Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Frýdlantská zemědělská a.s.
IČO: 64610047

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu22. 12. 1995
Obchodní firma
od 22. 12. 1995

Frýdlantská zemědělská a.s.

Sídlo
od 26. 8. 2010 do 8. 7. 2014
Janovice, 593, PSČ 739 11
od 15. 3. 2002 do 26. 8. 2010
Frýdlant nad Ostravicí, Žižkova 965, PSČ 739 11
od 22. 12. 1995 do 15. 3. 2002
Frýdlant nad Ostravicí, Žižkova 965
IČO
od 22. 12. 1995

64610047

DIČ

CZ64610047

Identifikátor datové schránky:7nqd688
Právní forma
od 22. 12. 1995
Akciová společnost
Spisová značka1233 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 8. 7. 2014
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 18. 7. 2013
- Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí.
od 26. 8. 2010
- zemědělská výroba
od 26. 8. 2010
- výroba tepla
od 26. 8. 2010
- rozvod tepla
od 26. 8. 2010
- rozvod plynu
od 26. 8. 2010
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 26. 8. 2010
- opravy silničních vozidel
od 26. 8. 2010
- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
od 26. 8. 2010 do 18. 7. 2013
- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
od 15. 3. 2002 do 26. 8. 2010
- zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje
od 15. 3. 2002 do 26. 8. 2010
- poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
od 15. 3. 2002 do 26. 8. 2010
- zprostředkování obchodu
od 15. 3. 2002 do 26. 8. 2010
- velkoobchod
od 15. 3. 2002 do 26. 8. 2010
- specializovaný maloobchod
od 15. 3. 2002 do 26. 8. 2010
- maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
od 15. 3. 2002 do 26. 8. 2010
- opravy silničních vozidel
od 15. 3. 2002 do 26. 8. 2010
- údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
od 15. 3. 2002 do 26. 8. 2010
- opravy pracovních strojů
od 15. 3. 2002 do 26. 8. 2010
- přípravné práce pro stavby
od 15. 3. 2002 do 26. 8. 2010
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 15. 3. 2002 do 26. 8. 2010
- pronájem nemovitostí a nebytových prostor včetně poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí a nebytových prostor
od 15. 3. 2002 do 26. 8. 2010
- výroba tepelné energie
od 15. 3. 2002 do 26. 8. 2010
- rozvod tepelné energie
od 15. 3. 2002 do 26. 8. 2010
- distribuce plynu
od 10. 10. 1997 do 15. 3. 2002
- opravy motorových vozidel
od 10. 10. 1997 do 15. 3. 2002
- práce autojeřábem, bělorusem, HONem
od 10. 10. 1997 do 15. 3. 2002
- provoz tělovýchovných zařízení
od 10. 10. 1997 do 15. 3. 2002
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 10. 10. 1997 do 15. 3. 2002
- rozvod zemního plynu
od 10. 10. 1997 do 15. 3. 2002
- výroba a rozvod tepla
od 10. 10. 1997 do 26. 8. 2010
- silniční motorová doprava nákladní
od 10. 10. 1997 do 26. 8. 2010
- opravy ostatních dopravních prostředků
od 10. 10. 1997 do 26. 8. 2010
- provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 22. 12. 1995 do 15. 3. 2002
- zemědělská výroba
od 22. 12. 1995 do 15. 3. 2002
- provozování zem. výroby
od 22. 12. 1995 do 15. 3. 2002
- výroba a prodej výrobků zem. výroby
Ostatní skutečnosti
od 24. 7. 2015 do 24. 7. 2015
- Valná hromada společnosti Frýdlantská zemědělská a.s. v souladu § 375 a následující zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) /dále též jen ZOK/: I. Určuje, že hlavním akcionářem společnosti Frýdlantská zemědělská a.s., se sídlem č.p. 593, 739 11 Janovice, Identifikační číslo: 64610047, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 1233 (Společnost) je společnost B eskyd Fryčovice, a.s., se sídlem č.p. 606, 739 45 Fryčovice, Identifikační číslo: 45192901, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 448 (dále též jen Hlavní akcionář), který vlastní ve Společnosti účastnické cenné p apíry (dále též jen akcie), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání řádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl n a hlasovacích právech ve Společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno z výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti, z čestného prohlášení Hlavního akcionáře a ze skutečnosti, že akcie ve vlastnictví Hlavního akcionáře byly představenstvu Společnosti předloženy dne 1.6.2015 s tím, že Hlavní akcionář k tomuto dni byl a v den konání valné hromady je řádně zapsán v seznamu akcionářů, který vede Společnost. V souladu s § 265 odst. 1) ZOK se má za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 50958 kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 93,91 % (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) základního kapitálu a 93,91 % (zaokrouhleno na d vě desetinná místa) podílu na hlasovacích právech Společnosti. II. Rozhoduje ve smyslu § 375 a násl., ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti, odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zv eřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále též jen den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamž iku osoby odlišné od Hlavního akcionáře. III. Určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 240,- Kč (dvě stě čtyřicet korun českých) za každou jednu listinnou kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (tisíc korun českých). Přiměřenost výše protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 5318/2015 ze dne 13.5.2015, který vypracoval znalecký ústav, společnost Znalecký a oceňovací ústav s.r.o., se sídlem Přemyslovka 2483/3, 796 01 Prostějov, IČO: 25599186, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 37227. Ve výrokové části znaleckého posudku číslo 5318/2015 je uveden následující výrok: F. Závěr: Cena obvyklá (tržní) - je cena aktuálního trhu, cena zpeněžitelná, tedy cena, za kterou lze věc v daném místě a čase prodat nebo koupit. Jedná se o krátkodobou pla tnost obvyklé ceny v závislosti na podmínkách vně i uvnitř oceňovaného systému. Je dána konkrétním stavem nabídky a poptávky. Odhad hodnot čistého obchodního jmění je proveden na základě odborného posouzení výše zjištěných hodnot. Při tomto posouzení jsou zohledněny všechny rozhodující faktory, vztahující se k danému majetku, které však nemohou být postiženy pouhým matematickým propočtem, ale mohou však rozhodující měrou ovlivnit hodnotu majetku. S ohledem na výše uvedené skutečnosti obvyklou u předmětnýc h akcií společnosti Frýdlantská zemědělská a.s. stanovujeme takto: Za účelem určení výše hodnoty protiplnění při realizaci práva hlavního akcionáře na výkup účastnických cenných papírů znalec nejprve zjistil tržní hodnotu závodu. Při ocenění závodu znalec aplikoval dvě metody. V konečném důsledku se znalec přiklonil k mo delu substanční metody likvidačního zůstatku. Na základě posouzení výše uvedených skutečností znalec dospěl k názoru, že přiměřená hodnota protiplnění v penězích akcionářům společnosti při nuceném výkupu účastnických cenných papírů činí: 240 Kč za jednu a kcii Společnosti Slovy: dvě_stě_čtyřicet korun českých. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář bance -společnosti Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, IČO: 45317054, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp isová značka B 1360 (dále též jen Banka). Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo doloženo před konáním řádné valné hromady potvrzením Banky. IV. Informuje, že notářský zápis, který osvědčuje přijetí usnesení řádné valné hromady, bude po jeho zhotovení v souladu s § 384 odst. 1) ZOK uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech, v době od 8.00 hod. do 14.00 hod. Termín nahléd nutí je možné předem dojednat se Společností na tel. čísle: 00420 603559630. V. Schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím Banky, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí v souladu s § 389 ZOK protiplnění, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti pracovníc h dnů po předložení akcií. Akcionářům Společnosti bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet uvedený při předložení akcií, a nebo poštovní poukázkou. V případě, že akcionář Společnosti, odlišný od Hlavního akcionáře neuvede požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. VI. Stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají v souladu s § 387 odst. 1) ZOK do třiceti dnů po přechodu vlastnického práva Společnosti, a to v sídle Společnosti v pracovních dnech v době od 8.00 hod. do 14.00 hod. Společnost je také možné kont aktovat za účelem domluvy o předložení akcií na tel. číslu 00420 603559630. VII. Upozorňuje, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry Společnosti do jednoho měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené Společností, která nebude kratší čtrnácti dnů, bude Spol ečnost postupovat podle § 346 odst. 1) ZOK věty první. Banka poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pa k poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli - to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo (viz § 389 ZOK). VIII. Konstatuje, že vrácené účastnické cenné papíry v souladu s § 387 odst. 3) ZOK předá Společnost bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá Společnost v souladu s § 387 odst. 4) ZOK bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty.
od 24. 7. 2015 do 27. 8. 2015
- Valná hromada společnosti Frýdlantská zemědělská a.s. v souladu § 375 a následující zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) /dále též jen ZOK/: I. Určuje, že hlavním akcionářem společnosti Frýdlantská zemědělská a.s., se sídlem č.p. 593, 739 11 Janovice, Identifikační číslo: 64610047, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 1233 (Společnost) je společnost B eskyd Fryčovice, a.s., se sídlem č.p. 606, 739 45 Fryčovice, Identifikační číslo: 45192901, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 448 (dále též jen Hlavní akcionář), který vlastní ve Společnosti účastnické cenné p apíry (dále též jen akcie), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání řádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl n a hlasovacích právech ve Společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno z výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti, z čestného prohlášení Hlavního akcionáře a ze skutečnosti, že akcie ve vlastnictví Hlavního akcionáře byly představenstvu Společnosti předloženy dne 1.6.2015 s tím, že Hlavní akcionář k tomuto dni byl a v den konání valné hromady je řádně zapsán v seznamu akcionářů, který vede Společnost. V souladu s § 265 odst. 1) ZOK se má za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 50958 kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 93,91 % (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) základního kapitálu a 93,91 % (zaokrouhleno na d vě desetinná místa) podílu na hlasovacích právech Společnosti. II. Rozhoduje ve smyslu § 375 a násl., ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti, odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zv eřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále též jen den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamž iku osoby odlišné od Hlavního akcionáře. III. Určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 240,- Kč (dvě stě čtyřicet korun českých) za každou jednu listinnou kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (tisíc korun českých). Přiměřenost výše protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 5318/2015 ze dne 13.5.2015, který vypracoval znalecký ústav, společnost Znalecký a oceňovací ústav s.r.o., se sídlem Přemyslovka 2483/3, 796 01 Prostějov, IČO: 25599186, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 37227. Ve výrokové části znaleckého posudku číslo 5318/2015 je uveden následující výrok: F. Závěr: Cena obvyklá (tržní) - je cena aktuálního trhu, cena zpeněžitelná, tedy cena, za kterou lze věc v daném místě a čase prodat nebo koupit. Jedná se o krátkodobou pla tnost obvyklé ceny v závislosti na podmínkách vně i uvnitř oceňovaného systému. Je dána konkrétním stavem nabídky a poptávky. Odhad hodnot čistého obchodního jmění je proveden na základě odborného posouzení výše zjištěných hodnot. Při tomto posouzení jsou zohledněny všechny rozhodující faktory, vztahující se k danému majetku, které však nemohou být postiženy pouhým matematickým propočtem, ale mohou však rozhodující měrou ovlivnit hodnotu majetku. S ohledem na výše uvedené skutečnosti obvyklou u předmětnýc h akcií společnosti Frýdlantská zemědělská a.s. stanovujeme takto: Za účelem určení výše hodnoty protiplnění při realizaci práva hlavního akcionáře na výkup účastnických cenných papírů znalec nejprve zjistil tržní hodnotu závodu. Při ocenění závodu znalec aplikoval dvě metody. V konečném důsledku se znalec přiklonil k mo delu substanční metody likvidačního zůstatku. Na základě posouzení výše uvedených skutečností znalec dospěl k názoru, že přiměřená hodnota protiplnění v penězích akcionářům společnosti při nuceném výkupu účastnických cenných papírů činí: 240 Kč za jednu a kcii Společnosti Slovy: dvě_stě_čtyřicet korun českých. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář bance -společnosti Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, IČO: 45317054, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp isová značka B 1360 (dále též jen Banka). Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo doloženo před konáním řádné valné hromady potvrzením Banky. IV. Informuje, že notářský zápis, který osvědčuje přijetí usnesení řádné valné hromady, bude po jeho zhotovení v souladu s § 384 odst. 1) ZOK uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech, v době od 8.00 hod. do 14.00 hod. Termín nahléd nutí je možné předem dojednat se Společností na tel. čísle: 00420 603559630. V. Schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím Banky, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí v souladu s § 389 ZOK protiplnění, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti pracovníc h dnů po předložení akcií. Akcionářům Společnosti bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet uvedený při předložení akcií, a nebo poštovní poukázkou. V případě, že akcionář Společnosti, odlišný od Hlavního akcionáře neuvede požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. VI. Stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají v souladu s § 387 odst. 1) ZOK do třiceti dnů po přechodu vlastnického práva Společnosti, a to v sídle Společnosti v pracovních dnech v době od 8.00 hod. do 14.00 hod. Společnost je také možné kont aktovat za účelem domluvy o předložení akcií na tel. číslu 00420 603559630. VII. Upozorňuje, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry Společnosti do jednoho měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené Společností, která nebude kratší čtrnácti dnů, bude Spol ečnost postupovat podle § 346 odst. 1) ZOK věty první. Banka poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pa k poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli - to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo (viz § 389 ZOK). VIII. Konstatuje, že vrácené účastnické cenné papíry v souladu s § 387 odst. 3) ZOK předá Společnost bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá Společnost v souladu s § 387 odst. 4) ZOK bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty.
od 8. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 8. 7. 2014 do 6. 8. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 8. 7. 2014 do 6. 8. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 22. 6. 2009 do 27. 1. 2010
- Usnesením valné hromady o snížení základního kapitálu společnosti ze dne 4.6.2009 za těchto podmínek: 1) Důvodem snížení základního kapitálu je plnění zákonné povinnosti společnosti snížit základní kapitál o hodnotu vlastních akcií, které společnost nabyla v rozporu se zákonem, který spočívá v nevytvoření rezervního fondu dle ust. § 161d odst. 2 obchodníh o zákoníku. 2) Základní kapitál se snižuje o částku 20 000 000,-Kč., tj. z částky 74 260 000 Kč na částku 54 260 000 Kč. 3) S částkou odpovídající snížení bude naloženo takto: o částku 20 000 000 Kč představující úhrn jmenovitých hodnot akcií společnosti určených ke zrušení, bude snížen základní kapitál společnosti a částka 14 880 000,-Kč představující rozdíl mezi pořizovac í cenou zrušovaných vlastních akcií a jejich jmenovitou hodnotou bude použita takto: 13 209 163,83 Kč na úhradu ztráty z minulých let a částka ve výši 1 670 836,17 Kč bude přidělena do rezervního fondu. 4) Základní kapitál bude snížen v souladu s ust. § 213 obchod. zákoníku tak, že ke snížení základního kapitálu budou použity vlastní akcie v majetku společnosti v počtu 20 000 kusů znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 Kč na jednu akcii. 5) Číselné označení akcií určených ke snížení základního kapitálu a k jejich zničení v emisi E 01 a v emisi E 02 je uvedeno v notářském zápisu Nz 122/2009 N 135/2009 ze dne 4.6.2009. 6) Fyzickou likvidaci akcií provede představenstvo.
od 10. 10. 1997 do 28. 4. 1999
- Usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti, a to o částku ...9.000.000,-Kč, slovy: devětmiliónůkorunčeských, úpisem nových akcií společnosti, přičemž se připouští upisování akcií i nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění, a to bez omezení. O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodne představenstvo a.s.
od 10. 10. 1997 do 28. 4. 1999
- Akcie budou vydány v listinné podobě, na jméno, v minimálním počtu 9.000 ks akcií ve jmenovité hodnotě, rovnající se jejich emisnímu kurzu ve výši 1.000,-Kč na akcii.
od 10. 10. 1997 do 28. 4. 1999
- Akcie budou upisovány nepeněžitým vkladem, a to pohledávkou tvořenou majetkovými podíly oprávněných osob podle zák. č. 42/1992 Sb. a vypořádacími podíly podle obchodního zákoníku. Akcie mohou upsat osoby, které výše charakterizovanou pohledávku mají vůči Zemědělskému družstvu Frýdlant nad Ostravicí, Žižkova 965. Nabídku provede představenstvo akciové společnosti písemnou formou nejpozději sedm dnů před dnem úpisu. Úpis akcií započne 20. den ode dne doručení usnesení obchodního rejstříku o zápisu tohoto usnesení z valné hromady. Připadne-li tento den na den nepřetržitého odpočinku v týdnu nebo státem uznaný svátek, pak se tímto dnem rozumí nejblíže následující pracovní den. Upisování bude probíhat v sídle společnosti po dobu deseti pracovních dnů v době od 7.00 do 15.00 hod.
od 24. 3. 1997
- Omezení převoditelnosti: Akcie jsou převoditelné jen na základě předchozího písemného souhlasu představenstva.
od 22. 12. 1995 do 10. 6. 1996
- základní jmění: Ze zákl. jmění jsou nepeněžité vklady: 1.069.000 Kč a peněžité vklady: 3.000 Kč.
Kapitál
od 27. 1. 2010
Základní kapitál 54 260 000 Kč
od 19. 3. 1998 do 27. 1. 2010
Základní kapitál 74 260 000 Kč
od 10. 6. 1996 do 19. 3. 1998
Základní kapitál 60 488 000 Kč
od 22. 12. 1995 do 10. 6. 1996
Základní kapitál 1 072 000 Kč
od 27. 1. 2010
Akcie na jméno err, počet akcií: 54 260.
od 19. 3. 1998 do 27. 1. 2010
Akcie na jméno err, počet akcií: 74 260.
od 10. 6. 1996 do 19. 3. 1998
Akcie na jméno err, počet akcií: 60 488.
od 22. 12. 1995 do 10. 6. 1996
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 072.
Statutární orgán
od 17. 5. 2019
Mgr. LUCIE VEČEŘOVÁ - člen představenstva
Velké Meziříčí, Zelená, PSČ 594 01
den vzniku členství: 23. 6. 2015
od 23. 6. 2016
Ing. HELENA VAŠKOVÁ - místopředseda představenstva
Velké Meziříčí, Na Výsluní, PSČ 594 01
den vzniku členství: 30. 5. 2016
den vzniku funkce: 30. 5. 2016
od 7. 5. 2016 do 17. 5. 2019
Mgr. LUCIE VEČEŘOVÁ - člen představenstva
Jihlava - Hruškové Dvory, , PSČ 586 01
den vzniku členství: 23. 6. 2015
od 20. 7. 2015
Ing. GABRIEL VEČEŘA - předseda představenstva
Velké Meziříčí, Uhřínovská, PSČ 594 01
den vzniku členství: 23. 6. 2015
den vzniku funkce: 23. 6. 2015
od 20. 7. 2015 do 7. 5. 2016
Mgr. LUCIE VEČEŘOVÁ - člen představenstva
Velké Meziříčí, Uhřínovská, PSČ 594 01
den vzniku členství: 23. 6. 2015
od 8. 7. 2014 do 23. 6. 2016
Ing. HELENA VAŠKOVÁ - místopředseda představenstva
Velké Meziříčí, Na Výsluní, PSČ 594 01
den vzniku členství: 30. 6. 2011 - 30. 5. 2016
den vzniku funkce: 30. 6. 2011 - 30. 5. 2016
od 4. 8. 2013 do 20. 7. 2015
Ing. GABRIEL VEČEŘA - předseda představenstva
Velké Meziříčí, Uhřínovská, PSČ 594 01
den vzniku členství: 28. 6. 2010 - 23. 6. 2015
den vzniku funkce: 28. 6. 2010 - 23. 6. 2015
od 4. 8. 2013 do 20. 7. 2015
Mgr. LUCIE VEČEŘOVÁ - člen představenstva
Velké Meziříčí, Uhřínovská, PSČ 594 01
den vzniku členství: 28. 6. 2010 - 23. 6. 2015
od 1. 8. 2011 do 8. 7. 2014
Ing. Helena Vašková - místopředseda představenstva
Velké Meziříčí, Na Výsluní, PSČ 594 01
den vzniku členství: 30. 6. 2011
den vzniku funkce: 30. 6. 2011
od 26. 8. 2010 do 1. 8. 2011
Ing. Jiří Zeman - místopředseda představenstva
Palkovice - Myslík, , PSČ 739 41
den vzniku členství: 28. 6. 2010 - 30. 6. 2011
den vzniku funkce: 28. 6. 2010 - 30. 6. 2011
od 26. 8. 2010 do 4. 8. 2013
Ing. Gabriel Večeřa - předseda představenstva
Velké Meziříčí, Uhřínovská, PSČ 594 01
den vzniku členství: 28. 6. 2010
den vzniku funkce: 28. 6. 2010
od 26. 8. 2010 do 4. 8. 2013
Mgr. Lucie Večeřová - člen představenstva
Velké Meziříčí, Uhřínovská, PSČ 594 01
den vzniku členství: 28. 6. 2010
od 27. 8. 2008 do 26. 8. 2010
Dalibor Káňa - místopředseda představenstva
Kunčice pod Ondřejníkem, 134, PSČ 739 13
den vzniku členství: 29. 4. 2005 - 28. 6. 2010
den vzniku funkce: 4. 6. 2008 - 28. 6. 2010
od 28. 9. 2005 do 16. 7. 2007
Ing. Josef Šigut - místopředseda představenstva
Pstruží, 3
den vzniku členství: 29. 4. 2005 - 29. 5. 2007
den vzniku funkce: 29. 4. 2005 - 29. 5. 2007
od 28. 9. 2005 do 16. 7. 2007
Petr Kaňák - člen představenstva
Lubno, 15
den vzniku členství: 29. 4. 2005 - 29. 5. 2007
od 28. 9. 2005 do 27. 8. 2008
Dalibor Káňa - člen představenstva
Kunčice pod Ondřejníkem, 134
den vzniku členství: 29. 4. 2005
od 28. 9. 2005 do 26. 8. 2010
Ing. Jiří Zeman - předseda představenstva
Myslík, 35
den vzniku členství: 29. 4. 2005 - 28. 6. 2010
den vzniku funkce: 29. 4. 2005 - 28. 6. 2010
od 28. 9. 2005 do 26. 8. 2010
Otakar Pasečný - člen představenstva
Janovice, 546
den vzniku členství: 29. 4. 2005 - 28. 6. 2010
od 6. 12. 2000 do 28. 9. 2005
Dalibor Káňa - člen představenstva
Kunčice pod Ondřejníkem, 134
den vzniku členství: 28. 7. 2000 - 29. 4. 2005
od 10. 10. 1997 do 6. 12. 2000
Ing. Josef Kincl - člen představenstva
Čeladná 22,
od 10. 10. 1997 do 20. 1. 2004
Karel Urbančík - člen představenstva
Lubno 55,
den vzniku členství: 28. 7. 2000 - 30. 5. 2003
od 10. 10. 1997 do 28. 9. 2005
Otakar Pasečný - člen představenstva
Janovice 546,
den vzniku členství: 28. 7. 2000 - 29. 4. 2005
od 10. 10. 1997 do 28. 9. 2005
Petr Kaňák - člen představenstva
Lubno 15,
den vzniku členství: 28. 7. 2000 - 29. 4. 2005
od 24. 3. 1997 do 20. 1. 2004
Viktor Řehák - člen představenstva
Čeladná 74,
den vzniku členství: 28. 7. 2000 - 30. 5. 2003
od 24. 3. 1997 do 28. 9. 2005
Ing. Jiří Zeman - předseda představenstva
Myslík 35,
den vzniku členství: 28. 7. 2000 - 29. 4. 2005
od 24. 3. 1997 do 28. 9. 2005
Ing. Josef Šigut - místopředseda představenstva
Pstruží 3,
den vzniku členství: 28. 7. 2000 - 29. 4. 2005
od 22. 12. 1995 do 24. 3. 1997
Ing. Jiří Zeman - předseda představenstva
Myslík 35,
od 22. 12. 1995 do 24. 3. 1997
Ing. Josef Šigut - místopředseda představenstva
Pstruží 3,
od 22. 12. 1995 do 24. 3. 1997
Viktor Řehák - člen představenstva
Čeladná 74,
od 8. 7. 2014
Společnost zastupuje předseda nebo místopředseda představenstva samostatně.
od 26. 8. 2010 do 8. 7. 2014
Jednání: Za společnost jedná navenek a podepisuje samostatně předseda nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva vždy po dle podpisového vzoru založeného v obchodním rejstříku.
od 16. 7. 2007 do 26. 8. 2010
Jednání: Za společnost a představenstvo jedná:-předseda, nebo -místopředseda a jeden člen představenstva.
od 10. 10. 1997 do 16. 7. 2007
Jednání: Za společnost a představenstvo jedná - předseda, nebo - místopředseda a jeden člen představenstva, nebo - dva pověření členové představenstva - prokurista v rozsahu udělené prokury
od 22. 12. 1995 do 10. 10. 1997
Jednání: Za společnost jedná statutární orgán, kterým je představenstvo: Jménem představenstva a společnosti jedná: - předseda představenstva a místopředseda představenstva, nebo - předseda představenstva a jeden člen představenstva, nebo - místopředseda představenstva a jeden člen představenstva.
Dozorčí rada
od 2. 8. 2018
Ing. MARIE ČEJKOVÁ - člen dozorčí rady
Měřín, Pod Dálnicí, PSČ 594 42
den vzniku členství: 25. 6. 2018
od 18. 3. 2016
Mgr. Ing. DAVID RYKR - člen dozorčí rady
Pěčín, , PSČ 517 57
den vzniku členství: 19. 2. 2016
od 20. 7. 2015
Ing. DAGMAR ŠTEGNEROVÁ - předseda dozorčí rady
Radostín nad Oslavou, , PSČ 594 44
den vzniku členství: 23. 6. 2015
den vzniku funkce: 23. 6. 2015
od 8. 7. 2014 do 20. 7. 2015
Ing. DAGMAR ŠTEGNEROVÁ - předseda dozorčí rady
Radostín nad Oslavou, , PSČ 594 44
den vzniku členství: 28. 6. 2010 - 23. 6. 2015
den vzniku funkce: 28. 6. 2010 - 23. 6. 2015
od 8. 7. 2014 do 18. 3. 2016
Ing. JINDŘICH BURDA - člen dozorčí rady
Dlouhá Brtnice, , PSČ 588 34
den vzniku členství: 30. 6. 2011 - 19. 2. 2016
od 18. 7. 2013 do 2. 8. 2018
MARIE ČEJKOVÁ - člen dozorčí rady
Měřín, Pod Dálnicí, PSČ 594 42
den vzniku členství: 25. 6. 2013 - 25. 6. 2018
od 1. 8. 2011 do 8. 7. 2014
Ing. Jindřich Burda - člen dozorčí rady
Dlouhá Brtnice, , PSČ 588 34
den vzniku členství: 30. 6. 2011
od 26. 8. 2010 do 1. 8. 2011
Dalibor Káňa - člen dozorčí rady
Frýdlant nad Ostravicí - Lubno, , PSČ 739 11
den vzniku členství: 28. 6. 2010 - 30. 6. 2011
od 26. 8. 2010 do 18. 7. 2013
Ing. Lucie Bartolomová - člen dozorčí rady
Frýdlant nad Ostravicí, Janáčkova, PSČ 739 11
den vzniku členství: 6. 6. 2010 - 25. 6. 2013
od 26. 8. 2010 do 8. 7. 2014
Ing. Dagmar Štegnerová - předseda dozorčí rady
Radostín nad Oslavou, , PSČ 594 44
den vzniku členství: 28. 6. 2010
den vzniku funkce: 28. 6. 2010
od 27. 8. 2008 do 26. 8. 2010
Jarmila Zajícová - předseda dozorčí rady
Lubno, 16, PSČ 739 11
den vzniku členství: 29. 4. 2005 - 28. 6. 2010
den vzniku funkce: 22. 7. 2008 - 28. 6. 2010
od 27. 8. 2008 do 26. 8. 2010
Adéla Kočvarová - místopředseda dozorčí rady
Frýdlant nad Ostravicí, Hlavní 1342, PSČ 739 11
den vzniku členství: 3. 6. 2008 - 28. 6. 2010
den vzniku funkce: 22. 7. 2008 - 28. 6. 2010
od 27. 8. 2008 do 26. 8. 2010
Anna Kubačáková - člen dozorčí rady
Frýdlant nad Ostravicí, Sokola Tůmy 735, PSČ 739 11
den vzniku členství: 3. 6. 2008 - 28. 6. 2010
od 27. 8. 2008 do 26. 8. 2010
Václav Magdoň - člen dozorčí rady
Janovice, 337, PSČ 739 11
den vzniku členství: 22. 4. 2008 - 6. 6. 2010
od 28. 9. 2005 do 1. 11. 2007
Marie Mališová - předseda dozorčí rady
Frýdlant nad Ostravicí, Družstevní 988
den vzniku členství: 21. 4. 2005 - 19. 10. 2007
den vzniku funkce: 21. 4. 2005 - 19. 10. 2007
od 28. 9. 2005 do 27. 8. 2008
Adéla Kočvarová - místopředseda dozorčí rady
Frýdlant nad Ostravicí, Hlavní 1342
den vzniku členství: 13. 6. 2003 - 3. 6. 2008
den vzniku funkce: 29. 4. 2005 - 3. 6. 2008
od 28. 9. 2005 do 27. 8. 2008
Jarmila Zajícová - člen dozorčí rady
Lubno, 16
den vzniku členství: 29. 4. 2005
od 28. 9. 2005 do 26. 8. 2010
Jiří Velička - člen dozorčí rady
Lubno, 308
den vzniku členství: 21. 4. 2005 - 28. 6. 2010
od 28. 9. 2005 do 26. 8. 2010
Iveta Magnusková - člen dozorčí rady
Kunčice pod Ondřejníkem, 682
den vzniku členství: 29. 4. 2005 - 28. 6. 2010
od 20. 1. 2004 do 28. 9. 2005
Adéla Kočvarová - člen
Frýdlant nad Ostravicí, Hlavní 1342, PSČ 739 11
den vzniku členství: 13. 6. 2003
od 20. 1. 2004 do 27. 8. 2008
Anna Kubačáková - člen
Frýdlant nad Ostravicí, Sokola Tůmy 735, PSČ 739 11
den vzniku členství: 13. 6. 2003 - 3. 6. 2008
od 6. 12. 2000 do 15. 3. 2002
Jiří Cochlar - člen
Kunčice pod Ondřejníkem, 63
od 6. 12. 2000 do 20. 1. 2004
Ing. Daniela Macháčková - místopředseda
Lubno, 306
den vzniku členství: 28. 7. 2000 - 15. 5. 2003
od 6. 12. 2000 do 20. 1. 2004
Ing. Irena Šafářová - člen
Pržno, 18
den vzniku členství: 28. 7. 2000 - 10. 2. 2003
od 6. 12. 2000 do 28. 9. 2005
Marie Mališová - předseda
Frýdlant nad Ostravicí, Družstevní 988
den vzniku členství: 20. 7. 2000 - 21. 4. 2005
od 6. 12. 2000 do 28. 9. 2005
Jiří Velička - člen
Lubno, 308
den vzniku členství: 20. 7. 2000 - 21. 4. 2005
od 6. 12. 2000 do 28. 9. 2005
Jarmila Zajícová - člen
Lubno, 16
den vzniku členství: 28. 7. 2000 - 29. 4. 2005
od 10. 10. 1997 do 6. 12. 2000
Vojtěch Tkáč - člen
Čeladná 109,
od 10. 10. 1997 do 6. 12. 2000
Leoš Šnyta - člen
Janovice 73,
od 10. 10. 1997 do 28. 9. 2005
Iveta Magnusková - člen
Kunčice pod Ondřejníkem 682,
den vzniku členství: 28. 7. 2000 - 29. 4. 2005
od 24. 3. 1997 do 6. 12. 2000
Ing. Daniela Macháčková - předseda
Lubno 306,
od 24. 3. 1997 do 6. 12. 2000
Ing. Karel Karásek - místopředseda
Zelinkovice 82,
od 24. 3. 1997 do 6. 12. 2000
Alena Žídková - člen
Čeladná 447,
od 22. 12. 1995 do 24. 3. 1997
Ing. Daniela Macháčková - předseda
Lubno 306,
od 22. 12. 1995 do 24. 3. 1997
Ing. Karel Karásek - místopředseda
Zelinkovice 82,
od 22. 12. 1995 do 24. 3. 1997
Alena Žídková - člen
Čeladná 447,
Akcionáři
od 27. 8. 2015
Beskyd Fryčovice, a.s., IČO: 45192901
Fryčovice, , PSČ 739 45
Hodnocení firmy
+2
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Podraz, zlobí se podnikatelé. Ještě to vylepším, slibuje Schillerová

2. 4. 2020 | | Petr Kučera | 35 komentářů

Podraz, zlobí se podnikatelé. Ještě to vylepším, slibuje Schillerová

Obrovské množství OSVČ na slibovanou pomoc vůbec nedosáhne, ukazují včerejší reakce na program Pětadvacítka. Vláda nám vrazila nůž do zad, říkají.

Nájemné půjde odložit i u bytu, nejen provozovny

1. 4. 2020 | | Petr Kučera | 11 komentářů

Nájemné půjde odložit i u bytu, nejen provozovny

Nájemník bytu nesmí dostat výpověď, pokud kvůli epidemii koronaviru nedokáže platit nájemné. Dluh za období od 12. března do 30. září bude moct splatit do konce května 2021.

Odklad splátek bude snadnější a na delší dobu, schválila vláda

1. 4. 2020 | | Petr Kučera | 1 komentářů

Odklad splátek bude snadnější a na delší dobu, schválila vláda

Banky i nebankovní společnosti mají vyhovět prakticky každému, kdo o to požádá. Úroky ale můžou počítat i během odkladu, naúčtují je později.

Ošetřovné pro OSVČ. Známe podrobnosti, formulář už funguje

1. 4. 2020 | | Petr Kučera | 39 komentářů

Ošetřovné pro OSVČ. Známe podrobnosti, formulář už funguje

Šanci mají jenom lidé, pro které je podnikání hlavní činností. Kdo s ním v březnu musel skončit, zpětně už nic nedostane.

OSVČ dostanou pětadvacet na ruku. Vláda schválila podmínky

31. 3. 2020 | | Petr Kučera | 50 komentářů

OSVČ dostanou pětadvacet na ruku. Vláda schválila podmínky

Přímá podpora míří na podnikatele, kteří kvůli krizovým opatřením přišli o významnou část příjmů. Místo 15 tisíc měsíčně půjde o 25 tisíc jednorázově.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Broadway Change 2 555,00 Kč
Sberbank CZ 2 603,00 Kč
Czech Exchange 2 750,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 770,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 770,00 Kč
Expobank CZ 2 820,10 Kč
Komerční banka 2 826,92 Kč
Česká spořitelna 2 843,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 881,10 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 916 764 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jiří Mádl

Jiří Mádl

- herec, režisér

+6
+
-
2.Michal Horáček

Michal Horáček

- hudebník, podnikatel, kandidát na prezidenta

+3
+
-
3.Patrik Hezucký

Patrik Hezucký

- moderátor

+1
+
-
4.Vladimír Šmicer

Vladimír Šmicer

- fotbalista

0
+
-
5.David Černý

David Černý

- výtvarník

-2
+
-

Články na Heroine.cz

Komentář Alžběty Samkové: Porodnictví v době koronavirové

Komentář Alžběty Samkové: Porodnictví v době koronavirové

Zákaz přítomnosti otců u porodu se ukázal jako jedno z nejvíce kontroverzních opatření...více

Deník zdravotní sestry v době pandemie #1: Říkám si, že je to dočasný

Deník zdravotní sestry v době pandemie #1: Říkám si, že je to dočasný

Pandemie koronaviru a s ní spojená globální krize dopadla nejrychleji a nejhůře na zdravotnictví....více

Pusťte dětem animáky studia Ghibli. Vysvobozují z karantény i stereotypů

Pusťte dětem animáky studia Ghibli. Vysvobozují z karantény i stereotypů

Asi už nikdy nebude příhodnější konstelace okolností pro prozkoumání fantazijního světa...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Mám nárok na nějakou sociální dávku?
Poradna > Poradna při finanční tísni > Mám nárok na nějakou sociální dávku?

Otázka: Dobrý den, od prosince jsem evidovaný na úřadu práce, ale nepobírám podporu v nezaměstnanosti. Zároveň mám do konce roku podepsanou dohodu o pracovní činnosti u pracovní agentury, jedná se ale pouze o...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services