Dopravní stavby Olomouc, a.s. - v likvidaci
IČO: 64610004 - Zaniklý subject, Vyhlášena likvidace

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 1. 1996
Datum zániku24. 6. 2008
StavZaniklý subject, Vyhlášena likvidace
Obchodní firma
od 14. 12. 1998 do 24. 6. 2008

Dopravní stavby Olomouc, a.s. - v likvidaci

od 1. 1. 1996 do 14. 12. 1998

Dopravní stavby Olomouc, a.s.

Sídlo
od 1. 1. 1996 do 24. 6. 2008
Olomouc, Hynaisova 10
IČO
od 1. 1. 1996 do 24. 6. 2008

64610004

DIČ

CZ64610004

Právní forma
od 1. 1. 1996 do 24. 6. 2008
Akciová společnost
Spisová značka1200 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 16. 9. 1997 do 24. 6. 2008
- výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce, revize a revizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení
od 16. 9. 1997 do 24. 6. 2008
- projektová činnost ve výstavbě
od 16. 9. 1997 do 24. 6. 2008
- provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
od 16. 9. 1997 do 24. 6. 2008
- opravy ostatních dopravních prostředků
od 16. 9. 1997 do 24. 6. 2008
- montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí
od 16. 9. 1997 do 24. 6. 2008
- výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a periodické zkoušky vyhrazených tlakových zařízení
od 16. 9. 1997 do 24. 6. 2008
- ubytovací služby
od 16. 9. 1997 do 24. 6. 2008
- hostinská činost
od 16. 9. 1997 do 24. 6. 2008
- silniční motorová doprava nákladní
od 16. 9. 1997 do 24. 6. 2008
- silniční motorová doprava osobní
od 16. 9. 1997 do 24. 6. 2008
- pronájem nebytových prostor
od 1. 1. 1996 do 16. 9. 1997
- výroba, montáž, generální opravy a rekonstrukce a provádění revizních zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení
od 1. 1. 1996 do 16. 9. 1997
- provádění dopravních staveb
od 1. 1. 1996 do 16. 9. 1997
- provádění průmyslových staveb
od 1. 1. 1996 do 16. 9. 1997
- provádění bytových a občanských staveb
od 1. 1. 1996 do 16. 9. 1997
- provádění inženýrských staveb (včetně technické vybavenosti sídlištních celků)
od 1. 1. 1996 do 16. 9. 1997
- projektová činnost v investiční výstavbě
od 1. 1. 1996 do 16. 9. 1997
- výroba a opravy ostatních motorových dopravních prostředků
od 1. 1. 1996 do 16. 9. 1997
- montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí
od 1. 1. 1996 do 16. 9. 1997
- výroba, montáž, opravy, rekonstrukce a periodické zkoušky vyhrazených tlakových zařízení
od 1. 1. 1996 do 16. 9. 1997
- ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel zařazených do tř. ++ a výše a v kategoriích pension, chat, osada, kemp zařazených do tř. +++, včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních
od 1. 1. 1996 do 16. 9. 1997
- silniční motorová doprava
od 1. 1. 1996 do 24. 6. 2008
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 1. 1. 1996 do 24. 6. 2008
- výroba a montáž ocelových konstrukcí, technologických celků a výroby stavebního strojírenství
od 1. 1. 1996 do 24. 6. 2008
- výroba, opravy a montáž měřidel
od 1. 1. 1996 do 24. 6. 2008
- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
od 1. 1. 1996 do 24. 6. 2008
- činnost účetních poradců
od 1. 1. 1996 do 24. 6. 2008
- provádění, projektování a vyhodnocování geologických prací
od 1. 1. 1996 do 24. 6. 2008
- hornická činnost v rozsahu podle ustanovení § 2 cit. zákonů ČNR písm. b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek c) zřizování, zajišťování a likvidace lomů d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech provozovných pod písm. b) až d)
od 1. 1. 1996 do 24. 6. 2008
- činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu ustanovení § 3 cit. zákonů ČNR a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním a vyhledáváním a průzkum ložisek nevyhrazených g) zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100.000 m3 horniny
od 1. 1. 1996 do 24. 6. 2008
- inženýrská činnost ve stavebnictví včetně činnosti stavebního dozoru
od 1. 1. 1996 do 24. 6. 2008
- provádění laboratorních zkoušek a posudků stavebních materiálů a výrobků, konstrukcí, rozpracovaných a hotových staveb
Ostatní skutečnosti
od 24. 6. 2008 do 24. 6. 2008
- Společnost Dopravní stavby, a.s., - v likvidaci se sídlem : Olomouc, Hynaisova 10, IČ : 646 10 004 se v y m a z á v á ke dni právní moci rozhodnutí z obchodního rejstříku Právní důvod výmazu : Společnost se vymazává z obchodního rejstříku poté, co usnesením Krajského soudu v Ostravě sp.zn. 13 K 2/99 1176, ze dne 21.08.2006, které nabylo právní moci dne 23.06.2007, byl konkurz prohlášený na majetek společnosti Dopravní sta vby Olomouc, a.s. - v likvidaci, IČ : 646 10 004, zrušen po splnění rozvrhového usnesení. Den v ý m a z u : dnem právní moci rozhodnutí
od 19. 5. 1998 do 24. 6. 2008
- Usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti: Mimořádná valná hromada rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti peněžitým vkladem o částku 40 000 000,- Kč upsáním nových akcií s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění.
od 19. 5. 1998 do 24. 6. 2008
- Zvýšení bude provedeno upsáním 40 000 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč.
od 19. 5. 1998 do 24. 6. 2008
- Upisování akcií bude provedeno s využitím přednostního práva akcionářů, a to ve dvou upisovacích kolech, v dále stanovených lhůtách a v sídle společnosti v Olomouc, Hynaisova 10, ve II. poschodí, v kanceláři ředitele společnosti, v pracovní dny od 8.00 hodin do 15.00 hodin.
od 19. 5. 1998 do 24. 6. 2008
- První upisovací kolo: Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti v rozsahu jeho podílu na základním jmění společnosti. Lhůta pro upsání akcií v prvním upisovacím kole činí patnáct kalendářních dní a počíná plynout dnem následujícím po odeslání informace představenstva o přednostním právu (§ 204a, odst. 2 Obch. zák.), kterou představenstvo odešle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nejpozději do pěti pracovních dnů od doručení usnesení o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku společnosti.
od 19. 5. 1998 do 24. 6. 2008
- Druhé upisovací kolo: Druhé upisovací kolo je vyhrazeno pouze těm akcionářům, kteří platně upsali akcie v prvním upisovacím kole ds tím, že každý z těchto akcionářů má právo upsat ve druhém upisovacím kole veškeré akcie, které nebyly platně upsány v prvním upisovacím kole. Lhůta pro upsání akcií ve druhém upisovacím kole činí patnáct kalendářních dní a počíná plynout druhým dnem po skončení lhůty pro upsání akcií v prvním upisovacím kole. Při upisování akcií ve druhém upisovacím kole rozhoduje pořadí, v jakém akcionáři upsání ve druhém upisovacím kole provedli. V případě upsání provedeného týž den více akcionáři, rozhoduje los provedený představenstvem.
od 19. 5. 1998 do 24. 6. 2008
- Na jednu dosavadní akcii lze upsat O,1960784 nových akcií s tím, že výsledek takto stanoveného nárokového počtu nových akcií se číselně zaokrouhluje dle standardu ČSN ISO 31-0, příloha B.3/B na celá čísla (zaokrouhlovací interval = 1).
od 19. 5. 1998 do 24. 6. 2008
- Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva je 1 000,- Kč.
od 19. 5. 1998 do 24. 6. 2008
- Rozhodný den pro uplatnění přednostního práva je den, kdy mohlo být toto právo vykonáno poprvé, t.j. první den lhůty stanovené pro první upisovací kolo.
od 19. 5. 1998 do 24. 6. 2008
- Akcie, které by nebyly upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty akcionáři Metrostav, a.s.
od 19. 5. 1998 do 24. 6. 2008
- Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií nejpozději do 30 dní ode dne upsání akcií na účet č. 43905-811/0100 vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Olomouc.
od 1. 1. 1996 do 24. 6. 2008
- Základní jmění: 204 000 000,- Kč
Kapitál
od 1. 1. 1996 do 24. 6. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 204 000.
Statutární orgán
od 21. 12. 1999 do 24. 6. 2008
Ing. Jan Ullrich - místopředseda představenstva
Břežany II, Břežany II 90, PSČ 281 71
od 21. 12. 1999 do 24. 6. 2008
Ing. Josef Velíšek - člen představenstva
Praha 5, Bedrnova 12, PSČ 150 00
od 19. 5. 1998 do 21. 12. 1999
Ing. Jan Ulrich - místopředseda představenstva
Bystrovany, Jeseniova 2, PSČ 786 52
od 19. 5. 1998 do 21. 12. 1999
Ing. Jan Dřímal - člen představenstva
Brno, Božetěchova 91, PSČ 612 00
od 19. 5. 1998 do 21. 12. 1999
Ing. Milan Sousedík - člen představenstva
Brno, Absolonova 12, PSČ 624 00
od 19. 5. 1998 do 21. 12. 1999
Ing. Václav Tichý - člen představenstva
Olomou,Holice, U cukrovaru 12, PSČ 783 71
od 19. 5. 1998 do 21. 12. 1999
Ing. Jan Ullrich - člen představenstva
Břežany II, Břežany II 90, PSČ 281 71
od 19. 5. 1998 do 24. 6. 2008
Ing. Ivo Rojík - předseda představenstva
Praha 10, Milánská 465, PSČ 109 00
od 8. 1. 1997 do 19. 5. 1998
Ing. Jaroslav Čepelák - člen představenstva
Olomouc, Foerstrova 71
od 1. 1. 1996 do 8. 1. 1997
Ing. Jaroslav Čepelák - člen představenstva
Brno, Foersterova 71
od 1. 1. 1996 do 19. 5. 1998
Ing. Jan Ulrich - člen představenstva
Bystrovany, Jeseniova 2
od 1. 1. 1996 do 19. 5. 1998
Ing. Václav Tichý - člen představenstva
Olomouc, U cukrovaru 12
od 1. 1. 1996 do 19. 5. 1998
Ing Milan Sousedík - člen představenstva
Brno 24, Absolonova 12
od 1. 1. 1996 do 19. 5. 1998
Ing. Jan Dřímal - člen představenstva
Brno, Božetěchova 91
od 19. 5. 1998 do 24. 6. 2008
Jednání: Jménem společnosti jedná předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva.
od 1. 1. 1996 do 19. 5. 1998
Jednání: Jménem společnosti jedná kterýkoliv člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis člen představenstva.
Likvidace
od 4. 4. 2007 do 24. 6. 2008
JUDr. Petr Macháč
Ostrava, 28. října 150
od 14. 12. 1998 do 12. 9. 2001
Ing. Tomáš Brumovský
Praha 4, K lukám 648
od 14. 12. 1998 do 27. 7. 2005
JUDr. Pavel Mališ
Praha 4, Petýrkova 1993
od 14. 12. 1998 do 24. 6. 2008
Jednání: Po dobu likvidace jedná za společnost kterýkoliv likvidátor.
Dozorčí rada
od 12. 9. 2001 do 4. 7. 2007
Petr Vinš - člen
Praha 8 - Libeň, Zenklova 90, PSČ 180 00
den vzniku členství: 14. 11. 2000 - 14. 2. 2006
od 12. 9. 2001 do 24. 6. 2008
Tomáš Knechtl - člen
Praha 10 - Hostivař, Gercenova 2/851, PSČ 102 00
den vzniku členství: 14. 11. 2000
od 12. 9. 2001 do 24. 6. 2008
Ing. Luboš Veselý - člen
Praha 5, U jezera 2034, PSČ 150 00
den vzniku členství: 14. 11. 2000
od 19. 5. 1998 do 21. 12. 1999
Ing. Josef Kraus - člen
Praha 4, Valetinovská 8, PSČ 140 00
od 19. 5. 1998 do 21. 12. 1999
Ing. Miloš Sedláček - člen
Brno, Bieblova 14, PSČ 600 00
od 19. 5. 1998 do 21. 12. 1999
Ing. Jaroslav Čepelák - člen
Olomouc, Foerstrova 71, PSČ 779 00
od 19. 5. 1998 do 12. 9. 2001
Ing. Jindřich Hess - předseda
Praha 4 - Chodov, Dunovského 526, PSČ 149 00
od 19. 5. 1998 do 12. 9. 2001
Ing. Josef Martinovský - místopředseda
Úvaly, Pražská 1357, PSČ 250 82
od 19. 5. 1998 do 12. 9. 2001
Ing. Libuše Weinfurtová - člen
Praha 5, K rovinám 549/5, PSČ 150 00
od 8. 1. 1997 do 19. 5. 1998
Ing. Pavel Sedláček - člen
Prostějov, Fanderlíkova 46
od 1. 1. 1996 do 8. 1. 1997
Ing. Pavel Sedláček - člen
Brno, Bieblova 14
od 1. 1. 1996 do 19. 5. 1998
Ing. Josef Štafa - člen
Prostějov, Riegrova 12
od 1. 1. 1996 do 19. 5. 1998
Miroslav Tandler - člen
Velká Bystřice, Svésedlická 689
od 1. 1. 1996 do 19. 5. 1998
Josef Müller - člen
Tršice, 68
od 1. 1. 1996 do 19. 5. 1998
Ing. Vojtěch Kohoutek - člen
Olomouc, Urxova 11
od 1. 1. 1996 do 19. 5. 1998
Ing. Luboš Kavan - člen
Kroměříž, Spáčilova 3036
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Srovnání spořicích účtů: nováčci útočí

19. 4. 2018 | Co se děje | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Srovnání spořicích účtů: nováčci útočí

Kdo vám dnes na spořicím účtu nejvíc zhodnotí sto tisíc a kdo milion korun? V čele našeho žebříčku jsou nové banky.

Zaměstnavatel dluží. Od května rostou „náhradní výplaty“ vyplácené úřadem práce

19. 4. 2018 | Co se děje | Terezie Nývltová Vojáčková

Zaměstnavatel dluží. Od května rostou „náhradní výplaty“ vyplácené úřadem práce

Zaměstnanci, kterým insolventní zaměstnavatel dluží mzdu, si můžou říct o „náhradní výplatu“ na úřadu práce. Od 1. května se zvyšuje maximální částka, kterou úřad vyplácí.

Dlouhodobé pravidelné investice: vyplatí se předplácet poplatky na třicet let?

18. 4. 2018 | Jak na to | Jan Traxler | 8 komentářů

Dlouhodobé pravidelné investice: vyplatí se předplácet poplatky na třicet let?

Předplacené poplatky jsou u podílových fondů logicky nižší než ty placené průběžně. Na třicetiletém a delším investičním horizontu s sebou ale přinášejí rizika.

Nájemník neplatí, odejít nechce. Jak ho vystěhovat

18. 4. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá | 8 komentářů

Nájemník neplatí, odejít nechce. Jak ho vystěhovat

Zbavit se nájemníka, který neplatí, nemusí být jednoduché. Spor se může táhnout roky. Zvlášť když neplatič odejít nechce, využije všech obranných prostředků, které mu zákon dává, a vy chcete postupovat legálně.

Tma. Může Česko zhasnout?

17. 4. 2018 | Co se děje | Jana Poncarová | 6 komentářů

Tma. Může Česko zhasnout?

Spíš než celorepublikový výpadek elektrické sítě, způsobený třeba masivními přetoky elektřiny z větrných elektráren, hrozí výpadky lokální. Stačí silný vítr, povodně nebo rozsáhlé námrazy. Kdy Česko může zahalit tma? A co by se stalo, kdyby opravdu přišel blackout?

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- tenista

+43
+
-
2.Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

+20
+
-
3.Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

-8
+
-
4.Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-92
+
-
5.Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-210
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 254 658 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 540,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 545,00 Kč
Czech Exchange 2 550,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 555,00 Kč
MONETA Money Bank 2 604,00 Kč
Sberbank CZ 2 606,00 Kč
Expobank CZ 2 608,00 Kč
Česká spořitelna 2 648,00 Kč
ČSOB 2 644,00 Kč
Komerční banka 2 658,68 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 685,70 Kč
Raiffeisenbank 2 690,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vrácení peněz za neodpovídající zboží
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vrácení peněz za neodpovídající zboží

Otázka: Dobrý den, paní mi poslala zboží, které mělo být nové, ale evidentně tomu tak není. Poslala jsem jí zboží zpět i s vysvětlením, proč ho nechci. Paní mi odmítá poslat peníze zpět, chtěla mi zboží zaslat...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.