ZS Kratonohy a.s.
IČO: 64829421

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu1. 1. 1996
Obchodní firma
od 3. 9. 1997

ZS Kratonohy a.s.

od 1. 1. 1996 do 3. 9. 1997

Zemědělská společnost Kratonohy, akciová společnost

Sídlo
od 5. 9. 2008 do 17. 7. 2014
Kratonohy, 111, PSČ 503 24
od 1. 1. 1996 do 5. 9. 2008
Kratonohy, , PSČ 503 24
IČO
od 1. 1. 1996

64829421

DIČ

CZ64829421

Identifikátor datové schránky:m2fg64c
Právní forma
od 1. 1. 1996
Akciová společnost
Spisová značka1339 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 17. 7. 2014
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
od 17. 7. 2014
- silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
od 17. 7. 2014
- klempířství a opravy karoserií
od 17. 7. 2014
- opravy silničních vozidel
od 17. 7. 2014
- kovářství, podkovářství
od 17. 7. 2014
- zámečnictví, nástrojářství
od 17. 7. 2014
- speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech
od 17. 7. 2014
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 17. 7. 2014
- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
od 5. 9. 2008 do 17. 7. 2014
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 14. 7. 2006
- činnost prováděná hornickým způsobem
od 11. 2. 2003 do 17. 7. 2014
- výroba krmiv a krmných směsí
od 20. 4. 2001 do 17. 7. 2014
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 3. 9. 1997
- hornická činnost
od 2. 12. 1996 do 17. 7. 2014
- hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedy
od 2. 12. 1996 do 17. 7. 2014
- provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 2. 12. 1996 do 17. 7. 2014
- výroba a zpracování paliv a maziv
od 1. 1. 1996
- zemědělská výroba
od 1. 1. 1996
- lesní výroba
od 1. 1. 1996
- řeznictví a uzenářství
od 1. 1. 1996 do 17. 7. 2014
- podnikání v oblasti nakládání s odpady
od 1. 1. 1996 do 17. 7. 2014
- silniční motorová doprava
od 1. 1. 1996 do 17. 7. 2014
- činnost organizačních a ekonomických poradců
od 1. 1. 1996 do 17. 7. 2014
- klempířství
od 1. 1. 1996 do 17. 7. 2014
- opravy karosérií
od 1. 1. 1996 do 17. 7. 2014
- výroba a opravy zemědělských strojů
od 1. 1. 1996 do 17. 7. 2014
- opravy motorových vozidel
od 1. 1. 1996 do 17. 7. 2014
- kovářství
od 1. 1. 1996 do 17. 7. 2014
- zámečnictví
Ostatní skutečnosti
od 17. 7. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 17. 7. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 17. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 4. 12. 2013 do 18. 12. 2013
- Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 14.11.2013 rozhodla a schválila zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti ZS Kratonohy a.s., IČ: 648 29 021, se sídlem Kratonohy 111, PSČ 503 21, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B, ve vložce 1339, (dále i jen „Společnost“ nebo „obchodní společnosti ZS Kratonohy a.s.“) takto: 1. Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen: Zvyšuje se základní kapitál obchodní společnosti ZS Kratonohy a.s. IČ: 648 29 021, se sídlem Kratonohy 111, PSČ 503 21 o částku 2.930.000,00 Kč (dva miliony devět set třicet tisíc korun českých), tedy z částky 222.000.000,00 Kč (dvě stě dvacet dva miliony korun českých) na částku 224.930.000,00 Kč (dvě stě dvacet čtyři milionů devět set třicet tisíc korun českých) nepeněžitým vkladem, a to upsáním nových akcií s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma podoba upisovaných akcií: Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti ZS Kratonohy a.s. IČ: 648 29 021, se sídlem Kratonohy 111, PSČ 503 21 bude provedeno upsáním 9 nových akcií, a to : - jedna akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 2.000.000,00 Kč, - jedna akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 500.000,00 Kč, - čtyři akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,00 Kč, - tři akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,00 Kč. Všechny akcie budou splaceny nepeněžitým vkladem. Veškeré nové akcie obchodní společnosti ZS Kratonohy a.s. IČ: 648 29 021, se sídlem Kratonohy 111, PSČ 503 21 budou vydány jako nekótované. S nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vyd anými akciemi. Nově upsané akcie jsou kmenové, znějící na jméno a v listinné podobě. 3. Předem určený zájemce: Akcie budou upsány předem určeným zájemcem kterým je obchodní společnost Zemědělská společnost „Bystřice“ a.s., IČ: 481 55 021, se sídlem Kratonohy 111, PSČ 503 21, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíl e B, ve vložce 907 (dále i jen „Předem určený zájemce“), která upíše všech 9 (devět) kusů nových kmenových akcií obchodní společnosti ZS Kratonohy a.s. vydaných v listinné podobě, znějící na jméno, a to : - jedna akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 2.000.000,00 Kč, - jedna akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 500.000,00 Kč, - čtyři akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,00 Kč, - tři akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,00 Kč, 4. Emisní kurs: Emisní kurs nově upisovaných akcií činí 2.930.000,00 Kč (dva miliony devět set třicet tisíc korun českých). Emisní ážio je 0. 5. Místo a lhůta pro upisování akcií Předem určeným zájemcem: Místem pro úpis akcií pro Předem určeného zájemce je sídlo obchodní společnosti Kratonohy 111, PSČ 503 21. Lhůta pro úpis akcií Předem určeným zájemcem činí 1 (jeden) měsíc ode dne právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti ZS Kratonohy a.s. IČ: 64829021, se sídlem Kratonohy 111, PSČ 503 21 o zvýšení základního kapitálu o bchodní společnosti ZS Kratonohy a.s. do obchodního rejstříku. Představenstvo obchodní společnosti ZS Kratonohy a.s. je povinno písemně sdělit Předem určenému zájemci emisní kurs upisovaných akcií, počátek a délku lhůty pro upsání akcií a den nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 14 (čtrnácti) dnů ode dne právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti ZS Kratonohy a.s. o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti ZS Kratonohy a.s. do obchodního rejstříku a současně ve stejné lhůtě předložit upisovateli návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, s tím, že doručení návrhu na uzavření smlouvy se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro úpis akcií. 6. Nepeněžitý vklad a jeho hodnota: Valná hromada Společnosti souhlasí s tím, aby vkladem předem určeného zájemce byl nepeněžitý vklad a tvořily ho níže uvedené nemovitosti, tak jak jsou popsány a specifikovány ve znaleckém posudku, uvedeném v bodu 7. tohoto notářského zápisu, a to: - budov a bez čp., zemědělská stavba na pozemku st. parcela č. 121/3 a st. parcela č. 121/1, pozemky st. parcela č. 121/3, č. 160/1, č. 161/1 a pozemky pozemkové parcely č. 472/5 a č. 472/8 v k. ú. Boharyně, v obci Boharyně. (dále i jen „Nepeněžitý vklad&# 8220;). 7. Ocenění nepeněžitého vkladu: Nepeněžitý vklad byl v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 3 696 13 soudního znalce Vladimíra Michla ze dne 31. 07. 2013 jmenovaného za tímto účelem podle ustanovení § 59 odst. 3 obchodního zákoní ku usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 3. června 2013, č.j. 2 Nc 247/2013 - 6, které nabylo právní moci dne 23. června 2013. Hodnota nepeněžitého vkladu byla ve znaleckém posudku výše uvedeném stanovena na částku ve výši 2.930.000,00 Kč (dva miliony devět set třicet tisíc korun českých). Toto ocenění nepeněžitého vkladu valná hromada schvaluje a valná hromada schvaluje, aby za tento nepeněžitý vklad v hodnotě 2.930.000, 00 Kč (dva miliony devět set třicet tisíc korun českých) bylo vydáno 9 (devět) kusů nových kmenových akcií obchodní spol ečnosti ZS Kratonohy a.s. v tomto složení :- jedna akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 2.000.000,00 Kč, - jedna akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 500.000,00 Kč, - čtyři akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,00 Kč, - tři akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,00 Kč. Emisní ážio je 0. Veškeré nové akcie obchodní společnosti ZS Kratonohy a.s. budou vydány jako nekótované. S nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Nově upsané akcie jsou kmenové, znějí cí na jméno a v listinné podobě. 8. Místo a lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu: Předem určený zájemce je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií takto: Nepeněžitý vklad musí být splacen v souladu s ustanovením § 204 odst. 3 obchodního zákoníku a v souladu se stanovami tak, že Vkladatel - Předem určený zájemce předá obchodní společnosti ZS Kratonohy a.s. písemné prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního záko níku v sídle obchodní společnosti ZS Kratonohy a.s. a současně předá nemovitosti, které jsou předmětem nepeněžitého vkladu obchodní společnosti ZS Kratonohy a.s. v místech, kde se nacházejí, a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Tato pravidla postupu při splácení emisního kursu upsaných akcií Valná hromada akciové společnosti ZS Kratonohy a.s. schvaluje.
Kapitál
od 18. 12. 2013
Základní kapitál 224 930 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 12. 1997 do 18. 12. 2013
Základní kapitál 222 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 1. 1996 do 17. 12. 1997
Základní kapitál 130 000 000 Kč
od 18. 12. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 108.
od 18. 12. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 865.
od 18. 12. 2013
Kmenové akcie na jméno 2 000 000, počet akcií: 1.
od 18. 12. 2013
Kmenové akcie na jméno 500 000, počet akcií: 1.
od 14. 7. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 14. 7. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 14. 7. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 52.
od 14. 7. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 980.
od 14. 7. 2006 do 18. 12. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 104.
od 14. 7. 2006 do 18. 12. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 862.
od 3. 5. 2000 do 14. 7. 2006
Akcie na jméno err, počet akcií: 41.
od 3. 5. 2000 do 14. 7. 2006
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 3. 5. 2000 do 14. 7. 2006
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 873.
od 3. 5. 2000 do 14. 7. 2006
Akcie na jméno err, počet akcií: 2 270.
od 17. 12. 1997 do 3. 5. 2000
Akcie na jméno err, počet akcií: 72.
od 17. 12. 1997 do 14. 7. 2006
Akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 17. 12. 1997 do 14. 7. 2006
Akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 1. 1. 1996 do 17. 12. 1997
Akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 1. 1. 1996 do 17. 12. 1997
Akcie na jméno err, počet akcií: 30.
Statutární orgán
od 23. 7. 2016
Ing. PETR JAKEŠ - předseda představenstva
Jičín - Valdické Předměstí, Foersterova, PSČ 506 01
den vzniku členství: 4. 6. 2016
den vzniku funkce: 4. 6. 2016
od 23. 7. 2016
PETR VYLEŤAL - místopředseda představenstva
Kratonohy, , PSČ 503 24
den vzniku členství: 4. 6. 2016
den vzniku funkce: 4. 6. 2016
od 23. 7. 2016
Ing. JIŘÍ JAKEŠ - člen představenstva
Liberec - Liberec VIII-Dolní Hanychov, Hanácká, PSČ 460 08
den vzniku členství: 4. 6. 2016
od 17. 7. 2014 do 23. 7. 2016
Ing. PETR JAKEŠ - předseda představenstva
Jičín - Valdické Předměstí, Foersterova, PSČ 506 01
den vzniku členství: 4. 6. 2012 - 4. 6. 2016
den vzniku funkce: 27. 6. 2012 - 4. 6. 2016
od 17. 7. 2014 do 23. 7. 2016
PETR VYLEŤAL - místopředseda představenstva
Kratonohy, , PSČ 503 24
den vzniku členství: 4. 6. 2012 - 4. 6. 2016
den vzniku funkce: 27. 6. 2012 - 4. 6. 2016
od 17. 7. 2014 do 23. 7. 2016
Ing. JIŘÍ JAKEŠ - člen představenstva
Liberec - Liberec VIII-Dolní Hanychov, Hanácká, PSČ 460 08
den vzniku členství: 4. 6. 2012 - 4. 6. 2016
od 4. 7. 2012 do 17. 7. 2014
Ing. Petr Jakeš - předseda představenstva
Jičín, Husova, PSČ 506 01
den vzniku členství: 4. 6. 2012
den vzniku funkce: 27. 6. 2012
od 4. 7. 2012 do 17. 7. 2014
Petr Vyleťal - místopředseda představenstva
Kratonohy, , PSČ 503 24
den vzniku členství: 4. 6. 2012
den vzniku funkce: 27. 6. 2012
od 4. 7. 2012 do 17. 7. 2014
Ing. Jiří Jakeš - člen představenstva
Liberec - Liberec VIII-Dolní Hanychov, Hanácká, PSČ 460 08
den vzniku členství: 4. 6. 2012
od 5. 9. 2008 do 4. 7. 2012
Ing. Petr Jakeš - předseda představenstva
Jičín, Husova 556, PSČ 506 01
den vzniku členství: 30. 6. 2008 - 4. 6. 2012
den vzniku funkce: 30. 6. 2008 - 4. 6. 2012
od 5. 9. 2008 do 4. 7. 2012
Petr Vyleťal - místopředseda představenstva
Kratonohy, 151, PSČ 503 24
den vzniku členství: 30. 6. 2008 - 4. 6. 2012
den vzniku funkce: 30. 6. 2008 - 4. 6. 2012
od 5. 9. 2008 do 4. 7. 2012
Ing. Jiří Jakeš - člen představenstva
Liberec, Hanácká 444, PSČ 460 08
den vzniku členství: 30. 6. 2008 - 4. 6. 2012
od 30. 10. 2004 do 5. 9. 2008
Ing. Petr Jakeš - předseda představenstva
Jičín, Husova 556, PSČ 506 01
den vzniku členství: 5. 6. 2004 - 30. 6. 2008
den vzniku funkce: 5. 6. 2004 - 30. 6. 2008
od 30. 10. 2004 do 5. 9. 2008
Petr Vyleťal - místopředseda představenstva
Kratonohy, 151, PSČ 503 24
den vzniku členství: 5. 6. 2004 - 30. 6. 2008
od 30. 10. 2004 do 5. 9. 2008
Ing. Jiří Jakeš - člen představenstva
Liberec, Hanácká 444, PSČ 460 08
den vzniku členství: 5. 6. 2004 - 30. 6. 2008
od 30. 10. 2004 do 5. 9. 2008
Milan Malý - člen představenstva
Kratonohy, 135, PSČ 503 24
den vzniku členství: 5. 6. 2004 - 30. 6. 2008
od 30. 10. 2004 do 5. 9. 2008
Eduard Haspra - člen představenstva
Chlumec nad Cidlinou, Na lukách 174, PSČ 503 51
den vzniku členství: 5. 6. 2004 - 30. 6. 2008
od 20. 4. 2001 do 30. 10. 2004
Ing. Petr Jakeš - Předseda představenstva
Jičín, Husova 556, PSČ 506 01
den vzniku členství: 4. 7. 2000 - 5. 6. 2004
den vzniku funkce: 4. 7. 2000 - 5. 6. 2004
od 20. 4. 2001 do 30. 10. 2004
Petr Vyleťal - Člen představenstva
Kratonohy, 151, PSČ 503 24
den vzniku členství: 4. 7. 2000 - 5. 6. 2004
od 20. 4. 2001 do 30. 10. 2004
Ing. Jiří Jakeš - Člen představenstva
Liberec, Hanácká 444, PSČ 460 08
den vzniku členství: 4. 7. 2000 - 5. 6. 2004
od 20. 4. 2001 do 30. 10. 2004
Milan Malý - Člen představenstva
Kratonohy, 135, PSČ 503 24
den vzniku členství: 4. 7. 2000 - 5. 6. 2004
od 20. 4. 2001 do 30. 10. 2004
Eduard Haspra - Místopředseda představenstva
Chlumec nad Cidlinou, Na lukách 174, PSČ 503 51
den vzniku členství: 4. 7. 2000 - 5. 6. 2004
den vzniku funkce: 4. 7. 2000 - 5. 6. 2004
od 11. 6. 1999 do 20. 4. 2001
Ing. Petr Jakeš - Člen představenstva
Jičín, Husova 556, PSČ 506 01
od 11. 6. 1999 do 20. 4. 2001
Petr Vyleťal - Předseda představenstva
Kratonohy, 151, PSČ 503 24
od 11. 6. 1999 do 20. 4. 2001
Ing. Jiří Jakeš - Místopředseda představenstva
Liberec, 936, PSČ 460 00
od 11. 6. 1999 do 20. 4. 2001
Milan Malý - Člen představenstva
Kratonohy, 135, PSČ 503 24
od 3. 9. 1997 do 11. 6. 1999
Ing. Miloš Gryc - Člen představenstva
Znojmo, Sokolovská 2858/3, PSČ 669 02
od 20. 11. 1996 do 3. 9. 1997
Ing. Zdeněk Bárta - Člen představenstva
Těchlovice, 6, PSČ 503 22
od 20. 11. 1996 do 11. 6. 1999
Ing. Petr Jakeš - Předseda představenstva
Jičín, Husova 556, PSČ 506 01
od 20. 11. 1996 do 11. 6. 1999
Petr Vyleťal - Místopředseda představenstva
Kratonohy, 151, PSČ 503 24
od 20. 11. 1996 do 11. 6. 1999
Ing. Jiří Jakeš - Člen představenstva
Liberec, 936, PSČ 460 00
od 20. 11. 1996 do 21. 12. 1999
Ing. Stanislav Dymeš - Člen představenstva
Kratonohy, 95, PSČ 503 24
od 1. 1. 1996 do 20. 11. 1996
Ing. Zdeněk Bárta - Předseda představenstva
Těchlovice, 6, PSČ 503 22
od 1. 1. 1996 do 20. 11. 1996
Ing. Stanislav Dymeš - Místopředseda představenstva
Kratonohy, 95, PSČ 503 24
od 1. 1. 1996 do 20. 11. 1996
Ing. Petr Jakeš - Člen představenstva
Jičín, Husova 556, PSČ 506 01
od 17. 7. 2014
Společnost zastupují vždy alespoň dva členové představenstva společně nebo samostatně předseda představenstva nebo samostatně místopředseda představenstva.
od 30. 10. 2004 do 17. 7. 2014
Zastupování společnosti a podepisování za společnost: Společnost zastupují a za společnost podepisují: a) předseda představenstva b) místopředseda představenstva c) dva členové představenstva společně
od 3. 9. 1997 do 30. 10. 2004
Zastupování společnosti a podepisování za společnost: Společnost zastupují a za společnost podepisují a) prokurista, b) dva členové představenstva současně.
od 20. 11. 1996 do 3. 9. 1997
Zastupování společnosti a podepisování za společnost: 1.Společnost zastupuje představenstvo jako celek nebo předseda ( v jeho nepřítomnosti místopředseda) představenstva vždy s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva na základě zmocnění nebo prokurista v rozsahu ust. § 14 obchodního zákoníku. Zaměstnanci společnosti jsou oprávněni jednat jménem společnosti v rozsahu své pravomoci dané jim organizačními předpisy společnosti v rámci plnění svých pracovních povinností. 2.Podpisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí své podpisy a) všichni členové představenstva b) předseda ( v jeho nepřítomnosti místopředseda) představenstva vždy s dalším členem představenstva c) dva členové představenstva na základě zmocnění d) prokurista e) zaměstnanci společnosti v rozsahu své pravomoci dané organizačními předpisy společnosti. Ke zcizování nemovitostí v majetku společnosti, popř. uzavírání závazkových vztahů vůči třetím stranám, které jakýmkoliv způsobem souvisí s nemovitostmi v majetku společnosti jsou zmocněni pouze předseda nebo místopředseda představenstva vždy spolu s dalším členem představenstva. Ředitel společnosti je zmocněn jménem společnosti uzavírat závazkové vztahy vůči třetím stranám pouze do finančního objemu, charakteru a doby platnosti, stanovené představenstvem.
od 1. 1. 1996 do 20. 11. 1996
Zastupování společnosti a podepisování za společnost: 1.Společnost zastupuje představenstvo jako celek nebo předseda ( v jeho nepřítomnosti místopředseda) představenstva vždy s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva na základě zmocnění nebo prokurista v rozsahu ust. § 14 obchodního zákoníku. Zaměstnanci společnosti jsou oprávněni jednat jménem společnosti v rozsahu své pravomoci dané jim organizačními předpisy společnosti v rámci plnění svých pracovních povinností. 2.Podpisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí své podpisy a) všichni členové představenstva b) předseda ( v jeho nepřítomnosti místopředseda) představenstva vždy s dalším členem představenstva c) dva členové představenstva na základě zmocnění d) prokurista e) zaměstnanci společnosti v rozsahu své pravomoci dané organizačními předpisy společnosti.
Prokura
od 3. 9. 1997 do 11. 2. 1999
Ing. Miloš Gryc
Znojmo, Sokolovská 3, PSČ 669 02
Dozorčí rada
od 23. 7. 2016
FRANTIŠEK VYLEŤAL - předseda dozorčí rady
Obědovice, , PSČ 503 51
den vzniku členství: 4. 6. 2016
den vzniku funkce: 4. 6. 2016
od 23. 7. 2016
KATEŘINA VYLEŤALOVÁ - místopředseda dozorčí rady
Kratonohy, , PSČ 503 24
den vzniku členství: 4. 6. 2016
den vzniku funkce: 4. 6. 2016
od 23. 7. 2016
DRAHUŠE ŠMATOLÁNOVÁ - člen dozorčí rady
Kratonohy, , PSČ 503 24
den vzniku členství: 4. 6. 2016
od 17. 7. 2014 do 23. 7. 2016
FRANTIŠEK VYLEŤAL - předseda dozorčí rady
Obědovice, , PSČ 503 51
den vzniku členství: 4. 6. 2012 - 4. 6. 2016
den vzniku funkce: 14. 6. 2012 - 4. 6. 2016
od 17. 7. 2014 do 23. 7. 2016
KATEŘINA VYLEŤALOVÁ - místopředseda dozorčí rady
Kratonohy, , PSČ 503 24
den vzniku členství: 4. 6. 2012 - 4. 6. 2016
den vzniku funkce: 14. 6. 2012 - 4. 6. 2016
od 17. 7. 2014 do 23. 7. 2016
DRAHUŠE ŠMATOLÁNOVÁ - člen dozorčí rady
Kratonohy, , PSČ 503 24
den vzniku členství: 7. 6. 2012 - 4. 6. 2016
od 4. 7. 2012 do 4. 7. 2012
Drahuše Šmatolánová - člen dozorčí rady
Kratonohy, , PSČ 503 24
den vzniku členství: 7. 6. 2012
od 4. 7. 2012 do 17. 7. 2014
František Vyleťal - předseda dozorčí rady
Obědovice, , PSČ 503 51
den vzniku členství: 4. 6. 2012
den vzniku funkce: 14. 6. 2012
od 4. 7. 2012 do 17. 7. 2014
Kateřina Vyleťalová - místopředseda dozorčí rady
Kratonohy, , PSČ 503 24
den vzniku členství: 4. 6. 2012
den vzniku funkce: 14. 6. 2012
od 4. 7. 2012 do 17. 7. 2014
Drahuše Šmatolánová - člen dozorčí rady
Kratonohy, , PSČ 503 24
den vzniku členství: 7. 6. 2012
od 6. 4. 2009 do 4. 7. 2012
Bohuslav Pavlíček - místopředseda dozorčí rady
Puchlovice, 50, PSČ 503 15
den vzniku členství: 4. 2. 2009 - 4. 6. 2012
den vzniku funkce: 2. 3. 2009 - 4. 6. 2012
od 5. 9. 2008 do 6. 4. 2009
Ing. Tomáš Meduna - místopředseda dozorčí rady
Chrudim, Novoměstská 943, PSČ 537 01
den vzniku členství: 24. 6. 2008 - 12. 12. 2008
den vzniku funkce: 8. 7. 2008 - 12. 12. 2008
od 5. 9. 2008 do 4. 7. 2012
František Vyleťal - předseda dozorčí rady
Obědovice, 78, PSČ 503 51
den vzniku členství: 30. 6. 2008 - 4. 6. 2012
den vzniku funkce: 8. 7. 2008 - 4. 6. 2012
od 5. 9. 2008 do 4. 7. 2012
Eduard Haspra - člen dozorčí rady
Chlumec nad Cidlinou, Na Lukách 174, PSČ 503 51
den vzniku členství: 30. 6. 2008 - 4. 6. 2012
od 30. 10. 2004 do 5. 9. 2008
Ing. Ivana Petrovická - předseda dozorčí rady
Kratonohy, 57, PSČ 503 24
den vzniku členství: 5. 6. 2004 - 30. 6. 2008
den vzniku funkce: 5. 6. 2004 - 30. 6. 2008
od 30. 10. 2004 do 5. 9. 2008
Ing. Martin Vojtíšek - místopředseda dozorčí rady
Zlaté Hory, Horní Údolí 5, PSČ 793 76
den vzniku členství: 5. 6. 2004 - 30. 6. 2008
den vzniku funkce: 5. 6. 2004 - 30. 6. 2008
od 30. 10. 2004 do 5. 9. 2008
Ing. Stanislav Trnka - člen dozorčí rady
Dobřenice, 171, PSČ 503 25
den vzniku členství: 3. 6. 2004 - 24. 6. 2008
od 10. 11. 2001 do 30. 10. 2004
František Vyleťal - Člen dozorčí rady
Chlumec nad Cidlinou - Obědovice, 78, PSČ 503 51
den vzniku členství: 19. 5. 2001 - 5. 6. 2004
od 20. 4. 2001 do 30. 10. 2004
Ing. Ivana Petrovická - Předseda dozorčí rady
Kratonohy, 57, PSČ 503 24
den vzniku členství: 4. 7. 2000 - 5. 6. 2004
den vzniku funkce: 5. 9. 2000 - 5. 6. 2004
od 20. 4. 2001 do 30. 10. 2004
Ing. Tomáš Meduna - Člen dozorčí rady
Chrudim II, Novoměstská 943, PSČ 537 01
den vzniku členství: 21. 6. 2000 - 5. 6. 2004
od 20. 4. 2001 do 30. 10. 2004
Jaroslav Halda - Člen dozorčí rady
Barchov, 63, PSČ 504 01
den vzniku členství: 4. 7. 2000 - 5. 6. 2004
od 20. 4. 2001 do 30. 10. 2004
Ing. Stanislav Trnka - Člen dozorčí rady
Hradec Králové, Kubcova 195, PSČ 500 02
den vzniku členství: 21. 6. 2000 - 5. 6. 2004
od 20. 4. 2001 do 30. 10. 2004
Ing. Martin Vojtíšek - Člen dozorčí rady
Zlaté Hory - Horní Údolí, 5, PSČ 793 76
den vzniku členství: 4. 7. 2000 - 5. 6. 2004
od 11. 6. 1999 do 20. 4. 2001
Ing. Tomáš Meduna
Chrudim II, Novoměstská 943
od 11. 6. 1999 do 20. 4. 2001
Jana Podrazilová
Boharyně, 9, PSČ 503 24
od 20. 11. 1996 do 11. 6. 1999
Ing. Josef Novák
Hradec Králové, Gagarinova 683, PSČ 500 03
od 20. 11. 1996 do 11. 6. 1999
Jaroslav Pavlíček
Boharyně, 67, PSČ 503 23
od 20. 11. 1996 do 20. 4. 2001
Ing. Eduard Haspra
Chlumec nad Cidlinou, Na lukách, PSČ 503 51
od 1. 1. 1996 do 20. 11. 1996
Petr Vyleťal
Kratonohy, 151, PSČ 503 24
od 1. 1. 1996 do 20. 11. 1996
JUDr. Věra Macháčková
Homyle, 15, PSČ 503 23
od 1. 1. 1996 do 20. 4. 2001
RNDr. Jan Anděl
Praha, Mazurská 522
od 1. 1. 1996 do 20. 4. 2001
Ing. Ivana Petrovická
Kratonohy, 57, PSČ 503 24
Hodnocení firmy
0
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Srovnání spořicích účtů: nováčci útočí

19. 4. 2018 | Co se děje | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Srovnání spořicích účtů: nováčci útočí

Kdo vám dnes na spořicím účtu nejvíc zhodnotí sto tisíc a kdo milion korun? V čele našeho žebříčku jsou nové banky.

Zaměstnavatel dluží. Od května rostou „náhradní výplaty“ vyplácené úřadem práce

19. 4. 2018 | Co se děje | Terezie Nývltová Vojáčková

Zaměstnavatel dluží. Od května rostou „náhradní výplaty“ vyplácené úřadem práce

Zaměstnanci, kterým insolventní zaměstnavatel dluží mzdu, si můžou říct o „náhradní výplatu“ na úřadu práce. Od 1. května se zvyšuje maximální částka, kterou úřad vyplácí.

Dlouhodobé pravidelné investice: vyplatí se předplácet poplatky na třicet let?

18. 4. 2018 | Jak na to | Jan Traxler | 8 komentářů

Dlouhodobé pravidelné investice: vyplatí se předplácet poplatky na třicet let?

Předplacené poplatky jsou u podílových fondů logicky nižší než ty placené průběžně. Na třicetiletém a delším investičním horizontu s sebou ale přinášejí rizika.

Nájemník neplatí, odejít nechce. Jak ho vystěhovat

18. 4. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá | 8 komentářů

Nájemník neplatí, odejít nechce. Jak ho vystěhovat

Zbavit se nájemníka, který neplatí, nemusí být jednoduché. Spor se může táhnout roky. Zvlášť když neplatič odejít nechce, využije všech obranných prostředků, které mu zákon dává, a vy chcete postupovat legálně.

Tma. Může Česko zhasnout?

17. 4. 2018 | Co se děje | Jana Poncarová | 6 komentářů

Tma. Může Česko zhasnout?

Spíš než celorepublikový výpadek elektrické sítě, způsobený třeba masivními přetoky elektřiny z větrných elektráren, hrozí výpadky lokální. Stačí silný vítr, povodně nebo rozsáhlé námrazy. Kdy Česko může zahalit tma? A co by se stalo, kdyby opravdu přišel blackout?

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

+103
+
-
2.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-85
+
-
3.Jiří Pomeje

Jiří Pomeje

- herec a producent, bývalý manžel zpěvačky Ivety Bartošové

-134
+
-
4.Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-231
+
-
5.Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-245
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 254 658 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 540,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 545,00 Kč
Czech Exchange 2 550,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 555,00 Kč
MONETA Money Bank 2 604,00 Kč
Sberbank CZ 2 606,00 Kč
Expobank CZ 2 608,00 Kč
Česká spořitelna 2 648,00 Kč
ČSOB 2 644,00 Kč
Komerční banka 2 658,68 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 685,70 Kč
Raiffeisenbank 2 690,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vrácení peněz za neodpovídající zboží
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vrácení peněz za neodpovídající zboží

Otázka: Dobrý den, paní mi poslala zboží, které mělo být nové, ale evidentně tomu tak není. Poslala jsem jí zboží zpět i s vysvětlením, proč ho nechci. Paní mi odmítá poslat peníze zpět, chtěla mi zboží zaslat...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.