ZEAS Podhorní Újezd, a.s.
IČO: 64789306

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu26. 2. 1996
Obchodní firma
od 26. 2. 1996

ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

Sídlo
od 26. 2. 1996 do 19. 12. 2005
Podhorní Újezd, 119, PSČ 507 54
IČO
od 26. 2. 1996

64789306

DIČ

CZ64789306

Identifikátor datové schránky:4r4g4qn
Právní forma
od 26. 2. 1996
Akciová společnost
Spisová značka1356 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 29. 1. 2015
- Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
od 29. 1. 2015
- Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
od 29. 1. 2015
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 7. 3. 2002
- Opravy silničních vozidel
od 7. 3. 2002 do 29. 1. 2015
- Velkoobchod
od 7. 3. 2002 do 29. 1. 2015
- Specializovaný maloobchod
od 7. 3. 2002 do 29. 1. 2015
- Maloobchod tabákovými výrobky
od 7. 3. 2002 do 29. 1. 2015
- Opravy pracovních strojů
od 7. 3. 2002 do 29. 1. 2015
- Skladování zboží a manipulace s nákladem
od 7. 3. 2002 do 29. 1. 2015
- Pronájem a půjčování věcí movitých
od 7. 3. 2002 do 29. 1. 2015
- Přípravné práce pro stavby
od 7. 3. 2002 do 29. 1. 2015
- Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
od 26. 8. 1999
- Hostinská činnost
od 26. 1. 1998 do 7. 3. 2002
- Zemní práce
od 26. 1. 1998 do 7. 3. 2002
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 26. 1. 1998 do 7. 3. 2002
- Opravy motorových vozidel
od 26. 1. 1998 do 7. 3. 2002
- Poskytování služeb zemědělskými stroji
od 26. 1. 1998 do 7. 3. 2002
- Pronájem průmyslového zboží
od 26. 1. 1998 do 7. 3. 2002
- Pronájem zemědělských strojů a zařízení
od 26. 1. 1998 do 29. 1. 2015
- Silniční motorová doprava nákladní
od 26. 1. 1998 do 29. 1. 2015
- Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 26. 2. 1996 do 29. 1. 2015
- Zemědělská výroba
Ostatní skutečnosti
od 29. 1. 2015
- Valná hromada Společnosti konaná dne 20.6.2014 rozhodla o zvýšení základního kapitálu za těchto podmínek: 1.Základní kapitál Společnosti se zvýší o částku 29.950.550,- Kč (slovy dvacetdevětmiliónůdevětsetpadesáttisícpětsetpadesát korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 3.713 (slovy třitisícesedmsettřináct) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 350,-- Kč (slovy třistapadesát korun českých), 2.468 (slovy dvatisícečtyřistašedesátosm) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 3.500,-- Kč (slovy třitisícepětset korun českých), 2.859 (slovy dvatisíceosmsetpadesátdevět) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 7.000,-- Kč (slovy sedmtisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem představenstva k jejich převodu, (dále společně též jen Akcie) 3.Přednostní právo akcionářů: Veškeré Akcie je možno upsat s využitím přednostního práva takto: a)Nové Akcie je možno s využitím přednostního práva upsat ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy bude zveřejněna informace představenstva o možnosti využít přednostní právo (dle ust. § 485 ZOK) způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady s tím, že představenstvo současně oznámí akcionářům počátek běhu lhůty pro využití přednostního práva. Představenstvo uveřejní takovou informaci nejpozději do dvou týdnů po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstřík u. b)Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo Společnosti v Podhorním Újezdu a Vojicích, Podhorní Újezd 119. c)Na stávající jeden kus kmenové akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč znějící na jméno, jejíž převoditelnost je omezena souhlasem představenstva, je možno upsat jeden kus kmenové akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 350,- Kč (třistapadesát ko run českých); Na stávající jeden kus kmenové akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč znějící na jméno, jejíž převoditelnost je omezena souhlasem představenstva, je možno upsat jeden kus kmenové akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 3.500,- Kč (třitisícepětset korun českých); Na stávající jeden kus kmenové akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč znějící na jméno, jejíž převoditelnost je omezena souhlasem představenstva, je možno upsat jeden kus kmenové akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 7.000,- Kč (sedmtisíc koru n českých); 4.Upsání všech Akcií, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, bude nabídnuto určeným zájemcům za těchto podmínek: a)Určenými zájemci budou ti akcionáři, kteří využili svého přednostního práva v plném rozsahu a upsali nově emitované akcie dle bodu 3. usnesení valné hromady. Tito zájemci budou oprávněni upsat všechny Akcie neupsané akcionáři s využitím přednostního prá va, a to ve vzájemném poměru svých podílů na Společnosti, nedohodnou-li se jinak v písemné dohodě s úředně ověřenými podpisy, která bude Společnosti doručena nejpozději čtvrtý pracovní den po dni doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií určenému zájemci. V případě, že všichni předem určení zájemci nevyužijí možnosti upsání Akcií, mohou je upsat jen ti předem určení zájemci, kteří o upsání projeví v dané lhůtě zájem, a to opět v poměru svých podílů na Společnosti. b)Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo Společnosti v Podhorním Újezdu a Vojicích, Podhorní Újezd 119. c)Lhůta k upisování Akcií určeným zájemcem činí jeden měsíc a začne běžet pátým pracovním dnem po dni doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií určenému zájemci. d)Počátek běhu lhůty k upsání akcií určenými zájemci sdělí Společnost určenému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určenému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do čtrnácti dnů ode dne skončení lhůty pro upisování akcií s přednostním právem akcionářů.
od 10. 7. 2012 do 21. 3. 2013
- Valná hromada společnosti konaná dne 15.června 2012 přijala toto usnesení: Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti o 6.068.00,-- Kč, slovy: šest milionů šedesát osm tisíc korun českých. Základní kapitál se snižuje z důvodu, že společnost ve stanovené lhůtě nezcizila vlastní akcie. Ke snížení základního kapitálu budou použity vlastní akcie v majetku společnosti ZEAS Podhorní Újezd, a.s. se sídlem Podhorní Újezd a Vojice, Podhorní Újezd 119, PSČ 507 54, identifikační číslo 647 89 306, a to tak, že bude zničeno: a) 216 (dvě stě šestnáct) kusů akcií, každá o nominální hodnotě 20.000,-- Kč, slovy: dvacet tisíc korun českých, série C, poř. č.000006 až 000009, 000011 až 000030, 000041 až 000058, 000121 až 000130, 000268 až 000274, 000384 až 000387, 000544 až 000548, 000768 až 000781, 000834 až 000838, 001206 až 001212, 001214, 001235 až 001237, 001303, 001393 až 001397, 001503 až 001510, 001596 až 001610, 001641 až 001646, 001730 až 001732, 001738 až 001746, 001752 až 001776, 001822 až 001831, 001975 až 001898, 00202 0, 002021, 002060, 002061, 002117, 002118, 002956 až 002960, 003023 až 003030, 003064 a 003065 b) 168 (sto šedesát osm) kusů akcií, každá o nominální hodnotě 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, série B, poř. č. 000065, 000066, 000081 až 000084, 000100 až 000106, 000120 až 000127, 000199, 000242 až 000246, 000267, 000341, 000388 až 00039 0, 000414 až 000422, 000461 až 000467, 000636, 000637, 000697 až 000702, 000709, 000769 až 000775, 000825, 000829 až 000832, 000928 až 000942, 001034, 001060 až 001066, 001141 až 001143, 001219, 0012220, 001266, 001267, 001294 až 001296, 001355 až 001359, 001374, 001399 až 001411, 001436 až 001438, 001566 až 001572, 001606 až 001608, 001653 až 001657, 002003 až 002005, 002231 až 002237, 002308 až 002311, 002442 až 002444, 002447 až 002451, 002563, 002564, 002598, 002599, 002622 až 002624 c) 68 (šedesát osm) kusů akcií, každá o nominální hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: tisíc korun českých, série A, poř. č. 000120 až 000128, 000869 až 000877, 001475, 001476, 001673 až 001676, 002280, 002281, 003131 až 003146, 003342 až 003353, 003485 až 003489, 003651 až 003653, 003758 až 003763.
od 26. 1. 1998 do 13. 10. 1998
- Usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění.
od 26. 1. 1998 do 13. 10. 1998
- Důvodem zvýšení základního jmění je potřeba získat další prostředky potřebné k rozšíření činnosti společnosti a z toho vyplývající posílení konkurenceschopnosti na trhu.
od 26. 1. 1998 do 13. 10. 1998
- Základní jmění, ve výši Kč 75.569.000,- se zvyšuje o Kč 9.431.000,-(slovy: devětmilionůčtyřistatřicetjednatisíckorun českých), přičemž se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění, maximálně však do výše 49.355 tis.Kč.
od 26. 1. 1998 do 13. 10. 1998
- O konečné částce zvýšení rozhodne dozorčí rada. Budou upisovány akcie nejméně v počtu: 631 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě Kč 1.000,-, v listinné podobě 330 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě Kč 10.000,-, v listinné podobě 55 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě Kč 100.000,-, v listinné podobě
od 26. 1. 1998 do 13. 10. 1998
- Upisování se bude provádět v sídle společnosti, tj. Podhorní Újezd 119, okr.Jičín, bude zahájeno třetí den po právní moci usnesení o zapsání usnesení dnešní řádné valné hromady do obchodního rejstříku, bude trvat 60 dnů, bude probíhat pouze v pracovní dny v době od 8.00 hodin do 15.00 hodin. Zápis může být proveden rovněž formou tzv.individuálního listu upisovatele, který musí mít ověřený podpis a musí být doručen do sídla společnosti rovněž ve lhůtě 60-ti dnů od zahájení upisování.
od 26. 1. 1998 do 13. 10. 1998
- Emisní kurs takto upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou a je pro všechny upisovatele stejný.
od 26. 1. 1998 do 13. 10. 1998
- Předmětem nepeněžitého vkladu mohou být pouze pohledávky z řádně uplatněných nároků na vydání majetkových podílů dle zákona číslo 42/1992 Sb. uplatněných fyzickými osobami vůči majetku Zemědělského družstva Podhorní Újezd se sídlem v Podhorním Újezdě 119, okr.Jičín, IČO:00 12 58 14, a to ve výši, jak jsou uvedeny v účetnictví tohoto družstva ke dni zahájení upisování. Ocenění nepeněžitých vkladů bylo provedeno znaleckými posudky dvou znalců ing.Zdeňka Maňáka, čj.1134-99/97 ze dne 30.5.1997 a ing.Pavla Josefíka, čj.08/97 ze dne 4.6.1997, které řádná valná hromada schvaluje.
od 26. 1. 1998 do 13. 10. 1998
- Hospodářské využití nepeněžitých vkladů do základního jmění společnosti spočívá ve vytvoření možnosti realizovat další převody majetku Zemědělského družstva Podhorní Újezd za postoupené pohledávky na společnost ZEAS Podhorní Újezd, a.s., která má v předmětu podnikání zapsanou "zemědělskou výrobu", přičemž veškerý majetek, k jehož převodu dojde, je zemědělského charakteru.
od 26. 1. 1998 do 13. 10. 1998
- Nepeněžitý vklad musí být splacen současně při provedení úpisu ve stejném místě a ve stejné lhůtě, jaká je uvedena v písmenu g) tohoto usnesení. V souladu s § 59 odst. 5) obchodního zákoníku bude vklad splacen formou smluvního převodu pohledávky upisovatelem na akciovou společnost ZEAS Podhorní Újezd a.s.
od 11. 8. 1997 do 26. 1. 1998
- Akcie jsou převoditelné s předchozím souhlasem představenstva.
Kapitál
od 29. 1. 2015
Základní kapitál 115 523 550 Kč, splaceno 100 %.
od 21. 3. 2013 do 29. 1. 2015
Základní kapitál 85 573 000 Kč, splaceno 100 %.
od 13. 10. 1998 do 21. 3. 2013
Základní kapitál 91 641 000 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 8. 1997 do 13. 10. 1998
Základní kapitál 75 569 000 Kč, splaceno 100 %.
od 10. 10. 1996 do 11. 8. 1997
Základní kapitál 75 569 000 Kč
od 26. 2. 1996 do 10. 10. 1996
Základní kapitál 10 019 000 Kč
od 29. 1. 2015
Akcie na jméno err, počet akcií: 3 713.
od 29. 1. 2015
Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva. Představenstvo je povinno souhlas udělit v případě, že akcie jsou převáděny na příbuzného v pokolení přímém, manžela nebo jiného akcionáře společnosti.
od 29. 1. 2015
Akcie na jméno err, počet akcií: 2 468.
od 29. 1. 2015
Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva. Představenstvo je povinno souhlas udělit v případě, že akcie jsou převáděny na příbuzného v pokolení přímém, manžela nebo jiného akcionáře společnosti.
od 29. 1. 2015
Akcie na jméno err, počet akcií: 2 859.
od 29. 1. 2015
Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva. Představenstvo je povinno souhlas udělit v případě, že akcie jsou převáděny na příbuzného v pokolení přímém, manžela nebo jiného akcionáře společnosti.
od 29. 1. 2015
Kmenové akcie na jméno 350, počet akcií: 3 713.
od 29. 1. 2015
Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva. Představenstvo je povinno souhlas udělit v případě, že akcie jsou převáděny na příbuzného v pokolení přímém, manžela nebo jiného akcionáře společnosti.
od 29. 1. 2015
Kmenové akcie na jméno 3 500, počet akcií: 2 468.
od 29. 1. 2015
Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva. Představenstvo je povinno souhlas udělit v případě, že akcie jsou převáděny na příbuzného v pokolení přímém, manžela nebo jiného akcionáře společnosti.
od 29. 1. 2015
Kmenové akcie na jméno 7 000, počet akcií: 2 859.
od 29. 1. 2015
Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva. Představenstvo je povinno souhlas udělit v případě, že akcie jsou převáděny na příbuzného v pokolení přímém, manžela nebo jiného akcionáře společnosti.
od 21. 3. 2013 do 29. 1. 2015
Akcie na jméno err, počet akcií: 3 713.
od 21. 3. 2013 do 29. 1. 2015
Akcie na jméno err, počet akcií: 2 468.
od 21. 3. 2013 do 29. 1. 2015
Akcie na jméno err, počet akcií: 2 859.
od 26. 8. 1999 do 21. 3. 2013
Akcie na jméno err, počet akcií: 3 781.
od 26. 8. 1999 do 21. 3. 2013
v listinné podobě
od 26. 8. 1999 do 21. 3. 2013
Akcie na jméno err, počet akcií: 3 075.
od 26. 8. 1999 do 21. 3. 2013
v listinné podobě
od 26. 8. 1999 do 21. 3. 2013
Akcie na jméno err, počet akcií: 2 636.
od 26. 8. 1999 do 21. 3. 2013
v listinné podobě
od 13. 10. 1998 do 26. 8. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 98.
od 13. 10. 1998 do 26. 8. 1999
Akcie jsou převoditelné se souhlasem představenstva.
od 13. 10. 1998 do 26. 8. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 2 585.
od 13. 10. 1998 do 26. 8. 1999
Akcie jsou převoditelné se souhlasem představenstva.
od 13. 10. 1998 do 26. 8. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 2 636.
od 13. 10. 1998 do 26. 8. 1999
Akcie jsou převoditelné se souhlasem představenstva.
od 13. 10. 1998 do 26. 8. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 3 781.
od 13. 10. 1998 do 26. 8. 1999
Akcie jsou převoditelné se souhlasem představenstva.
od 10. 10. 1996 do 13. 10. 1998
Akcie na jméno err, počet akcií: 65 719.
od 10. 10. 1996 do 13. 10. 1998
Akcie jsou převoditelné se souhlasem představenstva.
od 26. 2. 1996 do 10. 10. 1996
Akcie na jméno err, počet akcií: 169.
od 26. 2. 1996 do 13. 10. 1998
Akcie na jméno err, počet akcií: 85.
od 26. 2. 1996 do 13. 10. 1998
Akcie jsou převoditelné se souhlasem představenstva.
od 26. 2. 1996 do 13. 10. 1998
Akcie na jméno err, počet akcií: 135.
od 26. 2. 1996 do 13. 10. 1998
Akcie jsou převoditelné se souhlasem představenstva.
Statutární orgán
od 3. 9. 2013
Ing. LUBOŠ HORNÍK - předseda představenstva
Ostroměř, Profesora Františka Vojtíška, PSČ 507 52
den vzniku členství: 9. 8. 2013
den vzniku funkce: 9. 8. 2013
od 3. 9. 2013
Ing. PETRA SOUKUPOVÁ - místopředseda představenstva
Ostroměř, Družstevní, PSČ 507 52
den vzniku členství: 9. 8. 2013
den vzniku funkce: 9. 8. 2013
od 3. 9. 2013
Ing. RADOSLAV KRÁTKÝ - člen představenstva
Ostroměř, Starohorská, PSČ 507 52
den vzniku členství: 9. 8. 2013
od 3. 9. 2013
JOSEF KAREŠ - člen představenstva
Ostroměř, Spojovací, PSČ 507 52
den vzniku členství: 9. 8. 2013
od 3. 9. 2013
PETR RYCHTERA - člen představenstva
Ostroměř, Starohorská, PSČ 507 52
den vzniku členství: 9. 8. 2013
od 3. 9. 2013
Ing. RADEK NĚMEČEK - člen představenstva
Hořice - Chvalina, , PSČ 508 01
den vzniku členství: 9. 8. 2013
od 3. 9. 2013
Ing. PAVEL HLADÍK - člen představenstva
Lískovice, , PSČ 508 01
den vzniku členství: 9. 8. 2013
od 6. 8. 2013 do 3. 9. 2013
LUBOŠ HORNÍK - místopředseda představenstva
Ostroměř, Profesora Františka Vojtíška, PSČ 507 52
den vzniku členství: 31. 5. 2013 - 9. 8. 2013
den vzniku funkce: 7. 6. 2013 - 9. 8. 2013
od 27. 7. 2011 do 6. 8. 2013
Jaroslav Vaníček - člen představenstva
Hořice, Raisova, PSČ 508 01
den vzniku členství: 3. 6. 2011 - 23. 4. 2013
od 27. 7. 2011 do 3. 9. 2013
Ing. Radoslav Krátký - předseda představenstva
Ostroměř, Starohorská, PSČ 507 52
den vzniku členství: 3. 6. 2011 - 9. 8. 2013
den vzniku funkce: 10. 6. 2011 - 9. 8. 2013
od 27. 7. 2011 do 3. 9. 2013
Zdeněk Rychtera - člen představenstva
Ostroměř, Družstevní, PSČ 507 52
den vzniku členství: 3. 6. 2011 - 9. 8. 2013
od 27. 7. 2011 do 3. 9. 2013
Josef Kareš - člen představenstva
Ostroměř, Spojovací, PSČ 507 52
den vzniku členství: 3. 6. 2011 - 9. 8. 2013
od 27. 7. 2011 do 3. 9. 2013
Eva Novotná - člen představenstva
Ostroměř, Starohorská, PSČ 507 52
den vzniku členství: 3. 6. 2011 - 9. 8. 2013
od 27. 7. 2011 do 3. 9. 2013
Jiří Novák - člen představenstva
Lískovice, , PSČ 508 01
den vzniku členství: 3. 6. 2011 - 9. 8. 2013
od 27. 7. 2011 do 3. 9. 2013
Vladimír Pospíšil - člen představenstva
Ostroměř - Domoslavice, , PSČ 508 01
den vzniku členství: 3. 6. 2011 - 9. 8. 2013
od 20. 10. 2010 do 27. 7. 2011
Eva Novotná - Člen představenstva
Ostroměř, Starohorská, PSČ 507 52
den vzniku členství: 11. 6. 2010 - 3. 6. 2011
od 27. 7. 2006 do 27. 7. 2011
Zdeněk Rychtera - Člen představenstva
Ostroměř, Družstevní 323, PSČ 507 52
den vzniku členství: 23. 6. 2006 - 3. 6. 2011
od 27. 7. 2006 do 27. 7. 2011
Josef Kareš - Člen představenstva
Ostroměř, Spojovací 400, PSČ 507 52
den vzniku členství: 23. 6. 2006 - 3. 6. 2011
od 27. 7. 2006 do 27. 7. 2011
Jaroslav Vaníček - Člen představenstva
Hořice, Raisova 1620, PSČ 508 01
den vzniku členství: 23. 6. 2006 - 3. 6. 2011
od 7. 2. 2003 do 27. 7. 2011
Ing. Jiří Tichý - Předseda představenstva
Sobčice, 107, PSČ 508 01
den vzniku členství: 29. 6. 2001 - 3. 6. 2011
den vzniku funkce: 13. 7. 2001 - 3. 6. 2011
od 7. 3. 2002 do 7. 2. 2003
Ing. Jiří Tichý - Předseda představenstva
Sobčice, 107, PSČ 507 54
den vzniku členství: 29. 6. 2001
den vzniku funkce: 13. 7. 2001
od 7. 3. 2002 do 27. 7. 2006
Pavla Pourová - Člen představenstva
Podhorní Újezd, 113
den vzniku členství: 29. 6. 2001 - 23. 6. 2006
od 7. 3. 2002 do 31. 7. 2009
Ing. Luboš Horník - Člen představenstva
Ostroměř, Prof. Fr. Vojtíška 18
den vzniku členství: 29. 6. 2001 - 12. 6. 2009
od 7. 3. 2002 do 27. 7. 2011
Ing. Radoslav Krátký - Místopředseda představenstva
Ostroměř, 12, PSČ 507 52
den vzniku členství: 29. 6. 2001 - 3. 6. 2011
den vzniku funkce: 13. 7. 2001 - 3. 6. 2011
od 26. 1. 1998 do 27. 7. 2006
PhDr. Jiří Bydžovský - Člen představenstva
Jičín, Železničářská 699, PSČ 506 01
od 26. 1. 1998 do 27. 7. 2006
Václav Hladík - Člen představenstva
Ostroměř, Lískovice 31, PSČ 507 52
od 11. 8. 1997 do 7. 3. 2002
Ing. Jiří Tichý - Místopředseda představenstva
Sobčice, 107, PSČ 507 54
od 26. 2. 1996 do 11. 8. 1997
Josef Václavík - Místopředseda představenstva
Ostroměř, TGM 332, PSČ 507 52
od 26. 2. 1996 do 11. 8. 1997
Milan Novák - Člen představenstva
Lískovice, 24, PSČ 507 52
od 26. 2. 1996 do 11. 8. 1997
Ing. Jiří Tichý - Člen představenstva
Sobčice, 107, PSČ 507 54
od 26. 2. 1996 do 7. 3. 2002
Ing. Radoslav Krátký - Předseda představenstva
Ostroměř, 12, PSČ 507 52
od 26. 2. 1996 do 7. 3. 2002
Věroslav Hakl - Člen představenstva
Ostroměř, 232, PSČ 507 52
od 26. 2. 1996 do 7. 3. 2002
Vladislav Maťátko - Člen představenstva
Podhorní Újezd, , PSČ 507 54
od 26. 2. 1996 do 27. 7. 2011
Josef Gabriel - Člen představenstva
Ostroměř, 346, PSČ 507 52
den vzniku členství: 23. 6. 2006 - 3. 6. 2011
od 29. 1. 2015
Společnost zastupuje předseda nebo místopředseda představenstva, každý samostatně.
od 28. 1. 2014 do 29. 1. 2015
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo společně dva členové představenstva.
od 26. 2. 1996 do 28. 1. 2014
Zastupování a podepisování: Za společnost a představenstvo jedná: - předseda představenstva nebo - místopředseda představenstva nebo - dva členové představenstva - ředitel a další pracovníci v rozsahu udělené prokury nebo plné moci. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svoje podpisy s uvedením jména a funkce osoby oprávněné jednat jménem společnosti.
Prokura
od 5. 9. 2013
Ing. PETRA SOUKUPOVÁ
Ostroměř, Družstevní, PSČ 507 52
od 20. 10. 2010 do 5. 9. 2013
Ing. Petra Soukupová
Ostroměř, Družstevní, PSČ 507 52
od 7. 2. 2003 do 28. 1. 2014
Ing. Jiří Tichý
Sobčice, 107, PSČ 508 01
od 26. 1. 1998 do 6. 8. 2013
Jaroslav Vaníček
Hořice v Podkrkonoší, Raisova 1620, PSČ 508 01
od 10. 10. 1996 do 7. 2. 2003
Ing. Jiří Tichý
Sobčice, 107, PSČ 507 54
od 20. 10. 2010
Prokuristé jsou k zastupování a podepisování oprávněni každý samostatně.
Dozorčí rada
od 24. 11. 2016
EVA NOVÁKOVÁ - předseda dozorčí rady
Ostroměř, Starohorská, PSČ 507 52
den vzniku členství: 27. 5. 2016
den vzniku funkce: 27. 5. 2016
od 7. 7. 2016
HANA HERMANOVÁ - člen dozorčí rady
Podhorní Újezd a Vojice - Vojice, , PSČ 508 01
den vzniku členství: 27. 5. 2016
od 7. 7. 2016
ZDENĚK RYCHTERA - člen dozorčí rady
Ostroměř, Družstevní, PSČ 507 52
den vzniku členství: 27. 5. 2016
od 7. 7. 2016 do 24. 11. 2016
EVA NOVÁKOVÁ - předseda dozorčí rady
Ostroměř, Černá pěšina, PSČ 507 52
den vzniku členství: 27. 5. 2016
den vzniku funkce: 27. 5. 2016
od 27. 7. 2011 do 7. 7. 2016
Eva Nováková - předseda dozorčí rady
Ostroměř, Černá pěšina, PSČ 507 52
den vzniku členství: 3. 6. 2011 - 27. 5. 2016
den vzniku funkce: 17. 6. 2011 - 27. 5. 2016
od 27. 7. 2011 do 7. 7. 2016
Miroslava Bímová - člen dozorčí rady
Lískovice, 9, PSČ 508 01
den vzniku členství: 3. 6. 2011 - 27. 5. 2016
od 27. 7. 2011 do 7. 7. 2016
Hana Maťátková - člen dozorčí rady
Podhorní Újezd a Vojice - Podhorní Újezd, , PSČ 507 54
den vzniku členství: 17. 6. 2011 - 27. 5. 2016
od 27. 7. 2006 do 27. 7. 2011
Eva Nováková - Předseda dozorčí rady
Ostroměř, Černá pěšina 99, PSČ 507 52
den vzniku členství: 23. 6. 2006
den vzniku funkce: 21. 7. 2006
od 7. 3. 2002 do 27. 7. 2011
Miroslava Bímová - Člen
Lískovice, 9
den vzniku členství: 29. 6. 2001 - 3. 6. 2011
od 26. 2. 1996 do 26. 2. 1996
Václav Sorm - místopředseda
Vojice p.Podhorní Újezd, 131, PSČ 507 54
od 26. 2. 1996 do 7. 3. 2002
Emilie Draštíková - Člen
Chomutice, 36, PSČ 507 53
od 26. 2. 1996 do 27. 7. 2006
Josef Kareš - Předseda
Ostroměř, 400, PSČ 507 52
od 26. 2. 1996 do 27. 7. 2011
Václav Šorm - místopředseda
Vojice p.Podhorní Újezd, 131, PSČ 507 54
Hodnocení firmy
+4
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Martin Šimáček: Stát si vyrábí vlastní chudé

21. 6. 2018 | Rozhovor | Monika Veselíková | 7 komentářů

Martin Šimáček: Stát si vyrábí vlastní chudé

„Obce a ani stát si nevědí rady, nedokážou dlouhodobě uplatnit politiku vedoucí k sociálnímu začleňování. Občas se sice najde výjimka, obecně ale vidíme hlavně řadu špatných rozhodnutí,“ říká Martin Šimáček, ředitel Institutu pro sociální inkluzi.

2018: Jak reklamovat a nepohořet

21. 6. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

2018: Jak reklamovat a nepohořet

Chcete reklamovat? Potřebujete reklamovat? Musíte reklamovat? A víte, na co máte právo?

Finanční renta je sexy. A nemuset platit daně je lepší

20. 6. 2018 | Co se děje | Jan Traxler | 10 komentářů

Finanční renta je sexy. A nemuset platit daně je lepší

Finanční nezávislost. Kdo by nechtěl být rentiérem! Často volíme řešení, které je na pohled sexy, jenže nemusí být výhodné. Jak efektivně čerpat rentu, abyste nemuseli zbytečně platit daně?

Podpora v nezaměstnanosti, kterou není z čeho počítat: brutálně nízká

20. 6. 2018 | Jak na to | Terezie Nývltová Vojáčková

Podpora v nezaměstnanosti, kterou není z čeho počítat: brutálně nízká

V některých případech se podpora v nezaměstnanosti neurčuje z výdělku v posledním zaměstnání, ale z průměrné mzdy. Taková podpora je ovšem velmi nízká.

Na co dát pozor při placení v cizině? Pár dobrých rad

19. 6. 2018 | Jak na to | Monika Veselíková

Na co dát pozor při placení v cizině? Pár dobrých rad

Spolehnout radši na kartu, nebo směnit hotovost? Kdo dá lepší kurz a stojí výběry z bankomatu pořád tolik? Peníze.cz přinášejí několik užitečných rad pro každého, kdo letos vymění české rybníky za šplouchání moře.

Další čtení na flowee.cz - Peníze.cz doporučují

Friend zóna není pro pár ideální, přesto v ní mnoho lidí zůstává

Friend zóna není pro pár ideální, přesto v ní mnoho lidí zůstává

Sociolog a vztahový odborník Jeremy Nicholson označuje jako friend zónu vztah mezi dvěma lidmi, kdy je jeden z nich k tomu druhému vázán romantickými city, zatímco ten druhý...více

V Číně zřizují "bezpečné chodníky" pro ty, kdo stále civí do mobilu

V Číně zřizují "bezpečné chodníky" pro ty, kdo stále civí do mobilu

Pokud jste byli v poslední době v Asii, asi jste si všimli, že lidé na ulicích už nesledují cestu ani jiné lidi, ale pouze své mobily. Pro ty, co si během chůze po chodníku...více

Vztahy a sex ve starověkém Egyptě byly dost uvolněné

Vztahy a sex ve starověkém Egyptě byly dost uvolněné

Staří Egypťané si užívali mnoho rozkoší. I když byli korektní, tak ani omylem nebyli prudérní. Jejich mýty jsou protkány celou řadou sexuálních výjevů. Kosmos zobrazuje bohyni...více

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

+48
+
-
2.Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-134
+
-
3.Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-226
+
-
4.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-292
+
-
5.Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-298
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 577 785 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 592,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 595,00 Kč
Czech Exchange 2 600,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 610,00 Kč
MONETA Money Bank 2 655,00 Kč
Expobank CZ 2 660,50 Kč
Sberbank CZ 2 666,00 Kč
Česká spořitelna 2 702,00 Kč
ČSOB 2 702,00 Kč
Komerční banka 2 715,21 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 738,60 Kč
Raiffeisenbank 2 749,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR

Další čtení na flowee.cz

Friend zóna není pro pár ideální, přesto v ní mnoho lidí zůstává

Friend zóna není pro pár ideální, přesto v ní mnoho lidí zůstává

Sociolog a vztahový odborník Jeremy Nicholson označuje jako friend zónu vztah mezi dvěma...více

V Číně zřizují "bezpečné chodníky" pro ty, kdo stále civí do mobilu

V Číně zřizují "bezpečné chodníky" pro ty, kdo stále civí do mobilu

Pokud jste byli v poslední době v Asii, asi jste si všimli, že lidé na ulicích už nesledují...více

Vztahy a sex ve starověkém Egyptě byly dost uvolněné

Vztahy a sex ve starověkém Egyptě byly dost uvolněné

Staří Egypťané si užívali mnoho rozkoší. I když byli korektní, tak ani omylem nebyli prudérní....více

Zdroj: Logo Flowee
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vracení zboží 14 dnů
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vracení zboží 14 dnů

Otázka: Dobrý den, zakoupil jsem zboží 17.června 2018 v kamenné prodejně. Jedná se o powerbanku cca za 450 Kč. Doma po rozbalení a připojení na nabíječku jsem zjistil že daný produkt (powerbanka) se nenabijí....Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.