáři zůstanou zachována. Společnost může vydat hromadné listiny, jež nahrazují tyto listinné akcie na jméno v případě potřeby. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií určených ke zvýšení základního ka pitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu Společnosti. Úpis akcií bude proveden ve dvou kolech, a to tak, že v 1. kole mohou upisovat ve smyslu § 204a odst. 1 obchodního zákoníku pouze dosavadní akcionáři, pokud tito nepřevedli přednostní právo p odle ust. § 156a odst. 3 obchodního zákoníku, jako realizaci svého přednostního (prioritního) práva upsat část nových akcií určených ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu Společnosti. Tento podíl se stanoví tak, že n a jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slov: deset tisíc korun českých) lze upsat tři (3) nové kmenové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy. deset tisíc korun českých), znějících na jméno v listinné podobě a na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) lze upsat třicet (30) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), znějících na jméno v listinné podobě. Lhůta k up isování nových akcií v 1. kole s využitím přednostního práva potrvá čtyři (4) týdny a počne běžet dnem následujícím po uveřejnění (oznámení) informace o přednostním právu akcionářů podle ust. § 204a odst. 2 obchodního zákoníku. Tato informace bude uveřejn ěna způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady, tj. zasláním písemného oznámení na adresu sídla či bydliště osoby akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů, kdy nabude právní moci r ozhodnutí příslušného soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo Společnosti na adrese Masarykovo nábř. 28, PSČ 110 00, a to v pracovních dnech od 9.00 do 16 .00 hod. Emisní kurz akcií upisovaných v 1. kole s využitím přednostního práva, jakož i akcií upisovaných ve 2. kole je shodný a činí 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za jednu akcii, tj. rovná se jmenovité hodnotě nových akcií. Emisní kurz nových akcií upsaných v 1. kole s využitím přednostního práva jsou upisovatelé povinni splatit v plné výši na účet č. 166xxxx zřízený za tím účelem emitentem u Československé obchodní banky, a.s. tak, aby úhrada plné výše emisního kuzu byla na tent o účet připsána nejpozději do 4 (slovy: čtyř) pracovních dnů od posledního dne, kdy bylo možné upsat akcie v rámci 1. kola, nebo v hotovosti v místě úpisu ve stejné lhůtě, jinak bude upsání nových akcií, jejichž emisní kurz (jmenovitá hodnota) nebude v té to lhůtě splacen, neúčinné a tyto nové akcie budou nabídnuty k upsání v rámci 2. kola. Nově vydávané akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva v 1. kole budou všechny nabídnuty určitému zájemci, jímž je společnost SPGroup a.s. se sídlem Praha 1, Masarykovo nábř. 28, IČ: 63078571. Tento určitý zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se Společností. Podpisy účastníků na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. K upsání akcií bu de tomuto určitému zájemci poskytnuta lhůta patnácti (15) pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií doručí představenstvo Společnosti určitému zájemci, společnosti SPGroup a.s. bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) dnů od uplynutí čtyčtýdenní lhůty určené pro upsání akcií s využitím přednostního práva v 1. kole. Určitý zájemce je povinen splatit 100% emisního kurzu (jmenovité hodnoty) upsaných akcií na účet Sp olečnosti za tím účelem zvlášť zřízený u Československé obchodní banky, a.s. č. účtu 166xxxx, a to ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne upsání akcií, tj. uzavřením smlouvy o upsání akcií. Splacením emisního kurzu se rozumí připsání částky ve výši odpovídající emisnímu kurzu na shora uvedený účet. Valná hromada tímto ukládá představenstvu Společnosti, aby ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podalo u Městského soudu v P raze návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Valná hromada ukládá představenstvu, aby po upsání nových akcií odpovídajících částce navrhovaného zvýšení základního kapitálu a po splacení emisního kurzu upsaných nových akcií podalo bez zbytečného odkladu návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Valná hromada dále ukládá představenstvu, aby zajistilo vydání nových akcií jako listinných cenných papírů v souladu s obecně závaznými předpisy.
od 20. 1. 2006
- Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti AAABYTY.CZ akciová společnost,se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 28, IČ 63999234 (dále jen ,"Společnost") takto: Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je zlepšení kapitálové struktury a posílení vlastního kapitálu a zajištění nezbytné finanční stability Společnosti s ohledem na její další rozvoj.
od 20. 1. 2006
- Zvýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu s ust.§ 203 a násl.obchodního zákoníku upsáním nových akcií peněžitými vklady. Ke zvýšení základního kapitálu dojde upsáním nových akcií, a to zvýšením z částky 3.100.000,-Kč (slovy:tři miliony sto tisí c korun českých) na částku 10.000.000,-Kč (slovy: deset milionů korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.
od 20. 1. 2006
- Ke zvýšení základního kapitálu Společnosti bude vydáno 69 (slovy:šedesátdevět) kusů kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy:jedno sto tisíc korun českých). Všechna práva spojená s vlastnictvím a držením akcií, jež přísluší podle zákona a stanov Společnosti akcionáři zůstanou zachována.Nově vydávané akcie budou upsány bez využití přednostního práva a nabídnuty určitému zájemci,jímž je jediný akcionář Společnosti,tj.společnost SPGroup a.s., se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 28, IČ 63078571. Tento určitý zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií,kterou uzavírá se Společností. Pro upisování akcií bez využití přednostního práva určitým zájemcem bude poskytnuta lhůta deseti (10) dnů od doručení návrh u na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s písemným oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí představenstvo Společnosti určitému zájemci,společnosti SPGroup a.s. v sídle Společnosti na ad rese Praha 1, Masarykovo nábřeží 28, PSČ 110 00 do patnácti(15) dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 20. 1. 2006
- Jediný akcionář jako určitý zájemce je povinen splatit 100% emisního kurzu upsaných akcií na účet Společnosti za tím účelem zvlášť zřízený u ČSOB a.s., č. účtu 166xxxx, a to ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne upsání akcií, tj.uzavření smlouvy o upsá ní akcií. Splacením emisního kurzu se rozumí připsání částky ve výši odpovídající emisnímu kurzu na shora uvedený účet. Společnost SPGroup a.s. jako jediný akcionář a upisovatel se tímto vzdává přednostního práva na upisování nových akcií ve smyslu § 203 odst. 2 písm.c) obchodního zákoníku.
od 4. 2. 2004 do 1. 9. 2004
- Jediný akcionář rozhodl dne 21.3.2003 o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 2.100.000,--Kč (slovy: Dvamilionyjednostotisíc korun českých) na celkovou částku 3.100.000,--Kč (slovy: Třimilionyjednostotisíc korun českých) s tím, že upisování akc ií nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 210 (slovy: Dvěstědeset) kusů nových kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,--Kč (slovy: Desettisíc korun českých). Nově vydané akcie budou stejného druhu jako akcie dosavadní a b udou s nimi spojena stejná práva podle stanov. Všechny akcie budou upsány jediným předem určeným zájemcem, a to jediným akcionářem společnosti společností SPGroup a.s., IČ 63 07 85 71, se sídlem Praha 1, Masarykovo nábř. 28. Navrhovaný úpis bude proveden v pracovních dnech po dobu 5-ti dnů, vždy od 9:00 hod. do 15:00 hod. v sídle společnosti počínaje 30. dnem od nabytí právní moci usnesení, kterým Krajský soud v Ústí nad Labem, oddělení obchodního rejstříku rozhodne o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. O počátku běhu lhůty pro upsání akcií bude jediný akcionář vyrozuměn doporučeným dopisem na adresu uvedenou v knize akcionářů. Zaplacení 100% upsaných akcií bude provedeno započtením pohledávky upisovatele proti pohledávce společnosti na splacení vkladu na základní kapitál. Pohledávky, které budou započteny proti pohledávce na splacení vkladu na základní kapitál jsou pohledávkami věřitele SPGroup a.s., IČ 63 07 85 71, se sídlem Praha 1, Masarykovo nábř. 28 za dlužníkem AP Ceram, a.s., IČ 63 99 92 34, sídlem Louny, Postoloprtská 2685 z titulu poskytnutí půjčky. Pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení vzájemných pohledávek, jsou stanovena následujícím způsobem: - jde o peněžitou pohledávku způsobilou k započtení, kterou lze uplatnit u soudu - dohodu o započtení zpracuje v návrhu společnost AP Ceram, a.s. a zašle do 5-ti dnů po skončení lhůty pro upisování akcií druhé smluvní straně, tj. SPGroup a.s., která ji musí akceptovat do 5-ti dnů od obdržení návrhu. Dohoda o započtení musí být uzavřen a písemně avšak před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku - v dohodě o započtení musí být označeny vzájemné pohledávky - jejich výše a důvod a rovněž okamžik zániku vzájemných pohledávek - dohoda bude uzavřena ve čtyřech vyhotoveních, přičemž tři obdrží společnost a jedno vyhotovení druhá smluvní strana, přičemž podpisy na smlouvě o započtení musí být úředně ověřeny.
od 8. 11. 1995
- Datum sepsání společenské smlouvy 18.9.1995.
od 8. 11. 1995
- Datum notářského zápisu 13.10.1995.
od 8. 11. 1995 do 9. 7. 2002
- Ke dni zápisu je splaceno 30% základního jmění.
Kapitál
od 13. 2. 2007
Základní kapitál 40 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 27. 2. 2006 do 13. 2. 2007
Základní kapitál 10 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 9. 2004 do 27. 2. 2006
Základní kapitál 3 100 000 Kč, splaceno 100 %.
od 9. 7. 2002 do 1. 9. 2004
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 8. 11. 1995 do 9. 7. 2002
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 13. 2. 2007
Akcie na jméno err, počet akcií: 4 000 v listinné podobě.
od 27. 2. 2006 do 13. 2. 2007
Akcie na jméno err, počet akcií: 69 v listinné podobě.
od 1. 9. 2004 do 13. 2. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 310.
od 1. 9. 2004 do 13. 2. 2007
v listinné podobě
od 8. 11. 1995 do 1. 9. 2004
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 22. 2. 2019
PAVEL BALÁK - člen představenstva
Čerčany - Vysoká Lhota, Pod Radinama, PSČ 257 22
den vzniku členství: 15. 2. 2017
od 28. 12. 2018
TOMÁŠ BREZULA - člen představenstva
Praha - Břevnov, Šlikova, PSČ 169 00
den vzniku členství: 1. 10. 2018
od 28. 12. 2018
MIROSLAV NOVOTNÝ - člen představenstva
Písek - Hradiště, Na Ryšavce, PSČ 397 01
den vzniku členství: 1. 10. 2018
od 17. 5. 2018
PAVEL SEHNAL - Předseda představenstva
Praha - Letňany, Velešínská, PSČ 199 00
den vzniku členství: 16. 7. 2014
den vzniku funkce: 16. 7. 2014
od 7. 4. 2018 do 28. 12. 2018
PETR KACHLÍK - Člen představenstva
Praha - Dolní Měcholupy, Za zahradami, PSČ 111 01
den vzniku členství: 16. 7. 2014 - 1. 10. 2018
od 29. 3. 2017 do 22. 2. 2019
PAVEL BALÁK - člen představenstva
Čerčany, Sukova, PSČ 257 22
den vzniku členství: 15. 2. 2017
od 11. 4. 2015
OTAKAR ŠMÍD - Místopředseda představenstva
Kralupy nad Vltavou - Lobeček, Raisova, PSČ 278 01
den vzniku členství: 16. 7. 2014
den vzniku funkce: 16. 7. 2014
od 11. 4. 2015 do 1. 7. 2015
LADISLAV ZMUDA - Člen představenstva
Radějovice, , PSČ 251 68
den vzniku členství: 25. 8. 2014 - 21. 5. 2015
od 11. 4. 2015 do 7. 4. 2018
PETR KACHLÍK - Člen představenstva
Praha - Dolní Měcholupy, Za zahradami, PSČ 109 00
den vzniku členství: 16. 7. 2014
od 11. 4. 2015 do 17. 5. 2018
PAVEL SEHNAL - Předseda představenstva
Praha - Braník, Vavřenova, PSČ 142 00
den vzniku členství: 16. 7. 2014
den vzniku funkce: 16. 7. 2014
od 18. 9. 2013 do 11. 4. 2015
Ing. PETR KACHLÍK - člen představenstva
Praha 10 - Dolní Měcholupy, Za zahradami, PSČ 109 00
den vzniku členství: 31. 7. 2009 - 16. 7. 2014
od 5. 6. 2013 do 11. 4. 2015
Ing. BOHUMIL VRHEL - člen představenstva
Strakonice - Strakonice II, Českých lesů, PSČ 386 01
den vzniku členství: 17. 9. 2010 - 25. 8. 2014
od 14. 10. 2010 do 5. 6. 2013
Ing. Bohumil Vrhel - člen představenstva
Strakonice, Českých lesů, PSČ 386 01
den vzniku členství: 17. 9. 2010
od 10. 11. 2009 do 11. 4. 2015
Ing. Otakar Šmíd - člen představenstva
Kralupy nad Vltavou, Raisova 179, PSČ 278 01
den vzniku členství: 5. 10. 2009 - 16. 7. 2014
od 12. 8. 2009 do 14. 10. 2010
Bc. Hana Červenková - člen představenstva
Černošice, Na Marsu 1935, PSČ 252 28
den vzniku členství: 31. 7. 2009 - 17. 9. 2010
od 12. 8. 2009 do 18. 9. 2013
Ing. Petr Kachlík - člen představenstva
Praha 10 - Dolní Měcholupy, Za Zahradami 398, PSČ 109 00
den vzniku členství: 31. 7. 2009
od 12. 8. 2009 do 11. 4. 2015
Ing. Pavel Sehnal - předseda představenstva
Praha 4 - Braník, Vavřenova 1440, PSČ 142 00
den vzniku členství: 31. 7. 2009 - 16. 7. 2014
den vzniku funkce: 31. 7. 2009 - 16. 7. 2014
od 5. 1. 2009 do 10. 11. 2009
Ing. Aleš Budín, MBA - člen představenstva
Rozdrojovice, 243, PSČ 664 34
den vzniku členství: 16. 12. 2008 - 5. 10. 2009
od 6. 8. 2008 do 12. 8. 2009
Bc. Hana Červenková - Člen představenstva
Černošice, Na Marsu 1935, PSČ 252 28
den vzniku členství: 19. 8. 2004 - 31. 7. 2009
od 25. 5. 2007 do 5. 1. 2009
Ing. Petr Illetško - člen představenstva
Praha 4 - Šeberov, Karfíkova 935, PSČ 149 00
den vzniku členství: 10. 1. 2006 - 16. 12. 2008
od 25. 4. 2007 do 25. 5. 2007
Ing. Petr Illetško - člen představenstva
Praha 4 - Šeberov, Karfíkova 135, PSČ 149 00
den vzniku členství: 10. 1. 2006
od 8. 2. 2006 do 25. 4. 2007
Ing. Petr Illetško - člen představenstva
Praha 4, Kloboukova 2190/6, PSČ 148 00
den vzniku členství: 10. 1. 2006
od 9. 2. 2005 do 6. 8. 2008
Hana Červenková - Člen představenstva
Černošice, Akátová 1465
den vzniku členství: 19. 8. 2004
od 9. 2. 2005 do 12. 8. 2009
Ing. Pavel Sehnal - Předseda představenstva
Praha 4, Vavřenova 1440
den vzniku členství: 19. 8. 2004 - 31. 7. 2009
den vzniku funkce: 30. 8. 2004 - 31. 7. 2009
od 9. 2. 2005 do 12. 8. 2009
Ing. Petr Kachlík - Člen představenstva
Praha 10 - Dolní Měcholupy, Za Zahradami 398
den vzniku členství: 19. 8. 2004 - 31. 7. 2009
od 30. 7. 2003 do 9. 2. 2005
Ing. Zdeněk Šťástka - Člen představenstva
Praha 4, Starochodovská 530
den vzniku členství: 11. 10. 2002 - 19. 8. 2004
od 16. 11. 2002 do 30. 7. 2003
Ing. Tomáš Hanzlíček - člen představenstva
Praha 6, Na Petřinách 2/403
den vzniku členství: 2. 7. 2002 - 11. 10. 2002
den vzniku funkce: 2. 7. 2002
od 16. 11. 2002 do 9. 2. 2005
Ing. Petr Milota - předseda představenstva
Louny, Březinova 2411, PSČ 440 15
den vzniku členství: 2. 7. 2002 - 19. 8. 2004
den vzniku funkce: 2. 7. 2002 - 19. 8. 2004
od 16. 11. 2002 do 9. 2. 2005
Ing. Jaroslav Zeman - člen představenstva
Ivančice, Němčice 3
den vzniku členství: 2. 7. 2002 - 19. 8. 2004
den vzniku funkce: 2. 7. 2002
od 17. 3. 1998 do 16. 11. 2002
Ing. Pavel Sehnal - předseda představenstva
Praha 4, Vavřenova 1440
den vzniku členství: 5. 12. 1997 - 2. 7. 2002
den vzniku funkce: 5. 12. 1997 - 2. 7. 2002
od 17. 3. 1998 do 16. 11. 2002
Ing. Petr Kachlík - místopředseda představenstva
Praha 10 - Dolní Měcholupy, Za zahradami 398
den vzniku členství: 5. 12. 1997 - 2. 7. 2002
den vzniku funkce: 5. 12. 1997 - 2. 7. 2002
od 17. 3. 1998 do 16. 11. 2002
JUDr. Jana Petráková - člen představenstva
Ohrobec - Janov, Ohrobecké údolí 59
den vzniku členství: 5. 12. 1997 - 2. 7. 2002
den vzniku funkce: 5. 12. 1997 - 2. 7. 2002
od 17. 3. 1998 do 16. 11. 2002
Ing. Jaroslav Šafařík - člen představenstva
Praha 4 - Nusle, Nuselská 26
den vzniku členství: 5. 12. 1997 - 2. 7. 2002
den vzniku funkce: 5. 12. 1997 - 2. 7. 2002
od 8. 11. 1995 do 17. 3. 1998
Ing. Luboš Frank - předseda představenstva
Písek, Jablonského 401
od 8. 11. 1995 do 17. 3. 1998
Ing. Jan Kasanda - místopředseda představenstva
Praha 8, Vratislavská 389
od 8. 11. 1995 do 17. 3. 1998
Ing. Jiří Chomát - člen představenstva
Praha 9, Mimoňská 630
od 11. 4. 2015
Za společnost jedná: a) samostatně předseda představenstva nebo pověřený člen představenstva b) společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva s výjimkou následujících právních jednání: - právní jednání, z nichž vyplývá jakýkoli závazek společnosti přesahující částku 1.000.000,- Kč v jedné obchodní záležitosti, nebo vztahující se k jedné osobě, nebo skupině vzájemně propojených osob, - darovací a obdobné smlouvy, - právní jednání, jejichž účinky jsou delší než 12 měsíců.
od 9. 2. 2005 do 11. 4. 2015
Zastupování společnosti: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti a společnost zavazuje samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost: 1) Za společnost podepisuje samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. 2) Podepisování se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva.
od 17. 3. 2004 do 9. 2. 2005
1) Za společnost podepisuje každý člen představenstva samostatně. 2) Podepisování se děje tak, že k obchodnímu názvu firmy připojí svůj vlastnoruční podpis člen představenstva.
od 16. 11. 2002 do 17. 3. 2004
1. Za společnost podepisují dva členové představenstva společně. 2. Podepisování se děje tak, že k obchodnímu názvu firmy připojí společně svůj vlastnoruční podpis dva členové představenstva.
od 17. 3. 1998 do 16. 11. 2002
Za společnost podepisuje samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva společně s jedním členem představenstva. Při podepisování za společnost se postupuje tak, že k vypsanému názvu společnosti nebo otisku jejího razítka připojí svůj vlastnoruční podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva společně s jedním členem představenstva.
od 8. 11. 1995 do 17. 3. 1998
Společnost zastupují předseda a jeden člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda a místopředseda představenstva.
Dozorčí rada
od 19. 12. 2018
JIŘÍ STANĚK - člen dozorčí rady
Praha - Stodůlky, U Albrechtova vrchu, PSČ 155 00
den vzniku členství: 8. 7. 2015
den vzniku funkce: 8. 7. 2015
od 26. 7. 2018 do 19. 12. 2018
JIŘÍ STANĚK - člen dozorčí rady
Praha - Letňany, Chlebovická, PSČ 199 00
den vzniku členství: 8. 7. 2015
den vzniku funkce: 8. 7. 2015
od 27. 8. 2015 do 26. 7. 2018
JIŘÍ STANĚK - člen dozorčí rady
Praha - Stodůlky, U Albrechtova vrchu, PSČ 155 00
den vzniku členství: 8. 7. 2015
den vzniku funkce: 8. 7. 2015
od 28. 12. 2013 do 27. 8. 2015
Ing. JIŘÍ STANĚK - člen dozorčí rady
Praha - Stodůlky, U Albrechtova vrchu, PSČ 155 00
den vzniku členství: 10. 6. 2010 - 8. 7. 2015
od 9. 11. 2012 do 11. 4. 2015
Pavel Drabina - předseda dozorčí rady
Bílov, , PSČ 743 01
den vzniku členství: 15. 6. 2012 - 25. 8. 2014
den vzniku funkce: 16. 6. 2012 - 25. 8. 2014
od 17. 7. 2010 do 9. 11. 2012
Mgr. Milan Kolanda - předseda dozorčí rady
Praha 14 - Kyje, Za Černým mostem 1519, PSČ 198 00
den vzniku členství: 10. 6. 2010 - 15. 6. 2012
den vzniku funkce: 10. 6. 2010 - 15. 6. 2012
od 17. 7. 2010 do 28. 12. 2013
Ing. Jiří Staněk - člen dozorčí rady
Praha 5 - Stodůlky, U Albrechtova Vrchu, PSČ 155 00
den vzniku členství: 10. 6. 2010
od 17. 7. 2010 do 11. 4. 2015
Ing. Václav Beneš - člen dozorčí rady
Říčany, Táborská 934/52, PSČ 251 01
den vzniku členství: 10. 6. 2010 - 25. 8. 2014
od 21. 7. 2008 do 15. 4. 2009
Břetislav Cieslar - člen dozorčí rady
Praha 3, Havlíčkovo náměstí 328, PSČ 130 00
den vzniku členství: 2. 7. 2007 - 24. 3. 2009
od 6. 8. 2007 do 21. 7. 2008
Břetislav Cieslar - člen dozorčí rady
Bohumín - Bohumín 3, U Borku 719, PSČ 735 31
den vzniku členství: 2. 7. 2007
od 8. 2. 2006 do 6. 8. 2007
Ing. Petr Pořízek - člen dozorčí rady
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Domanovická 1204, PSČ 190 16
den vzniku členství: 10. 1. 2006 - 19. 6. 2007
od 8. 2. 2006 do 17. 7. 2010
Mgr. Milan Kolanda - předseda dozorčí rady
Praha 14 - Kyje, Za Černým mostem 1519, PSČ 198 00
den vzniku členství: 30. 6. 2005 - 10. 6. 2010
den vzniku funkce: 11. 1. 2006 - 10. 6. 2010
od 12. 10. 2005 do 8. 2. 2006
Ing. Vladimír Jirgl, MBA - předseda dozorčí rady
Praha 10 - Záběhlice, Ellnerové 3104/4, PSČ 106 00
den vzniku členství: 30. 6. 2005 - 10. 1. 2006
den vzniku funkce: 1. 7. 2005 - 10. 1. 2006
od 12. 10. 2005 do 8. 2. 2006
Mgr. Milan Kolanda - člen dozorčí rady
Praha 14 - Kyje, Za Černým mostem 1519, PSČ 198 00
den vzniku členství: 30. 6. 2005
od 12. 10. 2005 do 17. 7. 2010
Ing. Václav Beneš - člen dozorčí rady
Říčany, Táborská 934/52, PSČ 251 01
den vzniku členství: 30. 6. 2005 - 10. 6. 2010
od 9. 2. 2005 do 12. 10. 2005
Ing. Petr Brabenec - Předseda dozorčí rady
Praha 4, Podolská 138
den vzniku členství: 19. 8. 2004 - 30. 6. 2005
den vzniku funkce: 30. 8. 2004 - 30. 6. 2005
od 9. 2. 2005 do 12. 10. 2005
JUDr. Jana Petráková - Člen dozorčí rady
Vrané nad Vltavou - Ohrobec-Jarov, Ohrobecké údolí 59
den vzniku členství: 19. 8. 2004 - 30. 6. 2005
od 9. 2. 2005 do 12. 10. 2005
Ing. Zdeněk Šťástka - Člen dozorčí rady
Praha 4, Starochodovská 530
den vzniku členství: 19. 8. 2004 - 30. 6. 2005
od 16. 11. 2002 do 9. 2. 2005
Ing. Pavel Sehnal - předseda dozorčí rady
Praha 4, Vavřenova 1440
den vzniku členství: 2. 7. 2002 - 19. 8. 2004
den vzniku funkce: 2. 7. 2002 - 19. 8. 2004
od 16. 11. 2002 do 9. 2. 2005
Ing. Tomáš Navrátil - člen dozorčí rady
České Budějovice, Hroznova 159/23
den vzniku členství: 2. 7. 2002 - 19. 8. 2004
den vzniku funkce: 2. 7. 2002
od 16. 11. 2002 do 9. 2. 2005
Ing. Petr Kachlík - člen dozorčí rady
Praha 10-Dolní Měcholupy, Za Zahradami 398
den vzniku členství: 2. 7. 2002 - 19. 8. 2004
den vzniku funkce: 2. 7. 2002
od 1. 6. 2002 do 16. 11. 2002
Ing. Zdeněk Štástka - předsedea dozorčí rady
Praha 4, Starochodovská 530
den vzniku členství: 27. 11. 2001 - 2. 7. 2002
den vzniku funkce: 27. 11. 2001 - 2. 7. 2002
od 1. 6. 2002 do 16. 11. 2002
Ing. Petr Brabenec - člen dozorčí rady
Praha 4, Podolská 138
den vzniku členství: 27. 11. 2001 - 2. 7. 2002
den vzniku funkce: 27. 11. 2001 - 2. 7. 2002
od 17. 3. 1998 do 1. 6. 2002
Ing. Zdeněk Ouředník - předseda dozorčí rady
Praha 6 - Řepy, Španielova 1253
den vzniku členství: 5. 12. 1997 - 27. 11. 2001
den vzniku funkce: 12. 12. 1997 - 27. 11. 2001
od 17. 3. 1998 do 1. 6. 2002
Jana Kozovská - člen dozorčí rady
Horoměřice, Nebušická 290
den vzniku členství: 5. 12. 1997 - 27. 11. 2001
den vzniku funkce: 12. 12. 1997 - 27. 11. 2001
od 17. 3. 1998 do 16. 11. 2002
Ing. Václav Beneš - člen dozorčí rady
Říčany, Táborská 934/52
den vzniku členství: 5. 12. 1997 - 2. 7. 2002
den vzniku funkce: 12. 12. 1997 - 2. 7. 2002
od 8. 11. 1995 do 17. 3. 1998
Ing. Pavel Sehnal - předseda
Praha 4, Vavřenova 1440
od 8. 11. 1995 do 17. 3. 1998
Ing. Jan Tlačbaba - člen
Praha 1, Ve smečkách 13
od 8. 11. 1995 do 17. 3. 1998
Ing. Luboš Štěpánek - člen
Jeneč, Lidická 161
Akcionáři
od 3. 3. 2020
SPGroup a.s., IČO: 63078571
Praha - Nové Město, Na struze, PSČ 110 00
od 27. 2. 2009 do 3. 3. 2020
SPGroup a.s., IČO: 63078571
Praha 1, Masarykovo nábř. 28, PSČ 110 00
od 17. 3. 2004 do 7. 3. 2007
SPGroup a.s., IČO: 63078571
Praha 1, Masarykovo nábř. 28
od 1. 6. 2002 do 16. 11. 2002
SPGroup a.s., IČO: 63078571
Praha 1, Masarykovo nábř. 28
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Stát dá lidem 70 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

25. 9. 2020 | | Jiří Hovorka | 9 komentářů

Stát dá lidem 70 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

Vláda se dohodla na pravidlech takzvaného stálého kurzarbeitu. Firmy budou moci při ekonomických potížích poslat zaměstnance na část týdne domů, na mzdy jim přispěje stát.

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

Drobní obchodníci a živnostníci si mohou říci o platební terminál, který dostanou na rok zdarma. Projekt Česko platí kartou prodloužil do konce roku termín, ve kterém se podnikatelé o terminály mohou hlásit. Nově je dostanou i provozovatelé e-shopů.

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka | 11 komentářů

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

Restaurace a další stravovací zařízení budou muset zavírat v deset hodin večer. Omezí se také počet povolených osob na hromadných akcích. Nová opatření, které reagují na nárůst počet nakažených koronavirem z posledních dnů, představil ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas | 7 komentářů

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

18. 9. 2020 | | Petr Kučera | 9 komentářů

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

Veřejnost získá bezplatný přístup k závazným technickým normám. Rozhodli o tom poslanci na návrh Pirátů. Elektrikáři, stavaři a další živnostníci tak mohou ušetřit tisíce korun ročně na poplatcích.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 720,00 Kč
Czech Exchange 2 720,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 730,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 784,70 Kč
ČSOB 2 784,70 Kč
Expobank CZ 2 792,30 Kč
Komerční banka 2 796,68 Kč
Česká spořitelna 2 804,00 Kč
Raiffeisenbank 2 834,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 840,30 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 850 242 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

+157
+
-
2.Miloš Knor

Miloš Knor

- moderátor, bavič

+28
+
-
3.Marek Dospiva

Marek Dospiva

- miliardář, Penta

-107
+
-
4.Vladimír Franz

Vladimír Franz

- výtvarník, bývalý kandidát na prezidenta

-141
+
-
5.Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-287
+
-

Články na Heroine.cz

Nebát se a pomáhat. Alice Masaryková prosazovala myšlenky, které provokují i dnes

Nebát se a pomáhat. Alice Masaryková prosazovala myšlenky, které provokují i dnes

S Masarykovým „nebát se a nekrást“ si ani po sto letech tak úplně nevíme rady. Moralizujícímu...více

Ve snech vycházíme své duši vstříc. Zkusme jim rozumět, říká terapeut Lukáš Karas

Ve snech vycházíme své duši vstříc. Zkusme jim rozumět, říká terapeut Lukáš Karas

Práce se sny připomíná komunikaci s cizincem, jemuž nerozumíme. Pokud chceme, můžeme se...více

Covidová revoluce: Home office bude standard, pracoviště se přizpůsobí

Covidová revoluce: Home office bude standard, pracoviště se přizpůsobí

Práce z domova kombinovaná s efektivními pracovními setkáními. Tak bude podle Magdalény...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Bazos.cz - klamavá koupě zboží
Poradna > Spotřebitelská poradna > Bazos.cz - klamavá koupě zboží

Otázka: Dobrý den, chtěl bych se zeptat. Na portále Bazos.cz jsem koupil PC komponent. Jednalo se o RAM paměti. Zboží jsem zakoupil od fyzické osoby. Po předání jsem zboží zkoušel doma. Dotyčná osoba tvrdila,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services