Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Zemědělská akciová společnost Mlázovice
IČO: 64829545

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu27. 12. 1995
Obchodní firma
od 27. 12. 1995

Zemědělská akciová společnost Mlázovice

Sídlo
od 16. 9. 2014 do 6. 5. 2019
Mlázovice, Nádražní , PSČ 507 58
od 11. 2. 2002 do 16. 9. 2014
Mlázovice, Nádražní 101, PSČ 507 58
od 27. 12. 1995 do 11. 2. 2002
Mlázovice, , PSČ 507 58
IČO
od 27. 12. 1995

64829545

DIČ

CZ64829545

Identifikátor datové schránky:issg43q
Právní forma
od 27. 12. 1995
Akciová společnost
Spisová značka1307 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 16. 9. 2014
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
od 16. 9. 2014
- Zámečnictví, nástrojařství.
od 16. 9. 2014
- Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů.
od 16. 9. 2014
- Silniční motorová doprava - nákladní provozovaný vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
od 16. 9. 2014
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.
od 11. 2. 2002 do 16. 9. 2014
- Výroba zemědělských strojů
od 11. 2. 2002 do 16. 9. 2014
- Opravy pracovních strojů
od 11. 2. 2002 do 16. 9. 2014
- Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení
od 11. 2. 2002 do 16. 9. 2014
- Silniční motorová doprava nákladní
od 11. 2. 2002 do 16. 9. 2014
- Silniční motorová doprava osobní
od 11. 2. 2002 do 16. 9. 2014
- Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 11. 2. 2002 do 16. 9. 2014
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví
od 27. 12. 1995
- Zemědělská výroba
od 27. 12. 1995 do 11. 2. 2002
- Výroba a opravy zemědělských strojů
od 27. 12. 1995 do 11. 2. 2002
- Stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek)
od 27. 12. 1995 do 11. 2. 2002
- Řeznictví a uzenářství
od 27. 12. 1995 do 11. 2. 2002
- Revize elektrických zařízení
od 27. 12. 1995 do 11. 2. 2002
- Montáž,oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení
od 27. 12. 1995 do 11. 2. 2002
- Silniční motorová doprava
od 27. 12. 1995 do 16. 9. 2014
- Zámečnictví
od 27. 12. 1995 do 16. 9. 2014
- Truhlářství
od 27. 12. 1995 do 16. 9. 2014
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (mimo činností uvedených v přílohách č.1-3 zákona č.455/1991 Sb.)
Ostatní skutečnosti
od 27. 9. 2017
- Valná hromada přijala dne 22.09.2017 následující usnesení: Valná hromada Společnosti, 1. určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je GMEA arg s.r.o., se sídlem Dřevná 382/2, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČ: 04378962 (dále jen Hlavní akcionář), který vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry (dále jen též Akcie), jejichž souhrnná jmeno vitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání řádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % (devadesát procent) základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% (devadesátiprocentní) podíl na hlasov acích právech ve Společnosti. Vlastnictví Akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno dne 21.08.2017 představenstvu Společnosti s tím, že Hlavní akcionář k tomuto dni byl a v den konání valné hromady je řádně zapsán v seznamu akcionářů, který vede Společnost. V souladu s § 265 odst. 1 ZOK se má za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Hlavní akcionář je vlastníkem kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, jejichž souhrnná jmenovitá hodnot a v souhrnné výši 75.620.000,- Kč (sedmdesát pět milionů šest set dvacet tisíc korun českých) představuje 90,02 % základního kapitálu a 90,02 % podílu na hlasovacích právech Společnosti. GMEA arg s.r.o. je tedy jako Hlavní akcionář Společnosti oprávněnou osobou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle ust. § 375 a násl. ZOK od ostatních akcionářů na svoji osobu. 2. rozhoduje ve smyslu § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti, odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveř ejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen Den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke Dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku os oby odlišné od Hlavního akcionáře. Určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění v následující výši za každou jednu kmenovou akcii Společnosti ve formě na jméno v listinné podobě rozlišené dle nominální hodnoty akcií: - kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých): 4.700,- Kč (čtyři tisíce sedm set korun českých); - kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých): 470,- Kč (čtyři sta sedmdesát korun českých). Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo P 066/2017 zpracovaným dne 10.08.2017 Doc. Ing. Karlem Novotným, Csc., se sídlem Praha 5, Vacínovská 831/4, soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, číslo: M 1261/98. Znalecký posudek byl zpracován k rozhodnému datu ocenění 31.12.2016 a znalcem potvrzen ke dni 30.06.2017. Znalecký posudek tvoří, jako příloha č.3, nedílnou součást tohoto notářského zápisu; Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář společnosti J&T BANKA, a.s., se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČ: 47115378, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, spis. značka B 1731, j akožto pověřené osobě dle § 378 ZOK. Hlavní akcionář osvědčil předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění před konáním řádné valné hromady potvrzením společnosti J&T BANKA, a.s. 3. informuje, že veřejná listina - notářský zápis, který osvědčuje přijetí usnesení řádné valné hromady ze dne 22.09.2017, bude po jeho zhotovení v souladu s § 384 odst. 1 ZOK uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech, v době od 8.0 0 hod. do 14.00 hod. 4. schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím pověřené osoby uvedené v § 378 ZOK, společnosti J&T BANKA, a.s., se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČ: 47115378, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném u Městské ho soudu v Praze, spis. značka B 1731, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle § 389 ZOK), včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 (deseti) dnů po předložení akcií. Akcionářům Sp olečnosti, kteří předloží akcie na jméno, bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů, nebo poštovní poukázkou. 5. stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají v souladu s § 387 odst. 1 ZOK do 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva pověřené osobě, a to ve společnosti J&T BANKA, a.s., na adrese Sokolovská 675/9 186 00, Praha 8 Florenc, v pracovníc h dnech, v době 8.00 hod. do 14.00 hod. 6. Upozorňuje, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry Společnosti do 1 (jednoho) měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené Společností v délce minimálně 15 (patnácti) dnů, bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1 ZOK věty první. Společnost J&T BANKA, a.s. poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli - to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo (§ 389 odst. 2 ZOK). 7. Konstatuje, že vrácené účastnické cenné papíry v souladu s § 387 odst. 3 ZOK předá společnost J&T BANKA, a.s. bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá Společnost v souladu s § 387 odst. 4 ZOK bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty.
od 16. 9. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech.
od 16. 9. 2014 do 27. 10. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 7
od 16. 9. 2014 do 27. 10. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 3
Kapitál
od 27. 12. 1995
Základní kapitál 84 000 000 Kč
od 12. 4. 2018
Akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 29. 12. 1998 do 12. 4. 2018
Akcie na jméno err, počet akcií: 7 900.
od 29. 12. 1998 do 12. 4. 2018
Akcie na jméno err, počet akcií: 5 000.
od 29. 12. 1998 do 12. 4. 2018
akcie nejsou veřejně obchodovatelné
od 27. 12. 1995 do 29. 12. 1998
Akcie na jméno err, počet akcií: 84 000.
Statutární orgán
od 16. 1. 2019
Ing. ŽANETA HLÍDKOVÁ - člen představenstva
Kožlí, , PSČ 582 93
den vzniku členství: 9. 1. 2019
od 12. 4. 2018
Ing. JIŘÍ KŘÍŽ - Předseda představenstva
Kardašova Řečice, Lomnického, PSČ 378 21
den vzniku členství: 20. 2. 2018
den vzniku funkce: 29. 3. 2018
od 21. 2. 2018 do 21. 2. 2018
Ing. JIŘÍ KŘÍŽ - člen představenstva
Kardašova Řečice, Lomnického, PSČ 378 21
den vzniku členství: 8. 2. 2018 - 20. 2. 2018
od 21. 2. 2018 do 21. 2. 2018
RADEK TOMAN - člen představenstva
Nehvizdy, Jirenská, PSČ 250 81
den vzniku členství: 8. 2. 2018 - 20. 2. 2018
od 21. 2. 2018 do 12. 4. 2018
Ing. JIŘÍ KŘÍŽ - Člen představenstva
Kardašova Řečice, Lomnického, PSČ 378 21
den vzniku členství: 20. 2. 2018
od 21. 2. 2018 do 16. 1. 2019
RADEK TOMAN - Člen představenstva
Nehvizdy, Jirenská, PSČ 250 81
den vzniku členství: 20. 2. 2018 - 8. 1. 2019
od 11. 4. 2017 do 21. 2. 2018
Ing. VÁCLAV STÁREK - předseda představenstva
Přelouč, Dobrovského, PSČ 535 01
den vzniku členství: 2. 4. 2016 - 7. 2. 2018
den vzniku funkce: 2. 4. 2016 - 7. 2. 2018
od 11. 4. 2017 do 21. 2. 2018
ZDEŇKA STOKLASOVÁ - místopředseda představenstva
Mlázovice, Jičínská, PSČ 507 58
den vzniku členství: 2. 4. 2016 - 7. 2. 2018
den vzniku funkce: 2. 4. 2016 - 7. 2. 2018
od 11. 4. 2017 do 21. 2. 2018
Ing. JIŘÍ TICHÝ - člen představenstva
Sobčice, , PSČ 508 01
den vzniku členství: 2. 4. 2016 - 7. 2. 2018
od 11. 4. 2017 do 21. 2. 2018
PAVEL MATOUŠEK - člen představenstva
Praha - Záběhlice, Postupická, PSČ 141 00
den vzniku členství: 2. 4. 2016 - 7. 2. 2018
od 11. 4. 2017 do 21. 2. 2018
MATOUŠ KUBŮ - člen představenstva
Letohrad, Šedivská, PSČ 561 51
den vzniku členství: 2. 4. 2016 - 7. 2. 2018
od 11. 4. 2017 do 21. 2. 2018
VLADIMÍR BURIAN - člen představenstva
Provodov-Šonov - Šonov u Nového Města nad Metují, , PSČ 549 08
den vzniku členství: 2. 4. 2016 - 7. 2. 2018
od 11. 4. 2017 do 21. 2. 2018
Ing. PAVEL KRAMÁŘ - člen představenstva
Mladkov - Petrovičky, , PSČ 561 64
den vzniku členství: 2. 4. 2016 - 7. 2. 2018
od 11. 5. 2016 do 11. 4. 2017
VÁCLAV STÁREK - předseda představenstva
Přelouč, Tůmy Přeloučského, PSČ 535 01
den vzniku členství: 5. 2. 2016 - 1. 4. 2016
den vzniku funkce: 5. 2. 2016 - 1. 4. 2016
od 11. 5. 2016 do 11. 4. 2017
ZDEŇKA STOKLASOVÁ - místopředseda představenstva
Mlázovice, Jičínská, PSČ 507 58
den vzniku členství: 5. 2. 2016 - 1. 4. 2016
den vzniku funkce: 5. 2. 2016 - 1. 4. 2016
od 11. 5. 2016 do 11. 4. 2017
Ing. JIŘÍ TICHÝ - člen představenstva
Sobčice, , PSČ 508 01
den vzniku členství: 5. 2. 2016 - 1. 4. 2016
od 11. 5. 2016 do 11. 4. 2017
PAVEL MATOUŠEK - člen představenstva
Praha - Záběhlice, Postupická, PSČ 141 00
den vzniku členství: 5. 2. 2016 - 1. 4. 2016
od 11. 5. 2016 do 11. 4. 2017
MATOUŠ KUBŮ - člen představenstva
Letohrad, Šedivská, PSČ 561 51
den vzniku členství: 5. 2. 2016 - 1. 4. 2016
od 11. 5. 2016 do 11. 4. 2017
VLADIMÍR BURIAN - člen představenstva
Provodov-Šonov - Šonov u Nového Města nad Metují, , PSČ 549 08
den vzniku členství: 5. 2. 2016 - 1. 4. 2016
od 11. 5. 2016 do 11. 4. 2017
Ing. PAVEL KRAMÁŘ - člen představenstva
Mladkov - Petrovičky, , PSČ 561 64
den vzniku členství: 5. 2. 2016 - 1. 4. 2016
od 29. 1. 2016 do 11. 5. 2016
ZDEŇKA STOKLASOVÁ - člen představenstva
Mlázovice, Jičínská, PSČ 507 58
den vzniku členství: 1. 6. 2012 - 5. 2. 2016
od 27. 10. 2015 do 11. 5. 2016
Ing. MARCELA SVOBODOVÁ - člen představenstva
Šárovcova Lhota, , PSČ 507 59
den vzniku členství: 26. 6. 2015 - 5. 2. 2016
od 24. 2. 2015 do 11. 5. 2016
Ing. FRANTIŠEK DOBIÁŠ - předseda představenstva
Mlázovice, Hořická, PSČ 507 58
den vzniku členství: 1. 6. 2012 - 5. 2. 2016
den vzniku funkce: 1. 6. 2012 - 5. 2. 2016
od 16. 9. 2014 do 24. 2. 2015
Ing. FRANTIŠEK DOBIÁŠ - předseda představenstva
Mlázovice, Hořická, PSČ 507 58
den vzniku členství: 1. 6. 2012
den vzniku funkce: 1. 6. 2012
od 16. 9. 2014 do 27. 10. 2015
Ing. JIŘÍ TICHÝ - člen představenstva
Sobčice, , PSČ 508 01
den vzniku členství: 1. 6. 2012 - 26. 6. 2015
od 16. 9. 2014 do 29. 1. 2016
ZDEŇKA STOKLASOVÁ - místopředsedkyně představenstva
Mlázovice, Jičínská, PSČ 507 58
den vzniku členství: 1. 6. 2012
den vzniku funkce: 1. 6. 2012 - 9. 12. 2015
od 16. 9. 2014 do 11. 5. 2016
JIŘÍ HORÁK - člen představenstva
Choteč, , PSČ 507 81
den vzniku členství: 1. 6. 2012 - 5. 2. 2016
od 16. 9. 2014 do 11. 5. 2016
VÁCLAV NOVOTNÝ - člen představenstva
Podhorní Újezd a Vojice - Vojice, , PSČ 508 01
den vzniku členství: 1. 6. 2012 - 5. 2. 2016
od 16. 9. 2014 do 11. 5. 2016
VLADIMÍR ČERNÝ - člen představenstva
Choteč, , PSČ 507 81
den vzniku členství: 1. 6. 2012 - 5. 2. 2016
od 16. 9. 2014 do 11. 5. 2016
OLDŘICH SLÁMA - člen představenstva
Mlázovice, Gebauerova, PSČ 507 58
den vzniku členství: 1. 6. 2012 - 5. 2. 2016
od 4. 9. 2012 do 16. 9. 2014
Ing. František Dobiáš - předseda představenstva
Mlázovice, Hořická 204, PSČ 507 58
den vzniku členství: 1. 6. 2012
den vzniku funkce: 1. 6. 2012
od 4. 9. 2012 do 16. 9. 2014
Zdeňka Stoklasová - místopředsedkyně představenstva
Mlázovice, Jičínská 131, PSČ 507 58
den vzniku členství: 1. 6. 2012
den vzniku funkce: 1. 6. 2012
od 4. 9. 2012 do 16. 9. 2014
Jiří Horák - člen představenstva
Choteč, 107, PSČ 507 81
den vzniku členství: 1. 6. 2012
od 4. 9. 2012 do 16. 9. 2014
Václav Novotný - člen představenstva
Podhorní Újezd a Vojice - Vojice, 179, PSČ 508 01
den vzniku členství: 1. 6. 2012
od 4. 9. 2012 do 16. 9. 2014
Vladimír Černý - člen představenstva
Choteč, 131, PSČ 507 81
den vzniku členství: 1. 6. 2012
od 4. 9. 2012 do 16. 9. 2014
Ing. Jiří Tichý - člen představenstva
Sobčice, 107, PSČ 508 01
den vzniku členství: 1. 6. 2012
od 4. 9. 2012 do 16. 9. 2014
Oldřich Sláma - člen představenstva
Mlázovice, V Sadě 214, PSČ 507 58
den vzniku členství: 1. 6. 2012
od 11. 6. 2007 do 4. 9. 2012
Ing. František Dobiáš - Předseda představenstva
Mlázovice, Hořická č.p. 204, PSČ 507 58
den vzniku členství: 20. 4. 2007 - 1. 6. 2012
den vzniku funkce: 20. 4. 2007 - 1. 6. 2012
od 11. 6. 2007 do 4. 9. 2012
Zdeňka Stoklasová - Místopředsedkyně představenstva
Mlázovice, Jičínská č.p. 131, PSČ 507 58
den vzniku členství: 20. 4. 2007 - 1. 6. 2012
den vzniku funkce: 20. 4. 2007 - 1. 6. 2012
od 11. 6. 2007 do 4. 9. 2012
Jiří Horák - Člen představenstva
Choteč, 107, PSČ 507 81
den vzniku členství: 20. 4. 2007 - 1. 6. 2012
od 11. 6. 2007 do 4. 9. 2012
Václav Novotný - Člen představenstva
Podhorní Újezd a Vojice - Vojice, 179, PSČ 508 01
den vzniku členství: 20. 4. 2007 - 1. 6. 2012
od 11. 6. 2007 do 4. 9. 2012
Vladimír Černý - Člen představenstva
Choteč, 131, PSČ 507 81
den vzniku členství: 20. 4. 2007 - 1. 6. 2012
od 11. 6. 2007 do 4. 9. 2012
Jana Hronešová - Členka představenstva
Mlázovice, Hořická 203, PSČ 507 58
den vzniku členství: 20. 4. 2007 - 1. 6. 2012
od 11. 6. 2007 do 4. 9. 2012
Oldřich Sláma - Člen představenstva
Mlázovice, V Sadě 214, PSČ 507 58
den vzniku členství: 20. 4. 2007 - 1. 6. 2012
od 24. 5. 2006 do 11. 6. 2007
Ing. František Dobiáš - Předseda představenstva
Mlázovice, Hořická č.p. 204, PSČ 507 58
den vzniku členství: 26. 4. 2002 - 20. 4. 2007
den vzniku funkce: 24. 3. 2006 - 20. 4. 2007
od 24. 5. 2006 do 11. 6. 2007
Jiří Kutnar - Člen představenstva
Mlázovice, Hořická 106, PSČ 507 58
den vzniku členství: 24. 3. 2006 - 20. 4. 2007
od 24. 5. 2006 do 11. 6. 2007
Václav Novotný - Člen představenstva
Podhorní Újezd a Vojice - Vojice, 179, PSČ 508 01
den vzniku členství: 24. 3. 2006 - 20. 4. 2007
od 17. 9. 2004 do 11. 6. 2007
Jiří Horák - Člen představenstva
Choteč, 107, PSČ 507 81
den vzniku členství: 18. 6. 2004 - 20. 4. 2007
od 29. 10. 2003 do 17. 9. 2004
Tomáš Komárek - Člen představenstva
Nymburk, Brigádnická 24/1813, PSČ 288 03
den vzniku členství: 26. 4. 2002 - 18. 6. 2004
den vzniku funkce: 26. 4. 2002 - 24. 7. 2003
od 29. 10. 2003 do 11. 6. 2007
Miroslav Perný - Místopředseda představenstva
Lázně Bělohrad, Svatojanský Újezd č.p. 8, PSČ 507 81
den vzniku členství: 26. 4. 2002 - 20. 4. 2007
den vzniku funkce: 24. 7. 2003 - 20. 4. 2007
od 19. 7. 2002 do 29. 10. 2003
Tomáš Komárek - Místopředseda představenstva
Nymburk, Brigádnická 24/1813, PSČ 288 03
den vzniku členství: 26. 4. 2002
den vzniku funkce: 26. 4. 2002
od 19. 7. 2002 do 29. 10. 2003
Miroslav Perný - Člen představenstva
Lázně Bělohrad, Svatojanský Újezd č.p. 8, PSČ 507 81
den vzniku členství: 26. 4. 2002
od 19. 7. 2002 do 24. 5. 2006
Ing. Oldřich Vodička - Předseda představenstva
Jičín, Denisova č.p. 546, PSČ 506 01
den vzniku členství: 26. 4. 2002 - 24. 3. 2006
den vzniku funkce: 26. 4. 2002 - 24. 3. 2006
od 19. 7. 2002 do 24. 5. 2006
Ing. František Dobiáš - Člen představenstva
Mlázovice, Hořická č.p. 204, PSČ 507 58
den vzniku členství: 26. 4. 2002
od 19. 7. 2002 do 24. 5. 2006
Karel Ulvr - Člen představenstva
Hořice - Šárovcova Lhota, Tikov č.p. 5, PSČ 508 01
den vzniku členství: 26. 4. 2002 - 24. 3. 2006
od 19. 7. 2002 do 11. 6. 2007
Josef Miller - Člen představenstva
Lázně Bělohrad - Choteč, č.p. 53, PSČ 507 81
den vzniku členství: 26. 4. 2002 - 20. 4. 2007
od 19. 7. 2002 do 11. 6. 2007
Zdena Stoklasová - Člen představenstva
Mlázovice, Jičínská č.p. 131, PSČ 507 58
den vzniku členství: 26. 4. 2002 - 20. 4. 2007
od 11. 2. 2002 do 19. 7. 2002
Josef Lánský - Člen představenstva
L. Bělohrad - Choteč, 132, PSČ 507 81
den vzniku členství: 15. 6. 2001 - 26. 4. 2002
od 11. 2. 2002 do 19. 7. 2002
Pavel Vích - Člen představensva
Šárovcova Lhota, 86, PSČ 507 59
den vzniku členství: 15. 6. 2001 - 26. 4. 2002
od 15. 6. 1999 do 19. 7. 2002
Ing. Václav Dobeš - Předseda představenstva
Šárovcova Lhota, 2
den vzniku členství: 15. 6. 2001 - 26. 4. 2002
den vzniku funkce: 29. 6. 2001
od 15. 6. 1999 do 19. 7. 2002
Marta Černá - Člen představenstva
Choteč, 131, PSČ 507 81
den vzniku členství: 26. 3. 1999 - 26. 4. 2002
od 29. 12. 1998 do 19. 7. 2002
Jiří Kutnar - Člen představenstva
Mlázovice, 106, PSČ 507 58
den vzniku členství: 26. 3. 1999 - 26. 4. 2002
od 22. 10. 1996 do 15. 6. 1999
Ing. Oldřich Vodička - Předseda představenstva
Jičín, Denisova 546
od 22. 10. 1996 do 19. 7. 2002
Ing. Jaromír Pour - Místopředseda představenstva
Šárovcova Lhota, 59
den vzniku členství: 15. 6. 2001 - 26. 4. 2002
den vzniku funkce: 29. 6. 2001
od 27. 12. 1995 do 22. 10. 1996
Ing. Jaromír Pour - Člen představenstva
Šárovcova Lhota, 59
od 27. 12. 1995 do 22. 10. 1996
Ing. Oldřich Vodička - Člen představenstva
Jičín, Denisova 546
od 27. 12. 1995 do 29. 12. 1998
Josef Hartman - Člen představenstva
Mlázovice, 199
od 27. 12. 1995 do 15. 6. 1999
Ing. Václav Dobeš - Člen představenstva
Šárovcova Lhota, 2
od 27. 12. 1995 do 11. 2. 2002
Josef Miller - Člen představenstva
Choteč, 53
od 27. 12. 1995 do 11. 2. 2002
Miroslav Perný - Člen představenstva
Svatojánský Újezd, 8
od 27. 12. 1995 do 19. 7. 2002
Josef Špáta - Člen představenstva
Choteč, 98
den vzniku členství: 15. 6. 2001 - 26. 4. 2002
od 6. 5. 2019
Při právních jednáních, z nichž vyplývá závazek společnosti do výše částky 5.000.000,- Kč včetně, tj. ze všech právních jednání, z nichž společnost bude nabývat či zcizovat majetek, poskytovat či přijímat úvěry a zápůjčky, přijímat ja-kýkoliv jiný závazek , postupovat pohledávku a/nebo poskytovat jakékoliv zajiště-ní nepřesahující částku 5.000.000,- Kč, zastupuje společnost člen představen-stva samostatně. Při právních jednáních, z nichž vyplývá závazek společnosti převyšující částku 5.000.000,- Kč, zastup ují společnost dva členové předsta-venstva společně. V ostatních záležitostech zastupuje společnost každý člen představenstva samostatně.
od 12. 4. 2018 do 6. 5. 2019
Při právních jednáních, z nichž vyplývá závazek společnosti do výše částky 500 000,- Kč včetně, tj. ze všech právních jednání, z nichž společnost bude nabývat či zcizovat majetek, poskytovat či přijímat úvěry a zápůjčky, přijímat jakýkoliv jiný závazek, p ostupovat pohledávku a/nebo poskytovat jakékoliv zajištění nepřesahující částku 500 000,- Kč, zastupuje společnost každý člen představenstva samostatně. Při právních jednáních, z nichž vyplývá závazek společnosti do výše částky 5 000 000,- Kč včetně, zast upuje společnost předseda představenstva samostatně. Při právních jednáních, z nichž vyplývá závazek společnosti převyšující částku 5 000 000,- Kč, zastupují společnost oba členové představenstva společně. V ostatních záležitostech zastupuje společnost ka ždý člen představenstva samostatně.
od 21. 2. 2018 do 12. 4. 2018
Každý člen představenstva zastupuje společnost ve všech záležitostech samostatně.
od 16. 9. 2014 do 21. 2. 2018
Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo navenek jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo současně dva členové představenstva. Kdo za společnost podepisuje, připojí k jejímu názvu svůj podpis a údaj o své funkci.
od 27. 12. 1995 do 16. 9. 2014
Jednání a podepisování za společnost: Za společnost jsou oprávněni jednat navenek všichni členové představenstva samostatně. Je-li předepsána písemná forma právního úkonu podepisuje za společnost předseda představenstva a v jeho nepřítomnosti nebo neschopnosti vykonávat funkci místopředseda představenstva a pokud ani ten nemůže podepisovat, podepisuje další pověřený člen představenstva.
Prokura
od 16. 1. 2019
ZDEŇKA STOKLASOVÁ
Mlázovice, Jičínská, PSČ 507 58
od 16. 1. 2019
- Prokurista není oprávněn zcizovat nemovité věci a zatěžovat je.
od 25. 4. 2018 do 16. 1. 2019
Ing. ŽANETA HLÍDKOVÁ
Kožlí, , PSČ 582 93
od 25. 4. 2018 do 16. 1. 2019
- Prokurista není oprávněn zcizovat nemovité věci a zatěžovat je.
od 27. 10. 2015 do 2. 7. 2016
Ing. MILAN KRÁTKÝ
Třebnouševes - Vinice, , PSČ 508 01
od 16. 9. 2014 do 24. 2. 2015
Ing. JIŘÍ TICHÝ
Sobčice, , PSČ 508 01
od 8. 2. 2006 do 16. 9. 2014
Ing. Jiří Tichý
Sobčice, 107, PSČ 508 01
od 8. 2. 2006 do 24. 2. 2015
Prokurista podepisuje tím způsobem, že k firmě podnikatele, za kterého jedná, připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis.
Dozorčí rada
od 21. 2. 2018
JIŘÍ DIVOKÝ - Člen dozorčí rady
Praha - Záběhlice, U Zahradního města, PSČ 106 00
den vzniku členství: 20. 2. 2018
od 21. 2. 2018 do 21. 2. 2018
JIŘÍ DIVOKÝ - Člen dozorčí rady
Praha - Záběhlice, U Zahradního města, PSČ 106 00
den vzniku členství: 8. 2. 2018 - 20. 2. 2018
od 11. 4. 2017 do 21. 2. 2018
JIŘÍ LESÁK - člen dozorčí rady
Žamberk, Tylova, PSČ 564 01
den vzniku členství: 2. 4. 2016 - 7. 2. 2018
od 11. 4. 2017 do 21. 2. 2018
RICHARD JANESPAL - člen dozorčí rady
Letohrad - Orlice, , PSČ 561 51
den vzniku členství: 2. 4. 2016 - 7. 2. 2018
od 11. 5. 2016 do 11. 4. 2017
JIŘÍ LESÁK - člen dozorčí rady
Žamberk, Tylova, PSČ 564 01
den vzniku členství: 5. 2. 2016 - 1. 4. 2016
od 11. 5. 2016 do 11. 4. 2017
RICHARD JANESPAL - člen dozorčí rady
Letohrad - Orlice, , PSČ 561 51
den vzniku členství: 5. 2. 2016 - 1. 4. 2016
od 11. 5. 2016 do 21. 2. 2018
DAVID LESÁK - člen dozorčí rady
Žamberk, Tylova, PSČ 564 01
den vzniku členství: 2. 4. 2016 - 7. 2. 2018
od 27. 10. 2015 do 11. 5. 2016
EVA GABRIELOVÁ - člen dozorčí rady
Mlázovice, V Sadě, PSČ 507 58
den vzniku členství: 26. 6. 2015 - 5. 2. 2016
od 16. 9. 2014 do 27. 10. 2015
KAMILA STOKLASOVÁ - člen dozorčí rady
Mlázovice, Na Ohrádce, PSČ 507 58
den vzniku členství: 4. 6. 2010 - 26. 6. 2015
od 16. 9. 2014 do 11. 5. 2016
Ing. ALEŠ KODYDEK - předseda dozorčí rady
Mlázovice, Jičínská, PSČ 507 58
den vzniku členství: 4. 6. 2010 - 5. 2. 2016
den vzniku funkce: 4. 6. 2010 - 5. 2. 2016
od 16. 9. 2014 do 11. 5. 2016
JAN NOSEK - člen dozorčí rady
Svatojanský Újezd, , PSČ 507 81
den vzniku členství: 4. 6. 2010 - 5. 2. 2016
od 5. 8. 2010 do 16. 9. 2014
Ing. Aleš Kodydek - předseda dozorčí rady
Mlázovice, Jičínská 21, PSČ 507 58
den vzniku členství: 4. 6. 2010
den vzniku funkce: 4. 6. 2010
od 5. 8. 2010 do 16. 9. 2014
Jan Nosek - člen dozorčí rady
Svatojanský Újezd, 44, PSČ 507 81
den vzniku členství: 4. 6. 2010
od 5. 8. 2010 do 16. 9. 2014
Kamila Stoklasová - člen dozorčí rady
Mlázovice, Jičínská, PSČ 507 58
den vzniku členství: 4. 6. 2010
od 9. 7. 2009 do 5. 8. 2010
Josef Vrabec - Člen dozorčí rady
Mlázovice, Hořická 216, PSČ 507 58
den vzniku členství: 19. 6. 2009 - 4. 6. 2010
od 26. 8. 2005 do 5. 8. 2010
Ing. Aleš Kodydek - předseda dozorčí rady
Mlázovice, 21, PSČ 507 58
den vzniku členství: 29. 4. 2005 - 4. 6. 2010
den vzniku funkce: 2. 6. 2005 - 4. 6. 2010
od 26. 8. 2005 do 5. 8. 2010
Jan Nosek - člen dozorčí rady
Svatojanský Újezd, 44, PSČ 507 81
den vzniku členství: 29. 4. 2005 - 4. 6. 2010
od 17. 9. 2004 do 9. 7. 2009
Josef Vrabec - Člen dozorčí rady
Mlázovice, 216, PSČ 507 58
den vzniku členství: 18. 6. 2004 - 19. 6. 2009
od 29. 12. 1998 do 26. 8. 2005
Ing. Aleš Kodydek
Mlázovice, 21
od 27. 12. 1995 do 29. 12. 1998
Ing. Aleš KODYDEK
Mlázovice, 21
od 27. 12. 1995 do 17. 9. 2004
Jiří Novotný
Šárovcova Lhota, 5
od 27. 12. 1995 do 26. 8. 2005
Jan Nosek
Svatojánský Újezd, 44
Akcionáři
od 12. 4. 2018
RSPV Three s.r.o., IČO: 06626637
Praha - Nové Město, Na Florenci, PSČ 110 00
Hodnocení firmy
-8
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Schillerová chce zrušit podvojné účetnictví pro podnikatele

14. 11. 2019 | | Petr Kučera

Schillerová chce zrušit podvojné účetnictví pro podnikatele

Ministerstvo financí dokončilo návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví a posílá ho do mezirezortního připomínkového řízení.

Za upozornění na podezřelou zakázku se už nebude platit

13. 11. 2019 | | Jiří Hovorka

Za upozornění na podezřelou zakázku se už nebude platit

Ústavní soud dnes zrušil poplatek 10 000 korun, kterým bylo od října roku 2016 zpoplatněno podání podnětu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Podle nálezu Ústavního soudu příslušný zákon nestanovil poplatkovou povinnost zcela jednoznačně, srozumitelně, konzistentně a předvídatelně.

V Česku je sto tisíc spících firem, ukazuje analýza

12. 11. 2019 | | Jiří Hovorka

V Česku je sto tisíc spících firem, ukazuje analýza

Český obchodní rejstřík je zaplevelený spícími firmami. Podle analýzy poradenské společnosti Bisnode je v Česku téměř 100 tisíc společností, které nevyvíjejí žádné podnikatelské aktivity.

Realitní zprostředkovatelé dostanou přísnější pravidla

8. 11. 2019 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Realitní zprostředkovatelé dostanou přísnější pravidla

Poslanci schválili nový zákon o realitním zprostředkování. Podle ministerstva pro místní rozvoj má víc chránit klienty realitních kanceláří. Kromě obecných předpisů (živnostenský zákon či občanský zákoník) doteď neexistoval žádný zákon, který by přímo upravoval poskytování realitního zprostředkování.

Zaplať a nic neřeš. Spočítali jsme, komu se vyplatí nová paušální daň

21. 10. 2019 | | Jiří Hovorka | 13 komentářů

Zaplať a nic neřeš. Spočítali jsme, komu se vyplatí nová paušální daň

Vládní koalice podpořila záměr ministerstva financí: Když drobný podnikatel zaplatí kolem 5500 Kč měsíčně, zbaví se starostí s daněmi i povinnými odvody. Těm nejmenším se to ale nevyplatí.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Broadway Change 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 570,00 Kč
Czech Exchange 2 575,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 580,00 Kč
Česká spořitelna 2 627,00 Kč
Komerční banka 2 628,74 Kč
Expobank CZ 2 631,70 Kč
Sberbank CZ 2 643,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 685,40 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 234 607 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

+104
+
-
2.Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

+77
+
-
3.Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

+6
+
-
4.Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-4
+
-
5.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-62
+
-

Články na Heroine.cz

Vít Samek Na vlastní otvor: Mamografie

Vít Samek Na vlastní otvor: Mamografie

Už zase. Už zase jsem byl povolán já – plešatá, vousatá, bývalá sestra – abych vám, ženám,...více

Pravda & láska & marketing

Pravda & láska & marketing

Když jsem chodila na základní školu, účastnila jsem se recitačních soutěží. Nikdy jsem...více

Proč se kvůli dětem (ne)rozvádět

Proč se kvůli dětem (ne)rozvádět

Druhá ukázka z prvního tištěného čísla časopisu se týká bolestného a přitom tak častého...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Příležitostný příjem
Poradna > Daně > Daně z příjmů > Studenti a daně > Příležitostný příjem

Otázka: Dobrý den, jsem student, který je zaměstnaný na DPP, mám podepsáné růžové prohlášení a vydělávám pod 10 000 Kč měsíčně. Jako přivýdělek bych se chtěl účastnit experimentů (vyplňování dotazníků v rámci...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services