Paramo Trysk a.s.
IČO: 64259790 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu8. 9. 1995
Datum zániku31. 12. 2006
StavVymazáno
Obchodní firma
od 8. 9. 1995 do 31. 12. 2006

Paramo Trysk a.s.

Sídlo
od 8. 9. 1995 do 31. 12. 2006
Pardubice, Přerovská 560
IČO
od 8. 9. 1995 do 31. 12. 2006

64259790

DIČ

CZ64259790

Právní forma
od 8. 9. 1995 do 31. 12. 2006
Akciová společnost
Spisová značka1281 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 30. 3. 1998 do 31. 12. 2006
- Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení
od 30. 3. 1998 do 31. 12. 2006
- Zprostředkovatelská činnost v obchodě
od 26. 2. 1997 do 30. 3. 1998
- Podnikání v oblasti nakládání s odpady
od 26. 2. 1997 do 31. 12. 2006
- Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 8. 9. 1995 do 30. 3. 1998
- Zprostředkovatelská činnost ve stavebnictví
od 8. 9. 1995 do 31. 12. 2006
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 8. 9. 1995 do 31. 12. 2006
- Opravy motorových vozidel
od 8. 9. 1995 do 31. 12. 2006
- Provádění leasingových operací
Ostatní skutečnosti
od 31. 12. 2006 do 31. 12. 2006
- Vymazává se ke dni 31.12.2006 z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové obchodní společnost Paramo Trysk a.s., se sídlem Pardubice, Přerovská 560, IČO: 642 59 790 vedená v oddíle B, vložka 1281. Právní důvod výmazu: společnost zanikla bez likvidace sloučením s nástupnickou společností BENZINA a.s, se sídlem Praha 7, Dělnická 12, PSČ: 170 04, IČ: 601 93 328.
od 24. 5. 2000 do 15. 6. 2000
- Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady dne 3.května 2000 přijal toto r o z h o d n u t í I. Částka o níž má být základní jmění zvýšeno: 10.000.000,- Kč, slovy: deset milionů korun českých. Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění.
od 24. 5. 2000 do 15. 6. 2000
- II. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: - 10 (deset) kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), Podoba akcií: listinné akcie Forma akcií: akcie na jméno.
od 24. 5. 2000 do 15. 6. 2000
- III. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva. Jediný akcionář společnosti, společnost PARAMO, a.s. se sídlem Pardubice, Přerovská 560, PSČ 530 06, IČO 48 17 33 55, s ohledem na svůj 100% podíl na základním jmění společnosti je tedy oprávněn na dosavadních 123 (jedno sto dvacet tři) akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) a 1 (jednu) akcii o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých) upsat - - 10 (deset) kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých),
od 24. 5. 2000 do 15. 6. 2000
- IV. Místo pro vykonání přednostního práva: sídlo společnosti Paramo Trysk a.s., Pardubice, Přerovská 560. Lhůta pro vykonání přednostního práva: počíná dnem, který bude uveden v písemném oznámení představenstva jedinému akcionáři jako den počátku upisování a končí uplynutím patnáctého kalendářního dne po dni, který byl stanoven jako počáteční den upisování. Představenstvo nemůže stanovit počátek běhu lhůty dnem, který by předcházel dni, ve kterém bude toto rozhodnutí zapsáno do obchodního rejstříku.
od 24. 5. 2000 do 15. 6. 2000
- V. Emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou.
od 24. 5. 2000 do 15. 6. 2000
- VI. Akcie lze upsat v kterýkoliv pracovní den stanovené lhůty pro upisování, a to v sídle společnosti, vždy od 9,00 do 12,00 hod. Celý emisní kurs upsaných akcií je upisovatel povinen splatit na účet společnosti vedený Komerční bankou a.s., pobočka Pardubice, č. účtu 19-2372xxxx, nejpozději do deseti dnů od upsání akcií.
od 24. 5. 2000 do 15. 6. 2000
- VII. Upisování nepeněžitými vklady se nepřipouští.
od 16. 6. 1999 do 6. 8. 1999
- Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady dne 10.června 1999 přijal toto r o z h o d n u t í I. Částka o níž má být základní jmění zvýšeno : 20.000.000,- Kč, slovy: dvacet milionů korun českých. Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění.
od 16. 6. 1999 do 6. 8. 1999
- II. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: - 20 (dvacet) kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), Podoba akcií: listinné akcie Forma akcií: Akcie na jméno.
od 16. 6. 1999 do 6. 8. 1999
- III. Jediný akcionář společnosti, společnost PARAMO, a.s. se sídlem Pardubice, Přerovská 560, PSČ 530 06, IČO 48 17 33 55, s ohledem na svůj 100% podíl na základním jmění společnosti je tedy oprávněn na dosavadních 103 (sto tři) akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) a 1 (jednu) akcii o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých) upsat - 20 (dvacet) kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých),
od 16. 6. 1999 do 6. 8. 1999
- IV. Místo pro vykonání přednostního práva: sídlo společnosti Paramo Trysk a.s., Pardubice, Přerovská 560. Lhůta pro vykonání přednostního práva: počíná dnem, který bude uveden v písemném oznámení představenstva jedinému akcionáři jako den počátku upisování a končí uplynutím patnáctého kalendářního dne po dni, který byl stanoven jako počáteční den upisování. Představenstvo nemůže stanovit počátek běhu lhůty dnem, který by předcházel dni, ve kterém bude toto rozhodnutí zapsáno do obchodního rejstříku.
od 16. 6. 1999 do 6. 8. 1999
- V. Emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou.
od 16. 6. 1999 do 6. 8. 1999
- VI. Akcie lze upsat v kterýkoliv pracovní den stanovené lhůty pro upisování, a to v sídle společnosti, vždy od 9,00 do 12,00 hod. Celý emisní kurs upsaných akcií je upisovatel povinen splatit na účet společnosti vedený Komerční bankou a.s., pobočka Pardubice, č. účtu 19-2372xxxx, nejpozději do deseti dnů od upsání akcií.
od 16. 6. 1999 do 6. 8. 1999
- VII. Upisování nepeněžitými vklady se nepřipouští.
od 29. 1. 1999 do 11. 3. 1999
- Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady dne 25. ledna 1999 přijal toto rozhodnutí I. Částka o níž má být základní jmění zvýšeno: 60.500.000,- Kč, slovy: šedesát milionů pět set tisíc korun českých. Není připuštěno upisování ackií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. II. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: - 60(šedesát) kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), - 1 (jedna) kmenová akcie o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých). Podoba akcií: listinné akcie Forma akcií: akcie na jméno. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva. Jediný akcionář společnosti, společnost PARAMO, a.s. se sídlem Pardubice, Přerovská 560, PSČ 530 06, IČO 48 17 33 55, s ohledem na svůj 100% podíl na základním jmění společnosti je tedy oprávněn na dosavadních 43 (čtyřicet tři) akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) upsat - 60 (šedesát) kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), - 1 (jednu) kmenovou akcii na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých) IV. Místo pro vykonání přednostního práva: sídlo společnosti Paramo Trysk a.s., Pardubice, Přerovská 560. Lhůta pro vykonání přednostního práva: počíná dnem, který bude uveden v písemném oznámení představenstva jedinému akcionáři jako den počátku upisování a končí uplynutím patnáctého kalendářního dne po dni, který byl stanoven jako počáteční den upisování. Představenstvo nemůže stanovit počátek běhu lhůty dnem, který by předcházel dni, ve kterém bude toto rozhodnutí zapsáno do obchodního rejstříku. V. Emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. VI. Akcie lze upsat v kterýkoliv pracovní den stanovené lhůty pro upisování, a to v sídle společnosti, vždy od 9,00 do 12,00 hod. Celý emisní kurs upsaných akcií je upisovatel povinen splatit na účet společnosti vedený Komerční bankou a.s., pobočka Pardubice, č. účtu 19-2372xxxx, nejpozději do deseti dnů od upsání akcií.
od 30. 3. 1998 do 22. 12. 1998
- Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 19. 6. 1997: Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku 42.000.000,-- Kč, ze stávající hodnoty 1.000.000,-- Kč na hodnotu 43.000.000,-- Kč peněžitým vkladem ve výši 42.000.000,-- Kč.
od 30. 3. 1998 do 22. 12. 1998
- Upisování akcií nad částku zvýšení základního jmění, které činí 42.000.000,-- Kč, se nepřipouští.
od 30. 3. 1998 do 22. 12. 1998
- Upisované akcie budou vydány v celkovém počtu 42 kusů akcií jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-- Kč. Tyto akcie budou vydány jako kmenové akcie na jméno v listinné podobě.
od 30. 3. 1998 do 22. 12. 1998
- Výše emisního kursu akcie jedné akcie se rovná 1.000.000,-- Kč a odpovídá jmenovité hodnotě jedné akcie.
od 30. 3. 1998 do 22. 12. 1998
- Všechny nově upisované akcie uvedené v odst. II. tohoto rozhodnutí budou upsány společností Paramo, a.s., která je jediným akcionářem společnosti Paramo Trysk, a.s.. Vzhledem k tomu že společnost Paramo, a.s. je jediným akcionářem společnosti Paramo Trysk, a.s., neuplatňuje se ustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu na upisování akcií. Upisované akcie nebudou nabídnuty jinému zájemci k úpisu a nebudou nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k upisování akcií.
od 30. 3. 1998 do 22. 12. 1998
- Akcie budou upsány v sídle společnosti Paramo Trysk, a.s. a to nejpozději do 5 dnů ode dne provedení zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění společnosti Paramo Trysk, a.s..
od 30. 3. 1998 do 22. 12. 1998
- Emisní kurs upsaných akcií bude splacen ve lhůtě do 30 dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře společnosti o zvýšení základního jmění na účet č.ú. 19 -2372xxxx vedeného u Komerční banky, a.s. pobočka Pardubice.
od 30. 3. 1998 do 22. 12. 1998
- Akcie nového druhu se nevydávají.
od 30. 3. 1998 do 22. 12. 1998
- Upisování akcií bude provedeno peněžitým vkladem jediného akcionáře společnosti Paramo Trysk, a.s. společnosti Paramo, a.s. ve výši 42.000.000,-- Kč.
od 30. 3. 1998 do 22. 12. 1998
- Upisování akcií nad částku 42.000.000,-- Kč se nepřipouští.
Kapitál
od 15. 6. 2000 do 31. 12. 2006
Základní kapitál 133 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 8. 1999 do 15. 6. 2000
Základní kapitál 123 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 3. 1999 do 6. 8. 1999
Základní kapitál 103 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 12. 1998 do 11. 3. 1999
Základní kapitál 43 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 8. 9. 1995 do 22. 12. 1998
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 25. 5. 2006 do 31. 12. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 25. 5. 2006 do 31. 12. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 133.
od 15. 6. 2000 do 25. 5. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 133.
od 15. 6. 2000 do 25. 5. 2006
- akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady
od 6. 8. 1999 do 15. 6. 2000
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 123.
od 6. 8. 1999 do 15. 6. 2000
Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady.
od 11. 3. 1999 do 6. 8. 1999
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 103.
od 11. 3. 1999 do 6. 8. 1999
Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady.
od 11. 3. 1999 do 25. 5. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 11. 3. 1999 do 25. 5. 2006
Akcie je převoditelná pouze se souhlasem valné hromady.
od 22. 12. 1998 do 11. 3. 1999
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 43.
od 22. 12. 1998 do 11. 3. 1999
Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady.
od 8. 9. 1995 do 22. 12. 1998
Akcie na majitele err, počet akcií: 100.
Statutární orgán
od 2. 10. 2006 do 31. 12. 2006
Petr Chalupný - předseda představenstva
Kladno, Svobody 690, PSČ 272 01
den vzniku členství: 19. 7. 2006
den vzniku funkce: 19. 7. 2006
od 26. 10. 2005 do 2. 10. 2006
Frederik Jules Emich - předseda představenstva
Praha 6, Nebušická 228, PSČ 164 00
den vzniku členství: 9. 6. 2005 - 19. 7. 2006
den vzniku funkce: 9. 6. 2005 - 19. 7. 2006
od 9. 9. 2005 do 2. 10. 2006
Ing. Petr Bláha - místopředseda představenstva
Hranice, Skalní 1386, PSČ 753 01
den vzniku členství: 14. 10. 2003 - 19. 7. 2006
den vzniku funkce: 9. 6. 2005 - 19. 7. 2006
od 9. 9. 2005 do 31. 12. 2006
Tomasz Rejman - člen představenstva
Wrocław, Pachnaca 7, 52-235, Polská republika
den vzniku členství: 9. 6. 2005
od 13. 3. 2004 do 9. 9. 2005
Ing. Petr Bláha - Předseda představenstva
Hranice, Skalní 1386, PSČ 753 01
den vzniku členství: 14. 10. 2003
den vzniku funkce: 24. 10. 2003 - 9. 6. 2005
od 13. 3. 2004 do 9. 9. 2005
Ing. Josef Fanta - Místopředseda představenstva
Lázně Bohdaneč, Na Kopřivníku 684, PSČ 533 41
den vzniku členství: 10. 6. 2002 - 9. 6. 2005
den vzniku funkce: 24. 10. 2003 - 9. 6. 2005
od 4. 2. 2003 do 13. 3. 2004
Ing. Josef Fanta - Předseda představenstva
Lázně Bohdaneč, Za Sokolovnou 653, PSČ 533 41
den vzniku členství: 10. 6. 2002
den vzniku funkce: 10. 6. 2002 - 24. 10. 2003
od 4. 2. 2003 do 13. 3. 2004
Ing. Otakar Krejsa - Místopředseda představenstva
Praha 3, Dalimilova 579/5, PSČ 130 00
den vzniku členství: 10. 6. 2002 - 14. 10. 2003
den vzniku funkce: 10. 6. 2002 - 14. 10. 2003
od 4. 2. 2003 do 9. 9. 2005
Ing. Jindřich Bartoníček - Člen představenstva
Rosice nad Labem, Rybitevská 589, PSČ 533 51
den vzniku členství: 10. 6. 2002 - 9. 6. 2005
od 31. 10. 2001 do 4. 2. 2003
Ing. Jiří Perk - Předseda představenstva
Liberec XXIII - Doubí - Za Humny, 356, PSČ 463 13
den vzniku členství: 28. 2. 2001 - 10. 6. 2002
den vzniku funkce: 28. 2. 2001
od 31. 10. 2001 do 4. 2. 2003
Ing. Martin Borovička - Člen představenstva
Železný Brod - Pelechov, 50, PSČ 468 22
den vzniku členství: 28. 2. 2001 - 10. 6. 2002
od 21. 9. 2001 do 31. 10. 2001
Ing. David Dvořák - Předseda představenstva
Praha 7, Heřmanova 44, PSČ 170 00
den vzniku členství: 29. 11. 2000
den vzniku funkce: 29. 11. 2000
od 21. 9. 2001 do 31. 10. 2001
Ing. Radek Nechleba - Člen představenstva
Praha 8, Rajmonova 1192, PSČ 182 00
den vzniku členství: 29. 11. 2000
od 21. 9. 2001 do 4. 2. 2003
Milan Demel - Člen představenstva
Praha 4, Plickova 552/23, PSČ 149 00
den vzniku členství: 29. 11. 2000 - 3. 6. 2002
od 24. 5. 2000 do 21. 9. 2001
Ing. Tomáš Prokop - Předseda představenstva
Pardubice, Svaté Anežky České 31, PSČ 530 02
od 24. 5. 2000 do 21. 9. 2001
Ing. Ivan Lokvenc - Člen představenstva
Pardubice, Stavbařů 150
od 14. 12. 1998 do 24. 5. 2000
Ing. Tomáš Prokop - Člen představenstva
Pardubice, Svaté Anežky České 31, PSČ 530 02
od 26. 2. 1997 do 24. 5. 2000
Ing. Jiří Pavlas - Předseda představenstva
Pardubice, Arnošta z Pardubic 2607, PSČ 530 02
od 8. 9. 1995 do 26. 2. 1997
Ing. Jiří Pavlas - Člen představenstva
Pardubice, Arnošta z Pardubic 2607, PSČ 530 02
od 8. 9. 1995 do 14. 12. 1998
Ing. Miroslav Bartheldi - Člen představenstva
Pardubice, V Zahrádkách 508, PSČ 530 03
od 8. 9. 1995 do 21. 9. 2001
Ing. Pavel König - Člen představenstva
Pardubice, Revoluční 284, PSČ 530 03
od 4. 8. 2005 do 31. 12. 2006
Jednání a podepisování za společnost: Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společnosti vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně a lespoň tři členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že členové představenstva, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti, připojí svůj podpis k firmě společnosti.
od 30. 3. 1998 do 4. 8. 2005
Jednání a podepisování za společnost: Za společnost jedná a podepisuje samostatně předseda představenstva nebo člen představenstva, který k tomu byl představenstvem pověřen. Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva vždy společně s dalším členem představenstva, je-li jménem společnosti uzavírán právní úkon s minimální hodnotou 1.000.000,-- Kč nebo jsou-li činěny dispozice s nemovitým majetkem společnosti (např. prodej, nájem, leasing, franchising, prodej podniku nebo jeho části) a nebo jsou-li jménem společnosti uzavírány obchody, na základě kterých společnost poskytuje či přijímá úvěry nebo půjčky.
od 8. 9. 1995 do 30. 3. 1998
Zastupování a podepisování: Za společnost jedná a podepisuje jménem společnosti předseda představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen a to tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.
Dozorčí rada
od 25. 5. 2006 do 31. 12. 2006
JUDr. Růžena Kopecká - předseda dozorčí rady
Heřmanův Městec, U Bažantnice 777, PSČ 538 04
den vzniku členství: 25. 1. 2006
den vzniku funkce: 15. 2. 2006
od 25. 5. 2006 do 31. 12. 2006
Agnieszka Pauch - místopředseda dozorčí rady
Poznań, Bliżniat 17/3, PSČ 612 44, Polská republika
den vzniku členství: 25. 1. 2006
den vzniku funkce: 15. 2. 2006
od 9. 9. 2005 do 25. 5. 2006
Ing. Josef Fanta - předseda dozorčí rady
Lázně Bohdaneč, Na Kopřivníku 684, PSČ 533 41
den vzniku členství: 9. 6. 2005 - 31. 12. 2005
den vzniku funkce: 11. 7. 2005 - 31. 12. 2005
od 9. 9. 2005 do 25. 5. 2006
Tomasz Paweł Ksiażek - člen dozorčí rady
Warszawa, Al. Wyścigowa 4 m. B 23., 02-681, Polská republika
den vzniku členství: 9. 6. 2005 - 15. 2. 2006
od 13. 3. 2004 do 9. 9. 2005
JUDr. Magdaléna Frischová - Předseda dozorčí rady
Malá Morávka, 227, PSČ 793 36
den vzniku členství: 8. 7. 2002 - 9. 6. 2005
den vzniku funkce: 29. 10. 2003 - 9. 6. 2005
od 13. 3. 2004 do 25. 5. 2006
Ing. Václav Hromas - Místopředseda dozorčí rady
Praha 4, Zelený pruh 1686/105, PSČ 140 00
den vzniku členství: 14. 10. 2003 - 31. 12. 2005
den vzniku funkce: 29. 10. 2003 - 31. 12. 2005
od 3. 1. 2004 do 13. 3. 2004
Ing. Petr Bláha - Předseda dozorčí rady
Hranice, Skalní 1386, PSČ 753 01
den vzniku členství: 19. 12. 2002 - 14. 10. 2003
den vzniku funkce: 12. 3. 2003 - 14. 10. 2003
od 3. 1. 2004 do 13. 3. 2004
JUDr. Magdaléna Frischová - místopředseda dozorčí rady
Malá Morávka, 227, PSČ 793 36
den vzniku členství: 8. 7. 2002
den vzniku funkce: 12. 3. 2003 - 29. 10. 2003
od 4. 2. 2003 do 3. 1. 2004
Ing. Vladimíra Košturová - Předseda dozorčí rady
Ústí nad Labem, SNP 14, PSČ 400 11
den vzniku členství: 10. 6. 2002 - 19. 12. 2002
den vzniku funkce: 21. 6. 2002 - 19. 12. 2002
od 4. 2. 2003 do 3. 1. 2004
JUDr. Magdaléna Frischová - Člen dozorčí rady
Malá Morávka, 227, PSČ 793 36
den vzniku členství: 8. 7. 2002
od 26. 3. 2002 do 9. 9. 2005
Jaroslav Foldyna - Člen dozorčí rady
Děčín 6, U Tvrze 1471/45, PSČ 405 06
den vzniku členství: 17. 9. 2001 - 9. 6. 2005
od 31. 10. 2001 do 4. 2. 2003
Ing. Martin Kubů - Předseda dozorčí rady
Mělník, Jezdecká 3276, PSČ 276 01
den vzniku členství: 28. 2. 2001 - 10. 6. 2002
den vzniku funkce: 28. 2. 2001
od 21. 9. 2001 do 31. 10. 2001
RNDr.Ing. Jaroslav Chvojka - Předseda dozorčí rady
Pardubice-Ostřešany, Bláhová 308, PSČ 530 02
den vzniku členství: 29. 11. 2000
den vzniku funkce: 29. 11. 2000
od 21. 9. 2001 do 26. 3. 2002
Ing. Jaromír Zapletal - Člen dozorčí rady
Litvínov, Školní 361
den vzniku členství: 29. 11. 2000 - 27. 9. 2001
od 21. 9. 2001 do 4. 2. 2003
PhDr. Jitka Věková - Člen dozorčí rady
Kralupy nad Vltavou, Za Humny 137, PSČ 270 01
den vzniku členství: 29. 11. 2000 - 31. 5. 2002
od 24. 5. 2000 do 21. 9. 2001
Ing. Věra Petrová
Pardubice - Nemošice, Nábřežní 152
od 8. 9. 1995 do 24. 5. 2000
Ing. Jitka Kalná
Pardubice, Sedláčkova 433, PSČ 530 09
od 8. 9. 1995 do 21. 9. 2001
Ing. Josef Doležal
Pardubice, Jožky Jabůrkové 278, PSČ 530 09
od 8. 9. 1995 do 21. 9. 2001
Ing. Jindřich Bartoníček
Rosice nad Labem, Rybitevská 589, PSČ 533 51
Akcionáři
od 4. 5. 2006 do 31. 12. 2006
BENZINA a.s., IČO: 60193328
Praha 7, Dělnická 12, PSČ 170 04
od 30. 3. 1998 do 4. 5. 2006
Paramo, a.s., IČO: 48173355
Pardubice, Přerovská 560
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které je dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Mateřská na druhé dítě: kdo ji dostane, kdo ne

20. 3. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Mateřská na druhé dítě: kdo ji dostane, kdo ne

Druhé dítě se narodí v době, kdy ještě berete rodičovský příspěvek na prvního potomka nebo krátce po dočerpání dávky. Dostanete na druhé dítě mateřskou? Jak se liší pravidla u zaměstnankyň a podnikatelek?

Srovnání: na kolik přijde celoroční cestovní pojištění. Vyplatí se?

20. 3. 2018 | Jak na to | Monika Hájková

Srovnání: na kolik přijde celoroční cestovní pojištění. Vyplatí se?

Pro cestovatele, kteří často vyjíždějí za hranice, mají pojišťovny celoroční cestovní pojištění. Kolik celoroční cestovní pojistka stojí, co kryje a komu se vyplatí? Poradí náš přehled.

Miliardový bumerang. Vrátí pojišťovny peníze za špatně nastavené investiční pojistky?

19. 3. 2018 | Co se děje | Ondřej Tůma | 13 komentářů

Miliardový bumerang. Vrátí pojišťovny peníze za špatně nastavené investiční pojistky?

Klienti chtějí zpátky peníze, které naposílali na špatně nastavené investiční pojistky. Po rozhodnutí finančního arbitra zatím pojistné v jednotlivých případech vracely Česká pojišťovna a Axa. Hraje se ale možná o statitisíce pojistek a miliardy korun. Rozhodovat budou soudy.

Elektrika, plyn a extra poplatky. Tisíc za fakturu, stovka za upomínku

19. 3. 2018 | Jak na to | Jana Poncarová | 1 komentářů

Elektrika, plyn a extra poplatky. Tisíc za fakturu, stovka za upomínku

Na faktuře za elektřinu nebo zemní plyn můžete objevit podivné poplatky. Například za to, že jste zavolali na zákaznickou linku. Nebo za to, že vám dodavatel poslal opis ztracené smlouvy. Zjistili jsme, co všechno vám dodavatelé naúčtují k ceně energií.

Dieselgate. Než se to promlčí

18. 3. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas | 3 komentáře

Dieselgate. Než se to promlčí

Aféra dieselgate: koncern Volkswagen přiznal, že naftové motory vybavoval softwarem zkreslujícím výsledky emisních testů. Letos v září to budou tři roky. A je možné, že kdo si přijde stěžovat později, na toho Volkswagen udělá dlouhý nos: Je to promlčené!

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-41
+
-
2.Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-111
+
-
3.Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-193
+
-
4.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-270
+
-
5.Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-279
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 111 046 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 555,00 Kč
Czech Exchange 2 557,00 Kč
Broadway Change 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 565,00 Kč
MONETA Money Bank 2 618,00 Kč
Sberbank CZ 2 619,00 Kč
Expobank CZ 2 619,30 Kč
Oberbank 2 637,00 Kč
Česká spořitelna 2 661,00 Kč
ČSOB 2 657,00 Kč
Komerční banka 2 671,43 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 699,20 Kč
Raiffeisenbank 2 703,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Koupě v bazaru - špatná dobírka
Poradna > Spotřebitelská poradna > Koupě v bazaru - špatná dobírka

Otázka: Dobrý den, přes online bazar jsem zakoupil elektroniku, dohodli jsme se na ceně a prodávající si na balík napsal chybnou sumu na dobírku. Dá se toto soudně vymáhat, když je to chyba prodávajícího? Jedná...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.