DITHERM a.s.
IČO: 64948331

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu13. 12. 1995
Obchodní firma
od 23. 7. 1999

DITHERM a.s.

od 30. 10. 1997 do 23. 7. 1999

DITHERM, a.s.

od 13. 12. 1995 do 30. 10. 1997

DITHERM akciová společnost

Sídlo
od 19. 5. 2000 do 12. 12. 2001
Praha 4, Mečislavova 7
od 13. 12. 1995 do 19. 5. 2000
Praha 4, Měčislavova 7
IČO
od 13. 12. 1995

64948331

DIČ

CZ64948331

Identifikátor datové schránky:vcadqp5
Právní forma
od 13. 12. 1995
Akciová společnost
Spisová značka3621 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 5. 10. 2009
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 5. 10. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 5. 10. 2009 do 13. 8. 2014
- zámečnictví, nástrojářství
od 5. 2. 2008 do 5. 10. 2009
- zámečnictví
od 16. 10. 2006 do 5. 10. 2009
- výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 2. 8. 2002 do 5. 10. 2009
- správa a údržba nemovitostí
od 30. 10. 1997
- projektová činnost ve výstavbě
od 30. 10. 1997 do 5. 10. 2009
- provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
od 30. 10. 1997 do 5. 10. 2009
- činnost organizačních poradců ve stavebnictví
od 30. 10. 1997 do 5. 10. 2009
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 13. 12. 1995 do 30. 10. 1997
- provádění průmyslových staveb
od 13. 12. 1995 do 30. 10. 1997
- provádění inženýrských staveb ( včetně technické vvybavenosti sídlištních celků)
od 13. 12. 1995 do 30. 10. 1997
- provádění bytových a občanských staveb
od 13. 12. 1995 do 30. 10. 1997
- koupě zboží za účelem jeho dlašího prodeje a prodej
od 13. 12. 1995 do 30. 10. 1997
- činnost organizačních poradců ve stavebnictví
od 13. 12. 1995 do 30. 10. 1997
- projektová činnost v investiční výstavbě
Ostatní skutečnosti
od 13. 8. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 13. 8. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 1
od 13. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 9. 11. 2005
- Na společnost DITHERM, a.s. bylo převedeno jmění společnosti TERMONT CZ, a.s., IČ: 25669893, se sídlem Praha 2, Oldřichova 36, PSČ: 128 00 , zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddíle B, vložka 5379, a to převzetím jmění akcionářem po dle ust. § 220 p) obch. zák.
od 31. 10. 2005
- Společnost DITHERM a.s., se sídlem Praha 4, Nusle, Mečislavova 164/7, PSČ 140 00, IČ: 649 48 331, jako nástupnická společnost se sloučila se společností Burwitz CZ s.r.o., IČ: 264 46 227, se sídlem Plzeň, Sokolovská 1327/74, PSČ. 323 14 a přešlo na ni jmě ní zanikající společnosti Burwitz CZ s.r.o.
od 19. 5. 2000 do 19. 9. 2000
- Valná hromada konaná dne 23.2.2000 schválila toto usnesení: Valná hromada schvaluje rozhodnutí o zvýšení základního jmění upsáním nových akcií dle § 203 obch.zák. bez využití přednostního práva dosavadních akcionářů s tím, že akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to podnikateli Ing.Janu Ečerovi, r.č. xxxx, bytem Praha 4, Nad Obcí II.č.54. Základní jmění se zvýší celkem o 1.900.000,- Kč (slovy: jedenmilionděvětsettisíc korun českých), a to upsáním nových akcií a splacení emisního kursu akcií níže uvedených nepeněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního jmění a zároveň důvodem vyloučení přednostního práva je získání atraktivního nepeněžitého vkladu, který je dále specifikován, a který bude společnost využívat pro své podnikání. Celkem bude vydáno 1.900 ks (slovy: jedentisícdevětset kusů) kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) jedné akcie. Emisní kurs je roven jmenovité hodnotě vydávaných akcií. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které budou vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva předem určeným zájemcem, a to podnikatelem Ing. Janem Ečerem, r.č. xxxx, bytem Praha 4, Nad Obcí II.č.54. Lhůta pro upisování je 14 dnů a její běh začne 7. dnem po zveřejnění usnesení obchodního rejstříku o zapsaném záměru zvýšit základní jmění v Obchodním věstníku. Připadne-li poslení den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší následující pracovní den. Místem pro upisování akcií a místem splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti DITHERM a.s., Praha 4, Mečislavova 7. Lhůta pro splacení emisního kursu upisovaných akcií počne běžet první den úpisu a skončí po uplynutí 30 dnů od počátku běhu lhůty. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší následují pracovní den. Předmětem vkladu a výše jeho ocenění: Vklad podnikatele Ing.Jana Ečera, r.č. xxxx, bytem Praha 4, Nad Obcí II.č.54: nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu Kladno, v katastru nemovitostí pro katastrální území Kročehlavy, pro obec Kladno na listu vlastnictví č. 23511 , a to: Provozní hala s příslušenstvím postavená na pozemku par.č.1952/28 o výměře 603 m2 a pozemky: par.č.1952/28 o výměře 603 m2, par.č.1952/41 o výměře 1038 m2 a par.č.1952/42 o výměře 1772 m2. Nemovitosti jsou vkládány se všemi součástmi a příslušenstvím, tak jak jsou popsány ve znaleckých posudcích. Hodnota vkládaných nemovitostí dle znaleckého posudku Eduarda Gomoly, znalce jmenovaného rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne 21.3.1989 pdo.č.j. Spr.431/88 pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady se specializací na oceňování nemovitostí činí 1.926.410,- Kč (slovy: jedenmiliondevětsetdvacetšesttisícčtyřistadeset korun českých). Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým č.154-1991-99 znaleckého deníku. Podle znaleckého posudku Antonína Koloucha, znalce jmenovaného rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne 10.6.1987 pod č.j. Spr.147/86 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, se specializací na oceňování nemovitostí činí 1.959.170,- Kč (slovy: jedenmiliondevětsetpadesátdevěttisícstodedmdesát korun českých). Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým č.1381-151/1999 znaleckého deníku. S ohledem na zásadu účetní opatrnosti se nepeněžitý vklad oceňuje dle nižšího ze shora uvedených znaleckých posudků. Ing.Jan Ečer, r.č.xxxx, bytem Praha 4, Nad Obcí II.č.54 uvedeným vkladem upíše 1.900 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Nepeněžitý vklad bude upisovatelem splacen písemným prohlášením vkladatele a předáním výše specifikovaných nemovitostí, ve smyslu § 60 obch.zák., v sídle společnosti DITHERM a.s. ve lhůtě 20 dnů ode dne úpisu akcií.
od 14. 6. 1996
- Obchodní společnost Ditherm a.s. je v důsledku sloučení se společností DIDO & TERMONT spol. s r.o. se sídlem Praha 4, Sezimova 392/3, IČO : 45 31 20 61 ke dni sloučení právním nástupcem této společnosti. Obchodní společnost Ditherm a.s. je v důsledku sloučení se společností Ditherm s.r.o. se sídlem Praha 4, Mečislavova 7, IČO : 60 47 04 96 , právním nástupcem této společnosti ke dni zápisu tohoto sloučení. Základní jmění je splaceno ze 100%.
od 13. 12. 1995 do 13. 8. 2014
- zkráceno obchodní jméno společnosti zní : DITHERM a.s.
Kapitál
od 26. 9. 2007
Základní kapitál 25 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 16. 10. 2006 do 26. 9. 2007
Základní kapitál 8 500 000 Kč
od 19. 9. 2000 do 16. 10. 2006
Základní kapitál 8 500 000 Kč
od 14. 6. 1996 do 19. 9. 2000
Základní kapitál 6 600 000 Kč
od 13. 12. 1995 do 14. 6. 1996
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 13. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno 1 500, počet akcií: 17 000.
od 13. 8. 2014
Bližší specifikace práv a povinností s akciemi spojených, je obsažena ve stanovách společnosti, které jsou založeny ve sbírce listin.
od 26. 9. 2007 do 13. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 17 000.
od 26. 9. 2007 do 13. 8. 2014
převoditelnost akcií je omezena souhlasem valné hromady
od 16. 10. 2006 do 26. 9. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 17 000.
od 16. 10. 2006 do 26. 9. 2007
převoditelnost akcií je omezena souhlasem valné hromady
od 4. 9. 2003 do 16. 10. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 8 500.
od 19. 9. 2000 do 4. 9. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 5 200.
od 14. 6. 1996 do 19. 9. 2000
Akcie na jméno err, počet akcií: 3 300.
od 14. 6. 1996 do 4. 9. 2003
Zaměstnanecké akcie na jméno err, počet akcií: 3 300.
od 13. 12. 1995 do 14. 6. 1996
Akcie na jméno err, počet akcií: 500.
od 13. 12. 1995 do 14. 6. 1996
Zaměstnanecké akcie na jméno err, počet akcií: 500.
Statutární orgán
od 9. 3. 2016
Ing. JAN EČER - Předseda představenstva
Praha - Nusle, Mečislavova, PSČ 140 00
den vzniku členství: 22. 2. 2016
den vzniku funkce: 22. 2. 2016
od 9. 3. 2016
Mag. Phil. GABRIELA DEUS - Místopředsedkyně představenstva
Praha - Záběhlice, Jasmínová, PSČ 106 00
den vzniku členství: 22. 2. 2016
den vzniku funkce: 22. 2. 2016
od 9. 3. 2016
Ing. PAVEL HUMEŠ - Místopředseda představenstva
Praha - Křeslice, U Vlasačky, PSČ 104 00
den vzniku členství: 22. 2. 2016
den vzniku funkce: 22. 2. 2016
od 20. 4. 2011 do 9. 3. 2016
Ing. Pavel Humeš - místopředseda představenstva
Praha 10 - Křeslice, U Vlasačky
den vzniku členství: 8. 4. 2011
den vzniku funkce: 8. 4. 2011
od 20. 4. 2011 do 9. 3. 2016
Mag. Phil. Gabriela Deus - místopředseda představenstva
Praha 10, Jasmínová
den vzniku členství: 8. 4. 2011
den vzniku funkce: 8. 4. 2011
od 20. 4. 2011 do 9. 3. 2016
Ing. Jan Ečer - předseda představenstva
Praha 4 - Nusle, Mečislavova, PSČ 140 00
den vzniku členství: 8. 4. 2011
den vzniku funkce: 8. 4. 2011
od 5. 2. 2008 do 20. 4. 2011
Ing. Jan Ečer - předseda představenstva
Praha 4 - Nusle, Mečislavova 164/7, PSČ 140 00
den vzniku členství: 21. 11. 2007 - 8. 4. 2011
den vzniku funkce: 7. 12. 2007 - 8. 4. 2011
od 5. 2. 2008 do 20. 4. 2011
Ing. Karel Bouček - místopředseda představenstva
Praha 1 - Nové Město, Senovážné náměstí 994/2, PSČ 110 00
den vzniku členství: 21. 11. 2007 - 8. 4. 2011
den vzniku funkce: 30. 1. 2008 - 8. 4. 2011
od 5. 2. 2008 do 20. 4. 2011
PaeDr. Mgr. Petr Parma - místopředseda představenstva
Praha 4 - Kunratice, Poběžovická 1481/21, PSČ 148 00
den vzniku členství: 21. 11. 2007 - 8. 4. 2011
den vzniku funkce: 30. 1. 2008 - 8. 4. 2011
od 12. 11. 2004 do 5. 2. 2008
Ing. Jan Ečer - předseda představenstva
Praha 4, Nad Obcí II/54
den vzniku funkce: 26. 8. 2004 - 21. 11. 2007
od 12. 11. 2004 do 5. 2. 2008
Ing. Radek Mráz - místopředseda představenstva
Slaný, Čelakovského 856/13
den vzniku funkce: 26. 8. 2004 - 9. 11. 2007
od 12. 11. 2004 do 5. 2. 2008
Ing. Radim Červený - člen představenstva
Praha 4, Gregorova 2091
den vzniku členství: 26. 8. 2004 - 21. 11. 2007
od 12. 12. 2001 do 12. 11. 2004
PaedDr. Petr Parma - člen
Uherské Hradiště, Staré Tenice 1195
den vzniku funkce: 20. 6. 2001
od 19. 9. 2000 do 12. 12. 2001
Ing. Milan Vokál - člen představenstva
Praha 9, Martinická 647/8
od 19. 5. 2000 do 12. 11. 2004
Ing. Jan Ečer - předseda
Praha 4, Nad Obcí II. č.54
den vzniku funkce: 20. 6. 2001
od 19. 5. 2000 do 12. 11. 2004
Marcela Houdková - místopředseda
Praha 4, Pod vilami 21
den vzniku funkce: 20. 6. 2001
od 23. 7. 1999 do 12. 12. 2001
Ing. Milan Baron - člen
Hradec Králové, Jungmannova 1445
od 13. 12. 1995 do 23. 7. 1999
Václav Zubr - místopředseda
Litoměřice, Alšova 55/27
od 13. 12. 1995 do 19. 5. 2000
Ing. Jiří Květoň - člen
Praha 4, Branická 131
od 13. 12. 1995 do 19. 5. 2000
Ing. Jan Ečer - předseda
Praha 4, Maroldova 8
od 13. 12. 1995 do 19. 5. 2000
Marcela Houdková - člen
Praha 4, Pod vilami 21
od 13. 8. 2014
Společnost zastupuje předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně. Ve věcech převodu nemovitostí nebo omezení vlastnických práv k nemovitostem (zastavení, zřízení věcných práv nebo omezení převodu nemovitostí) nebo uzavírání nájemních či pachtovních smluv na dobu určitou delší než jeden rok nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou delší než šest měsíců a uzavírání smluv o prodeji podniku či jeho části je op rávněn jednat za společnost jen předseda představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva anebo člen představenstva společně s předsedou nebo místopředsedou představenstva.
od 12. 12. 2001 do 13. 8. 2014
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek předseda či místopředseda představenstva samostatně, nebo člen představenstva společně s předsedou nebo místopředsedou představenstva. Ve věcech převodu nemovitostí nebo omezení vlastnických práv k nemovitostem (zastavení, zřízení věcných práv nebo omezení převodu nemovitostí) nebo uzavírání nájemních smluv na dobu určitou delší než jeden rok nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou delší než šest měsíců a uzavírání smluv o prodeji podniku či jeho části je oprávněn jednat za představenstvo jedině předseda představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva anebo člen představenstva společně s předsedou nebo místopředsedou představenstva.
od 19. 5. 2000 do 12. 12. 2001
Za společnost jsou oprávněni jednat a podepisovat předseda či místopředseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva společně. Ve věcech převodu nemovitostí nebo . omezení vlastnických práv k nemovitostem (zastavení, zřízení věcných práv nebo omezení převodu nemovitostí) nebo uzavírání nájemních smluv na dobu určitou delší než jeden rok nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou delší než šest měsíců a uzavírání smluv o prodeji podniku či jeho části je oprávněn jednat za společnost jedině předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti či otisku jeho razítka připojí předseda nebo místopředseda nebo dva členové představenstva svůj podpis.
od 30. 10. 1997 do 19. 5. 2000
Jednání a podepisování za společnost: Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. Pouze předseda představenstva je oprávněn jednat a podepisovat ve věcech převodu nemovitostí, jejich zatěžování zástavním právem, předkupním právem, omezením převodu, či zřízením jiných věcných práv a ve věcech uzavírání nájemních smluv na dobu určitou nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou delší 6 měsíců a uzavírání smluv o prodeji podniku nebo jeho části.
od 13. 12. 1995 do 30. 10. 1997
Způsob jednání za společnost : Za společnost jedná a společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu představentvo, a to tak, že předseda a je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně, ostatní členové představenstva jsou oprávněni jednat jménem společnosti vždy společně s dalším členem představenstva nebo prokuristou. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí člen představenstva nebo prokurista svůj vlastnoruční podpis s uvedením funkce.
Dozorčí rada
od 9. 3. 2016
Ing. MILAN VOKÁL - Člen dozorčí rady
Praha - Kbely, Sojovická, PSČ 197 00
den vzniku členství: 22. 2. 2016
od 29. 8. 2014 do 9. 3. 2016
Ing. MILAN VOKÁL - člen dozorčí rady
Praha 9 - Kbely, Sojovická, PSČ 197 00
den vzniku funkce: 18. 8. 2014
od 22. 4. 2013 do 13. 8. 2014
VOJTĚCH KAVAN - člen dozorčí rady
Praha 6 - Suchdol, Internacionální, PSČ 165 00
den vzniku členství: 15. 4. 2013
od 30. 10. 2009 do 13. 8. 2014
Ing. Radim Červený - předseda dozorčí rady
Praha 4, Gregorova 2091/3, PSČ 148 00
den vzniku členství: 30. 7. 2009
den vzniku funkce: 10. 8. 2009
od 2. 10. 2009 do 30. 10. 2009
Ing. Radim Červený - člen dozorčí rady
Praha 4, Gregorova 2091/3, PSČ 148 00
den vzniku členství: 30. 7. 2009
od 2. 10. 2009 do 29. 8. 2014
Ing. Milan Vokál - člen dozorčí rady
Praha 9 - Kbely, Sojovická 487/13, PSČ 197 00
den vzniku členství: 30. 7. 2009
od 6. 3. 2009 do 6. 3. 2009
Ing. Radim Červený - předseda dozorčí rady
Praha 4, Gregorova 2091/3, PSČ 148 00
den vzniku funkce: 29. 1. 2009
od 6. 3. 2009 do 2. 10. 2009
Ing. Radim Červený - předseda dozorčí rady
Praha 4, Gregorova 2091/3, PSČ 148 00
den vzniku členství: 29. 1. 2009
den vzniku funkce: 2. 2. 2009 - 30. 7. 2009
od 2. 5. 2008 do 22. 4. 2013
Vojtěch Kavan - člen dozorčí rady
Kladno, Wednesbury 2173, PSČ 272 02
den vzniku členství: 14. 4. 2008 - 14. 4. 2013
od 12. 11. 2004 do 2. 5. 2008
Vojtěch Vávra - člen dozorčí rady
Kladno, Čechova 2808
den vzniku členství: 26. 8. 2004 - 31. 12. 2007
od 12. 11. 2004 do 6. 3. 2009
Ing. Miroslav Babej - Kmec - předseda dozorčí rady
Praha 6, Gotthardská 8/28
den vzniku funkce: 26. 8. 2004 - 29. 1. 2009
od 12. 11. 2004 do 2. 10. 2009
Ing. Milan Vokál - člen dozorčí rady
Praha 9, Sojovická 487/13
den vzniku členství: 26. 8. 2004 - 30. 7. 2009
od 16. 5. 2002 do 12. 11. 2004
Ing. Milan Vokál - člen
Praha 9, Martinická 647/8
den vzniku funkce: 20. 6. 2001
od 16. 5. 2002 do 12. 11. 2004
Ing. Miroslav Babej - Kmec - předseda
Praha 6, Gotthardská 8/28
den vzniku funkce: 20. 6. 2001
od 12. 12. 2001 do 16. 5. 2002
Ing. Milan Vokál - předseda
Praha 9, Martinická 647/8
den vzniku funkce: 20. 6. 2001
od 12. 12. 2001 do 16. 5. 2002
Ing. Miroslav Babej - Kmec - člen
Praha 6, Gotthardská 8/28
den vzniku funkce: 20. 6. 2001
od 12. 12. 2001 do 12. 11. 2004
Ing. Radek Mráz - člen
Slaný, Čelakovského 856/13
den vzniku funkce: 20. 6. 2001
od 8. 1. 1999 do 12. 12. 2001
Ing. Jan Nový - člen
Plzeň, Pařížská 8
od 30. 10. 1997 do 8. 1. 1999
Ing. Roman Kuhnel - člen
Praha 4, Na krčské stráni 1444/42
od 30. 10. 1997 do 12. 12. 2001
Ing. Zdeňka Havlová - člen
Nové Jirny, Hlavní 203
od 13. 12. 1995 do 30. 10. 1997
Ing. Jan Nový - člen
Plzeň, Pařížská 8
od 13. 12. 1995 do 30. 10. 1997
Ing. Zdeňka Havlová - člen
Nové Jirmy, Hlavní 203
od 13. 12. 1995 do 12. 12. 2001
Daniela Stropnická - předseda
Praha 1, Růžová 1
Hodnocení firmy
+71
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

24. 4. 2018 | Jak na to | Monika Hájková

Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

Jakmile vlezete do chomoutu, věci se změní. Přinejmenším příjmení. Komu to hlásit a jaké termíny si pohlídat? Poradíme.

Dluhy na nájmu: jak rostou. Přehled a kalkulačka úroků

24. 4. 2018 | Když se řekne | Petra Dlouhá

Dluhy na nájmu: jak rostou. Přehled a kalkulačka úroků

Když nájemník neplatí, nehrozí mu jen výpověď z bytu, naskakuje taky úrok z prodlení. Spočítá vám ho naše kalkulačka. Přečtěte si podrobnosti. I o tom, co už si pronajímatel účtovat nesmí.

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

23. 4. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

Na podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2017 zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení zbývá většině podnikatelů už jen pár dní. Připomínáme vše důležité a nabízíme čerstvé formuláře i kalkulačku.

Nový výpočet mateřské. Rodiny s vyššími příjmy si polepší

23. 4. 2018 | Co se děje | Monika Hájková | 1 komentářů

Nový výpočet mateřské. Rodiny s vyššími příjmy si polepší

Poslanci TOP 09 navrhují zrušení redukčních hranic pro výpočet peněžité pomoci v mateřství. Pokud novinka projde, polepší si zhruba třicet procent rodičů s vyššími příjmy. Co konkrétně se změní a o kolik jim mateřská stoupne?

Lovci talentu

21. 4. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas

Lovci talentu

Martin Jahoda a Honza Březina pomohli vybrat ideální sport pro tři sta tisíc dětí. I díky nim mají poprvé v dějinách školáci z měst lepší kondici než jejich vrstevníci na venkově.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+328
+
-
2.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-32
+
-
3.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

-63
+
-
4.Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

-127
+
-
5.Bohumír Ďuričko

Bohumír Ďuričko

- podnikatel toho času ve výkonu trestu

-137
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 290 561 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 547,00 Kč
Czech Exchange 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 565,00 Kč
MONETA Money Bank 2 616,00 Kč
Sberbank CZ 2 614,00 Kč
Expobank CZ 2 618,30 Kč
Česká spořitelna 2 660,00 Kč
ČSOB 2 657,00 Kč
Komerční banka 2 672,21 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 698,20 Kč
Raiffeisenbank 2 702,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Výpověď a nástup na mateřskou
Poradna > Právní poradna > Pracovní právo > Výpověď a nástup na mateřskou

Otázka: Dobrý den, můj dotaz se týká ukončení pracovní smlouvy z důvodu zrušení mé pracovní pozice a následný nástup na mateřskou. Na konci dubna mám piodepsat výpověď s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Tedy můj...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.